! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)"

Transkript

1 R BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)! ADVARSEL For at reducere risikoen for skader, bør alle der skal betjene denne maskine, læse og forstå disse instruktioner før betjening, udskiftning af tilbehør, eller udfører vedligeholdelse på Masalta udstyr. Alle tænkelige situationer kan ikke dækkes i disse instruktioner. Der må udvises påpasselighed af alle som bruger, vedligeholder eller arbejder nær dette udstyr.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduction 1 Anvendelse....1 Funktioner og styregrejer.. 1 Tilbehør....1 Farer og risici Betjening Pleje og forebyggende vedligeholdelse Specifikationer Transportering. 5 Fejlfinding Reservedels Index Garanti Vedligeholdelses optegnelse. 15 EC Deklaration INTRODUKTION Tak for dit valg af dette udstyr. V i har taget os af d e s i g n, f r e m s t i l l i n g og test af produktet. Det er dækket af en seks måneders garanti. Skulle der være behov for service eller reservedele, så er hurtig og effektiv service til rådighed fra vores firma eller vores agent. Generelle sikkerheds instruktioner ved betjening af motordrevent udstyr. Målet for vores firma er at producere motordrevent udstyr der hjælper operatøren med at arbejde sikkert og effektivt. Den vigtigste sikkerheds anordning for denne eller andet værktøj er operatøren. Omhyggelighed og god dømmekraft er den bedste beskyttelse imod skader. Alle mulige ulykker kan ikke dækkes her, men vi har prøvet at fremhæve nogle af de vigtigste punkter, enkeltpersoner bør udvise forsigtighed, og adlyde advarsels og fare skilte placeret på udstyret. Operatører bør læse og følge sikkerhedsinstroktionerne som er pakket med hvert enkelt produkt. Lær hvordan hver maskine virker. Selvom du førhen har benyttet lignende maskiner, tjek omhyggeligt hver maskine før du benytter den. Få føling med den og kend dens evner, begrænsninger og mulige farer, hvordan den betjenes, og hvordan den stoppes. ANVENDELSE Rende sammenpresning Jordarbejde Vej vedligeholdelse Park anlæggelse Stenlægning Indkørsels belægning FUNkTIONER OG STYREGREJER Motoren er styret af en TÆND/SLUK kontakt eller en tryk knap er monteret på motoren under brændstofstanken. Spænding af drivremmen er justerbar, løsen de fire møtrikker på boltene som sikrer motoren til fundamentet. Indstil skruerne som støtter sig til motorens krumtaphus for at opnå den nødvendige spænding. Sørg for at de fire møtrikker og skrue kontramøtrikkerne er spændte efter justering. TILBEHØR Transport hjul Tilpasset med 200mm gummi hjul. Facilitets håndtering Hægtes til bundpladen. Vand tank for støv reduktion cement stabiliseret grundl, bitumen varm mix. FARER OG RISICI ALDRIG lade nogen personer betjene maskinen uden tilstrækkelig instruktion. SØRG FOR at alle operatører læser og forstår betjenings vejledningen. ALVORLIGE SKADER kan resulteres af upassende eller letsindig brug af denne maskine. Plade vibratorer er tunge enheder og bør anbringes af to personer med passende styrke ved brug af løfte håndtagene som er udstyret på maskinen, sammen med den rette løfte teknik.! MEKANISKE FARER BETJEN IKKE maskinen medmindre alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads. HOLD hænder og fødder fri fra roterende og drivende dele, eftersom de vil forårsage skade ved kontakt. SØRG FOR at motor styrings kontakten er sat I SLUK position og at tændrørs tændingens ledning er frakoblet før man fjerner beskyttelse eller laver justeringer. SØRG FOR at både maskinen og operatøren er stabile ved at stille op på plant terræn så maskinen ikke vælter, glider imens den er i gang eller uden opsyn. ALDRIG efterlad maskinen igang, uden opsyn SØRG FOR at siderne i en grav er stabile og ikke vil kollapse ved vibrationerne, førend der påbegyndes sammenpresning. SØRG FOR at området der skal sammenpresses ikke indeholder nogen levende elektriske kabler, gas, vand eller kommunikations ledninger som kan blive skadet ved påvirkningen af vibrationer. UDØV FORSIGTIGHED når enheden betjenes. Udsættelse for vibrationer eller ensformigt arbejde kan være skadeligt for hænder og arme. ALDRIG stå på enheden mens den arbejder. IKKE lade motorens styrede tomgang overstige 3,200 r/min. Enhver forøgelse kan resultere i personskader eller skade på maskineriet. PAS PÅ ikke at komme I kontakt med potten når motoren er varm, da det kan forårsage alvorlige forbrændinger. SØRG FOR at reparationer på motoren og maskinen bliver udført af KOMPETENT personale.! BRAND OG EKSPLOSIONS FARE Benzin er ekstremt brandfarligt og eksplosivt under visse forhold.. 1

3 SØRG FOR at benzinen kun opbevares I en godkendt beholder. IKKE påfylde motoren mens den kører eller er varm. Påfyld ikke motoren i nærheden af gnister, flammer eller rygende personer. IKKE overfyld tanken og undgå at spilde når der genopfyldes. Spildt benzin kan antænde. Hvis der spildes så sørg for at det er tort før motoren tændes. SØRG FOR at brændstofsdækslet er skruet ordentligt på efter genopfyldning.! KEMIKALIE FARER 2. Tjek standen i motorolien, og påfyld hvis nødvendigt 3. Tjek brændstof standen, og påfyld hvis nødvendigt. 4. Tjek efter olie og brændstofs lækager. Start og stop Procedure Diesel Motor 1. Åben brændstofshanen. brændstofshane. IKKE kør med eller genopfyld en benzin eller diesel motor i et lukket område uden tilstrækkelig ventilation. KULILTE udstødnings gasser fra de interne forbrændings motor drevne dele kan forårsage dødstilfælde i lukkede rum.! STØJ FARER USÆDVANLIG LARM kan fore til midlertidigt eller permanent tab af hørelsen. BÆR et godkendt høreværnfor at mindske udsættelsen for støj. Som påbudt af erhvervs helbreds og sikkerheds anordninger. BESKYTTELSES BEKLÆDNING regulator håndtag 2. Drej regulator stangen til START position. 3. Hold rekyl starter håndtaget. 4. Hiv i starter håndtaget indtil du mærker modstand, returner da håndtaget langsomt. 5. Drej dekrompressions håndtaget til Non-compression position. Håndtaget vil automatisk returnere når motoren er startet. dekompression stang ALTID bær godkendt høreværn når der arbejdes på en snæver arbejdsplads. Beskyttelsesbriller og støvmasker bør bæres når man arbejder i et støvet miljø. Beskyttende dragter og fodtøj kan også være attråværdigt når det arbejdes med varmt mix bitumen.! ØVRIGE FARER Glide/Snuble/Fald er skyld I mange alvorlige skader eller dødsfald. Vær opmærksom på ulige eller glatte arbejdsflader. Udøv forsigtighed når der arbejdes i nærhed af ubeskyttede huller eller udgravninger. BETJENING Inspektion før op-start Den følgende før opstart inspektion skal udføres før påbegyndelse af hvert arbejde eller for hvert 4 timers brug, hvad der nu kommer først. Hvis nogen feji opdages, må vibratoren Ikke benyttes før fejlen er udbedret. 1. Inspicer grundigt vibratoren for tegn på skader. Tjek at komponenter er der, og sikre. Vær især opmærksomt overfor remtræk beskyttelsesskærmen mellem motoren og vibratorenheden. 6. Hold rekyl starter håndtaget med begge hænder og hiv hårdt i den. 7. Det er svært at starte motoren i koldt vejr. Fjern gummi proppen på cylinder hovedet og påfyld ca. 2 kubik centimetre motor olie før start 8. For at stoppe motoren, sæt styre håndtaget til lav hastigheds position, lad da motoren køre ved nul belastning i fem minutter. 9. Sæt regulator håndtaget til stop position. Stop ikke motoren med dekompressions håndtaget. 10. Sæt brændstofshanen til OFF position.

4 Benzin motor 1. Åben brændstof hanen ved at dreje brændstofs TÆND / SLUK håndtaget helt til højre. 2. Hvis du skal koldstarte motoren, så sæt chokeren på OFF ved at sætte choker håndtaget hele vejen til HØJRE. Hvis du skal genstarte en varm motor, så er chokeren oftest ikke nødvendig. Dog, hvis motoren er kølet lidt ned, kan choker delvist være nødvendig. 3. Drej motorens TÆND / SLUK kontakt mod uret til 1 position. 4. Sæt gashåndtaget i tomgangs position ved at flytte håndtaget helt til højre.start ikke motoren for fuld gas, da maskinen vil vibrere så snart motoren starter. 5. Ved at have et bestemt greb på kontrol håndtaget med en hånd, tag fat i starter kablet med den anden. Hiv i starter kablet indtil du føler modstand, lad så starteren komme igen. 6. Påpasselig med ikke at hive starterens kappe fuldt ud, r i v raskt i starter håndtaget. 7. Gentag indtil motoren starter. 8. Når motoren tænder sæt da gradvist, choker håndtaget mod ON positionen ON ved at flytte den mod højre. 9. Hvis det fejler at få gang I motoren efter adskillige forsøg, følg da fejlfindings guide på side For at stoppe motoren, sæt styre håndtaget til lav hastigheds position, drej da TÆND / SLUK knappen imod uret til position Sluk for brændstofstilførslen. Styr maskinen ved at bevæge håndtaget sidelæns enten til højre eller venstre. ALTID oprethold godt fodfæste så du ikke glider og mister kontrollen over maskinen. Inspicer vandslangerne og deres forbindelser for at sikre at de ikke er utætte. PLEJE OG FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE Tjek oliestanden i motor krumtaphuset dagligt Tjek vibrator oliestanden ugeligt. Inspicer gummi anti vibrations beslag for slitage eller forringelse. Inspicer vandslangerne og deres forbindelser for at sikre at de ikke er utætte. Rens undersiden af pladen regelmæssigt for at forhindre at der samler sig skidt. Brug blyfri kvalitets Benzin og vær sikker på at benzinen er fri for forurening. Den vibrationsdirrende bevægelse sørger for en selvkørende funktion. Anbring håndtaget i den modsatte ende af maskinen til vibratoren. Start motoren ved at hive i start kablet. (Hvis motoren monteret med en TÆND / SLUK kontakt, skal denne først være slået over på ON inden den startes.) Sørg for den rette mængde fugt i jorden da denne er vital for ordentlig sammenpresning. Vand virker som et smøremiddel til at hjælpe jord partikler sammen. For lidt fugt betyder utilstrækkelig Gashåndtag Choker Brænd. ON/OFF Stang sammenpresning. For meget fugt efterlader vand-fyldte tomrum som svækker jordens bærende evne. Komprimering af tørre materialer vil blive lettere ved at fugtiggøre det med en vandslange med en sprinkler. Maskinen er bedst egnet til at sammenpresse bitumine og granulære materialer fx sand og stabilgrus bliver bedst sammenpresset ved brug af en plade vibrator. Hvis det er muligt så bør stedet gøres plant før påbegyndelse af sammenpresning. For meget vand vil få maskinen til at køre fast. Den valgfri vand tank anbefales når maskinen bruges på bitumine overflader, da vandet forhindrer ophobning af skid tog snavs på undersiden af pladen. For yderligere information omkring start og korrekt betjenings procedurer af motoren, refererer da til betjeningsmanualen som kom med enheden. Øg motor hastigheden til det maksimale ved brug af gashåndtaget, før påbegyndelse af sammenpresning. Maskinen bør kontrolleres ved at holde fast med begge hænder og anvende beherskelse for at kontrollere den fremadrettede bevægelse. 3

5 TABEL 1. MASKIN INSPEKTION Punkt Driftstid (Start tjek) Hver 8 time (hver dag) Løsnede eller tabte skruer Hver 8 time (hver dag) Skade på en hver del Om kontrol system delen virker Vibrator oil check Inspektion og anden service bør altid udføres på stabil og plan underlag med motoren slukket. Inspektions og vedligeholdelses service tabeller For at sikre at din plade vibrator altid er i god stand, udfør da vedligeholdelses inspektionerne ifølge Tabel 1 3. Hver 8 time (hver dag) Hver 8 time (hver dag) Ved første 8 timer derefter hver 100 timer Daglig Service Tjek efter lækage af brændstof eller olie. Fjern jord og rengør bunden af pladen. Tjek motor olie. Tjek efter løse skruer også stramhed. Se Tabel 3 forneden (stramning vridningsmoment), for efterspænding. TABEL 3. STRAMNING VRIDNINGSMOMENT (i kg/cm) Diameter Materiale 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 4T T T * 100 (6mm) (8mm) (10mm) *(I tilfælde af at modstykket era f aluminium.) (Gevind i denne maskine skal alle spændes med uret) Materiale og kvalitet er markeret på hver bolt og skrue. Udskiftning af vibrator olie V-rem (kobling) tjek TABEL 2. MOTOR TJEK Hver 200 timer Hver 200 timer Skift af Vibrator Fedt Tjek og smør drivtrin hver 500 operations timer. Brug SHELL ALVANIA R3 fedt eller lignendene or equivalent. (For detaljer, se separat motor manual) Punkt Lækage af olie brændstof Tilspænding af beslag gevind Motor olie tjek og påfyldning Motor olie påfyldning Rengøring af luft renser Driftstid Hver 8 time (hver dag) Hver 8 time (hver dag) Hver 8 time (hver dag) (Påfyld til angivne Max. niveau) Ved første 20 timer, derefter hver 100 timer Hver 50 timer Luft Filter 1. Luft filteret bør renses pga. en tilstoppet luft renser kan forårsage ringe motor start, mangel på kapacitet og mindske motorens levetid betydeligt. 2. For at rense eller udskifte luftfilteret løsen da fløjmøtrikken på luftfilter huset (Figur 1), fjern dækslet og tag luft filter kassetten ud. Hvis den blot skal renses benyt da en kompressor og blæs indvendig fra bevægende op og ned indtil alt støv er fjernet. Disse inspections intervaller er ved drift under normale omstændigheder. Juster dine inspections intervaller baseret på det antal timer vibratoren er i brug, og navnlig arbejdsforhold. Brændstofsslanger og forbindelser bør udskiftes hvert andet år. 4

6 ALDRIG forsøg at tjekke kileremmen imens motoren kører. Alvorlige skader kan opstå hvis din hånd bliver fastklemt mellem kileremmen og koblingen. Altid brug sikkerhedshandsker. Tjek og udskiftning af kilerem og kobling SPECIFKATIONER Motor MS100-1 Diesel, Kama kW output MS100-2 Petrol, kw output MS100-3 Petrol, Robin EY20 3.4kW output MS100-4 Petrol, Honda GX kW output Efter 200 timers driftstid, fjern det øverste rem dæksel for at tjekke kileremmens trækspænding. (Figur 2). Trækspændingen er i orden hvis remmen bøjer ca. 10mm når den trykkes sammen med en finger imellem akslerne. Løse eller slidte kileremme reducerer kraftoverførsels effektivitet, hvilket forsager svag sammenpresning, og reducerer også remmens levetid. Hastighedsregulering - 3,500r/min Driv rem 1 x A section vee rem Vibrator Frekvens ,000 vibration/min Centrifugal kraft kn Maskinvægt: MS100-1 MS100-2 MS100-3 MS kgs 94kgs 95kgs 95kgs På et hvilket som helst tidspunkt når vibratorens vibrationer bliver svage eller forsvinder under den normale drift uanset antal driftstimer, tjek da kileremmen og koblingen med det samme. Lejer: Følgende lejer er smørefri: Centrifugal kobling fedt smurt Vibrator olie bad smurt Udskiftning af kilerem (V-belt) Akustisk støj (ifølge 2000/14/EC) Fjern de over og nedre rem dæksler. Brug en skrunøgle (13mm)til remskiven (nedre) spændebolt. Brug en aflagt klud eller lignende midtvejs på kileremmen på den venstre side og samtidig med at du rykker kraftigt tilbage i den, drej da skruenøglen imod urets retning så kileremmen vil komme af. Geninstallation af kileremmen Bring kileremmen i indgreb men den nedre vibrator remskive og skub remmen til den venstre side af den øvre kobling og, på samme måde som ved afmontering, drej skruenøglen i urets retning så remmen sidder på igen. Tjek af koblingen Tjek kobling sammen med remmen. Med remmen ude, tjek med øjnene den ydre cylinder af koblingen for om den hænger og V rillen for slitage og skader. Rens V rillen som nødvendigt. Slitage af lejeforing eller sko bør tjekkes sammen med det løbende tjek. Slitage på skoen vil medføre manglende energioverførsel, medfører koblingsslip. MS100-1 MS100-2/3/4 Målt lydeffekt niveau 104.1dB 101.8dB Garanteret lydeffekt niveau 107.1dB 104.8dB Usikkerhed 3dB 3dB Hånd-Arm-Vibration (I henhold til ISO8662, Del 1, m/s 2 ): 4-9 Navneplade 5

7 Arbejds Størrelse (L X B X H): 110 X 46 X 66CM Transportering 1. Altid sluk maskinen når maskinen transporteres. 2. Vær sikker på at løfteanordningen har nok kapacitet til at holde maskinen. (se navnepladen på maskinen for vægt.) 3. Brug centralt løftepunkt (a) (b) og løfte krog (c) (ikke obligatorisk) når maskinen løftes. FEJLFINDING SYMPTOM Motor vil ikke starte MULIGE ÅRSAGER OG LØSNINGER Tjek ON/OFF knappen for at sikre at den star på ON. Tjek brændstofsforsyningen. Hvis en Honda eller Robin motor is monteret tjek da krumtaphusets olie niveaucheck the da en olie sensor er monteret på disse motorer som forhindrer motoren i at starte hvis olie niveauet er lavt. Sørg for at tænd rørs ledningen er forbundet Tjek forgasserspreder og svømmerhus for at sikre de er rene. Motor stopper Benzin motor mangler kraft. Vand mængde stopper Mangelfuld vibration Maslinen bevæger sig ikke frit Tjek brændstofsforsyning.. Tjek at brændstofshanen er slået til Tjek standen på luftfilteret Tjek standen på luftfilteret Tjek standen på tændrøret Utilstrækkelig vand. Blokage i vand ledning eller sprinkler. Tjek for en glidende eller manglende kile rem Tjek at motorens regulerede hastighed er 3,500r/min Tjek undersiden af pladen for ophobning af skidt. 6

8

9 MS100 RESERVEDELS LISTE 1 ENHED NR DEL NR BESKRIVELSE MÆNGDE DIESEL MOTOR HONDA MOTOR ROBIN MOTOR BOLT-GB SKIVE-GB KOBLING CPL TIL DIESEL MOTOR KOBLING CPL TIL HONDA MOTOR KOBLING CPL TIL ROBIN MOTOR KILE REM / V-BELT-GB HOVED SKRUE M6 X 20-GB FJEDER SKIVE6-GB KILE REM / V-BELT SKÆRM MØTRIK M8-GB FJEDER SKIVE 8-GB SKIVE 8-GB SKIVE 6-GB MOTOR MONTERINGS PLADE BOLT M8 X 35-GB HÅNDTAG ASSY VIBRATION MOUNT FASTSPÆNDINGSRING 12-GB BOLT M10X50-GB FJEDER SKIVE 10-GB FJEDER SKIVE 8 - GB SKIVE 10-GB MØTRIK M8 - GB6170 (OPTIONAL) LØFTE KROG (OPTIONAL) MØTRIK M8 - GB6170 (OPTIONAL) FJEDER SKIVE 8 - GB93 (OPTIONAL) SKIVE 8 - GB97.1 (OPTIONAL) BOLT M8 X 30 - GB70 (OPTIONAL) RAMME MONTAGE (OPTIONAL) PLADE VIBRATIONS DÆMPER MØTRIK M10-GB VIBRATIONS DÆMPER 2 8

10

11 MS100 RESERVEDELS LISTE 2 ENHED NR DEL NR BESKRIVELSE MÆNGDE MØTRIK M10-GB FJEDER SKIVE 10-GB SKIVE 10-GB VIBRATIONS DÆMPER BOLT M12 X 40-GB FJEDER SKIVE 12-GB MONTERINGSSTANG ALUMINIUM BASIS MAGNETISERINGS CPL FJEDER SKIVE 16-GB BOLT M16 X 155-GB BUNDPLADE SKIVE 16-GB SKIVE 12-GB

12

13 MS100 RESERVEDELS LISTE 3 ENHED NR DEL NR BESKRIVELSE MÆNGDE MØTRIK M12-GB FJEDER SKIVE 12-GB REMSKIVE FASTSPÆNDINGS RING24-GB UBALANCE VÆGT HOVEDSKRUE M6 X 20-GB OLIE TÆTNING-GB LEJE DÆKSEL LEJE DÆKSEL PAKNING LEJE GB NØGLE A8 X 25-GB AKSEL STÅLEJE SKIVE 12-GB FJEDER SKIVE 6-GB

14

15 MS100 RESERVEDELS LISTE 4 ENHEDS NR. DEL NR. BESKRIVELSE MÆNGDE 58 A FJEDDER RØR BOLT M8X16-GB FJEDER SKIVE 8-GB A RØR HOLDER (V.) 1 62 A RØR HOLDER (H.) BOLT M8X16-GB FJEDER SKIVE 8-GB A ANBRINGELSES PAKNING 2 66 A GUMMI SKIVE FJEDER SKIVE 8-GB BOLT M10X30-GB SKIVE 10-GB A LÅG TIL VAND TANK SKIVE 10-GB MØTRIK M10-GB A VAND TANK 1 90 A HANE 1 91 A KLEMME BØJLE 1 92 A SLANGE 10X VAND TANKS MONTERING. (VALGFRI) 1

16 GARANTI Disse produkter er dækket af 6 måneders fabriksgaranti, som er gældende fra købsdatoen. Gældende for defekter i materialet eller teknik forudsat at: Det pågældende produkt er blevet drevet og vedligeholdt i overensstemmelse med driftsanvisningen. Ikke er blevet skadet ved uhelt, fejlagtig brug eller misbrug. Er ikke blevet pillet ved eller forsøgt repareret af en uautoriseret person. Ejeren er ansvarlig for omkostningerne vedr. transport til og fra den autoriserede reparatør og enheden er på ejerens eget ansvar under fragten til og fra reparatøren. Belastnings skader er ikke dækket af garantien. Koblinger og kabler og rekylstarter er ikke dækket under nogen garanti. VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG RUTINE SERVICE PLAN Denne pladevibrator er blevet samlet med omhu og vil yde mange års service. Forebyggende vedligeholdelse og rutine service er essentielle faktorer for at din plade vibrator lever længe. Efter at gennemgået denne manual grundigt, vil du finde ud af at du selv kan gøre nogle af disse vedligeholdelser selv. Imidlertid, når større service er nødvendig, så gå til din forhandler. Til din bekvemmelighed har vi forsynet denne plads til optegnelse af relevante data vedr. din plade vibrator. Faktura Nummer: Købs dato: Serie Nummer: Maskintype: Forhandler navn: Forhandler tlf: UDSKIFTNINGS DELE BRUGT VEDLIGEHOLDELSES LOG DEL NR. BESKRIVELSE MÆNGDE PRIS DATO DATO BEHANDLING 15

17 EC DECLARATION OF CONFORMITY/DECLARATION CE DE CONFORMITE/DECLARACÓIN DE CONFORMIDAD CE/ DECLARÇÃO CE DE CONFORMIDADE/ EU OVERENSSTEMMELSES DECLERATION GB We, Masalta Engineering Co., Limited, RM 501, Fortune Plaza, No.278 of Suixi Rd., Hefei , China, hereby certify that if the product described within this certificate is bought from an authorised Masalta dealer within the EEC, it conforms to the following EEC directives: 98/37/EC (This directive is a consolidation of the original machinery directive 89/392/EEC), Electromagnetic Compatability Directive 89/336/EEC (as amended by 92/31/EEC & 93/68/EEC). F Nous soussignons, Masalta Engineering Co., Limited, RM 501, Fortune Plaza, No.278 of Suixi Rd., Hefei , China, certifions que si le produit décrit dans ce certificat est achet é chez un distributeur autorisé Masalta au sein de la CEE, il est conforme aus norme CEE ci-après: 98/37/CE (cette norme est une codification des normes de la machine d'origine 89/392/CEE), Norme compatible pour I'électromagnisme 89/336/CEE (modifié par 92/31/CEE et 93/68/CEE). E La Sociedad, Masalta Engineering Co., Limited, RM 501, Fortune Plaza, No.278 of Suixi Rd., Hefei , China, por el presente documento certifica que si el producto descrito en este certificado es comprado a un distribuidor autorizado de Masalta en la CEE, este es conforme a las siguientes directivas: 98/37/CE de la CEE (Esta directiva consolida la directiva inicial sobre maquinaria 89/392/CEE), Directiva 89/336 CEE sobre Compatibilidad Electromagnética (según enmiendas 92/31.CEE y 93/68/CEE). DK Vi, Masalta Engineering Co., Limited, RM 501, Fortune Plaza, No.278 of Suixi Rd., Hefei , China, certificerer herved at hvis produktet som er beskrevet inde i denne attest er købt hos en autoriseret Masalta forhandler indenfor EØF, er den i overenstemmelse med følgende EØF direktiver: 98/37/EC (Dette direktiv er en sammenlægning af det oprindelige maskindirektiv 89/392/EEC), EMC Direktiv 89/336/EEC (som ændret af 92/31/EEC & 93/68/EEC). Signed by: Signature: Medido por: Managing Director Le Directeur Général Director Gerente Assinado por: Ton y Hoo Director-Geral Underskrevet: Admin. Direktør 16

18 Formidlet af R.C. Holm A/S Add: Skovbakkevej 50, 8544 Mørke Tel: Fax: Copyright 2006 R.C. Holm A/S Alt materiale må ikke kopieres uden skriftligt samtykke

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS60 (TIDLIGERE MS10)

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS60 (TIDLIGERE MS10) R BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS60 (TIDLIGERE MS10)! ADVARSEL For at reducere risikoen for skader, bør alle der skal betjene denne maskine, læse og forstå disse instruktioner før betjening, udskiftning

Læs mere

PLADE VIBRATOR MS50 ADVARSEL

PLADE VIBRATOR MS50 ADVARSEL R BRUGERMANUAL PLADE VIBRATOR MS50! ADVARSEL For at reducere risikoen for skader, bør alle der skal betjene denne maskine, læse og forstå disse instruktioner før betjening, udskiftning af tilbehør, eller

Læs mere

BRUGERMANUAL REVERSIBEL PLADE VIBRATOR MS400

BRUGERMANUAL REVERSIBEL PLADE VIBRATOR MS400 R BRUGERMANUAL REVERSIBEL PLADE VIBRATOR MS400! ADVARSEL For at reducere risikoen for skader, bør alle personer der skal betjene denne maskine, læse og forstå disse instruktioner før betjening. Dette også

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Overskrift Topsav, TS425 Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 28 424 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere