SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder."

Transkript

1 SÅDAN GØR DU Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder.

2 Indhold Teknikerkort og områder Side 3 4 Teknisk kundecenter Side 5 Anmeldelse Side 6 Opstart og færdigmelding Side 7 Alarminstruks Side 8 Undtagelser fra selvopstart Side 8 Afstandskrav Side 9 11 Isolationsstykke Side 12 Måler- / Regulatorskabe Side Indregulering af regulatore Side Værktøj til regulatore Side 18 Regulatortyper og setpunkter Side Målertyper Side 28 Beregning af belastning Side Plombering af målere Side 31 Aftrækskoder Side Brugerinstruktion Side 35 Nyttige links Side 36 3

3 Teknisk Kundecenter Villa Vest Bruno Gaarde Hans Erik Duus Anders Sigtenbjerggaard André Larsen Teknisk Kundecenter Villa ØST Leif S. Jespersen Jesper Heinrichson Mogens L. Madsen Paul Fabricius Karl E. Rasmussen Bjarne Hansen Børge Lauridsen Jep Johansen Johnny S. Hansen Intet fast område Søndergade Vejen Telefon Telefax Rev. Maj 2010 Merløsevej 1B 4296 Nyrup Telefon Telefax Rev. Maj

4 Kontakter Teknisk Kundecenter Din anmeldelsespligt Telefonnumre til Teknisk Kundecenter Teknisk Kundecenter Øst (Sjælland) Teknisk Kundecenter Vest (Jylland) Tekniske spørgsmål og udredninger Niels Erik Hansen tlf Teknisk Kundecenter Vest Det er et lovkrav at anmelde gasinstallationsarbejder Alle nye installationer, udskiftninger, udvidelser og ændringer skal anmeldes. Din virksomhed må kun arbejde på gasinstallationer, hvis den har et godkendt kvalitetstyringssystem og autorisation til gasinstallation. Din virksomhed må kun udføre gasservice og opstart af gasinstallationer, hvis den har et godkendt kvalitetstyringssystem og autorisation til gasservice. Opstart og indregulering af gasinstallationer må kun foretages af personer, som har A-certifikat og er ansat i et vvs-firma med autorisation til at udføre gasservice. Anmeldelse af arbejder på gasinstallationer Arbejder på gasinstallationer skal anmeldes via VVS-Portalen, du finder den på følgende internetadresse: dongenergy.dk/vvsportal Pligten til at anmelde arbejde på gasinstallationer ligger hos det vvs-firma, som har lavet aftalen med kunden om at udføre arbejdet. Dette gælder også i de tilfælde, hvor det firma som har påtaget sig arbejdet, kun har autorisation til gasinstallation og derfor må indgå en samarbejdsaftale med en virksomhed, som er autoriseret til gasservice, for at få installationen startet op og indreguleret. 6 7

5 Opstart Alarminstruks Ved nye installationer skal montøren, der starter op, ringe til DONG Energy og oplyse målernummer og stand. Teknisk Kundecenter Øst tlf Teknisk Kundecenter Vest tlf Opstartsrapport Der skal altid efterlades en opstarts-/indreguleringsrapport på installationsadressen. Færdigmelding Den virksomhed som anmelder installationsarbejdet, er også ansvarlig for at arbejdet bliver færdigmeldt. Dette skal ske via VVS-Portalen samme dag, eller senest dagen efter opstart. Udbedring af fejl Den virksomhed som anmelder arbejdet, er ansvarlig for at eventuelle fejl, konstateret ved DONG Energy s tilsyn, bliver rettet, uanset om de hører under installationsarbejdet, eller kan henføres til arbejder udført af en samarbejdspartner under opstart og indregulering. Bemærk Ved anmeldelse af nye installationer og udskiftning af eksisterende gasforbrugende apparater er det vigtigt, at typen (hele typebetegnelsen) og CE-nummer (f.eks BP 0420) bliver korrekt angivet på VVS-Portalen. Det giver os mulighed for at spore bestemte apparater, hvis der opstår sikkerhedstekniske fejl eller andre problemer på et bestemt apparat. Alarminstruksen skal opsættes på et hensigtsmæssig sted. Alarminstruksen kan bestilles hos Teknisk Kundecenter på tlf (Øst) eller på tlf (Vest) Sæt dette klistermærke op ved dit fyr Så ved du altid, hvad du skal gøre, hvis der lugter af gas eller opstår brand Ring til DOng EnERgy på hvis der lugter af gas Sådan gør du, hvis der er gasudslip, eller du kan lugte gas 1. Luk for hovedhanen, hvis det kan ske uden fare 2. Undgå at betjene elektriske kontakter 3. Lad være med at ryge eller tænde ild 4. Luft ud ved at åbne døre og vinduer 5. Sørg for, at alle forlader bygningen, hvis det er nødvendigt 6. Ring på DONG Energy s alarmnummer Sådan gør du, hvis der opstår brand 1. Ring Luk for hovedhanen, hvis det kan ske uden fare 3. Forlad området Sådan gør du, hvis fyret er beskadiget, eller forsyningen svigter Tilkald en autoriseret vvs-installatør eller ring til DONG Energy på Undtagelser fra selvopstart Følgende installationer må ikke startes op som selvopstart: Installationer hvor måleren er større end G6. Installationer hvor apparatet ikke er umiddelbart tilgængeligt, f.eks. hvor der skal anvendes stillads (strålepaneler etc.) Installationer som medfører ændringer af målerstørrelse. Brugte gasforbrugende apparater. Køkkenudstyr der ikke udelukkende bruges til privat formål. Procesanlæg (f.eks. fysiklokaler m.v.). Ved opstart af ovenstående apparater skal der være en tekniker fra DONG Energy tilstede under opstarten, husk derfor at bestille opstart i god tid. 8 9

6 Afstandskrav Afstandskrav Afstandskrav til måler-/regulatorskab, balanceret aftræk, døre, vinduer og friskluftsåbninger m.m. Afstandskrav fra balanceret aftræk til, døre, vinduer og friskluftsåbninger m.m. på tagflader. Du skal overholde gasreglementets afstandskrav. Kan disse krav ikke overholdes, skal du kontakte den ansvarlige tekniker i det pågældende område. (se områdekort side 3-4) Husk også afstand til naboskel (2,5 m), gælder også for lodret aftræk. 0,1 m hvis vandret afstand er under 0,1 m min. 0,5 m Balanceret aftræk EL måler min. 0,5 m min. 0,5 m min. 1,0 m hvis vandret afstand er under 0,2 m. Vinduesåbning min. 1,0 m min. 45º min. 0,5 m Balanceret aftræk max. 0,2 m Gaskedel a 1 m 0,5 m b 0,5 m 1 m < 30º 2 m > 30º d d 0,5 m 0,5 m min. 0,2 m 0,3 0,2 Gasskab Skørt min. 0,2 m min. 0,3 m Balanceret aftræk 0,8-1,0 m 0,5 m 0,3-0,4 m 0,5 m c 0,5 m d 0,1 m hvis lodret afstand er under 0,1 m Friskluftsåbning 0,2 m hvis lodret afstand er under 1,0 m Gasreglementets afstandskrav er minimumskrav, men der også tages hensyn til lokale forhold, såsom fremherskende vindretninger m.v. For 0,1 bar installationer er der ingen krav til afstand fra måler- og regulatorskab til døre, vinduer og friskluftåbninger. a. Oplukkeligt tagvindue b. Kvist med oplukkeligt vindue c. Friskluftkanal d. Balanceret aftræk 10 11

7 Afstandskrav fortsat Isolationsstykke min. 2 m min. 0,5 m min. 0,5 m min. 2,5 m til naboskel 0,3 m Vedrørende lodret aftræk, se også DGC vejledning nr. 52, som omhandler alternative løsninger på føring af balanceret aftræk. Isolationsstykket skal altid monteres, hvor husledningen er lagt i jord. Dette gælder også, hvor husledningen føres i jord inde i bygning. (husk beskyttelsesrør) Isolationsstykket skal monteres i første samling efter indføring i bygning

8 Afsæbning Afsæbning ved tæthedsprøve 14 Afsæbning Prøvestuds Afsæbning ved tæthedsprøve Locktite 542 Ved montering af måler / regulator skal det sikres, at bagpladen vender rigtigt, således at målerens tællerværk kan aflæses gennem vinduet i lågen. Der skal altid monteres prøvestuds i måler-t. Den gennemborede bolt skal altid pakkes med Locktite

9 Afsæbning REGULATOR Ved nyopstart og kedeludskiftninger skal regulatorens funktioner afprøves og eventuelt justeres. 0,1 bars regulatorer justeres til et afgangstryk på 22 mbar med fuld belastning på alle tilsluttede apparater, målt på prøvestuds i måler-t. Hvis prøvestuds ikke forefindes på måler-t, måles trykket på regulatorens prøvestuds. Regulatorens lukketryk kontrolleres ved at lade apparatet køre på min. belastning, hvorefter apparatet slukkes. Lukketrykket aflæses, efter 2 minutter skal det være konstant og må ikke overstige 30 mbar. Resultaterne påføres opstartsrapporten. 4 bars regulatorer justeres til et afgangstryk på 22 mbar med fuld belastning på alle tilsluttede apparater, målt på prøvestuds i måler-t. Hvis prøvestuds ikke forefindes på måler-t, måles trykket på regulatorens prøvestuds. Regulatorens lukketryk kontrolleres ved at lade apparatet køre på min. belastning, hvorefter apparatet slukkes. Lukketrykket aflæses, efter 2 minutter skal det være konstant og må ikke overstige 30 mbar. Resultatet påføres opstartsrapporten. Kan der ikke opnås et afgangstryk på 22 mbar uden at fjederen i regulatoren er skruet helt i bund, kontaktes Teknisk Kundecenter for at fejlmelde regulatoren. DONG Energy s tekniker vil da udskifte fjederen, eller skifte hele regulatoren. Afsæbning Locktite 542 Ved montering af måler / regulator skal det sikres, at bagpladen vender rigtigt, således at målerens tællerværk kan aflæses gennem vinduet i lågen. Der skal altid monteres prøvestuds i måler-t. Den gennemborede bolt skal altid pakkes med Locktite

10 SAL & Sav Justeringsværktøj til regulatorer SAL (sikkerhedsaflastningsventil) kontrolleres under tæthedsprøven ved roligt at påsætte tryk og på manometeret aflæse, hvornår SAL åbner. SAV (sikkerhedsafspærringsventil) kontrolleres under tæthedsprøven ved roligt at påsætte tryk og på manometeret aflæse, hvornår SAV lukker. Hvis SAV s sætpunkt ligger højere end SAL, skal regulatorens afblæsning afspærres for at opnå aktivering af SAV. DONG Energy s regulatorer skal kontrolleres og evt. justeres ved opstart. Værktøjet hertil kan fås på DONG Energy s lager. De viste værktøjer bruges til følgende regulatorer: De aflæste værdier påføres opstartsrapporten. Sætpunkterne på SAL og SAV finder du på de næste sider. BMV 840 og 841 MG 840 og 841 Ikke læsbart typeskilt på regulator BMV-regulator 855/865 findes i forskellige udførelser, på nogle af dem er typeskiltene ikke længere læsbart, så det kan være svært at se, hvilket område fjedrene må arbejde i. For at finde ud af, hvilke fjedre der sidder i, gøres følgende: Påsæt roligt tryk på regulatoren, som ved tæthedsprøve. Observér om SAL (sikkerhedsaflastningsventil) åbner før SAV (sikkerhedsafspærringsventil). Regulator: BMV 448 og 554 MG 448 og 554 Åbner SAL før SAV lukker: SAL skal åbne imellem mbar SAV skal stå på 140 mbar. Lukker SAV før SAL åbner: SAL skal åbne imellem mbar SAV skal stå på 110 mbar. Lukker SAV ved mbar skal denne blive stående på 65 mbar. (findes kun på et mindre parti af ældre installationer) SAV BMV 869 MG

11 BMV/MG 840 BMV 841 Q-max 5 m 3 /h Q-max 5 m 3 /h Afgangstryk 22 mbar Målt ved måler, hvis prøvestuds forefindes Afgangstryk 22 mbar Målt ved måler, hvis prøvestuds forefindes Lukketryk Max 30 mbar Efter 2 minutter Lukketryk Max 30 mbar Efter 2 minutter Regulatoren bruges, hvor der er et komfur uden flammesikring. Regulatoren skal udskiftes til en BMV 840, når komfuret skiftes

12 Elster hr-25 rombach hr-90 Q-max 62 m 3 /h Q-max 40 m 3 /h Afgangstryk 22 mbar Målt ved måler Afgangstryk 22 mbar Målt ved måler Lukketryk Max 30 mbar Efter 2 minutter Lukketryk Max 30 mbar Efter 2 minutter 22 23

13 BMV/MG 554/869 BMV 855/865 Kan bestilles med 50 og 70 mbar fjeder, hvor installationen kræver det. Regulatoren findes også i lige udførelse på ældre installationer. Q-max 10 m 3 /h Q-max 6 m 3 /h Afgangstryk 22 mbar Målt ved måler, hvis prøvestuds forefindes Lukketryk Max 30 mbar Efter 2 minutter SAL mbar SAV mbar Afgangstryk 22 mbar Målt ved måler, hvis prøvestuds forefindes Lukketryk Max 30 mbar Efter 2 minutter SAL mbar (Hvidt dæksel) Sort dæksel mbar SAV mbar (Hvidt dæksel) Sort dæksel mbar 24 25

14 BM 710 Singer 1243 Q-max 5 m 3 /h Findes i 5 og 10 m 3 /h versioner, se typeskilt Q-max 5 m 3 /h Afgangstryk 22 mbar Målt ved måler, hvis prøvestuds forefindes Afgangstryk 22 mbar Målt ved måler, hvis prøvestuds forefindes Lukketryk Max 30 mbar Efter 2 minutter Lukketryk Max 30 mbar Efter 2 minutter SAL mbar SAL mbar SAV mbar SAV mbar 26 27

15 Singer 1843 B Målertyper ved ny installation og ved målerskift ELSTER BK-G2,5-G4 og G6 1-rørsmåler bruges i Jylland ELSTER BK-G2,5-G4 og G6 2-rørsmåler bruges på Sjælland ELSTER BK-G 2,5 T er standardmåler på husinstallationer til 44 kw. ELSTER BK-G 4 T bruges på installationer imellem 44 og 66 kw. ELSTER BK-G 6 T bruges på installationer imellem 66 og 110 kw. Q-max 15 m 3 /h Målerne skal transporteres og opbevares lodret. Målerne skal opbevares på vvs-firmaets lager, indtil de skal opsættes. Målerne skal altid plomberes af montøren, når de er monteret. Afgangstryk 22 mbar Målt ved måler, hvis prøvestuds forefindes (Findes også i 70 mbar udførelse.) Lukketryk Max 30 mbar Efter 2 minutter SAL mbar SAV mbar 28 29

16 Tællerværker, nuværende og tidligere modeller Liter Start stopur m3 ELSTER BK-G x T (X = 2,5, 4 og 6) Beregning af belastning på alle målere med 3 decimaler efter komma. Aflæst liter / tiden i sek. X 60 X 60 / 1000 X 12 = kw Eks. 20 liter aflæst på 33 sekunder: 20 / 33 X 60 X 60 / 1000 X 12 = 26,18 kw Forbrugsindikator Fejlsymbol Batteri skal skiftes Målernummer Stop stopur SINGER (amerikansk model) Øvrige SINGER modeller har 3 decimaler efter komma. Beregning af belastning. Uret nederst på tællerværket, tæller 50 liter pr. omgang og 5 liter pr. streginddeling (viseren kører venstre om). GALLUS 2000 TC Beregning af belastning på G4 målere med digital display. Stopur startes når pil kommer frem og der tælles til en, når pilen forsvinder tælles 2 osv. indtil der tælles 11, stopuret stoppes samtidigt med at der tælles 11. Eks. Stopuret startes når viseren står lodret, og stoppes når viseren er nået til 4. streg = 20 liter på f.eks. 33 sek. Belastningen er så: 20 / 33 X 60 X 60 / 1000 X1 2 = 26,18 kw Formlen er således: 41,13 / tiden i sec. x 12 = kw Plombering Målere skal plomberes med de udleverede plomber straks efter opsætning

17 Plombering af målere Aftrækskoder A C 11 C 13 C 33 G2.5 2-rørs målerinstallation (Sjælland) C 43 C 53 C 73 G2.5 1-rørs målerinstallation (Jylland) 32 33

18 Aftrækskoder Aftrækssystemer B 11 B 23 Uden aftræk Alle apperater hvor røggasserne udledes i opstillingsrummet. F.eks. komfurer, katalytovne og laboratoriebrænder A Åben forbrænding Aftrækskanal < 65 kw B 11 Mekanisk aftræk, friskluft fra opstillingsrum B 23 S 1 S 2-S 3-S 4 S 5-S 6-S 9 Lukket forbrænding Naturlig balanceret aftræk C 11 Mekanisk balanceret aftræk, vandret C 13 Mekanisk balanceret aftræk, lodret C 33 Mekanisk balanceret aftræk, flere kedler på samme aftræk C 43 Mekanisk balanceret aftræk, split C 53 Mekanisk med åben forbindelse til loftrum C 73 S 7-S 8-S 9 S 10 Åben forbrænding Muret skorsten uden foring S 1 Muret skorsten med keramisk foring S 2 Muret skorsten med metallisk foring, rustfast S 3 Muret skorsten med metallisk foring, ej rustfast S 4 Stålskorsten/aftræk rustfast på kedel S 5 Stålskorsten/aftræk ej rustfast på kedel S 6 Stålskorsten/aftræk rustfast bag på kedel S 7 Stålskorsten/aftræk ej rustfast bag på kedel S 8 Plastaftræk S 9 Muret skorsten med stålafslutning S 10 Aftrækskode skal indtastes i VVS-Portalen ved færdigmelding. Aftrækskode for lodret aftræk gennem eksisterende skorsten, hvor kun inderrøret føres op igennem skorstenen og skorstensløbet bruges til forbrændingsluft, har kode C33. Ved splitaftræk, kode C53, skal aftrækket udmunde over tag. Forbrændingsluften tages enten vandret udefra eller fra opstillingsrummet

19 Brugerinstruktion Ved opstart, eller senest ved brugerens overtagelse af installationen, skal vvs-firmaet instruere ejer/bruger. Instruktionen skal omfatte: Instruktion i brug af anlæg. Instruktion i aflæsning af måler / korrektor. Information om DONG Energy s kontrolbesøg, hvis installationen ikke er omfattet af stikprøveordningen. Information om stikprøvekontrol, hvis installationen er omfattet af stikprøveordningen. Information om at opstartsrapport skal være tilgængelig for DONG Energy s tekniker ved kontrolbesøg. Service på gasforbrugende apparater med lukket forbrænding jf. fabrikantens anvisninger. Service på gasforbrugende apparater med åben forbrænding jf. Gasreglement A, minimum hver andet år

20 Nyttige links DONG Energy A/S VVS-portalen DONG Energy Sikkerhedsstyrelsen Dansk Gasteknisk Center Dansk Gasteknisk Center (Vejledninger og publikationer) Miniportal: små gasforbrugende apparater Information om gasanvendelse i boliger Revision

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring DONG Gas Distribution A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Tlf. 72 10 20 30 Cvr-nummer 27210406 naturgas@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Døgnvagttelefon 75 36 39 40 Energi I Forandring 7 gode huskeregler 1 Friskluftåbninger

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere