RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, V Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, 220-600V Brugervejledning"

Transkript

1 RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, V Brugervejledning Ver

2 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Valg af softstarter 4 Installations notater 5 Forbindelser 6 Indstillinger 7 Motorbeskyttelse 8 Opstarts procedure 9 Tekniske specifikationer 10 Dimensioner Sikkerhed Læs denne manual omhyggeligt før idriftsættelse og følg instruktionerne. Installation, drift og vedligeholdelse bør være i overensstemmelse med denne vejledning, stærkstrømsreglementet og god praksis. Installation eller drift, der ikke følger instruktionerne, til side sætter producentens garantiforpligtigelse. Afbryd spændingsforsyningen før softstarteren og eller motoren efterses. Efter installation, tjek og kontroller, at der ikke er dele (bolte, skruer, skiver mm.) er faldet ind i softstarteren.. Bemærk 1. Produktet er designet og testet i overensstemmelse med IEC for klasse A udstyr. 2. Anvendelse af produktet i boligomgivelser kan forårsage radiointerferens, i de tilfælde må brugeren anvende yderligere dæmpningsmetoder. 3. Udnyttelses kategorien er AC-53a eller AC53b. Form For yderligere information, se Tekniske specifikationer. Advarsler Interne komponenter og printkort har forsyningsspændingens-potentiale, når denne er tilsluttet RVS-AX. Denne spænding er yderst farlig og kan ved berøring give alvorlig skade eller dødelig udgang. Når RVS-AX tilsluttes forsyningsspændingen kan den give fuld spænding på motorklemmerne, selvom start-signalet ikke er tilstede. Derfor er det nødvendigt at anvende en (kontaktor, afbryder mv.) foran RVS-AX som isolerende komponent. Softstarteren skal være ordentlig jordet for at sikre korrekt drift og sikkerhed. Tjek at der ikke er tilsluttet kondensatorer på udgangen af softstarteren. Firmaet tager forbehold for forbedringer eller modifikationer af sine produkter uden forudgående varsel. 2

3 Valg af softstarter Den elektroniske softstarter RVS-AX indeholder 6 tyristorer for at starte en tre-faset induktions motor. Ved at lade spændingen stige langsomt opnås en blød start og glat trinløs acceleration, imens trækkes den minimale strøm for at starte motoren.. En soft-stop funktion kan aktiveres hvis Ramp-Down potentiometeret er justeret. Hvis anvendt, vil motorspændingen langsomt reduceres til nul efter stop signalet (åben kontakt mellem klemme 1 og 2). Soft-Start karakteristik Spænding I% Soft-Stop karakteristik Spænding Strøm 100 M% Moment Soft-Stop karakteristikken kan anvendes for styret deceleration af pumper og friktionsbelastninger. RVS-AX kapacitet og byggestørrelse Max. motor FLA (Amp) Starter type FLC (Amp.) 8 RVS-AX 8 17 RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX 170 Størrelse (Aluminum) A1 A2 A3 A4 Starteren bør vælges i overensstemmelse med følgende kriterier: 1. Motor-strøm & start-betingelser Vælg softstarteren i overensstemmelse med motorens fuld last strøm (FLA) som vist på mærkepladen (selvom motoren ikke vil blive belastet fuldt). RVS-AX er designet til at arbejde under følgende maximale betingelser: Omgivelsestemperatur: 40 C I start Acc. tid 300% In 30 Sek 350% In 20 Sek 400% In 5 Sek Max. Starter pr. time: fire (4) starter pr. time ved maximale kapacitet og op til 10 starter pr. time ved applikationer med let belastning (kontakt leverandøren). Note: Ved meget hyppige starter (steppende applikationer) skal strømmen i steppene betragtes som fuld last strømmen (FLC) kontakt leverandøren. 2. Forsyningsspænding Hver softstarter er indstillet til en af følgende spændinger i henhold til ordren. Spænding Tolerance V % 440 V % V * % V % Frekvens: 50 / 60 Hz. * Softstarterens nominelle Vac kan ændres på stedet til system-spændinger af V, ved at flytte jumper J3 som vist nedenfor. U J3 V W Dimensioner (mm) & vægt (Kg) Str. Bredde Højde Dybde Vægte (Kg) A A A A to 240V 460 to 500V

4 Installations notater Før installation Tjek at motorens fuld last strøm (FLA) er mindre end lig softstarterens fuld last strøm (FLC) og at forsyningsspændingen er som indikeret på front panelet. Montering Softstarterens skal monteres vertikalt. Efterlad tilstrækkelig plads over og under for passende luft. Det anbefales, at montere softstarteren direkte på bagpladen i tavlen, for at få en bedre varmebortledning. Montér ikke softstarteren nær varmekilder. Beskyt softstarteren mod støv og korrosive omgivelser. Temperaturområde og varmeafgivelse. Softstarteren er udlagt til drift i temperaturområdet: 10ºC (14ºF) til +40ºC (104ºF). Relativ ikke-kondenserende luftfugtighed inden i kapslingen bør ikke overstige 93%. Varmeafgivelsen under kontinuert drift er omkring 0.4 x In (i Watt). Exempel: Når motorens strøm er 100 Amp, vil varmeafgivelsen være omkring 40 watts. Intern opvarmning i kapslingen kan reduceres ved ventilation i skabet. Kortslutningsbeskyttelse RVS-AX bør beskyttes mod kortslutning med Tyristor Protection fuses (halvledersikringer). De anbefalede I 2 t værdier er: RVS-AX type I²t (A²S) Ferraz sikringer RVS-AX ,6 URS 35 RVS-AX 17 2,000 6,6 URS 45 RVS-AX 31 3,000 6,6 URS 63 RVS-AX 44 6,000 6,6 URB 100 RVS-AX 58 12,000 6,6 URB 150 RVS-AX 72 18,000 6,6 URB 160 RVS-AX 85 40,000 6,6 URD 200 RVS-AX ,000 6,6 URD 250 RVS-AX ,000 6,6 URD 355 RVS-AX ,000 6,6 URD 400 Giv agt Effektfaktor forbedrende kondensatorer må ikke installeres på udgangen af softstarteren. Hvis påkrævet, installer kondensatorerne på forsyningssiden. Yderligere ventilation RVS-AX Ventilation i tavle med filter på luftindtaget og blæser på luftudblæsningen. Når RVS-AX tilsluttes forsyningsspændingen kan den give fuld spænding på motorklemmerne, selvom start-signalet ikke er tilstede. Derfor er det nødvendigt at anvende en (kontaktor, afbryder mv.) foran RVS-AX som isolerende komponent. RVS-AX Blæser for luftcirkulation. Beskyttelse mod spændingsspidser. Spændingsspidser kan forårsage fejl-funktion af softstarteren og ødelægge SCR ene. Når forventet, anvend passende beskyttelse som Metal Oxid Varistorer (kontakt leverandøren for yderligere detaljer). Indbygget bypass RVS-AX indeholder intern bypass-relæer der C/T kun til-lader strømmen at C/T løbe i tyristorerne i accelerations- tiden. Ved udgangen af X 3 accelerationstiden, kortslut-ter internt relæ tyristorerne og strømmen RVS-AX går igennem dette til M motoren. Ved stop-signal eller ved tilfælde af fejl, vil de tre relæer åbne og stoppe motoren. Når decelleration-potentiometret er sat til at give en soft-stop ved stop-signalet, vil relæerne åbne omgående og strømmen vil løbe gennem tyristorerne. Spændingen vil blive reduceret langsomt og glat til nul. 4

5 1/L1 3/L2 5/L3 Forbindelser Blok- og forbindelsesdiagram L 1 L 2 L 3 RVS -AX Reduced Voltage Starter Stop / Start... Klemme 1-2 Potentialfri kontakt Sluttet: Start kommando. Åben: Stop kommando. Tilslut ikke spænding til klemme On Ramp-Up/Down Run Overload Phase Loss Over Temp. Reset Motor FLC 50% Initial Voltage 10% 50% Current Limit 400% Ramp-Up 2 30 Sec. Ramp-Down Sec. Nul...Klemme 3 Nul-leder (hvis anvendt) er kun nødvendig for fasefejl beskyttelsen (fasefejl kan ikke detekteres hvis nul ikke er tilsluttet klemme 3). Se detaljeret beskrivelse i fase-fejl beskrivelsen. Åben klemme ikke forbundet... klemme 4 Accelerationstid slut (E.O.A)... klemme 5-6 Potentialfri kontakt, N.O., 8A/250Vac, 2000VA max. Kontakten sluttes efter udløbet af den tid der er sat på Ramp-Up" potentiometeret. Kontakten går tilbage ved stop-signal, fejl-betingelser, strømsvigt og ved starten af soft-stop. Start Stop N NOTE: RVS-AX indeholder en intern styretransformer forbundet til faserne L1&L3, I tilfælde af fasefejl på L1 eller L3, vil softstarteren stoppe motoren. I tilfælde af fasefejl på L2, vil Phase loss aktiveres hvis klemme 3 nul er anvendt. Forbindelses diagram L1 L2 L3 Neutral Q1 I> I> I> T1/U T2/V T3/W Start / Stop S1 End of Acceleration Fault Neutral Not Used Anvendelse af E.O.A. kontakt Kontakten kan anvendes til: Aktivering af en ventil efter en kompressor har nået fuldt omdrejningstal. Belastning af en transportør efter at motoren har nået fuldt omdrejningstal. Fejl kontakt... Klemme 7-8 Potentialfri kontakt, N.O., 8A/250Vac, 2000VA max. Kontakten åbner ved en hvilken som helst fejl. Kontakten falder tilbage (når fejlen er rettet) efter reset eller ved afbrydelse af forsyningsspændingen. Anvend ikke fejlkontakten til at afbryde forsyningskontaktoren. Når fejl-kontakten afbryder forsyningskontaktoren, vil forsyningsspændingen afbrydes, så resettes softstarteren og motoren starter op øjeblikkeligt når forsyningsspændingen genetableres (se fejl-reset) U1 T1/U T2/V T3/W V1 W1 M x 3 RVS-AX R1A 5 R1C 6 End Of Acceleration R2A 7 R2C Fault 8 Ground Start/Stop med vedligeholdelses afbryder! Hvis forsyningskontaktoren er styret af en vedligeholdelses-afbryder i tilfælde af strømsvigt, vil motoren starte automatisk umiddelbart efter at forsyningsspændingen er genetableret. Ved at resette efter en fejl med reset knappen, vil motoren starte efter fejl reset. Det anbefales derfor ikke at forbinde fejl-relæet til forsyningskontaktoren.. 5

6 Indstillinger Front panel 50% 10% 50% 400% FLC % Initial Voltage Current Limit Ramp-Up 2 30 Sec. Ramp-Down Sec. FLC - Fuld Last Strøm (Motor FLC) Justeringen tillader nem indstilling af RVS-AX strømgrænsen, automatisk justering af strømbaserede funktioner (overbelastning, strømgrænse, mv.). Indstil FLC potentiometeret efter følgende ligning: Motor FLA FLC = 100 FLC Hvor: Motor FLA er motorens fuld last strøm som vist på mærkepladen. FLC er softstarterens fuld last strøm som vist på dens mærkeplade. Exampel: Start af en 27A motor med en RVS-AX-31 (15kW): 27 FLC% = 100 = 87% 31 FLC % Derfor sættes FLC% til 87%. 50% Startspænding Beregner startspændingen til motoren (moment er direkte proportional med kvadratet på spændingen). Område: 10-50% af nominel spænding. 50% 10% Denne justering beregner også startstrømmen og den mekaniske påvirkning Sec. For høj indstilling kan give en høj mekanisk påvirkning og høj startstrøm (selvom Current Limit er sat lavt, da Initial Voltage indstillingen overgår Current Limit indstillingen). For lav indstilling kan resultere i en forlænget tid inden motoren begynder at rotere. Motoren bør starte med at rotere umiddelbart efter start-signalet er tilstede. Strømbegrænsning Beregner motorens største strøm under opstart. Området er % af FLC (som indstillet på soft-starterens I% 600% 400% FLC justering). For høj indstilling vil tillade større strømme at blive trukket fra forsyningssiden, resulterer i hurtigere acceleration. For lav indstilling kan forhindre motoren i at færdiggøre accelerationen og opnå fuldt omdrejningstal. Generelt, indstillingen bør være højest mulig acceptabel værdi for at forhindre motoren i at stalle. Giv agt Startstrømmen bør ikke overstige de tilladelige betingelser som vist på side 3. Accelerationstid Beregner motorens spændingsstigning fra start- til fuld spænding. Område: 2-30 sek. Det anbefales at indstille accelerationstiden til den minimale acceptable værdi (ca. 5 sek.) Sec. Noter: 1. Indstilling af lav strømgrænse vil udvide accelera- 87 % tionstiden.(ramp-up Time). 2. Når motoren når fuldt omdrejningstal før spændingen når det nominelle niveau, bliver den indstillede accelerationstid (Ramp-Up Time) tilsidesat, hvilket resulterer i at spændingen hurtigt ramper op til det nominel. Decelerationstid (Soft-stop) Anvendes til at styre decelera- tionstiden for belastninger med høj friktion. Når Ramp-Down potentiometeret er indstillet, vil softstarteren rampe spændingen gradvist ned efter stopsignalet. 0.2 Område: sek. Når "Ramp-down Time" er indstillet til minimum, vil motoren stoppe omgående. 30 sec 6

7 Motorbeskyttelse Elektronisk overbelastning Den indbyggede 1000 elektroniske omvendt tids overbelastningsbeskyt- 100 telse bliver aktiv efter accelerationsprocessen. 10 Strømmen er fra fabrikken indstillet til 115% af motor fuldlast strøm (fra indstillingen på I(Load)/In Motor FLC potentiometret), f.eks. for at øge O/L-trip punktet; øg FLC indstillingen over den beregnede grænse. Triptiden kan variere fra 60 sek. ved 150% af nominel strøm til 2 sek. ved 600% af nominel strøm. Seconds Phase Loss Beskyttelsen er aktiv, når softstarteren tilsluttes strømforsyningen; den beskytter motoren fra at køre på en fase. Den tripper når softstarteren mangler en eller to faser i mere end 1 sek. Når fasefejl forekommer under opstart eller hvis motoren ikke er belastet, kan det forekomme at motoren stopper uden akkurat indikering af Phase Loss lysdioden. Note: Fase-fejl beskyttelsen er kun aktiv når klemme 3 er forbundet til nul. Fejl logik, alarm og reset kredse Er en af beskyttelses-funktionerne aktiveret, låses On softstarteren i fejltilstand og afbryder Ramp Up / Down tyristorerne. Fejl indikeringen den Run tilhørende lysdiode tænder og fejlkon- Overload takten sluttes. For at resette soft- Phase Loss starteren efter fejlen er blevet fjernet, Over Temp. trykkes på Resetknappen på soft- Reset starterens frontpanel eller sluk for forsyningsspændingen. Køleplade-temperatur beskyttelse Kommer temperaturen over 85ºC tripper en termisk sensor, der er monteret på kølepladen, softstarteren. Temperaturbeskyttelsen er udlagt til at virke under normale betingelser og vil arbejde når unormale betingelser opstår:: Forkert valg af softstarter For mange starter ved max. betingelser Gentagende starter under fejl betingelser Extended low overload Utilstrækkelig ventilation Andre unormale betingelser Note: I tilfælde med hyppige starter kan de interne tyristorer blive for varme inden kølepladen når sin grænse for beskyttelsen på 85ºC, der kan give fejl i komponenternes funktion. Giv agt Hvis softstarteren er styret af hovedkontaktoren, vil reset af fejlen starte motoren omgående. Anvend ikke fejl-kontakten til at trippe hovedkontaktoren. Når fejlkontakten sluttes ved fejl og tripper hovedkontaktoren, afbrydes forsyningsspændingen, RVS-AX resettes og motoren vil genstarte øjeblikkelig (se fejl reset). 7

8 Opstarts procedure 1. Indstil FLC (motor fuldlast strøm) i hht. 2. Beregning: Motor FLA FLC = 100 Starter FLC 3. Indstil andre potentiometre i hht. systemets krav (se næste kolonne med eksempler) 4. Tilslut forsyningsspændingen til softstarterens forsyningsklemmer. 5. Start motoren, hvis den begynder at rotere, kort efter start signalet er tilstede, fortsæt til punkt 5. Hvis ikke, øg start spændingen indtil motoren starter kort efter start signalet er tilstede. Hvis startstrømmen og det mekaniske stød er for højt, sænk startspændingen og fortsæt til punkt Motoren begynder at rotere. Hvis hastigheden øges jævnt til nominel fortsæt til punkt 6. Hvis strømmen under accelerationen er for høj, sænkes strømgrænsen ubetydeligt. Hvis motorens hastighed ikke når nominel, øges strømgrænsen. 7. Afbryd startsignalet (åben klemme 1 og 2) og vent til motoren stopper. 8. Øge startspændingen og strømgrænsen ubetydeligt for at tillade variationer i belastningen. 9. Start motoren igen og efterprøv at accelerations processen til fuld hastighed er som krævet. 10. Hvis accelerationstiden er for kort, øges Ramp- Up -tiden. Hvis der kræves softstop, indstil Ramp-Down potentiometret til den krævede tid (minimum decelerationstid anbefales). Tjek at softstop-processer er som krævet. Note: Hvis ikke Ramp Down -potentiometret er i minimum indstilling. Nødstop udføres ved at afbryde forsyningsspændingen. Eksempler på startkurver Let belastning - Pumper, mv. Strømgrænse - indstilles til 300% Startspænding - indstilles til 30% Ramp-up tid - indstilles til 5 sek. 50% 30% 10% 5 I% 600% 400% 300% t Ved start, vil spændingen hurtigt stige til startspændingen (30% Un) og så gradvis stige til nominel. Strømmen vil samtidig stige til spidsværdien, som kan være strømgrænsens indstillede værdi eller lavere, før den falder jævnt til driftsstrømmen. Motoren vil jævnt og hurtigt accelerere til fuld hastighed. Høj inerti belastning knusere, centrifuger, blandere mv. Strømgrænse - indstilles til 350% Startspænding - indstilles til 50% Ramp-up tid - indstilles til 5 sek. 50% 10% 20 t I% 600% 350% Ved start vil strøm og spænding stige indtil strømmen når strømgrænse. Spændingen holder denne værdi indtil motoren når nominel hastighed, hvor strømmen begynder at falde, spændingen fortsætter med at stige til nominel. På det tidspunkt, bør motoren have accelereret jævnt til fuld hastighed. 20 t t 8

9 Tekniske specificationer Miljø Forsyningsspænding Frekvens Belastning Tre faser, line to line, Vac +10% -15% Vac +10% -15% * Vac +10% -15% 50 / 60 Hz Tre-faser, tre-ledere, kortslutnings induktions motor * Vac er anvendelig for Vac ved at flytte den interne jumpers position J3. Som vist på side 3. Kapslingsgrad IP 20 Højde 1000 m over havets niveau Kontakt fabrikken mht. dimensionering Indstillinger FLC (Fuld last strøm) 50% - Start moment (Start spæning) Strømgrænse Acc.tid ( Ramp Up tid / soft start) Dec.tid ( Ramp Down tid / Soft Stop) Beskyttelse Elektronisk overbelastning Fase fejl Køleplade-temperatur-beskyttelse Reset knapper Indikering Indikerings lys (LED er) % af fuld spænding 100 % - 400% af nominel strøm 2-30 sek sek. Inverse time (I 2 t), fabriksindstillet til 115% af FLC, kun aktiv under drift (RUN). Tripper når en fase mangler (når nul er anvendt / monteret) Tripper når kølepladens temperatur overstiger 85ºC. For at resette softstarteren, efter at fejlen er fjernet. ON - Grøn Lyser når tre faser er tilsluttet til RVS-AX. Ramp Up / Ramp Down Gul RUN Grøn Overbelastning Rød Lyser under start-signalet eller under soft-stop. Lyser efter udløb af acc.tid. Når det interne bypass-relæ slutter. Inverse time elektronisk overbelastning bliver aktiv efter udført accelerationsproces. (se side 7). Fase-fejl Rød Lyser når en eller to faser mangler i mere end 1 sek. Over temperatur Rød Temperaturer Drift -10 to 40C Lyser og tripper når softstarterens køleplade temperatur overstiger 85ºC. Opbevaring -20 to 70C Relativ luftfugtighed 93 % - ikke kondenserende EMC Immunity to radio electric interference EN level 3 Conforming to EN Electrostatic discharge EN level 3 Conforming to EN Immunity to electrical transients EN level 4 Conforming to EN Shock waves of voltage / current EN level 3 Conforming to EN Radiated and conducted emissions EN level 3 Radio frequency emissions According to EN class A Conforming to EN Mekanisk Shock resistance 8 gn Conforming to EN Vibration resistance 2 gn Conforming to EN Udgangsrelæ Udløb af accelerationstid N.O. Nominel driftsstrøm 5 A, 250 V - str. A1 8 A, 250 V str. A2 9

10 Dimensioner \\SOLSRV1\Data\Catalogs and Marketing materials\instruction Manuals\RVS-AX Instruction Manual doc

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 439.03 Montagevejledning April 05 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in 28.08.01 1 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder IDPLUS 961-971 - 974 DK Elektronisk styring til køleenheder INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT 0595J04201 11/2011 Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer Elektronischer Planetenrührwerk Manuel d utilisation - Notice originale User manual - Translation of the original instructions

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere