RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, V Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, 220-600V Brugervejledning"

Transkript

1 RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, V Brugervejledning Ver

2 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Valg af softstarter 4 Installations notater 5 Forbindelser 6 Indstillinger 7 Motorbeskyttelse 8 Opstarts procedure 9 Tekniske specifikationer 10 Dimensioner Sikkerhed Læs denne manual omhyggeligt før idriftsættelse og følg instruktionerne. Installation, drift og vedligeholdelse bør være i overensstemmelse med denne vejledning, stærkstrømsreglementet og god praksis. Installation eller drift, der ikke følger instruktionerne, til side sætter producentens garantiforpligtigelse. Afbryd spændingsforsyningen før softstarteren og eller motoren efterses. Efter installation, tjek og kontroller, at der ikke er dele (bolte, skruer, skiver mm.) er faldet ind i softstarteren.. Bemærk 1. Produktet er designet og testet i overensstemmelse med IEC for klasse A udstyr. 2. Anvendelse af produktet i boligomgivelser kan forårsage radiointerferens, i de tilfælde må brugeren anvende yderligere dæmpningsmetoder. 3. Udnyttelses kategorien er AC-53a eller AC53b. Form For yderligere information, se Tekniske specifikationer. Advarsler Interne komponenter og printkort har forsyningsspændingens-potentiale, når denne er tilsluttet RVS-AX. Denne spænding er yderst farlig og kan ved berøring give alvorlig skade eller dødelig udgang. Når RVS-AX tilsluttes forsyningsspændingen kan den give fuld spænding på motorklemmerne, selvom start-signalet ikke er tilstede. Derfor er det nødvendigt at anvende en (kontaktor, afbryder mv.) foran RVS-AX som isolerende komponent. Softstarteren skal være ordentlig jordet for at sikre korrekt drift og sikkerhed. Tjek at der ikke er tilsluttet kondensatorer på udgangen af softstarteren. Firmaet tager forbehold for forbedringer eller modifikationer af sine produkter uden forudgående varsel. 2

3 Valg af softstarter Den elektroniske softstarter RVS-AX indeholder 6 tyristorer for at starte en tre-faset induktions motor. Ved at lade spændingen stige langsomt opnås en blød start og glat trinløs acceleration, imens trækkes den minimale strøm for at starte motoren.. En soft-stop funktion kan aktiveres hvis Ramp-Down potentiometeret er justeret. Hvis anvendt, vil motorspændingen langsomt reduceres til nul efter stop signalet (åben kontakt mellem klemme 1 og 2). Soft-Start karakteristik Spænding I% Soft-Stop karakteristik Spænding Strøm 100 M% Moment Soft-Stop karakteristikken kan anvendes for styret deceleration af pumper og friktionsbelastninger. RVS-AX kapacitet og byggestørrelse Max. motor FLA (Amp) Starter type FLC (Amp.) 8 RVS-AX 8 17 RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX RVS-AX 170 Størrelse (Aluminum) A1 A2 A3 A4 Starteren bør vælges i overensstemmelse med følgende kriterier: 1. Motor-strøm & start-betingelser Vælg softstarteren i overensstemmelse med motorens fuld last strøm (FLA) som vist på mærkepladen (selvom motoren ikke vil blive belastet fuldt). RVS-AX er designet til at arbejde under følgende maximale betingelser: Omgivelsestemperatur: 40 C I start Acc. tid 300% In 30 Sek 350% In 20 Sek 400% In 5 Sek Max. Starter pr. time: fire (4) starter pr. time ved maximale kapacitet og op til 10 starter pr. time ved applikationer med let belastning (kontakt leverandøren). Note: Ved meget hyppige starter (steppende applikationer) skal strømmen i steppene betragtes som fuld last strømmen (FLC) kontakt leverandøren. 2. Forsyningsspænding Hver softstarter er indstillet til en af følgende spændinger i henhold til ordren. Spænding Tolerance V % 440 V % V * % V % Frekvens: 50 / 60 Hz. * Softstarterens nominelle Vac kan ændres på stedet til system-spændinger af V, ved at flytte jumper J3 som vist nedenfor. U J3 V W Dimensioner (mm) & vægt (Kg) Str. Bredde Højde Dybde Vægte (Kg) A A A A to 240V 460 to 500V

4 Installations notater Før installation Tjek at motorens fuld last strøm (FLA) er mindre end lig softstarterens fuld last strøm (FLC) og at forsyningsspændingen er som indikeret på front panelet. Montering Softstarterens skal monteres vertikalt. Efterlad tilstrækkelig plads over og under for passende luft. Det anbefales, at montere softstarteren direkte på bagpladen i tavlen, for at få en bedre varmebortledning. Montér ikke softstarteren nær varmekilder. Beskyt softstarteren mod støv og korrosive omgivelser. Temperaturområde og varmeafgivelse. Softstarteren er udlagt til drift i temperaturområdet: 10ºC (14ºF) til +40ºC (104ºF). Relativ ikke-kondenserende luftfugtighed inden i kapslingen bør ikke overstige 93%. Varmeafgivelsen under kontinuert drift er omkring 0.4 x In (i Watt). Exempel: Når motorens strøm er 100 Amp, vil varmeafgivelsen være omkring 40 watts. Intern opvarmning i kapslingen kan reduceres ved ventilation i skabet. Kortslutningsbeskyttelse RVS-AX bør beskyttes mod kortslutning med Tyristor Protection fuses (halvledersikringer). De anbefalede I 2 t værdier er: RVS-AX type I²t (A²S) Ferraz sikringer RVS-AX ,6 URS 35 RVS-AX 17 2,000 6,6 URS 45 RVS-AX 31 3,000 6,6 URS 63 RVS-AX 44 6,000 6,6 URB 100 RVS-AX 58 12,000 6,6 URB 150 RVS-AX 72 18,000 6,6 URB 160 RVS-AX 85 40,000 6,6 URD 200 RVS-AX ,000 6,6 URD 250 RVS-AX ,000 6,6 URD 355 RVS-AX ,000 6,6 URD 400 Giv agt Effektfaktor forbedrende kondensatorer må ikke installeres på udgangen af softstarteren. Hvis påkrævet, installer kondensatorerne på forsyningssiden. Yderligere ventilation RVS-AX Ventilation i tavle med filter på luftindtaget og blæser på luftudblæsningen. Når RVS-AX tilsluttes forsyningsspændingen kan den give fuld spænding på motorklemmerne, selvom start-signalet ikke er tilstede. Derfor er det nødvendigt at anvende en (kontaktor, afbryder mv.) foran RVS-AX som isolerende komponent. RVS-AX Blæser for luftcirkulation. Beskyttelse mod spændingsspidser. Spændingsspidser kan forårsage fejl-funktion af softstarteren og ødelægge SCR ene. Når forventet, anvend passende beskyttelse som Metal Oxid Varistorer (kontakt leverandøren for yderligere detaljer). Indbygget bypass RVS-AX indeholder intern bypass-relæer der C/T kun til-lader strømmen at C/T løbe i tyristorerne i accelerations- tiden. Ved udgangen af X 3 accelerationstiden, kortslut-ter internt relæ tyristorerne og strømmen RVS-AX går igennem dette til M motoren. Ved stop-signal eller ved tilfælde af fejl, vil de tre relæer åbne og stoppe motoren. Når decelleration-potentiometret er sat til at give en soft-stop ved stop-signalet, vil relæerne åbne omgående og strømmen vil løbe gennem tyristorerne. Spændingen vil blive reduceret langsomt og glat til nul. 4

5 1/L1 3/L2 5/L3 Forbindelser Blok- og forbindelsesdiagram L 1 L 2 L 3 RVS -AX Reduced Voltage Starter Stop / Start... Klemme 1-2 Potentialfri kontakt Sluttet: Start kommando. Åben: Stop kommando. Tilslut ikke spænding til klemme On Ramp-Up/Down Run Overload Phase Loss Over Temp. Reset Motor FLC 50% Initial Voltage 10% 50% Current Limit 400% Ramp-Up 2 30 Sec. Ramp-Down Sec. Nul...Klemme 3 Nul-leder (hvis anvendt) er kun nødvendig for fasefejl beskyttelsen (fasefejl kan ikke detekteres hvis nul ikke er tilsluttet klemme 3). Se detaljeret beskrivelse i fase-fejl beskrivelsen. Åben klemme ikke forbundet... klemme 4 Accelerationstid slut (E.O.A)... klemme 5-6 Potentialfri kontakt, N.O., 8A/250Vac, 2000VA max. Kontakten sluttes efter udløbet af den tid der er sat på Ramp-Up" potentiometeret. Kontakten går tilbage ved stop-signal, fejl-betingelser, strømsvigt og ved starten af soft-stop. Start Stop N NOTE: RVS-AX indeholder en intern styretransformer forbundet til faserne L1&L3, I tilfælde af fasefejl på L1 eller L3, vil softstarteren stoppe motoren. I tilfælde af fasefejl på L2, vil Phase loss aktiveres hvis klemme 3 nul er anvendt. Forbindelses diagram L1 L2 L3 Neutral Q1 I> I> I> T1/U T2/V T3/W Start / Stop S1 End of Acceleration Fault Neutral Not Used Anvendelse af E.O.A. kontakt Kontakten kan anvendes til: Aktivering af en ventil efter en kompressor har nået fuldt omdrejningstal. Belastning af en transportør efter at motoren har nået fuldt omdrejningstal. Fejl kontakt... Klemme 7-8 Potentialfri kontakt, N.O., 8A/250Vac, 2000VA max. Kontakten åbner ved en hvilken som helst fejl. Kontakten falder tilbage (når fejlen er rettet) efter reset eller ved afbrydelse af forsyningsspændingen. Anvend ikke fejlkontakten til at afbryde forsyningskontaktoren. Når fejl-kontakten afbryder forsyningskontaktoren, vil forsyningsspændingen afbrydes, så resettes softstarteren og motoren starter op øjeblikkeligt når forsyningsspændingen genetableres (se fejl-reset) U1 T1/U T2/V T3/W V1 W1 M x 3 RVS-AX R1A 5 R1C 6 End Of Acceleration R2A 7 R2C Fault 8 Ground Start/Stop med vedligeholdelses afbryder! Hvis forsyningskontaktoren er styret af en vedligeholdelses-afbryder i tilfælde af strømsvigt, vil motoren starte automatisk umiddelbart efter at forsyningsspændingen er genetableret. Ved at resette efter en fejl med reset knappen, vil motoren starte efter fejl reset. Det anbefales derfor ikke at forbinde fejl-relæet til forsyningskontaktoren.. 5

6 Indstillinger Front panel 50% 10% 50% 400% FLC % Initial Voltage Current Limit Ramp-Up 2 30 Sec. Ramp-Down Sec. FLC - Fuld Last Strøm (Motor FLC) Justeringen tillader nem indstilling af RVS-AX strømgrænsen, automatisk justering af strømbaserede funktioner (overbelastning, strømgrænse, mv.). Indstil FLC potentiometeret efter følgende ligning: Motor FLA FLC = 100 FLC Hvor: Motor FLA er motorens fuld last strøm som vist på mærkepladen. FLC er softstarterens fuld last strøm som vist på dens mærkeplade. Exampel: Start af en 27A motor med en RVS-AX-31 (15kW): 27 FLC% = 100 = 87% 31 FLC % Derfor sættes FLC% til 87%. 50% Startspænding Beregner startspændingen til motoren (moment er direkte proportional med kvadratet på spændingen). Område: 10-50% af nominel spænding. 50% 10% Denne justering beregner også startstrømmen og den mekaniske påvirkning Sec. For høj indstilling kan give en høj mekanisk påvirkning og høj startstrøm (selvom Current Limit er sat lavt, da Initial Voltage indstillingen overgår Current Limit indstillingen). For lav indstilling kan resultere i en forlænget tid inden motoren begynder at rotere. Motoren bør starte med at rotere umiddelbart efter start-signalet er tilstede. Strømbegrænsning Beregner motorens største strøm under opstart. Området er % af FLC (som indstillet på soft-starterens I% 600% 400% FLC justering). For høj indstilling vil tillade større strømme at blive trukket fra forsyningssiden, resulterer i hurtigere acceleration. For lav indstilling kan forhindre motoren i at færdiggøre accelerationen og opnå fuldt omdrejningstal. Generelt, indstillingen bør være højest mulig acceptabel værdi for at forhindre motoren i at stalle. Giv agt Startstrømmen bør ikke overstige de tilladelige betingelser som vist på side 3. Accelerationstid Beregner motorens spændingsstigning fra start- til fuld spænding. Område: 2-30 sek. Det anbefales at indstille accelerationstiden til den minimale acceptable værdi (ca. 5 sek.) Sec. Noter: 1. Indstilling af lav strømgrænse vil udvide accelera- 87 % tionstiden.(ramp-up Time). 2. Når motoren når fuldt omdrejningstal før spændingen når det nominelle niveau, bliver den indstillede accelerationstid (Ramp-Up Time) tilsidesat, hvilket resulterer i at spændingen hurtigt ramper op til det nominel. Decelerationstid (Soft-stop) Anvendes til at styre decelera- tionstiden for belastninger med høj friktion. Når Ramp-Down potentiometeret er indstillet, vil softstarteren rampe spændingen gradvist ned efter stopsignalet. 0.2 Område: sek. Når "Ramp-down Time" er indstillet til minimum, vil motoren stoppe omgående. 30 sec 6

7 Motorbeskyttelse Elektronisk overbelastning Den indbyggede 1000 elektroniske omvendt tids overbelastningsbeskyt- 100 telse bliver aktiv efter accelerationsprocessen. 10 Strømmen er fra fabrikken indstillet til 115% af motor fuldlast strøm (fra indstillingen på I(Load)/In Motor FLC potentiometret), f.eks. for at øge O/L-trip punktet; øg FLC indstillingen over den beregnede grænse. Triptiden kan variere fra 60 sek. ved 150% af nominel strøm til 2 sek. ved 600% af nominel strøm. Seconds Phase Loss Beskyttelsen er aktiv, når softstarteren tilsluttes strømforsyningen; den beskytter motoren fra at køre på en fase. Den tripper når softstarteren mangler en eller to faser i mere end 1 sek. Når fasefejl forekommer under opstart eller hvis motoren ikke er belastet, kan det forekomme at motoren stopper uden akkurat indikering af Phase Loss lysdioden. Note: Fase-fejl beskyttelsen er kun aktiv når klemme 3 er forbundet til nul. Fejl logik, alarm og reset kredse Er en af beskyttelses-funktionerne aktiveret, låses On softstarteren i fejltilstand og afbryder Ramp Up / Down tyristorerne. Fejl indikeringen den Run tilhørende lysdiode tænder og fejlkon- Overload takten sluttes. For at resette soft- Phase Loss starteren efter fejlen er blevet fjernet, Over Temp. trykkes på Resetknappen på soft- Reset starterens frontpanel eller sluk for forsyningsspændingen. Køleplade-temperatur beskyttelse Kommer temperaturen over 85ºC tripper en termisk sensor, der er monteret på kølepladen, softstarteren. Temperaturbeskyttelsen er udlagt til at virke under normale betingelser og vil arbejde når unormale betingelser opstår:: Forkert valg af softstarter For mange starter ved max. betingelser Gentagende starter under fejl betingelser Extended low overload Utilstrækkelig ventilation Andre unormale betingelser Note: I tilfælde med hyppige starter kan de interne tyristorer blive for varme inden kølepladen når sin grænse for beskyttelsen på 85ºC, der kan give fejl i komponenternes funktion. Giv agt Hvis softstarteren er styret af hovedkontaktoren, vil reset af fejlen starte motoren omgående. Anvend ikke fejl-kontakten til at trippe hovedkontaktoren. Når fejlkontakten sluttes ved fejl og tripper hovedkontaktoren, afbrydes forsyningsspændingen, RVS-AX resettes og motoren vil genstarte øjeblikkelig (se fejl reset). 7

8 Opstarts procedure 1. Indstil FLC (motor fuldlast strøm) i hht. 2. Beregning: Motor FLA FLC = 100 Starter FLC 3. Indstil andre potentiometre i hht. systemets krav (se næste kolonne med eksempler) 4. Tilslut forsyningsspændingen til softstarterens forsyningsklemmer. 5. Start motoren, hvis den begynder at rotere, kort efter start signalet er tilstede, fortsæt til punkt 5. Hvis ikke, øg start spændingen indtil motoren starter kort efter start signalet er tilstede. Hvis startstrømmen og det mekaniske stød er for højt, sænk startspændingen og fortsæt til punkt Motoren begynder at rotere. Hvis hastigheden øges jævnt til nominel fortsæt til punkt 6. Hvis strømmen under accelerationen er for høj, sænkes strømgrænsen ubetydeligt. Hvis motorens hastighed ikke når nominel, øges strømgrænsen. 7. Afbryd startsignalet (åben klemme 1 og 2) og vent til motoren stopper. 8. Øge startspændingen og strømgrænsen ubetydeligt for at tillade variationer i belastningen. 9. Start motoren igen og efterprøv at accelerations processen til fuld hastighed er som krævet. 10. Hvis accelerationstiden er for kort, øges Ramp- Up -tiden. Hvis der kræves softstop, indstil Ramp-Down potentiometret til den krævede tid (minimum decelerationstid anbefales). Tjek at softstop-processer er som krævet. Note: Hvis ikke Ramp Down -potentiometret er i minimum indstilling. Nødstop udføres ved at afbryde forsyningsspændingen. Eksempler på startkurver Let belastning - Pumper, mv. Strømgrænse - indstilles til 300% Startspænding - indstilles til 30% Ramp-up tid - indstilles til 5 sek. 50% 30% 10% 5 I% 600% 400% 300% t Ved start, vil spændingen hurtigt stige til startspændingen (30% Un) og så gradvis stige til nominel. Strømmen vil samtidig stige til spidsværdien, som kan være strømgrænsens indstillede værdi eller lavere, før den falder jævnt til driftsstrømmen. Motoren vil jævnt og hurtigt accelerere til fuld hastighed. Høj inerti belastning knusere, centrifuger, blandere mv. Strømgrænse - indstilles til 350% Startspænding - indstilles til 50% Ramp-up tid - indstilles til 5 sek. 50% 10% 20 t I% 600% 350% Ved start vil strøm og spænding stige indtil strømmen når strømgrænse. Spændingen holder denne værdi indtil motoren når nominel hastighed, hvor strømmen begynder at falde, spændingen fortsætter med at stige til nominel. På det tidspunkt, bør motoren have accelereret jævnt til fuld hastighed. 20 t t 8

9 Tekniske specificationer Miljø Forsyningsspænding Frekvens Belastning Tre faser, line to line, Vac +10% -15% Vac +10% -15% * Vac +10% -15% 50 / 60 Hz Tre-faser, tre-ledere, kortslutnings induktions motor * Vac er anvendelig for Vac ved at flytte den interne jumpers position J3. Som vist på side 3. Kapslingsgrad IP 20 Højde 1000 m over havets niveau Kontakt fabrikken mht. dimensionering Indstillinger FLC (Fuld last strøm) 50% - Start moment (Start spæning) Strømgrænse Acc.tid ( Ramp Up tid / soft start) Dec.tid ( Ramp Down tid / Soft Stop) Beskyttelse Elektronisk overbelastning Fase fejl Køleplade-temperatur-beskyttelse Reset knapper Indikering Indikerings lys (LED er) % af fuld spænding 100 % - 400% af nominel strøm 2-30 sek sek. Inverse time (I 2 t), fabriksindstillet til 115% af FLC, kun aktiv under drift (RUN). Tripper når en fase mangler (når nul er anvendt / monteret) Tripper når kølepladens temperatur overstiger 85ºC. For at resette softstarteren, efter at fejlen er fjernet. ON - Grøn Lyser når tre faser er tilsluttet til RVS-AX. Ramp Up / Ramp Down Gul RUN Grøn Overbelastning Rød Lyser under start-signalet eller under soft-stop. Lyser efter udløb af acc.tid. Når det interne bypass-relæ slutter. Inverse time elektronisk overbelastning bliver aktiv efter udført accelerationsproces. (se side 7). Fase-fejl Rød Lyser når en eller to faser mangler i mere end 1 sek. Over temperatur Rød Temperaturer Drift -10 to 40C Lyser og tripper når softstarterens køleplade temperatur overstiger 85ºC. Opbevaring -20 to 70C Relativ luftfugtighed 93 % - ikke kondenserende EMC Immunity to radio electric interference EN level 3 Conforming to EN Electrostatic discharge EN level 3 Conforming to EN Immunity to electrical transients EN level 4 Conforming to EN Shock waves of voltage / current EN level 3 Conforming to EN Radiated and conducted emissions EN level 3 Radio frequency emissions According to EN class A Conforming to EN Mekanisk Shock resistance 8 gn Conforming to EN Vibration resistance 2 gn Conforming to EN Udgangsrelæ Udløb af accelerationstid N.O. Nominel driftsstrøm 5 A, 250 V - str. A1 8 A, 250 V str. A2 9

10 Dimensioner \\SOLSRV1\Data\Catalogs and Marketing materials\instruction Manuals\RVS-AX Instruction Manual doc

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne!

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Altivar 12 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 0,75 kw, 120 V en-faset strømforsyning 0,18 til 2,2 kw, 240 V en-faset strømforsyning

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Beskrivelse/ anvendelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Motorerne fås med eller uden sikkerhedsfunktion

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C 1. Generelt Motorstyringen benyttes til at styre ventilatormotorer af EC-typen, 0,41-10 kw, i SILVER C. Motorstyringen er monteret på den pågældende ventilatorindsats.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Produktkatalog. www.ledhuset.dk

Produktkatalog. www.ledhuset.dk Produktkatalog LEDHuset Føvling kirkevej 1 6683 Føvling kontakt@ledhuset.dk +45 3014 3616 1 Katalogets indholdsfortegnelse 1: Forside 2: Indholdsfortegnelse 3: XT8 LED Rør 140/165 LM/W 4: FT8 LED Rør 100124

Læs mere

HTC-915-CONT STYRINGSSYSTEM TIL HEAT-TRACING

HTC-915-CONT STYRINGSSYSTEM TIL HEAT-TRACING STYRINGSSYSTEM TIL HEAT-TRACING PRODUKTOVERSIGT HTC-915-systemet er en kompakt, fuldt udstyret og mikroprocessorbaseret heat-tracing-styreenhed med ét punkt. HTC-915-CONT leverer styring og overvågning

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere