UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_"

Transkript

1 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole Dato:_ Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Fase 3: En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen UMV en er tilgængelig på skolens hjemmeside (indsæt link) og på Vi har indberettet vores UMV til Undervisningsmiljøkortet (www.um-kort.dk): ja X nej UMV en er udarbejdet i et samarbejde mellem: Peer Mortensen Claus Bentsen Undervisningsmiljørepræsentant/Sikkerhedsrepræsentant Skolens ledelse Side 1 af 26

2 Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Værkstøjer og metoder: Termometeret er et gratis, elektronisk spørgeskema til kortlægning af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Målgruppen for Termometeret er alle elever og studerende på landets skoler og uddannelsesinstitutioner Foregår over internettet Med Termometeret foregår alle dele af spørgeskema-undersøgelsen over internettet lige fra opsætning af den enkelte undersøgelse, over elevernes/de studerendes besvarelser, til den automatiske sammentælling og visning af resultaterne. Værktøjet blev anvendt med det formål at undersøge undervisningsmiljøet på Århus Produktionsskole Tidsramme: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af periode. Undersøgelsen blev oprettet 30. november og afsluttet i december Hvem er med i undersøgelsen? 114 elever fra følgende hold på Århus Produktionsskole indgår i resultatvisningen (deltagelsen var frivillig): bygge, care, fotografisk, murmaler, musik, reception, spisehus, teater, tekstil, træ. Side 2 af 26

3 Søjlediagram over pointtal for hvert emne Her ser I et søjlediagram over pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. (Læs mere om point: Diagrammet viser også særskilte pointtal for "underspørgsmål". Underspørgsmål er spørgsmål, der er udløst af bestemte svar på andre spørgsmål. Et bekræftende svar på spørgsmålet: "Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever/studerende blive udsat for noget, som du mener, er mobning?" udløser således følgende underspørgsmål: "Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen?". Grunden til, at underspørgsmålene ikke blot regnes med i pointtallet for de emner, de reelt tilhører, er, at det ikke er alle elever/studerende, der besvarer underspørgsmålene. Beregningsgrundlaget for de to typer spørgsmål er altså forskelligt, og respondenternes besvarelser kan derfor ikke "blandes sammen" under ét pointtal. I den elektroniske vejledning til Termometeret linkes der til en liste over, hvilke spørgsmål, der - afhængigt af respondenternes svar - kan udløse underspørgsmål: Se også vejledningen for råd om, hvad I skal være opmærksomme på, når I "læser" jeres point: I skemaet på de næste sider kan man se en oversigt over besvarelserne og de point, som er givet i undersøgelsen. Karakteren 1 er dårligst og 10 er bedst. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Det viste kortlægningen De overordnede resultater af kortlægningen Side 3 af 26

4 Emner Point Antal besvarelser Motivation 6,8 119 Generel tilfredshed Ej besvaret Det sociale miljø 7,3 117 Underspørgsmål til det sociale miljø - om at gribe ind mod mobning 3,8 29 Lærerne/underviserne 7,6 116 Undervisningen Underspørgsmål til undervisningen - om faglige mål Underspørgsmål til undervisningen - udbytte af lektiehjælp/studiehjælp Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret Studievejledning og generel information 5,5 113 Underspørgsmål til studievejledningen - tilfredshed med støtteordning 7,0 21 Underspørgsmål til studievejledningen - tilfredshed med elevudvalg 5,8 71 Stress Ej besvaret Rammer 1 5,2 111 Aktivitetsmuligheder 4,2 111 Rammer 2 5,2 111 Sikkerhedsforhold 1 Underspørgsmål til sikkerhedsforhold 1 - skadernes omfang Underspørgsmål til sikkerhedsforhold 1 - udbytte af undervisning i sikkerhed og sundhed Underspørgsmål til sikkerhedsforhold 2 - maskiner Underspørgsmål til sikkerhedsforhold 2 - køretøjer Underspørgsmål til sikkerhedsforhold 2 - kemikalier Underspørgsmål til sikkerhedsforhold 2 - mikroorganismer Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret Ej besvaret Kost og stimulanser 6,0 111 Helbred og generelt psykisk velbefindende 5,5 111 Underspørgsmål til helbred og velbefindende - om fravær 5,9 92 Underspørgsmål til helbred og velbefindende - handicapforhold 5,7 7 Rammerne 6,1 112 Side 4 af 26

5 Emner Point Antal besvarelser Social trivsel Ej besvar et Læring Ej besvar et Det fysisk/æstetiske miljø Sundhed 5,1 111 Ej besvar et Gennemførelse Ej besvar et Medindflydelse Ej besvar et Relation mellem elever/studerende og lærere/undervisere Ej besvar et Side 5 af 26

6 Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved undervisningsmiljøet Dét er positivt Motivation/engagement fagligt Det sociale miljø - værkstedsånden Lokaliteter (mindre positivt mht. aktiviteter) Veltilpas (godt humør, godt tilpas) Dét kan vi forbedre (eventuelle undervisningsmiljøproblemer) Modtagerkultur Elev indflydelse Aktiviteter Fravær Egen sygdom, andre problemer, kan ikke komme op om morgenen, problemer med transporten & andet. Bedre generel velbefindende (koncentration, træthed & uoplagthed, ensomhed) Andet: Mad & hygiejne Støj-, ventilations forhold Euforiserende stoffer Handicapforhold Andre bemærkninger til resultatet af kortlægning Side 6 af 26

7 I sammenligning med landsgennemsnittet ligger mange af resultaterne tæt op ad hinanden. I 7 af resultaterne klarer Produktionsskolen sig bedre. I 6 af resultaterne klarer Produktionsskolen sig dårligere og i 3 af resultaterne er værdierne den samme. Reelt kan sammenligningen med andre produktionsskoler/landsgennemsnittet ikke bruges til noget, idet for få skoler var med i undersøgelsen. Vi må derfor forholde os til vore egne tal og forbedre dem til næste undersøgelse. Resultaterne på hhv. Underspørgsmål til det sociale miljø om at gribe ind mod mobning 3,8 og Aktivitetetsmuligheder 4,2 springer i øjnene, idet de ligger under middel! Der gives fra 1-10 point, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Den største værdi er markeret med fed i forholdet ml. AAPS og Landsgennemsnittet Emner Point AAPS Point Landsgennemsnit Motivation 6,8 6,6 Det sociale miljø 7,3 7,7 Underspørgsmål til det sociale miljø om at gribe ind mod mobning 3,8 2,6 Lærerne/underviserne 7,7 7,7 Studievejledning og generel information 5,5 6,4 Underspørgsmål til det studievejledning - tilfredshed med støtteordning 5,8 6 Rammer 1 5,2 5 Aktivitetsmuligheder 4,2 4,2 Rammer 2 5,2 5,8 Kost og stimulanser 6 6 Helbred og generel psykisk velbefindende 5,5 6 Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær 5,9 5,7 Underspørgsmål til helbred og velbefindende handicapforhold 5,7 5,1 Rammerne 6,1 6,6 Det fysisk/æstetiske miljø 5,1 5 Side 7 af 26

8 Sådan drøftede vi resultaterne fra kortlægningen Hvordan resultaterne blev bearbejdet, og hvem der var med til at kommentere resultaterne Deltagerrådet mødtes på Restaurant Navigator d , hvor resultaterne blev gennemgået af Claus Bentsen. Tilstede var følgende: Byggeservice: Malad Care: Max Foto/Grafisk: Metal: Nikolaj Murmalerne: Iman Musik: Malte Reception: Maya Spisehus: Teater: Melissa Tekstil: Maria O.C. Træ: Nuur Bassam Forstander: Claus Bentsen Flyvevikar: Søren Bulman-May Trivsels-medarbejder: Peter Lund Arnbjerg Sekretær: Anne Bluhm Svensson Vi fandt følgende punkter som indsatsområder: Modtagerkultur Elev indflydelse Aktiviteter Fravær Mad & hygiejne og andet. Formålet med indsatsområderne er at eleverne tager hånd om skolen og dermed sig selv. Eleverne tager ansvar og bruger deltagerrådet som talerør til ledelsen. Værksteds repræsentanterne tager eget initiativ i samarbejde med andre elever. Eleverne skal i større udstrækning gå til lærerne, når de har problemer på og udenfor skolen. Side 8 af 26

9 Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet og miljøet på AAPS (Her fokuserer vi positivt på at ændre de negative sider beskrevet s. 5). Peter tager løbende punkter med til dagsordenen for deltagerrådet. Opgaver, som vi har valgt at arbejde videre med Opgave/ tiltag Ønsket mål Start/slut Ansvar Modtagerkultur: 'De fem bud' på måden vi omgås hinanden Et mere åbent møde ml. eleven og faglæreren, Start: Vendt på Promovering: Claus på/møder hinanden i dagligdagen. som gør, at eleven føler sig mødt og dermed kan værksteder i April. og Peter udfolde sig professionelt. Tages op på hyttetur Bedre kommunikation ml. faglærer imellem E2011. fra faglærer til elever. Der gøres et forsøg på Metal- og Tilknytning til 'gl. elev' i indkøringsfasen. Start: E2011 Peter tager rundt på Byggeservice-værkstederne håndværkstederne. Elev indflydelse: Valg af deltagerråds formand. Formanden skal i større grad skabe synlighed om deltagerrådets arbejde, fremlægge deltagerrådets bestemmelser og initiativer og over tid sidde med ved bestyrelsesmøder. Vælges for ½ skoleår ad gangen. Formand er valgt primo april. Ændringer af retningslinjer før sommerferien Claus ser på ændring af retningslinjer for elev deltagelse mhp. At en formand kan sidde med ved relevante punkter på bestyrelsens dagsorden. Side 9 af 26

10 Større indflydelse på maden. Samlet start på middagsmad m. 2xbuffet, hvor man fast tager fra samme buffet medio juni. I samarbejde med Anders. Indflydelse på årsplanen. Reelle repræsentanter - på værksteder ifht. Nye elever, men også ifht. ledelsen. Aktiviteter Hyggekroge inden- og udendørs. Der etableres nyt udendørs område Sommeren Claus Motionsrum og rum for motion i 'dagligdagen/ugen'. Flere aktiviteter/mødesteder på tværs af værksteder - herunder hold konkurrence på tværs af værksteder/værksteder imod hinanden bryde grupper/kulturer/værksteder op, så den enkelte udfordres på sin 'comfortzone'. Start 4 april forsøg med hold-boksning om mandagen for Træ- og Byggeservice værkstedernes drenge og zumba for pigerne om fredagen før middag. Én Produktionsskole vs. forskellige værksteder. Side 10 af 26

11 Flere fester hvor alle involveres. Flytning af tidspunkter for fester til senere ml /24. Fravær Mere dialog vedr. sygefravær og for sent fremmøde (blive mødt som voksen?) Mulighed for 'Off-dag'? Individuel behandling af elever. Årsagerne vendes på værkstederne i samråd med værkstedslærer og deltagerrådsrepræsen tant medio Juni. Andet: Mad og hygiejne Mere variation/lande-temaer. Bord med tilbehør. Der snakkes med Peter snakker med Anders om dette. Anders. Frugt i formiddagspause Mere frugt og dessert. Der serveres frugt Peter snakker med mm. I den fælles Anders. pause om formiddagen, når mer-mad-prisen er hævet med 1 kr. pr. person. Madvagt - skilte med x-antal pr. person. Vegetarmad. Ændrer sig ved fællesstart på middagen. Bedre kø-kultur. Der skal være nok mad (kød) og hygiejnen i Side 11 af 26

12 Iværksætteri: køkkenet kunne højnes med spritning af hænder, brug af handsker og hårnet. Penge udlånes til iværksætteri!? Start? Processen med en gruppe iværksættere er under udvikling. Jørgen arbejder med projekt med mulighed for at prøve iværksætteri/proces fra start til slut mht. salg af produkt/starte firma op. Sådan lavede vi handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet Hvem var med? Claus Bentsen og Peter Arnbjerg udarbejder løbende punkter til dagsorden for deltagerrådets møder i samarbejde med Søren Bulman- May fra de ovenstående indsatsområder: Modtagerkultur, elev indflydelse, aktiviteter, fravær og mad & hygiejne. Fremgangsmåde: Deltagerrådet er det organ på AAPS, hvor eleverne kan bringe egne ideer og indflydelse i spil og dermed tage medansvar/skabe ny kultur vdr. disse indsatsområder. Deltagerrådsmøderne har til formål at styrke den demokratiske proces på skolen for den enkelte elev, hvor dennes indflydelse kan gøres gældende gennem og ved deltagelse i deltagerrådet (elev repræsentant fra hvert værksted). Side 12 af 26

13 Dagsordenen laves med muligheder for input til en drøftelse i deltagerrådet Deltagerrepræsentanten tager dernæst relevante punkter med tilbage til sit værksted og får input med tilbage til deltagerrådet. Dernæst kan punktet måske umiddelbart blive vedtaget eller en ny dato, undersøgelse eller handleplan udarbejdes for, hvornår og hvordan det vedtagne sættes i værk. Relevante drøftelser og diskussioner præsenteres for eleverne - gerne fremlagt af deltagerrepræsentant morgen eller middag i plenum dernæst bliver tingene sat i værk med inddragelse af relevante personer fra lærerstab og deltagerråd. Med tanke på den demokratiske proces vælges en formand for deltagerrådet blandt deltagerrepræsentanterne et ½ år ad gangen, for hhv. at styrke deltagerrådets synlighed overfor skolens elever og indflydelse på skolens drift. Verificerbart resultat: Resultatet af disse tiltag og en øget vægtlægning på deltagerrådets indflydelse og synlighed skulle gerne kunne ses i den kommende trivsels undersøgelse Peter snakker med DCUM om muligheden for at få lavet en mini-undersøgelse til afslutning på sommersemesteret med fokus på social og psykisk-arbejdsmiljø. Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen (emner under fokusområderne, som direkte involverer deltagerrådet). Vores retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Opgave Hvem står for opfølgning? Hvornår? Hvordan? Fokus på inddragelse af elever: Hvordan bringe deltagerrådet i spil? Præsentation af omgangstonen til nye elever Peter Fortløbende Turnus ml. værkstedernes på intro forløb af deltager repræsentant. med start? deltagerrepræsentanter. Side 13 af 26

14 2 fra deltagerrådet kommer med Forklare om gensidig respekt (hvordan ser evaluering af intromøderne med fokus på, det ud fra elevens side: -hidse sig op, hvor de gerne ser mere elev inddragelse. åbenhed, -bande mm. Tilknytning af gl. elev (deltagerrepræsentant) Medarbejdere/del Medio april Spørge ind til 'Hvordan befinder du dig til nye elev 1 mdr. tagerråd her?/hvordan har du det? Der udarbejdes undervisnings materiale Ringes op ved fravær af mentor-elev. mhp. At give værktøjer til mentorerne. Indflydelse på årsplan: Tilknytning af elever til lægning af fester/ture/eftermiddags arr. program/formidling. Elev indflydelse på ledelsen? Formidling i Formidle tiltag offentligt evt. af elev fra plenum deltagerrådet. Hvad er der stillet forslag om, medio/ultimo hvordan har man haft indflydelse på udfaldet april. mm. Valg af Deltagerråds repræsentant i AAPS bestyrelse. deltagerrådsformand april Aktiviteter, motion og pauser. Claus på Sammenlægning I April/Maj diskusteres om sammenlægning af foranledning af af 2 pauser til én 2 formiddagspauser til én ml deltagerrådets pause om beslutning. formiddagen. Drøftes i Oprettelse af motionsrum i 'Afrika'. Side 14 af 26

15 Peter Schandorff står for opstart primo april med værkstederne Træ og Byggeservice og den senere inkorporering mhp. Alle værksteder. deltagerråd og med Claus Overdækket boldbane produceret af træværksted. Udarbejdelse af mini-golf bane på matriklen produceret af metal-værksted. Mulighed for flere pause-aktiviteter i form af Wii, bordtennis, pool (måske i dagligstue?). Herunder sammenlægning af formiddags pause til én pause på ½ time. Godkendes af deltagerråd. Motion for hele skolen i f.eks. 2 timer pr. uge fordelt over et par dage med skiftende 'parring' af værksteder. Deltagerråd laver skema/hold/turnering? Fester Elevrepræsentant i udvalg vdr. Planlægning af fester. Elevindflydelse på 'fredagsarr.' - de kan allerede nu snakke med vejlederne og få deres idéer igennem! Det behøver ikke være en Side 15 af 26

16 fredag! Fravær Mad & hygiejne Drøftes på deltagerrådsmød er i april/maj og sættes i værk om ikke før primo august. Start kl. 12 sharp! Høre deltagerråd i Hvordan værkstedslederne griber dette bedst an. Hvordan eleven skal agere. Snakke med køkken om muligheder for: frugt, bord med tilbehør, skilte med x-antal pr. person, madvagt, evt. starte alle kl. 12, bedre kø-kultur f.eks. bordvis. Kontakten til køkkenet tages i samarbejde med elevrepræsentant. Fællesstart på middagsmad. Fælles beskeder inden manden. Introduktions til maden af Anders. Man kan gå, når man er færdig med maden. Side 16 af 26

17 Sådan lavede vi retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet I handlingsplanen beskrevet nedenfor går mange af initiativerne fra fase 3 og fase 4 igen. Nedenstående er den handlingsplan, som vi har sendt til Undervisningsministeriet. Århus Produktionsskole - Demokratisk dannelse og trivsel Effektskema Start Marts 2011 Kort sigt april 2011 Mellemlang sigt september 2011 Lang sigt december 2011 Aktiviteter Tovholder: Claus og Peter. På baggrund af møde d blev der udarbejdet følgende indsatsområder: Modtagerkultur Elev indflydelse Initiativer udvikles, tages, besluttes og sættes i værk på foranledning af deltagerrådet. Modtagerkultur: Gl. elev fra hhv. metalog byggeservice Flere punkter fra DCUMundersøgelsen og løbende punkter bragt på banen af elever og deltagerråd tages op og initiativer sættes i gang på foranledning af deltagerrådets Evaluering, tilpasning og forankring af elev indflydelse og demokrati. Beskrivelse af indsatsens forløb og resultat. DCUM undersøgelser 2x årligt. Side 17 af 26

18 Aktiviteter Fravær Andet: Mad & hygiejne, euforiserende stoffer, støjog ventilations forhold og handicap-forhold mm. værkstederne tilknyttes ny elev. (der arbejdes på at give eleverne værktøjer for at kunne varetage mentoring.) En høring på værkstederne om 'de fem bud' på hvordan vi omgås og møder hinanden i dagligdagen (værdier for omgangstonen på AAPS). 1. Tal ordentlig til hinanden (herunder kropssprog og attitude), vis omsorg og hensyn! 2. Sig fra, hvis du føler dig generet. Respektér andre når de siger fra over for dig. 3. Mød andre med åbenhed, ligeværd og gensidig respekt. 4. Tag ansvar for egen og andres læring. 5. Se positivt på autoriteter, regler, etik og normer og gå i konstruktiv dialog, når du vil have ændret noget. Der udarbejdes beslutninger. Her kan bl.a. nævnes mad-kultur og fælles start på middagsmaden og sammenlægning af 2 formiddagspauser til én. Side 18 af 26

19 handleplan for promovering af de vedtagne værdier. Elev indflydelse: Der vælges en formand, som skal skabe synlighed omkring deltagerrådets arbejde ved at fremlægge deltagerrådets bestemmelser og initiativer på skolen og hen over foråret sidde med ved bestyrelsesmøder ml. forstander og bestyrelsesformand. Vælges for ½ år ad gangen. Aktiviteter: Der etableres nyt udendørs område foråret Aktiviteter på tværs af værksteder herunder hold konkurrence på tværs af værksteder og imod hinanden med det formål at bryde grupper/kulturer/værkst eder op, så den enkelte udfordres på sin 'comfortzone'. Start 4 april forsøg med hold- Side 19 af 26

20 boksning om mandagen for træ- og byggeservice drengene og zumba om fredagen for pigerne før middag. Andet: Mad: bord med tilbehør ved middagsmaden. Frugt i formiddagspausen. Der tages en snak om sammen-lægning af de to formmiddagspauser til én i deltagerrådet. Der tages en snak i deltagerrådet om fælles start på middagen med intro til maden af Anders, beskeder før middag og mulighed for at gå, når man er færdig. Iværksætteri: Jørgen står for proces med opstart for iværksættere. Er under udvikling. Indikatorer Beslutninger sat i værk på Det tilstræbes at vedtagne Der fortsættes med skabe Notat om evaluering og erfaringer Side 20 af 26

21 på at aktiviteterne gennemføres foranledning af vedtagelser i deltagerrådet. beslutninger i deltagerrådet bliver fremlagt af deltagerråds repræsentant ved middagsmaden og sættes i værk med inddragelse af deltagerrådets repræsentanter. Der bliver færre punkter fra DCUM-undersøgelsen, som ikke er blevet vendt i deltagerrådet. synlighed for deltagerrådets indflydelse på elevernes dagligdag overfor elever og lærere. Beslutninger i deltagerrådet får effekt på skolens hverdag. Flere beslutninger bliver taget op i bestyrelsen af deltagerråds formanden. Effekt 1. Øget elev indflydelse og dermed en styrkelse af den demokratiske proces og dannelse på AAPS. 2. Målet er at styrke elevernes velbefindende og udbytte af at gå på skolen gennem medindflydelse på skolens drift. Plan for beslutningerne træffes af Claus og Peter i samråd med deltagerrådet og Søren. Større inddragelse af elverne i processer der vedrører den daglige gang og drift på AAPS, herunder også forbedrede produktions- og læringsopgaver for etniske minoritetselever gennem initiativer med indflydelse på fællesskabet og skolens drift. Eleverne afklares med hensyn til deres udbytte og dannelse ved indskrivningen på AAPS gennem ny trivsels undersøgelse på DCUM efteråret Resultatet skulle gerne vise en øget tilfredshed på det sociale miljø og aktivitetsmuligheder mm. Og viden om mulighederne for elevindflydelse gennem bl.a. eget initiativ og gennem deltagerådet. Der overvejes, om eleverne skal deltage i undersøgelse 2x årligt, da det primært er sommer og vinter den største udskiftning sker. Side 21 af 26

22 Illustration ovenfor viser hvor trivsel og demokratisk dannelse udfoldes indenfor hhv. 8 centrale begreber i virksomhedsplan/fundament, hvor Trivsel er en af dem herunder Arbejdsmiljøinstituttets 6 centrale faktorer og under 4 af dem hhv. Indflydelse, social støtte, belønning og krav udfoldes de 6 bud /værdier, for måden vi omgås hinanden på i fællesskabet på AAPS. Side 22 af 26

23 Effektskema for Trivsel, demokrati og dannelse i dagligdagen på AAPS Effektskema Dagligt Månedligt Kvartal Årsbasis Aktiviteter På værkstederne holdes der dagligt møde med eleverne kl Her vendes dagens opgaver og tidligere situationer på værkstedet tages op. Hvordan dagen og ugen tages op er individuel for det enkelte værksted. Om mandagen sættes der individuelle mål for, hvordan den enekeltes færdigheder udfordres ud fra RKAskemaet. 1 Om fredagen evaluerer eleverne deres egen indsats i løbet af ugen i samspil med faglæreren. Her kan eleven også få luft for egne problemer, hvis det har præget vedkommendes professionelle indsat. Yderligere samarbejdes der med ADHD/ADD vejleder, når behovet er der ifht. Elever med denne problemstilling, så forløbet på AAPS bliver så udbytterig og gnidningsløst som mulig. Hver 2. uge holdes deltagerrådsmøde, hvor vi ønsker at sætte fokus på elevens trivsel og demokratiske dannelse gennem indflydelse på skolens dagligdag og økonomiske prioriteringer. Der bringes løbende overordnede emner op ud fra gennemgangen af Trivselsundersøgelsen november/december Følgende overordnede emner blev vedtaget som indsatsområder: 1. Socialt fællesskab 2. Omgangstone 3. Motivation og fravær 4. Aktiviteter 5. Mad nok!? Hygiejne!? Misbrug!? 6. Deltager demokrati Derudover tages der ting op, som deltagerrådsrepræsentan- terne finder vigtigt i samråd med deres værksted. ca. 2-3 x hvert halve år afholdes et fredags arrengament for skolens elever, hvor temaerne er af dannende karakter (højskole arr.) ofte med assistance udefra f.eks. En foredragsholder, repræsentanter fra de lokale partier i forbindelse med valg mv. Som en del af skoleåret afholdes der indsamlinger til forskellige projekter i og uden for landets grænser, for også at sætte fokus på det almene sociale ansvar. Dette foregår som regel i forbindelse med sommerferien hhv. Før og efter. Gennem proces med at sætte tiltag i gang, sættes der forkus på vision, mission, formidling, producere, mm. til mennesker i nød. I interaktionen om et sådant projekt lærer eleverne, hvordan man søsætter et Der holdes halvårligt et skole arrengament af social karakter som afslutning på et halv års skolegang hhv. Før sommerferien og før juleferien. Selve dagen tilsigtes at have et tema, hvor eleven ikke kun skal undervises og evaluere sig selv og skolen og slutte af med en fest om aftenen, men også bringe sin krop i spil på tværs af værksteder og fællesskaber. Ligeledes tager hele skolen på hyttetur i starten af efteråret, for at "ryste sammen og skabe fællesskab på tværs af værkstederne. 1 RKA-skemaet tager udgangspunkt i følgende: Kvalificering, selvbetemmelse og uadrettethed herunder temaerne Faglig kompetence og Social kompetence og de mere personlige kompetencer under emnerne Kvalificering, selvbetemmelse og uadrettethed herunder temaerne valgkompetence/personlig kompetence og selvkompetence/personlig kompetence. Side 23 af 26

24 projekt, producerer og følger det til dørs. Indsamlingerne er oftest af en sådan karakter, at eleven mere eller mindre kan engagere sig i det enkelte projekt alt efter ønske dog vil der ofte pålægge det enkelte værksted et miniumum af deltagelse, idet hele skolen arbejder med på et givent projekt. Indikatorer på at aktiviteterne flytter noget hos den enkelte elev. Elverne vokser på et fagligt plan, fraværet mindskes og eleven får færdigheder rettet imod kommende erhverv eller uddannelse. Herunder ønsker man fra skolens side, at forbedre produktions- og læringsopgaver for etniske minoritetselever og etniske danskere. Deltagerrådsrepræsentan-terne har læst dagsordenen og referat fra forrige møde og vendt det med sit værksted. Ligeledes er repræsentanten med i drøftelsen af dagsordenens punkter og med til at bakke op om et givent emne med forslag og fuldmagt, så emnet umiddlebart kan sættes i værk eller bringes med ved møde i rette indstands f.eks. Lærerrådet, bestyrrelsesmøde eller forstanderens møde med bestyrrelsesformand (og formand for deltagerrådet). Gennemførelse af projekter/aktiviteter med engagement, kreativitet og initiativ fra elevernes side. Der tilstræbes at eleverne bringer deres egne evner, person og initiativ i spil det være sig 'højskole' foredrag gennem spørgelyst og produktivitet, når det f.eks. Gælder indsamling af penge til et givent projekt. Eleverne udfordres på deres sociale kompetencer og danner nye relationer til elever og lærere. Eleverne styrkes i at indordne sig under de sociale rammer, som en hyttetur sætter for den enekelte og det program som er lagt følges. Deltagerrådet får ført ændringer igennem eller diskuteret et givent emne og når til 'enighed' så vidt Side 24 af 26

25 det er muligt i et repræsentativt demokrati! Det tilsigtes at der er et repræsentativt deltagerråd med både piger og drenge, efterkommerer af indvandrere og etniske danskere. Et givent deltagerråd er selvfølgelig afhængig af indskrivningen og sammensætningerne på de forskellige værksteder og at personen kan være demokratisk valgt eller nødt til det af værkstedslæreren pga. Vedkommendes person, historie, kultur og sygdomsproblematik mm. Effekt Ønske om at kunne formidle metoder, modeller og empiri til brug for andre institutioner og produktionsskoler. Styrkelse af elevernes indflydelse på hinanden, skolen, skolens medarbejdere og ledelse. Skolen ønsker at eleven hhv. Oplyses, tager del i drøftelse af emner af alment dannende karakter som respons på et foredrag og at de lærer at se det naturlige i at tage del i socialt arbejde/engagement og at det er en måde at tage ansvar for egne og andres levevilkår.. Fællesskabet styrkes med effekt på kommende trivselsundersøgelse 1. x årligt og delundersøgelse 1. årligt med fokus på socialt og psykisk miljø. Side 25 af 26

26 Vi har indberettet vores UMV til Undervisningsmiljøkortet (www.um-kort.dk) den Vi vil påbegynde arbejdet med vores næste UMV November 2011 Side 26 af 26

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV Sådan! Dato:19.4.2012 Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for Dato:_December 2013 Horsens HF & VUC Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_december 2016_ UMV en indeholder

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Undervisningsmiljøvurdering for Dato: juni 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV Dato: 25. marts 2011 Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: februar 2011

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: februar 2011 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Dato: 08.06.09 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: februar 2011 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret I efteråret 2012 besluttede

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole. Aalborg kommune

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole. Aalborg kommune UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole Aalborg kommune Dato:6-2-2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: februar 2017 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25 Dato:15. dec 2009 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 15. dec 2012 UMV en indeholder

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE Sædding Efterskole Juni 2011

UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE Sædding Efterskole Juni 2011 UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE Sædding Efterskole Juni 2011 www.termometeret.dk Dansk Center For Undervisningsmiljø Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen:

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Vesterdal Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering for Vesterdal Efterskole Undervissmiljøvurdering for Vesterdal Efterskole Denne undervissmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2017 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase 1: Kortlæg af undervissmiljøet

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter.

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter. UMV På baggrund af UVM 2010, har vi valgt at sætte fokus på tre områder: konflikthåndtering, antimobning og arbejdsro. Fokuspunkt Mål Indsats Hvem, hvornår Opfølgning, hvornår, hvordan Konflikthåndtering

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurderingen 2014-2015 er på Skovbo Efterskole gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne har besvaret en række spørgsmål vedrørende fysiske,

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skanderup Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Inklusion trivsel Sådan gør vi

Inklusion trivsel Sådan gør vi Inklusion trivsel Sådan gør vi s definition af inklusion At være inkluderet betyder, at man oplever sig som deltager i et fællesskab. Inklusion handler ikke kun om at rumme eller integrere. Inklusion handler

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10:

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Afd. I: Det er fremover vigtigt at have fokus på: Sproget, at man taler pænt til hinanden. Drillerier, at sikre at man ikke gør hinanden

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Denne handleplan findes på Kulturskolens hjemmeside under fanen: OM KULTURSKOLEN og under VIRKSOMHEDSPLAN

Denne handleplan findes på Kulturskolens hjemmeside under fanen: OM KULTURSKOLEN og under VIRKSOMHEDSPLAN Denne handleplan findes på Kulturskolens hjemmeside under fanen: OM KULTURSKOLEN og under VIRKSOMHEDSPLAN Sikkerhedsleder Allin Hagstrøm og Kulturskolens leder Erling Bevensee eller Ole Heie skal altid

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Viby Gymnasium Undervisningsmiljøvurdering 2012. Rekvirent. Rådgiver

Viby Gymnasium Undervisningsmiljøvurdering 2012. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viby Gymnasium Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J Att.: Dinna Balling Telefon 87348014 E-mail: db@viby-gym.dk Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 40 22 87 21 E-mail

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere