VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister"

Transkript

1 Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA Generelt Adresse- og telefonlisten Maillister Input af data Tilknytning af dokumenter Rapporter 9 4. TEKNISK BESKRIVELSE PROCEDURER Oprettelse af person / firma Sletning af person / firma Ændring af maillister 9 5. ORGANISATION OG ANSVAR REVISIONER BRUGERVEJLEDNING 10

2 Side: 2 af BILAG OG EKSEMPLER 10

3 1. Indledning Side: 3 af 11 Denne forvaltningsmanual til undermodul 2.3 angiver Vejdirektoratets instruks for inddatering af generelle oplysninger for personer og firmaer. Modulet indeholder en global adresse- og telefonliste (forkortet liste) over personer og firmaer, der er involveret i forvaltning af bygværkerne. Listen består af poster, der er opdelt i personer og i firmaer. Hver person tilknyttes et firma og hvert firma kan tilknyttes et andet firma. Hver post i listen er tilknyttet et vilkårligt udsnit af anlægshierarkiet. Herved begrænses de tilfælde, hvor det bliver nødvendigt at oprette en post flere gange i listen. Tilknytningen til anlægshierarkiet er uafhængig af de øvrige tilknyttede posters tilknytning til anlægshierarkiet. Modulet anvendes generelt i DANBRO+ til at understøtte andre undermoduler ved at disse kan udpege en post i adresse- og telefonlisten, der enten kan være en person eller et firma. Nedenfor er vist hvorledes enkeltposter er tilknyttet til et udvalg af anlægshierarkiet. Bemærk at en post ikke nødvendigvis er tilknyttet det samme udvalg for en tilknyttet post. Med grønne pile er vist hvorledes andre moduler er tilknyttet en enkeltpost i listen. Firma 1 Bygværk 1 Person 3 Bygværk 2 Firma 2 Bygværk 3 Person 1 Bygværk 4 Bygværk 5 Person 2 Bygværk 6 Bygværk 7 Firma 3 Derudover kan dette modul anvendes til at oprette lister. Fordelen ved disse maillister er at man hurtigt kan udsende meddelelser til en udvalgt skare af personer og firmaer, som er tilknyttet bygværket. Meddelelser udsendes via brugerens system og bliver kun gemt i brugeres e- mailsystem. Hvis meddelelsen er en hændelse, der bør gemmes i DANBRO+ (eksempelvis referater fra driftsmøder) skal meddelelsen udsendes via undermodul 6.1 Logbog / døgnrapport.

4 Side: 4 af Formål og anvendelse Formålet er at have én samlet opdateret liste. Det bør så vidt det er muligt undgås at oprette den samme post (person eller firma) flere gange. Dette gøres ved først at søge om posten allerede eksisterer inden man opretter personen eller firmaet som en ny post. Dette medfører at en entreprenør kan oprettes to gange hvis entreprenøren arbejder på to forskellige udbudsenheder ( pakker ) hos to forskellige rådgivere. Denne dobbelt-oprettelse er nødvendigt, da de to rådgivere kun vil kunne se egne bygværker og egne tilknyttede firmaer. Alternativt kan man knytte entreprenører til det fælles bygværk nr. 98 der betragtes som en offentlig telefonbog. Modulet anvendes som et opslagsværk for at finde oplysninger for personer og firmaer. Det er også muligt at udskrive et brugervalgt udsnit af listen. Vejdirektoratets ønske er at skabe en homogen og ensartet indmelding i modulet, så det ved søgning er nemt at genfinde poster. 3. Teknisk beskrivelse input af data 3.1 Generelt Dette modul er tiltænkt at samle alle nødvendige oplysninger over personer og firmaer, der er tilknyttet drift og vedligehold af bygværkerne. Sletning af en post i listen må først ske, når alt materiale, hvor personen/firmaet er tilknyttet, er overført til kronologien, se beskrivelsen i afsnit 4.2. Endvidere vil modulet understøtte udsendelsen af til personer og firmaer, der er registreret i adresse- og telefonlisten. 3.2 Adresse- og telefonlisten Personers og firmaers tilknytning anlægshierarkiet: Alle personer og firmaer/institutioner tilknyttes altid bygværk nr. 98. Herudover tilknyttes alle til det eller de bygværker de har noget med at gøre. Det er vigtigt at sørge for at tilknytningen til bygværk 98 og andre bygværker ikke slettes når man tilknytter flere bygværker. Hvis der er personer eller firmaer der kun har med et enkelt bygværk at gøre, kan det tillades at disse udelukkende oprettes på det pågældende bygværk. For at udgå at personer og firmaer oprettes flere gange skal der altid kontrolleres at de ikke i forvejen er oprettet. Dette gøres som angivet i afsnit 4.

5 Side: 5 af 11 Nummerering: Alle oprettede personer og firmaer skal tildeles et unikt nummer. Den der opretter personer og firmaer skal selv holde styr på de oprettede numre. For alle personer og firmaer anvendes en nummerering på 5 cifre XXYYY. De første 2 cifre XX i nummeret er lig bygværksnummeret, mens de sidste 3 cifre YYY i nummeret er fortløbende løbenumre. Dvs. en ny person / et nyt firma tildeles det næste ledige nummer i rækken. Det betyder at alle numre, bortset fra de enkelte der kun knyttes til et enkelt konkret bygværk, starter med 98, da alle tilknyttes bygværk 98. For personer starter det fortløbende løbenummer fra 001. For firmaer starter det fortløbende løbenummer fra 501. Efternavn / Navn: En persons efternavn skal være hele efternavnet. Personens mellemnavn skrives efter fornavnet i feltet Fornavn. Firmaets navn skal være fuldt firmanavn. Hvis samme firmaers lokalkontorer oprettes hver for sig, skal lokaliteten af kontoret fremgå af Navn. Kategori: Alle personer og firmaer tildeles en kategori. Kategorien anvendes til sortering i forbindelse med fremsøgning af enkeltposter i listen. Listen over kategorier findes i afsnit 8. For at lette fremsøgningen skal man så vidt muligt begrænse brugen af kategorien Øvrige. Særlige kvalifikationer: Hvis en person eller firma har særlige kvalifikationer, der normalt ikke vil blive forventet, kan det angives i dette felt. De særlige kvalifikationer navngives på samme måde som feltet Kategori i undermodul 2. 2 Generelle personaleforhold, så det er muligt at genfinde de dokumenter, som beskriver den særlige kvalifikation. 3.3 Maillister Vejdirektoratet: Tilknyttet bygværk nr. 98 vedligeholder Vejdirektoratets administrator maillister for: Sagsingeniører, Projektledere, Driftspersonale, Superbrugere, DANBRO+ styre- og driftsgrupper og andre fælles udsendelseslister. Bygværker: På de enkelte bygværker skal projektlederen vedligeholde maillister for driftspersonale og entreprenører som arbejder på bygværkerne. Disse maillister skal oprettes så projektlederen kan videresende relevant fælles information eks. nye regler i forbindelse med Vejen som arbejdsplads som udsendes fra Vejdirektoratet til projektlederne.

6 Side: 6 af 11 Navnet på maillisten skal være #Bygværksnavn# - Drift og entreprenører eller #Pakke-nr# Drift og entreprenører eks. Farøbroen - Drift og entreprenører eller Pakke 11 Drift og entreprenører. Projektlederen skal ligeledes oprette og vedligeholde en mailliste for bygværkets D&Vorganisation som angivet i kontrakten for hver udbudsenhed. Navnet på maillisten skal være #Pakke nr.# - D&V organisation eks. Pakke 13 D&V organisation Derudover kan projektlederen selv oprette maillister for udvalgte personer og firmaer, der hyppigt kontaktes. 3.4 Input af data Input af data for personer, firmaer og maillister skal følge nedenstående vejledning: Personer: [M] Nummer [M] Kategori Fornavn [M] Efternavn [M] Initialer Adresse Postnr. og by Der angives et brugerspecificeret heltal på 5 cifre, hvor de 2 første er lig bygværksnummeret (98) og de 3 sidste fortløbende. Se i øvrigt beskrivelsen i afsnit 3.2. Angiver personens rolle, svarende til typen af firma, se vejledningen i afsnit 3.2. Angiver personens fornavn og eventuelle mellemnavne. Angiver personens efternavn. Angiver personens initialer med store bogstaver. Angiver adressen på personens arbejdssted. Angiver postnummer og bynavn for personens arbejdssted. [M] Telefonnummer Angiver telefonnummer til personens arbejdssted. (1) Direkte telefonnummer Angiver telefonnummer direkte til personen. (1) Mobiltelefonnummer Angiver mobiltelefonnummer direkte til personen. (1) Privat telefonnummer Angiver privat telefonnummer direkte til personen. (1) Telefaxnummer Angiver telefaxnummer direkte til personen. (1)

7 Side: 7 af 11 adresse Web-adresse Giro-nummer [M] Ansættelsessted Særlige kvalifikationer Bemærkning Angiver personens adresse. Angiver arbejdsstedets Web-link. Eksempel: Angiver arbejdsstedets Giro-nummer. Arbejdssted angives ved opslag i listen over firmaer fra undermodul 2.3. Her kan oprettes én eller flere kvalifikationer som vælges fra et internt katalog, se afsnit 3.2. Der skrives Historiske data, hvis ovenstående data ikke længere er gældende, men gemmes af historiske grunde. Der henvises til de eventuelle tilknyttede dokumenter. Tabel 3-1:_ Data for en enhed. Felterne markeret med [M] skal altid angives med fuldstændige data, jf. forvaltningsmanual, modul 0. (1) Telefonnummer angives med mellemrum mellem de første og de sidste 4 cifre. En person eller et firma bør så vidt muligt undgås at oprettes flere gange. Derfor kan en person eller et firma tilknyttes flere bygværker i anlægshierarkiet, som eksemplet i afsnit 4.1 Firmaer: [M] Nummer Der angives et brugerspecificeret heltal på 5 cifre, hvor de 2 første er lig bygværksnummeret (98) og de 3 sidste fortløbende. Se i øvrigt beskrivelsen i afsnit 3.2 [M] Kategori Angiver typen af firma, se vejledningen i afsnit 3.2. [M] Navn Adresse Postnr. og by Angiver navnet på firmaet. Angiver adressen på firmaet. Angiver postnummer og bynavn på firmaet. [M] Telefonnummer Angiver telefonnummer til firmaet. (1) Direkte telefonnummer Angiver telefonnummer direkte til en afdeling eller lignende. (1) Mobiltelefonnummer Angiver mobiltelefonnummer til firmaet. (1) Telefaxnummer Angiver telefaxnummer til firmaet. (1)

8 Side: 8 af 11 adresse Web-adresse Giro-nummer CVR-nummer Moderorganisation Særlige kvalifikationer Bemærkning Angiver firmaets adresse. Angiver firmaets Web-link. Eksempel: Angiver firmaets Giro-nummer. Angiver firmaets CVR-nummer. Hvis firmaet er en del af et større firma angives det ved opslag i listen over firmaer fra undermodul 2.3. Her kan oprettes én eller flere kvalifikationer som vælges fra et internt katalog, se afsnit 3.2. Der skrives Historiske data, hvis ovenstående data ikke længere er gældende, men gemmes af historiske grunde. Der henvises til de eventuelle tilknyttede dokumenter. Tabel 3-2 Data for en enhed. Felterne markeret med [M] skal altid angives med fuldstændige data, jf. forvaltningsmanual, modul 0. (1) Telefonnummer angives med mellemrum mellem de første og de sidste 4 cifre. En person eller et firma bør så vidt muligt undgås at oprettes flere gange. Derfor kan en person eller et firma tilknyttes flere bygværker i anlægshierarkiet, som eksemplet i afsnit 4.1 Mail-lister: [M] Overskift [M] Personer Maillistens overskrift oprettes som beskrevet i afsnit 3.3 Én eller flere personer fra undermodul 2.3, der skal modtage E- mailen. Tabel 3-3 Data for en enhed. Felterne markeret med [M] skal altid angives med fuldstændige data, jf. forvaltningsmanual, modul 0. Maillisten tilknyttes et eller flere bygværker i anlægshierarkiet. 3.5 Tilknytning af dokumenter Der må men der skal ikke tilknyttes dokumenter i under modul 2.3. Eksempelvis CV er til enkeltpersoner og virksomhedsbeskrivelser til firmaer. Hvis der er tilknyttede dokumenter, skrives dette som en bemærkning i bemærkningsfeltet.

9 Side: 9 af Rapporter Modulet indeholder én rapport: Adresse- og telefonliste Rapporten udskiver brugervalgte dele af adresse- og telefonlisten, hvor brugeren har mulighed for at filtrere på alle felter samt udvalgte dele af D&V-organisationen og anlægshierarkiet. 4. Teknisk beskrivelse procedurer I det følgende afsnit beskrives procedurer for almindeligt forekommende opgaver i undermodul Oprettelse af person / firma Der foretages følgende i forbindelse med indlæggelse af en post i listen. Marker bygværk 98 i anlægshierarkiet og vælg modul 2.3. Vælg den relevante af fanerne Person og Firma. Kontroller om posten allerede er indlagt i listen. Hvis posten ikke umiddelbart findes, markeres hele anlægshierarkiet (marker Vejdirektoratet, højreklik og vælg Vælg Subtræ ), ogder søges igen. Hvis posten allerede er indlagt, udvides postens (personens eller firmaets) tilknytning i anlægshierarkiet til at omfatte bygværk 98 og det eller de konkrete relevante bygværker. Hvis posten ikke allerede er oprettet, foretages en oprettelse af posten (person eller firma som beskrevet i denne ). 4.2 Sletning af person / firma Sletning af en post må og kan først ske når alt materiale, hvor personen/firmaet er tilknyttet, er slettet eller overført til kronologien. 4.3 Ændring af maillister Det kan løbende være nødvendigt at udskifte én eller flere personer i en mailliste for at holde den opdateret. Dette må kun foretages af projektlederen, der anvender nedenstående procedure. Den specifikke mailliste hentes frem Der udskiftes én eller flere personer i maillisten, hvorefter ændringerne gemmes. Der udsendes en E.mail til alle i maillisten, hvori der annonceres at der er sket en udskiftning af én eller flere personer i maillisten samt årsagen hertil.

10 5. Organisation og Ansvar Side: 10 af 11 Projektlederen for hvert bygværk har ansvar for at oprette og vedligeholde oplysninger i adresseog telefonlisten, der er tilknyttet det pågældende bygværk. Vejdirektoratet har ansvar for oprette og vedligeholde oplysninger i adresse- og telefonlisten, der er tilknyttet anlægselement Vejdirektoratet. Årligt vedligehold foretages jf. Årets Gang, hvor den ansvarlige gennemgår alle poster. Løbende vedligehold foretages, når der bliver meddelt ændringer til denne. 6. Revisioner Dette afsnit beskriver af ændringer i forbindelse med revision af denne. Revision; Initialer; Dato Beskrivelse af revision 1; Driftsgruppen; Første udgave til generel kommentering hos Vejdirektoratet. 2: BL, Diverse mindre ændringer iht. aftale i arbejdsgruppe vedr. forvaltningsmanualer. 7. Brugervejledning Dette afsnit henviser til de dele af den generelle brugervejledning der er relevante i forbindelse med denne for undermodul 2.3. Vedligehold af modul 2.3 beskrives under "Workflow, Modul 2.3" 8. Bilag og eksempler Interne kataloger Dette afsnit indeholder en oversigt over indhold af interne kataloger i modulet. Postnummer og by: Listen er et udsnit af postnumre i Danmark. Ved oprettelse og vedligeholdelse af oplysningerne kan manglende postnumre oprettes af brugeren.

11 Side: 11 af 11 Kategori (Firmaer): Genvej Liste i kataloget Uddybende forklaring VD Vejdirektoratet Vejdirektoratet, TIC off Offentlig myndighed Banedanmark, Amt, Kommune, Genbrugsplads, Politi råd Rådgiver Rådgiver, Vejteknisk institut ent Entreprenør Entreprenør drift Driftspersonel Brofoged, Tilsynsformand, Teknisk døgnvagt inter Interessent Ledningsejere, Naboer presse Pressekontakt Aviser, Radio, TV uheld Uheldsberedskab Falck, Beredskabsstyrelsen, Sygehus øvr Øvrige Firmaer, der ikke falder ind under ovenstående kategorier. Kun Driftsgruppen må foretage udvidelse af ovenstående liste. Særlige kvalifikationer (Personer og Firmaer): Genvej Liste i kataloget svejse Svejsecertifikat truck Truckkørekort køre Stort kørekort dyk Dykkercertifikat insp Rutine med kørsel af inspektionsvogne sr SR-arbejdsleder Listen er forsat under udarbejdelse, så brugeren kan oprette manglende særlige kvalifikationer. Særlige kvalifikationer er kvalifikationer, der ligger ud over de almindelig forventede kvalifikationer dvs. kun særlige kvalifikationer for personer og firmaer skal registreres. Rapporteksempel Udskrifter fra DANBRO+ er ikke medtaget i denne revision af en. Skærmbilleder Udvalgte skærmbilleder fra modulet er medtaget på de følgende sider (ikke medtaget i denne Revision).

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning til Advokater. Portalen Marts 2015. v. 1.2

Brugervejledning til Advokater. Portalen Marts 2015. v. 1.2 Brugervejledning til Advokater Portalen Marts 2015 v. 1.2 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 2 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

e bolighandel Portalen Marts 2015

e bolighandel Portalen Marts 2015 Brugervejledning e bolighandel Portalen Marts 2015 v. 2.4 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 3 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7

Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7 Hånd@ kursusmodul Indhold Indledning... 3 Standarder... 5 Kategori... 5 Moduler.... 7 Instruktørgrupper... 9 Instruktør... 12 Kurser... 15 Kursus opgaven økonomi... 17 Tilmeld kursister... 18 Tilmeld kurser...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere