Tilfredshedsmåling marts Svendborg Kommune - Erhvervsvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsmåling marts 2015. Svendborg Kommune - Erhvervsvirksomheder"

Transkript

1 Tilfredshedsmåling marts Erhvervsvirksomheder

2 Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Der er dels udsendt til de virksomheder som kommunen selv havde s på og dels er der foretaget (eller forsøgt) telefoniske opkald og rekruttering til alle andre. Univers & stikprøve Alle erhvervsvirksomheder med mindst 1 ansat og med adresse i. 203 virksomheder deltog i undersøgelsen. Tidsperiode Dataindsamling er foretaget fra d Vægtning Hvis du har spørgsmål til analysen i almindelighed, eller til rapportens indhold i særdeleshed, er du altid velkommen til at kontakte os. Ring eller skriv til Jakob Udesen, Claus Bo Hansen eller René Frederiksen. Dem fanger du på: Jakob Udesen Claus Bo Hansen René Frederiksen Data er vægtet mht. branchefordeling således at deltagernes fordeling på brancher matematisk matcher den faktiske fordeling i kommunen (se næste side). Rapporten På de efterfølgende sider er resultaterne af analysen gengivet i figurform og evt. tabeller. I forbindelse med disse er der udarbejdet en læsevejledning, der fungerer som hjælp til, hvorledes tallene i figuren eller tabellen skal læses og fortolkes. Rapporten indledes med et afsnit, der viser deltagernes fordeling på baggrundsspørgsmål. Analysens spørgsmål kan uden omkostninger nedbrydes på disse. Fremstillingen af analysens resultater vil som udgangspunkt følge samme struktur, som den der forefindes i det aftalte spørgeskema, der ligger til grund for analysen.

3 Vægtning af besvarelser Faktuelt I stikprøve Vægtet Gruppe Branche Antal virksomheder Fordeling Antal virksomheder Fordeling Antal virksomheder Fordeling 1 Landbrug 22 2,6 12 5,9 5 2,6 2 Fremstilling/produktion 91 10, , ,9 3 Bygge & anlæg , , ,1 4 Handel (detail + engros) , , ,9 5 Transport 58 7,0 15 7,4 14 6,9 6 Restauranter/spisesteder/hoteller 38 4,6 15 7,4 9 4,5 7 Informationsteknologi/udgivning/pc-programmering 38 4,6 5 2,5 9 4,5 8 Boligformidling 10 1,2 4 2,0 2 1,2 9 Liberalt erhverv (jura+reklame m.m.) ,3 8 3, ,5 10 Serviceydelser/udlejning 51 6,1 10 4,9 12 6,1 11 Sundhed (private klinikker) 7 0,8 4 2,0 2 0,8 12 Sport/forening som virksomhed 20 2,4 2 1,0 5 2,4 13 Anden service 4 0,5 19 9,4 1 0, ønsker at tegne et billede af, hvorledes erhvervslivet ser på kommunens indsats. Men i sagens natur har man ikke fået svar fra alle. Ingen undersøgelser har en svarprocent på 100. Nogle ønsker ikke at deltage. Nogle har ikke tid. Og nogle lykkes det trods gentagne forsøg ikke at komme i kontakt med. Undersøgelsens samlede svarprocent er på 24,3 % - hvilket er overordentligt flot. For at sikre os, at de 203 besvarelser samlet set kan repræsentere alle virksomheder i kommunen på en repræsentativ måde, har vi vægtet svarene fra de indkomne virksomheder. Ved at vægte nogle op og andre ned skaber vi en matematisk sammensætning i vores datamateriale, der betyder, at vi kan tillade os at antage, at de indkomne svar matcher dét vi ville have fået, hvis det var lykkedes at få svar fra alle virksomheder i kommunen.

4 Deltagerne i undersøgelsen

5 1. Branche 2. Antal ansatte Læsevejledning: Figurerne viser deltagernes fordeling på 3 baggrundskriterier. Af figuren fremgår det, at 10,9 % af de udvalgte deltagere repræsenterer en virksomhed fra branchen fremstilling/produktion. (n=203) 3. Område

6 Undersøgelsens resultater

7 Arbejdskraft, erhvervsmiljø og infrastruktur

8 4. Arbejdskraft, erhvervsmiljø og infrastruktur VIGTIGHED Figuren viser, hvor stor betydning indsatsområderne har for virksomhederne i kommunen. De 3 kriterier som betyder mest for erhvervslivet i er: - Skabe et attraktivt erhvervsmiljø - Tiltrække virksomheder - Veje og trafikale forhold Side 8 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 9,9 % af virksomhedslederne tillægger indsatsområdet kollektiv trafik betydningen meget stor (n=203)

9 4. Arbejdskraft, erhvervsmiljø og infrastruktur TILFREDSHED Figuren viser, i hvilken grad virksomhedslederne er tilfredse med kommunens indsats. får flest roser for: - Vej og trafikale forhold - Egnede erhvervsbyggegrunde Side 9 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 16,4 % af virksomhedslederne er tilfreds med kommunens indsats på området kollektiv trafik (n=203)

10 4. Arbejdskraft, erhvervsmiljø og infrastruktur KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. Sagens kerne 1. De politikere der har ønsket undersøgelsen ville have fået mere ud af at tage rundt til 10 virksomheder i kommunen og tale med dem. 2. Kommunen har ikke penge til at gøre en stor forskel for erhvervslivet. 3. Der er ingen ordentlige erhvervslokaler til rådighed i Svendborg, den nye havnebygning er alt for dyr, mange virksomheder har ikke behov for den type pæne lokaler og havneudsigt. Det er ikke til at opdrive erhvervslokaler der har i omengen af 60 m2 kontor og 200 m2 lager. Frygter at hvis kommunen forsøger at lave nye erhverslokaler vil det blive gjort forkert, ikke efter det reelle behov. Der er faktisk flere brugbare lokaler på Thurø (Stenstrup) end i Svendborg. Den intelligente løsning vil være noget alle kan bruge, ikke noget 80% synes virker brugbart. Det er meget vigtigt at der er billige erhvervslokaler, det må gerne være med simpelt 12cm betongulv. Svendborg kommune kan ikke tiltrække store virksomheder, der bør satses på små (især produktions-) virksomheder, som så forhåbentlig kan vokse sig store. Men kommunen har bare ikke tiltrækningskraft nok til at lokke større til, med mindre man kunne nedsætte virksomhedsskatten (hvilket virker urealistisk). Historisk har erhvervslivet stået meget stille de sidste 15 år, den vækst der har været har været skabt af små produktionsvirksomheder. Da vi bor uden for Svendborg by, er der ingen kollektiv trafik - kun skolebus, som ikke køre på helligdage,ferier og søndage Det det handler meget om er virksomhedernes mulighed for at skaffe finansiering, og likviditet. Middelfart kommune som ligger i Danmark C. bryster sig tit af at kunne tiltrække virksomheder!. Det har ikke noget med Middelfart at gøre. Punkt 1.Den finansielle sektor siger til virksomhederne at de tør tage støre risiko der, fordi det er nemmere at få anden aktør ind i de rammer der nu er etableret om en virksomhed, hvis det går galt. med den nuværende. Punkt 2. Svendborg har været for sent med motorvejen, Middelfart har nemmere ved at rekruttere lyse hoveder fra Århus og Viborg området, ren geografisk, Punkt 3. Når der er en for lille produktion i et område, grundet manglende finansiering, er der negativt selvforstærkende. Ingen produktion er der heller ikke brug for viden, boligerne falder i værdi. Stats institutioner forsvinder i centraliseringens navn, skoler lukker lokalsamfund nedbrydes. Ingen vil være her. det er ikke til at forstå hvorfor man skal betale så høj parkerings afgift på havnen For dårligt kommunen laver firma aftaler med store udenbys virksomheder der sender deres penge til kbh. i stedet for at støtte lokale iværksættere Få gang i Tankefuld projektet og start ved vandet ved at bygge vejen fra Svendborg til Rantzausminde og videre til Ollerup, så kommer væksten Har siden august 2012 boet og drevet virksomhed i Svendborg - er på intet tidspunkt bevet budt velkommen til kommunen eller blevet kontaktet af Svendborg kommune vedrørende vores virksomhed. Jeg arbejder mest for udenlandske firmaer, der kommer til Danmark. Jeg flytter min virksomhed fra Svendborg, alene af den grund, at Motorvejen konsekvent først bliver ryddet for sne og is efter kl. 5 om morgenen i vinterperioden. Det gir mig min længere arbejdsdag, derfor flytter jeg retur til odense snartest Kommunen gør absolut ingen ting og hvis man henvender sig til dem føler man sig kun til besvær - de aner ikke hvad service er! om end ingen berøring med Kommunen - synes der generelt at gøres for lidt - der snakkes med for lidt aktiv handling. Parkering burde være gratis den 1. time flere steder. Parkeringsmuligheder for ansatte i centrum er ringe. Nævnes hyppigt Side 10

11 4. Arbejdskraft, erhvervsmiljø og infrastruktur KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. Parkeringen i svendborg ødelægger erhverv, vi vil have en ordning som den gamle med et årig kontrakt. Vi kan ikke servecere vores kunder. Det kan ikke passe at man fortsætter den vej med mere kontrol? fri parkering som andre provinsbyer har!! ellers forsvinder alle kunder og erhvervsdrivende ud af byen. Og gratis erhvervsgrunde til nye firmaer. Snak med Fredericia... eller Herning kik jer omkring... Svendborg SKAL være et fyrtårn for nye erhvervsdrivende firmaer... et nyt Silicon Wally... Grøn natur, cykkelstier, gratis parkering, og gode boligere til nye tilflyttere. Jeg gider jo heller ikke flytte til en kommune, hvor man starter med en P bøde. Svendborg kommune gør alt for lidt for at fremme kunst og kultur i kommunen svendborg kommune hører aldrig efter hvad borgerne ønsker,tag som eks torvet,kender ikke en som syntes at trappen og sprinkvandet er noget værd...kommunen har altid været bange for virksomheder/så kender mange som er taget til ringe by eller lign...det har været galt de sidste 25 år... Synes de vej sikaner som er sat op er helt forkert. Der er ikke tænkt på landbrugsmaskiner. Tror det er meget begrænset hvad kommunen kan gøre for os, og måske de liberale erhverv generelt. 95% af vores kunder (juridisk) kommer ikke fra Svendborg kommune. Det virker som om der ikke er sket det store i Svendborg de sidste 12 år. Jeg vil tro det vil være en god ide at satse på at tiltrække de kreative typer (som det også forsøges), da de er gode til at skabe vækst og generelt har høje indkomster. Unødvendige vejchikaner på irrelevante steder, vejlukninger/ændringer uden involvering af berørte parter, for høje grundskatter vejbump det må kunne gøres bedre med et læs køre vi over 3 bump og 2 jernbane og så tilbage igen 20 gange om dagen 2-3 dage når vi køre gylle eller majs vi har ingen fast busrute til Åbyskov, hvor vores virksomhed ligger, hvilket gør rejsen for kunder der rejser med kollektiv trafik meget besværlig og ekstra dyr(taxa). Derudover skal personalet i vores virksomhed køre 4,5 km til nærmeste postkasse, når vi skal aflevere vores daglige forsendelser! Det er vi dybt uforstående overfor. Vores kunder er i Hele Danmark. Det er kun administrationen som ligger i. Side 11

12 Information og kommunikation fra Svendborg Kommune

13 5. Information og kommunikation fra VIGTIGHED Figuren viser, hvor stor betydning indsatsområderne har for virksomhederne i kommunen. Begge forhold betyder noget for næsten alle. Og det betyder tænker de oftest ret meget. Side 13 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 17,9 % af virksomhedslederne tillægger indsatsområdet hurtigt og klart at formidle information betydningen meget stor (n=203)

14 5. Information og kommunikation fra TILFREDSHED Figuren viser, i hvilken grad virksomhedslederne er tilfredse med kommunens indsats. møder i særlig grad kritik af evnen til at være lydhøre. Side 14 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 19,6 % af virksomhedslederne er tilfreds med kommunens indsats på området hurtigt og klart at formidle information (n=203)

15 5. Information og kommunikation fra KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. Ansat nogle få superledere fra Herning eller trekantsområdet, gerne nogle fra erhvervslivet :-) Vi mangler nye indput... bedømt fra radio/ og aviser og tilbage i mange mange år - det går simpelt for langsomt. Det er ikke nok at være lydhør, der skal handles Det har ingen betydning for os, men omvendt stor betydning for vores kunder som er større erhvervsvirksomheder. Og kan lære rigtig meget om kommunal erhvervsvenlighed ved besøg hos nogen af sine søsterkommuner i Midtjylland. Erhvervslivets behov kunne bedre belyses, hvis politikerne selv tog ud og talte med nogen af virksomhederne om deres behov. Fx har jeg sendt 4-6 mails til kommunen og der kommer er ingen svar retur. Jeg har selv været chef i andre kommuner og er mildest talt målløs over at man som offentlig virksomhed ikke besvarer henvendelser. Det er man forpligtet til. Jeg har talt med flere medarbejdere hos kommunen, som alle er flinke, men det er ikke nok, når vi som virksomhed har et ønske at overholde lovgivningen og et reelt samarbejde til gavn for vores patienter og kommunens borgere. Jeg synes ikke at der bliver gjort nok opmærksomhed på de resultater der opnås. Derfor kan det være svært at vurdere. lytter ikke til dem, der har med den daglige drift at gøre Som Taxavognmand har jeg desværre fået den dårligste behandling man kan forestille sig. Ønskede en lille vogn, fik en stor med lift. Da jeg troede jeg skulle skifte ned, ændrede i rotationsordningen. Dvs. jeg har søgt bevilling på falsk grundlag. Som vognmand ved man ikke hvilken retningslinjer kommunen kører efter. Svendborg kommune gør ingen indtast for at kunstnere mødes og samarbejder, det klarer vi selv. Synes genneralt at komunne er meget erhvervsfjensk Sørg for jordforbindelse med borgerne og virksomhederne. Torvet og Ramsherred er vel et eksempel på, at I snakker meget om samarbejde, men at det kniber gevaltígt I virkeligheden. Hvor fejlene ligger, kan jeg ikke vurdere. Vi har ventet på en byggetilladelse i 4 mdr. Side 15

16 Skatter og afgifter

17 6. Skatter og afgifter VIGTIGHED Figuren viser, hvor stor betydning indsatsområderne har for virksomhederne i kommunen. Skatter og afgifter betyder meget for 17,6 %, men flertallet ligger faktisk fra middel og nedefter. Side 17 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 17,6 % af virksomhedslederne tillægger indsatsområdet skatter, afgifter og kommunale gebyrer betydningen meget stor (n=203)

18 6. Skatter og afgifter TILFREDSHED Figuren viser, i hvilken grad virksomhedslederne er tilfredse med kommunens indsats. Nogenlunde lige så mange er utilfredse som tilfredse med kommunens skatter og afgifter. Side 18 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 21,4 % af virksomhedslederne er tilfreds med kommunens indsats på området skatter, afgifter og kommunale gebyrer (n=203)

19 6. Skatter og afgifter KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. det er ikke til at forstå hvorfor man som lille virksomhed(som min) efter 162år i Svendborg skal betale så høj virksomhedsskat Det er mere et irritationsmoment end et reelt problem. Få alle med! hænger sammen med den manglende tiltrækningsevne af NYE arbejdspladser i kommunen gennem mange år (også før fianans krisen ), som jo har indflydelse på skatte grundlaget i kommen generelt. jeg bruyder mig meget lidt om jeres afgift på skraldespanden - jeg betaler allerede privat for at få tømt den samme spand. Det er rufferi - og I charger 800 kr i administartionsgebyr for at blive fritaget...vor herre bevares Jeg oplever gentagne gange at kommunen fremsender gebyropkrævninger som der enten ikke er hjemmel til eller er en fejl og som det kræver tid og resourcer at få krediteret. Når man har virksomheder med en fin indtjening som vores, har ovenstående selvsagt stor betydning. Opkrævning af affaldsgebyr er ikke acceptabelt, når vi ikke benytter genbrugspladsen. På det punkt er jeg tilfreds :-) Men lav evt tilflytter gave til folk som vil arbejde eller starte firma op i vores kommune, et års gratis ejendomsskat, eller andet... gratis pasning af deres børn mens de starter firma op... masser af ideer :-) Som relativ ny virksomhed i kommunen(siden august 2012) er det overraskende at opleve den ikke eksisterende kommunikation med Svendborg kommune Side 19

20 Erhvervsservice

21 7. Hvornår har man sidst været i kontakt med services fra Svendborg Kommune? Figuren viser, hvornår de adspurgte virksomheder har været i kontakt med de enkelte services fra. En relativt stor andel har været i kontakt med på et eller flere af de 4 områder. En optælling i datamaterialet viser, at kun ca. 13 % af de adspurgte virksomheder aldrig har været i berøring med på nogen af de 4 områder. Ca. 80 % har været i kontakt med på et af de 4 områder inden for de sidste 2 år. Side 21 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 53,9 % af virksomhedslederne svarer, at de har været i kontakt med s Jobcenter i relation til rekruttering (n=203)

22 7. Erhvervsservice VIGTIGHED Figuren viser, hvor stor betydning indsatsområderne har for virksomhederne i kommunen. Side 22 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 9,2 % af virksomhedslederne tillægger indsatsområdet evne til at servicere ift. rekruttering betydningen meget stor (n=203)

23 7. Erhvervsservice TILFREDSHED Figuren viser, i hvilken grad virksomhedslederne er tilfredse med kommunens indsats. Jobcenterets evne til at servicere med rekruttering er det, som får den bedst tilbagemelding. Side 23 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 27,5 % af virksomhedslederne er tilfreds med kommunens indsats på området evne til at servicere ift. rekruttering (n=203)

24 7. Erhvervsservice TILFREDSHED Figuren viser, i hvilken grad virksomhedsledernes tilfredshed (top-2) påvirkes af kontakt med kommunens services på områderne. Det gør de. Faktisk ser det ud til, at jo nyere kontakten er jo højere er tilfredsheden. Side 24 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 28,3 % af virksomhedslederne er tilfreds eller meget tilfreds med kommunens indsats på området evne til at servicere ift. rekruttering (n=203)

25 7. Erhvervsservice KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. Side 25 De par gange jeg har haft med bygge sager at gøre synes jeg ikke komunnen har været til den store hjælp. Det kan ikke passe at det skal tage årevis med godkendelser, med bygge tryk der ikke er i tiden. Hovedesagelig bedømt fra radio/og avis oplysninger - men også egen for flere år tilbage. Kommunens evne til kompetent og hurtig sagsbehandling ifm. byggesager er virkelig under alt kritik, Kommunen mangler i den grad forståelse og handlekraft i forhold til virksomhedernes ønsker for at udvikle sig ud over de meget små kasser der arbejdes i. Sagsbehandlings-tiderne er simpelthen meget meget for lange og sagsbehandlingen drukner i bureaukrati og langsomlighed. Hvis virksomhederne havde samme koncept over for deres kunder, ville alle vores kunder finde alternative leverandører og vi var alle sammen lukket ned! Super service :-)

26 Ydelser til

27 8. Har virksomheden leveret ydelser til inden for det seneste år? Figuren viser, hvor stor en andel af de adspurgte virksomheder der har leveret ydelser til Svendborg Kommune inden for det seneste år. Side 27 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 44,8 % af de adspurgte virksomheder har leveret ydelser til Svendborg Kommune inden for det seneste år (n=194)

28 9. Leverer virksomheden produkter/ydelser, som det kunne være relevant for en kommune at købe? Figuren viser, hvor stor en andel af de adspurgte virksomheder, producerer ydelser som kunne være relevante for Svendborg Kommune at købe. Side 28 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 69,2 % af de adspurgte virksomheder har produkter/ydelser, som det kunne være relevant for en kommune at købe (n=196)

29 10. Tilfredshed med Svendborg Kommunes indsats, for at gøre det muligt at tilbyde produkter/ydelser? Figuren viser, i hvilken grad de deltagende virksomheder er tilfredse med kommunens indsats, for at gøre det muligt for virksomhederne at tilbyde deres ydelser. Side 29 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 9,7 % af de adspurgte virksomheder er meget tilfredse (n=135)

30 Samlet tilfredshed og loyalitet

31 11. Samlet tilfredshed med at drive virksomhed i Figuren viser, i hvilken grad de adspurgte virksomheder samlet set er tilfredse med at drive deres virksomhed i. Flertallet af erhvervslederne er tilfredse med at drive virksomhed i Svendborg Kommune. Side 31 Meget tilfreds 11,5 Tilfreds 43,8 Hverken/eller 22,4 Utilfreds 14,1 Meget utilfreds 6,8 Ved ikke 1,6 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 12,9 % af de adspurgte virksomhedsledere er meget tilfreds med at drive deres virksomhed i (n=195)

32 12. Vilje til at anbefale andre at etablere virksomhed i Figuren viser i hvilken grad de adspurgte virksomhedsledere har mod på at anbefale Svendborg Kommune til andre. Flertallet vil gerne anbefale andre at drive virksomhed i. Forskning viser dog, at man skal helt op på 9 eller 10 på skalaen, før man reelt er loyal/ambassadør for kommunen. Det er ca. 17 % af de adspurgte. Side 32 Vil i høj grad 10,7 9 2,8 8 10,1 7 6,7 6 26,4 5 24,7 4 3,4 3 3,9 2 1,1 Vil slet ikke 5,6 Ved ikke 11,8 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 13 % af de adspurgte virksomhedsledere i høj grad vil anbefale til andre (n=195)

33 13. Forventer man, at virksomheden fortsat ligger i om 5 år? Figuren viser de deltagende virksomheders forventninger til at blive eller flytte. Majoriteten bliver eller forventer at blive i kommunen. 5-6 % er på vippen til fraflytning. Side 33 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 41,3 % af de adspurgte virksomheder helt sikkert vil ligge i Svendborg Kommune om 5 år (n=193)

34 14. Årsag til fraflytning? Hvis man forventede at fraflytte kunne man give en begrundelse. Til højre har vi optalt/grupperet begrundelserne Side 34 uduelighed i administrationen og et dårlig dna i administrationens adfærd og tilgang til service og udvikling Alder - ophør alt udvikling går bare for langsomt. At alle de store opgaver ligger alle andre steder end i Svendborg for et specialfirma som mit. At komme tættere på universitet Bedrer muligheder andre byer Den fysiske beliggenhed er underordnet for virksomheden. Logistik og ejerens trivsel er vigtigt for os. Det er nærmest umuligt at tiltrække både højtuddannede og ufaglærte. Der er ikke noget godt miljø for forretningsudvikling af en højteknologisk virksomhed i Svendborg. Dårlig ledelse i kommunen Dårlig ledelse mangel på udvikling og sammenarbejde fra kommunens side Dårlige ledelse fra byrådet og at man ikke kan stole på de kontrakter som man indgår med kommunen da byrådet lovgiver med tilbage virkene kraft og derfor bryder de kontrakter men har evt. gennerationsskifte For at få et anstændigt samarbejde For lidt interesse fra Kommunens side i vores projekter har ikke mulighed for at flytte. Jeg kan godt forstå hvis nogle flytter fra kommunen Hvis der sker flytning bliver det til udlandet Hvis vi ikke gider at arbejde mere, men det gør vi. ingen aktuelle overvejelser Jeg flytter nok ikke fra Svendborg, men VEJBUMP og CHIKANER forhindre desværre nok min fremtid som taxachauffør grundet skader på ryg, nakke, hofter mm. Reparationer på bil, øget brændstof mm. Man kan bare ikke leve af elastikkørsel og holde i kø. Jeg ville umiddelbart anbefale andre at søge mod Odense kommune. Byggesagsgebyr på 0kr samt et lavere skattetryk. manglende evne til at passe vejene for os der lever af landevejen Manglende Godkendelser Manglende højtuddannet arbejdskraft med speciale kompetencer. Manglende industrivirksomheder(kunder) Nærheden til SDU salg Samarbejde og forståelse fra miljø og teknik! Svært ved at finde egnede lokaler, når vi ikke længere ønsker at bruge en stor del af vores hus til firmaerne. I odense kommune havde vi hjemme i et stor kontorhotel(ikke storrumskontor) med madordning, spændende arrangementer og flere goder samtidig med en central placering til en fair husleje. Svært ved at tiltrække arbejdskraft Uro alle steder. Laver om på veje, torv osv. Istedet for at gøre noget ved alt det der står og forfalder. Ensrettede veje overalt. Meget svært at komme rundt - store omveje. Trafikpropper mange steder efter det er lavet om. Vanskelige rekrutteringsforhold, da Kommunen har lav tiltrækningskraft for nye borgere samt manglende Kommunal fokus på udvikling og vækst. Vi flytter ikke vi har større kunde klientel i Odense,

35 15. Hvor tilfreds er man med udviklingen i s evne/vilje til at skabe gode forhold for erhvervslivet? Figuren viser i hvilken grad de adspurgte erhvervsledere er tilfredse med udviklingen. Lidt flere er utilfredse end tilfredse med udviklingen. Side 35 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 8,7 % af de adspurgte virksomhedsledere er meget tilfredse med den retning udviklingen går (n=195)

36 16. Hvordan tror man Svendborg Kommune klarer sig sammenlignet med andre kommuner? Figuren viser, hvorledes de deltagende virksomhedsledere formoder, at klarer sig i konkurrencen med andre kommuner, når det kommer til at skabe gode forhold for erhvervslivet. Kun meget få tror/mener at gør det bedre end andre kommuner. Side 36 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 36,5 % af de adspurgte virksomhedsledere vurderer, at Svendborg Kommune er på niveau med andre kommuner (n=193)

37 16. Hvordan tror man Svendborg Kommune klarer sig sammenlignet med andre kommuner? KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. alt for lang beslutningstagen vedr. udvidelse/indskrænkning af forretning ( taxa) samt den begrænsning der ligges for at udvide sin forretning hjf. tilladelsesbegrænsning pr husstand der bliver taget for mange hensyn til beliggenhed /dvs tæt på skov eller en lastbil er under miljøbelastning så den ikke må holde på div industri grunde og bla bla,, så vogn op og kom igang svendborg... Der er lanbgt mere snak end der er handling Det er ikke fair alene at sammenligne sig med resten af Fyn, som absolut også halter bagefter. Fynboer har det med at klappe sig selv på ryggen, og bekræfte sig selv i at det går rigtig fint, og solen står da også op hver dag. Men prøv bare at tage et smut til Herning eller Ikast - Brande og I oplever en helt anden dynamik, end nogen fynsk kommune overhovedet kan levere. Selv i flere deciderede udkantskommuner oplever man mere dynamik end man gør på Fyn. Omvendt er flere af storbyerne meget selvfede og bærer præg af manglende fleksibilitet. Det er selvforskyldt at man har det negative indtryk af vores kommune - der mangler en evne og en stærk vilje til samarbejde i byrådet. Focus på samarbejde og målet i stedet for at modarbejde hinanden. Det går trods alt bedre nu men det har været særdeles ringe!!! Det ville være en fordel hvis såvel den politiske som den administrative del havde deres rødder i erhvervslivet. De kender ikke den dynamik der hersker her. Dårlig omtale om konkrete sager som også til tider er pinlige,(således fremstår det i medierne) gavner ikke kommunens image. Finder ikke alle spørgsmål nemme at svare på f.eks. kan et land og skovbrug ikke flytte Har relationer til Sønderborg, og her kunne man med stort udbytte lave en studietur til, hvis man ønsker at se hvordan man gør tingene med stor tilfredshed til følge. Hvem er "??? Ikke set dem, siden Henningsen var borgmester " I er ikke proaktive vedr. tiltrækning af tilflyttere og virksomheder. Tilbyd virksomheder der bl.a. kan arbejde online meget billig erhvervsjord og byggeri f.eks. via en pensionskasse. Udfør et regneark hvor billigt der er at bo i Svendborg kommune i forhold til Kbh. og sælg en samlet pakke. Regnestykke vil sikker vise at familie med 2 voksne og 2 børn ville kunne få et godt parcelhus til en mindre pris end en 2½ værelses lejlighed, i Kbh. samtidig med at der kunne spares en masse transporttid. kig mod Nyborg og Brandekommune Komplet ny organisation og så skal der ellers støves af og ryddes op også blandt medarbejdere! Side 37

38 16. Hvordan tror man Svendborg Kommune klarer sig sammenlignet med andre kommuner? KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. Kritikken af kommunen virker ofte lidt tyndbenet. I skal trods alt også være kritiske. Lavede en lov om billiegere parkering for forretningsdrivende. Men reglerne gør at det er umuligt at gøre loven gældende. mit svar til overnævnte er ud fra nydheds informationer, samt det meget mere aktive liv der angiveligt findes imellem erhverslivet og kommuner i andre landsdel ( hørt fra/under deltagelse i diveres Gazelle arrangementer ) Må vi håbe på lydhør hos dem der bestemmer ikke alt foregår på et kontor, værdier skabes ude hos kunden rundt i samfundet, med gode samarbejds normer tag ansvar alle sammen" " Ord om forbedring er ikke tilstrækkeligt. Der skal politisk vilje og evne til også. Sagsbehandlingstiden er generelt alt for lang. Svendborg er først nu så småt ved at gøre det attraktivt for iværksættervirksomheder at etablere sig i kommunen. har alle muligheder for at blive en af landets mest attraktive. Her er attraktivt at bo, adgang til øhavet, motorvej til Odense, indbyggere og virksomehder med økonomiske resourcer samt en teknisk forvaltning som med undtagelse af miljø fungerer godt. De dårlige erhvervsforhold den efterfølgende dårlige vurdering i denne evaluering skyldes et byråd der mangler kompetencer, ideer, samarbejdsevne og vilje til vækst. Svendborg kommune magter ikke og lede og fordele arbejdet mellem virksomheder i området, trods det står skrevet. Men der må være forskeld på virksomheder. Svendborg SKAL ud af sumpen...nu. Når jeg er til møde med mine koleger fra hele landet, så kan jeg høre fra alle at vi har et dårligt ry overfor erhverv??? Og selv odense er ved at fatte det. Tag en tur til Herning, Esbjerg, Fredericia... Synes virkelig ikke der er sket meget de sidste år, der er kommet den nye bygning på havnen og nogle rundkørsler, men det er det. Synes det er fint at Svendborg kommune spørger hvad de kan gøre for erhvervslivet, sammenlignet med Københavns kommune, der nærmest spørger, hvad kan erhvervslivet gøre for kommunen, er Svendborg rigtig gode. Men sammenlignet med f. eks. Vejle er Svendborg ikke så gode til at skabe vækst og udvikling. Side 38

39 Hvordan bliver Svendborg Kommune bedre?

40 Tilfredshed Nedprioritér Fasthold Betydning og tilfredshed sammenholdt Hvis man sammenholder deltagernes vurdering af et indsatsområdes betydning med tilfredsheden på samme kan vi tegne et billede, der kan bidrage til at prioritere Svendborg Kommunes fremadrettede indsats for at forbedre indsatsen. Matrixen danner 4 kvadranter. Indplaceringen af indsatsområdet i matrixen afgør så om bør øge fokus på området. Jo længere et område ligger under den stiplede røde linje jo mere kalder indsatsen på området på et eftersyn. Betydning Vurdér Fokusområde Her må vi ikke fejle: - Evne til at være lydhøre - Skabe attraktivt erjvervsmiljø - Tiltrække virksomheder - Veje og trafikale forhold - Formidling af information

41 SEGMENTERING AF RESPONDENTER I undersøgelsen beder vi erhvervslederne om at evaluere s indsats på 15 områder. Vurderingen er gjort på en klassisk 5-punktsskala. For hver respondent har vi kalkuleret en gennemsnitsscore for de kriterier personen har evalueret kommunen De utilfredse Hverken/eller De tilfredse 66 stk. 95 stk. 32 stk. Hvis gennemsnittet af vurderingerne er under 2,50 placerer vi respondenten i kategorien De utilfredse. Er scoren 2,50-3,49 placeres denne i gruppen Hverken/eller og endelig er scoren 3,50 eller højere placeres respondenten i gruppen De tilfredse.

42 HVORDAN BLIVER SVENDBORG KOMMUNE BEDRE? Enhver kommune har en interesse i, at borgere og erhvervsliv har en positiv opfattelse af dens evner, vilje og service. Tankesættet er, at jo mere man er tilfreds med sin kommune jo bedre fastholdes man og mere bliver man ambassadør i forhold til at tiltrække nye borgere og virksomheder. Forhold vi også kan spore i denne analyse: Vilje til at anbefale Vilje til at blive Svendborg gør det bedre 79,4 % 34,3 % 36,7 % 29,7 % 21,7 % 11,3 % 4,3 % De utilfredse Hverken/eller De tilfredse De utilfredse Hverken/eller De tilfredse 0,0 % 1,2 % De utilfredse Hverken/eller De tilfredse På de næste sider ser vi nærmere på, hvad kan gøre for at skabe større tilfredshed blandt virksomhederne. Hvad er generelt vigtigst? Er det en særlig type virksomhed, vi har svært ved at gøre tilfredse? Er der indsatsområder som halter særligt meget?

43 PÅVIRKES SAMLET TILFREDSHED MED AT DRIVE VIRKSOMHED I SVENDBORG KOMMUNE Spiller vurderingen af ind på ledernes/indehavernes samlede tilfredshed med at drive virksomhed fra kommunen? Læsevejledning: Figurerne viser de to grupper af deltageres svarfordeling på spørgsmålet om tilfredshed med at drive virksomhed i. 31,4 % af de tilfredse er meget tilfredse med at drive virksomhed i (n=66, 32) Der synes at være en sammenhæng, selvom man bemærker, at ca. 28 % af de utilfredse faktisk er tilfredse med at drive deres virksomhed i kommunen.

44 DE MINDST TILFREDSE Hvis man udvælger de mindst tilfredse virksomheder i undersøgelsen kan vi måske finde en forklaring på deres utilfredshed ved at se på hvem de er. Ingen virksomhed (privat eller offentlig) er lige god til at betjene alle typer af virksomheder. Nogle gange kan det være en nøgle til at forbedre den samlede tilfredshed, hvis man kan identificere om det er særlige virksomheder, som man har svært ved at gøre tilfredse. Måske kan man fremadrettet ændre på indsatsen i forhold til disse? Læsevejledning: Figurerne viser de to grupper af deltageres fordeling på 3 baggrundskriterier. Af figuren fremgår det, at 15,9 % af de utilfredse befinder sig i branchen bygge & anlæg (n=66, 32) Ovenstående figur afspejler at der synes at være enkelte brancher, hvor s evne til at skabe tilfredshed er lavere. Tilfredsheden er også lavere i virksomheder med relativt få ansatte.

45 HVAD SKABER UTILFREDSHEDEN? Nedenfor har vi set nærmere på hvad de to grupper af respondenter lægger vægt på og hvad de er utilfredse med. Der hvor forskellen er størst finder vi måske nøglen til fremadrettet at skabe større tilfredshed med kommunens indsats. Lægger meget stor vægt på Er utilfreds med Læsevejledning: Figurerne viser de to grupper af deltageres fordeling på 3 baggrundskriterier. Af figuren fremgår det, at 15,9 % af de utilfredse befinder sig i branchen bygge & anlæg (n=66, 32) De 5 kriterier som gruppen af utilfredse er mest utilfredse med er samtidigt også de kriterier, som betyder mest (ligger i top 7). bør undersøge, hvordan indsatsen på disse områder kan ændres.

46 ANDRE FORKLARINGER PÅ UTILFREDSHED? Spiller det ind på tilfredshed om man har solgt produkter/ydelser til kommunen inden for de seneste år? Og hvordan man oplever kommunens evner udvikler sig? Har solgt til kommunen Vurdering af udvikling Læsevejledning: Figurerne viser de to grupper af deltageres svarandel på 3 af undersøgelsens andre spørgsmål. Af figuren fremgår det, at 45,2 % af de tilfredse virksomhedsledere har solgt produkter/ydelser til kommunen inden for det sidste år (n=66, 32) Har man solgt noget til kommunen er der en ganske lille tendens til, at man er mere tilfreds. Hvis man oplever, at udviklingen forløber positivt er der enorm stor tendens til at være tilfreds.

Tilfredshedsmåling marts 2015. Svendborg Kommune - Erhvervsvirksomheder

Tilfredshedsmåling marts 2015. Svendborg Kommune - Erhvervsvirksomheder Tilfredshedsmåling marts 2015 Svendborg Kommune - Erhvervsvirksomheder Om analysen Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Der er dels udsendt til de virksomheder

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse InterComp Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Spørgeskemaet blev udsendt på mail til ca.

Læs mere

Danmarkspanel uge Stenhuggerlauget

Danmarkspanel uge Stenhuggerlauget Danmarkspanel uge 17 2016 Stenhuggerlauget Om analysen Vil du vide mere? Metode Indsamling er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Univers & stikprøve Alle danskere 18 år og opefter.

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Danmarkspanel Uge E-mærket

Danmarkspanel Uge E-mærket Danmarkspanel Uge 39 216 E-mærket Hvilke af følgende nethandelsmærker kender du? Trustpilot 62 63,2 68,4 8,6 e-mærket 74,6 66,9 64,7 71,1 Figuren viser, hvilke af de illustrerede nethandelsmærker, forbrugerne

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

Køge Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: 9. Hvilket dagtilbud går dit barn i? [ answer:troldehøjen ]

Køge Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: 9. Hvilket dagtilbud går dit barn i? [ answer:troldehøjen ] Køge Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: 9. Hvilket dagtilbud går dit barn i? [ answer:troldehøjen ] Udførelsestidspunkt: 15-03-2012 17:15:22 Antal besvarelser: 34 2 3 4 5 6 7 8 13 12. Hjælp os med at

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Præsidiet for Reformationsjubilæet Effektmåling før og efter

Præsidiet for Reformationsjubilæet Effektmåling før og efter Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 Effektmåling før og efter Om analysen Metode Undersøgelsen er foretaget som to målinger i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 80.000 tilfældigt

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere Netværksmåling - Samarbejdspartnere Juni 211 Svarprocent: 45% (133 svar ud af 294 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering Vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Iværksætterundersøgelsen

Iværksætterundersøgelsen Iværksætterundersøgelsen 2013 9. september 2013 Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på nes vilkår lige nu, og undersøger hvilke udfordringer som er de største for danske iværksættere lige

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers Notat Forvaltning: Erhverv & Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. september 2011 Udf rdiget af: Hanne Lykke Thonsgaard og Pernille Bouteloup Kofoed Vedrłrende: Resultater for Randers Kommune i DI erhvervsklima

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere