Tilfredshedsmåling marts Svendborg Kommune - Erhvervsvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsmåling marts 2015. Svendborg Kommune - Erhvervsvirksomheder"

Transkript

1 Tilfredshedsmåling marts Erhvervsvirksomheder

2 Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Der er dels udsendt til de virksomheder som kommunen selv havde s på og dels er der foretaget (eller forsøgt) telefoniske opkald og rekruttering til alle andre. Univers & stikprøve Alle erhvervsvirksomheder med mindst 1 ansat og med adresse i. 203 virksomheder deltog i undersøgelsen. Tidsperiode Dataindsamling er foretaget fra d Vægtning Hvis du har spørgsmål til analysen i almindelighed, eller til rapportens indhold i særdeleshed, er du altid velkommen til at kontakte os. Ring eller skriv til Jakob Udesen, Claus Bo Hansen eller René Frederiksen. Dem fanger du på: Jakob Udesen Claus Bo Hansen René Frederiksen Data er vægtet mht. branchefordeling således at deltagernes fordeling på brancher matematisk matcher den faktiske fordeling i kommunen (se næste side). Rapporten På de efterfølgende sider er resultaterne af analysen gengivet i figurform og evt. tabeller. I forbindelse med disse er der udarbejdet en læsevejledning, der fungerer som hjælp til, hvorledes tallene i figuren eller tabellen skal læses og fortolkes. Rapporten indledes med et afsnit, der viser deltagernes fordeling på baggrundsspørgsmål. Analysens spørgsmål kan uden omkostninger nedbrydes på disse. Fremstillingen af analysens resultater vil som udgangspunkt følge samme struktur, som den der forefindes i det aftalte spørgeskema, der ligger til grund for analysen.

3 Vægtning af besvarelser Faktuelt I stikprøve Vægtet Gruppe Branche Antal virksomheder Fordeling Antal virksomheder Fordeling Antal virksomheder Fordeling 1 Landbrug 22 2,6 12 5,9 5 2,6 2 Fremstilling/produktion 91 10, , ,9 3 Bygge & anlæg , , ,1 4 Handel (detail + engros) , , ,9 5 Transport 58 7,0 15 7,4 14 6,9 6 Restauranter/spisesteder/hoteller 38 4,6 15 7,4 9 4,5 7 Informationsteknologi/udgivning/pc-programmering 38 4,6 5 2,5 9 4,5 8 Boligformidling 10 1,2 4 2,0 2 1,2 9 Liberalt erhverv (jura+reklame m.m.) ,3 8 3, ,5 10 Serviceydelser/udlejning 51 6,1 10 4,9 12 6,1 11 Sundhed (private klinikker) 7 0,8 4 2,0 2 0,8 12 Sport/forening som virksomhed 20 2,4 2 1,0 5 2,4 13 Anden service 4 0,5 19 9,4 1 0, ønsker at tegne et billede af, hvorledes erhvervslivet ser på kommunens indsats. Men i sagens natur har man ikke fået svar fra alle. Ingen undersøgelser har en svarprocent på 100. Nogle ønsker ikke at deltage. Nogle har ikke tid. Og nogle lykkes det trods gentagne forsøg ikke at komme i kontakt med. Undersøgelsens samlede svarprocent er på 24,3 % - hvilket er overordentligt flot. For at sikre os, at de 203 besvarelser samlet set kan repræsentere alle virksomheder i kommunen på en repræsentativ måde, har vi vægtet svarene fra de indkomne virksomheder. Ved at vægte nogle op og andre ned skaber vi en matematisk sammensætning i vores datamateriale, der betyder, at vi kan tillade os at antage, at de indkomne svar matcher dét vi ville have fået, hvis det var lykkedes at få svar fra alle virksomheder i kommunen.

4 Deltagerne i undersøgelsen

5 1. Branche 2. Antal ansatte Læsevejledning: Figurerne viser deltagernes fordeling på 3 baggrundskriterier. Af figuren fremgår det, at 10,9 % af de udvalgte deltagere repræsenterer en virksomhed fra branchen fremstilling/produktion. (n=203) 3. Område

6 Undersøgelsens resultater

7 Arbejdskraft, erhvervsmiljø og infrastruktur

8 4. Arbejdskraft, erhvervsmiljø og infrastruktur VIGTIGHED Figuren viser, hvor stor betydning indsatsområderne har for virksomhederne i kommunen. De 3 kriterier som betyder mest for erhvervslivet i er: - Skabe et attraktivt erhvervsmiljø - Tiltrække virksomheder - Veje og trafikale forhold Side 8 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 9,9 % af virksomhedslederne tillægger indsatsområdet kollektiv trafik betydningen meget stor (n=203)

9 4. Arbejdskraft, erhvervsmiljø og infrastruktur TILFREDSHED Figuren viser, i hvilken grad virksomhedslederne er tilfredse med kommunens indsats. får flest roser for: - Vej og trafikale forhold - Egnede erhvervsbyggegrunde Side 9 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 16,4 % af virksomhedslederne er tilfreds med kommunens indsats på området kollektiv trafik (n=203)

10 4. Arbejdskraft, erhvervsmiljø og infrastruktur KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. Sagens kerne 1. De politikere der har ønsket undersøgelsen ville have fået mere ud af at tage rundt til 10 virksomheder i kommunen og tale med dem. 2. Kommunen har ikke penge til at gøre en stor forskel for erhvervslivet. 3. Der er ingen ordentlige erhvervslokaler til rådighed i Svendborg, den nye havnebygning er alt for dyr, mange virksomheder har ikke behov for den type pæne lokaler og havneudsigt. Det er ikke til at opdrive erhvervslokaler der har i omengen af 60 m2 kontor og 200 m2 lager. Frygter at hvis kommunen forsøger at lave nye erhverslokaler vil det blive gjort forkert, ikke efter det reelle behov. Der er faktisk flere brugbare lokaler på Thurø (Stenstrup) end i Svendborg. Den intelligente løsning vil være noget alle kan bruge, ikke noget 80% synes virker brugbart. Det er meget vigtigt at der er billige erhvervslokaler, det må gerne være med simpelt 12cm betongulv. Svendborg kommune kan ikke tiltrække store virksomheder, der bør satses på små (især produktions-) virksomheder, som så forhåbentlig kan vokse sig store. Men kommunen har bare ikke tiltrækningskraft nok til at lokke større til, med mindre man kunne nedsætte virksomhedsskatten (hvilket virker urealistisk). Historisk har erhvervslivet stået meget stille de sidste 15 år, den vækst der har været har været skabt af små produktionsvirksomheder. Da vi bor uden for Svendborg by, er der ingen kollektiv trafik - kun skolebus, som ikke køre på helligdage,ferier og søndage Det det handler meget om er virksomhedernes mulighed for at skaffe finansiering, og likviditet. Middelfart kommune som ligger i Danmark C. bryster sig tit af at kunne tiltrække virksomheder!. Det har ikke noget med Middelfart at gøre. Punkt 1.Den finansielle sektor siger til virksomhederne at de tør tage støre risiko der, fordi det er nemmere at få anden aktør ind i de rammer der nu er etableret om en virksomhed, hvis det går galt. med den nuværende. Punkt 2. Svendborg har været for sent med motorvejen, Middelfart har nemmere ved at rekruttere lyse hoveder fra Århus og Viborg området, ren geografisk, Punkt 3. Når der er en for lille produktion i et område, grundet manglende finansiering, er der negativt selvforstærkende. Ingen produktion er der heller ikke brug for viden, boligerne falder i værdi. Stats institutioner forsvinder i centraliseringens navn, skoler lukker lokalsamfund nedbrydes. Ingen vil være her. det er ikke til at forstå hvorfor man skal betale så høj parkerings afgift på havnen For dårligt kommunen laver firma aftaler med store udenbys virksomheder der sender deres penge til kbh. i stedet for at støtte lokale iværksættere Få gang i Tankefuld projektet og start ved vandet ved at bygge vejen fra Svendborg til Rantzausminde og videre til Ollerup, så kommer væksten Har siden august 2012 boet og drevet virksomhed i Svendborg - er på intet tidspunkt bevet budt velkommen til kommunen eller blevet kontaktet af Svendborg kommune vedrørende vores virksomhed. Jeg arbejder mest for udenlandske firmaer, der kommer til Danmark. Jeg flytter min virksomhed fra Svendborg, alene af den grund, at Motorvejen konsekvent først bliver ryddet for sne og is efter kl. 5 om morgenen i vinterperioden. Det gir mig min længere arbejdsdag, derfor flytter jeg retur til odense snartest Kommunen gør absolut ingen ting og hvis man henvender sig til dem føler man sig kun til besvær - de aner ikke hvad service er! om end ingen berøring med Kommunen - synes der generelt at gøres for lidt - der snakkes med for lidt aktiv handling. Parkering burde være gratis den 1. time flere steder. Parkeringsmuligheder for ansatte i centrum er ringe. Nævnes hyppigt Side 10

11 4. Arbejdskraft, erhvervsmiljø og infrastruktur KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. Parkeringen i svendborg ødelægger erhverv, vi vil have en ordning som den gamle med et årig kontrakt. Vi kan ikke servecere vores kunder. Det kan ikke passe at man fortsætter den vej med mere kontrol? fri parkering som andre provinsbyer har!! ellers forsvinder alle kunder og erhvervsdrivende ud af byen. Og gratis erhvervsgrunde til nye firmaer. Snak med Fredericia... eller Herning kik jer omkring... Svendborg SKAL være et fyrtårn for nye erhvervsdrivende firmaer... et nyt Silicon Wally... Grøn natur, cykkelstier, gratis parkering, og gode boligere til nye tilflyttere. Jeg gider jo heller ikke flytte til en kommune, hvor man starter med en P bøde. Svendborg kommune gør alt for lidt for at fremme kunst og kultur i kommunen svendborg kommune hører aldrig efter hvad borgerne ønsker,tag som eks torvet,kender ikke en som syntes at trappen og sprinkvandet er noget værd...kommunen har altid været bange for virksomheder/så kender mange som er taget til ringe by eller lign...det har været galt de sidste 25 år... Synes de vej sikaner som er sat op er helt forkert. Der er ikke tænkt på landbrugsmaskiner. Tror det er meget begrænset hvad kommunen kan gøre for os, og måske de liberale erhverv generelt. 95% af vores kunder (juridisk) kommer ikke fra Svendborg kommune. Det virker som om der ikke er sket det store i Svendborg de sidste 12 år. Jeg vil tro det vil være en god ide at satse på at tiltrække de kreative typer (som det også forsøges), da de er gode til at skabe vækst og generelt har høje indkomster. Unødvendige vejchikaner på irrelevante steder, vejlukninger/ændringer uden involvering af berørte parter, for høje grundskatter vejbump det må kunne gøres bedre med et læs køre vi over 3 bump og 2 jernbane og så tilbage igen 20 gange om dagen 2-3 dage når vi køre gylle eller majs vi har ingen fast busrute til Åbyskov, hvor vores virksomhed ligger, hvilket gør rejsen for kunder der rejser med kollektiv trafik meget besværlig og ekstra dyr(taxa). Derudover skal personalet i vores virksomhed køre 4,5 km til nærmeste postkasse, når vi skal aflevere vores daglige forsendelser! Det er vi dybt uforstående overfor. Vores kunder er i Hele Danmark. Det er kun administrationen som ligger i. Side 11

12 Information og kommunikation fra Svendborg Kommune

13 5. Information og kommunikation fra VIGTIGHED Figuren viser, hvor stor betydning indsatsområderne har for virksomhederne i kommunen. Begge forhold betyder noget for næsten alle. Og det betyder tænker de oftest ret meget. Side 13 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 17,9 % af virksomhedslederne tillægger indsatsområdet hurtigt og klart at formidle information betydningen meget stor (n=203)

14 5. Information og kommunikation fra TILFREDSHED Figuren viser, i hvilken grad virksomhedslederne er tilfredse med kommunens indsats. møder i særlig grad kritik af evnen til at være lydhøre. Side 14 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 19,6 % af virksomhedslederne er tilfreds med kommunens indsats på området hurtigt og klart at formidle information (n=203)

15 5. Information og kommunikation fra KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. Ansat nogle få superledere fra Herning eller trekantsområdet, gerne nogle fra erhvervslivet :-) Vi mangler nye indput... bedømt fra radio/ og aviser og tilbage i mange mange år - det går simpelt for langsomt. Det er ikke nok at være lydhør, der skal handles Det har ingen betydning for os, men omvendt stor betydning for vores kunder som er større erhvervsvirksomheder. Og kan lære rigtig meget om kommunal erhvervsvenlighed ved besøg hos nogen af sine søsterkommuner i Midtjylland. Erhvervslivets behov kunne bedre belyses, hvis politikerne selv tog ud og talte med nogen af virksomhederne om deres behov. Fx har jeg sendt 4-6 mails til kommunen og der kommer er ingen svar retur. Jeg har selv været chef i andre kommuner og er mildest talt målløs over at man som offentlig virksomhed ikke besvarer henvendelser. Det er man forpligtet til. Jeg har talt med flere medarbejdere hos kommunen, som alle er flinke, men det er ikke nok, når vi som virksomhed har et ønske at overholde lovgivningen og et reelt samarbejde til gavn for vores patienter og kommunens borgere. Jeg synes ikke at der bliver gjort nok opmærksomhed på de resultater der opnås. Derfor kan det være svært at vurdere. lytter ikke til dem, der har med den daglige drift at gøre Som Taxavognmand har jeg desværre fået den dårligste behandling man kan forestille sig. Ønskede en lille vogn, fik en stor med lift. Da jeg troede jeg skulle skifte ned, ændrede i rotationsordningen. Dvs. jeg har søgt bevilling på falsk grundlag. Som vognmand ved man ikke hvilken retningslinjer kommunen kører efter. Svendborg kommune gør ingen indtast for at kunstnere mødes og samarbejder, det klarer vi selv. Synes genneralt at komunne er meget erhvervsfjensk Sørg for jordforbindelse med borgerne og virksomhederne. Torvet og Ramsherred er vel et eksempel på, at I snakker meget om samarbejde, men at det kniber gevaltígt I virkeligheden. Hvor fejlene ligger, kan jeg ikke vurdere. Vi har ventet på en byggetilladelse i 4 mdr. Side 15

16 Skatter og afgifter

17 6. Skatter og afgifter VIGTIGHED Figuren viser, hvor stor betydning indsatsområderne har for virksomhederne i kommunen. Skatter og afgifter betyder meget for 17,6 %, men flertallet ligger faktisk fra middel og nedefter. Side 17 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 17,6 % af virksomhedslederne tillægger indsatsområdet skatter, afgifter og kommunale gebyrer betydningen meget stor (n=203)

18 6. Skatter og afgifter TILFREDSHED Figuren viser, i hvilken grad virksomhedslederne er tilfredse med kommunens indsats. Nogenlunde lige så mange er utilfredse som tilfredse med kommunens skatter og afgifter. Side 18 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 21,4 % af virksomhedslederne er tilfreds med kommunens indsats på området skatter, afgifter og kommunale gebyrer (n=203)

19 6. Skatter og afgifter KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. det er ikke til at forstå hvorfor man som lille virksomhed(som min) efter 162år i Svendborg skal betale så høj virksomhedsskat Det er mere et irritationsmoment end et reelt problem. Få alle med! hænger sammen med den manglende tiltrækningsevne af NYE arbejdspladser i kommunen gennem mange år (også før fianans krisen ), som jo har indflydelse på skatte grundlaget i kommen generelt. jeg bruyder mig meget lidt om jeres afgift på skraldespanden - jeg betaler allerede privat for at få tømt den samme spand. Det er rufferi - og I charger 800 kr i administartionsgebyr for at blive fritaget...vor herre bevares Jeg oplever gentagne gange at kommunen fremsender gebyropkrævninger som der enten ikke er hjemmel til eller er en fejl og som det kræver tid og resourcer at få krediteret. Når man har virksomheder med en fin indtjening som vores, har ovenstående selvsagt stor betydning. Opkrævning af affaldsgebyr er ikke acceptabelt, når vi ikke benytter genbrugspladsen. På det punkt er jeg tilfreds :-) Men lav evt tilflytter gave til folk som vil arbejde eller starte firma op i vores kommune, et års gratis ejendomsskat, eller andet... gratis pasning af deres børn mens de starter firma op... masser af ideer :-) Som relativ ny virksomhed i kommunen(siden august 2012) er det overraskende at opleve den ikke eksisterende kommunikation med Svendborg kommune Side 19

20 Erhvervsservice

21 7. Hvornår har man sidst været i kontakt med services fra Svendborg Kommune? Figuren viser, hvornår de adspurgte virksomheder har været i kontakt med de enkelte services fra. En relativt stor andel har været i kontakt med på et eller flere af de 4 områder. En optælling i datamaterialet viser, at kun ca. 13 % af de adspurgte virksomheder aldrig har været i berøring med på nogen af de 4 områder. Ca. 80 % har været i kontakt med på et af de 4 områder inden for de sidste 2 år. Side 21 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 53,9 % af virksomhedslederne svarer, at de har været i kontakt med s Jobcenter i relation til rekruttering (n=203)

22 7. Erhvervsservice VIGTIGHED Figuren viser, hvor stor betydning indsatsområderne har for virksomhederne i kommunen. Side 22 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 9,2 % af virksomhedslederne tillægger indsatsområdet evne til at servicere ift. rekruttering betydningen meget stor (n=203)

23 7. Erhvervsservice TILFREDSHED Figuren viser, i hvilken grad virksomhedslederne er tilfredse med kommunens indsats. Jobcenterets evne til at servicere med rekruttering er det, som får den bedst tilbagemelding. Side 23 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 27,5 % af virksomhedslederne er tilfreds med kommunens indsats på området evne til at servicere ift. rekruttering (n=203)

24 7. Erhvervsservice TILFREDSHED Figuren viser, i hvilken grad virksomhedsledernes tilfredshed (top-2) påvirkes af kontakt med kommunens services på områderne. Det gør de. Faktisk ser det ud til, at jo nyere kontakten er jo højere er tilfredsheden. Side 24 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 28,3 % af virksomhedslederne er tilfreds eller meget tilfreds med kommunens indsats på området evne til at servicere ift. rekruttering (n=203)

25 7. Erhvervsservice KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. Side 25 De par gange jeg har haft med bygge sager at gøre synes jeg ikke komunnen har været til den store hjælp. Det kan ikke passe at det skal tage årevis med godkendelser, med bygge tryk der ikke er i tiden. Hovedesagelig bedømt fra radio/og avis oplysninger - men også egen for flere år tilbage. Kommunens evne til kompetent og hurtig sagsbehandling ifm. byggesager er virkelig under alt kritik, Kommunen mangler i den grad forståelse og handlekraft i forhold til virksomhedernes ønsker for at udvikle sig ud over de meget små kasser der arbejdes i. Sagsbehandlings-tiderne er simpelthen meget meget for lange og sagsbehandlingen drukner i bureaukrati og langsomlighed. Hvis virksomhederne havde samme koncept over for deres kunder, ville alle vores kunder finde alternative leverandører og vi var alle sammen lukket ned! Super service :-)

26 Ydelser til

27 8. Har virksomheden leveret ydelser til inden for det seneste år? Figuren viser, hvor stor en andel af de adspurgte virksomheder der har leveret ydelser til Svendborg Kommune inden for det seneste år. Side 27 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 44,8 % af de adspurgte virksomheder har leveret ydelser til Svendborg Kommune inden for det seneste år (n=194)

28 9. Leverer virksomheden produkter/ydelser, som det kunne være relevant for en kommune at købe? Figuren viser, hvor stor en andel af de adspurgte virksomheder, producerer ydelser som kunne være relevante for Svendborg Kommune at købe. Side 28 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 69,2 % af de adspurgte virksomheder har produkter/ydelser, som det kunne være relevant for en kommune at købe (n=196)

29 10. Tilfredshed med Svendborg Kommunes indsats, for at gøre det muligt at tilbyde produkter/ydelser? Figuren viser, i hvilken grad de deltagende virksomheder er tilfredse med kommunens indsats, for at gøre det muligt for virksomhederne at tilbyde deres ydelser. Side 29 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 9,7 % af de adspurgte virksomheder er meget tilfredse (n=135)

30 Samlet tilfredshed og loyalitet

31 11. Samlet tilfredshed med at drive virksomhed i Figuren viser, i hvilken grad de adspurgte virksomheder samlet set er tilfredse med at drive deres virksomhed i. Flertallet af erhvervslederne er tilfredse med at drive virksomhed i Svendborg Kommune. Side 31 Meget tilfreds 11,5 Tilfreds 43,8 Hverken/eller 22,4 Utilfreds 14,1 Meget utilfreds 6,8 Ved ikke 1,6 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 12,9 % af de adspurgte virksomhedsledere er meget tilfreds med at drive deres virksomhed i (n=195)

32 12. Vilje til at anbefale andre at etablere virksomhed i Figuren viser i hvilken grad de adspurgte virksomhedsledere har mod på at anbefale Svendborg Kommune til andre. Flertallet vil gerne anbefale andre at drive virksomhed i. Forskning viser dog, at man skal helt op på 9 eller 10 på skalaen, før man reelt er loyal/ambassadør for kommunen. Det er ca. 17 % af de adspurgte. Side 32 Vil i høj grad 10,7 9 2,8 8 10,1 7 6,7 6 26,4 5 24,7 4 3,4 3 3,9 2 1,1 Vil slet ikke 5,6 Ved ikke 11,8 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 13 % af de adspurgte virksomhedsledere i høj grad vil anbefale til andre (n=195)

33 13. Forventer man, at virksomheden fortsat ligger i om 5 år? Figuren viser de deltagende virksomheders forventninger til at blive eller flytte. Majoriteten bliver eller forventer at blive i kommunen. 5-6 % er på vippen til fraflytning. Side 33 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 41,3 % af de adspurgte virksomheder helt sikkert vil ligge i Svendborg Kommune om 5 år (n=193)

34 14. Årsag til fraflytning? Hvis man forventede at fraflytte kunne man give en begrundelse. Til højre har vi optalt/grupperet begrundelserne Side 34 uduelighed i administrationen og et dårlig dna i administrationens adfærd og tilgang til service og udvikling Alder - ophør alt udvikling går bare for langsomt. At alle de store opgaver ligger alle andre steder end i Svendborg for et specialfirma som mit. At komme tættere på universitet Bedrer muligheder andre byer Den fysiske beliggenhed er underordnet for virksomheden. Logistik og ejerens trivsel er vigtigt for os. Det er nærmest umuligt at tiltrække både højtuddannede og ufaglærte. Der er ikke noget godt miljø for forretningsudvikling af en højteknologisk virksomhed i Svendborg. Dårlig ledelse i kommunen Dårlig ledelse mangel på udvikling og sammenarbejde fra kommunens side Dårlige ledelse fra byrådet og at man ikke kan stole på de kontrakter som man indgår med kommunen da byrådet lovgiver med tilbage virkene kraft og derfor bryder de kontrakter men har evt. gennerationsskifte For at få et anstændigt samarbejde For lidt interesse fra Kommunens side i vores projekter har ikke mulighed for at flytte. Jeg kan godt forstå hvis nogle flytter fra kommunen Hvis der sker flytning bliver det til udlandet Hvis vi ikke gider at arbejde mere, men det gør vi. ingen aktuelle overvejelser Jeg flytter nok ikke fra Svendborg, men VEJBUMP og CHIKANER forhindre desværre nok min fremtid som taxachauffør grundet skader på ryg, nakke, hofter mm. Reparationer på bil, øget brændstof mm. Man kan bare ikke leve af elastikkørsel og holde i kø. Jeg ville umiddelbart anbefale andre at søge mod Odense kommune. Byggesagsgebyr på 0kr samt et lavere skattetryk. manglende evne til at passe vejene for os der lever af landevejen Manglende Godkendelser Manglende højtuddannet arbejdskraft med speciale kompetencer. Manglende industrivirksomheder(kunder) Nærheden til SDU salg Samarbejde og forståelse fra miljø og teknik! Svært ved at finde egnede lokaler, når vi ikke længere ønsker at bruge en stor del af vores hus til firmaerne. I odense kommune havde vi hjemme i et stor kontorhotel(ikke storrumskontor) med madordning, spændende arrangementer og flere goder samtidig med en central placering til en fair husleje. Svært ved at tiltrække arbejdskraft Uro alle steder. Laver om på veje, torv osv. Istedet for at gøre noget ved alt det der står og forfalder. Ensrettede veje overalt. Meget svært at komme rundt - store omveje. Trafikpropper mange steder efter det er lavet om. Vanskelige rekrutteringsforhold, da Kommunen har lav tiltrækningskraft for nye borgere samt manglende Kommunal fokus på udvikling og vækst. Vi flytter ikke vi har større kunde klientel i Odense,

35 15. Hvor tilfreds er man med udviklingen i s evne/vilje til at skabe gode forhold for erhvervslivet? Figuren viser i hvilken grad de adspurgte erhvervsledere er tilfredse med udviklingen. Lidt flere er utilfredse end tilfredse med udviklingen. Side 35 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 8,7 % af de adspurgte virksomhedsledere er meget tilfredse med den retning udviklingen går (n=195)

36 16. Hvordan tror man Svendborg Kommune klarer sig sammenlignet med andre kommuner? Figuren viser, hvorledes de deltagende virksomhedsledere formoder, at klarer sig i konkurrencen med andre kommuner, når det kommer til at skabe gode forhold for erhvervslivet. Kun meget få tror/mener at gør det bedre end andre kommuner. Side 36 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 36,5 % af de adspurgte virksomhedsledere vurderer, at Svendborg Kommune er på niveau med andre kommuner (n=193)

37 16. Hvordan tror man Svendborg Kommune klarer sig sammenlignet med andre kommuner? KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. alt for lang beslutningstagen vedr. udvidelse/indskrænkning af forretning ( taxa) samt den begrænsning der ligges for at udvide sin forretning hjf. tilladelsesbegrænsning pr husstand der bliver taget for mange hensyn til beliggenhed /dvs tæt på skov eller en lastbil er under miljøbelastning så den ikke må holde på div industri grunde og bla bla,, så vogn op og kom igang svendborg... Der er lanbgt mere snak end der er handling Det er ikke fair alene at sammenligne sig med resten af Fyn, som absolut også halter bagefter. Fynboer har det med at klappe sig selv på ryggen, og bekræfte sig selv i at det går rigtig fint, og solen står da også op hver dag. Men prøv bare at tage et smut til Herning eller Ikast - Brande og I oplever en helt anden dynamik, end nogen fynsk kommune overhovedet kan levere. Selv i flere deciderede udkantskommuner oplever man mere dynamik end man gør på Fyn. Omvendt er flere af storbyerne meget selvfede og bærer præg af manglende fleksibilitet. Det er selvforskyldt at man har det negative indtryk af vores kommune - der mangler en evne og en stærk vilje til samarbejde i byrådet. Focus på samarbejde og målet i stedet for at modarbejde hinanden. Det går trods alt bedre nu men det har været særdeles ringe!!! Det ville være en fordel hvis såvel den politiske som den administrative del havde deres rødder i erhvervslivet. De kender ikke den dynamik der hersker her. Dårlig omtale om konkrete sager som også til tider er pinlige,(således fremstår det i medierne) gavner ikke kommunens image. Finder ikke alle spørgsmål nemme at svare på f.eks. kan et land og skovbrug ikke flytte Har relationer til Sønderborg, og her kunne man med stort udbytte lave en studietur til, hvis man ønsker at se hvordan man gør tingene med stor tilfredshed til følge. Hvem er "??? Ikke set dem, siden Henningsen var borgmester " I er ikke proaktive vedr. tiltrækning af tilflyttere og virksomheder. Tilbyd virksomheder der bl.a. kan arbejde online meget billig erhvervsjord og byggeri f.eks. via en pensionskasse. Udfør et regneark hvor billigt der er at bo i Svendborg kommune i forhold til Kbh. og sælg en samlet pakke. Regnestykke vil sikker vise at familie med 2 voksne og 2 børn ville kunne få et godt parcelhus til en mindre pris end en 2½ værelses lejlighed, i Kbh. samtidig med at der kunne spares en masse transporttid. kig mod Nyborg og Brandekommune Komplet ny organisation og så skal der ellers støves af og ryddes op også blandt medarbejdere! Side 37

38 16. Hvordan tror man Svendborg Kommune klarer sig sammenlignet med andre kommuner? KOMMENTARER I forbindelse med emnet havde deltagerne mulighed for at skrive yderligere bemærkninger. Til højre har vi gengivet de indkomne kommentarer. Kritikken af kommunen virker ofte lidt tyndbenet. I skal trods alt også være kritiske. Lavede en lov om billiegere parkering for forretningsdrivende. Men reglerne gør at det er umuligt at gøre loven gældende. mit svar til overnævnte er ud fra nydheds informationer, samt det meget mere aktive liv der angiveligt findes imellem erhverslivet og kommuner i andre landsdel ( hørt fra/under deltagelse i diveres Gazelle arrangementer ) Må vi håbe på lydhør hos dem der bestemmer ikke alt foregår på et kontor, værdier skabes ude hos kunden rundt i samfundet, med gode samarbejds normer tag ansvar alle sammen" " Ord om forbedring er ikke tilstrækkeligt. Der skal politisk vilje og evne til også. Sagsbehandlingstiden er generelt alt for lang. Svendborg er først nu så småt ved at gøre det attraktivt for iværksættervirksomheder at etablere sig i kommunen. har alle muligheder for at blive en af landets mest attraktive. Her er attraktivt at bo, adgang til øhavet, motorvej til Odense, indbyggere og virksomehder med økonomiske resourcer samt en teknisk forvaltning som med undtagelse af miljø fungerer godt. De dårlige erhvervsforhold den efterfølgende dårlige vurdering i denne evaluering skyldes et byråd der mangler kompetencer, ideer, samarbejdsevne og vilje til vækst. Svendborg kommune magter ikke og lede og fordele arbejdet mellem virksomheder i området, trods det står skrevet. Men der må være forskeld på virksomheder. Svendborg SKAL ud af sumpen...nu. Når jeg er til møde med mine koleger fra hele landet, så kan jeg høre fra alle at vi har et dårligt ry overfor erhverv??? Og selv odense er ved at fatte det. Tag en tur til Herning, Esbjerg, Fredericia... Synes virkelig ikke der er sket meget de sidste år, der er kommet den nye bygning på havnen og nogle rundkørsler, men det er det. Synes det er fint at Svendborg kommune spørger hvad de kan gøre for erhvervslivet, sammenlignet med Københavns kommune, der nærmest spørger, hvad kan erhvervslivet gøre for kommunen, er Svendborg rigtig gode. Men sammenlignet med f. eks. Vejle er Svendborg ikke så gode til at skabe vækst og udvikling. Side 38

39 Hvordan bliver Svendborg Kommune bedre?

40 Tilfredshed Nedprioritér Fasthold Betydning og tilfredshed sammenholdt Hvis man sammenholder deltagernes vurdering af et indsatsområdes betydning med tilfredsheden på samme kan vi tegne et billede, der kan bidrage til at prioritere Svendborg Kommunes fremadrettede indsats for at forbedre indsatsen. Matrixen danner 4 kvadranter. Indplaceringen af indsatsområdet i matrixen afgør så om bør øge fokus på området. Jo længere et område ligger under den stiplede røde linje jo mere kalder indsatsen på området på et eftersyn. Betydning Vurdér Fokusområde Her må vi ikke fejle: - Evne til at være lydhøre - Skabe attraktivt erjvervsmiljø - Tiltrække virksomheder - Veje og trafikale forhold - Formidling af information

41 SEGMENTERING AF RESPONDENTER I undersøgelsen beder vi erhvervslederne om at evaluere s indsats på 15 områder. Vurderingen er gjort på en klassisk 5-punktsskala. For hver respondent har vi kalkuleret en gennemsnitsscore for de kriterier personen har evalueret kommunen De utilfredse Hverken/eller De tilfredse 66 stk. 95 stk. 32 stk. Hvis gennemsnittet af vurderingerne er under 2,50 placerer vi respondenten i kategorien De utilfredse. Er scoren 2,50-3,49 placeres denne i gruppen Hverken/eller og endelig er scoren 3,50 eller højere placeres respondenten i gruppen De tilfredse.

42 HVORDAN BLIVER SVENDBORG KOMMUNE BEDRE? Enhver kommune har en interesse i, at borgere og erhvervsliv har en positiv opfattelse af dens evner, vilje og service. Tankesættet er, at jo mere man er tilfreds med sin kommune jo bedre fastholdes man og mere bliver man ambassadør i forhold til at tiltrække nye borgere og virksomheder. Forhold vi også kan spore i denne analyse: Vilje til at anbefale Vilje til at blive Svendborg gør det bedre 79,4 % 34,3 % 36,7 % 29,7 % 21,7 % 11,3 % 4,3 % De utilfredse Hverken/eller De tilfredse De utilfredse Hverken/eller De tilfredse 0,0 % 1,2 % De utilfredse Hverken/eller De tilfredse På de næste sider ser vi nærmere på, hvad kan gøre for at skabe større tilfredshed blandt virksomhederne. Hvad er generelt vigtigst? Er det en særlig type virksomhed, vi har svært ved at gøre tilfredse? Er der indsatsområder som halter særligt meget?

43 PÅVIRKES SAMLET TILFREDSHED MED AT DRIVE VIRKSOMHED I SVENDBORG KOMMUNE Spiller vurderingen af ind på ledernes/indehavernes samlede tilfredshed med at drive virksomhed fra kommunen? Læsevejledning: Figurerne viser de to grupper af deltageres svarfordeling på spørgsmålet om tilfredshed med at drive virksomhed i. 31,4 % af de tilfredse er meget tilfredse med at drive virksomhed i (n=66, 32) Der synes at være en sammenhæng, selvom man bemærker, at ca. 28 % af de utilfredse faktisk er tilfredse med at drive deres virksomhed i kommunen.

44 DE MINDST TILFREDSE Hvis man udvælger de mindst tilfredse virksomheder i undersøgelsen kan vi måske finde en forklaring på deres utilfredshed ved at se på hvem de er. Ingen virksomhed (privat eller offentlig) er lige god til at betjene alle typer af virksomheder. Nogle gange kan det være en nøgle til at forbedre den samlede tilfredshed, hvis man kan identificere om det er særlige virksomheder, som man har svært ved at gøre tilfredse. Måske kan man fremadrettet ændre på indsatsen i forhold til disse? Læsevejledning: Figurerne viser de to grupper af deltageres fordeling på 3 baggrundskriterier. Af figuren fremgår det, at 15,9 % af de utilfredse befinder sig i branchen bygge & anlæg (n=66, 32) Ovenstående figur afspejler at der synes at være enkelte brancher, hvor s evne til at skabe tilfredshed er lavere. Tilfredsheden er også lavere i virksomheder med relativt få ansatte.

45 HVAD SKABER UTILFREDSHEDEN? Nedenfor har vi set nærmere på hvad de to grupper af respondenter lægger vægt på og hvad de er utilfredse med. Der hvor forskellen er størst finder vi måske nøglen til fremadrettet at skabe større tilfredshed med kommunens indsats. Lægger meget stor vægt på Er utilfreds med Læsevejledning: Figurerne viser de to grupper af deltageres fordeling på 3 baggrundskriterier. Af figuren fremgår det, at 15,9 % af de utilfredse befinder sig i branchen bygge & anlæg (n=66, 32) De 5 kriterier som gruppen af utilfredse er mest utilfredse med er samtidigt også de kriterier, som betyder mest (ligger i top 7). bør undersøge, hvordan indsatsen på disse områder kan ændres.

46 ANDRE FORKLARINGER PÅ UTILFREDSHED? Spiller det ind på tilfredshed om man har solgt produkter/ydelser til kommunen inden for de seneste år? Og hvordan man oplever kommunens evner udvikler sig? Har solgt til kommunen Vurdering af udvikling Læsevejledning: Figurerne viser de to grupper af deltageres svarandel på 3 af undersøgelsens andre spørgsmål. Af figuren fremgår det, at 45,2 % af de tilfredse virksomhedsledere har solgt produkter/ydelser til kommunen inden for det sidste år (n=66, 32) Har man solgt noget til kommunen er der en ganske lille tendens til, at man er mere tilfreds. Hvis man oplever, at udviklingen forløber positivt er der enorm stor tendens til at være tilfreds.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 2: Lokale rammevilkår Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Lokale rammevilkår såsom skat, administration

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere