Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt"

Transkript

1 Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de udfordriger vi har, og hvad vi ka gøre ved dem. 1

2 Idledig Arbejdsmiljøet på Kost- og Servicesektores område skal gøres meget bedre og det ka det. Derfor samlede vi i sesommere 2011 sektorformæd, afdeligeres arbejdsmiljøasvarlige og arbejdsmiljørepræsetater for at drøfte, hvad vi hver især ka gøre for at skabe bedre arbejdsforhold for medlemmer ide for sektores område. Det vigtige er, at vi alle i fællesskab får fokus på gode og kostruktive tiltag og iitiativer, der ka uderstøtte det lokale arbejdsmiljøarbejde. Både i forbud, i afdeliger og på arbejdspladsere. Vi skal samme arbejde på løsiger, der gør, at sektores medlemmer ikke i al fremtid skal toppe statistikke over fravær, edslidig og førtidspesio. Her i rapporte, ka I læse korte sammedrag af de forskellige oplæg, samt de mage forslag og bemærkiger, som deltagere på semiaret diskuterede sig frem til. Sektore vil idtæke alle de gode ideer og bemærkiger fra dage i vores hadligspla på arbejdsmiljøområdet. Vi vil arbejde med ideere fremadrettet, så medlemmere oplever at FOA, Kost- og Servicesektore og arbejdsmiljørepræsetatere er aktive medspillere i forbedrig af arbejdsmiljøet ude på arbejdspladsere. Sektore vil se på iitiativer, der ka sikre at alle sektores medlemmer bliver dækket af e arbejdsmiljørepræsetat, der har kedskab til områdere. Vi ved fra forskellige udersøgelser, at sektores medlemmer har et større sygefravær ed FOAs øvrige faggrupper. Og vi ved, at problemer i deres arbejdsmiljø er i risiko for at blive overset, fordi de ofte er repræseteret af arbejdsmiljørepræsetater fra adre fagområder. De ka have e tedes til at fokusere på deres ege områder, og dermed overse særlige problemer hos sektores medlemmer. De arbejdsmiljørepræsetater vi har, kæmper selvfølgelig med de samme problemer som mage adre arbejdsmiljørepræsetater, emlig at det ka være svært at få fri til at deltage i arragemeter, at mage ikke får mulighed for at deltage i grududdaelse og efteruddaelse, og ikke midst mage føler sig meget alee med problemere og saver oge at samarbejde med. Ku 54 procet af sektores medlemmer har været med til at udarbejde e arbejdspladsvurderig, selv om de er lovpligtig. Det betyder, at æste halvdele af sektores medlemmer ikke har været med til at lave såda e vurderig de har ikke haft mulighed for at fortælle, hvad der belaster deres arbejdsdag uaset om det er e moppe, der ikke ka idstilles eller psykisk belastede situatioer som mobig. Og dermed vil de efterfølgede hadligspla ikke kue tage højde for medlemmeres problemstilliger i det daglige arbejde. Et dårligt arbejdsmiljø er selvfølgelig alvorligt for medlemmere, me det er det også for reste af samfudet. Det er dyrt, år meesker er syge og edslides af deres arbejde. For mage ka det betyde e førtidspesioerig eller helt udstødelse fra arbejdsmarkedet. Me det er også dyrt, år dårlige arbejdsforhold betyder, at arbejdet ikke bliver så godt, som det ellers ville blive. Når kvalitete af det arbejde, der udføres bliver rigere på grud af dårligt arbejdsmiljø. Hvis der ikke er sammehæg mellem de ressourcer der er tilrådighed og de opgaver der skal udføres, så må kvalitete blive rigere, måske er der opgaver der slet ikke udføres. Eksempelvis koster ifektioer på hospitalere hvert år flere tuside meeskeliv og tusidvis af ekstra segedage. De fleste ifektioer skyldes maglede hådvask, me dårlig regørig øger risikoe for smitte betydeligt. Arbejdstilsyet (AT) peger på et adet problem. Tilsysførede Alla vo Cotta Poulse fortalte, at medarbejdere ofte ikke keder ATs rolle, og derfor ikke er klar over, at de kommer for at kotrollere arbejdsmiljøet på arbejdspladse ikke for at kotrollere, om arbejdet bliver gjort godt ok. Vi skal i højere grad bruge AT som e medspiller og være bedre til at iformere medlemmere om, hvad de ka bruge AT til. Vi håber hæftet her vil bidrage til ispiratio og hadliger, så vi samme ka styrke arbejdsmiljøarbejdet for disse grupper både i forbud, i afdeliger og på arbejdspladsere. God læselyst Med velig hilse Berit Jakobse, æstformad i Kost- og Servicesektore 2

3 Stress, aleearbejde og dårlige skuldre Iger Bolwikel, forbudssekretær, politisk asvarlig for arbejdsmiljøområdet, FOA Det er tiltrægt, at der kommer fokus på arbejdsmiljøet på Kost- og Serviceområdet, for der er mage problemer med både stort sygefravær, mage arbejdsskader, mage der kommer på førtidspesio og mage, der er asat med løtilskud. Sektores medlemmer har i geemsit 18 sygedage om året, og deres risiko for at komme på førtidspesio er 2,5 gage så stor som de geemsitlige dasker. Iger Bolwikel heviste bladt adet til, at 32 procet af sektores medlemmer ikke syes, de har e god arbejdsplads og at 20 procet ikke føler, de ka å deres arbejdsopgaver. Me mage er samtidig meget ærekære og bage for at miste jobbet, så de arbejder over ude ekstra betalig for at gøre arbejdet godt. E stor del af sektores medlemmer arbejder alee eller er de eeste regørigsmedarbejder på e arbejdsplads eller afdelig. Det ka give esomhed og det ka være svært at fide lydhørhed for de særlige problemstilliger, der er på etop de arbejdsplads. E stresset hverdag 30 procet af sektores medlemmer oplever e stresset arbejdsdag og et tilsvarede atal siger, at deres arbejdsdag er følelsesmæssigt belastede. Det er oftest fordi de oplever, at de ikke ka å opgavere, at der ikke er sammehæg mellem krav og ressourcer, og/eller at ledelse ikke prioriterer mellem opgavere ved sygdom. e sammehæg med arbejdet, og derfor bliver det sjældet aerkedt som e arbejdsskade. Vi havde håbet og håber stadig at uddaelse til serviceassistet efterhåde vil løse ogle af de problemer, fordi uddaelse betyder, at de ka tage sig af mage adre opgaver, og derfor ikke skal gøre ret på fuld tid, sagde Iger Bolwikel. Hu uderstregede, at arbejdspladsvurderiger og hadligsplaere er de hådtag, der skal bruges foret forbedre arbejdsmiljøet og at det er vigtigt, at alle sektores medlemmer bliver omfattet af dem, og ikke midst at de er målrettet dee faggruppe. Iger Bolwikel ævte, at FOAs ege udersøgelser og ATs tal for området ikke er sammefaldede bl.a. fordi AT arbejder med særlige idsatser på hele regørigsområdet. Det betyder, at de går ud og besøger både offetlige og private arbejdspladser, og år de laver statistikker, slår de tallee samme. Vi ka derfor ikke se hvilke problemer AT har fudet på det offetlige område og præcis hvilke påbud, der er givet. Vi har drøftelser med AT om at opdele statistikkere fremover, me vi får se om det lykkes. Mage af sektores medlemmer får ikke de ødvedige uddaelse og istruktio. Måske overses gruppe helt år der aftales retigslijer for, hvorda persoalet skal forholde sig i truede situatioer. Vi har set situatioer, hvor e patiet på e lukket hospitalsafdelig går amok, og alle adre persoalegrupper flygter og er istrueret i, hvad de skal gøre. Ku regørigspersoalet bliver ladt tilbage ude vejledig i at beskytte sig selv. Mage af medlemmere ide for sektores område døjer med smerter i skuldre og akke. Det er svært at dokumetere Sektores medlemmer har i geemsit 18 sygedage om året, og deres risiko for at komme på førtidspesio er 2,5 gage så stor som de geemsitlige daskers. 3

4 AT er e medspiller Alla vo Cotta Poulse, Cad.tech.soc. og fysioterapeut, tilsysførede i Arbejdstilsyet Arbejdstilsyet lavede i 2008 e særlig idsats ide for regørigsbrache, og fadt mage arbejdsmiljøproblemer. I opgørelsere skeler AT ikke mellem offetlige arbejdspladser og private arbejdspladser. Alla vo Cotta Poulse forveter, at store offetlige arbejdspladser i kraft af deres størrelse og historie har et adet udgagspukt for at overholde arbejdsmiljølove ed små, private regørigsselskaber har. For medarbejderes skyld De tilsysførede er ofte stødt på meesker, som ikke helt er klar over, hvilke rolle AT har. Ha har oplevet, at regørigsmedarbejdere har ligget på kæ for at skure gulve, fordi de har troet, at AT også lavede kvalitetstjek, og derfor ville gøre arbejdet ekstra godt. Ha uderstregede, at Arbejdstilsyet er til for at sikre, at alle ka gå trygt på arbejde og udgå at komme til skade på arbejdspladse. Alle ka hevede sig aoymt til AT, hvis ma arbejder uder belastede psykisk, farlige eller skadelige forhold eller keder oge, der gør. Ma skal dog være opmærksom på, at AT ikke altid rykker ud omgåede. Udfordriger for AT Arbejdstilsyet oplever e række udfordriger, år de er på besøg i regørigsbrache Medarbejdere af ade etisk herkomst, der ikke ka dask Deltidsasættelser Arbejde på skæve arbejdstider Brug af uderetrepreører/kædefirmaer Medarbejdere er løst tilkyttet arbejdspladse For at vurdere arbejdsforholdee har de tilsysførede har tit brug for at få svar på, hvor læge e medarbejder arbejder på e bestemt måde, om medarbejdere har adre redskaber Nogle arbejdsgivere meer slet ikke, at AT har ret til at foretage gruppesamtaler, me det må de gere. og om eksempelvis mopper ka idstilles rigtigt. Det er ogle svar der er rigtig svære at få ide for især regørig og serviceområdet. I Ifølge arbejdsmiljølove har medarbejdere krav på at få udleveret redskaber, der passer til arbejdet. Mage asatte er ku kort tid i regørigsbrache og får derfor ikke istruktio eller kommer på kurser. Det kigger AT også på, me hovedfokus er på ergoomisk og psykisk arbejdsmiljø. Geerelt aser AT det for problematisk, at der ofte er tale om stort misforhold mellem mægde af arbejdsopgaver og de tid ma har til rådighed. Det høje tempo er e del af problemere. I løbet af de særlige idsats besøgte arbejdstilsyet 214 virksomheder, og der faldt 266 afgørelser om ergoomi, og de fordelte sig således: 154 hadlede om arbejdsstilliger og bevægelser 76 hadlede om løft, træk og skub 17 drejede sig om fysisk astregede arbejde 13 om esidigt getaget arbejde 6 om øvrigt ergoomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø e udfordrig Når AT kommer på besøg bruger de ofte gruppesamtaler for at få idblik i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladse. Me dee type samtaler er e udfordrig på arbejdspladser, hvor eksempelvis to kommer fra Makedoie, e fra Damark og to fra Litaue. Normalt er folk glade for at have et arbejde og har ikke lyst til at lægge sig ud med hverke kolleger eller arbejdsgiver ved at æve problemer i samarbejdet. Når AT kommer på besøg, ka det godt virke lidt overvældede. Ma ka godt spørge, om AT får sadhede om det psykiske arbejdsmiljø, idrømmede ha. Hvis vi kommer 4-5 persoer (AT, arbejdsgiver og mellemleder) og heveder os til e ekelt kvide, der måske taler dårligt dask, og spørger Hvorda går, det, ka ma godt forestille sig, at vi ikke får et fyldestgørede svar, forklarede ha. De fleste afgørelser fra AT om psykisk arbejdsmiljø drejer sig om vold og traumatiske hædelser, me billedet ville muligvis se aderledes ud, hvis AT havde mulighed for at beytte adre arbejdsmetoder. 4

5 De mest almidelige problemer AT fadt, år det gælder arbejdsstilliger og -bevægelser: Maglede idstilligsmuligheder og/eller redskaber som ikke passer i højde Vridig af klude Aftørrigsopgaver i uhesigtsmæssige arbejdsstilliger. De mest almidelige problemer AT fadt, år det gælder løft, træk og skub: Træk og skub af liedvoge Træk og skub af regørigsvoge Løft og bærig af gulvspade Affaldshåterig. De mest almidelige problemer AT fadt, år det gælder fysisk astregede arbejde og esidigt belastede arbejde Regørig af store gulvarealer Redskaber som ikke passer til opgave. Ha opfordrede til at sørge for, at der bliver geemført e APV og at de opfølgig ma aftaler i hadligsplae bliver fulgt op og geemført. Det er vigtigt for at få så mage problemstilliger frem i lyset som muligt også dem der hadler om det psykiske arbejdsmiljø. Regørigsområdet er præget af højt sygefravær og ofte bliver der ikke hetet vikarer id. Arbejdstilsyet ka ikke give påbud om vikardækig, og år de tilsysførede spørger om afløsig, lyder svaret ofte, at arbejdsgivere trækker oge id, selv tager over eller at arbejdet får lov at vete. Arbejdstilsyet skal lave e y særlig idsats i regørigsbrache i 2012 og vil bruge tidligere erfariger og arbejde målrettet for at få et så godt billede af de arbejdsforhold som medarbejdere i regørigsbrache bliver mødt af i deres daglige arbejde. AT vil forsøge at få et så godt kedskab til virksomhedere, heruder registrerig af udeladske virksomheder. Arbejdstilsyet har dog ikke plaer om at opdele tilsyee, så ma ka adskille private regørigsfirmer og offetlige istitutioer, der har eget regørigskorps. Det ærgrer Kostog Servicesektore, idet vi oplever, at der er store forskelle på arbejdsmiljøproblemere i hver af de to områder. Alla vo Cotta Poulse opfordrede til at sørge for, at der bliver geemført e APV, og at de opfølgig, ma aftaler i hadligsplae, bliver fulgt op og geemført. Det er vigtigt for at få så mage problemstilliger frem i lyset som muligt også dem der hadler om det psykiske arbejdsmiljø. 5

6 Deltageres bud på idsatser og aktiviteter resultater af dages gruppearbejde Ledere Hvad: Arbejdsmiljø skal være e del af lederes uddaelse på alle iveauer Hvorda: Alle FOA-ledere skal have tilbudt lovpligtig uddaelse i arbejdsmiljø Hvem: Lederforum (sektorkurser) Ledere Hvad: Sikre at yasatte får itroduktio til arbejdet og arbejdsmiljø Hvorda: AMO skal udarbejde retigslijer til itroduktio af yasatte Hvem: BAR vejledig FOA-afd. på virksomhedsbesøg, hvor der skabes dialog mellem partere og ledere oplever at det er et tilbud ma ikke ka sige ej til Udliciterig H-MED repræsetater skal uddaes Spottere Kosekveser Kotrol/bud Gør besparelser sylige Udfør ku de stadard som politikere har vedtaget medlemmer/forbudet/afdelig Lav ku det du får lø for AMR Hvad: Uddaelse Hvorda: Forbudssektore, lokalafdelig, iput Hvem: Sektores medlemmer Forslag til procedureaftaler vægt på AM Task-force Syliggørelse af egative kosekveser ved udliciterig 6

7 Syliggørelse samarbejde abejdspladser uddaelse Faglig stolthed Syliggør kosekvesere for dårlig regørig Mediere, medlemmer, afdeliger, forbudet f.eks. E sit dow dag AMR Flere resurser til K/S AMR på små arbejdspladser Afd. skal afgøre, hvad de vil med AM-arbejdet; bradslukig eller forebyggelse og målrette resursere dertil Respekt for arbejdet Arbejdspladsmøder eller møder i FOA Temadage, fyraftesmøder FOA arbejdsgiver medarbejder (evt. 3F) AMR Metorordig og etværk Netværke med ade FOA-faggruppe, da vi er så små Samle AMR og defiere idividuelle problemstilliger, idividuel guidig Uddae udvalgte AMR ere til metorer for deres AMR-kolleger Sylig APV Hvorda: Italesættes dagligt. Hvem: Persoale, ledelse Hvorda: Pukt på persoalemøder Hvem: Persoale, ledelse Hvorda: Eme på arbejdspladsbesøg Hvem: FOA Mere fokus på APV e Flere forskellige APV er (dialogbaseret, elektroisk, idividuel) Fortrolighed Ledelse skal holdes op på APV e Ma skal føle ejerskab for APV 7

8 Højere sygefravær ed reste af FOA Berit Jakobse, æstformad i Kost- og Servicesektore Medlemmer af Kost- og Servicesektore har højere sygefravær ed reste af FOA. Det viste e udersøgelse, som sektore geemførte i Udersøgelse omhadlede både sygefravær og arbejdsmiljø. Udersøgelse viste, at medlemmere i Kost- og servicesektore i geemsit havde 10,1 sygedage om året, og serviceassistetere skilte sig ud med et geemsit på 17,5. Meget overraskede viste det sig, at serviceassistetere havde et højere sygefravær ed reste af sektores medlemmer. Det var overraskede, fordi de etop havde fået e uddaelse, der skulle give dem et midre belastede arbejde et arbejde med større variatio. Det er bare ikke sket. Halvdele af serviceassisteteres arbejdsdag går med regørig og deres helbred er i bud. Det viste sig, at ku omkrig halvdele 54 procet havde været med til at udarbejde e lovpligtig arbejdspladsvurderig (APV). Det ka betyde, at et dårligt arbejdsmiljø bladt sektores medlemmer, ikke bliver opdaget i tide og ka være grude til sygefraværet. Rapporte viser, at det helt store geerelle problem på sektores områder er esformigt fysisk arbejde i højt tempo. Det giver sygefravær me medlemmere er geerelt glade for deres fag. E af koklusioere i udersøgelse er, at ledelsere rudt om på arbejdspladsere skal lave e bedre fraværsstatistik og igagsætte e jobudviklig for serviceassistetere. FOA skal være med til at sikre disse medlemmer gode arbejdsvilkår, me e af vores store udfordriger er, at vi har så svært ved at fide frem til arbejdsmiljørepræsetatere fra vores områder. FOA holdt et arbejdsmiljø-træf i 2009 me det var e meget edslåede oplevelse, for ud af 234 AMR ide for vores område, kom der ku fire arbejdsmiljørepræsetater. Berit Jakobse ser gere, at det private og det offetlige område adskilles, for at syligøre kosekvesere af kokurreceudsættelse, udliciterig og det kostate pres på det offetlige område. Problemet er, at det er svært at få valgt arbejdsmiljørepræsetater ide for vores områder, og vi ser desude ofte at det er adre faggrupper, der dækker vores områder år det hadler om arbejdsmiljø. Det behøver ikke at være et problem, me alt for ofte har de pågældede AMR mere fokus og vide ide for sit eget arbejdsområde. Det betyder alt for ofte, at sektores områder overses eller at der ikke bliver taget ordetlig håd om arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser. De arbejdsmiljørepræsetater vi har, kæmper selvfølgelig med de samme problemer som mage adre arbejdsmiljørepræsetater, emlig at det ka være svært at få fri til at deltage i arragemeter, at mage ikke får mulighed for at deltage i grududdaelse og efteruddaelse, og ikke midst mage føler sig meget alee med problemere og saver oge at samarbejde med. Lagt færre arbejdsskader aerkedes FOAs medlemmer er overrepræseteret i arbejdsskadestatistikke. I 2009 ameldte 2 procet af FOA-medlemmere e arbejdsskade mod 1,3 procet i arbejdstyrke som helhed. Ku omkrig halvdele af de ameldte skader blev aerkedt. Kost- og Servicesektores medlemmer får skader, som akerkedes lagt sjældere ed adre FOA-gruppers. Bladt SOSU-sektores medlemmer aerkedes 52 procet af de ameldte skader, bladt Tekik- og Servicesektore er det 47 procet, Pædagogisk sektor 43 procet og bladt Kost- og Servicesektore ku 36 procet. Det ligger lige til højrebeet, for der er tale om e faggruppe, der ka varetage rigtigt mage forskellige opgaver, og så vil jeg gå så vidt som at sige, at det er e uasvarlig ledelse, der beslutter sig for at uddae sie medarbejdere me efterfølgede fravælger at bruge deres kompetecer. Det er e skadale, meer Berit Jakobse. 8

9 Ser ma på, hvad det er for arbejdsskader Kost- og Servicesektores medlemmer amelder, så hadler over halvdele om sygdomme i bevægeapparatet - og de er æste umulige at få aerkedt. Psykiske sygdomme udgør 17 procet og hudsygdomme 14 procet, og de er også bladt de sygdomme, der er sværest at få aerkedt. Det er svært helt præcist at påvise, at sygdommee skyldes arbejdet. Sektore står overfor disse udfordriger: Erhvervssygdomme i bevægeapparatet aerkedes stort set aldrig Ku 27 procet af fald- og styrtulykker og 39 procet af overbelastigsulykkere aerkedes Arbejdstempo er stadig e væsetlig faktor for både fysisk og psykisk edslidig Ku 54 procet af medlemmere havde (2009) været med til at udarbejde e APV Regørigsarbejde øger risikoe for astma. Dobbelt så mage i regørigsbrache som i adre fag har astma, viser e udersøgelse fra Syddask Uiversitet. 9

10 Het vide i BAR Maria Glargaard, BAR Service- og Tjeesteydelser I Damark har vi 12 brachearbejdsmiljøråd. Regørig og service hører uder flere bracher. Der arbejdes med disse områder både i BAR SOSU og BAR service- og tjeesteydelser. I BAR SOSU laver ma materialer, der er målrettet eks. plejehjem, sygehuse og børeområdet, heruder service og regørigsopgaver, der udføres på disse arbejdspladser. Få hjælp mod tuge løft, faldulykker, smittespredig. BAR Service- og Tjeesteydelser har både pjecer og DVD er, der ka hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet. I BAR service er det især det private område, og rigtig mage af materialere herfra er gode, fordi de er så målrettet arbejdsfuktioe regørig og service. Her er sektoræstformad Berit Jakobse med i rådet. BAR Service- og tjeesteydelser har over 40 forskellige materialer fra DVD til pjecer målrettet serviceområdet, heruder regørig, service, vaskeri, idræts- og sportshaller, svømmehaller mv. Hjælp til APV Her ka ma for eksempel få hjælp til at lave e APV. Der er lavet e hjemmeside ku om APV: her ka ma gå id på si ege brache og læse forskellige forslag og tig ma særlig skal være opmærksom på. Me der er også materialer om kemikalier, ergoomi, psykisk arbejdsmiljø, graviditetspolitik og meget mere. E del af materialere er også udkommet på fremmede sprog eks. thai og kiesisk. Nogle af materialere er gratis adre ka købes. Koferecer er gratis. Fid hjælp og flere materialer om arbejdsmiljøet i servicebrache på: og Arbejdstilsyet: FOA tillidszoe 10

11 11

12 Politisk asvarlig: Berit Jakobse, æstformad i Kost-og Servicesektore Tekst: Igrid Pederse Kosulet: Jeaette W. Staffeldt Grafisk tilrettelæggelse: Bete Stese Christese/Girafisk Desig Tryk: FOAs trykkeri og Pjec1hede Udgivet: jauar Stauigs Plads Købehav V Tlf.:

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009 Kultur og sport Risiko for ulykker Ergoomisk arbejdsmiljø Støj Psykisk arbejdsmiljø Ideklima Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i di virksomhed Velkomme til arbejdsmiljøvejvisere

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

Løft rigtigt, når du gør rent

Løft rigtigt, når du gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring I denne folder kan du læse om, hvad tunge, mange og forkerte løft betyder for kroppen. Og om hvad du og I kan gøre på arbejdspladsen.

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Nedsæt tempoet, når du gør rent

Nedsæt tempoet, når du gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring Helbred og arbejde i højt tempo Du og dine kolleger, som arbejder med rengøring er sandsynligvis på benene stort set hele

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig Uge, tirsdag. Niels Trolle Aderse, Afdelige for Biostatistik. Geerelt om kurset: - Formål - Forelæsiger - Øvelser - Forelæsigsoter - Bøger - EpiBasic: http://www.biostat.au.dk/teachig/software

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende F O A F A G O G A R B E J D E Fysisk arbejdsmiljø Sudhedsfremmede ikke edslidede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Fysisk arbejdsmiljø Idhold Forskig skal bidrage til at

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK / -- MAG SYSTEM Gulvregørig Mag System Kocept 2 www.vermop.com Di fordel Mag System Iovativt og ekeltståede Mag System fra VERMOP står for e helt y måde at fiskere vaskbetræk på fremførere (eller skaftet)

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Statistik ved Bachelor-uddaelse i folkesudhedsvideskab Græseværdisætiger Det hadler om geemsit Statistikere elsker geemsit Det er oplagt e god ide at tage geemsit. Hvis jeg f.eks skal gætte på vægte af

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN?

ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? SORRY POWER IS OUT I USA har ma uder ivesteret i elettet. Atallet af fejl på ettet er mere ed fordoblet på to årtier, og op til e halv millio amerikaere oplever

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

STATISTIKNOTER Simple normalfordelingsmodeller

STATISTIKNOTER Simple normalfordelingsmodeller STATISTIKNOTER Simple ormalfordeligsmodeller Jørge Larse IMFUFA Roskilde Uiversitetsceter Februar 1999 IMFUFA, Roskilde Uiversitetsceter, Postboks 260, DK-4000 Roskilde. Jørge Larse: STATISTIKNOTER: Simple

Læs mere

/fl'n 1. Forord. Veiledning. Dette sporgeskema indgsr i PRIM-undersogelsen. Undersogelsens hovedform6l er:

/fl'n 1. Forord. Veiledning. Dette sporgeskema indgsr i PRIM-undersogelsen. Undersogelsens hovedform6l er: Forord Dette sporgeskema idgsr i PRIM-udersogelse. Udersogelses hovedform6l er:. at belyse de fysiske og psykiske virkiger af esidigt getaget arbejde. at udvikle metoder til at forebygge skader fra esidigt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nimerix pulver og solves til ijektiosvæske, opløsig i fyldt ijektiossprøjte Meigokokgruppe A, C, W-135 og Y kojugeret vaccie 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

Konfidens intervaller

Konfidens intervaller Kofides itervaller Kofides itervaller for: Kofides iterval for middelværdi, varias kedt Kofides iterval for middelværdi, varias ukedt Kofides iterval for adel Kofides iterval for varias Bestemmelse af

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og TIMEGLASSETS FASER: INTRO Itroe er et foto og ogle spørgsmål til hele kapitlet. Meige med itroe er, at du og di klasse skal få e ide om, hvad kapitlet hadler om, og hvad I skal lære. Prøv at svare på spørgsmålee

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Motivation. En tegning

Motivation. En tegning Motivatio Scatter-plot at det mådelige salg mod det måedlige reklamebudget. R: plot(salg ~ budget, data = salg) Økoometri Lektio Simpel Lieær Regressio salg 400 450 500 550 20 25 30 35 40 45 50 budget

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd JausCetret Psykologisk udredig og behadlig til bør og uge med seksuelt bekymrede eller krækede adfærd Edvidere rådgivig, supervisio og udervisig til forældre og professioelle JausCetret JausCetret har

Læs mere

Resultatoversigt for Retten på Bornholm

Resultatoversigt for Retten på Bornholm Resultatoversigt for Rette på Borholm BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14 Modul 2 E14 Modulbetegelse, tema og lærigsudbytte Tema: Sygepleje - sudhed og sygdom Modulet retter sig mod vide om sudheds - og sygdomsbegreber og kliiske metoder i sygepleje heruder kliisk observatio,

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne!

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! F O A F A G O G A R B E J D E Betjentene på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! Til tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand KOST-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Gina Liisborg Formand, Kost- og Servicesektoren Nedslidning er et stort problem, hvis man fx. arbejder i et køkken eller med rengøring

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Kosmetisk hudbehandling

Kosmetisk hudbehandling HudCeter Mølholm Kosmetisk hudbehadlig 1 HudCeter Mølholm Som patiet på et af Europas absolut førede hudcetre er du i helt sikre hæder Et af Europas absolut førede hudcetre idefor kosmetisk laser- og ijektiosbehadlig

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene Projekter: Kapitel Projekt.3 Det glde sit og Fiboaccitallee Forslag til hvorda klasses arbejde med projektet ka tilrettelægges: Forløbet:. Præsetatio af emet med vægt på det glde sit.. Grppere arbejder

Læs mere

Talfølger og -rækker

Talfølger og -rækker Da Beltoft og Klaus Thomse Aarhus Uiversitet 2009 Talfølger og -rækker Itroduktio til Matematisk Aalyse Zeos paradoks om Achilleus og skildpadde Achilleus løber om kap med e skildpadde. Achilleus løber

Læs mere

HudCenter Mølholm Cosmetic

HudCenter Mølholm Cosmetic HudCeter Mølholm Cosmetic 1 Som patiet på et af Europas absolut førede hudcetre er du i helt sikre hæder 2 HudCeter Mølholm Cosmetic Et af Europas absolut førede hudcetre idefor kosmetisk laser- og ijektiosbehadlig

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere