Referat af menighedsrådsmøde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af menighedsrådsmøde."

Transkript

1 Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene Bertelsen, Birgit Søe, Maiken Hynkemejer, Erling Kristensen og Karina Jacobsen. Afbud fra: Martin I Jensen og Niels-Erik Jørgensen Dagsorden: Indledning ved Erling Kristensen. 1. Referat fra 10. december 2013 godkendt. 2. Dagsorden blev godkendt. Ekstra punkt indsat 10a. 3. Orientering ved formanden: Kursusdagen i Sædden Kirke d.25. januar 2014, temadag: Virksomhedskultur i folkekirken. Stiftet har sendt et høringsbrevet vedrørende omdannelse af præstestilling i Rødding-Øster Lindet Pastorat. Man foreslog at 40% bruges til anden bistand i stiftet og 60 % lægges i pastoratet og uden bopælspligt. Et høringssvar laves, formanden tager sig af dette. Efter vores møde i stiftet d.12. december 2013, har vi indsendt et klagebrev til biskoppen fordi vi følte at beslutningen var taget på forhånd. Biskoppen understreger i et brev efterfølgende at beslutningen ikke var taget før mødet. 4. Orientering ved udvalgene: Kirke-kirkegårdsudvalget: De nye lamper er ved at blive opsat, og forventes færdig med udgangen af ugen 4. Københavnerne lampen kommer ned til kapellet og stå. Skovfogeden har kikket på kirkegården på Gramvej, men det kom der ikke noget ud af. Kirkegården overgår til kommunen i år 2050, måske man skulle kontakte kommunen for en snak om fremtiden. De syge asketræer på kirkegården er fældet. Infotavlen bestilles. Svend Enevoldsen klare dette. Der kikkes på installering af automatisk lås. 1

2 Firmaet som har installeret den automatiske ringning kommer og fjerner mislyd. Aktivitetsudvalget: Formanden for aktivitetsudvalget efterspurgte Sognemøde i foråret, Erling Kristensen ville gå videre med dette. Forskellige arrangementer er i støbeskeen. Nærmere info senere. En styregruppe bag kulturugen havde inviteret til møde. Kulturugen vil blive i uge 35 eller 40. Vi afventer yderlige information omkring dette. Præstegårdsudvalget: Vedligeholdelse af præstegården, dette sættes i gang. 5. Orientering ved kirkeværgen, kontaktperson, kasserer og medarbejder repræsentanten. Kirkeværgen: Har foretaget protokol skrivning sammen med graver Niels- Erik Jørgensen. Cafeen er kommet rigtig godt i gang. Kontaktperson: Er så småt gået i gang med at lave APV. Ang. den ledige organist stilling i Ø. Lindet, så har Helene Bertelsen ønsket at deltage i ansættelse at organist, da det vil blive en organist som skal afløse i Rødding. Har taget kontakt til Ø. lindet. Menighedsrådet/kontaktpersonen vil meget gerne signalere overfor de ansatte, at vi arbejder hen imod så god og åben kommunikation som muligt. Årlig medarbejder møde arrangeres evt. i marts. Kasserer: Kassereren har tilmeldt sig et kursus der vedrører regnskabsårsafslutning Ved søgning på Rødding Sognekirke på internettet fremkommer 3 telefonnumre tilhørende tidligere menighedsrådsmedlemmer. Anger Nissen vil kikke på sagen og forsøge at få oplysningerne tilrettet. Medarbejder repræsentanten: Afbud fra medarbejder repræsentanten. 6. Orientering ved revideret/ajourført protokollat ved kasserer: Kirkens revisions firma PWC har ajourført tiltrædelsesprotokollatet, som på mødet blev underskrevet af alle MR medlemmer. Kopi af protokollatet blev udleveret til alle. Vi har fået tilsendt revisionsprotokollat vedr. foretaget kasse og beholdnings eftersyn i december måned. Revisionen havde ingen bemærkninger hertil. 2

3 Under særlig forhold erindrede revisionen os om vores risiko ved vores indestående i Frøs H. Sparekasse ud over det garanterede beløb kr. På revisionstidspunktet havde vi et indestående på kr. Menighedsrådet besluttede at notere: vi har været og er til stadighed opmærksom på dette, og indestående er nu nedbragt til under garantigrænsen. 7. Orientering ved præsterne: Martin I Jensen og Erling Kristensen har lavet gudstjenesteplanen. Erling Kristensen vil gerne deltage i fredags cafeen med mellemrum. Præsterne har holdt nogle rigtige gode møder. 8. Gudstjenestens gang i Rødding sognekirke ved Martin I Jensen: Der var afbud fra Martin I Jensen. Der kom forslag om man kunne laver et sangblad til juleaften. Der kom forslag om en børnevenlig Juleaftensgudstjeneste, den skal være der i stedet for en af de nuværende 3. Gudstjenesten guiden ligger ikke fremme til hver gudstjeneste, som har været aftalt. 9. Minikonfirmation den 2. februar, praktisk hjælp m.m. samt sultkaravanen d. 19/2, indsamling 9/3. Minikonfirmation: Inge og Anger Nissen, samt Karina Jacobsen får lavet noget mad samt drikkevarer, Martin I Jensen tager sig af borddækning sammen med frivillige. Anger Nissen tager kontakt til Conja Jensen og Karen Christensen for at høre om de kunne have lyst til at hjælpe. Sultkaravanen kommer forbi d. 19/2 2014, dette arrangement vil foregå i FDF hytten. LandsIndsamling til Folkekirkens nødhjælp starter efter gudstjenesten d. 9 / Beslutning om indførelse af elektronisk kalender for ansatte og menighedsrådsmedlemmer. Evt. ny hjemmeside platform. Ø.Lindet vil gerne beholde den nuværende hjemmeside, vi besluttede os for kirkeweb. Vi går i gang, og starter med kursus. Anger Nissen finder dato. 10a. Kirkebladet, herunder datoer og tidspunkter for menighedsrådsmøder. Kommende menighedsrådsmøder: 22 April 2014 kl. 17:00 20 Maj 2014 kl. 17:00 17 Juni 2014 kl. 17: Korpigers løn- ændring af tidspunkt for regulering af løn: Løn regulering skal ske hvert år. Dette gælder også korpiger/ drenge som er første års. 12. Automatik på varme /energimærkning. Provstiet anbefaler at vi ser på energibesparende foranstaltninger. Foreløbig drøftelse. Hans Lund tages med på råd. 13. Beslutning om ansøgningsskema til brug ved ansøgning om økonomisk støtte. 3

4 14. Evt: Laves i fremtiden og lægges ind på kirkeweb, når denne er klar. Runde borde i annekset til kirkekaffe? Kikker på dette og tages op næste gang. Kamera er indkøbt, og ligger i præstegården. Der har igen været en forespørgelse om køb af jorden i Ø. Lindet på 0,8 ha. Vi opfordrer til at der tages kontakt til Birthe Kjuhl Kristensen. Bispevalget, pjecer omkring dette blev udelt. Der er den 6/2 gudstjenesten kl i Askov og efterfølgende på højskolen. Samkørsel laves. Ang. kirke bilen så tages dette op ved næste møde. Ang. gudstjenesteguiden tages op til næste møde. Ang. praktisk gudstjenestehjælper/ gudstjenesteudvalg tage op til næste møde. Næste møde menighedsrådsmøde 18/ kl. 17:00. Underskrift: Formand _ Næst formand Kasserer _ Kirkeværge Kontaktperson Sekretær Menig medlem Medarbejder repræsentant Præst Præst 4

5 5

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed.

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd Møde i Konfirmandhuset Tak for dejlig mad til Anne Sofie. Tilstede: Mogens Pedersen, Anne Sofie Bugge, Per Mortensen, Kristian Søjberg, Lillian Hopen, Claus Sætter-Lassen, Henrik Fredsgaard, Nia Schulin-Zeuthen,

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere