Skolebestyrelsen på Espergærde Skole Møde den d kl på Grydemoseskolen Blad nr. 005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsen på Espergærde Skole Møde den d. 05.11.2014 kl. 18.30 21.00 på Grydemoseskolen Blad nr. 005"

Transkript

1 Skolebestyrelsen på Espergærde Skole Møde den d kl på Grydemoseskolen Blad nr. 005 Skoleåret Acadre nr. 12/13141 Deltagere: Søren Junker (f), Lars Fløe Olsen (f), Ulrik Larsen (f), Rasmus Lyhne Fischer (f) Simen Lundsgaard Sandberg (f), Sarah Roloff (f), Jeanette Jordahn (f), Kristian Schianng-Franck (f), Jesper Clausen (f) Mette Sigfusson (m) Elisabeth Hayes (m) Villads 8.R TB (e), (e), (e), (e), Katrine Vendelbo Dencker (by) Stina Andersen Erhvervsskolen Nordsjælland, Paul Paludan-Müller Espergærde Gymnasium og HF Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Jette Voller Afbud/fraværende: Elisabeth Hayes Mødeleder: Søren Junker Der er mulighed for at få en sandwich mellem Velkomst til de nye, eksterne medlemmer, Stina og Paul, af bestyrelsen præsentationsrunde. Dagsorden Referat 01. Punkter fra elevrådet TB: Understøttende undervisning er omlagt, så der er forskellige aktiviteter. Fungerer godt, men der er mange elever, der ikke tager imod tilbuddet. Der afprøves forskellige modeller på afdelingerne. SKB vil lave principper, som kan være rammesættende i forhold til understøttende undervisning. Erhvervsskolen og gymnasiet vil byde ind med fag til understøttende undervisning og valgfag, som skal være med til at gøre eleverne bevidste om og parate til ungdomsuddannelserne. 02. Budget Orientering om opbygning af skolens budget. Sekretær Jette Langhorn er inviteret til dette punkt. Skolens budget er overordnet set sammensat af tildeling på skolens undervisning, tildeling til SFO og tildeling til Team V. I forbindelse med punktet vil vi præsentere budgetter og den måde vi arbejder med økonomi på. Slides uddelt (vedhæftet) Orientering v/ Jette Langhorn og Andreas. Skolerne tildeles budget for skoleåret, men er nødt til at føre regnskab pr. kalenderåret, da værktøjerne ikke kan håndtere regnskab for skoleåret. Lærernes større undervisningstillæg er ikke kompenseret i budgettildelingen for 2014/2015. I skolens budget er der afsat buffere for at tage højde for uforudsete poster. Udvendig vedligehold af skolerne ligger i Ejendomscenteret. Midler til indvendig vedligehold er

2 samlet for hele skolen, så der kan laves en prioriteret plan for vedligeholdsarbejder. Midler til specialtilbud er lagt ud på skolerne. Det er elevens distriktsskole, der er forpligtet til at betale for et specialtilbud. 03. Høring Forpligtende samarbejde sådan gør vi Bilaget indeholder en beskrivelse af det forpligtede samarbejde, der altid skal være mellem skole og hjemmene. Materialet er en handleanvisning til samarbejdet under inklusionsdagsordenen mellem forældrene og de professionelle i Helsingør Kommune. Handleanvisningen i materialet er til for at sikre, at der bliver sat ind, straks det viser sig, at et barn er i risiko for ikke at være inkluderet i de fællesskaber, barnet til dagligt færdes i, og for at sikre, at familierne hurtigt bliver medinddragede i indsatsen. Bestyrelsen bedes afgive høringssvar. Skoleledelsen anbefaler bestyrelsen at afgive positiv tilbagemelding, materialet vurderes at være meget brugbart i forhold til den videre implementering af inklusionsstrategien. Der er mange sproglige mangler/dårlige formuleringer. Der er alt for mange pædagogiske varmluftord almindelige dagligdags formuleringer efterlyses. Den ønskværdige fremtid bør være en realistisk fremtid. Det er nødvendigt, at Center og politikere tager børn med særlige behov anderledes alvorligt på en helt anden måde end dette skrift. Positivt, at vi får et redskab. Casen er unødvendig for forældre. Er målgruppen medarbejderne/ de professionelle? Hvis forældre også skal være modtagere, er det ikke holdbart teksten læses meget forskelligt. Sammenfatning: Der bør måske være to/flere udgaver af handlingsplanen til fagfolk, til forældre (evt. på flere sprog). Lars skriver kommentarer til Andreas, som udfærdiger det endelige høringssvar. 04. Sager til beslutning 1. Princip vedr. et sundt måltid mad for eleverne 2. Vision for Espergærde Skole Beslutning om den videre proces 3. Kommissorium for evaluering af skole 1. Vedtaget. 2. Drøftelse. Holdningen er, at vi skal back to basics faglighed og gøren sig umage. Proces: Projektkonsulent formulerer. Kontaktforældre inddrages fx ved en workshop snarest. Forslag til, at der oprettes et rum, hvor der kan kommenteres/bygges videre på vision og tegn på at der arbejdes hen mod visionen. Der nedsættes en arbejdsgruppe (Andreas, Simen, Lars, Jeanette) til at arbejde videre med visionen. Pædagogisk dag for medarbejdere og SKB. Udviklingsplan skal beskrive, hvordan vi arbejder på forskellige områder

3 strategi for IT, for xx Beslutning i SKB i april. 05. Skolecomputere Tilbagemelding fra Jesper Clausen og Thomas Busse Løfgren Kappelgaard vedlagt som bilag 06. Meddelelser 1. Ledelsen - Madvognen - Besøg på Elverhøj -Samarbejdsmøde med Espergærde Gymnasium - Ansættelse af afdelingsleder på TB 2. Andre - Foredrag på Espergærde bibliotek den Opsamling fra sidst bilag vedr. kommissorie for evaluering af skolestrukturen er vedlagt dagordenen Udsættes til næste møde, hvor skole IT er på dagsordenen. 1. Det er d.d. blevet meddelt, at kommunaldirektør Bjarne Pedersen har opsagt sin stilling på grund af helbredsmæssige årsager. Han fratræder med øjeblikkelig varsel. Der laves aftale med et firma om en ny hjemmeside til Espergærde Skole. Se evt. Hellebækskolens Hjemmeside den er fra samme firma. Facebook side etableres med filter for, hvad der kan opslå. Der bliver en administrator på dette. 2. Foredrag om psykisk robusthed der sendes indbydelse ud til samtlige forældre på skoleintra. 07. Eventuelt Princip for fordeling af elever til 0. klasse skal op i bestyrelsen. Elevrepræsentanter til SKB efterlyses. Ledelsen rykker på GR og MØ. 08. Punkter til kommende møder Mødeplan: Torsdag 27/11 Mørdrupskolen Mandag 5/ TB Tirsdag 3/2 ES Onsdag 11/3 Mørdrup Torsdag 9/4 Grydemose Mandag 11/5 TB Tirsdag 9/6 Særligt sted Årshjul for bestyrelsen ESV Visitation og inklusion på Esp.Skole Orientering om IT situationen på Espergærde Skole. Filter på computere? Tilbagemelding fra elevrådet om den understøttende undervisning. Politikker (mobning, sundhed, udsatte børn) Redegørelse for hvilke midler, der er til specialister i Team V.

4 Mødet sluttede kl. Mødet slut kl Referent: TJV Bilag meddelelser: 1. Ledelsen har holdt møde med stifteren af Madvognen, og er indstillet på at afprøve konceptet på tre skoler. Inden videre proces involveres elevrådet 2. Mandag d besøgte Undervisningsministeren Daginstitutionen Elverhøj i forbindelse med det Ny Nordisk Skoleprojekt, som er mellem Elverhøj, Espergærde Skole og Espergærde Gymnasium og HF (EG) om bedre kvalitet i overgange og stærkere samarbejde. 3. Samme dag genstartede vi samarbejdsrelationerne med EG og Espegærde Skole omkring overgange, forventningsafstemning, valget til ungdomsuddannelse m.m. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre med de konkrete planer. Ud over kendte aktiviteter vil vi fokusere på i sær matematik, som er et fag der udfordrer rigtig mange elever 4. Der er opslået stilling som afdelingsleder, kan ses på denne adresse: espergaerde.skoleporten.dk/sp/56160/dokumenter/20dd8b7e-f e-a434- a94a244612b4/afdelingsleder%20til%20tibberupskolen 5. Foredrag på Espergærde Bibliotek om robusthed, forældrene informeres igen kort før jul Punkt 5 tilbagemelding fra Jesper Clausen og Thomas Busse Løfgren Kappelgaard Ærede bestyrelsesmedlemmer Jeg har nu gået hårdt til værks på den sagesløse skolecomputer, som jeg fik stillet til rådighed. Jeg kan nu starte den op på rimelige tid og stort set komme i gang med at bruge den, så snart jeg er logget ind. Sådan kører mine børns maskiner ikke. Problemet med maskiner er, at de har en svag processor, et svagt grafikkort, og en langsom harddisk. Det handler altså om ikke at belaste maskinen for meget. Til gengæld er der ingen, der gider stjæle dem. Og det er i mine øjne et stort plus. De er dog meget tunge i forhold til, hvad man ellers kan få i dag. Jeg har fjernet følgende, som jeg ikke tror, der er brug for: F-Secure Anti Virus. Microsoft har Microsoft Internet Security og Windows Defender, som er udemærkede virus checkere og anti spyware/firewall (og hvad der ellers er med). En virus checker bruger mange ressourcer og det er spild af kræfter på en så svag maskine at have to installeret. Altså ud med F-secure. Skype startes automatisk. Det er da smart at kunne snakke gratis over nettet, men det har børnene næppe brug for i undervisningen. Skype starter automatisk op ved start og er med til at sløve opstarten ned. Ud! Der ligger af uransagelige årsager Apple software på maskinen. Der er installeret QuickTime (der kan vise film i QuickTime format, hvilket Media Player også kan), og så itunes, der nok er et af de dårligst performene programmer, der nogensinde er udviklet til Windows (formodentlig med vilje). Al Apple software skal ud med mindre, det skal bruges i undervisningen. Endelig er Java installeret. Java Updater er et af de mest irriterende programmer, der findes, og arbejder også i baggrunden og afbryder brugeren, når denne mindst venter det. Samtidig insisterer den på at installere Ask toolbar, som ingen ønsker, og den vedbliver med at foreslå at gøre det, selvom man tyve gange har valgt den fra. Er der ikke brug for Java i undervisningen, skal det ud. På den udleverede maskine havde jeg ikke problemer med SMART softwaren. Men på mine børns maskiner, starter det automatisk op. Al software, der starter automatisk op, påvirker maskinens opstartstid. Jeg vil prøve at finde ud af, hvordan jeg slår automatisk opstart fra på børnenes maskiner og vender tilbage. Jeg skulle lægge temmelig mange Windows opdateringer på, for maskinen var i fuld vigør. Måske der skal bygges et nyt image? Alt i alt synes jeg, at den udleverede maskine virker yderst brugbar. Børnene skal bare lade være med at lægge alt muligt software på. Og vi skal på forhånd have fjernet overstående. /Jesper. Hej Andreas Han har ramt næsten alle de ting der bliver lavet/fjernet i det nye image F-Secure er kommunens antivirus om det er er krav det skal være der eller ej ved jeg ikke og websites med Java bliver brugt i undervisningen Defender,smarboard drivere,skype, apple bør ikke være installeret På det nye image vil disse være fjernet eller deaktiveret i "msconfig"

5 det image han har fået er fra Juli, så der er nok en del updateringer Mvh Thomas Thomas Busse Løfgren Kappelgaard IT-Medarbejder Espergærde Skole

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

Kompetenceprofil It-support

Kompetenceprofil It-support Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere