Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse 2015"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse 215 Tilfredsheden med madservice fra MAD til hver DAG blandt plejecenterbeboere samt hjemmeboende pensionister i Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Maj 215 Undersøgelsen er udarbejdet af: Mette Kim Witten, Kommunikationsmedarbejder, MAD til hver DAG Helle Thyge, driftschef, MAD til hver DAG

2 2 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Indhold 1. Baggrund og formål.3 2. Metode.4 Tilrettelæggelse af undersøgelsen Målgrupper Udformning af spørgeskemaerne Afvikling Præsentation af resultaterne 3. Vigtigste resultater 6 Svarprocent 6 Aldersfordeling 6 Overordnet tilfredshed 7 Tilfredshed med madens smag 8 Tilfredshed med madens konsistens 9 Tilfredshed med variationen af menuen 12 Ønsker til menuen 12 Tilfredshed med portionsstørrelsen 14 Resultater på tværs 15 Hjemmeboendes tilfredshed med service Konklusion Bilag (separate filer) Bilag 2) Spørgeskema til plejecenterbeboere Bilag 3) Spørgeskema til hjemmeboende Bilag 4) Defgo Analyserapport PLEJECENTRE Bilag 5) Defgo Analyserapport HJEMMEBOENDE

3 3 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Baggrund og formål Baggrund Brugerundersøgelsen af MAD til hver DAG 215 udføres i overensstemmelse med Finansministeriets Retningslinjer for brugerundersøgelser beskrevet på samt Økonomi- og Indenrigsministeriet anbefalinger til sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 211 lanceret et koncept for sammenlignelige nationale brugertilfredshedsundersøgelser (BTU), for at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle kvaliteten ved forskellige serviceydelser. Det overordnede formål med konceptet er, at gøre det lettere for kommunerne at udarbejde brugerundersøgelser, samt at kunne sammenligne brugertilfredsheden ved forskellige serviceydelser blandt alle landets kommuner (benchmarking). Til konceptet er der udviklet en række kvalitetssikrede spørgeskemaer, som er til rådighed via ministeriets hjemmeside Der er dog (endnu) ikke noget spørgeskema, som specifikt måler brugertilfredsheden med madservice. MAD til hver DAG s brugerundersøgelse tager udgangspunkt i de spørgsmål samt baggrundsvariabler, som indgår i det fællesnationale koncept. Spørgeskemaet er herefter videreudviklet med relevante spørgsmål ud fra ministeriernes anbefalinger, således at det lever op til målet om, at kunne anvendes som skabelon for fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser af madservice. Formål Formålet med brugerundersøgelsen er, at undersøge tilfredsheden med MAD til hver DAG s madservice blandt plejecenterbeboere og hjemmeboende pensionister bosiddende i kommunerne Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. MAD til hver DAG ønsker at levere en madservice, som flest mulige kunder er tilfredse med. Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen skal derfor indgå i det fortsatte arbejde med at udvikle kvalitet og service hos MAD til hver DAG. Samtidig ønsker vi, at kunne følge udviklingen i brugertilfredsheden over tid, samt evt. at kunne sammenligne os med andre leverandører af madservice. Der er derfor to formål med brugerundersøgelsen 215: 1) Hovedformålet er, at undersøge brugernes tilfredshed med madservicen fra MAD til hver DAG. Resultaterne fra brugerundersøgelsen skal efterfølgende inddrages i den løbende udvikling af MAD til hver DAGs serviceydelser og madkvalitet. 2) Det sekundære formål med brugerundersøgelsen er, at udvikle et undersøgelsesdesign, som kan anvendes til benchmarking. Det vil sige, et design, som fremover kan anvendes dels til at måle udviklingen i brugertilfredshed hos kunderne over tid, dels kan bruges til at sammenligne MAD til hver DAG s brugertilfredshed med andre kommuners madserviceordninger.

4 4 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni Metode Tilrettelæggelse af undersøgelsen MAD til hver DAG s kommunikationsmedarbejder står for udarbejdelsen af brugerundersøgelsen, herunder indsamling og analyse af data, samt afrapportering af resultater. Oplæg til undersøgelsesdesign, spørgeramme og spørgeskemaer til de to målgrupper gennemgås og godkendes af arbejdsgruppen bestående af Helle Thyge, Pia Winther og Birgit Andersen. Undersøgelsesmaterialet er endeligt godkendt af styregruppen samt bestyrelsen, inden undersøgelsen er iværksat. Målgrupper Den overordnede målgruppe for brugertilfredshedsundersøgelsen er modtagere af madservice fra MAD til hver DAG. Målgruppen inddeles i to delmålgrupper: 1) Plejecenterbeboere 2) Hjemmeboende pensionister De to delmålgrupper er forskellige i forhold til den mad, de modtager, samt måden de modtager den på. Hjemmeboende pensionister modtager mad som enkeltportioner, som de selv skal opvarme i mikroovn. Plejecenterbeboere får mad, som leveres til plejecenteret i bulk, og som plejepersonalet skal færdigtilberede ude på de enkelte afdelinger. På grund af disse forskelle, er der udarbejdet et særskilt spørgeskema til hver af de to delmålgrupper. Udformning af spørgeskemaerne Målgrupperne for brugerundersøgelsen er for de flestes vedkommende ikke fortrolige med at bruge en computer, og derfor er spørgeskemaerne til begge delmålgrupper udarbejdet i papirform. De enkelte spørgsmål er udformet med tanke på, at de ikke må kunne misforstås og skal give et entydigt svar. Hovedparten af spørgsmålene omhandler madens smag og kvalitet, og er stort set enslydende for begge målgrupper. Forskellen på de to spørgeskemaer viser sig i et par yderligere spørgsmål kun til de hjemmeboende pensionister omkring serviceniveauet i madordningen, samt den praktiske håndtering af maden. Flere spørgsmål er forsynet med et kommentarfelt nederst, så respondenten kan notere yderligere relevante oplysninger.

5 5 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Afvikling Brugertilfredshedsundersøgelsen er omdelt til samtlige modtagere af madservice fra MAD til hver DAG i uge 8 og indsamlet i uge 12, hvilket har givet brugerne god tid til besvarelsen. For at opnå en svarprocent på 5 eller mere, er begge målgrupper blevet lovet lidt sødt til kaffen i følgebrevet, for at motivere dem til at besvare. De udfyldte spørgeskemaer er blevet afleveret til madservicechaufførerne, som har fragtet dem tilbage til MAD til hver DAG. Logistikken omkring indsamlingen af besvarelserne, har givet enkelte løse besvarelser, hvis kommunale tilhørsforhold ikke med sikkerhed kan bestemmes. Problemet kunne være løst ved at påtrykke kommunenavn (samt plejecenternavn) på forsiderne af spørgeskemaerne. Fremover vil denne procedure være standard. Af samme grund vil der i brugerundersøgelsen 215 ikke optræde resultater over tilfredsheden i de enkelte kommuner opgjort for sig, men kun samlede resultater. Efter indsamlingen af spørgeskemaerne er disse aflæst og indtastet elektronisk i Defgos online surveysystem af to uvildige projektmedarbejdere, som blev hyret til opgaven. Præsentation af resultaterne De samlede rå resultater kan aflæses i tabellerne i Defgos analyserapporter (bilag 4 og 5). De vigtigste resultater bliver præsenteret i tekst og grafik (søjlediagrammer) i denne rapport. Resultaterne tolkes således, at hvis respondenten har svaret synes godt om eller synes meget godt om til spørgsmålet, er respondenten tilfreds. Da det ikke er alle modtagere af madservice, der får alle de forskellige ydelser, der spørges til (fx desserter og madpakker/pålægsanretninger) er beregningen af tilfredsheden baseret på antallet af respondenter, der modtager retten.

6 6 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni Vigtigste resultater Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt ca. 988 plejecenterbeboere og ca. 541 hjemmeboende pensionister. Svarprocenten fremgår af nedenstående skema. Målgruppe Antal uddelte Antal besvarede Svarprocent spørgeskemaer spørgeskemaer Plejecenterbeboere Hjemmeboende pensionister Aldersfordeling: plejecenterbeboere og hjemmeboende pensionister Antal personer Plejecenterbeboere Hjemmeboende pensionister Alder i år

7 7 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Overordnet tilfredshed 83 af både plejecenterbeboere og hjemmeboende synes godt eller meget godt om hovedretterne Plejecenterbeboere Hjemmeboende pensionister Synes godt/meget godt om hovedretterne Synes hverken godt eller dårligt om hovedretterne Synes dårligt/meget dårligt om hovedretterne 83 af plejecenterbeboere og 83 af de hjemmeboende pensionister har svaret, at de overordnet synes godt eller meget godt om hovedretterne. 88 af plejecenterbeboerne og 98 af hjemmeboende pensionister synes godt eller meget godt om desserterne Synes godt/meget godt om desserterne Synes hverken godt eller dårligt om desserterne 2 Plejecenterbeboere Hjemmeboende pensionister Synes dårligt/meget dårligt om desserterne 88 af plejecenterbeboere og 98 af de hjemmeboende pensionister som får desserter har svaret, at de synes godt eller meget godt om desserterne.

8 8 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni af plejecenterbeboerne synes godt eller meget godt om smørrebrødet Plejecenterbeboere Hjemmeboende pensionister Synes godt/meget godt om smørrebrødet Synes hverken godt eller dårligt om smørrebrødet Synes dårligt/meget dårligt om smørrebrødet 76 af plejecenterbeboere og 75 af de hjemmeboende som får madpakker/pålægsanretninger til frokost, synes godt/meget godt om smørrebrødet. Tilfredshed med madens smag 82 af plejecenterbeboerne synes at maden smager godt Altid/for det meste Somme tider Sjældent/aldrig I gennemsnit svarer 82 af plejecenterbeboerne at de forskellige bestanddele af maden er veltilberedte og smager godt. Der er størst utilfredshed med kød og grøntsager.

9 9 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni af de hjemmeboende pensionister synes at maden smager godt Altid/for det meste Somme tider Sjældent/aldrig Ud af svarene der tilkendegiver tilfredshed har i gennemsnit 84 af de hjemmeboende svaret, at maden altid eller for det meste er veltilberedt og smager godt. Tilfredsheden er lavest ved kogte kartofler og grøntsager.

10 1 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Tilfredshed med madens konsistens I gennemsnit synes 76 af plejecenterbeboerne at maden har en passende mørhed/konsistens Altid/for det meste Somme tider Sjældent/aldrig 2 1 Kød Kogte kartofler Grøntsager Kartoflerne scorer højest i tilfredshed (8 ) og kødet scorer lavest (72 ) Af plejecenterbeboernes samlede kommentarer til spørgsmålet om madens mørhed/konsistens, er der mest kritik af kødet Kritik af kød: 39 kommentarer = 9,4 Kritik af grøntsager (kogt for meget/lidt): 2 kommentarer = 4,8 Kritik af krydderi (for meget/lidt): 2 kommentarer = 4,8 Kritik af kartofler: 15 kommentarer = 3,6 Kritik af fisk: 2 kommentarer =,5

11 11 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 I gennemsnit synes 76 af de hjemmeboende pensionister at maden har en passende mørhed/konsistens Altid/for det meste Somme tider Sjældent/aldrig 2 1 Kød Kogte kartofler Grøntsager Blandt de hjemmeboende pensionister scorer kødets konsistens højeste tilfredshed (81 ) og kartoflerne scorer lavest (72 ). Af hjemmeboende pensionisters samlede kommentarer til spørgsmålet om madens mørhed/konsistens, er der mest kritik af kødet og grøntsagerne Kritik af kød: 4 kommentarer = 13,9 Kritik af grøntsager: 3 kommentarer = 1,4 Kritik af kartofler: 25 kommentarer = 8,7 Kritik af krydderi: 18 kommentarer = 6,3 Kritik af fisk: kommentarer

12 12 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Tilfredshed med variationen i menuen I gennemsnit synes 62 af plejecenterbeboere og hjemmeboende at middagsretterne i høj eller meget høj grad er varierede nok Plejecenterbeboere Hjemmeboende pensionister I høj grad/meget høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke Til spørgsmålet, om middagsretterne i løbet af en uge er varierede nok, svarer 6 af plejecenterbeboerne og 63 af de hjemmeboende I høj eller meget høj grad. Plejecenterbeboere har flere ønsker til maden end hjemmeboende, og det er især forskellige slags kød de savner Plejecenter beboer Hjemmeboende

13 13 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Procentvis fordeling af ønsker til maden, plejecenterbeboere: Ønsker forskelligt kød (lammekød, Kylling, flæsk, Flæskesteg, Mørbrad/kalvekød, Engelsk bøf, Hakkebøf, Stegeben) i alt: 68 = 16,4 Ønsker flere grøntsager: 37 kommentarer = 8,9 Ønsker mere fisk: 25 = 6, Ønsker mere suppe/grød/dessert: 23 = 5,5 Ønsker mere dansk mad: 12 = 2,9 Ønsker moderne mad (pizza/pasta mv.): 11 = 2,7 Ønsker retter med æg: 9 = 2,2 Ønsker mere frugt: 8 = 1,9 Ønsker mere variation: 8 = 1,9 Ønsker tilbehør som surt, sennep osv.: 4 = 1 Procentvis fordeling af ønsker til maden, hjemmeboende: Ønsker flere grøntsager: 17 = 5,9 Ønsker mere flæsk/forskelligt kød: 16 = 5,6 Ønsker mere fisk: 13 = 4,5 Ønsker mere variation: 9 = 3,1 Ønsker mere moderne mad: 5 = 1,7 Ønsker mere suppe/grød/dessert: 5 = 1,7 Ønsker retter med æg: 4 = 1,4 Plejecenterbeboere savner mest forskellige slags kød, hvor hjemmeboende savner flere grøntsager. Det er værd at bemærke at kun 1 savner forskelligt tilbehør som surt, sennep osv. hvor foregående brugerundersøgelse viste en langt større procentdel.

14 14 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Tilfredshed med portionsstørrelsen 96 af både plejecenterbeboere og hjemmeboende bliver altid mætte 24 af plejecenterbeboerne levner Altid/for det meste Somme tider Sjældent/aldrig Pl.centerbeboer Er der mad nok til, at du bliver mæt? Hjemmeboende Er der mad nok til, at du bliver mæt? Pl.centerbeboer Er der for meget mad, så du må levne? Hjemmeboende Er der for meget mad, så du må levne? Til spørgsmålet om mængden af maden svarer 96 af plejecenterbeboerne og 96 af de hjemmeboende pensionister at der altid/for det meste er mad nok til at de bliver mætte. Til spørgsmålet om der er for meget mad, så de må levne, svarer 24 af plejecenterbeboerne, at det er der altid eller for det meste 3 svarer somme tider og 39 svarer at det er der sjældent/aldrig. Til spørgsmålet om der er for meget mad, så de må levne, svarer 13 af de hjemmeboende, at det er der altid eller for det meste 21 svarer somme tider og 65 svarer, at det er der sjældent/aldrig.

15 15 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Resultater på tværs Mandlige hjemmeboende pensionister er lidt mere tilfredse end kvindelige Mandlige hjemmeboende pensionister - synes godt/meget godt om Kvindelige hjemmeboende pensionister - synes godt/meget godt om Kolonne1 2 Hovedretter Desserter 9 af de mandlige hjemmeboende pensionister og 78 af de kvindelige synes godt eller meget godt om hovedretterne. 98 af de mandlige hjemmeboende pensionister og 97 af de kvindelige synes godt eller meget godt om desserterne. Mandlige og kvindelige beboere på plejecentrene er lige godt tilfredse Hovedretter Desserter Mandlige hjemmeboende pensionister - synes godt/meget godt om Kvindelige hjemmeboende pensionister - synes godt/meget godt om Kolonne1 83 af de mandlige plejecenterbeboere og 82 af de kvindelige synes godt eller meget godt om hovedretterne. 85 af de mandlige plejecenterbeboere og 86 af de kvindelige synes godt eller meget godt om desserterne.

16 16 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Hjemmeboendes tilfredshed med servicen 97 af de hjemmeboende pensionister er meget tilfredse med chaufførens service 91 er meget tilfredse med kundeservice ved kontakt I forbindelse med levering af maden, i hvilken grad opleves chaufføren venlig og imødekommende I forbindelse med kontakt, i hvilken grad opleves kundeservice venlig og hjælpsom I meget høj grad/høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke I gennemsnit er 65 af de hjemmeboende pensionister meget tilfredse med vejledningen i forbindelse med at modtage madservice I meget høj grad/høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke 1 Vejledning om hvordan menusedlerne udfyldes Vejledning om, hvordan maden opvarmes Vejledning om, hvordan maden anrettes Vejledning om, hvordan maden afbestilles Tilfredsheden er størst med vejledningen omkring hvordan maden opvarmes og menusedlerne udfyldes, og lavest omkring hvordan maden anrettes og afbestilles.

17 17 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Konklusion Svarprocent på Den samlede svarprocent er på 53 for hjemmeboende og 42 for plejecenterbeboere. Flere centre havde dog en svarprocent på, så der er plads til forbedring. Høj overordnet tilfredshed med hovedretter + desserter, lidt mindre med pålæg/madpakker Resultaterne fra brugerundersøgelsen viser en høj overordnet tilfredshed med hovedretterne (83 ) og desserterne (88-98 ) blandt både plejecenterbeboere og hjemmeboende. Pålægsanretningerne/madpakkerne får knap så høj en tilfredshed, 75-76, lavest for de hjemmeboende. Der skal løbende arbejdes på at fastholde den høje tilfredshed. Høj tilfredshed med madens smag I gennemsnit synes 82 af plejecenterbeboerne og 84 af de hjemmeboende at maden altid eller for det meste er veltilberedt og smager godt. For plejecenterbeboerne er der lavest tilfredshed med kødet og grøntsagernes smag. For de hjemmeboende er der lavest tilfredshed med smagen af de kogte kartofler og grøntsager. Selvom kun 75 af de hjemmeboende er meget tilfredse med madpakkerne, mener 88 at de er veltilberedt og smager godt, hvilket tyder på, at den mindre overordnede tilfredshed skyldes variationen af pålægget. Flest klager over kødet Der er generelt en høj tilfredshed med mørheden/konsistensen af maden, således svarer i gennemsnit 76 af både plejecenterbeboere og hjemmeboende at maden altid/for det meste har en passende mørhed/konsistens. Plejecenterbeboerne er mindst tilfredse med kødets konsistens - hjemmeboende er mindst tilfredse med kogte kartoflers konsistens. I kommentarerne til samme spørgsmål er der ud af de samlede besvarelser fra plejecenterbeboerne 9,4 klager over kødet, 4,8 klager over grøntsagerne og 3,6 klager over kartoflerne.

18 18 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Kommentarerne fra de hjemmeboende fordeler sig på 13,9 klager over kødet, 1,4 klager over grøntsagerne og 8,7 klager over kartoflerne. Kødet er en af de sårbare komponenter i måltiderne, og der skal til stadighed arbejdes med at fortilberede og færdigtilberede det, for at sikre en så god kvalitet af kødet som muligt. God tilfredshed med variationen 6 af plejecenterbeboerne samt 63 af de hjemmeboende pensionister svarer, at middagsretterne i løbet af en uge i meget høj grad/høj grad er varierede nok. Det er svært at finde en forklaring på hvorfor kun omkring 6 er meget tilfredse med variationen. Menuplanen giver mulighed for stor variation af middagsretterne: På et 12 ugers rul er der hver uge 14 forskellige retter at vælge imellem. Den eneste ret, som går igen hver uge er frikadeller, som er en yndet livret og derfor ligger fast på den ugentlige menu. Vurderingen af variationen efterfølges af et kommentarfelt, og her har 28 af plejecenterbeboerne og 27 af de hjemmeboende pensionister skrevet en kommentar med ønsker til menuen. De fleste kommentarer drejer sig om specifikke ønsker til retter, så det kan ikke udelukkes, at svaret for tilfredsheden med variationen bliver påvirket af savnet af en bestemt ret. Plejecenterbeboernes ønsker til maden, fordeler sig således: 16,4 ønsker forskellige slags kød (lam, flæskesteg, engelsk bøf osv.) 8,9 ønsker flere grøntsager 6, ønsker mere fisk 5,5 ønsker mere suppe/grød/dessert 1,9 ønsker mere variation Hjemmeboende pensionisters ønsker til maden, fordeler sig således: 5,9 ønsker flere grøntsager 5,6 ønsker mere flæsk/andet kød 4,5 ønsker mere fisk 3,1 ønsker mere variation 1,7 ønsker mere suppe/grød/dessert Mange af ønskerne til menuen, er retter som køkkenet ikke kan producere, enten pga. problemer med holdbarheden (fx i æggeretter) eller fordi rettens kvalitet ikke kan sikres, når det opvarmes i mikroovn (fx stegt flæsk).

19 19 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Køkkenet arbejder løbende på at produktudvikle, ønsker der går igen, vil blive vurderet med henblik på om det kan produceres og leveres. Portionsstørrelsen er passende: 96 bliver mætte levner levner aldrig 96 af både plejecenterbeboere og hjemmeboende svarer at der altid/for det meste er mad nok til at de bliver mætte. 24 af plejecenterbeboerne og 13 af de hjemmeboende svarer, at der altid/for det meste er for meget mad så de må levne. 39 af plejecenterbeboerne og 65 af de hjemmeboende svarer, at der sjældent/aldrig er for meget mad, så de må levne. Tallene viser overordnet set at portionsstørrelsen er passende, da stort set alle bliver mætte. På plejecentrene kan der dog være lokale forskelle på hvor meget mad der skal bestilles for at alle bliver mætte, da nogle beboere har et større aktivitetsniveau og dermed en større appetit, hvorimod andre har et mindre aktivitetsniveau og dermed en mindre appetit, så der bliver mad i overskud. Plejecenterbeboerne får i dag samme portionsstørrelse som de hjemmeboende pensionister. Erfaringsmæssigt spiser de fleste plejecenterbeboere mindre end hjemmeboende, men personalet på plejecentrene er gode til at regulere deres bestillinger så der hverken er for meget eller for lidt mad. Det kan overvejes om portionsstørrelsen til plejecentrene skal gøres en anelse mindre, for bedre at matche plejecenterbeboernes appetit og behov. Resultater på tværs af køn På plejecentrene er mandlige og kvindelige beboere stort set lige tilfredse med maden (mandlige beboeres tilfredshed med hovedretterne er 83 - kvindelige beboeres tilfredshed er 82 ) Mandlige hjemmeboende pensionister er derimod generelt mere tilfredse med hovedretterne (9 ) end kvindelige hjemmeboende pensionister (78 ). Der kan være flere forklaringer på resultatet kvinder har traditionelt set stået for det meste af madlavningen, og fremmed mad har måske svært ved at leve op til kvindernes personligt oplevede høje niveau.

20 2 Brugerundersøgelse af plejecenterbeboeres og hjemmeboendes tilfredshed med MAD til hver DAG, juni 215 Hjemmeboende er meget tilfredse med serviceniveauet 97 af de hjemmeboende oplever i meget høj/høj grad at chaufføren er venlig og imødekommende. 91 af de hjemmeboende som har kontaktet kundeservice, har oplevet i meget høj/høj grad at få en venlig og hjælpsom betjening. I gennemsnit er 65 af de hjemmeboende meget tilfredse med de forskellige vejledninger de har modtaget i forbindelse med modtagelse af madservice. Tilfredsheden kan forbedres ved at revidere og forbedre informationsmaterialet, der uddeles i forbindelse med opstart af madservice.

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 217 Tilfredsheden med maden leveret af MAD til hver DAG, blandt hjemmeboende pensionister samt beboere på plejecentre i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Brugerundersøgelse af MAD til hver DAG

Brugerundersøgelse af MAD til hver DAG Brugerundersøgelse af MAD til hver DAG - Plejecentrenes tilfredshed med det varme måltid Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt plejecentre i kommunerne: Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød

Læs mere

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet "holdbarhedsdato".

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet holdbarhedsdato. Produkter Kølevakummad Levering af mad til Voksenspecialområdet kan ske på 2 måder, enten ved bulkpakninger eller som enkeltportioner. Produktionsformen er identisk og det er alene leveringensformen der

Læs mere

Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER

Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER g INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Herning Kommune Evaluering af mad til hjemmeboende Herning Kommune Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER December 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Café med medarbejder fra Det Danske Madhus

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Café med medarbejder fra Det Danske Madhus Tilfredshedsundersøgelse af maden i Café med medarbejder fra Det Danske Madhus Rapporten er udarbejdet af NB Consult. April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Metode... 4 Målgruppe...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Madservice Kronjylland Indhold Telefonkontakt... 2 Madservice Kronjyllands hjemmeside... 3 Afbestille og bestille maden... 3 Chaufføren... 4 Ta selv

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E%

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E% Kommunens nuværende Cook chill produktion. hvor Hjemmelavet mad der køles ned. produktionsform maden tilberedes, nedkøles og derefter portioneres i enkelt portioner. Hvilke kostformer leveres? Valgmulighed

Læs mere

RESUME... 1 1. BAGGRUND OG METODE...

RESUME... 1 1. BAGGRUND OG METODE... Undersøgelse af patienternes tilfredshed med maden på Regionshospitalets Horsens Udarbejdet af: Mia Rasholt, Kostkonsulent /kl. diætist Centralkøkkenet Kirsten Knudsen, ledende økonoma Centralkøkkenet

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Indhold Indledning... 2 Om undersøgelsen... 2 Demografiske oplysninger... 3 Undersøgelsens samlede resultater... 5 Generel tilfredshed

Læs mere

Velkommen og velbekomme

Velkommen og velbekomme Side 1 Velkommen og velbekomme Side 2 Side 3 Kære kunde Vi i Mad og Måltider glæder os til at levere mad til dig. Mad og Måltider er Aabenraa kommunes madtilbud til alle kommunes plejecentre, cafeer på

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Godkendt KMB 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service 91. Hvilke behov

Læs mere

Evaluering af ændret madordning på Birkegården og Sjørup Ældrecenter

Evaluering af ændret madordning på Birkegården og Sjørup Ældrecenter Sundhed og Omsorg - Innovationscenter Dato: 26. maj 2015 Sagsbehandler: vpjgf Evaluering af ændret madordning på Birkegården og Sjørup Ældrecenter Baggrund Ældre- og sundhedsudvalget drøftede på sit møde

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi INDHOLD S 0 2 S 0 4 S 0 6 S 1 0 S 1 2 S 1 6 S 1 8 S 2 2 S 2 4 Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi Husk

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Indhold Indledning...2 Om undersøgelsen...2 Demografiske oplysninger...3 Undersøgelsens samlede resultater...6 Generel tilfredshed

Læs mere

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus)

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) FREDERICIA KOMMUNE 2012 2 Kvalitetsopfølgning på leverancerne af mad til borgere i eget hjem Fredericia

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling Madservice leverer god smag på bestilling MADSERVICE Hvem er Madservice egentlig - og hvad kan vi? Madservice, det kommunale produktionskøkken. Vi sætter altid borgeren i centrum, og er lydhøre for nye

Læs mere

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Hvad indeholder mad og måltider? Det er plejecentrets ansvar at tilbyde en forplejning, som er sund og tilpasset dine individuelle behov. Derfor bevilges du døgnforplejning,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Brugerundersøgelse af MAD til hver DAG

Brugerundersøgelse af MAD til hver DAG Brugerundersøgelse af MAD til hver DAG - Plejecentrenes tilfredshed med det varme måltid Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt plejecentre i kommunerne: Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød

Læs mere

Information om Madservice. Varm mad. et godt tilbud. fra Produktionskøkkenet, Løsning

Information om Madservice. Varm mad. et godt tilbud. fra Produktionskøkkenet, Løsning Information om Madservice Varm mad et godt tilbud fra Produktionskøkkenet, Løsning Indhold Varm mad et godt tilbud... 3 Færdigretter også et godt tilbud... 3 Til- og udmelding varm mad...4 Afbestilling...4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BESTILLING LEVERING

PRAKTISK INFORMATION BESTILLING LEVERING VELKOMMEN PRAKTISK INFORMATION BESTILLING Du bestiller mad til 14 dage ad gangen på det bestillingsark, chaufføren har med hver 14. dag. Sammen med bestillingsarket får du et menukort, hvor du kan se,

Læs mere

KOSTPOLITIK for Børnehus Nord- og sydpolen marts 2012

KOSTPOLITIK for Børnehus Nord- og sydpolen marts 2012 KOSTPOLITIK for Børnehus Nord- og sydpolen marts 2012 Formål: Samfundsmæssigt er der sket en stigning i antallet af overvægtige børn og nu kan overvægt konstateres helt ned i 3 års alderen. Et stigende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Rapporten er udarbejdet af NB Consult. April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Metode... 4 Målgruppe...

Læs mere

Velkommen. Indholdsfortegnelse. Vi glæder os til at give dig dejlige madoplevelser hver dag, som kunde hos Din Private Kok. Mad og kvalitet...

Velkommen. Indholdsfortegnelse. Vi glæder os til at give dig dejlige madoplevelser hver dag, som kunde hos Din Private Kok. Mad og kvalitet... Velkommen Vi glæder os til at give dig dejlige madoplevelser hver dag, som kunde hos Din Private Kok. Vi brænder for, at tilberede gode og velsmagende måltider af høj kvalitet som er hjemmelavede, sunde

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg 1 of 5 Kvalitetsstandard for Madservice Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg Syddjurs Kommune 2013 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Madservice Den gode mad til hver dag...

Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Madservice Den gode mad til hver dag... Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner Madservice Den gode mad til hver dag... Madservice... den gode mad til hver dag... Færdige retter til din daglige brug Vores færdigretter kalder

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke behov skal Et tilbud om døgnforplejning for beboere på plejecentre. ydelsen dække: Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen At tilbyde, producere og levere en ernæringsrigtig

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2011 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv dialog

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune Mad- og måltidspolitik - til borgere i Viborg Kommune 2 Forord Kære borger i Viborg Kommune Jeg er stolt over at kunne præsentere de nye politiske mål, som byrådet har vedtaget for vores tilbud på mad-

Læs mere

Politisk prioriteret høj madkultur i Københavns Kommune

Politisk prioriteret høj madkultur i Københavns Kommune Det politiske styre i København Borgerrepræsentationen BR træffer beslutninger for hele Københavns Kommune Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesog Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BESTILLING LEVERING

PRAKTISK INFORMATION BESTILLING LEVERING VELKOMMEN PRAKTISK INFORMATION BESTILLING Du bestiller mad til 14 dage ad gangen på det bestillingsark, chaufføren har med hver 14. dag. Sammen med bestillingsarket får du et menukort, hvor du kan se,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter Allerød Kommune Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter 1 Indledning Kostkonceptet for Mad og måltider på plejecenter, tager afsæt i Allerød Kommunes Kost- og måltidspolitik på ældreområdet, samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007. Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007. Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928 Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007 Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928 Indhold: Lovgrundlag Ydelsens art Ydelsens formål Ydelsens indhold Uddybning: 83 i Lov om Social Service.

Læs mere

SPISETID VISION FOR MAD OG MÅLTIDER I HVIDOVRE KOMMUNE

SPISETID VISION FOR MAD OG MÅLTIDER I HVIDOVRE KOMMUNE SPISETID VISION FOR MAD OG MÅLTIDER I HVIDOVRE KOMMUNE KÆRE MEDARBEJDERE OG LEDERE Vi serverer hver dag mad for rigtig mange borgere i kommunen, og i hvert eneste måltid tager medarbejderne hensyn til,

Læs mere

Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje

Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje Denne kostpolitik henvender sig til alle forældre der ønsker at vide mere om maden i dagplejen. Kostpolitikken er samtidig et vigtigt arbejdsredskab for dagplejerne,

Læs mere

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer Økonomisk analyse 6. maj 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er gode til at købe økologisk Highlights - 9 pct. af danskerne køber i større

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice God og veltilberedt mad lige til døren September 2015 Vordingborg Madservice mad med høj kvalitet - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af friske råvarer, fra de bedste

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

KØBENHAVNS MADSERVICE GOD SMAG HVER DAG

KØBENHAVNS MADSERVICE GOD SMAG HVER DAG KØBENHAVNS MADSERVICE GOD SMAG HVER DAG Dejlig mad giver glæde VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS MADSERVICE Vi giver dig den gode smag af det sunde hjemmelavede måltid bragt direkte hjem til dig. Vores menuer er

Læs mere

Lav delmål, og beløn dig selv, når du når det. Brug gerne vægttabskurven på hjemmesiden.

Lav delmål, og beløn dig selv, når du når det. Brug gerne vægttabskurven på hjemmesiden. Velkommen til DDV s Vægttabsklub. Disse sider er en starthjælp til, hvordan du får succes med dit vægttab, samt hvordan du skal bruge de forskellige grupper fra kostprogrammet. Der er en menuplan til både

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok

Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

DAGENS MENU TIL DØREN

DAGENS MENU TIL DØREN DAGENS MENU TIL DØREN Visiteret Har De spørgsmål? - så ring 33 31 11 11 Til Dem der er visiteret Visiteret Kære pensionist Vi har leveret mad til hjemmeboende pensionister i mere end 40 år. Derfor kender

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Indhold Uddybning Lovgrundlag 83 i Lov om Social Service Ydelsens art Madservice med udbringning Ydelsens formål Dagligt at producere og levere et ernæringsrigtigt

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice).

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE Lovgrundlag Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). Hvilket behov dækker hjælpen Madservice til borgere som

Læs mere

0 kost&ernæringsforbundet www.kost.dk/kommunalvalg. Forslag til spørgsmål til kandidaterne

0 kost&ernæringsforbundet www.kost.dk/kommunalvalg. Forslag til spørgsmål til kandidaterne Besparelser går ud over kvaliteten For mange ældre er måltiderne et af dagens højdepunkter. På den ene side giver måltidet energi til at klare dagens udfordringer. På den anden side er ernæringsrigtig

Læs mere

Fakta om frokostordningen 2017 2018

Fakta om frokostordningen 2017 2018 Fakta om frokostordningen 2017 2018 Hvad er frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. I 2010 blev frokostordningen gjort fleksibel

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

Fristetid. Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system

Fristetid. Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system Fristetid Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Fristetid Inspiration til, hvordan tilbud

Læs mere

DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE

DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE Mad er et område, der vækker store følelser i os alle. Vi ønsker alle det bedste liv for vore ældre. Det betyder også, vi under dem den bedste mad. Vi skiller

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap

Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap Forord Ældre borgeres ernæringsmæssige status har stor betydning for deres helbred og livskvalitet. Fejlernæring har store konsekvenser for den daglige

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilfredsheden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende

Brugerundersøgelse af tilfredsheden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende Brugerundersøgelse af heden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende Februar 2011 Baggrund Viden om borgernes oplevelse af den madservice der leveres fra Faxe Kommune, er en væsentlig forudsætning

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere