D O M. afsagt den 6. august Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T"

Transkript

1 D O M afsagt den 6. august 2015 Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 10. juni T er tiltalt for 1. overtrædelse af straffelovens 192 a, stk. 1, nr. 1, og 192a, stk. 2, jf. våbenlovens 10, stk. 1, jf. 2, stk. 1, jf. 1, nr. 1, og våbenlovens 10, stk. 1, jf. 2, stk. 1, jf. 1, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, ved den 1. maj 2015 kl på et værelse i lejligheden beliggende X-vej i Korsør, under særlige skærpende omstændigheder at være i besiddelse af et skydevåben, idet han, mens han befandt sig som gæst på adressen, var i besiddelse af 1 9 mm pistol af mrk. Walther P38 med 2 magasiner med hver 8 skarpe patroner, hvoraf det ene magasin var isat pistolen. 2. overtrædelse af straffelovens 266, ved den 1. maj 2015 på et ikke nærmere fastlagt tidspunkt, i lejligheden beliggende X-vej i Korsør, på en måde der var egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, at have fremsat trusler overfor A, idet han overfor hende råbte I har 5 minutter til at finde den ellers skyder jeg hele familien og knepper jer eller lignende. 3. overtrædelse af straffelovens 266, ved den 1. maj 2015 på et ikke nærmere fastlagt tidspunkt, i opgangen ved lejligheden beliggende X-vej i Korsør, på en måde der var egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, at have fremsat trusler overfor B, idet han overfor hende udtalte Hvis du ikke finder D, dræber jeg jer alle sammen med pistolen eller lignende. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af en pistol af mærket Walther P38 og to magasiner med 14 patroner hos tiltalte, jf. straffelovens 75, stk. 2.

2 - 2 - Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af udlændingelovens 49, stk. 1, jf. 22, nr. 2, 3 og 8 og 32, stk. 3, udvises med indrejseforbud i et tidsrum på 12 år. Tiltalte har nægtet sig skyldig. Sagens oplysninger Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne A, B, C, D, politibetjent F og E. Forklaringerne er lydoptaget og er derfor ikke gengivet i denne dom. Der har været fremlagt billeder af gerningsstedet samt af den fundne pistol med tilhørende ammunition. Af politiets ransagningsrapport af 2. maj 2015 fremgår bl.a.: "Pistolen med magasin blev sikret til sagen under: Kosternr. 1: Pistol, mrk. Walther P38 9mm. og Kosternr. 2: Magasin taget ud af pistolen fyldt med 9 mm ammunition.... Ekstra magasinet blev sikret under Kosternr. 3: Magasin til Walther P38 fyldt med 9 mm ammunition." Af Rigspolitiets kriminaltekniske erklæring af 19. maj 2015 fremgår, at den foretagne fingerog håndtryksundersøgelse har vist, at der ingen sikrede aftryk findes på de fundne effekter i form af én pistol, pakket ind i klæde, ét magasin med 8 skarpe patroner, ét magasin med 9 patroner, pakket ind i sølvpapir og strømpe samt noget sølvpapir. Af erklæring af 28. maj 2015 afgivet af Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet fremgår følgende: "KONKLUSION Prøver/effekter sikret af politiet a) KT nr. 5: En bodydragt og flere elastikker Ifølge fremsender sikret fra: X-vej 46, 3.tv., 4220 Korsør Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring af , taler for, at en del af det undersøgte dna stammer fra T. Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være 300 gange mere sandsynlig, hvis en del af det undersøgte dna stammer fra T, end hvis ikke en del af det undersøgte dna stammer fra T.

3 - 3 - Beregningen er baseret på hyppigheder af dna-faktorer i den danske befolkning og forudsætter, at ingen af de påviste dna-faktorer stammer fra nære slægtninge til T. b) KT nr. 6: en strømpe Ifølge fremsender sikret fra: X-vej 46, 3.tv., 4220 Korsør Det kan ikke beregnes, hvorvidt dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring af , taler for eller imod, at en del af det undersøgte dna stammer fra T på grund af særlige forhold ved dna-profilerne. c) KT nr. 7: Vatpind(e) med materiale Ifølge fremsender sikret fra: KT 1 : Aftrækker, aftrækkerbøjle, kanter og ru ove Det kan ikke beregnes, hvorvidt dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring af , taler for eller imod, at en del af det undersøgte dna stammer fra T på grund af særlige forhold ved dna-profilerne. f) KT nr. 10: Vatpind(e) med materiale Ifølge fremsender sikret fra: KT 4 : Kanter på sølvpapir Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte prøve, jf. erklæring af , taler imod, at noget af det undersøgte dna stammer fra T." Af Udlændingestyrelsens udtalelse af 7. juli 2015 fremgår bl.a.: "...T er tidligere straffet for anden kriminalitet. Pågældende har således tidligere afsonet frihedsstraf af en samlet varighed af 4 år, 11 måneder og 18 dage. Pågældende har været varetægtsfængslet af en samlet varighed af 1 måned og 13 dage. Opholdsgrundlag og længde Den 6. december 1972 blev pågældende tilmeldt folkeregisteret. Den 27. februar 1992 blev pågældende meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Længden af Ts lovlige ophold i relation til udvisningsbestemmelserne regnes fra den 6. december 1972, hvor pågældende blev tilmeldt folkeregisteret, jf. herved udlændingelovens 27, stk. 1. Efter udlændingelovens 27, stk. 5, medregnes den tid, hvori en udlænding har været varetægtsfængslet forud for en senere domfældelse eller har udstået frihedsstraf eller været undergivet anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført ubetinget frihedsstraf, ikke i perioden beregnet efter udlændingelovens 27, stk. 1. T har således - når den i udlændingelovens 27, stk. 5, nævnte periode fratrækkes - haft lovligt ophold i Danmark i ca. 38 år.

4 , stk. 2 Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en beslutning om udvisning af T kan antages at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, skal Udlændingestyrelsen henvise til politiets rapport af 8. juni Heraf fremgår blandt andet følgende: T indrejste i Danmark med sin familie i 1972, da han var 2 år gammel. T har problemer med lunger, hjerte og tarmene, og der foreligger diagnoser for hans sygdomme i hans lægejournaler. T ikke har nogen familie i Kroatien. T ved ikke, hvorvidt det kroatiske pas, som han er i besiddelse af, er ægte eller ej, idet hans far han anskaffet det på ulovligt vis. T frygter derfor, at det vil kunne give ham problemer ved en evt. udvisning. Særligt vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der er risiko for, at T uden for de i 7, stk. 1, og 2 (asylbegrundende forhold), nævnte tilfælde vil lide overlast i det land, hvor den pågældende efter udvisningen kan ventes at tage ophold, skal styrelsen bemærke, at styrelsen ikke efter de i sagen foreliggende oplysninger finder, at der er risiko for, at den pågældende vil blive udsat for særlig byrdefulde strafforanstaltninger ved tilbagevenden til (indsæt land), eller for at T dér vil risikere at blive straffet for den samme lovovertrædelse, som han måtte blive dømt for i Danmark. Udtalelse om udvisningsspørgsmålet Det bemærkes indledningsvis, at det følger af bestemmelsen i udlændingelovens 26, stk. 2, at en udlænding skal udvises efter 22-24, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Udlændingestyrelsen skal i øvrigt bemærke, at det følger af udlændingelovens 2, stk. 3, at de begrænsninger, der følger af kapitel 3-5 kun finder anvendelse på udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, i det omfang det er foreneligt med disse regler, samt at det følger af EUdomstolens praksis, at udvisning af en EU/EØS-statsborger kun er berettiget, såfremt den pågældendes tilstedeværelse eller adfærd udgør en virkelig og tilstrækkelig alvorlig trussel mod grundlæggende samfundshensyn. Udlændingestyrelsen skal endelig henlede opmærksomheden på Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004's artikel 28 som vedlægges i kopi. Vi har ikke hermed taget stilling til, hvorvidt EU-reglerne i det konkrete tilfælde er til hinder for en udvisning. På baggrund af anklagemyndighedens oplysninger om kriminalitetens karakter, og om at den pågældende forventes idømt en frihedsstraf af minimum 1 års varighed sammenholdt med de i udlændingelovens 26, stk. 2, nævnte hensyn, kan Udlændingestyrelsen tiltræde anklagemyndighedens indstilling om udvisningsspørgsmålet..."

5 - 5 - Af politirapport vedrørende forældremyndighed af 4. august 2015 fremgår bl.a. følgende: "Ifølge politiets systemer ses T at have 4 børn: J, 21 år. K, 17 år. D, 14 år. S, 10 år. Alle børn har ukendt adresse.... Statsforvaltningen oplyste, at at T har forældremyndigheden over de 3 mindreårige børn. Der blev truffet afgørelse om forældremyndigheden i Københavns byret den 15. august Undertegnede kontaktede Familieafdelingen i Tårnby Kommune, hvor T sidst havde adresse. Familieafdelingen oplyste, at børnene normalt bor sammen med T, og at de har boet hos T's mor, mens T har siddet i fængsel. Undertegnede rettede henvendelse til Københavns byret, for at få oplysninger om hvorfor at T har forældremyndigheden over de 3 mindreårige børn. Københavns byret sendte kopi af dommen fra den 15. august Københavns byret gav T fuld forældremyndighed over K, D og S. Byretten lagde til grund, at T havde været børnenes primære omsorgsperson i en årerække, og at børnene ikke havde haft kontakt til deres mor længe. I forbindelse med at T tidligere har siddet varetægtsfængslet og fængslet, har børnene boet på institutionen og hos T mor." Af politirapport vedrørende kontakt til den kroatiske ambassade af 6. august 2015 fremgår bl.a. følgende: "... oplyste, at T er kroatisk statsborger. T havde tidligere et kroatisk pas, der var udstedt i Kroatien. Dette meldte han tabt i T fik udstedt nyt Kroatisk pas på den kroatiske ambassade i Danmark den 7. marts Passet har pas nr. og er gyldigt til den 7. marts 2018." Tiltalte er tidligere straffet, herunder ved dom af 24. februar 2005 for overtrædelse af straffelovens 285, stk. 1, jf. 281, nr. 1, jf. til dels 21, med fængsel i 8 måneder. Løsladt 18. maj Prøvetid 2 år. Reststraf 116 dage,

6 - 6 - ved dom af 14. juni 206 for overtrædelse af straffelovens 123, og 245, stk. 1, jf. 247, stk. 1, med fængsel i 1 år. Løsladt 11. december Prøvetid til den 6. november Reststraf 121 dage, ved dom af 6. november 2008 for overtrædelse af straffelovens 291, stk. 1, 245, stk. 1, jf. 247, stk. 1, og 252, samt færdselslovens 3, stk. 1, jf. 118, og 117 a, stk. 1, jf. straffelovens 89 med en fællesstraf af fængsel i 1 år og 2 måneder. Løsladt 24. juni Prøvetid 2 år. Reststraf 174 dage. Førerretten frakendt i 1 år fra den 8. august 2009 og ved dom af 18. august 2011 for overtrædelse af straffelovens 245, stk. 1, jf. til dels 21, jf. 247, stk. 1, 252, stk. 1, og 291, stk. 1, med en fællesstraf af fængsel i 2 år. Løsladt 27. august Prøvetid 2 år. Reststraf 243 dage. Førerretten frakendt i 5 år fra den 1. september Kriminalforsorgen har i en udtalelse af 28. maj 2015 oplyst, at tiltalte er egnet til at modtage en betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste. Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er født i Italien, men kom til Danmark i Han er kroatisk statsborger, men har aldrig været i Kroatien og taler ikke kroatisk. Han taler dansk, romani, tysk, hollandsk, italiensk, svensk og norsk. Han har gået i skole til og med 7. klasse. Han har ingen yderligere uddannelse. Han har haft kontakt med jobcentret, men han har ikke haft arbejde. Han lever af kontanthjælp. Han har været tilknyttet jobcentret i al den tid, det har eksisteret. Han har kontakt til Tårnby Jobcenter hver uge og har søgt forskellige job. Han vil gerne være fitnessinstruktør, og vil gerne tage den uddannelse, som kræves hertil. Han vil også gerne være transportchauffør, når han kan generhverve sit kørekort. Han vil også gerne påtage sig et rengøringsarbejde. Han har på opfordring fra jobcentret søgt pension af helbredsmæssige årsager og har i den forbindelse været til flere lægeundersøgelser. Tiltalte har 4 børn. Hans yngste søn, S, går i 3. klasse. Hans yngste datter, D, går vistnok i 7. eller 8. klasse. Hans næstældste søn, K, har arbejde inden for telebranchen. Hans ældste søn, J, er gift og har to børn Han er vistnok i gang med noget arbejde. Tiltalte har forældremyndigheden over K, D og S. Børnenes mor er stofmisbruger. Børnene er danske statsborgere. Tiltalte har endvidere sin mor, sine søskende og resten af sin familie i Danmark, ligesom han har venner i Danmark. To af hans brødre er blevet udvist af Danmark. Han har medvirket i et tv-program på TV2. Optagelserne tog et år. Han har fortrudt sin medvirken, da han mener, at TV2 fremstillede ham som mafiaboss, hvilket ikke er rigtigt.. Tiltalte har endelig forklaret, at han derhjemme har det gyldige pas, som blev udstedt af den kroatiske ambassade i Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 2. maj Rettens begrundelse og afgørelse Skyldsspørgsmålet og straffastsættelsen

7 - 7 - Tiltalte har forklaret bl.a., at E og H den 1. maj 2015 kom op at skændes, idet H var vred på sin svigerdatter. H talte meget grimt, medens tiltaltes datter hørte derpå, hvilket gjorde tiltalte vred. Tiltalte og E delte en kasse øl og en flaske whiskey, så tiltalte blev lidt fuld. Hans datter forsvandt på et tidspunkt, hvilket nok gjorde ham sur, men han truede ikke nogen. Tiltalte ejer ikke pistolen, der blev fundet i lejligheden. Han så heller ikke nogen pistol i lejligheden eller hørte noget om den. Endelig spurgte tiltalte ikke efterfølgende politiet, om de havde fundet pistolen. Vidnet, A har forklaret bl.a., at E og tiltalte den 1. maj 2015 blev meget fulde. E blev syg, og der måtte tilkaldes en ambulance. Da ambulancefolkene kom, provokerede tiltalte dem og sagde: "I am the boss". Senere spurgte han sin datter, om han skulle skyde E, idet han pegede på hans arm. Tiltalte spurgte endvidere sin datter, hvor pistolen var. Datteren svarede, at hun ikke vidste hvor pistolen og hans ting var. Kort derefter tog han fat i vidnet og sagde: "I har fem minutter til at finde den ellers skyder jeg hele familien og "knepper" jer." Vidnet, B har forklaret bl.a., at hun og tiltaltes datter den 1. maj 2015 gik ned til tiltalte og E, medens de var ved at grille. Tiltalte spurgte sin datter, hvor pistolen og pengene var, hvortil hun svarede: "Oppe i lejligheden". Herefter gik hun og tiltaltes datter op i lejligheden igen. Herefter gav tiltaltes datter vidnet en taske med pistolen i. Vidnet så ikke selv pistolen. Vidnet blev bange, men tiltaltes datter sagde, at hun nok skulle holde øje med, at tiltalte ikke kom op. Tiltaltes datter virkede bange for sin far og sagde, at han godt kunne blive vred og hidsig, når han blev fuld. Vidnet lagde tasken under sengen i et værelse i lejligheden. Senere da vidnet hjalp tiltalte op i lejligheden, spurgte han, hvor hans datter var og sagde: "Hvis du ikke finder D, dræber jeg jer alle sammen". Vidnet, C har forklaret bl.a., at der den 1. maj 2015 om aftenen blev ringet efter ham flere gange pga. uroligheder i hjemmet. Da han kom hjem, fortalte B ham om pistolen. Vidnet, D har forklaret bl.a., at hendes far og E var fulde den pågældende aftan, og at man kom op at skændes. Tiltalte sad dog stille oppe i lejligheden. Hun ringede til sin faster, der sagde, at hun skulle komme hjem. Hun tog derfor hjem. De havde ikke nogen pistol med, og tiltalte spurgte ikke vidnet efter en pistol. Vidnet har aldrig set nogen pistol i deres hjem. Vidnet, politibetjent F har forklaret bl.a., at han og hans kollega, tilkaldt af ambulancepersonalet, ankom til lejligheden første gang den 1, maj 2015 kl Tiltalte sagde til dem, at E ikke havde brug for hjælp. Ingen af de tilstedeværende ønskede politiets tilstedeværelse. De blev på ny kaldt dertil og ankom kl Tiltalte stod på gaden, og indsatslederen blev hos ham. De andre gik op i lejligheden. De havde hørt om en pistol, hvorfor de ransagede lejligheden. De fandt pistolen indviklet i en sok og lagt i en dametaske, der var placeret på en seng i et soveværelse. Herefter blev tiltalte anholdt af indsatslederen nede på gaden. På vej til stationen spurgte tiltalte, om de havde fundet pistolen. E har forklaret bl.a., at han ikke kender ikke noget til pistolen. Han kender ikke noget til våben og har ikke noget jagttegn. Han ved kun, at der er blevet fundet en pistol i hans lejlighed, fordi det er blevet ham fortalt. På baggrund af de afgivne forklaringer og det i øvrigt oplyste kan det lægges til grund, at et skænderi mellem flere af de tilstedeværende fandt sted den 1. maj E blev dårlig og en ambulance måtte tilkaldes. Som følge af den modtagelse, som ambulancepersonalet fik, så ambulancepersonalet sig nødsaget til at tilkalde politiet. På baggrund af As og Bs vidneforkla-

8 - 8 - ringer, der støttes af Cs forklaring, lægger retten til grund, at stridighederne tog til efter politiets første besøg samt, at tiltalte her fremsatte to dødstrusler som angivet i anklageskriftet. Retten finder i den anledning at kunne tilsidesætte tiltaltes og Ds forklaringer som værende utroværdige. Retten finder det således bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, for så vidt angår forhold 2 og 3. For så vidt angår forhold 1 finder retten ligeledes at kunne lægge A og Bs forklaringer til grund for afgørelsen. Disse forklaringer støttes af politibetjent Fs forklaring, hvorefter tiltalte direkte spurgte politiet, om de havde fundet pistolen. Forklaringerne støttes endvidere af dnaprofilen for det påviste spor på bodydragten, som pistolen var viklet ind i. Retten lægger således til grund, at tiltalte er ejer af pistolen. Forsvareren har påstået, at pistolen ikke kunne siges at være i tiltaltes besiddelse, da han faktisk ikke vidste, hvor den var. Retten finder dog, at tiltalte har gjort sig skyldig i ulovlig våbenbesiddelse, da det må lægges til grund, at han rent faktisk medbragte pistolen under besøget hos H og E, ligesom han flere gange enten talte om, hvordan han skulle bruge den, eller bad om, at den måtte blive hentet. Det forhold, at hans datter gemte pistolen for ham under hans beruselse, kan ikke føre til andet resultat. Retten finder endvidere, at der er tale om våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, da der er tale om en halvautomatisk pistol med tilhørende ammunition, hvoraf det ene magasin var isat pistolen, der tillige var afsikret og således klar til brug. Henset hertil og til de af tiltalte fremsatte trusler og øvrige ytringer, forelå der således en nærliggende risiko for, at våbenet ville blive brugt til fare for andre. Tiltalte er herefter skyldig i overtrædelse af straffelovens 192 a, stk. 1, nr. 1. Anklagemyndigheden har endvidere påstået tiltalte dømt efter straffelovens 192 a, stk. 2. Da denne bestemmelse omfatter ulovlig besiddelse under særligt skærpende omstændigheder af andre våben end skydevåben, vil tiltalte være at frifinde herfor. Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 3 måneder, jf. straffelovens 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens 10, stk. 1, jf. 2, stk. 1, jf. 1, nr. 1 til 3 og straffelovens 266. Retten har i forbindelse med straffastsættelsen lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for alvorlig personfarlig kriminalitet. Retten har endvidere lagt vægt på, at truslerne er blevet fremsat over for personer, der har været vidende om tilstedeværelsen af en pistol. Retten har som følge heraf ikke fundet grundlag for at gøre dommen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens 75, stk. 2. Udvisningsspørgsmålet Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af udlændingelovens 49, stk. 1, jf. 22, nr. 2, 3 og 8, og 32, stk. 1, udvises med indrejseforbud i et tidsrum på 12 år. Retten finder, at betingelserne for at udvise i medfør af udlændingelovens 49, stk. 1, jf. 22, nr. 2, 3 og 8, er til stede.

9 - 9 - Det følger af udlændingelovens 26, stk. 2, at tiltalte således skal udvises, medmindre udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Spørgsmålet skal herefter afgøres efter EU-opholdsdirektivets 28, stk. 3, litra a, og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Efter EU-opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, litra a, må der ikke træffes afgørelse om udsendelse af en unionsborger, der har haft ophold i værtsmedlemsstaten i de forudgående 10 år, medmindre afgørelsen er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed som fastlagt af medlemsstaten. Det fremgår af direktivet, at at jo stærkere unionsborgere og deres familiemedlemmer er integreret i værtsmedlemsstaten, desto stærkere bør beskyttelsen mod udsendelse være. Det fremgår endvidere af direktivet, at der kun i ekstraordinære tilfælde, når det er bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed, bør ske udsendelse af unionsborgere, der har opholdt sig i mange år på værtsmedlemsstatens område, især hvis de er født og har opholdt sig der hele deres liv. Menneskerettighedsdomstolen har i dom af 23. juni 2008 i sagen Maslov mod Østrig opstillet nogle kriterier til brug for proportionalitetsvurderingen efter Menneskerettighedskonventionens artikel 8. Ved proportionalitetsvurderingen indgår bl.a. de samfundsmæssige behov for udvisning under hensyn til karakteren og alvoren af den tidligere og nu begåede kriminalitet. I vurderingen indgår ligeledes, hvor længe den pågældende har opholdt sig her i landet samt styrken af de familiemæssige, sociale og kulturelle bånd til opholdslandet og statsborgerskabslandet. Menneskerettighedsdomstolen har endvidere udtalt, at der skal foreligge meget tungtvejende grunde for at retfærdiggøre en udvisning, når der er tale om udlændinge, der er født i landet eller indrejst som børn og har tilbragt det meste af deres barndom eller ungdom i landet. Tiltalte er kroatisk statsborger. Han er født i Italien og har boet i Danmark, siden han som toårig indrejste med sine forældre. Han er fraskilt. Hans nærmeste familie bor her, herunder hans fire børn, hvoraf han har forældremyndigheden over de tre. Han har gået i skole i Danmark til og med syvende klasse, men han har ikke nogen uddannelse ud over skolegangen. Han har aldrig haft noget arbejde og har derfor ikke nogen egentlig forbindelse til det danske arbejdsmarked. Han har i hele sit voksenliv modtaget kontanthjælp. Han taler romani, dansk, tysk, hollandsk, italiensk, svensk og norsk. To af hans brødre er udvist til Kroatien. Tiltalte er fra han var 17 år i 1986 blevet straffet i alt 30 gange med strafudmåling op til 2 års fængsel (fællesstraf). Udover de i denne dom ovenfor anførte afgørelser er tiltalte tidligere gentagne gange blevet straffet for overtrædelse af våbenloven. Endvidere er tiltalte straffet for anden personfarlig kriminalitet ved overtrædelse af straffelovens 119, 244, 260, stk. 1, nr. 1 og 281, nr. 1. Tiltalte er endelig blevet straffet bl.a. talrige gange for berigelseskriminalitet og flere gange for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Flere af forseelserne er begået i forening med nære familiemedlemmer. Han er samlet blevet idømt mere end 8 års ubetinget frihedsstraf og har samlet afsonet knap fem års frihedsstraf. Den aktuelle sag medfører en straf på 1 år og 3 måneders fængsel for ny personfarlig kriminalitet. I bemærkningerne til det den 28. november 1996 fremsatte forslag til lov om ændring af bl.a. straffeloven, hvorved 192 a blev indsat i straffeloven, anføres bl.a. følgende:

10 "Det er Justitsministeriets opfattelse, at der i tilfælde, hvor personer findes i besiddelse af særdeles farlige våben, der kan forvolde betydelige skader, bør være adgang til at idømme en væsentligt strengere straf, end strafferammen i våbenloven lægger op til. En sådan bestemmelse bør efter Justitsministeriets opfattelse placeres i straffeloven, idet der i særlovgivningen normalt kun fastsættes strafferammer på indtil 2 års fængsel. Indsættelse af en bestemmelse i straffeloven med en højere strafferamme end strafferammen på fængsel i 2 år i våbenloven vil også være en markering af, at der er tale om alvorlig kriminalitet." Straffen for overtrædelse af straffelovens 192 a er siden blevet skærpet både ved lovændring i 2008 og Retten finder på baggrund af grovheden af tiltaltes akuelle personfarlige kriminalitet samt grovheden og omfanget af tiltaltes tidligere personfarlige kriminalitet sammenholdt med hans manglende integration i det danske samfund, herunder hans manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, at det må befrygtes, at han på ny vil begå tilsvarende kriminalitet. Uanset at han har boet det meste af sit liv i Danmark og har sin nærmeste familie her, finder retten tillige, at han i kraft af sine to udviste brødre har en vis tilknytning til Kroatien. Efter en samlet vurdering finder retten det bydende nødvendigt, at tiltalte udvises af hensyn til den offentlige sikkerhed, hvorfor udvisningen ikke strider mod Danmarks internationale forpligtelser efter EU-opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, litra a, og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Tiltalte vil herefter være at udvise af Danmark med et indrejseforbud som fastsat nedenfor, jf. udlændingelovens 32, stk. 1, stk. 2, nr. 3 og stk. 3. Thi kendes for ret: Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder. Hos tiltalte konfiskeres en pistol af mærket Walther P38 og to magasiner med 14 patroner. Tiltalte udvises af Danmark. Tiltalte pålægges indrejseforbud i 12 år. Fristen for indrejseforbudet regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 Sag 258/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014.

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014. D O M afsagt den 3. april 2014 Rettens nr. 1-676/2014 Politiets nr. 4100-73241-00588-13 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 Sag 362/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat C. A. Fabritius Tengnagel, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 264/2010 A (advokat Gunnar Homann, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 Sag 143/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jane Ranum, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 5. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 Sag 299/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat N.C. Strauss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 4. februar 2011

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 Sag 295/2009 (2. afdeling) A, B, C og D (tidligere ) (alle mødte selv) mod Politidirektøren for Østjylland, Rigsadvokaten og Justitsministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016 AM2014.04.14B2 - Udvisning, italiensk statsborger, vold, trusler, ulovlig tvang, ulovlig indtrængen begået mod kæreste, tidl straffet, T 9 mdr, større tilknytning til oprindelsesland end til DK Emneord:

Læs mere

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.12.16B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. OC 0100-47181-00123-09 DOM afsagt den 16. december 2011 i sag SS 2-14605/2010 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

D O M. afsagt den 23. juni 2014. Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13. Anklagemyndigheden mod T1 T

D O M. afsagt den 23. juni 2014. Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13. Anklagemyndigheden mod T1 T D O M afsagt den 23. juni 2014 Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13 Anklagemyndigheden mod 1 Denne sag er behandlet som tilståelsessag. Retsmødebegæring er modtaget den 2. april 2014.

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Emneord: familievold, vold mod ældre, børn og unge, Andre redskaber. Printet den:15. april 2016

Emneord: familievold, vold mod ældre, børn og unge, Andre redskaber. Printet den:15. april 2016 AM2013.12.12Ø - Grov vold, familievold, mindreårigt barn, børnemishandling, slag med flad og knyttet hånd, spark i hoved og på krop, slag med redskaber, brændt med lighter, halsgreb, læsioner af varierende

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel 2009/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. november 2009 af Kim Christiansen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

2012/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0022 Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 Sag 260/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Bent Aagaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 3.

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

2013-18. 15. november 2013. Udlændinge 13.1 13.9

2013-18. 15. november 2013. Udlændinge 13.1 13.9 2013-18 Justitsministeriet gengav visumafslag forkert, så et barn fik visumkarens i 5 år på grund af moderens overskridelse af et tidligere visums gyldighedsperiode 15. november 2013 Udlændingeservice

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) 2010/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2012.01.27Ø Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 S3081006- VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 27. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2009-10 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Frist for sletning af

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2.

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2. Afgørelser vedrørende overførsel til Malta efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 21. november 2014 og den 21. april 2015 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november 2011. Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere