SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning"

Transkript

1 SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning

2 Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af dets avancerede funktioner. Gem denne vejledning til fremtidig brug. Lynet med et pilehoved inden i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. En ligesidet trekant med et udråbstegn indeni gør brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i brugervejledningen. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du være forsigtig med passe ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand. ADVARSLER: Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Undgå at sluge batteriet fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarligt. Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, skal du holde op med at bruge produktet. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Det kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100 C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes. Produktet indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. FORSIGTIG: Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr. NOTER: Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både. Produktmærkaten kan enten være placeret på bagsiden eller i bunden af systemet. Anvend dette produkt i temperaturintervallet 20 ºC til 45 ºC. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på Dansk

3 Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand eller fugtighed. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater(herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stikkene, stikkontakter og på det sted, hvor den kommer ud af apparatet. 10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 12. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B, afsnit 15 af FCCs bestemmelser. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) FCC-ADVARSEL Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. I USA og Canada Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktionsmåder. Dette udstyr overholder FCC s og Industry Canadas grænser for strålingseksponering, således som disse er fastsat for et ikke-kontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem Radiator-højttaleren og din krop. Denne enhed efterlever Industry Canada licensfritagede RSS-standard(er). Dansk - 3

4 Sikkerhed Delens navn Bly (Pb) Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Giftige eller farlige stoffer og elementer Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed Serie- og modelnumrene kan findes på produktets bagside eller bund. Serienummer: Modelnummer: Købsdato: Vi anbefaler, at du opbevarer din kvittering et sikkert sted. AirPlay fungerer med iphone, ipad og ipod touch med ios eller nyere, Mac med OS X Mountain Lion og Mac og pc med itunes eller nyere. SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande. AirPlay, Bonjour, ipad, iphone, ipod touch, itunes, Mac og OS X er varemærker, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande. Made for ipod, Made for iphone og Made for ipad betyder, at et elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes henholdsvis ipod, iphone og ipad og er certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med ipod, iphone eller ipad kan påvirke den trådløse ydelse. Android er et varemærke, der tilhører Google, Inc. Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance. Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande. Der skal bruges en personlig computer ved opsætning af produktet. Et Wi-Fi-hjemmenetværk og internetadgang er påkrævet Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. 4 - Dansk

5 Indhold Præsentation af SoundTouch fra Bose Vigtigste fordele... 7 Indledning Om dit SoundTouch 30/20-system... 8 Systemegenskaber... 8 Opsætning af systemet Udpakning af systemet... 9 Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi -netværk Installation af SoundTouch -app en Tilslutning af systemet til dit Wi-Fi -hjemmenetværk Anvendelse af systemet Sådan tændes systemet Sådan får du systemoplysninger Sådan forstås meddelelser på displayet Wi-Fi -indikator Systembetjeningsknapper Betjening af systemet med app en Brug af SoundTouch -app en Sådan får du hjælp Hentning af app en til din mobilenhed Betjening af systemet fra en anden computer Personlig tilpasning af forudindstillinger Sådan fungerer forudindstillinger Det skal du vide Afspilning af en forudindstilling Indstilling af en forudindstilling Sådan oprettes en forudindstilling Sådan ændres en forudindstilling Dansk - 5

6 Indhold Lytning til andre kilder Afspilning af musik fra andre kilder Tilslutning af en lydenhed til systemet Afspilning af en AirPlay-stream fra en kompatibel enhed Avancerede funktioner Avanceret knapbetjening Opdatering af systemsoftware Deaktivering af Wi-Fi -funktion Genaktivering af Wi-Fi-funktion Udførelse af en fabriksnulstilling Alternativ konfigurationsmetode Pleje og vedligeholdelse Tilføjelse af et Wi-Fi -netværk Fejlfinding Rengøring Udskiftning af fjernbetjeningens batteri Kundeservice Information om den begrænsede garanti Tekniske oplysninger Dansk

7 Præsentation af SoundTouch fra Bose Med SoundTouch kan du streame internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek. Hvis du har Wi-Fi derhjemme, er du klar til at lytte til din yndlingsmusik i det rum, hvor du vil. Vigtigste fordele Få trådløs adgang til internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek. Stream din yndlingsmusik med personligt tilpassede forudindstillinger. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk. Den gratis SoundTouch -app til din computer, smartphone eller tablet giver endnu mere kontrol. Du kan til enhver tid tilføje flere systemer, så du kan få lyd i flere rum. Et bredt udvalg af Bose -audiosystemer giver dig mulighed for at vælge den rigtige løsning til ethvert rum. Dansk - 7

8 Indledning Om dit SoundTouch 30/20-system Dit SoundTouch Wi-Fi -musiksystem giver klar lyd, der fylder rummet, streamet trådløst via dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Brug den gratis SoundTouch -app til at opsætte og betjene dit system. Se Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi -netværk på side 10. Systemegenskaber Seks forudindstillinger på systemet og dets fjernbetjening leverer din musik med blot ét tryk 1,6" display kommunikerer systemets status og systemoplysninger Stream din musik via AirPlay for dine Apple -enheder Fjernbetjening til peg og klik-betjening på op til 6 meters afstand AUX-stik tillader afspilning fra en ekstern medieafspiller Ethernet-stik tillader kabelforbundet adgang til dit hjemmenetværk USB-stik til netværksopsætning* Gratis SoundTouch -app til systemopsætning og -betjening * USB-stikkene på systemets bagside (SETUP A og SETUP B) er udelukkende til opsætning. Stikkene er ikke beregnet til opladning af smartphones, tabletter eller lignende enheder. 8 - Dansk

9 Udpakning af systemet Opsætning af systemet Pak omhyggeligt kassen ud, og kontroller, at følgende dele er med. Bemærk: Tilslut ikke kabler til systemet, før du har startet SoundTouch -app en. Se Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi -netværk på side 10. Fjernbetjening USB-kabel (kun opsætning) SoundTouch Wi-Fi -musiksystem Netledning Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region. Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose -forhandler eller Boses kundeservice. Se kontaktlisten i kassen. Gem kassen og emballagen til transport eller opbevaring af systemet. Dansk - 9

10 Opsætning af systemet Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi -netværk Inden du kan bruge SoundTouch, skal du installere SoundTouch -app en på en computer på dit hjemmenetværk. Derefter skal du bruge app en til at tilslutte systemet til netværket. App en fører dig gennem opsætningsprocessen. Sørg for, at du følger vejledningen på din computer. Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch for et andet system, skal du blot starte app en og klikke på EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM for at tilføje endnu et system. Installation af SoundTouch -app en 1. På en computer, der er på dit Wi-Fi-netværk, skal du åbne et browservindue og gå til: Tip: Hvis du vil have SoundTouch til at afspille dit itunes - eller Windows Media Player-musikbibliotek, skal du bruge den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt Hent og installer SoundTouch -app en på din computer. Nu er du klar til at tilslutte systemet til dit netværk. Bemærk: Undlad at tilslutte kabler til systemet, før app en beder dig om at tilslutte kablerne Dansk

11 Opsætning af systemet Tilslutning af systemet til dit Wi-Fi -hjemmenetværk 1. Start app en ved at dobbeltklikke på ikonet SoundTouch. Første gang app en startes, fører den dig gennem opsætning af systemet på dit Wi-Fi-netværk. App en beder dig om at tilslutte systemet. 2. Anbring systemet på en stabil overflade nær en stikkontakt og din computer. 3. Når app en beder dig om det, skal du sætte USB-kablets lille ende i stikket SETUP A på systemet. SoundTouch 30-system 4. Sæt den anden ende af USB-kablet i computerens USB-port. 5. Tilslut netledningen i stikket POWER på systemet. SoundTouch 30-system 6. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt. App en registrerer systemet og beder dig om at indtaste dine netværksbrugeroplysninger. 7. Følg vejledningen på din computer for at gennemføre opsætningen, herunder oprette en SoundTouch -konto, finde dit musikbibliotek, logge på musiktjenester, udforske musik og foretage en personlig tilpasning af forudindstillinger. Dansk - 11

12 Anvendelse af systemet Sådan tændes systemet Tryk på Power på knappanelet eller fjernbetjeningen. Displayet viser muligvis et ikon, en meddelelse eller Now Playing-information, afhængigt af systemtilstanden. På side 13 kan du finde en liste over de ikoner, som kan blive vist på displayet. Tip: Du kan også trykke på en forudindstilling eller for at tænde systemet. Sådan får du systemoplysninger Systemets front viser oplysninger via displayet og Wi-Fi -indikatoren. Display: Viser systemmeddelelser og Now Playing-information (se side 13). Wi-Fi-indikator: Viser Wi-Fi-status (se side 14). Wi-Fi-indikator Display Systemets frontpanel 12 - Dansk

13 Sådan forstås meddelelser på displayet Anvendelse af systemet Displayet viser systemoplysninger og ikoner og kan inkludere album eller kunstner. Ikon på displayet Beskrivelse Systemet starter Statussymbol Vises, når systemet tændes. Viser dig, at du skal læse opsætningsvejledningen Internetradio afspilles AirPlay-tilstand er aktiv Lydstyrken justeres Lydstyrken er slået fra Musikbibliotek afspilles Auxiliary-tilstand er aktiv Går videre til næste nummer Går tilbage til forrige nummer Lyden er stoppet midlertidigt Lyden er stoppet Forudindstilling er valgt Dansk - 13

14 Anvendelse af systemet Wi-Fi -indikator Wi-Fi-indikatoren på systemets front angiver Wi-Fi-status. Indikatoraktivitet Blinker hvidt Lyser hvidt (svagt) Lyser hvidt (klart) Blinker gult Systemtilstand Opretter forbindelse til Wi-Fi-netværk Strømbesparelsestilstand og med forbindelse til Wi-Fi-netværk Systemet er tændt og har forbindelse til Wi-Fi-netværk Ingen forbindelse til Wi-Fi-netværk Lyser gult konstant Systemet er i alternativ opsætningstilstand (se side 22) Fra Netværk er deaktiveret, eller systemet har Ethernet-forbindelse Systembetjeningsknapper Knapperne til betjening af systemet findes på knappanelet og fjernbetjeningen. Du kan også betjene systemet med SoundTouch -app en (se side 15). Knappanelet: Giver dig mulighed for at tænde systemet, indstille og afspille dine forudindstillinger, justere lydstyrken og aktivere auxiliary-tilstanden. Fjernbetjening: Giver dig samme funktioner som knappanelet samt yderligere funktioner som f.eks. at gå til forrige eller næste nummer og afspil/stop midlertidigt. Knap + Beskrivelse Tænd/sluk-knap: Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke systemet Seks forudindstillingsknapper: Tryk på en forudindstilling, og hold den nede for at indstille den til det, der er ved at blive afspillet Tryk på en forudindstilling for at afspille den Lydstyrke op/lydstyrke ned: Tryk på knappen for at øge/reducere lydstyrken Auxiliary-tilstand: Tryk på knappen for at lytte til den enhed, der er tilsluttet AUX-stikket Gå tilbage/gå frem: Tryk på knappen for at gå til forrige eller næste nummer (kun fjernbetjening) Afspil/stop midlertidigt: Tryk på knappen for at skifte mellem at afspille lyd eller stoppe afspilningen midlertidigt Lyd fra/lyd til: Tryk på knappen for at slå lyden fra eller til for en enhed, der er tilsluttet AUX (kun fjernbetjening) 14 - Dansk

15 Brug af SoundTouch -app en Betjening af systemet med app en SoundTouch -app en er et softwareprogram, som giver dig mulighed for at styre systemet fra din computer, smartphone eller tablet. Med app en fungerer din smartenhed som en fjernbetjening med mange funktioner til dit SoundTouch -system. App en giver dig mulighed for at håndtere dine systemindstillinger, udforske lokale og globale internetradiostationer, indstille og ændre forudindstillinger, streame musik til systemet, få vist, hvad der afspilles, og meget mere. Når du har opsat systemet på dit netværk med SoundTouch -app en, er du klar til at udforske streaming af musik og foretage en personlig tilpasning af dine forudindstillinger. Sådan får du hjælp Hvis du har brug for flere oplysninger om anvendelse af systemet, skal du bruge hjælpetips eller onlinehjælpen. Hjælpetips Når opsætningen er gennemført, får du vist hjælpetips på skærmen, baseret på den opgave, du prøver at udføre. Disse tips instruerer dig i brug af systemet, herunder personlig tilpasning af dine forudindstillinger. Sådan aktiverer du tips Hvis du har deaktiveret tippene, skal du følge vejledningen for at genaktivere tippene. 1. Start SoundTouch -app en, og klik på EXPLORE > SETTINGS > Help Tips. 2. Flyt skyderen SHOW TIPS til ON. Onlinehjælp Du kan finde flere oplysninger om SoundTouch på følgende måde: 1. Klik på EXPLORE > HELP i app en. 2. Gennemse emnerne i onlinehjælpen. Hentning af app en til din mobilenhed Bose tilbyder en gratis mobil version af SoundTouch -app en, så du kan betjene systemet fra din smartphone eller tablet. Sådan installerer du app en for din smartphone eller tablet: For ios-brugere: Hent SoundTouch -fjernbetjenings-app en fra App Store For Android -brugere: Hent SoundTouch -fjernbetjenings-app en fra Google Play Store Dansk - 15

16 Betjening af systemet med app en Betjening af systemet fra en anden computer Når du har konfigureret SoundTouch -systemet på dit Wi-Fi -hjemmenetværk, kan du betjene systemet fra enhver computer på det samme netværk. 1. På den computer, hvor du vil betjene systemet, skal du åbne et browservinduet og gå til: 2. Hent, installer, og start SoundTouch -app en. Logonskærmbilledet vises. Du er klar til at logge på din SoundTouch -konto Dansk

17 Personlig tilpasning af forudindstillinger Sådan fungerer forudindstillinger Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du kan få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap på SoundTouch -systemet eller fjernbetjeningen. Tip: Du kan også få adgang til dine forudindstillinger ved hjælp af SoundTouch - app en på din computer, smartphone eller tablet (se side 15). Det skal du vide Du kan indstille forudindstillinger fra app en, knappanelet og fjernbetjeningen Hvis forudindstillingskilden er dit itunes- eller Windows Media Playermusikbibliotek, skal du sørge for, at computeren med dit musikbibliotek er tændt og tilsluttet til samme netværk som SoundTouch -systemet Du kan ikke indstille forudindstillinger fra en AirPlay-stream eller lydenhed, der er tilsluttet AUX Afspilning af en forudindstilling Når du har tilpasset dine forudindstillinger med app en, skal du trykke på en forudindstilling på knappanelet eller fjernbetjeningen for at afspille den. Hvis du ikke har indstillet dine forudindstillinger, skal du starte app en og indstille dine forudindstillinger. Hvis du har brug for hjælp, kan du finde flere oplysninger i Hjælpsystemet i app en. Hvis du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod systemet, mens du trykker på en forudindstilling på fjernbetjeningen. Musikken afspilles på systemet. På displayet vises oplysninger, f.eks. et ikon, et musiknummer eller en station afhængigt af kilden. Se Sådan forstås meddelelser på displayet på side 13. Bemærk: Hvis der ikke afspilles musik, og der vises en meddelelse om en ubenyttet forudindstilling, kan du finde flere oplysninger under Indstilling af en forudindstilling på side 18. Dansk - 17

18 Personlig tilpasning af forudindstillinger Indstilling af en forudindstilling Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller og ændrer en forudindstilling fra knappanelet eller fjernbetjeningen. Bemærk: Du kan finde oplysninger om brug af SoundTouch -app en til at oprette og ændre dine forudindstillinger i Hjælp-systemet i app en. Sådan oprettes en forudindstilling 1. Stream musik til systemet med app en. 2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstilling på knappanelet eller fjernbetjeningen og holde den nede (omkring 2 sekunder). Systemet udsender en lyd, når forudindstillingen er oprettet. En New Preset assigned-meddelelse vises på displayet. Sådan ændres en forudindstilling Følg vejledningen under Sådan oprettes en forudindstilling Dansk

19 Afspilning af musik fra andre kilder Lytning til andre kilder Med SoundTouch -systemet kan du lytte til musik, der er gemt på en smartphone, tablet, computer eller en anden type lydenhed ved enten at tilslutte en enhed til AUX-stikket eller afspille en AirPlay -stream via Wi-Fi. Tilslutning af en lydenhed til systemet Du kan tilslutte lydoutputtet fra en smartphone, tablet, computer eller en anden type lydenhed til AUX IN-stikket. AUX IN-stikket understøtter et 3,5 mm stereokabelstik (medfølger ikke). 1. Tilslut din lydenhed til AUX IN-stikket på systemet med et stereokabel. SoundTouch 30-system 2. Tryk på på knappanelet eller fjernbetjeningen. 3. Start afspilning af musik på lydenheden. Tip: Indstil lydstyrken til 75 procent af maksimum for at sikre optimal lydstyrkeregulering fra systemet. Afspilning af en AirPlay-stream fra en kompatibel enhed Når du har tilsluttet SoundTouch -systemet til dit netværk, kan du streame lyd fra en AirPlay-enhed på det samme Wi-Fi-netværk. 1. Start en musik-app på din AirPlay-enhed. 2. Tryk eller klik på på enheden, og vælg SoundTouch -systemets navn (tildelt under opsætningen). 3. Start afspilning af musik fra en musik-app. Dansk - 19

20 Avancerede funktioner Avanceret knapbetjening Dit system tilbyder avancerede funktioner med en række tryk og hold knappen nede -muligheder ved hjælp af knappanelet. Opdatering af systemsoftware Hvis du ikke har oprettet en SoundTouch -konto, skal du opdatere softwaren manuelt. Hvis du ønsker at modtage automatiske opdateringer, skal du oprette en SoundTouch -konto. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-systemet i app en. 1. Tryk på for at tænde systemet. 2. Tryk på og på knappanelet, og hold dem nede (omkring 5 sekunder). Displayet viser en nedtælling fra 5-1. En statusbjælke angiver statussen. En meddelelse om gennemførsel af opdateringen vises på displayet Dansk

21 Avancerede funktioner Deaktivering af Wi-Fi -funktion Systemet har indbygget Wi-Fi-funktion, som muliggør trådløs tilslutning og AirPlay. 1. Tryk på for at tænde systemet. 2. Tryk på og på knappanelet, og hold dem nede (omkring 5 sekunder). Displayet viser en nedtælling fra 5-1 samt en meddelelse i stil med Hold to disable networking vises på displayet. Wi-Fi-indikatoren slukkes, når Wi-Fi er deaktiveret. Genaktivering af Wi-Fi-funktion 1. Tryk på for at tænde systemet. 2. Tryk på og på knappanelet, og hold dem nede (omkring 5 sekunder). Displayet viser en nedtælling fra 5-1 samt en meddelelse i stil med Hold to enable networking vises på displayet. Wi-Fi-indikatoren lyser, når Wi-Fi er aktiveret. Udførelse af en fabriksnulstilling Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde, lydstyrke og netværk fra systemet, så de oprindelige fabriksindstillinger igen er gældende. 1. Tryk på for at tænde systemet. 2. Tryk på og på knappanelet, og hold dem nede (omkring 10 sekunder). Displayet viser en nedtælling fra 10-1 samt en meddelelse i stil med Hold to restore factory settings vises på displayet. Systemet genstartes. 3. Start SoundTouch -app en på din computer, og tilføj systemet til dit netværk (se side 10). Dansk - 21

22 Avancerede funktioner Alternativ konfigurationsmetode Ved hjælp af denne metode kan du konfigurere dit SoundTouch -system ved først at oprette forbindelse til dets eget indbyggede Wi-Fi -netværk og derefter oprette forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Bemærk: Brug kun denne metode til at opsætte dit system som en AirPlayenhed. For at få adgang til fordelene ved SoundTouch, f.eks. streaming af internetradio og dine musiktjenester, skal du tilføje systemet til dit Wi- Fi-hjemmenetværk ved hjælp af SoundTouch -app en (se side 10). 1. Tryk på for at tænde systemet. 2. Tryk på og på knappanelet, og hold dem nede, indtil nedtællingen når 1, og en meddelelse i stil med alternate setup vises på displayet (omkring 5 sekunder). 3. På din computer, tablet eller smartphone skal du aktivere Wi-Fi og oprette forbindelse til Bose SoundTouch Wi-Fi Network. 4. Åbn en browser, og skriv i adressefeltet. Wi-Fi-opsætningsvinduet vises på skærmen. 5. Vælg dit Wi-Fi-hjemmenetværk på rullelisten. 6. Indtast din adgangskode (om nødvendigt), og tryk eller klik på Connect. Systemet forsøger at oprette forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Wi-Fi-indikatoren på systemet blinker et øjeblik hvidt og lyser hvidt konstant, når der er oprettet forbindelse til netværket. 7. På din computer, tablet eller smartphone skal du gå tilbage til Wi-Fikontrolpanelet og oprette forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk igen. 8. Når systemet er på netværket, skal du følge disse trin for at færdiggøre opsætningen: A. Hent og kør SoundTouch -app en. B. På skærmbilledet SOUNDTOUCH SYSTEM SETUP skal du vælge denne valgmulighed: IT IS ALREADY ON MY NETWORK Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om opsætningen under Installation af SoundTouch -app en på side Dansk

23 Tilføjelse af et Wi-Fi -netværk Pleje og vedligeholdelse Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, eller hvis du vil oprette forbindelse fra dit system til et andet netværk, skal du tilføje de nye netværksoplysninger i app en og derefter tilslutte systemet. 1. Start SoundTouch -app en. 2. Klik på EXPLORE > SETTINGS > Systems. 3. Vælg systemet. 4. Klik på CONNECT TO A WI-FI NETWORK. 5. Følg vejledningen på din computer. Fejlfinding Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding i Hjælp-systemet i SoundTouch -app en. Problem Kan ikke gennemføre netværksopsætningen Der kan ikke oprettes forbindelse til et netværk Uregelmæssig lyd eller ingen lyd Kan ikke høre en AirPlay-stream Gør følgende Kontroller, at netværksnavn og adgangskode er korrekt Kontroller, at netværkstjenesten er tilgængelig, og at systemet og computeren er på det samme netværk Flyt systemet tættere på den trådløse router eller adgangspunktet Stop andre audio- eller videostreamingprogrammer Luk app en, frakobl alle kabler, og genstart opsætningsprocessen Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, eller hvis du vil tilslutte dit system til et andet netværk, kan du finde flere oplysninger under Tilføjelse af et Wi-Fi -netværk Prøv at oprette forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel Flyt systemet væk fra eventuel interferens (mikrobølgeovne, trådløse telefoner osv.) Stop andre audio- eller videostreamingprogrammer Sørg for, at systemet er tændt og tilsluttet det samme netværk som computeren Flyt systemet eller lydkilden tættere på den trådløse router eller adgangspunktet Kontroller, at systemets lyd ikke er slået fra og at lydstyrken ikke er for lav Fjern netledningen, og tilslut den igen efter ét minut Sørg for, at systemet og AirPlay-enheden er tilsluttet det samme netværk Sørg for, at AirPlay-enheden afspiller; øg dens lydstyrke Sørg for, at systemet er valgt i enhedens AirPlay-menu Flyt AirPlay-enheden væk fra eventuel interferens og tættere på den trådløse router eller adgangspunktet Bemærk: Det er ikke vigtigt, om AirPlay-enheden er tæt på systemet den skal blot være tæt på den trådløse router eller adgangspunktet Dansk - 23

24 Pleje og vedligeholdelse Rengøring Du skal rengøre dit SoundTouch -system ved at tørre overfladen af med en blød og tør klud. Du kan også støvsuge systemets forside forsigtigt. Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsspray. Du må IKKE spilde væske eller tabe genstande i nogen åbninger. Udskiftning af fjernbetjeningens batteri ADVARSEL: Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Undgå at sluge batteriet fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarligt. Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, skal du holde op med at bruge produktet. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Det kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100 C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående. 1. Brug en mønt til at dreje batteridækslet en smule mod uret. 2. Fjern dækslet. Sæt det nye batteri i med den flade side opad, så man kan se +-symbolet. 3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det med uret, så det låses på plads Dansk

25 Kundeservice Pleje og vedligeholdelse Hvis du har brug for yderligere hjælp til anvendelse af systemet, skal du kontakte Boses kundeservice. Se den adresse- og telefonliste, der fulgte med dit SoundTouch -system. Information om den begrænsede garanti Dit SoundTouch -system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. På kortet kan du finde vejledning i, hvordan du får udført service på garantien og registrerer dit produkt. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Tekniske oplysninger SoundTouch 30-system Mål: 24,7 cm (H) x 43,5 cm (B) x 18,1 cm (D) (9,7" x 17,1" x 7,1") Vægt: 8,39 kg Indgangsstrømdata: USA/Canada: V Hz, 150 W Internationalt: V Hz, 150 W SoundTouch 20-system Mål: 18,8 cm (H) x 31,4 cm (B) x 10,4 cm (D) (7,4" x 12,4" x 4,1") Vægt: Indgangsstrømdata: 3,18 kg USA/Canada/ Internationalt: V Hz, 90W Dansk - 25

26 2013 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 00

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning SoundTouch Portable Wi-Fi -musiksystem Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugervejledning Sikkerhedsinformation Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den hjælper dig med at installere og betjene systemet korrekt og nyde dets avancerede funktioner. Gem

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugsanvisning til ReSound apps

Brugsanvisning til ReSound apps Brugsanvisning til ReSound apps Introduktion Tillykke, du har nu downloadet din ReSound app. ReSound appene er udviklet for at forbedre din høreoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

CineMate 130. home theater system

CineMate 130. home theater system CineMate 130 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Manuale di istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Manuale di istruzioni. Gebruiksaanwijzing. COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Brugervejledning Bedienungsanleitung Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Deutsch Dansk SIKKERHEDSINFORMATION Læs

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning til ReSound apps

Brugsanvisning til ReSound apps Brugsanvisning til ReSound apps Introduktion Tillykke, du har nu downloadet din ReSound app. ReSound appene er udviklet for at forbedre din høreoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

CineMate 520. home theater system

CineMate 520. home theater system CineMate 520 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all installazione Üzembe helyezési útmutató Podręcznik konfiguracji

Læs mere

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2 Brugsanvisning Smart Plug Smart Plug Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne smart plug med godt

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Arbejde med musik. Leif Smidt december 2015. Side 1

Arbejde med musik. Leif Smidt december 2015. Side 1 Arbejde med musik Leif Smidt december 2015 Side 1 Hvordan får jeg musik på min ipad Der findes flere forskellige måder, du kan få musik på din ipad. 1. Overfør musik fra din computer Hvis du i forvejen

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. www.philips.com/welcome DS6800W. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på. www.philips.com/welcome DS6800W. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS6800W Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Sikkerhed 4 Meddelelse 5 26 Dansk 2 Dit underholdningssystem 7 Indledning 7 Hvad

Læs mere

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS3480/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Overholdelse

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Installering N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS8800W. Brugervejledning

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS8800W. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS8800W Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 Meddelelse 4 2 Dit underholdningssystem 6 Indledning 6 Hvad er der

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid)

Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid) Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid) WiFi 4W LED RGBW Gu10 pære Kan styres via fjernbetjening eller iphone og android (kræver kontroller) Vurdering: Endnu ikke vurderet Pris: Pris: 194.00 kr

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Læs mere