RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

2 Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende videokameraer. Formål Formålet med tv-overvågning i Boligforeningen VIBO s afdelinger er at beskytte boligforeningens bygninger og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte og beboere og skabe mulighed for efterforskning af kriminelle handlinger. Der kan være følgende aspekter og formål med tv-overvågning: Tv-overvågning har en forebyggende effekt i forhold til tyveri, indbrud og hærværk, så risikoen for kriminelle handlinger reduceres. Brug af tv-overvågning vil være tryghedsskabende for personale og beboere generelt i områder, hvor det er opsat. Tv- overvågning opsat på ejendomskontoret, hvor der er beboerkontakt, vil virke tryghedsskabende for personalet, og kan reducere eventuelle alvorlige konflikter. Tv-overvågningen og optagelserne kan være afgørende bevismateriale ved en efterfølgende politimæssig efterforskning. Lovgivning Bestemmelser om tv-overvågning findes i lov om tv-overvågning og i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Her ud over er der en række andre regelsæt, som efter omstændighederne også skal iagttages. Det gælder straffeloven, se særligt lovens 232, 263, stk. 1, nr. 3 og 264 a, forvaltningsloven samt arbejdsretlige regler og principper. Hvad omfatter tv-overvågningsloven TV-overvågningsloven indeholder regler om: Privates overvågning af områder, der benyttes til almindelig færdsel Oplysningspligt ved tv-overvågning af steder eller lokaler, hvor der er almindelig adgang. 1

3 Hvad omfatter persondataloven Persondataloven gælder enhver form for behandling af personoplysninger (billeder) i forbindelse med tv-overvågning og indeholder regler om følgende: Behandlingen af personoplysninger skal være i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Indsamlingen skal ske til udtrykkelige angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Det indsamlede må ikke omfatte mere end nødvendigt. De personoplysninger, der indgår i optagelserne, skal være beskyttet mod misbrug og mod, at uvedkommende kan få adgang/kendskab til oplysningerne. Der er endvidere særregler om videregivelse, sletning og oplysningspligt. Det fremgår af disse regler: Optagelserne må ikke videregives uden samtykke, med mindre det følger af lov, eller de videregives til politiet til kriminalopklarende formål. Optagelserne skal som udgangspunkt slettes senest 30 dage efter, at de er foretaget. De personer, der overvåges, skal orienteres om tv-overvågningen. Overvågning Hvad må overvåges: Som hovedregel bør det kun være lukkede afgrænsede områder som indgange, storskralds-/dagrenovationsrum og kældre der overvåges. Dette gælder dog ikke tryghedsskabende tv-overvågning ved for eksempel ejendomskontor og andre sårbare områder samt adgangsveje til boligforeningens ejendomme. Det skal bemærkes, at der gælder skærpede krav om overvågning i det offentlige rum så som p-pladser, boldbaner og lignende, hvor man skal have særlig dispensation/tilladelse fra den stedlige politidirektør, for at få lov til overvågning. Denne gives kun, hvis overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. En sådan tilladelse kan gives for højest 5 år ad gangen. Hvad må ikke overvåges : 2

4 Kameraer må ikke opsættes, hvis de kræver 3. part, f.eks. ved at optagervinklen rækker ind på 3. mands område (nabogrund eller offentlig vej). Dette gælder ligeledes beboernes private rum/lejligheder. Kameraer må således ikke anbringes så de optager f.eks. gennem beboernes vinduer. Ejendommens eventuelle fælles bad-, toilet- og omklædningsrum. Der må ikke optages lyd. Skiltning I lov om tv-overvågning og i persondataloven findes regler om skiltning. I henhold til loven, skal man oplyse, ved skiltning eller på anden tydelig måde, om at området tv-overvåges. Ved tv-overvågning indenfor, skal der opsættes skilte ved alle indgangspartier. Ved udendørs overvågning, skal der skiltes tydeligt på bygninger og materiaelr. Skiltningen skal til enhver tid følge den gældende lovgivning. Adgang til gennemsyn af optagelser og opbevaring af disse Persondataloven stiller meget strenge krav, ikke bare til opbevaringen af optagelserne, men også til at de personoplysninger, der indgår i optagelserne, skal være beskyttet mod misbrug og mod at uvedkommende kan få adgang/kendskab til oplysninger. Der skal derfor på forhånd udpeges en eller to dataansvarlige blandt boligorganisationens ledende medarbejdere, som har den fornødne kompetence og bemyndigelse. Det er alene den/de dataansvarlige, som må gennemse optagelserne. Adgang til materialet gives ved at den/de bemyndigede personer tildeles brugernavn og passwords. Herudover har direktøren, områdecheferne og områdelederne adgang til at gennemse optagelserne. Optagelserne må kun gennemses når der er en begrundet mistanke om hærværk eller en eventuel kriminel handling og lignende. I disse situationer skal optagelserne hurtigst muligt udleveres til politiet og der skal udfærdiges en politianmeldelse. 3

5 Opbevaringen og lagringen af optagelserne skal foregå i en indbrudssikret digital videooptager/harddisk. Optagelserne må ikke gemmes på udstyr, hvor man senere kan rekonstruere billeder fra slettede filer. Sletning af optagelser Indsamlede personoplysninger skal slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige, dog senest 30 dage efter, at de er optaget. Optagelser, som er udleveret til politiet sammen med en politianmeldelse, skal slettes umiddelbart efter overdragelse til politiet. Det er leverandøren i samarbejde med ejendomsmesteren, der sikrer, at anlægget opsættes til sletning af data automatisk efter 30 dage, jfr. lovgivningen. Underretning Etablering af tv-overvågning skal inden igangsættelse være vedtaget på et afdelingsmøde. Ansatte og beboere, hvor der skal foretages tv-overvågning, skal underrettes og informeres om overvågningen, herunder hvad formålet med overvågningen er, at optagelser vil kunne blive videregivet til politiet og i hvilke tilfælde optagelser vil blive gennemgået af den/de dataansvarlige, samt hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret. Organisering og ansvar VIBO s direktør har i samarbejde med områdecheferne det overordnede ansvar og skal godkende enhver opsætning af tv-overvågningsudstyr på eller ved en af VIBO s afdelinger samt sørger for, at indhente eventuel fornøden tilladelse fra politiet. Leverandøren skal instruere og uddanne den/de dataansvarlige, så de kan betjene anlægget lovligt og så dokumentationen sikres og slettes straks, når formålet med at gemme den er opfyldt. Den/de dataansvarlige i den enkelte boligafdeling har det daglige og praktiske ansvar for, at retningslinjerne i denne vejledning følges. Den/de dataansvarlige er også ansvarlig for vedligeholdelse, opbevaring, sletning af optagelser samt for brugen af tvovervågningsudstyr. 4

6 Indkøb af tv-overvågningsudstyr Beslutning om hvilken funktion anlægget skal have, herunder hvilken kvalitet man ønsker. Nedskriv dette således, at afdelingens behov og funktionelle krav er faste og ikke ændres efter leverandørens muligheder for løsning. Kvaliteten af mulighederne for genkendelse af personer er meget afhængig af antallet af kameraer samt lysforhold. Hav derfor en mening om, hvilket krav der er til, om der skal være genkendelsesmuligheder, eller blot registrering af hændelser. Vær opmærksom på, at store krav til anlægget ofte følges af krav om yderligere belysning af det overvågede område. En entreprise der så vil komme oven i anskaffelsen. Vælg altid en leverandør, der er registreret hos Forsikring & Pension /F&P). Listen forefindes på Vælg en leverandør der kan levere i henhold til den gældende standard på området DSEN (Standarden omtaler hvordan et installeret tv-overvågningsanlæg skal fungere). Vær opmærksom på regler for tilbudsindhentning og udbud. Få tilbudsgiver til at komme med et forslag til løsning og pris og gennemgå herefter forslaget/forslagene kritisk. Få garantier hos leverandøren for at det indkøbte kan serviceres i mindst 5 år (reservedele og software). 5

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal 42 1060 København K Mail: pah@fmn.dk Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Den tilbudte løsning og minimumskrav

Den tilbudte løsning og minimumskrav Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis,

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Medarbejderen i den digitale verden

Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Udgivet af LO, Landsorganisationenen i Danmark Tekst: LO Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk ISBN 978-87-7735-826-5 LO-varenr.: 3203

Læs mere