Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Knuds Kirke, Fredericia"

Transkript

1 Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes mange udenfor vores egen kirke. Det var nyhedsstof i landets aviser og TV. Mens antallet af katolikker vokser, skal en del katolske kirker og menigheder lukkes og slukkes. Hvorfor dog? De fleste kan ikke forstå det. Men at denne bekendtgørelse kommer for dem som et lyn fra en klar himmel er dog lige så uforståeligt. I årevis har bispedømmet med biskop Martensen, biskop Ceszlaw, sognepræster, koordinatorer for kirkeskat, pastoralrådet og mange menighedsråd med skiftende alvorlige og imødekommende ord råbt vagt i gevær: Kære trosfæller betal dog jeres kirkeskat og lad være med at snyde i skat ved blot at betale et symbolsk beløb i stedet for mindst 1% af jeres skattepligtige indkomst. Bispedømmets økonomiske muligheder blev med årene ringere og ringere eftersom tilskuddet fra vores tyske trosfæller blev mindre, siden de gav mere tilskud til det gamle fattige Østtyskland. Det var på bekostning af det rige Skandinavien, der efterhånden dog skulle kunne klare sig selv. Tilskuddet fra ordensamfundene blev med årene også mindre, eftersom flere ordenssamfund på grund af mangel på tilgang har forladt Danmark. Ulven kommer! Vi kender historien. Folk blev advaret mange gange. Men der skete ikke noget. Til sidst troede ingen længer på det, heller ikke da ulven kom. Men så var det bare for sent. Hvert år skulle Bispedømmet putte store beløb i de sogne og institutioner, der kørte med et stort underskud. Heldigvis betalte dog flere i de senere år deres kirkeskat. Men desværre ikke nok til at vende skuden. Summa summarum: Ulven ER kommet. Selvom der er sket store besparelser i bispedømmet, kan vi ikke sparer os ud af krisen. Der skal nye strukturer til: færre præster og sammenlægning af nogle sogne til større pastorale enheder. Vores egen Sct. Knuds Menighed hører blandt de mindre menigheder. Derfor kan indtægterne af kirkelige handlinger (dåb, vielser, begravelser mm.) heller ikke være store. Ej heller indtægterne af kirkeskat. Men det vil dog hjælpe gevaldigt, hvis flere gratister ville tage sig sammen og betale kirkeskat. Nu ligger regninger, der skal betales, i alt for få hænder. Som der er nu kan vi lige betale udgifterne til kirkens drift (varme og el, forsikringer, skat). Vi har været så heldige, at vi har nydt godt af de store tilskud fra Bevaringsfonden (kr ) og

2 Kulturstyrelsen (kr ) til renovering af kirkebygningen. Menigheden har (indtil ) selv bidraget med kr Det er virkelig flot og viser den store velvilje fra mange af jer til at gøre en stor indsats for vores kirke. Tak til alle for jeres bidrag. Vi fortsætter med indsamlingen, så også kirkens facadevinduer kan blive malet, så at også de kan klare mange år endnu. Også vi bliver berørt af Det nye katolske Danmarkskort. I september måned blev jeg udnævnt til jeres nye sognepræst. Udnævnelsen er ikke tidsbestemt. Derved kunne man allerede formode noget. Ifølge planen forbliver Sct. Norbert og Sct. Knud to selvstændige menigheder - men dog med én og samme sognepræst med bopæl i Vejle. Det er klart, at Sct. Knud føler sig mere svigtet end Sct. Norbert. Men det har uvilkårligt også konsekvenser for Sct. Norberts Menighed: ændrede messetider, færre hverdagsmesser, og de har heller ikke længere en fuldtidspræst, der oven i købet er kommet op i en pæn alder. Sct. Knuds Kirke har i de sidste årtier kendt til mange præsteskift. Nogle af dem har der kun været i kort tid. Præstegården har i flere perioder stået ubeboet, da sognepræsten boede i et andet sogn. De mange og hyppige præsteskift har været en prøvelse óg en udfordring. Den har dog også styrket menigheden. Den holdt sammen. Præster kommer og går, men menigheden består. Vi kan ikke skrue tiden tilbage. De gode gamle dage kommer aldrig tilbage. Ja, dagene er blevet anderledes, men de er dog stadigvæk gode. Vi kan glæde og over en god kirkegang til søndagsmesserne og at Sct. Knuds Skole og Børnehave har ventelister. Den 25. april vil vore 5 firmander blive firmet af biskop Czeslaw. Kan jeg som sognepræst klare både Sct. Knuds og Sct. Norberts Kirke helt alene? Desværre nej. Det kan kun lade sig gøre takket være den store indsats af mange af jer både her i Fredericia som i Vejle. Og så er vi så heldige, at vi i år har en stor hjælp i vores præstepraktikant Kasper Baadsgaard- Jensen. I nærmeste fremtid vil vi have et fællesmøde for Sct. Norberts og Sct. Knuds menighedsråd. Lad os bede og arbejde for, at den fælles præstelige betjening af de 2 menigheder ikke kun opleves som en belastning for begge sogne. Men hvis vi vil - og har en positiv indstilling - vil det også have positive effekter. Gensidig hjælp og frugtbart samarbejde - vil være til gavn for begge sogne. Fastetiden, som vi går ind i, er en egnet tid til at gøre noget ved vores kirkelige engagement. Lad os blive mere solidarisk med Verdenskirken, vores egen Katolske Kirke, - også når afstanden mellem to sognekirker er 25 km! God fastetid! Og - når vi kommer så langt - god påske!

3 Kirkeprojektet Vi kan glæde os over, at Kirkeprojektet er afsluttet. Hvad er der sket? - Afrensning og omfugning af facader udført med brændt fuge. - Ny døre på sydsiden udført som oprindeligt med genanvendelse af gamle beslag. - Facademaling på sydsiden af den gamle skolebygning med silikatmaling som eksisterende. - Afrensning og maling af portal som eksisterende. - Renovering af urskiver, luger, klokke og etablering at nyt urværk i tårnet. - Ny facadebelysning på kirken og tårnet. Det kunne lade sig gøre takket det store tilskud på ,00 kr. fra Bevaringsfonden ,00 kr. fra Kulturstyrelsen samt menighedens egen indsamling på ,73 kr. Tak til alle, der har bidraget, og en særlig tak til Jørgen Braarup Hansen, der som initiativtager har taget det store arbejde i hele projektets forløb, ligeledes en stor tak til skolelederen Joachim Grundtvig og skolens pedel Malle for deres støtte og praktiske hjælp. Fra bispekontoret fik vi grønt lys til at fortsætte vores (afgiftsfrie) indsamling til projektet, så også kirkens facadevinduer kan blive malet. Det er skønt, at vores gamle Sct. Knuds Kirke igen er blevet sat i stand, så den atter kan klare mange årtier. Den fortjener det! Jan Ophoff, sognepræst

4 Resumé af regnskabet for Sct. Knuds Menighed 2014 Budget 2014 Regnskab 2014 Budget 2015 INDTÆGTER 1 Kirkeskat + sognebidrag , , ,00 2 Kollekter til sognet, kirkebøsse, kirkelige handlinger , , ,00 3 Kollekter til andre formål 8.000, , ,00 4 Diverse indtægter , , ,00 5 Godkendte indsamlinger , , ,00 6 Tilskud fra bispedømmet 0,00 0,00 0,00 7 Tilskud fra ordenssamfund 0,00 0,00 0,00 8 Indtægter i alt , , ,00 UDGIFTER 9 Kirke, præstebolig, menighedshus , , ,00 10 Kultusudgifter 5.000, , ,00 11 Vedligeholdelse af bygninger og inventar , , ,00 12 Nyanskaffelser 0, ,00 0,00 13 Lønninger 0,00 0,00 0,00 14 Kontorudgifter 8.000, , ,00 15 Pastorale udgifter 4.000, , ,00 16 Kørselsudgifter , , ,00 17 Diverse udgifter 8.000, , ,00 18 Henlæggelser 5.000, ,86 0, Afgift til bispedømmet , , ,48 21 Koll. andre formål end sognet 8.000, , ,00 22 Udgifter i alt , , ,48 23 Overskud/Underskud 5.195, , ,48

5 Kirkeskat Den Katolske Kirke er ikke pavens, biskoppernes eller præsternes, den er alle de troendes Kirke. Kirken er et fællesskab, vi hver især skal støtte. Vi har et ansvar for at bidrage til Kirken, så de tre ben der bærer enhver menighed kan udleves: liturgi, forkyndelse af det glade budskab og tjeneste for næsten. Et bidrag til Kirken er ikke som et medlemskontingent. Det er en aktiv deltagelse og støtte til vores fælles Kirke. Hver søndag samler vi penge ind via kollekten. Det er et godt og vigtigt bidrag, hvor vi både støtter vores egen lokale menighed og af og til støtter fællesprojekter som Caritas, Missio, de præstestuderende m.m. Da kollekten varierer fra søndag til søndag, kan vi ikke kalkulere med dette beløb. Derfor er kirkeskatten en vigtig indtægt for vores menighed og for vores bispedømme. Den sikrer et fast beløb, så vi ved, hvad der forventes af indtægter. Af den kirkeskat du betaler går, 60 % til menigheden og 40 % går til bispedømmets fælles udgifter. Udgifterne i sognet er de samme som man finder i et hvert hjem: varme, elektricitet, vand, vedligeholdelse af bygningen, bil m.m. Dertil kommer udgifter til undervisning, aktiviteter i menigheden, sogneblad, kort sagt det der giver liv til de fysiske rammer i vores menighed. De 40 % til bispedømmets fælles udgifter går primært til præstelønninger, til uddannelse af nye præster, fælles aktiviteter som Pastoral Centret, administration og solidarisk støtte til andre menigheder med udgifter, de ikke selv kan betale, som f. eks. et nyt tag til kirken. Hvor meget skal man betale? Bispedømmet anbefaler at man betaler 1 % af sin skattepligtige indkomst, det svarer nogenlunde til det beløb, medlemmer af folkekirken betaler i kirkeskat. Hvis du opgiver dit cpr. nummer ved tilmelding til kirkeskat, vil dit bidrag automatisk blive trukket fra i SKAT. Hvis du allerede er tilmeldt ordningen, vil vi bede dig overveje om dit bidrag står i forhold til din skattepligtige indkomst, kirkens behov og hvad du er i stand til at give. Hvordan? Tilmelding kan ske online på Eller du kan udfylde blanket i sognebladet og aflevere eller sende den til: Sct. Knuds Kirke Sjællandsgade 50 A DK Fredericia Det samme link og den samme blanket kan også bruges hvis du ønsker at øge dit bidrag

6 Ja, jeg tilmelder mig Jeg ønsker at ændre min nuværende kirkeskat Bispedømmets kirkeskatteordning (1-års kontrakt) Jeg ønsker at betale min kirkeskat med et fast beløb på kr. pr. år. Beløbet skal trækkes på min konto hver: måned kvartal halvår år Beløbet skal trækkes første gang i måned. År 20. (Beløbet vil blive indeksreguleret efter nettoprisindekset. Pastoralrådet vedtager hvert år reguleringsprocenten). Navn, adresse og kontooplysninger (Brug venligst blokbogstaver og udfyld alle felter) Fornavn(e): Efternavn: Adresse: Postnr. og by: Telefon (fastnet/mobil): Bank: Registerings-nr.: Kontonummer: CPR-Nummer: - (ved oplysning af dit CPR-nummer, trækker SKAT automatisk dit bidrag fra din selvangivelse) Underskrift Dato Underskrift

7 Messetiderne Søndagsmesse: kl højmesse Hverdagsmesser: onsdag: kl (i fastetiden korsvejsandagt kl efterfulgt af messe) fredag: kl Skærtorsdag Langfredag Påskelørdag Påskesøndag kl Højmesse Ændrede messetider i Den stille Uge og Påsken Tilbedelse af Det allerhelligste Sakramente indtil kl kl Passionsliturgi kl Indvielse af påskekurver efter polsk tradition kl Påskevigilien og midnatsmesse kl Højmesse Til kalenderen i øvrigt: Kirkekaffe med orientering om menighedsrådets arbejde i 2014: Søndag den 8. marts vil der efter messen være kirkekaffe med orientering om menighedsrådets arbejde i det forgangene år. Firmelse: Lørdag den 25. april meddeler biskop Czeslaw i højmessen kl vore 5 firmander firmelsessakramentet. Reception efter messen. Ømvalfart: Søndag den 7. juni er der valfart til Vor Frue af Ømborgen. Mere information og tilmelding kommer senere. Sommerfest i menigheden: Søndag den 21. juni afholdes den årlige sommerfest i forbindelse med festdagen for menighedens værnehelgen Sct. Knud. Mere information følger. For opdatering og ændringer i messetider og kalenderen henvises til kalenderen på hjemmeside:

8 Sct. Knuds Kirke Sjællandsgade Fredericia Danske Bank Sognepræst: Jan Ophoff O.Præm. Fjellegade Vejle Tlf.: Mob Gudstjenesteleder: Præstepraktikant Kasper Baadsgaard- Jensen Tlf Mob Menighedsrådformand: Jeremi Kiruparajan Tlf Sct.Knuds Skole: knud.dk Sogneblad: Ansvarshavende: Jan Ophoff O.Præm

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION

DANSK KHERWARA MISSION DANSK KHERWARA MISSION NR. 1 FORÅR 2015 71. ÅRG. Kære Læsere Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser ogbudgetter. Sådan skriver Benny Andersen i sin sang om forårssolen. REGNSKAB Også

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Kritisk Sygdom hedder nu VKS

Kritisk Sygdom hedder nu VKS d - n y t n r. 3 s e p t e m b e r 2 0 0 8 Kritisk Sygdom hedder nu VKS n Side 2 Debat om zoneterapi n Side 3 Nye grænser for medicintilskud n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" "danmark"

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere