Kampagnehåndbog j #DKMOD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampagnehåndbog j #DKMOD"

Transkript

1 Kampagnehåndbog j #DKMOD

2 IndHoldsfORtegneLsE Kære frivillig, Side 2. Kære frivillig Side 3. Mellemfolkeligt Samvirke kort fortalt Side 4. DK mod Skattely Side 6. Om skat og skattely Side 9. Lokale aktiviteter i DK mod Skattely Side 10. Kampagnetidslinje Side 12. Tag til debatmøde Side 12. Sådan gør I Side 18. Mobilisér lokalt Side 19. Lokale kampagneaktiviteter Side 22. Onlinekampagne Side 23. Kampagnematerialer Side 24. Kontakt Vi er glade for, at du er med, og vi ser frem til at lave DK mod Skattely sammen med dig. Denne kampagnehåndbog er skrevet som en hjælp til dig og dine medfrivillige i DK mod Skattely. En stærk kampagne, som trækker stor opmærksomhed, kræver god planlægning og masser af motivation. I denne håndbog giver vi dig derfor nogle værktøjer til planlægningen af dit arbejde, forslag og konkret inspiration til, hvordan du og din gruppe kan gå til arbejdet. Men der er også plads til, at I selv kan skrive jeres idéer og strategier ind. Håndbogen giver svar på mange af de spørgsmål, du måtte have, og en lille huskeliste til praktiske ting, du skal være opmærksom på. Kan du ikke finde det svar, du søger, i kampagnehåndbogen, står vi altid til rådighed på Mellemfolkeligt Samvirkes sekretariat. Kontakt Mikkel Iversen på Vi håber, at du får en fed oplevelse som frivillig i DK mod Skattely, og at du får udviklet dine kompetencer, prøvet dine kvalifikationer af og øget dit personlige og professionelle netværk. Ikke mindst håber vi, at du får det sjovt, mens du lokalt kæmper for en vigtig global sag. 2

3 Mellemfolkeligt Samvirke - kort fortalt Bag DK mod Skattely står Mellemfolkeligt Samvirke. Mellemfolkeligt Samvirke (MS) arbejder for demokrati og indflydelse til verdens fattigste. MS har en rettighedsbaseret tilgang til udvikling og bekæmper fattigdom ved at hjælpe verdens fattigste til selv at kæmpe for deres rettigheder og bryde de strukturer, der holder dem fast i sult og fattigdom. MS har mere end 70 års erfaring med udviklingsarbejde, og vores indsatser sigter efter at forbedre levevilkårene for mennesker, der lever i fattigdom, så de kan klare sig selv på lang sigt. Vores målgrupper i det konkrete arbejde er primært kvinder og unge. Sammen med lokale organisationer arbejder vi for at støtte verdens fattigste mennesker i at kende og kræve deres rettigheder, så de kan være med til at opbygge demokratiske og bæredygtige samfund. Mellemfolkeligt Samvirke er en del af den internationale sammenslutning Action- Aid, der arbejder i mere end 40 lande i verden og når ud til mere end 25 millioner af verdens fattigste. I udviklingslande såvel som herhjemme giver MS handlemuligheder for mennesker, som vil tage et medansvar for global, bæredygtig udvikling. DK mod Skattely er en af disse handlemuligheder, hvor du kan være med i kampen mod fattigdom. 3

4 DK MOd SkaTtELY DK mod Skattely er Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne for at stoppe multinationale selskabers brug af skattely. Skattely udhuler vores velfærd og fremmer ekstrem ulighed i verdens udviklingslande. Det er helt afgørende, at udviklingslandene får flere skatteindtægter i de kommende år, for at der er midler nok til at afskaffe fattigdom og sult og stoppe den eskalerende ulighed. Sammen med dig og borgere i hele Danmark vil vi sætte en stopper for brugen af skattely. Er du med i kampagnen, arbejder du for at flytte penge fra skattely til sundhed, uddannelse og infrastruktur. Hvad er problemet? Multinationale selskaber som Google, Skype, Coca-Cola og IKEA er blevet afsløret i at bruge skattely. Ved hjælp af hullede lovgivninger, hemmelige skatteaftaler og uetiske rådgivere placerer de deres profit forkerte steder og kan dermed skære drastisk ned på deres skattemæssige bidrag til de samfund, hvor de 4 skaber deres profit. EU-Kommissionen vurderer, at vi i EU går glip af op mod milliarder kr. om året. Hvor meget mon Danmark mister i skatteindtægter? Det er næsten umuligt at finde ud af grundet uigennemsigtige regnskaber og hemmelighedskræmmeri. Men konsekvenserne for verdens udviklingslande er langt mere alvorlige. Det skønnes, at de hvert år mister op mod 900 milliarder kr. alene på grund af skattespekulation via skattely. Det er mere, end de selvsamme lande modtager i udviklingsbistand. Det er penge, der kunne bruges til uddannelse, infrastruktur og hospitaler. Tre gode grunde til at sætte en stopper for skattely Skattely udhuler vores fælles velfærd og fremmer ekstrem ulighed især i udviklingslande Skattely giver multinationale skattespekulanter urimelige konkurrencefordele over for lokale virksomheder, der betaler en fair skat Skattely bygger på hemmelighedskræmmeri og underminerer borgernes demokratiske indflydelse

5 Hvordan løser vi det? Der er valgår i Danmark, og det er afgørende, at vores politikere forpligter sig til at stoppe skattely og skattefusk. Ved fælles indsats kan vi sikre, at Danmark bliver et internationalt foregangsland i kampen mod de usolidariske og udemokratiske skattely. Det er derfor vigtigt, at vi får alle med. Sammen står vi stærkere når vi skal forandre et forældet og hullet globalt skattesystem og overbevise folketingskandidaterne om, at de skal gå forrest i den kamp. DK mod Skattely er en del af den globale skattekampagne #Tax- Power, hvor dedikerede mennesker fra 20 lande kæmper for, at multinationale selskaber skal betale en fair skat i de udviklingslande, hvor de producerer. Bag kampagnen står ActionAid, som Mellemfolkeligt Samvirke er en del af. Vi arbejder desuden sammen med en masse andre organisationer i ind- og udland for at skabe det fælles, folkelige pres. De rige lande spiller en afgørende rolle i forhold til de globale skatteregler. Hvis reglerne ændres her, vil det også hjælpe udviklingslandene. PolitiSke krav Vi opfordrer de cirka 700 folketingskandidater til, senest 100 dage efter valget, at fremsætte et forslag, som har til formål at stoppe virksomheders brug af skattely Hvis altså de bliver valgt ind! Samtidig skal de sikre, at Danmark bliver et internationalt foregangsland i kampen mod de usolidariske og udemokratiske skattely. Det kan de gøre ved at arbejde for de tre hovedkrav i kampagnen DK mod Skattely: Selskaber placeret i skattely må ikke modtage danske skattekroner Lokale virksomheder skal ikke opleve unfair konkurrence fra multinationale selskaber i skattely. Derfor skal der indføres en effektiv global minimums-selskabsskat med EU som frontløber Borgere har ret til at kende problemets omfang. Vi aner i dag ikke, hvor mange milliarder Danmark årligt går glip af grundet skattely. Derfor skal Skat lave beregninger, som viser problemets omfang. Danmark skal gå forrest i EU og sikre, at multinationale virksomheder aflægger offentligt tilgængelige regnskaber i hvert land, de har forretning i. Der skal være åbenhed om skatteaftaler mellem myndigheder og selskaber, samt om hvem selskabernes reelle ejere er. Engager dig lokalt og globalt i at stoppe skattely! Jo flere vi er jo stærkere står budskabet. 5

6 Om skat og SKaTteLy Skat er med til at sikre et samfunds velfærd, og det er igennem skat, at alle bidrager til, at staten kan betale for velfærdsydelser. Eller sådan burde det være, men desværre er det langt fra alle, der spytter i den store fælleskasse. Multinationale selskaber, der ofte burde betale mest i skat, er tit dem der betaler mindst de flytter profitten til skattely, hvor de ikke skal betale skat og nemt kan skjule mange penge. Skat og skattely kan virke som komplicerede emner det er også en af grundene til, at multinationale selskaber kan slippe af sted med at betale meget lidt eller ingenting i skat i de lande, hvor de arbejder. Alle kan dog forstå, at også virksomheder skal betale skat af den profit, de laver i et givent land. For at I er bedre rustede til at fortælle om og diskutere skat, får I her en lille forklaring af nogle af de vigtigste begreber inden for skatteproblematikken. I bliver ikke eksperter, men det er heller ikke nødvendigt for at skabe opmærksomhed omkring problemerne og sætte ord på, hvordan skattesystemet burde sættes sammen, og hvordan man stopper brugen af skattely. Skattely Skattely findes over hele verden. De er ofte små østater som Mauritius og Jersey, men, som det er kommet frem, er også lande som Irland, Holland og Luxembourg skattely. Skattely er et land, en stat eller et territorium, hvor der opkræves en ekstremt lav selskabsskat fra udenlandske virksomheder. Desuden er skattely kendetegnet ved en meget lav grad af gennemsigtighed i forhold til, hvem der ejer selskaberne, og hvad der reelt foregår. Ofte er de selskaber, der er placeret i skattely, blot skuffeselskaber, hvor man gemmer profit tjent i andre lande og på den måde kommer udenom at betale selskabsskat i det land, hvor profitten er tjent. Knap halvdelen af alle de penge, der investeres i virksomheder i udviklingslandene, passerer gennem et skattely. Man mener, at ca. 50 procent af al verdens handel foregår internt mellem multinationale selskaber det skaber muligheder for skattefusk, hvis ikke der er gennemsigtighed i selskabernes regnskaber. Skattespekulation vs. skatteunddragelse. Kort sagt er skatteunddragelse ulovligt skattesnyd, mens skattespekulation er lovligt. Med skattespekulation udnytter multinationale selskaber utilsigtede huller i lovgivningen og undgår på uetisk vis at betale 6

7 skat ved at placere overskuddet i skattely, så de helt eller delvist undgår at betale skat. Formålet med både skatteunddragelse og skattespekulation er for virksomheden at nedbringe skattebetalingerne mest muligt. Der er en kæmpe gråzone mellem skatteunddragelse og skattespekulation. Det skyldes for det første, at lovgivningen er forældet og skal strammes op. For det andet skyldes det, at der er dårlig gennemsigtighed på området, hvilket betyder, at man ofte kun har adgang til meget mangelfuld information. Når vi taler om gråzonen, bruger vi ordet skattefusk. Aggressiv skatteplanlægning Udtrykket aggressiv skatteplanlægning anvendes om virksomheder, der fx flytter deres overskud til andre lande, både inden for og uden for EU, for at betale så lidt skat som muligt. Virksomhederne kan på den måde udnytte nationale lovgivninger til at sikre, at de betaler mindst muligt i skat. Det kan for eksempel gøres ved at flytte udgifter og overskud rundt mellem egne datterselskaber, så man opnår underskud i lande med høj skatteprocent og overskud, hvor der er lav skatteprocent eller fordelagtige beskatningsaftaler. Begreber som dobbelte irlændere, hollandske sandwiches og Luxembourg-finter dækker over forskellige former for aggressiv skatteplanlægning og indviklede selskabsformer, som kan minimere virksomhedernes skattebetaling til næsten nul procent. Det er svært at vurdere, om aggressiv skatteplanlægning er lovlig eller ej det vurderes fra sag til sag ikke desto mindre er det udtryk for dårlig etik og moral. Skat skal betales, hvor værdien er tjent. Skatterabatter Mange udviklingslande er rige på naturressourcer, men ofte har landene hverken kapitalen eller den nødvendige erfaring til at gennemføre udvindingsprojekter. Derfor forsøger mange udviklingslande at tiltrække multinationale selskaber gennem lukrative særaftaler, der giver selskaberne en fordelagtig skatterabat. Skatterabatter er således særlige aftaler og reduktioner i selskabskatten, som regeringer selv indgår med virksomheder. Idéen for regeringerne er at tiltrække investeringer, skabe arbejdspladser og igangsætte produktion i landet. Skatterabatter kan være en aftale om ikke at betale skat i en opstartsfase (skattefritagelse) eller en skattenedsættelse over en årrække. Skatterabatter mindsker statens mulige skatteindtægter og skaber ulige konkurrenceforhold for de små nationale virksomheder, der må betale en højere selskabsskat. Problemet er, at de enkelte lande konkurrerer mod hinanden for at tiltrække udenlandske investeringer, og derfor ender det ofte med, at virksomhederne i en årrække enten betaler en meget lav skat eller slet ingen skat. På den måde får udviklingslandene ikke del i overskuddet fra produktionen, som i stedet forsvinder ud af landet, hvis ikke der bliver geninvesteret i landet. 7

8 Hvad har det med Danmark at gøre? Danmark rammes også af multinationale selskabers brug af skattely og skattespekulation. Problemet i Danmark, som i resten af verden, er, at det er utroligt svært at finde ud af, hvor mange penge, vi egentlig går glip af. Der er ingen gennemsigtighed i de multinationale selskabers regnskaber, og vi kan derfor ikke se, hvad de tjener i lige præcis Danmark. Derfor kan vi heller ikke se, hvad de burde betale skat af. Der er dog ingen tvivl om, at det er mange penge, Danmark går glip af. Penge, vi kunne have brugt i vores fælles samfund på flere pædagoger til at passe vores børn, bedre indsats for vores ældre og mange andre ting. Derfor er brugen af skattely også noget, vi i Danmark må sætte en stopper for. Hvad har det udviklingslandene at gøre? Udviklingslandene er de lande, der oplever de største konsekvenser ved multinationale selskabers brug af skattely og aggressiv skatteplanlægning. Det skønnes, at udviklingslandene hvert år mister op mod 900 milliarder kr. alene på grund af skattespekulation via skattely. Det er langt mere, end hvad udviklingslandene modtager i udviklingsbistand. Hvis vi sætter en stopper for multinationale selskabers skadelige brug af skattely, vil der være penge til uddannelse af børn og unge, infrastruktur i form af fx veje og el og adgang til bedre sundhed for verdens fattigste. 8

9 Lokale aktiviteter i DK mod Skattely Hvordan får vi DK mod Skattely på landkortet? Mellemfolkeligt Samvirke har udarbejdet nogle aktiviteter, som I skal planlægge i forbindelse med kampagnearbejdet i jeres by. Senere i kampagnehåndbogen kan I læse mere om de forskellige aktiviteter og få hjælp til, hvordan I gør. Send en mail til din lokale folketingskandidat Gå ind på dkmodskattely.dk og skriv til din lokale folketingskandidat, del og få alle dine venner, bekendte og familie til at skrive til deres. Se meget mere om at komme i kontakt med dine lokale politikere senere i kampagnehåndbogen. Få din lokale virksomhed med Besøg din lokale virksomhed og fortæl dem om, hvordan multinationale selskabers brug af skattely også går ud over dem ved at skabe unfair konkurrence. Tilbyd virksomheden at blive en del af DK mod Skattely ved at sætte et Her benytter vi ikke skattely - klistermærke i vinduet. På den måde kan kunder også se, at virksomheden er mod skattely. Lav et event i din by Slip fantasien løs og find på et opsigtvækkende event til jeres by. I kan fx lave et skattely på torvet, hvor i uddeler flyers og skaber opmærksomhed omkring DK mod Skattely eller tage rundt og opsætte skatteskolen på gaden eller i en butik og undervise i problemerne omkring skattely og skattesnyd. Se hvordan på dkmodskattely.dk/lav-etevent-i-din. Her kan I se mange flere ideer til, hvad I kan lave af events i jeres by. Skriv dig op til kampagen Gå ind på dkmodskattely.dk/ skriv-dig-op-til-kampagnen, del og få alle dine venner, bekendte og familie til at skrive sig op. 9

10 10

11 11

12 Sådan gör I! Tag til debatmøde Valgkampen i Danmark er gået i gang, og Mellemfolkeligt Samvirke opfordrer derfor folketingskandidaterne til at tage stilling og være med til at stoppe selskabers brug af skattely. For at få politikerne i tale og sætte fokus på emnet har vi arrangeret debatmøder med lokale folketingskandidater i hele landet, hvor vi debatterer skattelyproblematikken, hvordan skattespekulation betyder milliardtab for udviklingslandene, og hvad kandidaterne vil gøre ved problemet, hvis de bliver valgt. 8. april Debatmøde // Slagelse 13. april Debatmøde // Silkeborg 14. april Debatmøde // Kolding 15. april Debatmøde // Aarhus 15. april Debatmøde // Svendborg 16. april Debatmøde // Aalborg 27. april Debatmøde // Roskilde 28. april Debatmøde // Helsingør 29. april Debatmøde // Odense Tjek tid og sted på dkmodskattely.dk/ kalender 12 At lave kampagne er både sjovt, udfordrende og til tider hektisk. Derfor er det vigtigt, at I planlægger, hvad I vil og skal under kampagnen. Det er en rigtig god ide, at I sætter jer ned og laver en strategi en handlingsplan over, hvad I skal nå. På de følgende sider får I gode råd og redskaber til jeres arbejde. Skab en stærk kampagnegruppe. Start med at lave en stærk gruppe et stærkt hold. Et stærkt hold etableres for det første ved at finde flere, som har lyst til at være frivillige i kampagnegruppen. Få fat i dine/jeres venner og bekendte eller venners venner, til I selv synes, I er nok. Når gruppen er samlet, er det vigtigt, at I laver en forventningsafstemning for at sikre, at I ved, hvor stort et engagement I hver især kan lægge i kampagnen, og at det frivillige arbejde bliver sjovt og givende for alle. Kortlæg derefter gruppens muligheder ved at se på de enkelte gruppemedlemmers viden, kunnen og kontakter.

13 Hvem kan tegne, hvem kan spille teater, hvem kan holde tale og hvem kender et fedt band eller et lokalt medlem af byrådet? På den måde kan I se, hvilke aktiviteter I har lyst til at lave og kan lave. Aftal, hvordan I fremover vil kommunikere med hinanden og sørg for, at I altid ved, hvem der har ansvar for hvad, indtil I mødes igen. Læg en plan Der vil aldrig være en opskrift, som passer i alle situationer. Derfor vil man altid skulle skræddersy sin kampagne til budskabet DK mod Skattely men også, hvor man er. Det, der virker i Aalborg, vil ikke nødvendigvis virke i Slagelse. Mellemfolkeligt Samvirke arbejder i høj grad ud fra tanken sammen står vi stærkere! En demonstration eller et gadeevent er sjovest og skaber mest opmærksomhed, hvis vi er mange. Men når det er sagt, er det godt at huske, at det ikke nødvendigvis drejer sig om antallet, man mobiliserer. Et relativt lille antal mennesker kan sagtens skabe forandring. Vær også opmærksomme på, at det ikke kun er arbejdet på gaden, der batter. En kritisk mail, en underskriftindsamling, en Facebookstorm, eller hvad I kan komme på af ideer, har også tit stor gennemslagskraft og kan i visse tilfælde være den mest effektfulde aktionsform. En ting, der altid er vigtigt, er dog planlægning. I kommer længst, hvis I har en strategi og en handlingsplan for, hvad I vil lave. ressourcer til at opnå jeres mål. For at kunne udforme en strategi for jeres arbejde, er der en række spørgsmål, I må stille jer selv: Hvad er vores mål? Uden et klart svar på dette, vil det være meget svært at overbevise andre om at støtte eller deltage i sagen. Et overordnet mål er ikke altid beskrivende for, hvordan målet skal nås. Derfor er det nødvendigt at opstille delmål. Delmålene har til formål at konkretisere det overordnede mål og skal derfor være mål, som lettere kan nås. Derudover vil gennemførelsen af de forskellige delmål samlet betyde, at det overordnede mål er gennemført. Spørg derefter jer selv: Hvad har vi af ressourcer? Her skal I ikke kun se på, hvor mange penge I har til rådighed til at stable et fedt event på benene, men hvad I som gruppe kan hver især og samlet som gruppe. I kan nok alle sammen noget, som er vigtigt i arbejdet, og så kender I måske derudover nogen, som ville være gode samarbejdspartnere. Til sidst må I spørge jer selv: Hvordan gør vi? Det er her, I skal lave jeres handlingsplan. Til at lave jeres handlingsplan har I på de næste sider to forskellige skemaer, I kan arbejde med. Her kan I starte med at lade tankerne og ideerne flyve frit, og derefter kan I vælge en ide, I vil arbejde videre med og lægge en plan for. Sørg for at være så præcise som muligt. På den måde ved I hele tiden, hvad næste skridt er. Strategi En strategi er vigtig, fordi I på den måde gør det klart for jer selv og hinanden, hvor I vil hen, hvordan I vil nå derhen og hvad I som gruppe har af 13

14 Our project as a Hollywood movie 1. Brainstorm 3. Target groups Strategy You need: Post-it s and tush ACTION PLANNING Objectives 1. What / Task How / Strategy Who / people With what / Ressorces When / timing Vision step 1. step 2. step 3. a bigger picture template drawn by Loa + Rune Baastrup Risks Challenges step Indicators When have we succeeded??

15 THE CAMPAIGN ST R Using this tool a. 1-2 min. to write immidiate thoughts on post-its b. Put post-its up while explaining it c. Joint talk over ideas => add new post-its d. Sum up by facilitator => joint conclusion 15 Objective Message You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush Ressources Audience Charachters (Victims, Heros, Villains) Target Context & Stories You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush Time & Milestones You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush This icon symbols that you can have diverging ideas on each star spike This icon indicates that you have to reach a consensus on wording - only one version

16 Organisér jer i kampagnegruppen Ansvarsfordeling Det er vigtig at have en klar ansvarsfordeling mellem jer i kampagnegruppen. I kan enten vælge at lave en fast struktur for, hvem der står for hvad, eller lade rollerne rotere for hvert møde eller fra opgave til opgave. Det vigtige er, at I til en hver tid alle ved, hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver. Frivilligbase Det kan være en god idé at etablere en fysisk base for kampagnen. Det kan være samlingssted for aktiviteter, møder osv. Det vigtigste er, at I sørger for at have et sted, hvor I mødes, og at I oplyser nye frivillige om, hvor I mødes enten fast eller fra gang til gang. Kontakt Maja Bech Gregersen på for at høre, om MS kan hjælpe med at skaffe et lokale. Fællesskab Et godt socialt miljø blandt de frivillige er altafgørende! Alle skal føle, at de har indflydelse, er værdsat for deres arbejde og at de har lyst til at udføre arbejdet. Det skal være sjovt at være med. Det er derfor vigtigt at holde alle frivilliges motivation oppe. Det gælder både motivationen for at arbejde med emnet DK mod Skattely og motivationen rent socialt. Til at holde motivationen oppe kan det være en god ide at læse op på nye rapporter og artikler om emnet, men også at kontakte MS sekretariat og bede om input. Til den sociale motivation er et godt fællesskab og stærke relationer internt i kampagnegruppen vigtige. Det kan I fx skabe ved at holde aktivistaftner, afslutte arbejdsdage med fælles middag, spise fælles morgenmad og andre sociale aktiviteter, der kan samle gruppen. Kampagnekalender Det er et rigtig godt redskab at have en kampagnekalender. Kalenderen må gerne være deltaljeret og indeholde fx tidsplan for forberedelse af kampagneaktiviteter, mobilisering af frivillige, opreklamering af aktiviteter og andet. Kalenderen kan derudover indeholde ansvarsperson for aktiviteterne, hvor det skal finde sted, og hvem der deltager. 16

17 Eksempel på kampagnekalender Fredag d. 24 April 2015 Aktivitet Sted Ansvarlig Deltagere Noter Forberedelse af debatmøde Ida Morten Debatmøde Hovbiblioteket Morten Alle Husk at have gode kritiske spørgsmål klar Oprydning og en øl SøndAg D. 26 Tidsrum Tidsrum Kontoret/Hovedbiblioteket Hovedbiblioteket/Cafe 23 Signe Aktivitet Sted Ansvarlig Deltagere Noter 9.00 Forberedelse af skattely på gaden Hos Morten Langgade 3 Morten og Signe Alle Jonas, Morten, Signe Skattely på gaden Store Torv Jonas Alle der kan - husk at invitere på facebook Tue er vegetar Besøg hos alle virksomheder omkring Store Torv Store Torv Tue Alle Husk klistermærker, brev til virksomheder og talepapir Afslutning på dagen - ØL Et hemmeligt sted Ida og Jonas Alle der kan - husk at invitere på facebook Tag en varm trøje med :) 17

18 Mobilisér lokalt Mobilisering handler om at engagere folk i kampagnen igennem oplysning og forskellige gode muligheder for, at de aktivt kan være med. De kan engagere sig ved at deltage I et af jeres spændende events. De kan skrive sig op til kampagnen. De kan være med som frivillige. Der er masser af måder at mobilisere på. I kan holde oplæg på uddannelsessteder i byen og vise DK mod Skattely-videoen. I kan dele flyers ud i byen, falde i snak med folk og fortælle om kampagnen. Aktivér eget netværk Venner Spred ordet om jeres events blandt venner og bekendte og fortæl, hvordan de kan være med. Uddannelsessteder Hæng plakater op og spred flyers på forskellige uddannelsesinstitutioner fx gymnasier og universiteter eller andre videregående uddannelsessteder. Send også invitationer ud gennem sekretærer eller andre i administrationen. Sørg for at sende dem en tekst, de kan sende direkte videre. Hold et debatmøde (MS kommer gerne og hjælper) eller en fredagsbar om emnet. Familie Inddrag din egen familie og få dem til at aktivere deres venner og bekendte. Arbejde Hæng plakater op på dit arbejde, eller hold et oplæg om kampagnen på det ugentlige personalemøde. Online mobilisering Facebook Et af de mest effektive kommunikationsredskaber i en kampagne i dag er Facebook, så det er en god idé at tænke det sociale medie ind i jeres kampagne og gøre online mobilisering til en fast del af jeres kampagnemøder. Sørg for altid at lave et Facebook-event, når I laver en aktivitet. På den måde kan I alle meget nemt invitere alle i kender til at være med. Husk altid at linke til dkmodskattely.dk og få folk til at skrive til deres lokale politiker eller bare skrive sig op til kampagnen. 18 #dkmodskattely

19 2. Få din lokale virksomhed med Lokale kampagneaktiviteter 1. Skab et lokalt event Der er mange forskellige måder at skabe opmærksomhed omkring problemerne ved skattely. Du kan i din by lave alt fra debatmøder og demonstrationer til teater og skatteløb. DK mod Skattely er en kampagne, hvor vi danskere sammen kan skabe opmærksomhed omkring et problem, som ikke bare påvirker os, men i endnu højere grad mennesker i udviklingslandene. Vi kan sætte fokus på vigtigheden af skat og det fælles ansvar for, at skatten bliver betalt både i udviklingslandene og i Danmark. I kan se meget mere på dkmodskattely.dk/lav-etevent-i-din, hvor der er hjælp til hvad I kan lave. Multinationale virksomheders brug af skattely og skattespekulation går ikke kun ud over vores og udviklingslandes skatteindtægter. Det går også ud over de mindre virksomheder, som ikke kan benytte sig af samme kneb og derfor ikke kan konkurrere med de multinationale selskaber. Her bruger vi ikke skattely -klistermærket Som en del af kampagnen kan I på en positiv måde få jeres lokale virksomheder i tale. Ved hjælp af et DK mod Skattely-klistermærke og en lille plakat om kampagnen kan virksomhederne vise, at de er med i kampen for global lighed og retfærdighed. Derudover kan de vise, at de er mod skattely ved at skrive sig ind på kortet på dkmodskattely.dk. Her kan alle se, hvilke virksomheder der siger stop skattely. Ideer Lav en skattefest Lav et event 1. maj i jeres by Lav skattely på TorVet Syddeltagere Mellemfolkeligt Samvirke har inviteret fire unge fra Zambia og Malawi til Danmark for at være med i kampagnen. De unge er drivkraften for social forandring i deres lokalområder, og de kan derfor være en inspiration og være med til at skabe opmærksomhed omkring kampagnen her i Danmark. De vil være i Danmark fra den 7. april og frem til den 16. maj, og I skal endelig kontakte Mikkel Iversen på hvis I har et event, I gerne vil have dem med til. De kan fortælle deres historier om konsekvenserne ved multinationale selskabers skadelige brug af skattely, de mærker i deres lande. Få din lokale virksomhed med! Lokale virksomheder findes i alle størrelser og former, fra den lokale kiosk til den lokale designbutik eller café. Hvem kunne I kontakte? Det kan være, at det er den lokale café eller hele gaden med små butikker, I vil tage kontakt til. Lige meget hvad er det vigtigt, at I tilbyder virksomheden at sætte fokus på et problem, som også rammer dem. Se gode råd til, hvordan du kan gøre det på næste side. Bestil dine plakater og klistermærker Gå ind på dkmodskattely.dk og bestil det, du skal bruge. 19

20 Hvordan gør du? Forberedelse Beslut, hvem du vil kontakte. Kender du nogle af medarbejderne i din lokale virksomhed? Eller er der en lille butik, du tror kunne være interesseret? Sørg for at have et klistermærke og et brev til hver virksomhed, du vil kontakte. Du kan bestille pakken på dkmodskattely.dk/bestil-materiale. Tag din tilmeldingsblanket med til at registrere virksomhedens detaljer. Hvad skal du sige? Forklar, at du er frivillig i Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne DK mod skattely, og at du er ude at kæmpe mod brugen af skattely. Gør opmærksom på, at små lokale virksomheder ofte stilles dårligere grundet multinationale selskabers brug af skattely og skatteunddragelse. Lokale virksomheder kan betale helt op til 25 procent i selskabsskat, mens multinationale selskaber betaler helt ned til 0 procent, fordi de flytter profitten til skattely. Dette er helt klart uretfærdigt og kan gøre det svært for lokale virksomheder at konkurrere. Tilbyd at skrive virksomheden op på kortet på dkmodskattely.dk så kan alle se, at de siger stop skattely. Du kan eventuelt tilbyde dem at gøre det for dem. Du skal skrive deres oplysninger op på tilmeldingsblanketten, og så kan du skrive dem ind på kortet. Fortæl, at det ikke kræver meget at deltage i kampagnen. De skal hænge et klistermærke og en lille plakat op i deres vindue. Du vil til gengæld sørge for at skrive deres virksomhed ind på kampagnens online kort, så alle kan se, at de deltager, og dermed give dem gratis reklame. For at skrive dem ind på kortet skal du bruge deres oplysninger. Brug tilmeldingsblanketten. 20

21 Hvis de ikke er interesserede, skal du bare takke for deres tid og gå igen. Men mange virksomheder vil nok gerne være med. Bagefter Besøg dkmodskattely.dk/kort og skriv de virksomheder, du har talt med, ind på kortet. Eller de kan gøre det selv. Det kan du aftale med dem, når du er der. Brug virksomhedens mailadresse, hvis du har den. Hvis ikke kan du bruge din egen i stedet, før du tilføjer virksomhedens detaljer. Dit navn vil ikke blive publiceret. Det er bare for at vide, hvem vi skal kontakte, hvis der er nogle spørgsmål. 3. Kontakt din lokale folketingskandidat eller byrådet For at vi kan sætte en stopper for multinationale selskabers skadelige brug af skattely, må vi have vores politikere til at handle. Det kan du gøre ved at sende mail til de lokale politikere, du vil have til at tage stilling til problemerne omkring multinationale selskabers brug af skattely. På dkmodskattely. dk kan du sende en mail til dine politikere, men det er vigtigt, at du også opfordrer venner og familie, eller folk du falder i snak med om kampagnen, til at gøre det samme. Hvis vi er mange nok, som beder politikerne om at handle, kan vi nå vores mål. Men I kan også tage andre midler i brug. Debat med lokale folketingskandidater Mellemfolkeligt Samvirke har planlagt ti debatmøder med lokale folketingskandidater i forskellige byer landet over, men der er mange andre byer, hvor et debatmøde om skat også ville være en god ide. Derudover ved vi endnu ikke, hvornår valget kommer går der længere tid, kunne det være en idé at holde endnu et debatmøde om emnet senere på året. MS sekretariat hjælper gerne med at booke lokaler og stiller gerne med ordstyrer eller hjælper på anden vis. Få dit byråd til at sige fra overfor brugen af skattely I Silkeborg Kommune har et enigt byråd på tværs af alle partier sagt fra overfor brugen af skattely. Det ville være fedt, hvis I kunne få byrådet i jeres by til at behandle et tilsvarende spørgsmål. Læs om beslutningen i Silkeborg her: enhedslistensilkeborg.dk/forslag-fra-enhedslisten-enstemmigtvedtaget og lad jer inspirere. Skattejagt Lav en skattejagt og tag rundt i gader og stræder, og find de ting, som lukningen af skattely ville finansiere i din by. Inviter jeres lokale politikere til at være en del af skattejagten, og giv dem muligheden for at være aktive i DK mod Skattely. 21

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre?

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? DEO, 4. september 2013 Lars Koch IBIS 1 Hvad er problemet? EU 7.500 milliard kroner mister EU årligt i tabte skatteindtægter $21-31 trillion gemt i skattely =

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

GOODBYEPAST HELLOFUTURE

GOODBYEPAST HELLOFUTURE GOODBYEPAST HELLOFUTURE Introduktion But why? Forløbet & praktiske detaljer UVILDIG ONLINE RÅDGIVNING Brand, koncept og strategi med primært fokus på online. Optimering > Webbureau > Bankportal Rådgiver

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

IBIS Analyse December 2009

IBIS Analyse December 2009 IBIS Analyse IBIS Analyse December 2009 Gennemsigtige virksomhedsregnskaber giver penge til udvikling Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Resumé En ændring af virksomhedernes regnskabspraksis,

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

STOP MULTINATIONALE SKATTESNYDERE POLITISK FORTÆLLING. Grundlæggende uretfærdighed BAGGRUND

STOP MULTINATIONALE SKATTESNYDERE POLITISK FORTÆLLING. Grundlæggende uretfærdighed BAGGRUND Kampagnekatalog vinterkampagnen 2014 STOP MULTINATIONALE SKATTESNYDERE Grundlæggende uretfærdighed Danskerne snydes årligt for 7-14 mia. kr. af multinationale virksomheder, der ikke gider betale skat i

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

HEMMELIGHEDER OM SKATTELY! Stop. Spekulation og hemmeligheder hindrer udvikling. Milliarder gemt i skattely

HEMMELIGHEDER OM SKATTELY! Stop. Spekulation og hemmeligheder hindrer udvikling. Milliarder gemt i skattely Særudgave af om skattely, virksomheder og udvikling #dkmodskattely Stop skattesnyd Spekulation og hemmeligheder hindrer udvikling Milliarder gemt i skattely HEMMELIGHEDER OM SKATTELY! s.2 udgives af Mellemfolkeligt

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Velkommen til Julelotteriet

Velkommen til Julelotteriet Velkommen til Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri siden 1999 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget af årets Julelotteri.

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Fund raising til VolNepal

Fund raising til VolNepal Fund raising til VolNepal 1. INTRODUKTION Hvis du læser dette tænker du nok på at lave et fund raising event og støtte VolNepal Tak! Events er en god måde at give din støtte til vores rbejde på. De hjælper

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Fair Trade Fight. Vejen til en bedre verden

Fair Trade Fight. Vejen til en bedre verden Fair Trade Fight Guide Vejen til en bedre verden Mellemfolkeligt Samvirke bekæmper fattigdom med indflydelse til verdens fattige gennem langsigtet udviklingsarbejde, det direkte møde mellem mennesker,

Læs mere

Fair Trade Fight. Vejen til en bedre verden

Fair Trade Fight. Vejen til en bedre verden Fair Trade Fight Guide Vejen til en bedre verden Mellemfolkeligt Samvirke bekæmper fattigdom med indflydelse til verdens fattige gennem langsigtet udviklingsarbejde, det direkte møde mellem mennesker,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten. Efter fuld indfasning i 2016 vil den koste de offentlige budgetter

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref)

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) Orientering Karina Vestermark Jensen er stoppet som formand for GymHovedstaden og stoppet i GFA,

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Hvad skal jeg skrive?

Hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? I dette kapitel lærer du: I. At booke møder via email II. At tænke sociale medier ind i dit opsøgende salg 26 Telefonen er død! I gamle dage - dvs. før internet, sociale medier og

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN Mange (store) afdelinger har haft gode erfaringer med at afholde politiske støttekoncerter især i forbindelse med julekampagner mod fattigdom. Mindre afdelinger

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Netværk på sociale medier og etf.dk Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Kort om KOM i Etf Hvem er vi Hvad laver vi Hvilke medier anvender vi Netværk på sociale medier og etf.dk Netværksmøde

Læs mere

FRIVILLIGPRISEN 2010

FRIVILLIGPRISEN 2010 FRIVILLIGPRISEN 2010 Mette Lybye, Internationalt udvalg Hun har gjort et kæmpe stykke arbejde i år, både som næstformand i IU, hvor hun har stået i spidsen for den nye internationale strategi, samt som

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol

TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol Twitterguide # Twitter er et godt og spændende redskab. Især for en folketingskandidat. # I denne guide vil du se hvorfor du skal bruge Twitter, og

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere