Kampagnehåndbog j #DKMOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampagnehåndbog j #DKMOD"

Transkript

1 Kampagnehåndbog j #DKMOD

2 IndHoldsfORtegneLsE Kære frivillig, Side 2. Kære frivillig Side 3. Mellemfolkeligt Samvirke kort fortalt Side 4. DK mod Skattely Side 6. Om skat og skattely Side 9. Lokale aktiviteter i DK mod Skattely Side 10. Kampagnetidslinje Side 12. Tag til debatmøde Side 12. Sådan gør I Side 18. Mobilisér lokalt Side 19. Lokale kampagneaktiviteter Side 22. Onlinekampagne Side 23. Kampagnematerialer Side 24. Kontakt Vi er glade for, at du er med, og vi ser frem til at lave DK mod Skattely sammen med dig. Denne kampagnehåndbog er skrevet som en hjælp til dig og dine medfrivillige i DK mod Skattely. En stærk kampagne, som trækker stor opmærksomhed, kræver god planlægning og masser af motivation. I denne håndbog giver vi dig derfor nogle værktøjer til planlægningen af dit arbejde, forslag og konkret inspiration til, hvordan du og din gruppe kan gå til arbejdet. Men der er også plads til, at I selv kan skrive jeres idéer og strategier ind. Håndbogen giver svar på mange af de spørgsmål, du måtte have, og en lille huskeliste til praktiske ting, du skal være opmærksom på. Kan du ikke finde det svar, du søger, i kampagnehåndbogen, står vi altid til rådighed på Mellemfolkeligt Samvirkes sekretariat. Kontakt Mikkel Iversen på Vi håber, at du får en fed oplevelse som frivillig i DK mod Skattely, og at du får udviklet dine kompetencer, prøvet dine kvalifikationer af og øget dit personlige og professionelle netværk. Ikke mindst håber vi, at du får det sjovt, mens du lokalt kæmper for en vigtig global sag. 2

3 Mellemfolkeligt Samvirke - kort fortalt Bag DK mod Skattely står Mellemfolkeligt Samvirke. Mellemfolkeligt Samvirke (MS) arbejder for demokrati og indflydelse til verdens fattigste. MS har en rettighedsbaseret tilgang til udvikling og bekæmper fattigdom ved at hjælpe verdens fattigste til selv at kæmpe for deres rettigheder og bryde de strukturer, der holder dem fast i sult og fattigdom. MS har mere end 70 års erfaring med udviklingsarbejde, og vores indsatser sigter efter at forbedre levevilkårene for mennesker, der lever i fattigdom, så de kan klare sig selv på lang sigt. Vores målgrupper i det konkrete arbejde er primært kvinder og unge. Sammen med lokale organisationer arbejder vi for at støtte verdens fattigste mennesker i at kende og kræve deres rettigheder, så de kan være med til at opbygge demokratiske og bæredygtige samfund. Mellemfolkeligt Samvirke er en del af den internationale sammenslutning Action- Aid, der arbejder i mere end 40 lande i verden og når ud til mere end 25 millioner af verdens fattigste. I udviklingslande såvel som herhjemme giver MS handlemuligheder for mennesker, som vil tage et medansvar for global, bæredygtig udvikling. DK mod Skattely er en af disse handlemuligheder, hvor du kan være med i kampen mod fattigdom. 3

4 DK MOd SkaTtELY DK mod Skattely er Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne for at stoppe multinationale selskabers brug af skattely. Skattely udhuler vores velfærd og fremmer ekstrem ulighed i verdens udviklingslande. Det er helt afgørende, at udviklingslandene får flere skatteindtægter i de kommende år, for at der er midler nok til at afskaffe fattigdom og sult og stoppe den eskalerende ulighed. Sammen med dig og borgere i hele Danmark vil vi sætte en stopper for brugen af skattely. Er du med i kampagnen, arbejder du for at flytte penge fra skattely til sundhed, uddannelse og infrastruktur. Hvad er problemet? Multinationale selskaber som Google, Skype, Coca-Cola og IKEA er blevet afsløret i at bruge skattely. Ved hjælp af hullede lovgivninger, hemmelige skatteaftaler og uetiske rådgivere placerer de deres profit forkerte steder og kan dermed skære drastisk ned på deres skattemæssige bidrag til de samfund, hvor de 4 skaber deres profit. EU-Kommissionen vurderer, at vi i EU går glip af op mod milliarder kr. om året. Hvor meget mon Danmark mister i skatteindtægter? Det er næsten umuligt at finde ud af grundet uigennemsigtige regnskaber og hemmelighedskræmmeri. Men konsekvenserne for verdens udviklingslande er langt mere alvorlige. Det skønnes, at de hvert år mister op mod 900 milliarder kr. alene på grund af skattespekulation via skattely. Det er mere, end de selvsamme lande modtager i udviklingsbistand. Det er penge, der kunne bruges til uddannelse, infrastruktur og hospitaler. Tre gode grunde til at sætte en stopper for skattely Skattely udhuler vores fælles velfærd og fremmer ekstrem ulighed især i udviklingslande Skattely giver multinationale skattespekulanter urimelige konkurrencefordele over for lokale virksomheder, der betaler en fair skat Skattely bygger på hemmelighedskræmmeri og underminerer borgernes demokratiske indflydelse

5 Hvordan løser vi det? Der er valgår i Danmark, og det er afgørende, at vores politikere forpligter sig til at stoppe skattely og skattefusk. Ved fælles indsats kan vi sikre, at Danmark bliver et internationalt foregangsland i kampen mod de usolidariske og udemokratiske skattely. Det er derfor vigtigt, at vi får alle med. Sammen står vi stærkere når vi skal forandre et forældet og hullet globalt skattesystem og overbevise folketingskandidaterne om, at de skal gå forrest i den kamp. DK mod Skattely er en del af den globale skattekampagne #Tax- Power, hvor dedikerede mennesker fra 20 lande kæmper for, at multinationale selskaber skal betale en fair skat i de udviklingslande, hvor de producerer. Bag kampagnen står ActionAid, som Mellemfolkeligt Samvirke er en del af. Vi arbejder desuden sammen med en masse andre organisationer i ind- og udland for at skabe det fælles, folkelige pres. De rige lande spiller en afgørende rolle i forhold til de globale skatteregler. Hvis reglerne ændres her, vil det også hjælpe udviklingslandene. PolitiSke krav Vi opfordrer de cirka 700 folketingskandidater til, senest 100 dage efter valget, at fremsætte et forslag, som har til formål at stoppe virksomheders brug af skattely Hvis altså de bliver valgt ind! Samtidig skal de sikre, at Danmark bliver et internationalt foregangsland i kampen mod de usolidariske og udemokratiske skattely. Det kan de gøre ved at arbejde for de tre hovedkrav i kampagnen DK mod Skattely: Selskaber placeret i skattely må ikke modtage danske skattekroner Lokale virksomheder skal ikke opleve unfair konkurrence fra multinationale selskaber i skattely. Derfor skal der indføres en effektiv global minimums-selskabsskat med EU som frontløber Borgere har ret til at kende problemets omfang. Vi aner i dag ikke, hvor mange milliarder Danmark årligt går glip af grundet skattely. Derfor skal Skat lave beregninger, som viser problemets omfang. Danmark skal gå forrest i EU og sikre, at multinationale virksomheder aflægger offentligt tilgængelige regnskaber i hvert land, de har forretning i. Der skal være åbenhed om skatteaftaler mellem myndigheder og selskaber, samt om hvem selskabernes reelle ejere er. Engager dig lokalt og globalt i at stoppe skattely! Jo flere vi er jo stærkere står budskabet. 5

6 Om skat og SKaTteLy Skat er med til at sikre et samfunds velfærd, og det er igennem skat, at alle bidrager til, at staten kan betale for velfærdsydelser. Eller sådan burde det være, men desværre er det langt fra alle, der spytter i den store fælleskasse. Multinationale selskaber, der ofte burde betale mest i skat, er tit dem der betaler mindst de flytter profitten til skattely, hvor de ikke skal betale skat og nemt kan skjule mange penge. Skat og skattely kan virke som komplicerede emner det er også en af grundene til, at multinationale selskaber kan slippe af sted med at betale meget lidt eller ingenting i skat i de lande, hvor de arbejder. Alle kan dog forstå, at også virksomheder skal betale skat af den profit, de laver i et givent land. For at I er bedre rustede til at fortælle om og diskutere skat, får I her en lille forklaring af nogle af de vigtigste begreber inden for skatteproblematikken. I bliver ikke eksperter, men det er heller ikke nødvendigt for at skabe opmærksomhed omkring problemerne og sætte ord på, hvordan skattesystemet burde sættes sammen, og hvordan man stopper brugen af skattely. Skattely Skattely findes over hele verden. De er ofte små østater som Mauritius og Jersey, men, som det er kommet frem, er også lande som Irland, Holland og Luxembourg skattely. Skattely er et land, en stat eller et territorium, hvor der opkræves en ekstremt lav selskabsskat fra udenlandske virksomheder. Desuden er skattely kendetegnet ved en meget lav grad af gennemsigtighed i forhold til, hvem der ejer selskaberne, og hvad der reelt foregår. Ofte er de selskaber, der er placeret i skattely, blot skuffeselskaber, hvor man gemmer profit tjent i andre lande og på den måde kommer udenom at betale selskabsskat i det land, hvor profitten er tjent. Knap halvdelen af alle de penge, der investeres i virksomheder i udviklingslandene, passerer gennem et skattely. Man mener, at ca. 50 procent af al verdens handel foregår internt mellem multinationale selskaber det skaber muligheder for skattefusk, hvis ikke der er gennemsigtighed i selskabernes regnskaber. Skattespekulation vs. skatteunddragelse. Kort sagt er skatteunddragelse ulovligt skattesnyd, mens skattespekulation er lovligt. Med skattespekulation udnytter multinationale selskaber utilsigtede huller i lovgivningen og undgår på uetisk vis at betale 6

7 skat ved at placere overskuddet i skattely, så de helt eller delvist undgår at betale skat. Formålet med både skatteunddragelse og skattespekulation er for virksomheden at nedbringe skattebetalingerne mest muligt. Der er en kæmpe gråzone mellem skatteunddragelse og skattespekulation. Det skyldes for det første, at lovgivningen er forældet og skal strammes op. For det andet skyldes det, at der er dårlig gennemsigtighed på området, hvilket betyder, at man ofte kun har adgang til meget mangelfuld information. Når vi taler om gråzonen, bruger vi ordet skattefusk. Aggressiv skatteplanlægning Udtrykket aggressiv skatteplanlægning anvendes om virksomheder, der fx flytter deres overskud til andre lande, både inden for og uden for EU, for at betale så lidt skat som muligt. Virksomhederne kan på den måde udnytte nationale lovgivninger til at sikre, at de betaler mindst muligt i skat. Det kan for eksempel gøres ved at flytte udgifter og overskud rundt mellem egne datterselskaber, så man opnår underskud i lande med høj skatteprocent og overskud, hvor der er lav skatteprocent eller fordelagtige beskatningsaftaler. Begreber som dobbelte irlændere, hollandske sandwiches og Luxembourg-finter dækker over forskellige former for aggressiv skatteplanlægning og indviklede selskabsformer, som kan minimere virksomhedernes skattebetaling til næsten nul procent. Det er svært at vurdere, om aggressiv skatteplanlægning er lovlig eller ej det vurderes fra sag til sag ikke desto mindre er det udtryk for dårlig etik og moral. Skat skal betales, hvor værdien er tjent. Skatterabatter Mange udviklingslande er rige på naturressourcer, men ofte har landene hverken kapitalen eller den nødvendige erfaring til at gennemføre udvindingsprojekter. Derfor forsøger mange udviklingslande at tiltrække multinationale selskaber gennem lukrative særaftaler, der giver selskaberne en fordelagtig skatterabat. Skatterabatter er således særlige aftaler og reduktioner i selskabskatten, som regeringer selv indgår med virksomheder. Idéen for regeringerne er at tiltrække investeringer, skabe arbejdspladser og igangsætte produktion i landet. Skatterabatter kan være en aftale om ikke at betale skat i en opstartsfase (skattefritagelse) eller en skattenedsættelse over en årrække. Skatterabatter mindsker statens mulige skatteindtægter og skaber ulige konkurrenceforhold for de små nationale virksomheder, der må betale en højere selskabsskat. Problemet er, at de enkelte lande konkurrerer mod hinanden for at tiltrække udenlandske investeringer, og derfor ender det ofte med, at virksomhederne i en årrække enten betaler en meget lav skat eller slet ingen skat. På den måde får udviklingslandene ikke del i overskuddet fra produktionen, som i stedet forsvinder ud af landet, hvis ikke der bliver geninvesteret i landet. 7

8 Hvad har det med Danmark at gøre? Danmark rammes også af multinationale selskabers brug af skattely og skattespekulation. Problemet i Danmark, som i resten af verden, er, at det er utroligt svært at finde ud af, hvor mange penge, vi egentlig går glip af. Der er ingen gennemsigtighed i de multinationale selskabers regnskaber, og vi kan derfor ikke se, hvad de tjener i lige præcis Danmark. Derfor kan vi heller ikke se, hvad de burde betale skat af. Der er dog ingen tvivl om, at det er mange penge, Danmark går glip af. Penge, vi kunne have brugt i vores fælles samfund på flere pædagoger til at passe vores børn, bedre indsats for vores ældre og mange andre ting. Derfor er brugen af skattely også noget, vi i Danmark må sætte en stopper for. Hvad har det udviklingslandene at gøre? Udviklingslandene er de lande, der oplever de største konsekvenser ved multinationale selskabers brug af skattely og aggressiv skatteplanlægning. Det skønnes, at udviklingslandene hvert år mister op mod 900 milliarder kr. alene på grund af skattespekulation via skattely. Det er langt mere, end hvad udviklingslandene modtager i udviklingsbistand. Hvis vi sætter en stopper for multinationale selskabers skadelige brug af skattely, vil der være penge til uddannelse af børn og unge, infrastruktur i form af fx veje og el og adgang til bedre sundhed for verdens fattigste. 8

9 Lokale aktiviteter i DK mod Skattely Hvordan får vi DK mod Skattely på landkortet? Mellemfolkeligt Samvirke har udarbejdet nogle aktiviteter, som I skal planlægge i forbindelse med kampagnearbejdet i jeres by. Senere i kampagnehåndbogen kan I læse mere om de forskellige aktiviteter og få hjælp til, hvordan I gør. Send en mail til din lokale folketingskandidat Gå ind på dkmodskattely.dk og skriv til din lokale folketingskandidat, del og få alle dine venner, bekendte og familie til at skrive til deres. Se meget mere om at komme i kontakt med dine lokale politikere senere i kampagnehåndbogen. Få din lokale virksomhed med Besøg din lokale virksomhed og fortæl dem om, hvordan multinationale selskabers brug af skattely også går ud over dem ved at skabe unfair konkurrence. Tilbyd virksomheden at blive en del af DK mod Skattely ved at sætte et Her benytter vi ikke skattely - klistermærke i vinduet. På den måde kan kunder også se, at virksomheden er mod skattely. Lav et event i din by Slip fantasien løs og find på et opsigtvækkende event til jeres by. I kan fx lave et skattely på torvet, hvor i uddeler flyers og skaber opmærksomhed omkring DK mod Skattely eller tage rundt og opsætte skatteskolen på gaden eller i en butik og undervise i problemerne omkring skattely og skattesnyd. Se hvordan på dkmodskattely.dk/lav-etevent-i-din. Her kan I se mange flere ideer til, hvad I kan lave af events i jeres by. Skriv dig op til kampagen Gå ind på dkmodskattely.dk/ skriv-dig-op-til-kampagnen, del og få alle dine venner, bekendte og familie til at skrive sig op. 9

10 10

11 11

12 Sådan gör I! Tag til debatmøde Valgkampen i Danmark er gået i gang, og Mellemfolkeligt Samvirke opfordrer derfor folketingskandidaterne til at tage stilling og være med til at stoppe selskabers brug af skattely. For at få politikerne i tale og sætte fokus på emnet har vi arrangeret debatmøder med lokale folketingskandidater i hele landet, hvor vi debatterer skattelyproblematikken, hvordan skattespekulation betyder milliardtab for udviklingslandene, og hvad kandidaterne vil gøre ved problemet, hvis de bliver valgt. 8. april Debatmøde // Slagelse 13. april Debatmøde // Silkeborg 14. april Debatmøde // Kolding 15. april Debatmøde // Aarhus 15. april Debatmøde // Svendborg 16. april Debatmøde // Aalborg 27. april Debatmøde // Roskilde 28. april Debatmøde // Helsingør 29. april Debatmøde // Odense Tjek tid og sted på dkmodskattely.dk/ kalender 12 At lave kampagne er både sjovt, udfordrende og til tider hektisk. Derfor er det vigtigt, at I planlægger, hvad I vil og skal under kampagnen. Det er en rigtig god ide, at I sætter jer ned og laver en strategi en handlingsplan over, hvad I skal nå. På de følgende sider får I gode råd og redskaber til jeres arbejde. Skab en stærk kampagnegruppe. Start med at lave en stærk gruppe et stærkt hold. Et stærkt hold etableres for det første ved at finde flere, som har lyst til at være frivillige i kampagnegruppen. Få fat i dine/jeres venner og bekendte eller venners venner, til I selv synes, I er nok. Når gruppen er samlet, er det vigtigt, at I laver en forventningsafstemning for at sikre, at I ved, hvor stort et engagement I hver især kan lægge i kampagnen, og at det frivillige arbejde bliver sjovt og givende for alle. Kortlæg derefter gruppens muligheder ved at se på de enkelte gruppemedlemmers viden, kunnen og kontakter.

13 Hvem kan tegne, hvem kan spille teater, hvem kan holde tale og hvem kender et fedt band eller et lokalt medlem af byrådet? På den måde kan I se, hvilke aktiviteter I har lyst til at lave og kan lave. Aftal, hvordan I fremover vil kommunikere med hinanden og sørg for, at I altid ved, hvem der har ansvar for hvad, indtil I mødes igen. Læg en plan Der vil aldrig være en opskrift, som passer i alle situationer. Derfor vil man altid skulle skræddersy sin kampagne til budskabet DK mod Skattely men også, hvor man er. Det, der virker i Aalborg, vil ikke nødvendigvis virke i Slagelse. Mellemfolkeligt Samvirke arbejder i høj grad ud fra tanken sammen står vi stærkere! En demonstration eller et gadeevent er sjovest og skaber mest opmærksomhed, hvis vi er mange. Men når det er sagt, er det godt at huske, at det ikke nødvendigvis drejer sig om antallet, man mobiliserer. Et relativt lille antal mennesker kan sagtens skabe forandring. Vær også opmærksomme på, at det ikke kun er arbejdet på gaden, der batter. En kritisk mail, en underskriftindsamling, en Facebookstorm, eller hvad I kan komme på af ideer, har også tit stor gennemslagskraft og kan i visse tilfælde være den mest effektfulde aktionsform. En ting, der altid er vigtigt, er dog planlægning. I kommer længst, hvis I har en strategi og en handlingsplan for, hvad I vil lave. ressourcer til at opnå jeres mål. For at kunne udforme en strategi for jeres arbejde, er der en række spørgsmål, I må stille jer selv: Hvad er vores mål? Uden et klart svar på dette, vil det være meget svært at overbevise andre om at støtte eller deltage i sagen. Et overordnet mål er ikke altid beskrivende for, hvordan målet skal nås. Derfor er det nødvendigt at opstille delmål. Delmålene har til formål at konkretisere det overordnede mål og skal derfor være mål, som lettere kan nås. Derudover vil gennemførelsen af de forskellige delmål samlet betyde, at det overordnede mål er gennemført. Spørg derefter jer selv: Hvad har vi af ressourcer? Her skal I ikke kun se på, hvor mange penge I har til rådighed til at stable et fedt event på benene, men hvad I som gruppe kan hver især og samlet som gruppe. I kan nok alle sammen noget, som er vigtigt i arbejdet, og så kender I måske derudover nogen, som ville være gode samarbejdspartnere. Til sidst må I spørge jer selv: Hvordan gør vi? Det er her, I skal lave jeres handlingsplan. Til at lave jeres handlingsplan har I på de næste sider to forskellige skemaer, I kan arbejde med. Her kan I starte med at lade tankerne og ideerne flyve frit, og derefter kan I vælge en ide, I vil arbejde videre med og lægge en plan for. Sørg for at være så præcise som muligt. På den måde ved I hele tiden, hvad næste skridt er. Strategi En strategi er vigtig, fordi I på den måde gør det klart for jer selv og hinanden, hvor I vil hen, hvordan I vil nå derhen og hvad I som gruppe har af 13

14 Our project as a Hollywood movie 1. Brainstorm 3. Target groups Strategy You need: Post-it s and tush ACTION PLANNING Objectives 1. What / Task How / Strategy Who / people With what / Ressorces When / timing Vision step 1. step 2. step 3. a bigger picture template drawn by Loa + Rune Baastrup Risks Challenges step Indicators When have we succeeded??

15 THE CAMPAIGN ST R Using this tool a. 1-2 min. to write immidiate thoughts on post-its b. Put post-its up while explaining it c. Joint talk over ideas => add new post-its d. Sum up by facilitator => joint conclusion 15 Objective Message You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush Ressources Audience Charachters (Victims, Heros, Villains) Target Context & Stories You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush Time & Milestones You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush This icon symbols that you can have diverging ideas on each star spike This icon indicates that you have to reach a consensus on wording - only one version

16 Organisér jer i kampagnegruppen Ansvarsfordeling Det er vigtig at have en klar ansvarsfordeling mellem jer i kampagnegruppen. I kan enten vælge at lave en fast struktur for, hvem der står for hvad, eller lade rollerne rotere for hvert møde eller fra opgave til opgave. Det vigtige er, at I til en hver tid alle ved, hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver. Frivilligbase Det kan være en god idé at etablere en fysisk base for kampagnen. Det kan være samlingssted for aktiviteter, møder osv. Det vigtigste er, at I sørger for at have et sted, hvor I mødes, og at I oplyser nye frivillige om, hvor I mødes enten fast eller fra gang til gang. Kontakt Maja Bech Gregersen på for at høre, om MS kan hjælpe med at skaffe et lokale. Fællesskab Et godt socialt miljø blandt de frivillige er altafgørende! Alle skal føle, at de har indflydelse, er værdsat for deres arbejde og at de har lyst til at udføre arbejdet. Det skal være sjovt at være med. Det er derfor vigtigt at holde alle frivilliges motivation oppe. Det gælder både motivationen for at arbejde med emnet DK mod Skattely og motivationen rent socialt. Til at holde motivationen oppe kan det være en god ide at læse op på nye rapporter og artikler om emnet, men også at kontakte MS sekretariat og bede om input. Til den sociale motivation er et godt fællesskab og stærke relationer internt i kampagnegruppen vigtige. Det kan I fx skabe ved at holde aktivistaftner, afslutte arbejdsdage med fælles middag, spise fælles morgenmad og andre sociale aktiviteter, der kan samle gruppen. Kampagnekalender Det er et rigtig godt redskab at have en kampagnekalender. Kalenderen må gerne være deltaljeret og indeholde fx tidsplan for forberedelse af kampagneaktiviteter, mobilisering af frivillige, opreklamering af aktiviteter og andet. Kalenderen kan derudover indeholde ansvarsperson for aktiviteterne, hvor det skal finde sted, og hvem der deltager. 16

17 Eksempel på kampagnekalender Fredag d. 24 April 2015 Aktivitet Sted Ansvarlig Deltagere Noter Forberedelse af debatmøde Ida Morten Debatmøde Hovbiblioteket Morten Alle Husk at have gode kritiske spørgsmål klar Oprydning og en øl SøndAg D. 26 Tidsrum Tidsrum Kontoret/Hovedbiblioteket Hovedbiblioteket/Cafe 23 Signe Aktivitet Sted Ansvarlig Deltagere Noter 9.00 Forberedelse af skattely på gaden Hos Morten Langgade 3 Morten og Signe Alle Jonas, Morten, Signe Skattely på gaden Store Torv Jonas Alle der kan - husk at invitere på facebook Tue er vegetar Besøg hos alle virksomheder omkring Store Torv Store Torv Tue Alle Husk klistermærker, brev til virksomheder og talepapir Afslutning på dagen - ØL Et hemmeligt sted Ida og Jonas Alle der kan - husk at invitere på facebook Tag en varm trøje med :) 17

18 Mobilisér lokalt Mobilisering handler om at engagere folk i kampagnen igennem oplysning og forskellige gode muligheder for, at de aktivt kan være med. De kan engagere sig ved at deltage I et af jeres spændende events. De kan skrive sig op til kampagnen. De kan være med som frivillige. Der er masser af måder at mobilisere på. I kan holde oplæg på uddannelsessteder i byen og vise DK mod Skattely-videoen. I kan dele flyers ud i byen, falde i snak med folk og fortælle om kampagnen. Aktivér eget netværk Venner Spred ordet om jeres events blandt venner og bekendte og fortæl, hvordan de kan være med. Uddannelsessteder Hæng plakater op og spred flyers på forskellige uddannelsesinstitutioner fx gymnasier og universiteter eller andre videregående uddannelsessteder. Send også invitationer ud gennem sekretærer eller andre i administrationen. Sørg for at sende dem en tekst, de kan sende direkte videre. Hold et debatmøde (MS kommer gerne og hjælper) eller en fredagsbar om emnet. Familie Inddrag din egen familie og få dem til at aktivere deres venner og bekendte. Arbejde Hæng plakater op på dit arbejde, eller hold et oplæg om kampagnen på det ugentlige personalemøde. Online mobilisering Facebook Et af de mest effektive kommunikationsredskaber i en kampagne i dag er Facebook, så det er en god idé at tænke det sociale medie ind i jeres kampagne og gøre online mobilisering til en fast del af jeres kampagnemøder. Sørg for altid at lave et Facebook-event, når I laver en aktivitet. På den måde kan I alle meget nemt invitere alle i kender til at være med. Husk altid at linke til dkmodskattely.dk og få folk til at skrive til deres lokale politiker eller bare skrive sig op til kampagnen. 18 #dkmodskattely

19 2. Få din lokale virksomhed med Lokale kampagneaktiviteter 1. Skab et lokalt event Der er mange forskellige måder at skabe opmærksomhed omkring problemerne ved skattely. Du kan i din by lave alt fra debatmøder og demonstrationer til teater og skatteløb. DK mod Skattely er en kampagne, hvor vi danskere sammen kan skabe opmærksomhed omkring et problem, som ikke bare påvirker os, men i endnu højere grad mennesker i udviklingslandene. Vi kan sætte fokus på vigtigheden af skat og det fælles ansvar for, at skatten bliver betalt både i udviklingslandene og i Danmark. I kan se meget mere på dkmodskattely.dk/lav-etevent-i-din, hvor der er hjælp til hvad I kan lave. Multinationale virksomheders brug af skattely og skattespekulation går ikke kun ud over vores og udviklingslandes skatteindtægter. Det går også ud over de mindre virksomheder, som ikke kan benytte sig af samme kneb og derfor ikke kan konkurrere med de multinationale selskaber. Her bruger vi ikke skattely -klistermærket Som en del af kampagnen kan I på en positiv måde få jeres lokale virksomheder i tale. Ved hjælp af et DK mod Skattely-klistermærke og en lille plakat om kampagnen kan virksomhederne vise, at de er med i kampen for global lighed og retfærdighed. Derudover kan de vise, at de er mod skattely ved at skrive sig ind på kortet på dkmodskattely.dk. Her kan alle se, hvilke virksomheder der siger stop skattely. Ideer Lav en skattefest Lav et event 1. maj i jeres by Lav skattely på TorVet Syddeltagere Mellemfolkeligt Samvirke har inviteret fire unge fra Zambia og Malawi til Danmark for at være med i kampagnen. De unge er drivkraften for social forandring i deres lokalområder, og de kan derfor være en inspiration og være med til at skabe opmærksomhed omkring kampagnen her i Danmark. De vil være i Danmark fra den 7. april og frem til den 16. maj, og I skal endelig kontakte Mikkel Iversen på hvis I har et event, I gerne vil have dem med til. De kan fortælle deres historier om konsekvenserne ved multinationale selskabers skadelige brug af skattely, de mærker i deres lande. Få din lokale virksomhed med! Lokale virksomheder findes i alle størrelser og former, fra den lokale kiosk til den lokale designbutik eller café. Hvem kunne I kontakte? Det kan være, at det er den lokale café eller hele gaden med små butikker, I vil tage kontakt til. Lige meget hvad er det vigtigt, at I tilbyder virksomheden at sætte fokus på et problem, som også rammer dem. Se gode råd til, hvordan du kan gøre det på næste side. Bestil dine plakater og klistermærker Gå ind på dkmodskattely.dk og bestil det, du skal bruge. 19

20 Hvordan gør du? Forberedelse Beslut, hvem du vil kontakte. Kender du nogle af medarbejderne i din lokale virksomhed? Eller er der en lille butik, du tror kunne være interesseret? Sørg for at have et klistermærke og et brev til hver virksomhed, du vil kontakte. Du kan bestille pakken på dkmodskattely.dk/bestil-materiale. Tag din tilmeldingsblanket med til at registrere virksomhedens detaljer. Hvad skal du sige? Forklar, at du er frivillig i Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne DK mod skattely, og at du er ude at kæmpe mod brugen af skattely. Gør opmærksom på, at små lokale virksomheder ofte stilles dårligere grundet multinationale selskabers brug af skattely og skatteunddragelse. Lokale virksomheder kan betale helt op til 25 procent i selskabsskat, mens multinationale selskaber betaler helt ned til 0 procent, fordi de flytter profitten til skattely. Dette er helt klart uretfærdigt og kan gøre det svært for lokale virksomheder at konkurrere. Tilbyd at skrive virksomheden op på kortet på dkmodskattely.dk så kan alle se, at de siger stop skattely. Du kan eventuelt tilbyde dem at gøre det for dem. Du skal skrive deres oplysninger op på tilmeldingsblanketten, og så kan du skrive dem ind på kortet. Fortæl, at det ikke kræver meget at deltage i kampagnen. De skal hænge et klistermærke og en lille plakat op i deres vindue. Du vil til gengæld sørge for at skrive deres virksomhed ind på kampagnens online kort, så alle kan se, at de deltager, og dermed give dem gratis reklame. For at skrive dem ind på kortet skal du bruge deres oplysninger. Brug tilmeldingsblanketten. 20

21 Hvis de ikke er interesserede, skal du bare takke for deres tid og gå igen. Men mange virksomheder vil nok gerne være med. Bagefter Besøg dkmodskattely.dk/kort og skriv de virksomheder, du har talt med, ind på kortet. Eller de kan gøre det selv. Det kan du aftale med dem, når du er der. Brug virksomhedens mailadresse, hvis du har den. Hvis ikke kan du bruge din egen i stedet, før du tilføjer virksomhedens detaljer. Dit navn vil ikke blive publiceret. Det er bare for at vide, hvem vi skal kontakte, hvis der er nogle spørgsmål. 3. Kontakt din lokale folketingskandidat eller byrådet For at vi kan sætte en stopper for multinationale selskabers skadelige brug af skattely, må vi have vores politikere til at handle. Det kan du gøre ved at sende mail til de lokale politikere, du vil have til at tage stilling til problemerne omkring multinationale selskabers brug af skattely. På dkmodskattely. dk kan du sende en mail til dine politikere, men det er vigtigt, at du også opfordrer venner og familie, eller folk du falder i snak med om kampagnen, til at gøre det samme. Hvis vi er mange nok, som beder politikerne om at handle, kan vi nå vores mål. Men I kan også tage andre midler i brug. Debat med lokale folketingskandidater Mellemfolkeligt Samvirke har planlagt ti debatmøder med lokale folketingskandidater i forskellige byer landet over, men der er mange andre byer, hvor et debatmøde om skat også ville være en god ide. Derudover ved vi endnu ikke, hvornår valget kommer går der længere tid, kunne det være en idé at holde endnu et debatmøde om emnet senere på året. MS sekretariat hjælper gerne med at booke lokaler og stiller gerne med ordstyrer eller hjælper på anden vis. Få dit byråd til at sige fra overfor brugen af skattely I Silkeborg Kommune har et enigt byråd på tværs af alle partier sagt fra overfor brugen af skattely. Det ville være fedt, hvis I kunne få byrådet i jeres by til at behandle et tilsvarende spørgsmål. Læs om beslutningen i Silkeborg her: enhedslistensilkeborg.dk/forslag-fra-enhedslisten-enstemmigtvedtaget og lad jer inspirere. Skattejagt Lav en skattejagt og tag rundt i gader og stræder, og find de ting, som lukningen af skattely ville finansiere i din by. Inviter jeres lokale politikere til at være en del af skattejagten, og giv dem muligheden for at være aktive i DK mod Skattely. 21

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Oxfam IBIS lille pixibog om. SKATtely

Oxfam IBIS lille pixibog om. SKATtely Oxfam IBIS lille pixibog om SKATtely SKAT ER HENDES FREMTID Skat er omfordeling. Skat er vores fælles ansvar. Og så er skat den langsigtede og bæredygtige måde at betale for uddannelse, sundhed og udvikling

Læs mere

INDHOLD. Forhold...X Hvad er en afdeling?...x Værd at vide...x. Faglige aktiviteter...x. Sociale aktiviteter...x. Politiske aktiviteter...

INDHOLD. Forhold...X Hvad er en afdeling?...x Værd at vide...x. Faglige aktiviteter...x. Sociale aktiviteter...x. Politiske aktiviteter... INDHOLD Forhold.....X Hvad er en afdeling?...x Værd at vide........x Sociale medier, materialer og økonomi. Faglige aktiviteter...x Oplægsholder Stormøder Debatarrangement Rådgivningscafe Sociale aktiviteter...x

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

ALLES VELFÆRD VORES KAMP

ALLES VELFÆRD VORES KAMP ALLES VELFÆRD VORES KAMP Få idéer til lokale aktiviteter, som du kan planlægge sammen med dine kolleger. ALLES VELFÆRD VORES KAMP Kampen for at nå vores mål ved overenskomstforhandlingerne er vigtig. Og

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Volkswagen Håndbog til sociale medier

Volkswagen Håndbog til sociale medier Volkswagen Håndbog til sociale medier 01 Formål og målgruppe 04 Tone of voice 02 Hvordan er man relevant på Facebook? 05 Planlæg dit indhold 03 Effektivt Facebook-indhold 06 Annoncering 01 Formål og målgruppe

Læs mere

verdens bedste nyheder

verdens bedste nyheder Idekatalog for verdens bedste nyheder Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det:

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det: SFU 2013-14 0 INDHOLD: 1. Hvorfor dette hæfte 2. Basisoplæg ideologi, politik og redskaber 3. Praktiske mødeaktiviteter I selv kan stå for 4. Sjove eftermøde-aktiviteter 1. HVORFOR DETTE HÆFTE? I dette

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Manual for lokalkoordinatorer

Manual for lokalkoordinatorer Manual for lokalkoordinatorer Morgenevent d. 14. september 2012 1 Indholdsfortegnelse Velkommen s. 3 Bag om kampagnen s. 4 Lokalkoordinatorens opgaver s. 5 Huskeliste for koordinatorer s. 9 Tilladelser

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Interview med Hannah Brejnholt Tranberg fra Mellemfolkeligt Samvirke d. 6/11-15

Interview med Hannah Brejnholt Tranberg fra Mellemfolkeligt Samvirke d. 6/11-15 Interview med Hannah Brejnholt Tranberg fra Mellemfolkeligt Samvirke d. 6/11-15 Den interviewede: - Hannah Brejnholt Tranberg, Politisk rådgiver på Mellemfolkeligt Samvirkes skattekampagne - Julie Nørgaard

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

POLITIKUDSPIL: EU FORREST I KAMPEN MOD SKATTEFUSK

POLITIKUDSPIL: EU FORREST I KAMPEN MOD SKATTEFUSK POLITIKUDSPIL: EU FORREST I KAMPEN MOD SKATTEFUSK EU FORREST I KAMPEN MOD SKATTEFUSK Skatteunddragelse og skatteplanlægning er ikke et nyt problem, men med den globale økonomi og den teknologiske udvikling

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling. Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan

Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling. Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan Varighed ca. 2 timer Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling Vi vil åbne vores fællesskaber og gøre en forskel i lokalsamfundet Introduktion Gør noget

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Social Media Marketing INDHOLDSPLAN. og strategi på SOCIALE MEDIER

Social Media Marketing INDHOLDSPLAN. og strategi på SOCIALE MEDIER Social Media Marketing INDHOLDSPLAN og strategi på SOCIALE MEDIER Kommunikation på sociale medier handler om at være tilstede, være relevant samt at tilføre værdi til dine følgere, potentielle kunder og

Læs mere

Skat: En del af virksomheders samfundsansvar Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS

Skat: En del af virksomheders samfundsansvar Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS April 2011 IBIS Analyse Skat: En del af virksomheders samfundsansvar Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS En virksomhed kan ikke udøve en aggressiv skatteplanlægning, der reducerer skattebetalinger

Læs mere

Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande

Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 155 Offentligt Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande Hannah Brejnholt Tranberg Politisk rådgiver, Mellemfolkeligt

Læs mere

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS VIDSTE DU, AT... #1 Røde Kors er verdens største humanitære organisation. Vi er til stede i 189 lande med 17 millioner frivillige. I Danmark er

Læs mere

OneEyeAlien Kampagne

OneEyeAlien Kampagne OneEyeAlien Kampagne Vi har valgt at gå i dybden med tøjprodukter. Situationsanalyse - Problemer med produktionen. Det kræver en del arbejde at få vare bestilt fra Kina. Man skal have nogle gode kontakter

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

GOODBYEPAST HELLOFUTURE

GOODBYEPAST HELLOFUTURE GOODBYEPAST HELLOFUTURE Introduktion But why? Forløbet & praktiske detaljer UVILDIG ONLINE RÅDGIVNING Brand, koncept og strategi med primært fokus på online. Optimering > Webbureau > Bankportal Rådgiver

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Målsætning for VelfærdsallianceDK Målsætning for VelfærdsallianceDK Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Hovedformålet er en afvisning af omprioriteringsbidraget

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012 BYENS MØDE Inspirationshæfte Severin Seminar, maj 2012 1 Dette lille hæfte samler et par af de modeller og skabeloner, som vi har brugt på Byens Møde på Severin Seminaret. Den skal gøre det let for dig

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere

Hvad skal jeg skrive?

Hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? I dette kapitel lærer du: I. At booke møder via email II. At tænke sociale medier ind i dit opsøgende salg 26 Telefonen er død! I gamle dage - dvs. før internet, sociale medier og

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke Køb bøgerne i dag Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke V/! Internationale Udviklingsstudier & Socialvidenskab Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Projektleder i REACT giver dig redskaber og

Læs mere

Sæt en stopper for skattely: Hvad kan Danmark og EU gøre? Høring om skattely, Folketinget 13. april 2016 Lars Koch, International Chef Oxfam IBIS

Sæt en stopper for skattely: Hvad kan Danmark og EU gøre? Høring om skattely, Folketinget 13. april 2016 Lars Koch, International Chef Oxfam IBIS Sæt en stopper for skattely: Hvad kan Danmark og EU gøre? Høring om skattely, Folketinget 13. april 2016 Lars Koch, International Chef Oxfam IBIS Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 170 Offentligt

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

Drejebog til arrangører

Drejebog til arrangører QuickTime and a decompressor are needed to see this picture. Drejebog til arrangører Vi er meget taknemmelige over, at I vil lægge frivillige kræfter i at arrangere dette sponsorcykelløb og støtte Folkekirkens

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE. Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder.

MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE. Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder. MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE MEDIER OG E-MAIL Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder. Booster salget i dit firma 2015 Leon

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du Side 1 af 5 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2017 Fem ting kommunerne lærte af KV13 Kommunerne udvekslede ideer og erfaringer om, hvordan den lokale valgdeltagelse kan øges, da konsulenter, kommunikationsmedarbejdere

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30 Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk lyset Foto: Kim Vadskær Earth Hour er verdens største klimakampagne, hvor mennesker over hele kloden står sammen, viser deres

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvordan vil I opsummere

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere