Kampagnehåndbog j #DKMOD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampagnehåndbog j #DKMOD"

Transkript

1 Kampagnehåndbog j #DKMOD

2 IndHoldsfORtegneLsE Kære frivillig, Side 2. Kære frivillig Side 3. Mellemfolkeligt Samvirke kort fortalt Side 4. DK mod Skattely Side 6. Om skat og skattely Side 9. Lokale aktiviteter i DK mod Skattely Side 10. Kampagnetidslinje Side 12. Tag til debatmøde Side 12. Sådan gør I Side 18. Mobilisér lokalt Side 19. Lokale kampagneaktiviteter Side 22. Onlinekampagne Side 23. Kampagnematerialer Side 24. Kontakt Vi er glade for, at du er med, og vi ser frem til at lave DK mod Skattely sammen med dig. Denne kampagnehåndbog er skrevet som en hjælp til dig og dine medfrivillige i DK mod Skattely. En stærk kampagne, som trækker stor opmærksomhed, kræver god planlægning og masser af motivation. I denne håndbog giver vi dig derfor nogle værktøjer til planlægningen af dit arbejde, forslag og konkret inspiration til, hvordan du og din gruppe kan gå til arbejdet. Men der er også plads til, at I selv kan skrive jeres idéer og strategier ind. Håndbogen giver svar på mange af de spørgsmål, du måtte have, og en lille huskeliste til praktiske ting, du skal være opmærksom på. Kan du ikke finde det svar, du søger, i kampagnehåndbogen, står vi altid til rådighed på Mellemfolkeligt Samvirkes sekretariat. Kontakt Mikkel Iversen på Vi håber, at du får en fed oplevelse som frivillig i DK mod Skattely, og at du får udviklet dine kompetencer, prøvet dine kvalifikationer af og øget dit personlige og professionelle netværk. Ikke mindst håber vi, at du får det sjovt, mens du lokalt kæmper for en vigtig global sag. 2

3 Mellemfolkeligt Samvirke - kort fortalt Bag DK mod Skattely står Mellemfolkeligt Samvirke. Mellemfolkeligt Samvirke (MS) arbejder for demokrati og indflydelse til verdens fattigste. MS har en rettighedsbaseret tilgang til udvikling og bekæmper fattigdom ved at hjælpe verdens fattigste til selv at kæmpe for deres rettigheder og bryde de strukturer, der holder dem fast i sult og fattigdom. MS har mere end 70 års erfaring med udviklingsarbejde, og vores indsatser sigter efter at forbedre levevilkårene for mennesker, der lever i fattigdom, så de kan klare sig selv på lang sigt. Vores målgrupper i det konkrete arbejde er primært kvinder og unge. Sammen med lokale organisationer arbejder vi for at støtte verdens fattigste mennesker i at kende og kræve deres rettigheder, så de kan være med til at opbygge demokratiske og bæredygtige samfund. Mellemfolkeligt Samvirke er en del af den internationale sammenslutning Action- Aid, der arbejder i mere end 40 lande i verden og når ud til mere end 25 millioner af verdens fattigste. I udviklingslande såvel som herhjemme giver MS handlemuligheder for mennesker, som vil tage et medansvar for global, bæredygtig udvikling. DK mod Skattely er en af disse handlemuligheder, hvor du kan være med i kampen mod fattigdom. 3

4 DK MOd SkaTtELY DK mod Skattely er Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne for at stoppe multinationale selskabers brug af skattely. Skattely udhuler vores velfærd og fremmer ekstrem ulighed i verdens udviklingslande. Det er helt afgørende, at udviklingslandene får flere skatteindtægter i de kommende år, for at der er midler nok til at afskaffe fattigdom og sult og stoppe den eskalerende ulighed. Sammen med dig og borgere i hele Danmark vil vi sætte en stopper for brugen af skattely. Er du med i kampagnen, arbejder du for at flytte penge fra skattely til sundhed, uddannelse og infrastruktur. Hvad er problemet? Multinationale selskaber som Google, Skype, Coca-Cola og IKEA er blevet afsløret i at bruge skattely. Ved hjælp af hullede lovgivninger, hemmelige skatteaftaler og uetiske rådgivere placerer de deres profit forkerte steder og kan dermed skære drastisk ned på deres skattemæssige bidrag til de samfund, hvor de 4 skaber deres profit. EU-Kommissionen vurderer, at vi i EU går glip af op mod milliarder kr. om året. Hvor meget mon Danmark mister i skatteindtægter? Det er næsten umuligt at finde ud af grundet uigennemsigtige regnskaber og hemmelighedskræmmeri. Men konsekvenserne for verdens udviklingslande er langt mere alvorlige. Det skønnes, at de hvert år mister op mod 900 milliarder kr. alene på grund af skattespekulation via skattely. Det er mere, end de selvsamme lande modtager i udviklingsbistand. Det er penge, der kunne bruges til uddannelse, infrastruktur og hospitaler. Tre gode grunde til at sætte en stopper for skattely Skattely udhuler vores fælles velfærd og fremmer ekstrem ulighed især i udviklingslande Skattely giver multinationale skattespekulanter urimelige konkurrencefordele over for lokale virksomheder, der betaler en fair skat Skattely bygger på hemmelighedskræmmeri og underminerer borgernes demokratiske indflydelse

5 Hvordan løser vi det? Der er valgår i Danmark, og det er afgørende, at vores politikere forpligter sig til at stoppe skattely og skattefusk. Ved fælles indsats kan vi sikre, at Danmark bliver et internationalt foregangsland i kampen mod de usolidariske og udemokratiske skattely. Det er derfor vigtigt, at vi får alle med. Sammen står vi stærkere når vi skal forandre et forældet og hullet globalt skattesystem og overbevise folketingskandidaterne om, at de skal gå forrest i den kamp. DK mod Skattely er en del af den globale skattekampagne #Tax- Power, hvor dedikerede mennesker fra 20 lande kæmper for, at multinationale selskaber skal betale en fair skat i de udviklingslande, hvor de producerer. Bag kampagnen står ActionAid, som Mellemfolkeligt Samvirke er en del af. Vi arbejder desuden sammen med en masse andre organisationer i ind- og udland for at skabe det fælles, folkelige pres. De rige lande spiller en afgørende rolle i forhold til de globale skatteregler. Hvis reglerne ændres her, vil det også hjælpe udviklingslandene. PolitiSke krav Vi opfordrer de cirka 700 folketingskandidater til, senest 100 dage efter valget, at fremsætte et forslag, som har til formål at stoppe virksomheders brug af skattely Hvis altså de bliver valgt ind! Samtidig skal de sikre, at Danmark bliver et internationalt foregangsland i kampen mod de usolidariske og udemokratiske skattely. Det kan de gøre ved at arbejde for de tre hovedkrav i kampagnen DK mod Skattely: Selskaber placeret i skattely må ikke modtage danske skattekroner Lokale virksomheder skal ikke opleve unfair konkurrence fra multinationale selskaber i skattely. Derfor skal der indføres en effektiv global minimums-selskabsskat med EU som frontløber Borgere har ret til at kende problemets omfang. Vi aner i dag ikke, hvor mange milliarder Danmark årligt går glip af grundet skattely. Derfor skal Skat lave beregninger, som viser problemets omfang. Danmark skal gå forrest i EU og sikre, at multinationale virksomheder aflægger offentligt tilgængelige regnskaber i hvert land, de har forretning i. Der skal være åbenhed om skatteaftaler mellem myndigheder og selskaber, samt om hvem selskabernes reelle ejere er. Engager dig lokalt og globalt i at stoppe skattely! Jo flere vi er jo stærkere står budskabet. 5

6 Om skat og SKaTteLy Skat er med til at sikre et samfunds velfærd, og det er igennem skat, at alle bidrager til, at staten kan betale for velfærdsydelser. Eller sådan burde det være, men desværre er det langt fra alle, der spytter i den store fælleskasse. Multinationale selskaber, der ofte burde betale mest i skat, er tit dem der betaler mindst de flytter profitten til skattely, hvor de ikke skal betale skat og nemt kan skjule mange penge. Skat og skattely kan virke som komplicerede emner det er også en af grundene til, at multinationale selskaber kan slippe af sted med at betale meget lidt eller ingenting i skat i de lande, hvor de arbejder. Alle kan dog forstå, at også virksomheder skal betale skat af den profit, de laver i et givent land. For at I er bedre rustede til at fortælle om og diskutere skat, får I her en lille forklaring af nogle af de vigtigste begreber inden for skatteproblematikken. I bliver ikke eksperter, men det er heller ikke nødvendigt for at skabe opmærksomhed omkring problemerne og sætte ord på, hvordan skattesystemet burde sættes sammen, og hvordan man stopper brugen af skattely. Skattely Skattely findes over hele verden. De er ofte små østater som Mauritius og Jersey, men, som det er kommet frem, er også lande som Irland, Holland og Luxembourg skattely. Skattely er et land, en stat eller et territorium, hvor der opkræves en ekstremt lav selskabsskat fra udenlandske virksomheder. Desuden er skattely kendetegnet ved en meget lav grad af gennemsigtighed i forhold til, hvem der ejer selskaberne, og hvad der reelt foregår. Ofte er de selskaber, der er placeret i skattely, blot skuffeselskaber, hvor man gemmer profit tjent i andre lande og på den måde kommer udenom at betale selskabsskat i det land, hvor profitten er tjent. Knap halvdelen af alle de penge, der investeres i virksomheder i udviklingslandene, passerer gennem et skattely. Man mener, at ca. 50 procent af al verdens handel foregår internt mellem multinationale selskaber det skaber muligheder for skattefusk, hvis ikke der er gennemsigtighed i selskabernes regnskaber. Skattespekulation vs. skatteunddragelse. Kort sagt er skatteunddragelse ulovligt skattesnyd, mens skattespekulation er lovligt. Med skattespekulation udnytter multinationale selskaber utilsigtede huller i lovgivningen og undgår på uetisk vis at betale 6

7 skat ved at placere overskuddet i skattely, så de helt eller delvist undgår at betale skat. Formålet med både skatteunddragelse og skattespekulation er for virksomheden at nedbringe skattebetalingerne mest muligt. Der er en kæmpe gråzone mellem skatteunddragelse og skattespekulation. Det skyldes for det første, at lovgivningen er forældet og skal strammes op. For det andet skyldes det, at der er dårlig gennemsigtighed på området, hvilket betyder, at man ofte kun har adgang til meget mangelfuld information. Når vi taler om gråzonen, bruger vi ordet skattefusk. Aggressiv skatteplanlægning Udtrykket aggressiv skatteplanlægning anvendes om virksomheder, der fx flytter deres overskud til andre lande, både inden for og uden for EU, for at betale så lidt skat som muligt. Virksomhederne kan på den måde udnytte nationale lovgivninger til at sikre, at de betaler mindst muligt i skat. Det kan for eksempel gøres ved at flytte udgifter og overskud rundt mellem egne datterselskaber, så man opnår underskud i lande med høj skatteprocent og overskud, hvor der er lav skatteprocent eller fordelagtige beskatningsaftaler. Begreber som dobbelte irlændere, hollandske sandwiches og Luxembourg-finter dækker over forskellige former for aggressiv skatteplanlægning og indviklede selskabsformer, som kan minimere virksomhedernes skattebetaling til næsten nul procent. Det er svært at vurdere, om aggressiv skatteplanlægning er lovlig eller ej det vurderes fra sag til sag ikke desto mindre er det udtryk for dårlig etik og moral. Skat skal betales, hvor værdien er tjent. Skatterabatter Mange udviklingslande er rige på naturressourcer, men ofte har landene hverken kapitalen eller den nødvendige erfaring til at gennemføre udvindingsprojekter. Derfor forsøger mange udviklingslande at tiltrække multinationale selskaber gennem lukrative særaftaler, der giver selskaberne en fordelagtig skatterabat. Skatterabatter er således særlige aftaler og reduktioner i selskabskatten, som regeringer selv indgår med virksomheder. Idéen for regeringerne er at tiltrække investeringer, skabe arbejdspladser og igangsætte produktion i landet. Skatterabatter kan være en aftale om ikke at betale skat i en opstartsfase (skattefritagelse) eller en skattenedsættelse over en årrække. Skatterabatter mindsker statens mulige skatteindtægter og skaber ulige konkurrenceforhold for de små nationale virksomheder, der må betale en højere selskabsskat. Problemet er, at de enkelte lande konkurrerer mod hinanden for at tiltrække udenlandske investeringer, og derfor ender det ofte med, at virksomhederne i en årrække enten betaler en meget lav skat eller slet ingen skat. På den måde får udviklingslandene ikke del i overskuddet fra produktionen, som i stedet forsvinder ud af landet, hvis ikke der bliver geninvesteret i landet. 7

8 Hvad har det med Danmark at gøre? Danmark rammes også af multinationale selskabers brug af skattely og skattespekulation. Problemet i Danmark, som i resten af verden, er, at det er utroligt svært at finde ud af, hvor mange penge, vi egentlig går glip af. Der er ingen gennemsigtighed i de multinationale selskabers regnskaber, og vi kan derfor ikke se, hvad de tjener i lige præcis Danmark. Derfor kan vi heller ikke se, hvad de burde betale skat af. Der er dog ingen tvivl om, at det er mange penge, Danmark går glip af. Penge, vi kunne have brugt i vores fælles samfund på flere pædagoger til at passe vores børn, bedre indsats for vores ældre og mange andre ting. Derfor er brugen af skattely også noget, vi i Danmark må sætte en stopper for. Hvad har det udviklingslandene at gøre? Udviklingslandene er de lande, der oplever de største konsekvenser ved multinationale selskabers brug af skattely og aggressiv skatteplanlægning. Det skønnes, at udviklingslandene hvert år mister op mod 900 milliarder kr. alene på grund af skattespekulation via skattely. Det er langt mere, end hvad udviklingslandene modtager i udviklingsbistand. Hvis vi sætter en stopper for multinationale selskabers skadelige brug af skattely, vil der være penge til uddannelse af børn og unge, infrastruktur i form af fx veje og el og adgang til bedre sundhed for verdens fattigste. 8

9 Lokale aktiviteter i DK mod Skattely Hvordan får vi DK mod Skattely på landkortet? Mellemfolkeligt Samvirke har udarbejdet nogle aktiviteter, som I skal planlægge i forbindelse med kampagnearbejdet i jeres by. Senere i kampagnehåndbogen kan I læse mere om de forskellige aktiviteter og få hjælp til, hvordan I gør. Send en mail til din lokale folketingskandidat Gå ind på dkmodskattely.dk og skriv til din lokale folketingskandidat, del og få alle dine venner, bekendte og familie til at skrive til deres. Se meget mere om at komme i kontakt med dine lokale politikere senere i kampagnehåndbogen. Få din lokale virksomhed med Besøg din lokale virksomhed og fortæl dem om, hvordan multinationale selskabers brug af skattely også går ud over dem ved at skabe unfair konkurrence. Tilbyd virksomheden at blive en del af DK mod Skattely ved at sætte et Her benytter vi ikke skattely - klistermærke i vinduet. På den måde kan kunder også se, at virksomheden er mod skattely. Lav et event i din by Slip fantasien løs og find på et opsigtvækkende event til jeres by. I kan fx lave et skattely på torvet, hvor i uddeler flyers og skaber opmærksomhed omkring DK mod Skattely eller tage rundt og opsætte skatteskolen på gaden eller i en butik og undervise i problemerne omkring skattely og skattesnyd. Se hvordan på dkmodskattely.dk/lav-etevent-i-din. Her kan I se mange flere ideer til, hvad I kan lave af events i jeres by. Skriv dig op til kampagen Gå ind på dkmodskattely.dk/ skriv-dig-op-til-kampagnen, del og få alle dine venner, bekendte og familie til at skrive sig op. 9

10 10

11 11

12 Sådan gör I! Tag til debatmøde Valgkampen i Danmark er gået i gang, og Mellemfolkeligt Samvirke opfordrer derfor folketingskandidaterne til at tage stilling og være med til at stoppe selskabers brug af skattely. For at få politikerne i tale og sætte fokus på emnet har vi arrangeret debatmøder med lokale folketingskandidater i hele landet, hvor vi debatterer skattelyproblematikken, hvordan skattespekulation betyder milliardtab for udviklingslandene, og hvad kandidaterne vil gøre ved problemet, hvis de bliver valgt. 8. april Debatmøde // Slagelse 13. april Debatmøde // Silkeborg 14. april Debatmøde // Kolding 15. april Debatmøde // Aarhus 15. april Debatmøde // Svendborg 16. april Debatmøde // Aalborg 27. april Debatmøde // Roskilde 28. april Debatmøde // Helsingør 29. april Debatmøde // Odense Tjek tid og sted på dkmodskattely.dk/ kalender 12 At lave kampagne er både sjovt, udfordrende og til tider hektisk. Derfor er det vigtigt, at I planlægger, hvad I vil og skal under kampagnen. Det er en rigtig god ide, at I sætter jer ned og laver en strategi en handlingsplan over, hvad I skal nå. På de følgende sider får I gode råd og redskaber til jeres arbejde. Skab en stærk kampagnegruppe. Start med at lave en stærk gruppe et stærkt hold. Et stærkt hold etableres for det første ved at finde flere, som har lyst til at være frivillige i kampagnegruppen. Få fat i dine/jeres venner og bekendte eller venners venner, til I selv synes, I er nok. Når gruppen er samlet, er det vigtigt, at I laver en forventningsafstemning for at sikre, at I ved, hvor stort et engagement I hver især kan lægge i kampagnen, og at det frivillige arbejde bliver sjovt og givende for alle. Kortlæg derefter gruppens muligheder ved at se på de enkelte gruppemedlemmers viden, kunnen og kontakter.

13 Hvem kan tegne, hvem kan spille teater, hvem kan holde tale og hvem kender et fedt band eller et lokalt medlem af byrådet? På den måde kan I se, hvilke aktiviteter I har lyst til at lave og kan lave. Aftal, hvordan I fremover vil kommunikere med hinanden og sørg for, at I altid ved, hvem der har ansvar for hvad, indtil I mødes igen. Læg en plan Der vil aldrig være en opskrift, som passer i alle situationer. Derfor vil man altid skulle skræddersy sin kampagne til budskabet DK mod Skattely men også, hvor man er. Det, der virker i Aalborg, vil ikke nødvendigvis virke i Slagelse. Mellemfolkeligt Samvirke arbejder i høj grad ud fra tanken sammen står vi stærkere! En demonstration eller et gadeevent er sjovest og skaber mest opmærksomhed, hvis vi er mange. Men når det er sagt, er det godt at huske, at det ikke nødvendigvis drejer sig om antallet, man mobiliserer. Et relativt lille antal mennesker kan sagtens skabe forandring. Vær også opmærksomme på, at det ikke kun er arbejdet på gaden, der batter. En kritisk mail, en underskriftindsamling, en Facebookstorm, eller hvad I kan komme på af ideer, har også tit stor gennemslagskraft og kan i visse tilfælde være den mest effektfulde aktionsform. En ting, der altid er vigtigt, er dog planlægning. I kommer længst, hvis I har en strategi og en handlingsplan for, hvad I vil lave. ressourcer til at opnå jeres mål. For at kunne udforme en strategi for jeres arbejde, er der en række spørgsmål, I må stille jer selv: Hvad er vores mål? Uden et klart svar på dette, vil det være meget svært at overbevise andre om at støtte eller deltage i sagen. Et overordnet mål er ikke altid beskrivende for, hvordan målet skal nås. Derfor er det nødvendigt at opstille delmål. Delmålene har til formål at konkretisere det overordnede mål og skal derfor være mål, som lettere kan nås. Derudover vil gennemførelsen af de forskellige delmål samlet betyde, at det overordnede mål er gennemført. Spørg derefter jer selv: Hvad har vi af ressourcer? Her skal I ikke kun se på, hvor mange penge I har til rådighed til at stable et fedt event på benene, men hvad I som gruppe kan hver især og samlet som gruppe. I kan nok alle sammen noget, som er vigtigt i arbejdet, og så kender I måske derudover nogen, som ville være gode samarbejdspartnere. Til sidst må I spørge jer selv: Hvordan gør vi? Det er her, I skal lave jeres handlingsplan. Til at lave jeres handlingsplan har I på de næste sider to forskellige skemaer, I kan arbejde med. Her kan I starte med at lade tankerne og ideerne flyve frit, og derefter kan I vælge en ide, I vil arbejde videre med og lægge en plan for. Sørg for at være så præcise som muligt. På den måde ved I hele tiden, hvad næste skridt er. Strategi En strategi er vigtig, fordi I på den måde gør det klart for jer selv og hinanden, hvor I vil hen, hvordan I vil nå derhen og hvad I som gruppe har af 13

14 Our project as a Hollywood movie 1. Brainstorm 3. Target groups Strategy You need: Post-it s and tush ACTION PLANNING Objectives 1. What / Task How / Strategy Who / people With what / Ressorces When / timing Vision step 1. step 2. step 3. a bigger picture template drawn by Loa + Rune Baastrup Risks Challenges step Indicators When have we succeeded??

15 THE CAMPAIGN ST R Using this tool a. 1-2 min. to write immidiate thoughts on post-its b. Put post-its up while explaining it c. Joint talk over ideas => add new post-its d. Sum up by facilitator => joint conclusion 15 Objective Message You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush Ressources Audience Charachters (Victims, Heros, Villains) Target Context & Stories You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush Time & Milestones You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush You need: Post-it s and tush This icon symbols that you can have diverging ideas on each star spike This icon indicates that you have to reach a consensus on wording - only one version

16 Organisér jer i kampagnegruppen Ansvarsfordeling Det er vigtig at have en klar ansvarsfordeling mellem jer i kampagnegruppen. I kan enten vælge at lave en fast struktur for, hvem der står for hvad, eller lade rollerne rotere for hvert møde eller fra opgave til opgave. Det vigtige er, at I til en hver tid alle ved, hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver. Frivilligbase Det kan være en god idé at etablere en fysisk base for kampagnen. Det kan være samlingssted for aktiviteter, møder osv. Det vigtigste er, at I sørger for at have et sted, hvor I mødes, og at I oplyser nye frivillige om, hvor I mødes enten fast eller fra gang til gang. Kontakt Maja Bech Gregersen på for at høre, om MS kan hjælpe med at skaffe et lokale. Fællesskab Et godt socialt miljø blandt de frivillige er altafgørende! Alle skal føle, at de har indflydelse, er værdsat for deres arbejde og at de har lyst til at udføre arbejdet. Det skal være sjovt at være med. Det er derfor vigtigt at holde alle frivilliges motivation oppe. Det gælder både motivationen for at arbejde med emnet DK mod Skattely og motivationen rent socialt. Til at holde motivationen oppe kan det være en god ide at læse op på nye rapporter og artikler om emnet, men også at kontakte MS sekretariat og bede om input. Til den sociale motivation er et godt fællesskab og stærke relationer internt i kampagnegruppen vigtige. Det kan I fx skabe ved at holde aktivistaftner, afslutte arbejdsdage med fælles middag, spise fælles morgenmad og andre sociale aktiviteter, der kan samle gruppen. Kampagnekalender Det er et rigtig godt redskab at have en kampagnekalender. Kalenderen må gerne være deltaljeret og indeholde fx tidsplan for forberedelse af kampagneaktiviteter, mobilisering af frivillige, opreklamering af aktiviteter og andet. Kalenderen kan derudover indeholde ansvarsperson for aktiviteterne, hvor det skal finde sted, og hvem der deltager. 16

17 Eksempel på kampagnekalender Fredag d. 24 April 2015 Aktivitet Sted Ansvarlig Deltagere Noter Forberedelse af debatmøde Ida Morten Debatmøde Hovbiblioteket Morten Alle Husk at have gode kritiske spørgsmål klar Oprydning og en øl SøndAg D. 26 Tidsrum Tidsrum Kontoret/Hovedbiblioteket Hovedbiblioteket/Cafe 23 Signe Aktivitet Sted Ansvarlig Deltagere Noter 9.00 Forberedelse af skattely på gaden Hos Morten Langgade 3 Morten og Signe Alle Jonas, Morten, Signe Skattely på gaden Store Torv Jonas Alle der kan - husk at invitere på facebook Tue er vegetar Besøg hos alle virksomheder omkring Store Torv Store Torv Tue Alle Husk klistermærker, brev til virksomheder og talepapir Afslutning på dagen - ØL Et hemmeligt sted Ida og Jonas Alle der kan - husk at invitere på facebook Tag en varm trøje med :) 17

18 Mobilisér lokalt Mobilisering handler om at engagere folk i kampagnen igennem oplysning og forskellige gode muligheder for, at de aktivt kan være med. De kan engagere sig ved at deltage I et af jeres spændende events. De kan skrive sig op til kampagnen. De kan være med som frivillige. Der er masser af måder at mobilisere på. I kan holde oplæg på uddannelsessteder i byen og vise DK mod Skattely-videoen. I kan dele flyers ud i byen, falde i snak med folk og fortælle om kampagnen. Aktivér eget netværk Venner Spred ordet om jeres events blandt venner og bekendte og fortæl, hvordan de kan være med. Uddannelsessteder Hæng plakater op og spred flyers på forskellige uddannelsesinstitutioner fx gymnasier og universiteter eller andre videregående uddannelsessteder. Send også invitationer ud gennem sekretærer eller andre i administrationen. Sørg for at sende dem en tekst, de kan sende direkte videre. Hold et debatmøde (MS kommer gerne og hjælper) eller en fredagsbar om emnet. Familie Inddrag din egen familie og få dem til at aktivere deres venner og bekendte. Arbejde Hæng plakater op på dit arbejde, eller hold et oplæg om kampagnen på det ugentlige personalemøde. Online mobilisering Facebook Et af de mest effektive kommunikationsredskaber i en kampagne i dag er Facebook, så det er en god idé at tænke det sociale medie ind i jeres kampagne og gøre online mobilisering til en fast del af jeres kampagnemøder. Sørg for altid at lave et Facebook-event, når I laver en aktivitet. På den måde kan I alle meget nemt invitere alle i kender til at være med. Husk altid at linke til dkmodskattely.dk og få folk til at skrive til deres lokale politiker eller bare skrive sig op til kampagnen. 18 #dkmodskattely

19 2. Få din lokale virksomhed med Lokale kampagneaktiviteter 1. Skab et lokalt event Der er mange forskellige måder at skabe opmærksomhed omkring problemerne ved skattely. Du kan i din by lave alt fra debatmøder og demonstrationer til teater og skatteløb. DK mod Skattely er en kampagne, hvor vi danskere sammen kan skabe opmærksomhed omkring et problem, som ikke bare påvirker os, men i endnu højere grad mennesker i udviklingslandene. Vi kan sætte fokus på vigtigheden af skat og det fælles ansvar for, at skatten bliver betalt både i udviklingslandene og i Danmark. I kan se meget mere på dkmodskattely.dk/lav-etevent-i-din, hvor der er hjælp til hvad I kan lave. Multinationale virksomheders brug af skattely og skattespekulation går ikke kun ud over vores og udviklingslandes skatteindtægter. Det går også ud over de mindre virksomheder, som ikke kan benytte sig af samme kneb og derfor ikke kan konkurrere med de multinationale selskaber. Her bruger vi ikke skattely -klistermærket Som en del af kampagnen kan I på en positiv måde få jeres lokale virksomheder i tale. Ved hjælp af et DK mod Skattely-klistermærke og en lille plakat om kampagnen kan virksomhederne vise, at de er med i kampen for global lighed og retfærdighed. Derudover kan de vise, at de er mod skattely ved at skrive sig ind på kortet på dkmodskattely.dk. Her kan alle se, hvilke virksomheder der siger stop skattely. Ideer Lav en skattefest Lav et event 1. maj i jeres by Lav skattely på TorVet Syddeltagere Mellemfolkeligt Samvirke har inviteret fire unge fra Zambia og Malawi til Danmark for at være med i kampagnen. De unge er drivkraften for social forandring i deres lokalområder, og de kan derfor være en inspiration og være med til at skabe opmærksomhed omkring kampagnen her i Danmark. De vil være i Danmark fra den 7. april og frem til den 16. maj, og I skal endelig kontakte Mikkel Iversen på hvis I har et event, I gerne vil have dem med til. De kan fortælle deres historier om konsekvenserne ved multinationale selskabers skadelige brug af skattely, de mærker i deres lande. Få din lokale virksomhed med! Lokale virksomheder findes i alle størrelser og former, fra den lokale kiosk til den lokale designbutik eller café. Hvem kunne I kontakte? Det kan være, at det er den lokale café eller hele gaden med små butikker, I vil tage kontakt til. Lige meget hvad er det vigtigt, at I tilbyder virksomheden at sætte fokus på et problem, som også rammer dem. Se gode råd til, hvordan du kan gøre det på næste side. Bestil dine plakater og klistermærker Gå ind på dkmodskattely.dk og bestil det, du skal bruge. 19

20 Hvordan gør du? Forberedelse Beslut, hvem du vil kontakte. Kender du nogle af medarbejderne i din lokale virksomhed? Eller er der en lille butik, du tror kunne være interesseret? Sørg for at have et klistermærke og et brev til hver virksomhed, du vil kontakte. Du kan bestille pakken på dkmodskattely.dk/bestil-materiale. Tag din tilmeldingsblanket med til at registrere virksomhedens detaljer. Hvad skal du sige? Forklar, at du er frivillig i Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne DK mod skattely, og at du er ude at kæmpe mod brugen af skattely. Gør opmærksom på, at små lokale virksomheder ofte stilles dårligere grundet multinationale selskabers brug af skattely og skatteunddragelse. Lokale virksomheder kan betale helt op til 25 procent i selskabsskat, mens multinationale selskaber betaler helt ned til 0 procent, fordi de flytter profitten til skattely. Dette er helt klart uretfærdigt og kan gøre det svært for lokale virksomheder at konkurrere. Tilbyd at skrive virksomheden op på kortet på dkmodskattely.dk så kan alle se, at de siger stop skattely. Du kan eventuelt tilbyde dem at gøre det for dem. Du skal skrive deres oplysninger op på tilmeldingsblanketten, og så kan du skrive dem ind på kortet. Fortæl, at det ikke kræver meget at deltage i kampagnen. De skal hænge et klistermærke og en lille plakat op i deres vindue. Du vil til gengæld sørge for at skrive deres virksomhed ind på kampagnens online kort, så alle kan se, at de deltager, og dermed give dem gratis reklame. For at skrive dem ind på kortet skal du bruge deres oplysninger. Brug tilmeldingsblanketten. 20

21 Hvis de ikke er interesserede, skal du bare takke for deres tid og gå igen. Men mange virksomheder vil nok gerne være med. Bagefter Besøg dkmodskattely.dk/kort og skriv de virksomheder, du har talt med, ind på kortet. Eller de kan gøre det selv. Det kan du aftale med dem, når du er der. Brug virksomhedens mailadresse, hvis du har den. Hvis ikke kan du bruge din egen i stedet, før du tilføjer virksomhedens detaljer. Dit navn vil ikke blive publiceret. Det er bare for at vide, hvem vi skal kontakte, hvis der er nogle spørgsmål. 3. Kontakt din lokale folketingskandidat eller byrådet For at vi kan sætte en stopper for multinationale selskabers skadelige brug af skattely, må vi have vores politikere til at handle. Det kan du gøre ved at sende mail til de lokale politikere, du vil have til at tage stilling til problemerne omkring multinationale selskabers brug af skattely. På dkmodskattely. dk kan du sende en mail til dine politikere, men det er vigtigt, at du også opfordrer venner og familie, eller folk du falder i snak med om kampagnen, til at gøre det samme. Hvis vi er mange nok, som beder politikerne om at handle, kan vi nå vores mål. Men I kan også tage andre midler i brug. Debat med lokale folketingskandidater Mellemfolkeligt Samvirke har planlagt ti debatmøder med lokale folketingskandidater i forskellige byer landet over, men der er mange andre byer, hvor et debatmøde om skat også ville være en god ide. Derudover ved vi endnu ikke, hvornår valget kommer går der længere tid, kunne det være en idé at holde endnu et debatmøde om emnet senere på året. MS sekretariat hjælper gerne med at booke lokaler og stiller gerne med ordstyrer eller hjælper på anden vis. Få dit byråd til at sige fra overfor brugen af skattely I Silkeborg Kommune har et enigt byråd på tværs af alle partier sagt fra overfor brugen af skattely. Det ville være fedt, hvis I kunne få byrådet i jeres by til at behandle et tilsvarende spørgsmål. Læs om beslutningen i Silkeborg her: enhedslistensilkeborg.dk/forslag-fra-enhedslisten-enstemmigtvedtaget og lad jer inspirere. Skattejagt Lav en skattejagt og tag rundt i gader og stræder, og find de ting, som lukningen af skattely ville finansiere i din by. Inviter jeres lokale politikere til at være en del af skattejagten, og giv dem muligheden for at være aktive i DK mod Skattely. 21

STOP MULTINATIONALE SKATTESNYDERE POLITISK FORTÆLLING. Grundlæggende uretfærdighed BAGGRUND

STOP MULTINATIONALE SKATTESNYDERE POLITISK FORTÆLLING. Grundlæggende uretfærdighed BAGGRUND Kampagnekatalog vinterkampagnen 2014 STOP MULTINATIONALE SKATTESNYDERE Grundlæggende uretfærdighed Danskerne snydes årligt for 7-14 mia. kr. af multinationale virksomheder, der ikke gider betale skat i

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Politisk Værktøjskasse for frivillige

Politisk Værktøjskasse for frivillige Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration

Læs mere

Adekunle tager ministeren på ordet:

Adekunle tager ministeren på ordet: www.ms.dk Fotograf i en blind verden: Interview med Jakob Dall Kulturchok i Kathmandu: Yndige piger spytter også s.1 Adekunle tager ministeren på ordet: Stop selskabers skattespekulation i u-lande #1 2012

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

VERDEN RUNDT. IBIS Fokus. uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS TEMA: #139. IBIS samarbejde med lokale partnere.

VERDEN RUNDT. IBIS Fokus. uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS TEMA: #139. IBIS samarbejde med lokale partnere. VERDEN RUNDT IBIS Fokus uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS #139 Marts 2014 TEMA: IBIS samarbejde med lokale partnere LEDER Respekt Respekt har igennem de sidste 10-20 år været et ord, som

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere