Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd"

Transkript

1 Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1

2 Indhold Indhold 1. Indledning Kontrol med overholdelse af intern overvågning Bårdesø Elforsynings arbejde med intern overvågning vedrørende Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Adgang til distributionsnettet Vedligeholdelse af nettet Udbygning af nettet Tilslutning af nettet Driftsforstyrrelser Kundekontakt Ændringer i det skriftlige materiale der udsendes Ændringer af hjemmeside siden sidste årsberetning Liste over netselskabets brochurer m.v Selskabs- og regnskabsmæssig adskillelse Habilitetskrav i henhold til Elforsyningslovens Indgåelse af aftaler Prisfastsættelse af Bårdesø Elforsynings ydelser Ændringer af prisfastsættelsen siden sidste årsberetning

3 1. Indledning Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. (herefter Bårdesø Elforsyning) er som elnetselskab underlagt bestemmelserne om etablering af program for intern overvågning, som har til formål at dokumentere ikke-diskriminerende adfærd. Ifølge bestemmelserne skal årsberetningen omfatte en beskrivelse af netvirksomhedens program for intern overvågning, foruden at beretningen skal omfatte omtale af programmets gennemførelse samt den foretagne kontrol med, at programmet overholdes. Bårdesø Elforsyning har siden afgivelse af årsberetningen for 2012 arbejdet med bestemmelserne omkring intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd. Arbejdet har primært bestået af vedligeholdelse af de allerede implementerede forretningsgange, samt formulering af nyt program for intern overvågning, således at dette i højere grad formelt er opbygget i lighed med Energistyrelsens vejledning og elforsyningsloven. Bårdesø Elforsyning har foruden bestyrelsesformanden og kassereren der begge er på deltid ingen ansatte, og køber derfor ydelser fra andre selskaber, primært Energi Fyn og MS Revision. Arbejdet med intern overvågning har som følge heraf også omfattet de relevante funktioner i disse selskaber, hvor data vedrørende Bårdesø Elforsyning berøres. 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning Det overordnede ansvar for det interne overvågningsprogram er hos formanden for Bårdesø Elforsyning. Udformningen af programmet foretages af virksomhedens bestyrelse, og kontrol heraf foretages årligt af bestyrelsesformand. Som følge af, at kundeadministration og bogholderi er outsourcet til MS Revision, installationsfunktion er outsourcet til Gyngstrup Elforretning og målerfunktion til Energi Fyn har årets kontrol været baseret på disse selskabers overholdelse af Bårdesø Elforsynings program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd. Medarbejdere i MS Revision er i 2013 blevet informeret om Bårdesø Elforsynings program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd samt vigtigheden af overholdelsen af dette. Kontrollen af medarbejderne hos Energi Fyn er foretaget ved gennemlæsning af årsberetning for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd for Energi Fyn Net A/S og herunder påset at de fælles retningslinjer for ikke diskriminerede adfærd er overholdt 2. Bårdesø Elforsynings arbejde med intern overvågning vedrørende 2013 Årsberetningen for 2013 er ændret i forhold til årsberetningen for Ændringen af selskabets årsberetning og interne overvågningsprogram er sket for at sikre at årsberetningen formelle indhold i højere grad stemmer overens med Energitilsynets vejledning og elforsyningsloven. Programmet for intern overvågning for Bårdesø Elforsyning tager således udgangspunkt i Energistyrelsens vejledning på området. 3

4 Arbejdet med program for intern overvågning vedrører foruden Bårdesø Elforsyning også funktionerne i Energi Fyn og MS Revision, hvortil Bårdesø Elforsyning har outsourcet opgaver. I lighed med tidligere er der foretaget en gennemgang af Bårdesø Elforsyning og dets samarbejdspartnere og foretaget gennemgang af de udarbejdede procedurer for området. De udarbejdede procedurer omfatter følgende elementer, som Bårdesø Elforsyning har vurderet særligt relevant: Identifikation af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i Bårdesø Elforsyning Identifikation af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger i Bårdesø Elforsyning Adgang til distributionsnettet Kundekontakt Prisfastsættelse Bårdesø Elforsynings ydelser 3. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger I lighed med tidligere år er kundeadministration og bogholderi outsourcet til MS Revision og installationsfunktion til Gyngstrup Elforretning samt målerfunktion til Energi Fyn. Der er i 2013 ikke modtaget klager fra nogen parter omkring Bårdesø Elforsynings behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Medarbejdere i MS Revision er i 2013 blevet informeret om Bårdesø Elforsynings program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd samt vigtigheden af overholdelsen af dette. 4. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Der har i 2013 ikke været brud på reglerne omkring håndtering af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, ligesom der ikke er modtaget nogen klager heromkring. Relevante medarbejdere hos Energi Fyn, Gyngstrup Elforretning og MS Revision er blevet orienteret omkring vigtigheden af reglernes overholdelse. Der henvises endvidere til kontrollen udført vedrørende forretningsmæssige følsomme oplysninger i afsnit Adgang til distributionsnettet Risiko for diskriminerende adfærd ligger i, at Bårdesø Elforsyning har monopol på transport af elektricitet i eget bevillingsområde, og derfor eventuelt kan gøre tilslutning, vedligeholdelse, udbygning og reetablering ved driftsforstyrrelser afhængig af, hvem kunden er. I lighed med tidligere år varetages installations- og målerfunktion af Gyngstrup Elforretning og kundeadministration af MS Revision. Diskriminerende adfærd kan finde sted i følgende situationer: Vedligeholdelse af nettet 4

5 Udbygning af nettet Tilslutning af nettet Driftsforstyrrelser Der sker ikke nogen prioritering vedrørende adgang til distributionsnettet. Besvarelser, udlevering af data m.v. sker således i takt med modtagne henvendelser. Det vurderes ikke, at der i løsningen af opgaver vedrørende adgang til distributionsnettet, er risiko for diskriminerende adfærd. Der har i 2013 ikke været klager i relation til adgang til distributionsnettet og der er ikke forekommet større nedbrud. 5.1 Vedligeholdelse af nettet Vedligeholdelse af distributionsnettet sker i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen og der sker en kontinuerlig vurdering af vedligeholdelsesniveauet. Proceduren er fulgt ved, at medarbejderne er orienteret om reglerne. 5.2 Udbygning af nettet Udbygning af distributionsnettet sker i det omfang der byggemodnes nye projekter og tages løbende op til vurdering. Udbygning af distributionsnettet sker på en ikke-diskriminerende måde ved at opgaverne udføres, som de bliver bestilt og uden at modtage oplysninger om den enkelte kundes elleverandør. Proceduren er fulgt ved, at medarbejderne er orienteret om reglerne. 5.3 Tilslutning af nettet Ved tilslutning af nye kunder i nettet kan priser og vilkår ses på Bårdesø Elforsynings hjemmeside - og disse er fastlagt i overensstemmelse med Dansk Energi's standarder. Priser og vilkår er anmeldt til Energitilsynet. 5.4 Driftsforstyrrelser Driftsforstyrrelser er hændelser, som ikke er planlagt, og som forstyrrer levering af elektricitet i forsyningsområdet. Fejl modtages fra kunder og registres. Ud fra en konkret vurdering igangsættes fejlretning. Enhver driftsforstyrrelse tilstræbes rettet hurtigst muligt for at bibeholde en høj forsyningsgrad. Driftsforstyrrelser rapporteres i henhold til Energitilsynets regler for registrering af afbrudshyppighed og afbrudsvarighed til brug for benchmark på leveringstidspunktet. Der har ikke i 2013 været større driftsforstyrrelser udover planlagt vedligeholdelse. 6. Kundekontakt MS Revision varetager opgaverne vedrørende kundekontakten til Bårdesø Elforsynings kunder. Bårdesø Elforsynings kontrol heraf har bestået i forespørgsler til MS Revision. 5

6 6.1 Ændringer i det skriftlige materiale der udsendes Der er i årets løb ikke sket ændringer i de materialer, som Bårdesø Elforsyning udsender til forbrugere og andre interessenter. 6.2 Ændringer af hjemmeside siden sidste årsberetning Der har i årets løb ikke været ændringer på selskabets hjemmeside. 6.3 Liste over netselskabets brochurer m.v. Selskabet brochure har ikke ændret dets skriftlige materiale herunder regninger, brochurer m.v. siden sidste årsberetning. 7. Selskabs- og regnskabsmæssig adskillelse Bårdesø Elforsyning har ingen selvstændige sideordnede aktiviteter, hvorfor der ikke er behov for regnskabsmæssig adskillelse og instruks for området. 8. Habilitetskrav i henhold til Elforsyningslovens 45 Bårdesø Elforsyning er i lighed med 2012 som følge af sit kundeantal (< ) ikke omfattet af elforsyningslovens Indgåelse af aftaler Der foreligger i lighed med tidligere år aftaler mellem Bårdesø Elforsyning og MS Revision, som varetager kundeservice/afregning mv. på vegne af Bårdesø Elforsyning. Der foreligger ligeledes aftale mellem Bårdesø Elforsyning og MS Revision som varetager bogholderiopgaven samt Gyngstrup Elforretning der varetager installations- og målerfunktion. 10. Prisfastsættelse af Bårdesø Elforsynings ydelser I forbindelse med Bårdesø Elforsyning prisfastsættelse af ydelserne over for forbrugerne, tages der i lighed med 2012 udgangspunkt i Dansk Energis tariferingsmodeller og standardsatser. Dette indebærer, at prisen for netydelser sammensættes, så forbrugerne kun betaler for de ydelser, de modtager. Følgende priser er fastsat og fremgår af selskabets hjemmeside: Tilslutningsbidrag Variable tariffer Abonnement Ændringer af prisfastsættelsen siden sidste årsberetning Bårdesø Elforsyning har ikke justeret priserne til forbrugerne i Principperne for de justerede priser har taget udgangspunkt i Dansk Energi's tariferingsmodel. Der er for 2014-priserne indsendt indberetning omkring de enkelte priser fastsættelse i henhold til bekendtgørelser herom. Der er i den forbindelse igen foretaget opgørelse og dokumentation af brugen af Dansk Energi's tariferingsmodel. Otterup, den 1. juni 2014 Arne Eriksen formand 6

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF]

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF] Ledelsesberetning Generelt NEF-koncernen er organiseret med NEF Fonden, som holdingvirksomhed for en række underliggende dattervirksomheder med hver sit specifikke forretningsområde. Herved er der opnået

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere