Naturture 2006, Feldborg Statsskovdistrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturture 2006, Feldborg Statsskovdistrikt"

Transkript

1 Naturture 2006, Feldborg Statsskovdistrikt Søndag den 19. marts Hulrugerne i de gamle bøge I Palsgård Skov nord for Nørre Snede findes et område med gamle bøge, hvoraf flere henstår som døde ruiner. I de gamle stræer har sortspætter, grønspætter og flagspætter gennem de seneste årtier udhugget talrige redehuller. Disse bebos derefter også af andre hulrugende fugle som alliker, spætmejser m.fl.. Rundt i skoven ses spor efter spætterne i myretuer og træstubbe, og måske hører vi spætterne gjalde eller tromme. Tid: Kl. 10:00 til ca. 12:00 Længde: ca. 3km. Mødested: P-plads på Arritskovvej midt i Palsgård Skov. Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf Søndag den 2. april Forår ved Bølling Sø Det er forår ved Bølling Sø. Gæs og ænder har indtaget engene rundt om søen, på vandet ligger svaner, ænder og lappedykkere i pæne tal, mens et utal af småfugle synger i skov og krat. Gå med og se og hør nogle af de mange smukke fugle. Tid: Kl 10:00 til 12:15 Mødested: P-pladsen ved vejen, Bøllingsøgårdvej, øst for søen. Tilkørsel fra Kragelund. Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf Søndag den 9. april Sjørup Skov - delvis væltet. Hvad gør vi nu! Gå med skovfogeden gennem Sjørup Skov og se skaderne efter stormfaldet i januar På mange af de arealer, hvor træerne er væltet, bliver der nu plantet løvtræer. Målet er at skabe en mere stabil skov med større variation til glæde for dyr og mennesker. Vi slutter af med at drikke den medbragte kaffe ved bredden af skovsøen. Tid: Kl. 14:00 til 16:00 Mødested: P-pladsen ved Hundeskoven nær Virkelyst, Viborgvej 85, Sjørup Turleder: Skovfoged Jens Peter Clausen, tlf.: Lørdag d. 22. april Forårstur ved Naturcenter Brokholm Vi starter med at gå en tur i den nyanlagte Havbjerg Skov og lærer noget om etablering af skov på gammel agerjord. Vi ser på træer og buske, der er ved at springe ud, og finder fodspor af hjortevildt og ræve. Så indtager vi den medbragte frokost ved bålstedet. Der kan grilles pølser og bøffer. Derefter går vi til Brokholm Sø, hvor der er konkurrence om, hvem der kan fange flest forskellige krible-krabledyr i vandet. Vi skal også høre om fødekæder og god sø - dårlig sø samt kikke på de mange fugle, der er i søen netop nu. Turen er gratis og for alle aldersgrupper. Tid: Kl.: 10:00 til 14:00 Længde: 4 og 6km Mødested: Naturcenter Brokholm, Vejsmarksvej 15, 7870 Roslev. Turledere: Naturvejleder Anja V.Hørnell, tlf.: og fhv. skovfoged Steen Ølgaard.

2 Søndag den 7. maj Skovens Dag Feldborg Statsskovdistrikt holder i år Skovens Dag i samarbejde med Herning Kommune. Arrangementet afholdes i Løvbakke Skov nord for Herning. I dagens løb er der masser af spændende aktiviteter, bl.a. indvielse af en ny skovlegeplads og en ny skov, hestevognsture med meget mere. Se dagspressen eller for yderligere oplysninger! Tid: Kl.: 10:00 til 16:00 Mødested: Naturskolen i Løvbakke Skov. Tirsdag den 9. maj Biltur på Harrild Hede Kør efter skovfogeden ind over Harrild Hede og rundt i Nørlund Plantage. Der gøres holdt flere steder og fortælles om heden, plantagen og dyrelivet. Der er god chance for at se rådyr og krondyr! Tid: Kl. 19:00 til 21:30 Længde: Ca. 20km Mødested: Den gamle vej ved teltpladsen lige øst for Harrild Vandmølle. Turleder: Skovfoged Hans Jensen, tlf Mandag den 15. maj Salamanderens nye hjem I de bakkede overdrev ved Lindbjerg nordvest for Skjernåens Udspring er der i løbet af vinteren oprenset og gravet flere vandhuller for at skabe gode levesteder for især den store vandsalamander. Samtidig er en del arealer blevet ryddet for nåletræer, hvorefter træstubbe og grenaffald er blevet knust. Gå med en tur rundt i det smukke, fredede landskab og se og hør om resultatet. Tid: Kl. 19:00 til ca. 21:00.. Mødested: P-plads (P2) ved Hærvejen ud for Koutrupgård 500m nord for Skjern Å. Turleder: Naturvejleder og skovløber Holger Hansen, tlf Lørdag den 20. maj Nåleskov bliver til løvskov. Alhedeskovene blev hårdt ramt af januarstormen i Kom og se og hør om hvorledes stormen har været med til at sætte gang i plantagernes overgang til en mere naturnær drift. Tid: Mødested: Ulvedal Rasteplads mellem Havredal og Thorning. Turleder: Skovfoged Hans Nedergaard-Hansen, tlf.: eller Søndag d. 21. maj Quiz-vandring ved Brokholm Sø og Havbjerg skov Tag med på Quiz-vandring og få godt samvær, motion og test din viden om natur og sundhed. På quiz-vandringen går man en rute med poster hvor man skal svare på spørgsmål om dagens emne. Efter turen afleverer man sin quiz-seddel og deltager i konkurrencen om spændende præmier, vi hygger ved bålet og udråber dagens vindere. Tid: 13-16?? Længde: 4km og 6km. Mødested: Naturcenter Brokholm, Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev. Turleder: Bl.a. naturvejleder Anja V. Hörnell, tlf.: Arrangeres i samarbejde med KFUM-Spejderne, Jenlegruppen.

3 Tirsdag den 23. maj Højmoser på EU-støtte I Danmark er højmoser en sjælden naturtype. EU er med såkaldte Life-midler gået ind for at støtte bevarelse og genskabelse af højmoserne. Palsgård Skov er et af de steder, hvor der findes rester af højmoser, og hvor der arbejdes på at øge mosearealet. Gå med i mosen og hør om projektet. Måske er du heldig mellem kærulden at møde nogle af højmosens specielle beboere som bekkasin, bynkefugl og blåfugl. Tid: kl. 19:00 til ca. 21:00. Længde: ca. 4km. Mødested: P-pladsen ved sydenden af Torup Sø nordøst for Palsgård Skov. Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf Tirsdag den 30. maj Natur og friluftsliv i Haunstrup Brunkulslejer Vi går en spændende rundtur og ser hvordan planter og dyr efterhånden har indtaget de gamle brunkulslejer. Der bliver mulighed for at høre mange sangfugle samt for at se de muligheder for friluftsliv, som området byder på. Tid: Kl. 19:00 til ca. 21:00 Mødested: P-pladsen på Tanderupkærvej mellem Haunstrup og Studsgård. Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf.: Tirsdag den 6. juni Aftenfugletur ved Bølling Sø Nu er næsten alle ynglefuglene på plads i og ved søen. Gå med og se og hør nogle af de mange vand- og sangfugle og nyd det smukke og varierede landskab. Tid: Kl. 19:30 til 21:30 Mødested: P-pladsen ved vejen, Bøllingsø, i Moselund øst for Engesvang. Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf Torsdag den 8. juni Brunkul og friluftsliv i Søby Brunkulslejer Vi kører i privatbiler rundt til et par interessante punkter og går kortere ture, hvor der bliver fortalt om brunkul, brunkulsgravning, natur, friluftsliv og naturpleje på statens arealer i de gamle brunkulslejer. Tid: Kl. 19:00 til ca. 21:00 Længde: Ca. 3km. Mødested: Brunkulsmuseet i Søby Turleder: Skovfoged Hans Jensen, tlf.: Lørdag d. 10. juni Fuglesafari med vildtfrokost Tag med på guidet fuglesafari ved 4 naturgenoprettede søer og vådområder på Feldborg Statsskovdistrikt. Vi kører i bus til Bølling Sø, Brokholm Sø, Spøttrup Sø og Geddal Strandenge Undervejs spiser vi en velanrettet vildtfrokost i det grønne ved Naturcenter Brokholm. Nyd naturen, maden og godt selskab. Tilmelding er nødvendig til Feldborg Statsskovdistrikt på tlf senest den 5. juni. Der er kun 45 pladser. Pris incl. bus, mad og drikkevarer: Voksne 250kr, børn 200kr. Tid: Kl.: 9-17 Mødested: Herning og med opsamling ved Bølling Sø. Turledere: Naturvejleder Anja V. Hørnell og naturvejleder Torben Bøgeskov

4 Tirsdag den 13. juni Krondyr og natravne i Gludsted Plantage Vi bestiger bakkeøen, Isenbjerg, og får overblik over Den Jyske Højderyg. Derefter kører vi i biler rundt i plantagen for at spejde efter rådyr og krondyr. Mens mørket sænker sig, slutter vi af med at gå en tur for at lytte efter natravne. Tid: Kl. 20:00 til ca. 23:00. Længde: ca. 3km. Mødested: P-pladsen på nordsiden af Isenbjerg. Tilkørsel ad Klingedal Brandlinie, som er sidevej til vejen mellem Hjøllund og Isenvad. Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf Fredag den 16. juni Hør natravnen spille i Kompedal Plantage. På en kort travetur i plantagen forsøger vi at finde og høre natravnen. Der er også mulighed for at se og høre skovsneppen. Tid: Kl Mødested: P-pladsen ved Kompedalvej i plantagens østkant (indkørsel fra rute 13 ved Gråmose). Turleder: Skovfoged Hans Nedergaard-Hansen. Tilmelding: på tlf senest dagen før. Maks.: 25 deltagere Tirsdag den 20. juni Overdrev på EU-støtte Ved Gudenåens og Skjernåens Kilder findes nogle af landets største arealer med kreaturgræssede overdrev. Overdrevene er en truet naturtype, der indeholder mange fåtallige plante- og dyrearter. I disse år indgår arealerne ved Kilderne i et EU Life-projekt, der har til hensigt at sikre overdrevene og deres naturværdier. Gå med og nyd det smukke landskab. Måske er du heldig at møde nogle af områdets mere specielle beboere som stor vandsalamander og rødrygget tornskade. Tid: Kl. 19:00 til ca. 21:00. Mødested: P-pladsen ved Gudenåens Udspring. Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf Søndag den 25. juni Fuglestemmetur i Feldborg Nordre Plantage Gå med rundt om Rævekær og løvtræarealerne nær Stjernehus og Feldborggård og lyt efter skovens mange fuglestemmer. Chance for at se og høre kærnebider, spætmejse, træløber, rødstjert, fluespappere og spætter m.fl.. Vi slutter af med at drikke den medbragte morgenkaffe. Tid: Kl. 06:00 til 08:00 Mødested: P-pladsen på Bjørnkærvej 1km nord for Stjernehus. Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf.: Tirsdag den 08/08 En sommerdag på Naturskolen Naturskolen Koutrupgård holder åbent hus. Du kan blandt andet prøve at skyde med bue og pil, kaste med økse, klatre med sele og tov i høje træer, snitte i træ, flette med pil og hygge dig ved bålet med snobrød, popcorn og skumfiduser. Mest for friske drenge og piger, men forældre eller bedsteforældre er også velkomne. Husk madpakke og fornuftigt tøj! Tid: Kl. 10:00 til 14:00 Mødested: Naturcenter Koutrupgård, Koutrupvej 17, Hammer, 7160 Tørring. Turledere: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf , naturvejleder Holger Hansen og skovløber Helge Lund.

5 Onsdag den 16/08 Lyngtur på Harrild Hede Netop nu står lyngen på Harrild Hede i fuldt flor. Kør efter skovfogeden ind over heden og oplev lyngen blomstre og nyd de efter danske forhold store, åbne vidder. Tid: Kl. 19:00 til 21:00 Mødested: Den gamle vej ved teltpladsen lige øst for Harrild Vandmølle (ved rute 439). Turleder: Skovfoged Hans Jensen, tlf Fredag den 18/08 Nat-tur i Havbjerg Skov for børn og voksne. Vi går en tur på ca. 2 timer hvor vi udforsker skoven om natten. Uglen tuder, det pusler i skovbunden der er ikke stille i skoven om natten. Der er brug for både øre-, lugte- og følesans når vi bevæger os ad de små skovstier på jagt efter spændende dyr og planter. Skovturen slutter ca. kl. 24:00, og de, der vil overnatte i shelter, pakker soveposerne ud og hører godnathistorie ved bålet. Vi står tidligt op, laver kaffe/the, bager bålbrød og synger måske en morgensang. Medbring termokande og varmt, praktisk tøj. Børn skal være ifølge med voksne. Max. Antal deltagere til overnatning er 25 personer. Tilmelding til overnatning i shelter på eller tlf Tid: Kl. 22:00 til 24:00 eller til næste morgen. Sted: P-pladsen ved Naturcenter Brokholm, Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev. Turleder: Naturvejleder Anja Vensil Hörnell Søndag den 03/09 Høstdag ved Naturcenter Brokholm. Nu er det sensommer og naturen fylder vores spisekamre. Thomas og Sonja Dahl, der dyrker jorden ved Brokholm Sø, har ladet noget hvede stå til os; vi binder neg, maler mel, bager brød og griller æbler på åben ild. Kom og vær med til en hyggelig høstdag med hø at hoppe i, smør der skal kernes og syltetøj der skal smages. Høstdagen er for både børn og voksne. Medbring evt. madpakke. Tid: Kl. 10:00-14:00 Sted: Naturcenter Brokholm, Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev Turleder: Naturvejleder Anja Vensil Hörnell, tlf , Søndag den 10/09 Fugle og smådyr ved Bølling Sø Bølling Sø med omgivende enge, overdrev og højmoserester byder på solrige septemberdage på rigtig gode muligheder for at se fugle, krybdyr, sommerfugle og guldsmede. Gå med rundt og nyd det smukke landskab ved søens nordøsthjørne. Tid: Kl. 14:00 til 16:00 Mødested: P-pladsen ved Bøllingsøgårdvej ved søens østside (tilkørsel fra Kragelund) Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf Lørdag den 23/09 Sjørup Skov delvis væltet, men nye muligheder! Gå med skovfogeden gennem Sjørup Skov og se skaderne efter stormfaldet i januar En del af stormfaldsarealerne er i foråret 2006 plantet til med løvtræer. Målet er at skabe en mere stabil skov med større variation til glæde for dyr og mennesker. Vi slutter af med at spise den medbragte madpakke ved en lille sø. Tid: Kl. 10:00 12:00 Mødested: P-pladsen ved hundeskoven nær Virkelyst, Viborgvej 85, Sjørup, 8800 Viborg. Turleder: Skovfoged Jens Peter Clausen, tlf , Turen arrangeres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

6 Lørdag den 23/09 Se statens nye skov ved Torup Sø For et par år siden erhvervede staten ca. 60 ha af ejendommen Nørre Arritskovgård, der grænser op til Palsgård Skov. Der er nu afmærket en sti, der går gennem skov, forbi fortidsminder og en idyllisk skovsø og som byder på flot udsigt over Torup Sø. Gå med den lokale skovløber og se og hør om herlighederne. Tid: Kl. 14:00 til 16:00 Længde: Ca. 3km. Mødested: P-pladsen ved sydenden af Torup Sø på vejen mellem Palsgård Skov og Vrads. Turleder: Skovløber Hans Rosen Madsen, tlf Tirsdag den 26/09 Hjortebrølstur i Feldborg Nordre Plantage Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjortene brøle i den store, mørke plantage. Tilmelding til distriktet senest 25/09 på tlf Tid: Kl. 22:00 til 24:00 Mødested: I plantagen ved Stjernehus, Bjørnkærvej 14, 7540 Haderup Turleder: Skovløber Jens Godskesen, tlf Torsdag den 28/09 Hjortebrølstur i Feldborg Søndre Plantage Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjortene brøle i den store, mørke plantage. Tilmelding til distriktet senest 27/09 på tlf Tid: Kl: 22:00 til 24:00 Mødested: Amtets p-plads på rute 467 i plantagens nordende. Turleder: Skovløber Thomas Hingebjerg, tlf Lørdag den 30/09 Hjortebrølstur i Feldborg Nordre Plantage Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjorten brøle i morgentimerne. Der er god chance for også at se krondyr på turen. Tilmelding til distriktet senest 29/09 på tlf Tid: Kl. 07:00 til 10:00 Mødested: I plantagen ved Stjernehus, Bjørnkærvej 14, 7540 Haderup. Turleder: Skovløber Jens Godskesen, tlf Lørdag den 30/09 Svampetur i Nordre Feldborg Plantage Tag med på svampetur i Nordre Feldborg Plantage. Medbring kurv og kniv samt evt. eftermiddagskaffe. Er der nok svampe og tillader vejret det, slutter vi af med at lave en svampestuvning. Turen arrangeres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Tid: Kl. 13:00 til ca. 16:00 Mødested: P-pladsen på Bjørnkærvej nær Stjernehus. Turleder: Ruth Nielsen. Yderligere oplysninger: Jens Eskildsen, tlf Fredag den 6/10 Hør kronhjortene brøle i Kompedal Plantage Vi skal høre kronhjorten brøle og opleve den specielle stemning, der er i plantagen en sen og mørk aften. Tid: 21:30 23:00 Mødested: P-plads ved Kompedalvej i plantagens østkant (indkørsel fra hovedvej A13) Turleder: Skovfoged Hans Nedergaard-Hansen, Tilmelding: Senest dagen før på tlf.:

7 Lørdag den 07/10 Hjortebrølstur i Gludsted Plantage Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjortene brøle i morgentimerne. Der er god chance for at se krondyr på turen. Tilmelding til distriktet senest 06/10 på tlf Tid: kl. 06:00 til 08:00 Mødested: P-pladsen på Kolpendal Hede på rute 13 nord for Hjøllund. Turleder: Skovløber Niels Knudsen, tlf Søndag den 08/10 Hjortebrølstur i Feldborg Søndre Plantage Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjortene brøle i morgentimerne. Der er god chance for også at se krondyr på turen. Tilmelding til distriktet senest 06/10 på tlf Tid: Kl. 07:00 til 10:00 Mødested: Amtets p-plads på rute 467 i plantagens nordende. Turleder: Skovløber Thomas Hingebjerg, tlf Onsdag den 11/10 Hjortebrølstur i Gludsted Plantage Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjortene brøle i morgentimerne. Der er god chance for at se krondyr på turen. Tilmelding til distriktet senest 10/10 på tlf Tid: kl. 19:00 til 21:00 Mødested: P-pladsen på Kolpendal Hede på rute 13 nord for Hjøllund. Turleder: Skovløber Niels Knudsen, tlf Mandag den 16/10 En efterårsdag på Naturskolen Naturskolen Koutrupgård holder åbent hus. Du kan blandt andet prøve at skyde med bue og pil, kaste med økse, klatre med sele og tov i høje træer, snitte i træ, flette med pil og hygge dig ved bålet med snobrød, popcorn og skumfiduser. Mest for friske drenge og piger, men forældre eller bedsteforældre er også velkomne. Husk madpakke og fornuftigt tøj! Tid: Kl. 10:00 til 14:00 Mødested: Naturcenter Koutrupgård, Koutrupvej 17, Hammer, 7160 Tørring. Turleder: Naturvejleder Holger Hansen, tlf og skovløber Helge Lund. Søndag den 22/10 Quizvandring i Havbjerg Skov. Røde kinder, godt humør og pulsen op er målet med denne søndags vandretur, der også byder på lidt hjernegymnastik. Børn og voksne kan gå turen, hvor man undervejs skal besvare nogle naturspørgsmål. Kl. 13:30 trækkes der lod blandt de rigtige besvarelser om en ærespræmie. Vi begynder og slutter ved Naturcenter Brokholm, hvor vi til frokost spiser vores medbragte mad. Tid: Kl. 10:00-14:00. Sted: Naturcenter Brokholm Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev Turleder: Naturvejleder Anja Vensild Hörnell, tlf , Søndag den 26/11 Juledekorationstur i Sjørup Skov På en travetur i plantagen samler vi pyntegrønt og forskellige naturmaterialer til kranse og dekorationer. Der vil på turen blive fortalt om plantagen og distriktets produktion af pyntegrønt. Tid: Kl. 10:00 12:00 Mødested: Skovløberstedet Virkelyst, Viborgvej 85, Sjørup, 8800 Viborg. Turleder: Skovløber Finn Kjær, tlf

8 Lørdag den 02/12 Juleværksted på Naturcenter Damhus Få inspiration og hjælp til at lave din egen adventskrans, dekoration og julepynt af Mette og Lisbeth. Medbring selv krans, lys og bånd. Ved Damhus kan du klippe gran og finde forskellige naturmaterialer. Holger og Helge hjælper imens børnene med at lave fantasidyr, juletræer og blomster af kogler. Tid: Kl. 13:00 til 16:00 Mødested: Naturcenter Damhus, Kærvej 1, Hastrup Plantage, 7323 Give. Turledere: Naturvejleder Holger Hansen, tlf og skovløber Helge Hansen Søndag den 10/12 Pippi-julestue på Naturcenter Brokholm. Der dufter af gløgg, pebernødder og æbleskiver på Naturcenter Brokholm, for nu er julen på trapperne og vi byder velkommen til årets julestue, hvor Pippi Langstrømpe viser os hvordan hun holder jul. Lav din egen juledekoration af materialer fra skoven. Prøv at løfte Pippis tunge vægte, snit en nisse eller lav en uro med elle-engle. Fyld kogler med fedt og frø og vær med til at pynte fuglenes juletræ. Vi plyndrer Pippis juletræ kl. 16:30. Tid: Kl. 13:00-17:00. Sted: Naturcenter Brokholm, Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev Medbring: evt. limpistol, lys, fladtang/rundtang. Det er gratis at deltage i alle aktiviteterne. Turleder: Naturvejleder Anja Vensild Hörnell, tlf ,

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Efterår - vinter 2016 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og arrangører Udgivet: Juni 2016 Oplag: 2.000 stk. Ordrenr.: 655-16 Velkommen til Vejen Kommunes Ta på

Læs mere

Fokus på naturen i Norddjurs

Fokus på naturen i Norddjurs Fokus på naturen i Norddjurs Månedens tur i 2014 Alle de beskrevne ture er ganske gratis at deltage i. Februar Vi fletter med pil Mandag d. 10. Februar fredag d. 14 februar 10.00 15.00 Naturværkstedet

Læs mere

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015 Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015 Hvert år afholder kommunen en række naturvejlederarrangementer ud i vores skønne natur. På turene bliver der fortalt om dyr og planter og om de store

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen

www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen Oplev naturen i Ballerup Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejleder

Læs mere

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016 Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016 Hvert år afholder kommunen en række naturvejlederarrangementer ud i vores skønne natur. På turene bliver der fortalt om dyr og planter og om de store

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 MEGET I VENTE! Du modtager denne oversigt over de kommende arrangementer i Naturpark Åmosen, fordi du har skrevet dig på vores nyhedsliste under et

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Nyhedsbrev uge 48-2012

Nyhedsbrev uge 48-2012 Nyhedsbrev uge 48-2012 Side 1 Bedsteforældre- og juleklippedag! Side 6 Forældremøde i 2.-3. klasse Side 4 Lucia-aften - UPDATE Side 6 Hærværk Side 4 Manglende skolebus-kørsel Side 7 VVFF-streamer til bilen

Læs mere

skoven NATUREN PÅ KROGERUP

skoven NATUREN PÅ KROGERUP skoven NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august.

Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Navn: Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august. Aktivitetsnr. 11 Aktivitetsnr. 12 Aktivitetsnr. 13 Aktivitetsnr. 14 Aktivitetsnr.

Læs mere

Alle afgange er fra Cementen i Nyk. F..

Alle afgange er fra Cementen i Nyk. F.. Klub Solstrålen har sommerudflugter i uge 28-29-30. Ud fra medlemmernes forslag har brugerrådet, de Grønne Busser og personalet, planlagt de omtalte tilbud. Har du behov for støtte, så sørg for at få din

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 34 September-december 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 34 September-december 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 34 September-december 2015 Program: Praktiske oplysninger I bladet finder du klubbens program for september, oktober, november, december 2015 Tilmelding: Find ud

Læs mere

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Tag med på eventyr og få en eventyrlig dag Et nyt løb af en ny klub ser interessant ud Start og mål ud for Kajakklubben Odin i havnebassinet. Kajakløbet foregår

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE

OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE 2015 Turene gennemføres under ledelse af: Brønderslev Kommunes Naturvejledere eller andre kompetente guider. Turene kræver ikke tilmelding og er gratis. Man

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Meditative vandringer

Meditative vandringer 2016 Meditative vandringer En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro og ny balance. Uge 28 Dato: 10.7-17.7. 2016 Side 2 Meditative vandringer 2016 En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Velkommen / Værd at vide...

Velkommen / Værd at vide... Sæson 27 - nummer 1 Så er Cirkus Oølaiski starte på sin 27. sæson - og den er skudt rigtig godt igang. 19 'gamle' cirkusbørn holder stadig vil - og er meget aktive i cirkus, og dertil er der indtil nu

Læs mere

www.erikdenrode.dk Gruppeleder.edr@gmail.com

www.erikdenrode.dk Gruppeleder.edr@gmail.com www.erikdenrode.dk Gruppeleder.edr@gmail.com Velkommen til Erik den Rødes projektuge 2011 Velkommen til Erik den Røde's projektuge 2011, som igen i år ligger i forbindelse med "Spejder for dag", som er

Læs mere

I løbet af året kan i følge os på vores hjemmeside www.herninghavekreds.dk som vil blive opdateret med foto og omtale.

I løbet af året kan i følge os på vores hjemmeside www.herninghavekreds.dk som vil blive opdateret med foto og omtale. Vi glæder os i bestyrelsen til et nyt skønt have år, hvor vi gerne vil præsentere jer for et spændende 2016 program. I løbet af året kan i følge os på vores hjemmeside www.herninghavekreds.dk som vil blive

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune Blå Flag program 2012 Ud i det blå i Sønderborg Kommune Juni Juli August Sø 1 Strandkunst On 1 Fjordsafari AKTIVITETSKALENDER Ma 2 Aktiv Sommer To 2 Fjordsafari Ti 3 Aktiv Sommer/Fjordsafari Fr 3 Skibsbygger

Læs mere

Naturplejenetværkets træf 2016 på naturlokaliteter i Jammerbugt Kommune den 28. 29. maj

Naturplejenetværkets træf 2016 på naturlokaliteter i Jammerbugt Kommune den 28. 29. maj Naturplejenetværkets træf 2016 på naturlokaliteter i Jammerbugt Kommune den 28. 29. maj Du indbydes hermed til DN Naturplejenetværkstræf 2016 i Jammerbugt Kommune i weekenden den. 28. 29. maj fra lørdag

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Kærlig hilsen din SFO

Kærlig hilsen din SFO Kærlig hilsen din SFO Kære Forældre Lucia: Traditionen tro indbyder vi til Lucia fest i SFO. Det foregår torsdag d. 13. december fra kl. 15-16.30. Vi starter med gløgg og æbleskiver ude i klasserne. Kl.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Katalog for klubbens aftenklub aktiviteter Fra september til december

Katalog for klubbens aftenklub aktiviteter Fra september til december Katalog for klubbens aftenklub aktiviteter Fra september til december Mandag d. 1/9 kl.17-20: Rollespilssværd i latex (hold 1) og caféhygge med bagning Sværd: Nogle har prøvet at lave rollespilssværd med

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Ankomst kl. 14 klar til at hjælpe de mindre ryttere med at blive klar til deres opvisning (måske der skal lægges bomme ud mm.)

Ankomst kl. 14 klar til at hjælpe de mindre ryttere med at blive klar til deres opvisning (måske der skal lægges bomme ud mm.) Tirsdag den 30. juni: Ankomst kl. 14 klar til at hjælpe de mindre ryttere med at blive klar til deres opvisning (måske der skal lægges bomme ud mm.) - Plejehjemmet kommer ca. kl. 15 og ser opvisningen.

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Tilmelding til Aktiv sommeruge i 2010 fra mandag d. 2. august til og med søndag d. 8. august.

Tilmelding til Aktiv sommeruge i 2010 fra mandag d. 2. august til og med søndag d. 8. august. Tilmelding til Aktiv sommeruge i 2010 fra mandag d. 2. august til og med søndag d. 8. august. Aktivitetsnr. 1 Aktivitetsnr. 2 Aktivitetsnr. 3 Aktivitetsnr. 4 Aktivitetsnr. 5 Aktivitetsnr. 6 Aktivitetsnr.

Læs mere

PÅ STENSBØLGÅRD. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge

PÅ STENSBØLGÅRD. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge D. 1. April 015 Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 1-4070 Kirke Hyllinge Email: siv.kirsten@gmail.com Tlf. Johan: 0 40 - Tlf. Kirsten 46 715 www.stensbolgaard.dk 1 4 5 Køerne lukkes

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

VIGTIGE OPLYSNINGER VELKOMMEN TIL SØRUPHUS EN SKOVBØRNEHAVE I GULDBORGSUND KOMMUNE

VIGTIGE OPLYSNINGER VELKOMMEN TIL SØRUPHUS EN SKOVBØRNEHAVE I GULDBORGSUND KOMMUNE VIGTIGE OPLYSNINGER SKOVBØRNEHAVEN SØRUPHUS SØRUPVEJ 23 4863 ESKILSTRUP 54454008 SOERUPHUS.GULDBORGSUND.DK mhols@guldborgsund.dk VELKOMMEN TIL SØRUPHUS NYTTIGE HJEMMESIDER: Mitguld.guldborgsund.dk WWW.guldborgsund.dk

Læs mere

Kom og vær med i Folkesundhedsrådets arrangementer i uge 39 + 40

Kom og vær med i Folkesundhedsrådets arrangementer i uge 39 + 40 Til presse og offentlighed Kom og vær med i Folkesundhedsrådets arrangementer i uge 39 + 40 Dag dato - tidspunkt Mandag 24. sep. Kl. 16.30 Tirsdag 25. sep. Kl. 16.45 17.45 Arrangement samt Tidspunkt og

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Gl Pernille Justesen 86981777 23460010 per-pernille@postkasse.com Ga Alex Weinreich 86428424 61616498 alexweinreich@mail.dk Ga Christine Weinreich 86428424 25383022

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Meditative vandringer

Meditative vandringer 2016 Meditative vandringer En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro og ny balance. Uge 28 Dato: 10.7-17.7. 2016 Side 2 Meditative vandringer 2016 En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro

Læs mere

Aktiviteter i uge 1. Torsdag: -Velkommen tilbage. Vi hygger i klubben. -Fodbold i hallen 13.30.-15.00. Husk sko!!!!

Aktiviteter i uge 1. Torsdag: -Velkommen tilbage. Vi hygger i klubben. -Fodbold i hallen 13.30.-15.00. Husk sko!!!! Aktiviteter i uge 1 Mandag: Tirsdag: Onsdag: - Lukket! -Lukket! -Lukket! Torsdag: -Velkommen tilbage. Vi hygger i klubben. Fredag: -Fodbold i hallen 13.30.-15.00. Husk sko!!!! Et rigtigt godt nytår til

Læs mere

OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE

OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE 2014 Turene gennemføres under ledelse af: Brønderslev Kommunes Naturvejledere eller andre kompetente guider. Turene kræver ikke tilmelding og er gratis. Man

Læs mere

Naturplejenetværkets træf 2014 ved Vejle den 24. 25. maj

Naturplejenetværkets træf 2014 ved Vejle den 24. 25. maj Naturplejenetværkets træf 2014 ved Vejle den 24. 25. maj Du indbydes hermed til Naturplejenetværkets træf, ved Vejle i weekenden d. 24. - 25 maj fra lørdag kl.10 og med afslutning søndag kl. ca. 16. I

Læs mere

Distriktslejr 2008. Informations-møde 2008-02-25

Distriktslejr 2008. Informations-møde 2008-02-25 Distriktslejr 2008 1 Informationsmøde Dagsprogram Ugeprogram Lejrregler for distriktslejren Spejder/Senior aktiviteter Bæver/Ulve aktiviteter Leder aktiviteter Transport Tidsplan Besøg Thurøbund lørdag

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge24_superhelte_prinsesser.indd 1 06/07/10 11.41 Uge

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

Drejebog. til. Jagtstien rundt

Drejebog. til. Jagtstien rundt Drejebog til Jagtstien rundt Booking af de mange tilbud i "Børn, natur og bevægelse" sker til Fælleskontoret på Myrthuegård. Læs mere om dine muligheder for booking på hjemmesiden www.bnb.esbjergkommune.sk

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 Velkommen til strækningen Næstved til Harrested Å NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 1 Indledning Utallige forslag undervejs - har forsøgt at samle så mange som muligt af dem. Formålet med Fodsporet er Motion

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

ØKODAG. Den 17. April 2016 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge

ØKODAG. Den 17. April 2016 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge ØKODAG Den 17. April 016 Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 1-070 Kirke Hyllinge Email: kontakt@stensbolgaard.dk Tlf. Johan: 0 0 - Tlf. Kirsten 6 71 #stensbølgård www.stensbolgaard.dk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 51 august 2014

Nyhedsbrev nr. 51 august 2014 Mandag d. 14. august 2014 Nyhedsbrev nr. 51 august 2014 Vildmarkstur i Lille Vildmose. Lørdag d. 16. august kl. 10.00-14.00 afholder Vildmoseforeningen sin årlige vildmarkstur i Lille Vildmose. Vi mødes

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Sol og Sommer 2016! du kommer ikke til at. Har du tænkt på, hvad du vil lave i Sommerferien?

Sol og Sommer 2016! du kommer ikke til at. Har du tænkt på, hvad du vil lave i Sommerferien? Sol og Sommer 2016! KOM O HEL G VÆRE E SO MM MED ERE N gheder Her er et væld af muli kede dig! du kommer ikke til at Har du tænkt på, hvad du vil lave i Sommerferien? sommer2016.indd 2 24/05/16 12:19 Kom

Læs mere

Troldmandens lærling

Troldmandens lærling Distriktsturnering 2014 Troldmandens lærling Troldmanden Sverre optager nye troldmandslærlinge hvert år. I år er I de udvalgte og I er hermed Troldmand Sverres nye lærlinge. Han glæder sig meget til at

Læs mere

The search for silence. The project is co-funded. by the European Union

The search for silence. The project is co-funded. by the European Union The search for silence. The project is co-funded by the European Union Where to find! Where to find! Lake Rørbæk Vejle Developing tourism: 3 important things! Developing tourism: 3 important things! Focus

Læs mere

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Forår - sommer

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Forår - sommer Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Forår - sommer 20151 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: April 2015 Ordrenr.: 000400 Ta på tur i Vejen Kommune Velkommen til Vejen Kommunes Ta på tur-folder.

Læs mere

Haveforeningen. Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder.

Haveforeningen. Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder. Haveforeningen Anno 1982 27. årgang September 2010 Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder. Og det er al den jord, jeg har, og

Læs mere

(Øster) Højst Aktiv Uge 36

(Øster) Højst Aktiv Uge 36 (Øster) Højst Aktiv Uge 36 Sommeren er snart ved at gå på hæld, vi går mod mørkere tider, og snart bliver aktivt udeliv erstattet af flere og flere indendørs aktiviteter. Men...inden vi tager definitivt

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud. For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune

Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud. For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune Udgivet: 17-03-2016 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt miljø på Plejecenter

Læs mere

Månedsinformation. Karup skole og SFO

Månedsinformation. Karup skole og SFO Månedsinformation Karup skole og SFO April 2015 Siden sidst Ny organisering næste skoleår. Vi har i foråret gennemført en større intern proces med evaluering og udvikling af skolens nuværende organisering.

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER Dato: Aktivitet: Kl.: Sted: Bemærk! Børnene deltager i aktiviteterne på forældrenes ansvar. Mandag 15.02.10

AKTIVITETSKALENDER Dato: Aktivitet: Kl.: Sted: Bemærk! Børnene deltager i aktiviteterne på forældrenes ansvar. Mandag 15.02.10 AKTIVITETSKALENDER Dato: Aktivitet: Kl.: Sted: Mandag 15.02.10 Tirsdag 16.02.10 Onsdag 17.02.10 Torsdag 18.02.10 Fredag 19.02.10 FED ferie fridag Leg i vand Fastelavnspynt & masker 9.15-12.00 10.00-12.00

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og Aktiviteter Juni - august Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og Aktiviteter Juni - august Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og Aktiviteter Juni - august 2016 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø, Tlf. 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

sjove og lærerige oplevelser 15.-23. oktober

sjove og lærerige oplevelser 15.-23. oktober e f t e r å r s f e r i e n 11 sjove og lærerige oplevelser 15.-23. oktober Museum Sønderjylland naturhistorie og palæontologi Med "kølle" og kastetræ I særudstillingen "Forhistoriske Mennesker" arrangerer

Læs mere

ma ti on to fr lø sø

ma ti on to fr lø sø Ventilen-nyt N ovember ma ti on to fr lø sø 1 Bowling 14-16.45 2 Hal 14-16 3 AFTEN Pigeklub (alle) 4 Svømning 5 6 7 AFTEN Hjemmehyg 8 9 Hal 14-16 10 AFTEN Svømmehal 11 Overnatning til lørdag 4-5 klasse

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Aktiviteter på gården

Aktiviteter på gården IDÉER OG INSPIRATION TIL Aktiviteter på gården Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på

Læs mere

Cykler, karate og folkedans i naturen

Cykler, karate og folkedans i naturen Cykler, karate og folkedans i naturen 6 Aktivitets- og naturcenter Hindsgavl er blevet mere end et støttepunkt i naturen. Det er blevet et oplagt samlingssted for en række meget forskellige foreninger

Læs mere

Telefon- og Turtjenestens program for. Dragør

Telefon- og Turtjenestens program for. Dragør Telefon- og Turtjenestens program for Dragør marts - december 2016 Hvad er Turtjenesten? Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt netværk mulighed for at få dejlige oplevelser

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

N Y T Herskindskolen September 2009

N Y T Herskindskolen September 2009 NYT Herskindskolen September 2009 Suppleringsvalg til skolebestyrelsen Suppleringsvalg til skolebestyrelsen ved Herskindskolen Der mangler et medlem og nogle suppleanter til skolebestyrelsen, og derfor

Læs mere

Grøn inspirationsdag Grankoglefund på tudsetur uge 18

Grøn inspirationsdag Grankoglefund på tudsetur uge 18 112-dag i Herning maj på Førskole tudsetur maj Grøn inspirationsdag i Herning maj Grøn inspirationsdag Grøn inspirationsdag Grankoglefund på tudsetur uge 18 1 Øremærkning af lammene uge 18 øremærkning

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere