Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de."

Transkript

1

2 Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske teknikker og kendskab tir. forskettige begreber. Et godt kendskab til procentregning er vigtigt, da dette indi de fteste bestutntnger, 96r der har med skonomi at gsre. Lommeregneren og computeren er nyttige redskaber tit at lette arbejdet; men inden de benyttes, er der ofie brug for overslagsregning og vurderinger fx inden et indkob af en vare elter til kontrol af en lsn.

3 Eksempel Der er sikkert noget ga[t, hvis du har et job til 45 kr. i timen og har beregnet din minedst0n tit kr. eller en c0mputer, der er nedsat med 30 %, nu koster 500 kr. Afbeta[ing Nir man kober pi afbetating, skal man betate rente. Det, der kgbes, btiver altsi dyrere, end hvis der ksbes kontant. Penge Hvis du gnsker at kobe et e[[er andet, og du ikke har pengene (e[[er kun nogte af dem), kan du aftate med setgeren at betate et bestemt betsb hver mined, indtil hele betsbet er betalt. { # Det katdes at ksbe J* fi mdr. rentefri De eneste betingelser er, at d[ ksber for mere end kr., og at du betater 20 kr. i minedsgebyr, 60 kr. i oprettelsesgebyr og20% i udbetating. Titbuddet getder i september og oktober. pi afbetating.

4 Kursus 4 Familieskonomi Vi $k4'ogsi VelAlerenter g3 liutf ffi ilu'h 5e pi annoncerne og beregn nuor. meger f6r man i rente af kr. om nir renten er 4!.% p.a.? Ut2008 indsettes kr. pi a b c d e Prisen pd en pose pasta. pi luxussalat. Kitoprisen pi chokotade. Prisen pi en ostehaps. Kitoprisen Kiloprisen p5 marme[ade. en konto, som giver 5,25% p.a. i rente. Renterne titskrives d. Z/L \ta\ien{f*:t Hvad er renten i perioden 2/7 2A0B Z/I b Hvad er saldoen c 2/12009 nedsatres renten lit,4,75% Hvad fir 2009? p.a. man i rente det kommende ir? Hvor mange procentpoint er renten fatdet fra 2008 tit ZO09? e t, et t6n betate s t %p.a. i rent, Hvad koster det at 6 mineder? *n'ntuf0,- ril2/7 2009? [ine i kr. i *e;s*rtch*k*[ede fil-t'i-*'"t*i *tii-1'1*t3 ffiffi* T rwg:*

5 FamiIieokonomi Kgb nu, og betal meget mere T I - senere Hvis man onsker at kgbe fx et tv etter en com- Power barbar med den nye lntel Core Duo processor Pdtidelig, stilfu[d og hoj-ydetses berbar pc. Uanset hvor du er. kan du vere sikker pi at din pc yder det optamale. pil trods af den kraftige processor og hoje ydetse vejer den nasten ingenting. Der er kun en ting at sige power! puter, og man ikke umiddetbart har pengene, er det ofte mutigt at kobe p6 afbetal.ing. Der er i hvert fatd mange titbud at vatge ime[[em. Tv-apparatet skai betates med 379 kr. pr. lnte[ Core duo med DVD-brender Financieret o 399,- e 75,4" TFTWXGA skerm * 2x512 MB DDR2 RAM "6 120 GB harddisk mdned i 75 m6neder, og computeren koster 399 kr. pr. mined i 64 mineder. o a lntel Core duo T7200 processor 2,0 GHz * * Hvor meget skai der betales for hver af de to varer ved afbeta[ing? nvidia GeForce GO 7600 med 256 MB DDR2 dedikeret video-ram DCD+RW/+R,/-RW,z-R duai. double drev + software lndbygget Azalia codec tyd kort Wiretess LAN lndbygget modem u + * Firewire&3xUSB2,0 ',= Wrndows XP Home Sp2 Hvor meget er det btevet dyrere, end hvis der var betatt kontant? MS Works 8,0 Hvor mange procent er det btevet dyrere at ksbe varerne pi afbetating? F,/ 37" Ftat-TV a * 37PF5321 LCD WXGA display Oplosning: 1366 x 768 pixel HD Ready - forberedt til High definition W sigmal Digital CrystaL CLear Progressive Scan Active ControI HDMJ x 15W RMS tyd VirtuaL Dolby Surround Ptug & Ptay 2 10 siders smart tekst lnk[. bordstander og ekskl. vegbeslag HD 37" Ftat-TV suveren bittedkvatitet med den seneste LCD-teknotogi. Er forberedt for HD TV signa[er - high definition en ny standard som giver endnu skarpere bi[[eder. Et etegant designet TV, der [an haengeli veggen. Dette F[at TV leverer super bittedkva[itet og biografstemning hjemme i stuen. *

6 r32 Nir man kober pd afbetating, skai der laves en skrifttig aftate, som angiver udbetating, afdrag, renter, gebyrer m.m. Kober og selger er beskyttet af loven om kreditksb. Ndr man er under 1B dr, kan man ikke indga en aftale om afbetatingsksb. 56 hvis du fx vit kobe et computer pa afbeta ting, mi en voksen (fx en af dine foratdre) skrive under. Du m6 s6 lave en aftate med underskriveren med hensyn tii afdrag, renter m.m. Jeres afta[e er ikke omfattet af loven om afbeta Iing. Ndr man kober p6 afbetating, er det se[geren, der ejer varen, indtitdet sidste afdrag er betatt. Det betyder, ligt at se[ge varen videre, for den er betatt. at det er u[ov_ Konto I nog[e forretninger kan man kobe pd konto. Nar man kober pd konto, [6ner man penge af forretningen til. at kobe deres varer for. Hvis man kober pi konto fx med et kontokort, ejer man den kobte vare med det samme, da aftalen drejer sig om t6n af penge og ikke om den ksbte vare. t/tut-i,-tl-+t,-l IrL]l Lt:l Lt:l Ll w$se

7 Famitieskonomi 133 For at f6 et kontokort skai man ogs6 vare over 18 6r. SedvanLigvis m6 man kun kgbe for et bestemt belob - fx kr. Kontobetgbet bestemmes af forretningen' Afdragene er afhangige af, hvor meget der stir pi kontoen' k\or t,f,w Ce{ rka'.tors \ T,b Renten Renten er ofte mindst 20% p.a. Si det kan nemt btive en dyr fornojetse at kobe Pi konto. Kreditor [6ner tit debitor N6r man skylder penge, har man f6et kredit. Hvis du har [6nt penge af din mor, er din mor kreditor, og du er debitor tii hende. Beta Ling N6r man skal betal,e for en vare, kan man natur[igvis beta[e med kontanter, dvs. sedter og mgnter; men denne betatingsm6de er sterkt aftagende og benyttes nesten kun, n6r det drejer sig om mindre bel,sb. Man kan ogsi betal"e med en check, som egenttig bare en et stykke papir, hvor man har skrevet betgbet og sin underskrift' Modtageren af checken kan s6 aftevere den i en bank, som si kan udbetate pengene. Bel"gbet trekkes s6 fra kgberens konto' Brugen af checks er sterkt aftagende som betatingsmiddel'' Det kan fx benyttes, hvis man skat sende penge i breve' De fleste betatinger for ksb foreg6r vha. forskeltige kontokort, fx dankort et[er over nettet, fx netbank. Denne beta- Lingsmide er steget kraftigt. Det betyder, at de fleste faktisk ikke ser de penge, de tjener og derefter bruger. Man tater om det pengetose samfund. Et girokort er en regning. Den kan betal'es p6 et postkontor, i en bank e[[er via netbank.

8

9 Problemformulering:!"#$%#&'(&)*%(+,$-$.',"/-'0",$12'+,3/1$)*"4-5-+,$53/$67$80'))",/-($%(#"/)9&")$:;-0+"$ /"50"+,"/"$3;"/A$B&$:;-0+"$,-0,'&$+'($0=/"/"($>"(?,,"$)-&$'5$53/$',$%#(?,,"$.%0-&:"#"/("<.9#"$%#53/#/-(&"/("A$ Konklusion Arbejdsbog og begrebsbog komplementerer hinanden. De har begge samme makrostruktur, sammen ruteplan men hvor uddraget fra arbejdsbogen er tekstfattig og med simpel mikrostruktur, er begrebsbogen desto mere forklarende og uddybende. Materialet skaber mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen med udgangspunkt i gruppens og den enkeltes behov og muligheder.

10

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk Noget om lån Der er mange forskellige priser på lån alt efter hvem du er, hvor meget du ejer, hvad pengene skal bruges til og hvem du låner af. Helt generelt afhænger prisen på et lån ofte af, hvor stor

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Overordnet kløft Viden Penge Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi

Læs mere

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12 Procent betyder hundrededele (pro cent pr. hundrede) Når der altså står %, betyder det hundrededele, som jo skrives Derfor er... % hundrededel 0% 0 hundrededele % hundrededele 50% 50 hundrededele 75% 75

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst

Procent og eksponentiel vækst Procent og eksponentiel vækst Procent og decimaltal...52 Vækst-fomlen; K n er ukendt...54 Vækst-fomlen; K 0 er ukendt...56 Vækst-fomlen; r er ukendt...57 Vækst-fomlen; n er ukendt...58 Når du regner opgaverne

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr.

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. - Min tryghed Medlemstilbud Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. Alt det med småt Hos dukapc behandler vi folk pænt, og vi regner med, at vores kunder gør det samme. Derfor

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse Budget Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse 1 Forord Unge mennesker har mange penge mellem hænderne og bruger dem på både dagligdagsfornøjelser og større ting som mp3-afspillere og mobiltelefoner.

Læs mere

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel Skat for Unge Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel 2010 2 Skat for Unge Vi har lavet dette hæfte til dig,

Læs mere

Fiskefartøjet som virksomhed

Fiskefartøjet som virksomhed Kapitel 2 side 20 Fiskefartøjet som virksomhed Hvis du gerne vil have dit eget fiskerfartøj og være leder af din egen virksomhed skal du vide lidt om økonomi. I dette kapitel kan du læse det mest almindelige

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus kommunes personalegoder 2011 Velkommen Aarhus Byråd vedtog i efteråret 2008 at indføre personalegoder

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE RÆSONNEMENT 1BEVIS F I N N H. K R I S T I A N S E & N 4 2 5 RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE LANDMÅLING SIMULA G Y L D E N D A L 3 MÅLSCORE I HÅN Faglige mål: Anvende it-værktøjer til løsning af givne

Læs mere