Aktiekommentar Carlsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiekommentar Carlsberg"

Transkript

1 Aktiekommentar Carlsberg Køb Uændret Aktuel kurs: 546,00 DKK Begivenhed: Carlsbergs muligheder i Rusland Baggrund: Konklusion: Svækkelsen af den russiske valuta kaster et røgslør ud over mulighederne i Rusland i 2014 Vi fastholder Køb-anbefalingen på Carlsberg. Udfordringer på det russiske ølmarked ser ud til at lette en smule i 2014 og værdiansættelsen af Carlsbergaktien indregner efter vores vurdering ikke store forventninger til bedring i den russiske forretning. Valutakursudviklingen udgør dog et risikomoment på den korte bane, men vi forventer at aktiemarkedet vil se igennem valutakursudsvingene og honorere Carlsberg for en fremgang i den russiske forretning i løbet af Carlsberg er meget afhængig af udviklingen på det russiske ølmarked. Carlsberg henter omkring 40% af selskabets samlede indtjening på det russiske marked. Siden Carlsberg i foråret 2008 overtog det fulde ejerskab af Ruslands største bryggerigruppe Baltika er udfordringerne væltet ned over Carlsberg på det russiske marked. Carlsberg og de øvrige aktører på det russiske ølmarked er blevet ramt af massive afgiftsstigninger, betydelige begrænsninger på markedsføringsmulighederne og lukning af salgssteder. Yderligere har den russiske valuta udvist store udsving overfor euro. I perioder giver valutakursbevægelserne en massiv indtjeningsmæssig modvind, da Carlsberg stort set ikke afdækker sin store eksponering mod russiske rubler. De seneste par uger er russiske rubler svækket kraftigt overfor euro. Dermed står Carlsberg igen overfor en betydelig udfordring i forhold til, at kunne præsentere investorerne for en absolut indtjeningsmæssig fremgang i selskabets østeuropæiske forretning i Vi forventer, at 2014 bliver et udfordrende år for Carlsbergs østeuropæiske forretning - Ruslands valuta er kraftigt svækket overfor euro og den politiske uro i Ukraine giver bestemt ikke den bedste vækstplatform for Vi forventer, at Carlsbergs omsætning i Østeuropa vil være 3,0% lavere i 2014 i forhold til 2013-estimat. Tilbagegangen er primært drevet af den negative udvikling i russiske rubler overfor euro. Vi indregner en negativ valutakurseffekt på 10% i omsætningen i den østeuropæiske forretning i Den negative valutakurseffekt vil også sætte den østeuropæiske indtjening under pres i Vi estimerer positive indtjeningsmæssige effekter fra et stigende volumensalg, prisstigninger og lavere råvarepriser, men vi forventer ikke, at det kan opveje for de negative valutakurseffekter. Vi estimerer en samlet tilbagegang i den østeuropæiske indtjening på 173 mio. kr. til 3,87 mia. kr. i 2014 i forhold til vores estimat på 4,05 mia. kr. i Vi forventer underliggende positive signaler fra udviklingen på det russiske ølmarked i ligner efter vores vurdering et år, hvor ølmarkedet i Rusland igen vil udvise positiv volumenvækst. Yderligere forventer vi, at Carlsberg kan udbygge sin markedsledende position i Rusland i kraft af en stærk brandportefølje. Valutakursudviklingen ser dog desværre ud til at sløre billedet af den underliggende forretningsmæssige udvikling i Rusland ganske betydeligt. Det russiske ølmarked er verdens fjerde største marked. Markedet er fortsat relativt fragmenteret i forhold til flere af de andre store ølmarkeder. Carlsberg er oppe mod tre internationale konkurrenter efter SABMiller og EFES har valgt at kombinere deres aktiviteter på det russiske og ukrainske marked. Yderligere er Carlsberg oppe mod relativt mange små bryggerier, som stadigvæk samlet sidder på en betydelig andel af det russiske ølmarked. Carlsberg, nr. 01 / 2014 Morten Imsgard Senioranalytiker tlf , kl.: 10:41 sydbank.dk Aktieanalysen 1/9

2 Figur 1 Udviklingen i markedsandele på det russiske ølmarked 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18,9% 19,5% 20,4% 20,4% 20,4% 12,9% 13,6% 14,0% 13,6% 13,6% 14,7% 14,6% 14,0% 13,9% 13,9% 14,5% 14,0% 13,4% 13,1% 13,2% 39,0% 38,3% 38,2% 39,0% 38,9% 3K K K K K 2013 Carlsberg EFES AB-InBev Heineken Øvrige Kilde: Carlsberg og Sydbank Carlsberg har allerede en komfortabel førerposition på det russiske marked, og vi forventer, at markedspositionen bliver udbygget stille og roligt i løbet af de kommende år. Vi hæfter os ved, at markedsandelen for øvrige er vokset ganske betydeligt det seneste år. Adskillige små nye bryggerier er dukket op i Rusland i løbet af de seneste par år. De nye bryggerier har haft succes med at stjæle markedsandele fra de mere etablerede internationale bryggerier på det russiske marked. Det russiske marked er som følge af den relative høje fragmentering præget at hård priskonkurrence og til tider irrationel adfærd med aggressive priskampagner i forsøget på at vinde markedsandele. Vi ser ikke umiddelbart nogen bedring i konkurrencemiljøet i de kommende år. Markedet har efter vores vurdering brug for yderligere konsolidering, hvis konkurrencesituationen skal blive bedre. Til gengæld har Carlsberg i vores øjne en meget stærk produktportefølje i Rusland, og vi ser produktporteføljen som hjørnestenen i Carlsbergs muligheder for at øge markedsandelen yderligere i Rusland i de kommende år. Figur 2 Carlsbergs markedsledende produktportefølje på det russiske ølmarked Kilde: Carlsberg og Sydbank 2/9

3 Udfordringer og muligheder i Rusland i 2014 Carlsberg står overfor en række udfordringer på det russiske marked, som kan og vil påvirke selskabets resultater i landet i Den russiske valutas betydelig svækkelse overfor euro ligner den klart største udfordring for Carlsberg i Carlsberg har en betydelig eksponering mod russiske rubler, da selskabet henter omkring 40% af sin samlede driftsindtjening i Rusland. Alt andet lige påvirker en ændring på +/- 1 i EUR/RUB-kursen Carlsbergs samlede driftsindtjening med knap +/- 100 mio. kr. Figur 3 Betydelig svækkelse af russiske rubler overfor euro i løbet af det seneste år ,2% i perioden EUR/RUB Kilde: Datastream & Sydbank I 2013 var den gennemsnitlige EUR/RUB-kurs på 42,29 mens det nuværende kursniveau ligger omkring 47,5. Hvis det nuværende kursniveau holder resten af 2014 vil Carlsberg dermed stå over for en negativ indtjeningseffekt fra svækkelsen af russiske rubler på over 500 mio. kr. i forhold til Vi forventer til gengæld, at Carlsberg vil opnå positive indtjeningseffekter fra et svagt stigende volumensalg i Rusland, stigende priser og betydeligt lavere råvarepriser i 2014 i forhold til Figur 4 Udviklingen i centrale råvarepriser 3/9

4 Figur 4 viser at specielt prisen på byg er faldet igennem 2013, og det vil få en umiddelbar positiv effekt på Carlsbergs indtjening i Den positive indtjeningseffekt er specielt udtalt i Østeuropa, hvor Carlsberg kun i et meget begrænset omfang anvender afdækningskontrakter for råvarer. Det er dog efter vores vurdering ikke nok til at opveje for valutakursmodevinden. Carlsberg investorerne må derfor acceptere en tilbagegang i indtjeningen i Østeuropa i 2014 i forhold til Denne udvikling er selvfølgelig ikke positiv, men det bør efter vores vurdering ikke give anledning til dybe panderynker så længe den negative udvikling er drevet af udsving i valutakurser. Vi ser en god mulighed for, at det russiske ølmarked igen vil udvise vækst efter en årrække med kraftige fald, og dermed kan 2014 bliver vendepunktet (med undtagelse af valutakursen) for de mange russiske udfordringer, som har ramt Carlsberg siden Vi forventer, at tilpasningen af salgskanalerne i Rusland efter forbuddet af salg fra kiosker er et overstået kapital ved indgangen til Vi indregner ingen mærkbar negativ effekt i 2014 fra lukningen af over kiosker. De negative effekter har efter vores vurdering materialiseret sig i løbet af 2013, og kiosklukningerne har været en væsentlig årsag til den svage udvikling på det russiske ølmarked i Vi forventer, at forbrugerne i de kommende år i stigende grad vil fortage flere indkøb i store supermarkeder. Dermed venter vi ikke, at de negative effekter fra lukningen af kioskerne er af permanent karakter. Over tid vil størstedelen af kiosksalget efter vores vurdering blive realiseret i andre salgskanaler. Bryggerierne i Rusland har frivilligt indvilget i at stoppe produktionen og salget af PET (plastikemballage) flasker, som er større end 2,5 liter og større end 2 liter for stærk øl med over 6% alkohol indhold pr. 1. januar Vi forventer ikke, at denne ændring i produktudbuddet vil få en mærkbar negativ effekt på salget i Vi venter, at forbrugerne relativt hurtigt vil ændre sit forbrugsmønster og sine indkøbsvaner, og dermed købe stort set den samme mængde øl som tidligere. Efter flere år med faldende volumen på det russiske ølmarked og dermed et markant lettere sammenligningsgrundlag ser vi god mulighed for en lille volumenvækst i Figur 5 Øl-produktion i Rusland de seneste 5 år Millioner Decalitre (1 Decaliter = 10 L) ,8% i perioden Kilde: Datastream og Sydbank Øl-produktionen i Rusland er ingen perfekt indikator for en detaljeret udvikling i ølsalget, men produktionsdataene giver et klart billede af, at det russiske marked er skrumpet betydeligt i løbet af de seneste 5 år drevet af afgiftsstigninger, markedsføringsbegrænsninger og generelle udfordringer for russisk økonomi i kølvandet på finanskrisen. 4/9

5 Figur 6 Vigtige indikatorer for forbrugslysten i Rusland (år-over-år) Figur 6 viser udviklingen år-over-år for BNP, lønudvikling og detailsalg i Rusland. Rusland har ikke genfundet det høje væksttempo, som kendetegnede landet før finanskrisen. Den relativt beskedne økonomiske udvikling kombineret med de mange regulatoriske indgreb på det russiske ølmarked har skabt et meget udfordrende forretningsklima for bryggerierne. Vi indregner ingen markant økonomisk opblomstring i russisk økonomi i vores salgsestimater for Carlsberg. Vi ser dog 2014 som et år, hvor regulatoriske indgreb ikke vil få den store negative betydning på salgsvækstmulighederne. På den baggrund forventer vi, at Carlsberg har gode muligheder for at øge volumensalget i Rusland i Det russiske ølmarked gemmer på et stort uforløst salgspotentiale på længere sigt Det russiske ølmarked er skrumpet i volumen de seneste år, men markedet er faktisk vokset målt i værdi. De russiske forbrugere har aldrig før brugt så mange penge på øl, som de gør i øjeblikket. Det skyldes kraftige prisstigninger på øl i kølvandet på massive afgiftsstigninger de seneste år. Vi forventer, at de kommende år vil byde på mere moderate afgiftsstigninger og dermed prisstigninger. Kombineret med en fortsat positiv udviklingen i de russiske forbrugers disponible indkomst og gradvise strukturelle ændringer i det russiske alkoholforbrug kan det igen bane vejen for en positiv udvikling i det russiske ølsalg målt i volumen. Vi er generelt positive overfor vækstmulighederne på det russiske ølmarked på lidt længere sigt. Vi ser specielt to afgørende strukturelle faktorer som medvirker til, at Rusland er et attraktivt ølmarked med et relativt stort uforløst vækstpotentiale. Russerne er kendt i hele verden for deres store indtag af vodka, og det giver store sundhedsmæssige problemer i landet. De russiske politikere er på sigt tvunget til at finde en løsning på problemet. Vi ser god mulighed for, at en del af løsningen vil indebære et øget incitament for russiske forbrugere til at udskifte spiritus med lettere alkoholiske produkter som f.eks. øl. Det er dog vigtigt at bemærke at den russiske vodkaindustri er kontrolleret af russiske selskaber, mens den russiske bryggeriindustri er kontrolleret af udenlandske selskaber. Vi vurderer, at det er grunden til at ølafgifterne i perioder bliver hævet relativt mere end vodkaafgifterne. Det høje vodkaforbrug er en afgørende faktor for den måske største strukturelle udfordring på det russiske ølmarked. Den russiske befolkningstilvækst er negativ, og på sigt vil det skabe et udfordrende forretningsklima for alle forbrugsrelatere virksomheder i Rusland. Hvis det lykkes de russiske politikere at flytte forbrugerne væk fra spiritus over mod mildere alkoholiske produkter vil det givetvis medvirke til at ændre tendensen med den negative befolkningstilvækst. 5/9

6 Figur 7 Estimat for befolkningsudviklingen i Rusland Millioner % 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Befolkning Befolkningstilvækst Kilde: UN population division medium forecast variant I 2014 er der dog lagt op til en prisstigning på omkring 30% på minimumsprisen på en ½ liter vodka, mens afgiften på 1 liter øl stiger med 20% i Dermed vil forbrugere alt andet lige opleve, at øl er mere attraktivt prisfastsat i forhold til vodka i 2014, end det var tilfældet i Vi forventer, at sammensætningen af det russiske alkoholforbrug langsomt vil ændre karakter og nærme sig den sammensætning som typisk ses i flere vesteuropæiske lande. Vi ser det som en afgørende vækstdriver for ølmarkedet i Rusland på mellemlang sigt. Vodka er dog en meget integreret del af den russiske kultur, og selv på lang sigt forventer vi, at spiritus vil udgøre en større andel i Rusland end i de fleste vesteuropæiske lande. Figur 8 Sammensætning af det russiske alkoholforbrug 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kilde: Anadolu Efes investorpræsentation november 2013 Øl Vin Spiritus Det russiske ølmarked gemmer efter vores vurdering på endnu en afgørende strukturel vækstmotor, som bryggerierne vil nyde godt af i en lang årrække fremadrettet. Sammensætningen af det russiske ølforbrug rummer betydelige muligheder for at sælge flere dyrere øl til de russiske forbrugere. Op til finanskrisen var der en klar tendens til at de russiske forbrugere 6/9

7 bevægede sig fra økonomisegmentet mod premiumsegmentet i ølmakedet. Finanskrisen fik dog sat en kæp i hjulet for den tendens. Bryggerierne har dog efter vores vurdering en fælles dagsorden om at udvikle det russiske ølmarked, og øge salget af de dyrere premiumøl. Det er indtjeningsmæssigt langt mere lukrativt for bryggerierne at sælge øl i den dyre ende af markedet. Forbrugerne er heller ikke er helt så prisfølsomme i premiumsegmentet som i økonomisegmentet, og dermed har bryggerierne bedre muligheder for at implementere afgiftsstigninger uden volumensalget kommer under massivt pres. Vi forventer, at øget salg af premiumøl igen vil blive en afgørende vækstdriver for Carlsbergs russiske salg. Figur 9 Sammensætningen af det russiske ølmarked ift. et fuldt udviklet ølmarked 100% 80% 60% 9,0% 12,0% 16,0% 25,0% 30,0% 40% 20% 0% 45,0% Rusland 52,0% 11,0% Udviklede markeder Økonomi Mainstream Premium Super premium Kilde: Carlsberg & Sydbank Attraktiv værdiansættelse giver god købsmulighed på trods af udfordringerne i 2014 Carlsbergs forretningsdrift i Rusland vil igen i 2014 være kendetegnet af udfordringer, men for første gang i flere år ser vi god mulighed for en positiv udvikling på det russiske ølmarked. En kraftig svækkelse af den russiske valuta vil dog sløre billedet af denne fremgang. Efter vores vurdering indregner den nuværende værdiansættelse af Carlsberg ikke stor tiltro til, at Carlsberg kan få den russiske forretning på ret køl igen. I lokal valuta forventer vi en markant salgsog indtjeningsfremgang i Carlsbergs russiske forretning i Vi ser derfor god mulighed for, at 2014 bliver vendepunktet for Carlsbergs russiske forretning. Bag ved det røgslør som de kraftige negative valutakursbevægelser kaster over udviklingen på det russiske marked i 2014 gemmer der sig efter vores vurdering en god købsmulighed i Carlsberg-aktien. Carlsberg handler i øjeblikket med en betydelig rabat til de væsentligste konkurrenter målt på nøgletallene P/E og EV/EBITDA, som det fremgår af tabel 1 på næste side. Vi vurderer, at denne rabat skal indsnævres i løbet af 2014 i takt med at investorerne får de første positive signaler for den underliggende udvikling på det russiske ølmarked. Yderligere vil investorerne spejde efter indikationer på, at Carlsberg er i stand til at løfte både salg og indtjening i takt med at forretningsklimaet i Rusland blive bedre. Vi forventer en gradvis bedring af både salg og indtjening i lokal valuta i løbet af kvartal kan dog blive lidt forstyrret af ophøret af salg af øl i store PET flasker, mens Vinter-OL kan vise sig som en positiv overraskelse i salget i 1. kvartal. Vi ser en god købsmulighed i Carlsberg-aktien på det nuværende kursniveau. Udfordringer på det russiske ølmarked ser ud til at lette en smule i 2014 og værdiansættelsen af Carlsbergaktien indregner efter vores vurdering ikke store forventninger til kraftig bedring i den russiske forretning. Valutakursudviklingen udgør dog et risikomoment på den korte bane, men vi forventer at aktiemarkedet vil se igennem valutakursudsvingene og honorere Carlsberg for en fremgang i den russiske forretning i løbet af /9

8 Tabel 1 Relativværdiansættelse af Carlsberg-aktien målt på P/E og EV/EBITDA P/E 2013 P/E 2014 EV/EBITDA 2013 EV/EBITDA 2014 Heineken 16,93 15,34 9,65 9,25 SABMiller 19,32 17,48 16,15 13,10 AB InBev 20,75 18,39 12,22 10,90 Royal Unibrew 18,64 14,95 14,30 10,08 Anadulo EFES 7,59 20,39 10,98 9,34 C&C Group 17,91 16,02 11,30 10,68 OLVI 14,38 13,09 10,61 10,01 Harboes 27,15 15,33 5,74 4,74 Remy Cointreau 24,30 21,91 15,36 14,31 Pernod Ricard 17,22 15,54 12,97 12,15 Diageo 17,94 16,31 14,39 13,20 Davide Campari 22,54 19,12 13,44 12,24 Gennemsnit 18,72 16,99 12,26 10,83 Gns. bryggerier 17,84 16,37 11,37 9,76 Carlsberg 14,95 13,53 8,99 8,41 % afvigelse -20,2% -20,3% -26,6% -22,3% % afvigelse bryg. -16,2% -17,4% -20,9% -13,8% Kilde: Bloomberg og Sydbank 8/9

9 Almindelige oplysninger om udarbejdelse af analyser i Sydbank Denne analyse er udarbejdet af Sydbanks aktieanalyseafdeling, som er en del af Sydbank Markets, en forretningsenhed i Sydbank. Sydbank er under tilsyn af Finanstilsynet. Sydbank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Sydbank. Sydbanks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og etiske regler. Finansielle modeller og metoder anvendt i denne analyse De anbefalinger og holdninger, der udtrykkes i denne analyse er dannet på basis af en kombination af Discounted Cash Flow-analyse, branchekendskab, peer-group analyse samt selskabsspecifikke og markedstekniske elementer (begivenheder der påvirker både selskabets finansielle og driftsmæssige profil). Analysens omsætnings- og indtjeningsestimater er baseret på segmenterede modeller under anvendelse af subjektive vurderinger af relevante fremtidige markedstendenser og konjunkturforventninger. De heraf fremkomne resultater er samlet i en værdiansættelsesmodel, som også tager højde for den seneste udvikling i historiske rapporter. Endvidere tages der højde for selskabets egne samt konkurrerende selskabers forventninger. Risikovurdering og følsomhed En vurdering af de væsentligste risikoforhold og en kategorisering af risikoen (lav, middel eller høj) i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne til denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse, er gengivet i den senest udsendte Aktienyt på dette selskab. Heraf fremgår ligeledes en vurdering af selskabets konkurrenceposition, som scores på en skala fra 1 til 5, hvor en høj score er ensbetydende med en stærk konkurrenceposition. De anførte risikofaktorer og følsomhedsanalysen kan dog ikke anses for at være udtømmende. Valutakursrisiko Såfremt aktiekursen er noteret i en anden valuta end danske kroner kan valutakursudsving påføre investorer tab eller gevinst. Planlagte opdateringer af analysen Denne analyse planlægges opdateret kvartalsvist. Anbefalingsstruktur Inden for det seneste kvartal har Sydbank haft investeringsanbefalinger på 25 selskaber. Fordelingen af anbefalinger fremgår nedenfor under Fordeling af anbefalinger. Betydningen af anbefalingerne på selskabsniveau fremgår nedenfor under kursudvikling. På selskabsniveau: Anbefaling Kursudvikling Tidshorisont Fordeling af anbefalinger Køb Bedre end gennemsnittet af virksomheden i kategorien 12 måneder 44,0% Hold På linje med gennemsnittet af virksomheder i kategorien 12 måneder 28,0% Sælg Dårligere end gennemsnittet af virksomheder i kategorien 12 måneder 28,0% Vi opdeler virksomhederne i to kategorier - cykliske og defensive aktier. Køb betyder således, at aktien vil klare sig relativt bedre end de øvrige selskaber i kategorien. Hold betyder, at aktien vil klare sig på linje med de øvrige selskaber i kategorien. Endelig betyder sælg, at vi forventer, at aktien vil klare sig dårligere end de øvrige aktier i kategorien. Eventuelle ændringer i anbefalingen i forhold til den seneste anbefaling på selskabet fremgår af denne analyse. Anbefalingsoversigt: Cykliske aktier Køb Hold Sælg A. P. Møller Mærsk DSV Bang & Olufsen Danske Bank NKT Holding D/S NORDEN Pandora Nordea FLSmidth Rockwool SAS Vestas Defensive aktier ALK-Abelló Chr. Hansen Novozymes Carlsberg Coloplast Royal Unibrew GN Store Nord TDC William Demant H. Lundbeck Topdanmark Novo Nordisk Tryg For en uddybning af alle anbefalinger samt en historisk anbefalingsoversigt for selskabet henviser vi til Denne investeringsanalyse henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden Sydbanks udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Analysen er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Anbefalinger i analysen er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Anbefalinger kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå. Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover. I analysen nævnes aktier, som har risikomærkningen gul. Risikomærkningen gul betyder, at når der investeres i aktier, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i analysen. Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i analysen. Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. nr er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø. sydbank.dk Aktieanalysen 9/9

Aktiekommentar Pandora

Aktiekommentar Pandora Aktiekommentar Pandora Køb Uændret Aktuel kurs: 289,60 DKK Begivenhed: Kapitalmarkedsdag i London Ny tendenser giver Pandora nye muligheder Vi fastholder Købs-anbefalingen på Pandora. Pandora har afholdt

Læs mere

Aktietema. Nye tiltag fra Kina sender aktier op

Aktietema. Nye tiltag fra Kina sender aktier op Aktietema Nye tiltag fra Kina sender aktier op Mange bække små bliver med tiden også til en hel del. Det synes at være fremgangsmåden i de kinesiske myndigheders håndtering af de vækstmæssige udfordringer

Læs mere

Aktietema. Alletiders dansk udbyttefest starter i dag. Danske aktier

Aktietema. Alletiders dansk udbyttefest starter i dag. Danske aktier Aktietema Danske aktier Alletiders dansk udbyttefest starter i dag Regnskabssæsonen for virksomhederne i Sydbanks aktieunivers er overstået for denne gang mens dørene til årets udbyttefest slås op i dag.

Læs mere

Aktietema. Magi i luften blandt de danske aktier. Danske aktier

Aktietema. Magi i luften blandt de danske aktier. Danske aktier Aktietema Danske aktier Magi i luften blandt de danske aktier 2.149 dage! Så længe har den igangværende danske aktiefest stået på. Siden den 6. marts 2009 er de danske aktier steget med 302,5 procent.

Læs mere

mæssigt er et skridt tættere på det globale fedmemarked. Kilde: Novo Nordisk, Arena Pharmaceutical, Vivus

mæssigt er et skridt tættere på det globale fedmemarked. Kilde: Novo Nordisk, Arena Pharmaceutical, Vivus Aktiekommentar Novo Nordisk Køb Uændret Begivenhed: Fase III-data for Victoza mod fedme Baggrund: Aktuel kurs: 927,50 DKK Fedmekandidats milliard-potentiale intakt Vi fastholder Køb på Novo Nordisk. Novo

Læs mere

Aktietema. Danske aktier ryster forskrækkelsen af sig. Danske aktier

Aktietema. Danske aktier ryster forskrækkelsen af sig. Danske aktier Aktietema Danske aktier Danske aktier ryster forskrækkelsen af sig Usikkerheden er aftaget lidt efter at den foreløbig kulminerede i sidste uge som følge af en optrapning i flere af verdens geopolitiske

Læs mere

Aktiekommentar. Novo Nordisk Overvægt. Victoza mod fedme har stort potentiale træerne vokser næppe ind i himlen. Aktuel kurs: 818,00 DKK.

Aktiekommentar. Novo Nordisk Overvægt. Victoza mod fedme har stort potentiale træerne vokser næppe ind i himlen. Aktuel kurs: 818,00 DKK. Aktiekommentar Novo Nordisk Overvægt Uændret Begivenhed: Victoza mod fedme Baggrund: Konklusion: Aktuel kurs: 818,00 DKK Victoza mod fedme har stort potentiale træerne vokser næppe ind i himlen Vi fastholder

Læs mere

Rekordhøj udbyttehøst kalder smilet frem hos aktionærerne

Rekordhøj udbyttehøst kalder smilet frem hos aktionærerne 07-03-2014 1 Rekordhøj udbyttehøst kalder smilet frem hos aktionærerne De kommende uger byder på lidt af en udbyttefest som kan bidrage til at forstærke den positive danske aktiestemning Aktietema nr.

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark Status efter 1. kvartalsregnskaberne

Regnskabssæson i Danmark Status efter 1. kvartalsregnskaberne Regnskabssæson i Danmark Status efter 1. kvartalsregnskaberne Aktietema God start på året i mange virksomheder Den danske regnskabssæson for selskaberne i Sydbanks analyseunivers er overstået for denne

Læs mere

AktieTema. USD-svækkelse koster 10 mia. indtjeningskroner men afsporer ikke aktierne. USD-svækkelse. Temperaturmåling på danske aktier

AktieTema. USD-svækkelse koster 10 mia. indtjeningskroner men afsporer ikke aktierne. USD-svækkelse. Temperaturmåling på danske aktier AktieTema USD-svækkelse Temperaturmåling på danske aktier USD-svækkelse koster 10 mia. indtjeningskroner men afsporer ikke aktierne Den amerikanske dollar (USD) er siden begyndelsen af året svækket med

Læs mere

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at ryste i bukserne. Aktuel kurs: 900,50 DKK.

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at ryste i bukserne. Aktuel kurs: 900,50 DKK. Aktiekommentar Novo Nordisk Køb Uændret Begivenhed: Positiv anbefaling af Zealand Pharmas Lyxumia Baggrund: Konklusion: Aktuel kurs: 900,50 DKK Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Derfor bliver Tresiba godkendt i USA. Aktuel kurs: 1002,00 DKK. Uændret

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Derfor bliver Tresiba godkendt i USA. Aktuel kurs: 1002,00 DKK. Uændret Aktiekommentar Novo Nordisk Køb Uændret Begivenhed: Hjerte-kar-studie vedrørende Tresiba og Ryzodeg Baggrund: Derfor bliver Tresiba godkendt i USA Aktuel kurs: 1002,00 DKK Vi fastholder Køb på Novo Nordisk.

Læs mere

Aktietema. 4-2 med udsigt til intens 2. halvleg! Danske aktier

Aktietema. 4-2 med udsigt til intens 2. halvleg! Danske aktier Aktietema Danske aktier 4-2 med udsigt til intens 2. halvleg! Den danske regnskabssæson er i fuld gang. Med store stigninger i de danske aktier igen i år har forventningerne til regnskaberne på forhånd

Læs mere

Store virksomheder godt rustet til 2013

Store virksomheder godt rustet til 2013 22-11-2012 1 Store virksomheder godt rustet til 2013 Aktietema nr. 7 / 2012-22.november 2012 Aktieanalysechef Bjørn Schwarz Direkte tlf.: 74 37 44 56 schwarz@sydbank.dk 22-11-2012 2 Agenda Bundlinjen løber

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Aktietema Stærk formkurve har bidraget til fremgangen i danske aktier Siden den igangværende optur startede på det danske aktiemarked i foråret 2009 er de

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark Status efter 3. kvartalssæson

Regnskabssæson i Danmark Status efter 3. kvartalssæson Regnskabssæson i Danmark Status efter 3. kvartalssæson Aktietema Stærk formkurve i de danske virksomheder Den danske regnskabssæson er ved at være slut for denne gang. Trods vækstmæssige udfordringer og

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Aktietema Rutsjebanetur i fuld gang på aktiemarkederne Store udsving præger de finansielle markeder i disse dage, hvor en efterhånden lang liste af udfordringer

Læs mere

Aktietema. De bedste danske aktiemåneder venter forude. Danske aktier

Aktietema. De bedste danske aktiemåneder venter forude. Danske aktier Aktietema Danske aktier De bedste danske aktiemåneder venter forude Det lyder næsten for godt til at være sandt. Danske aktier er steget med 247 procent siden det seneste lavpunkt i marts 2009 og opturen

Læs mere

Årets to bedste danske aktiemåneder venter forude

Årets to bedste danske aktiemåneder venter forude 30-11-2015 1 Årets to bedste danske aktiemåneder venter forude Aktietema nr. 14 / 2015-30.november 2015 Aktieanalysechef Bjørn Schwarz - Direkte tlf.: 74 37 44 56 - schwarz@sydbank.dk 30-11-2015 2 Agenda

Læs mere

Oversigt over nuværende finansiering

Oversigt over nuværende finansiering 1 1 Oversigt over nuværende finansiering Værdiansættelsesdato 01/07/2016 Analysedato Analyseperioden for porteføljen Gæld i alt Heraf Realkredit Heraf udenlandsk valuta Derivater 30/06/2016-31/12/2040

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark

Regnskabssæson i Danmark Regnskabssæson i Danmark Aktietema Regnskaber vil understrege dansk kvalitet Aktieanalysechef Jacob Pedersen, CFA Direkte tlf.: 74 37 44 52 jacob.pedersen@sydbank.dk Aktierne har genvundet meget af det

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total.

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total. TOTAL SA SÆLG FØR KØB Farvel til Total Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Aktietema. Omstillingsparathed sender aktier op igen. Danske aktier

Aktietema. Omstillingsparathed sender aktier op igen. Danske aktier Aktietema Danske aktier Omstillingsparathed sender aktier op igen Den danske regnskabssæson for halvårsregnskaberne lakker mod enden. Det har været nogle turbulente uger for investorerne, hvor C20 Cap

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger

Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Regnskabssæson i Danmark Sydbanks forventninger Aktietema To skridt frem og et tilbage Danske aktier fik en forrygende start på året, men har de seneste uger måttet afgive lidt af gevinsterne lige som

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Aktietema. Første indtjeningsfald siden 2008 i sigte. Amerikanske aktier

Aktietema. Første indtjeningsfald siden 2008 i sigte. Amerikanske aktier Aktietema Amerikanske aktier Første indtjeningsfald siden 2008 i sigte S&P 500 virksomhedernes indtjening ser ud til at falde i år med mere end en procent i forhold til 2014. Det vil være første gang siden

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

Fokus på landbrug - nylige prisfald

Fokus på landbrug - nylige prisfald DEN DANSKE BANKSEKTOR Fokus på landbrug - nylige prisfald "En perfekt storm" Fra 2009 til foråret 2014 så vi stigende mælkepriser - men fra juni 2014 til oktober 2014 har vi set et markant prisfald fra

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

virksomhedsobli- gationer

virksomhedsobli- gationer virksomhedsobli- Norske gationer Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Fred Olsen Energy, DOF Subsea og STX Anbefaling: Fred Olsen Energy Floater til 2016 NIBOR3 + 425 bp. FK: 5805921

Læs mere

Aktietema. Langtfra ligegyldigt om USA s næste præsident bliver en dreng eller en pige. Præsidentvalg, USA

Aktietema. Langtfra ligegyldigt om USA s næste præsident bliver en dreng eller en pige. Præsidentvalg, USA Aktietema Præsidentvalg, USA Langtfra ligegyldigt om USA s næste præsident bliver en dreng eller en pige Amerikanerne skal vælge ny præsident den 8. november. Meget peger lige nu imod en sejr til Demokraternes

Læs mere

Aktietema. Dyre aktier haves - vækst efterlyses! Amerikanske aktier. Bedre Dårligere På linje 21% 71%

Aktietema. Dyre aktier haves - vækst efterlyses! Amerikanske aktier. Bedre Dårligere På linje 21% 71% Aktietema Amerikanske aktier Dyre aktier haves - vækst efterlyses! Den amerikanske regnskabssæson nærmer sig sin afslutning. Mere end 2/3 af de amerikanske virksomheder i S&P 500 indekset har offentliggjort

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark

Regnskabssæson i Danmark Regnskabssæson i Danmark Aktietema 2017-prognoserne kommer under lup i den danske regnskabssæson Fin start på aktieåret 2017 Aktiemarkederne har fået en fin start på 2017 med beherskede kursstigninger

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark

Regnskabssæson i Danmark Regnskabssæson i Danmark Aktietema Intet vækstdrevet opjusteringsboom på vej i danske regnskaber Lavrente- og likviditetslykkepiller støtter aktierne De lave renter og rigelige mængder likviditet holder

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER SYDBANK - REDUCER NRI under pres Møde med adm. direktør og kreditdirektør I fredags mødtes vi med den adm. direktør og kreditdirektøren, der bekræftede vores bekymringer over Sydbanks evne til at skabe

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Aktietema. Investorernes øjne er rettet mod Kina

Aktietema. Investorernes øjne er rettet mod Kina Aktietema Investorernes øjne er rettet mod Kina Usikkerheden og frygten for, at vækstopbremsningen i mange EM-økonomier og i Kina i særdeleshed vil lægge en voldsom dæmper på de globale vækstudsigter har

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Roskilde Bank modtager hjælp fra Nationalbanken Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 4455 1866 Roskilde

Læs mere

Aktiekommentar TDC. Konkurrenterne byder TDC op til priskrig Tør TDC at afvise invitationen? Sælg. Uændret Aktuel kurs: 52,60 DKK

Aktiekommentar TDC. Konkurrenterne byder TDC op til priskrig Tør TDC at afvise invitationen? Sælg. Uændret Aktuel kurs: 52,60 DKK Aktiekommentar TDC Sælg Uændret Aktuel kurs: 52,60 DKK Begivenhed: Priskrig på det danske mobiltelefonimarked Baggrund: Konkurrenterne byder TDC op til priskrig Tør TDC at afvise invitationen? Konkurrenternes

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Outperformance Vi anbefaler stadig Køb

Outperformance Vi anbefaler stadig Køb Numericable - Køb Outperformance Vi anbefaler stadig Køb Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til

Læs mere

Mulighederne blandt de små- og mellemstore aktier i USA synes dog størst

Mulighederne blandt de små- og mellemstore aktier i USA synes dog størst 5-11-014 1 USA-aktier: Opturen kan fortsætte hvis selskaberne holder formen Mulighederne blandt de små- og mellemstore aktier i USA synes dog størst Aktietema nr. 19/ 014-5.november 014 Aktieanalysechef

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Regnskabssæson i Danmark

Regnskabssæson i Danmark Regnskabssæson i Danmark Aktietema Dæmpede vækstudsigter vil præge pæne danske regnskaber Stigende risici preller af på aktieinvestorerne Aktieinvestorerne har hidtil i år vist en imponerende evne til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

Øvrige væsentlige begivenheder i aktieuniverset Sydbank (årsregnskab) 16/2/06 16/2/06 420. Source: DATASTREAM

Øvrige væsentlige begivenheder i aktieuniverset Sydbank (årsregnskab) 16/2/06 16/2/06 420. Source: DATASTREAM AKTIER Ugen der kommer på aktiemarkedet Uge 8 NYHEDSOVERSIGT HANDEL AKTIEKURSER Danske selskaber indtager scenen med deres regnskaber! UGEN DER KOMMER Hvad siger Fed-medlemmerne og stiger Ifo-indekset

Læs mere

USA: Eksamenstid for væksten og Fed

USA: Eksamenstid for væksten og Fed USA: Eksamenstid for væksten og Fed Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/13 USA: Eksamenstid for væksten og Fed Et af de store spørgsmål i amerikansk økonomi er om

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Makrokommentar Danmark

Makrokommentar Danmark Makrokommentar Danmark 11.05.2017 Arbejdsmarkedet har ikke feber - endnu Siden 2013 er der skabt omkring 130.000 nye jobs i Danmark og derfor befinder beskæftigelsen sig nu i underkanten af 2,9 millioner

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

AktieIndsigt Pandora. Pandora-aktien er attraktiv fortsat Køb. Køb Uændret

AktieIndsigt Pandora. Pandora-aktien er attraktiv fortsat Køb. Køb Uændret AktieIndsigt Pandora Køb Uændret Køb-anbefaling siden 06.11.2012 Analysedato: 23.03.2017 Aktuel kurs kl. 12.08 761,00 DKK Begivenhed: Pandora efter kursfald Pandora-aktien er attraktiv fortsat Køb Vi fastholder

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Tårnhøje forventninger - analytikerne kommer til at nedjustere forventningerne

Tårnhøje forventninger - analytikerne kommer til at nedjustere forventningerne 08-10-2014 1 USA-aktier: Dyr prisfastsættelse øger risikoen for en rutsjebanetur Prisfastsættelsen tåler ingen skuffelser de kommende uger hvor virksomhederne er til regnskabseksamen Aktietema nr. 15/

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Update Q1 17 / TDC. Alm Brand MARKETS. 08. Maj 2017, kl , kurs 35,8. Fortsat operationelle risici, men momentum i privat rigtig

Update Q1 17 / TDC. Alm Brand MARKETS. 08. Maj 2017, kl , kurs 35,8. Fortsat operationelle risici, men momentum i privat rigtig Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q1 17 / TDC Anbefaling: Neutral (Neutral) / Kursmål: DKK 40

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres 22. juni 2011 Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres OC skal øges fra 10,1% til 18% for at bevare Moody's Aaa rating i kapitalcenter S Den manglende OC svarer umiddelbart til 35-40

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Stadig KØB trods høj prisfastsættelse

Stadig KØB trods høj prisfastsættelse COLOPLAST - KØB Stadig KØB trods høj prisfastsættelse Vi gentager KØB I løbet af de seneste to år har vi set en stærk performance i Coloplasts aktiekurs drevet af en forbedret effektivitet i driften og

Læs mere

Nordiske banker: Formkurven er bedre end aktiekurserne udtrykker

Nordiske banker: Formkurven er bedre end aktiekurserne udtrykker 16-10-2015 1 Nordiske banker: Formkurven er bedre end aktiekurserne udtrykker Presset på toplinjen fortsætter mens effektiviseringer og lave nedskrivninger sikrer bundlinjefremgang i 2015 Aktietema nr.

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Optakt Q2 17 / FLSmidth

Optakt Q2 17 / FLSmidth Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / FLSmidth Anbefaling: Salg (Salg) / Kursmål: DKK 340

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Grækenlands euro-fremtid på spil

Grækenlands euro-fremtid på spil Grækenlands euro-fremtid på spil Greece is running out of hope, its partners are running out of patience, negotiations are running out of time Martin Wolf, FT Side 1/12 Højt spil i Grækenland Side 2/12

Læs mere

Aktiekommentar William Demant

Aktiekommentar William Demant Aktiekommentar William Demant Sælg Uændret Aktuel kurs: 514,00 DKK Begivenhed: Indblik i høreapparatmarkedet Attraktive vækstmuligheder men anstrengt værdiansættelse Vi fastholder Sælg-anbefalingen på

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

AktieStrategi. Opadgående vækstmomentum forlænger aktiekursstigningernes. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier.

AktieStrategi. Opadgående vækstmomentum forlænger aktiekursstigningernes. Afkastbarometer: Risikobarometer: Globale aktier. AktieStrategi Afkastbarometer: Globale aktier USA-aktier Europæiske aktier Danske aktier Emerging Markets aktier Fjernøstlige aktier Latinamerikanske aktier Opadgående vækstmomentum forlænger aktiekursstigningernes

Læs mere

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Undersøgelse blandt de fjorten største danske institutionelle investorer 26. maj 2006 Copyright Reliance

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

3. kvartal '14 - positiv trend på næsten alle poster

3. kvartal '14 - positiv trend på næsten alle poster DANSKE BANK STÆRKT KØB 3. kvartal '14 - positiv trend på næsten alle poster C&I justering af forretningsmodellen på vej! Samlede indtægter: Vi ser en positiv trend - mest markant indenfor nettogebyrindtægterne

Læs mere

Svage tal. Vi fastholder KØB. Novo reducerer omsætningsestimat. Telekonference kl. 13.00 CET NOVO NORDISK - KØB

Svage tal. Vi fastholder KØB. Novo reducerer omsætningsestimat. Telekonference kl. 13.00 CET NOVO NORDISK - KØB 1.5.214 NOVO NORDISK - KØB Svage tal Vi fastholder KØB Novo Nordisk leverede en omsætning for 1. kvartal '14 på DKK 2.3 mia. (+1,8 %), hvilket var under både vores estimat og konsensus på DKK 2,9 mia.

Læs mere