Informationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsvejledning"

Transkript

1 Informationsvejledning Side 1 af 18 Informationsvejledning Menuen Hjælp Hjælpemenuen består af en række hjælpesider, der gemmes i multifunktionsprinteren (MFP) som PDF-filer. De indeholder oplysninger om brugen af printeren og udfører diverse opgaver, herunder kopiering, scanning, og fax. Oversættelser på engelsk, fransk, tysk og spansk findes i printeren. Oversættelser på andre sprog findes på cd'en Software og dokumentation. Menupunkt Udskriv alle vejledninger Kopieringsvejledning vejledning Faxvejledning FTP-vejledning Informationsvejledning (denne side) Vejledning til udskriftsfejl Vejledning til forbrugsstoffer Beskrivelse Udskriver alle vejledninger Indeholder oplysninger om kopiering og ændring af indstillinger Indeholder oplysninger om afsendelse af ved hjælp af adresser, genvejsnumre eller adressebogen samt oplysninger om ændring af indstillinger Indeholder oplysninger om afsendelse af fax ved hjælp af faxnumre, genvejsnumre eller adressebogen samt oplysninger om ændring af indstillinger Indeholder oplysninger om scanning af dokumenter direkte til en FTP server ved hjælp af en FTP adresse, genvejsnumre eller adressebogen samt oplysninger om ændring af indstillinger Indeholder hjælp til, hvor der findes yderligere oplysninger Indeholder hjælp til at løse gentagne fejl i kopier eller udskrifter Indeholder de varenumre, som skal bruges ved bestilling af forbrugsstoffer. Installations- ark Installations-arket som leveres med printeren indeholder oplysninger om printerens opsætning. Cd'en Software og dokumentation Cd'en Software og dokumentation, der følger med printeren, indeholder en Brugervejledning. Brugervejledningen indeholder oplysninger om ilægning af papir, udskrivning, bestilling af forbrugsstoffer, fejlfinding, fjernelse af papirstop og vedligeholdelse af printeren. Understøttelse af andre sprog Brugervejledningen, installationsarket og hjælpesiderne findes også på andre sprog på cd'en Software og dokumentation.

2 Kopieringsvejledning Side 2 af 18 Kopieringsvejledning Lave en hurtig kopi 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med Bemærk! Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene. 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for et returnere til startskærmen. Kopiere ved hjælp af den automatiske dokumentføder 1 Læg det originale dokument med tekstsiden opad og den korte kant først ind i den automatiske dokumentføder. Bemærk! Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. 2 Juster papirstyrene. 3 På startskærmen skal du trykke på Copy (Kopi), eller bruge tastaturet for at angive antallet af kopier. Kopiskærmbilledet vises. 4 Lav om på kopiindstillingerne efter behov. 5 Tryk på Copy It (Kopier det). Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. 2 På startskærmbilledet, tryk på Copy (Kopi), eller brug tastaturet for at angive antallet af kopier. Kopiskærmbilledet vises. 3 Lav om på kopiindstillingerne efter behov. 4 Tryk på Copy It (Kopier det). 5 Hvis du vil scanne flere sider, placer det næste dokument på scannerens glasplade, og tryk derefter på Scan the Next Page (Scan næste side). 6 Tryk på Finish the Job (Afslut jobbet) for et vende tilbage til startskærmbilledet.

3 Kopieringsvejledning Side 3 af 18 Jobafbrydelse Jobafbrydelse standser det aktuelle udskriftsjobs og lader dig udskrive kopier. Bemærk! Indstillingen Jobafbrydelse skal være angivet til Slået til, for at denne funktion kan fungere. 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med Bemærk! Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene. 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for et returnere til startskærmen. Beskrivelse af kopiskærmbilleder og -optioner Kopier fra Denne indstilling åbner et skærmbillede, hvor du kan indtaste størrelsen på de dokumenter, du skal kopiere. Tryk på en papirstørrelsesknap for at vælge den som indstillingen Kopier fra. Kopiskærmbilledet viser din nye indstilling. Når Kopier fra er indstillet til Blandet Letter/Legal, kan du kopiere et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser. Når Kopier fra er indstillet til Automatisk størrelsesregistrering, registrerer scanneren automatisk originalens størrelse. Kopier til Denne indstilling åbner en skærm, hvor du kan angive den papirstørrelse og -type, dine kopier vil blive udskrevet på. Tryk på en papirstørrelsesknap for at vælge den som indstillingen "Kopier til". Kopiskærmbilledet viser din nye indstilling. Hvis størrelsesindstillingen for "Kopier fra" og "Kopier til" er forskellige, justerer printeren automatisk indstillingen Skaler for at tilpasse sig forskellen. Hvis papirtypen eller -størrelsen, som du vil kopiere over på, ikke er lagt i en af skufferne, skal du trykke på Manuel arkføder og manuelt sende papiret igennem MP-arkføderen. Når "Kopier til" er indstillet på Automatisk match af størrelse, matcher hver enkelt kopi størrelsen på originaldokumentet. Hvis der ikke ligger en matchende papirstørrelse i en af skufferne, skalerer printeren hver kopi, så den passer til det ilagte papir. Skaler Denne indstilling skaber et billede fra din kopi, som er proportionelt skaleret mellem 25 % og 400 %. Skalaen kan også indstilles for dig automatisk. Når du vil kopiere fra en størrelse til en anden, såsom fra Legal-størrelse til Letter-papirstørrelse, ændres skalaen automatisk, når du indstiller "Kopier fra" og "Kopier til" papirstørrelserne for at beholde al original dokumentation på din kopi. Hvis du trykker på venstrepilen, nedsættes værdien med 1%. Hvis du trykker på højrepilen forøges værdien med 1%. Hold din finger på en pil for at udføre en kontinuerlig forøgning. Hold din finger på en pil i to sekunder for at få tempoet i ændringen til at accelerere. Tonersværtningsgrad Denne indstilling justerer, hvor lyse eller mørke dine kopier bliver i forhold til originalen.

4 Kopieringsvejledning Side 4 af 18 Indhold Denne indstilling fortæller printeren om originalens dokumenttype. Vælg fra Tekst, Tekst/Foto, Fotografi eller Udskrevet billede. Tekst Fremhæver skarp, sort, tekst med høj opløsning mod en ren, hvid baggrund. Tekst/foto Anvendes, når originaler er en blanding af tekst og grafik eller billeder Fotografi Fortæller, at scanneren skal være ekstra opmærksom på grafik og billeder. Denne indstilling øger den tid, det tager at scanne, men fremhæver en reproduktion af det dynamiske udvalg af toner i det originale dokument. Udskrevet billede Anvendes til kopiering af halvtonefotografier, grafik f.eks. dokumenter, der er udskrevet på en laserprinter, eller sider fra et blad eller en avis, der primært er sammensat af billeder Sider (Dupleks) Brug denne indstilling til at vælge dupleks. Du kan udskrive kopier på en eller to sider, lave tosidede kopier (dupleks) af tosidede, original dokumenter, lave tosidede kopier fra enkeltsidet, original dokumenter, eller lave enkeltsidet kopier (simpleks) fra tosidede, original dokumenter. Sorter Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af dokumentet. Standardindstillinger for Sorter er slået til. Dine kopier sorteres i rækkefølgen (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Hvis du ønsker, at alle kopier af hver side skal blive sammen, skal du slå Sorter fra, og dine kopier sorteres i rækkefølgen (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3). Optioner Hvis du trykker på optionsknappen åbnes en skærm, hvor du kan ændre Papirbesparelse, Avanceret billedbehandling, Brugertilpasset job, Skillesider, Margenskift, Kantsletning, Sidehoved/sidefod, Overlæg, Indhold, og Avanceret dupleks, og gem som genvejindstillinger. Papirbesparelse Denne indstilling lader dig udskrive to eller flere ark af et originalt dokument på den samme side. Papirbesparelse kaldes også N-up-udskrivning. N står for Nummer. For eksempel, vil en 2-up udskrive to sider af dit dokument på en enkelt side, og en 4- up vil udskrive fire sider af dit dokument på en enkelt side. Tryk på Udskriv siderammer tilføjer eller fjerner skabelonrammen, som omgiver de originale dokumentsider på skabelonsiden. Avanceret billedbehandling Denne indstilling lader dig justere Fjernelse af baggrund, Kontrast, Skyggedetalje, Scan kant til kant, Farvebalance og Spejlvendt billede inden du kopierer dokumentet. Tilpasset job Denne indstilling kombinerer flere scanningsopgaver i en enkelt opgave. Skillesider Denne indstilling placerer et blankt stykke papir mellem kopier, sider og udskriftsopgaver. Skillesiderne kan trækkes ud af en skuffe, som indeholder en pairtype eller -farve, som er forskellig fra det papir dine kopier bliver trykt på. Margenskift Denne indstilling øger størrelsen af margen med en bestemt afstand. Dette kan være nyttigt til at give plads til indbundne eller hullede kopier. Brug øge eller mindske-pilene til at fastsætte hvor meget margen, du ønsker. Hvis den ekstra margen er for stor, beskæres kopien.

5 Kopieringsvejledning Side 5 af 18 Kantsletning Denne indstilling fjerner udtværinger eller oplysninger om dokumentets kanter. Du kan vælge at fjerne en lige kant rundt om alle fire sider på papiret eller vælge en bestemt kant. Kantsletning sletter alt, der er indeni det valgte område, og der bliver ikke udskrevet noget i denne del af papiret. Sidehoved/sidefod Denne indstilling tænder for Dato/tid, Sidenummer, Bates-nummer, eller Tilpasset tekst og udskriver disse i den specificerede placering for sidehoved eller sidefod. Overlay Denne indstilling laver et vandmærke (eller besked), som overlejrer indholdet af din kopi. Du kan vælge mellem Haster, Fortroligt, Kopi, og Kladde, eller du kan indtaste en tilpasset meddelelse i feltet Indtast brugertekst. Det ord, du vælger vil fremstå svagt, i stort tryk henover hver side. Bemærk! Et tilpasset overlæg kan oprettes af den systemansvarlige. Når et brugerdefineret overlay bliver oprettet, vil en knap med et ikon af dette overlay være tilgængeligt. Indhold Denne indstilling fremmer kvaliteten af kopier. Vælg fra Tekst, Tekst/Foto, Fotografi eller Udskrevet billede. Tekst Brug denne indstilling, når du kopierer originale dokumenter, som hovedsageligt er tekst eller grafik. Tekst/Foto Brug denne indstilling, når du kopierer originale dokumenter, som er en blanding af tekst og grafik eller billeder. Fotografi Brug denne indstilling, når du kopierer et originalt dokument, som er et højkvalitets fotografi eller en inkjetudskrift. Udskrevet billede Brug denne indstilling, når du kopierer halvtonefotografier, dokumenter, der er udskrevet på en laserprinter, eller sider fra et blad eller en avis. Avanceret dupleks Denne indstilling kontrollerer hvorvidt dokumenterne er enkeltsidede eller tosidede, hvilken retning dine originale dokumenter har, og hvordan dine dokumenter er sammenbudne. Bemærk! Nogle af funktioner for Avanceret dupleks findes måske ikke på alle printermodeller. Gem som genvej Denne option gemmer den aktuelle indstilling som en genvej.

6 vejledning Side 6 af 18 vejledning Printeren kan bruges til at e scannede dokumenter til en eller flere modtagere. Du kan sende en fra printeren ved at skrive -adressen, ved at bruge et genvejsnummer eller ved at bruge adressebogen. Sende en ved brug af berøringsskærmen 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med Bemærk! Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene. 3 På startskærmbilledet, tryk på . 4 Indtast -adressen eller et genvejsnummer. Hvis du vil angive flere modtagere, skal du trykke på Next Address (Næste adresse) og derefter indtaste den adresse eller det genvejsnummer, du ønsker at tilføje. 5 Tryk på It ( det). Afsendelse af en ved hjælp af et genvejsnummer 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med Bemærk! Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene. 3 Tryk på, og indtast herefter genvejsnummeret ved brug af tastaturet. Hvis du vil angive flere modtagere, skal du trykke på Next address (Næste adresse) og derefter indtaste den adresse eller det genvejsnummer, du ønsker at tilføje. 4 Tryk på It ( det). Afsendelse af ved hjælp af Adressebogen 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte side først i den automatiske dokumentføder eller med Bemærk! Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du justere papirstyrene. 3 Tryk på på startskærmbilledet. 4 Tryk på Søg i adressebog. 5 Indtast det navn eller en del af det navn, du søger efter, og tryk derefter på Søg.

7 vejledning Side 7 af 18 6 Tryk på det navn, du ønsker at tilføje i Til:-feltet. Hvis du vil angive flere modtagere, skal du trykke på Næste adresse og derefter indtaste den adresse eller det genvejsnummer, du ønsker at tilføje - eller søg i adressebogen. 7 Tryk på Send det via . Beskrivelse af funktioner Original størrelse Denne indstilling åbner et skærmbillede, hvor du kan indtaste størrelsen på de dokumenter, du skal e. Tryk på en papirstørrelsesknap for at vælge denne størrelse som Original størrelsesindstilling. skærmbillede fremkommer med din nye indstilling. Når Original størrelse er indstillet til Blandet Letter/Legal, kan du scanne et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser. Når Original størrelse er indstillet til Automatisk størrelsesregistrering, registrerer scanneren automatisk originalens størrelse. Sider (Dupleks) Denne indstilling fortæller printeren, om originalen er simpleks (trykt på den ene side) eller dupleks (trykt på begge sider). På den måde ved scanneren, hvad der skal scannes til en. Retning Denne indstilling fortæller printeren, om det originale dokument er i stående eller liggende retning, og ændrer derefter Sideog Indbindingsindstillingerne for at matche det originale dokuments retning. Indbinding Fortæller printeren, om originalen er indbundet på den lange kant eller den korte kant. ens emne I denne indstilling kan du indtaste en emnelinje for din . Du kan indtaste op til 255 tegn. -filnavn. Denne option lader dig tilpasse filnavnet for den vedhæftede fil. -meddelelse Med denne indstilling kan du indtaste en meddelelse, som vil blive sendt med din indscannede vedhæftede fil. Opløsning Justerer ens outputkvalitet. Hvis du øger billedopløsningen, øges ens filstørrelse og den tid, det tager at scanne din original. Billedopløsningen kan reduceres for at reducere ens filstørrelse.

8 vejledning Side 8 af 18 Send som Denne indstilling fastsætter output (PDF, TIFF, JPEG eller XPS) for det scannede billede. PDF Opretter en enkelt fil med flere sider, der kan vises i Adobe Reader. Adobe Reader leveres af Adobe på Krypteret-PDF Opretter en krypteret PDF fil, der beskytter filerne mod uautoriseret adgang. TIFF Opretter flere filer eller en enkelt fil. Hvis du deaktiverer flere-sidet TIFF i menuen Konfiguration i den indbyggede webserver, gemmer TIFF en side i hver fil. Filstørrelsen er normalt større end en tilsvarende JPEG. JPEG Opretter og vedhæfter en separat fil for hver side i dit originale dokument som kan vises af de fleste webbrowsere og grafikprogrammer. XPS Opretter en enkelt XPS-fil med flere sider, som kan vises i en Internet Explorer-værtet fremviser og i et.net Framework, eller ved at downloade en separat tredjeparts fremviser. Indhold Denne indstilling fortæller printeren om originalens dokumenttype. Vælg mellem Tekst, Tekst/foto eller Foto. Farve kan aktiveres eller deaktiveres med en af valgene under Indhold. Indhold påvirker ens kvalitet og størrelse. Tekst Fremhæver skarp, sort, tekst med høj opløsning mod en ren, hvid baggrund. Tekst/foto Bruges, når de originale dokumenter er en blanding af tekst og grafik eller billeder. Fotografi Fortæller, at scanneren skal være ekstra opmærksom på grafik og billeder. Denne indstilling øger den tid, det tager at scanne, men fremhæver en reproduktion af det dynamiske udvalg af toner i det originale dokument. Dette øger mængden af gemte oplysninger. Farve Indstiller scanningstypen og output til en. Farvedokumenter kan scannes og sendes til en adresse. Avancerede indstillinger Hvis du trykker på denne knap, åbnes et skærmbillede, hvor du kan ændre indstillingerne for Avanceret billedbehandling, Brugerdefineret job, Transmissionslog, Scanningseksempel, Kantsletning og Tonersværtningsgrad. Avanceret billedbehandling Justerer Fjernelse af baggrund, Kontrast, Scan kant til kant, Skyggedetalje og Spejlvendt billede, inden du kopierer dokumentet Tilpasset job (Jobkonstruktion) Kombinerer flere scanningsjob til et enkelt job Transmissionslog Udskriver transmissionsloggen eller transmissionsfejlloggen Scanningseksempel Viser de første sider i billedet, inden det inkluderes i en Når den første side er scannet, standser scanningen, og der vises et eksempelbillede. Kantsletning Fjerner udtværinger eller oplysninger om dokumentets kanter. Du kan vælge at fjerne en lige kant rundt om alle fire sider på papiret eller vælge en bestemt kant. Kantsletning sletter alt som er inden i det valgte område, og der bliver ikke efterladt noget i denne del af scanningen. Tonersværtningsgrad Justerer, hvor lyse eller mørke dine scannede s skal være

9 Faxvejledning Side 9 af 18 Faxvejledning Med faxfunktionen kan du scanne elementer og afsende dem via fax til en eller flere modtagere. Du kan sende en fax fra printeren ved at indtaste faxnummeret, ved at bruge et genvejsnummer eller ved at bruge adressebogen. Bemærk! Hvis du vil indsætte en -opkaldspause i et faxnummer, skal du trykke på. Opkaldspausen vises som et komma i feltet Fax til:. Brug denne funktion, hvis du har brug for først at foretage et opkald til en udgående linje. Send en fax ved hjælp af printerkontrolpanelet. 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med Bemærk! Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene. 3 På startskærmbilledet, tryk på Fax. 4 Angiv faxnummeret eller en genvej ved hjælp af berøringsskærmen eller tastaturet. Tilføj modtagere ved at trykke på Next Number(Næste nummer), og indtast herefter modtagerens telefonnummer eller genvejsnummer, eller søg i adressebogen. Bemærk! Hvis du vil indsætte en opkaldspause i et faxnummer, skal du trykke på. Opkaldspausen vises som et komma i feltet Fax til Brug denne funktion, hvis du har brug for først at foretage et opkald til en udgående linje. 5 Tryk på Fax It (Fax det). Brug af faxgenveje Faxgenveje fungerer på samme måde som faste numre på en telefon eller faxmaskine. Du kan tildele genvejsnumre, når du opretter permanente faxdestinationer. Permanente faxdestinationer eller hurtigopkaldnumre bliver dannet i linket Håndter destinationer under indstillinger på den indbyggede webserver. Et genvejsnummer ( ) kan indeholde en enkelt eller flere modtagere. Hvis du opretter en gruppefaxgenvej med et genvejsnummer, kan du hurtigt og nemt rundsende oplysninger til hele gruppen ved hjælp af fax. 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med Bemærk! Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene. 3 Tryk på, og indtast herefter genvejsnummeret ved brug af tastaturet.

10 Faxvejledning Side 10 af 18 Brug af adressebogen Bemærk! Hvis adressebogfunktionen ikke er aktiveret, skal du kontakte den systemansvarlige. 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med Bemærk! Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene. 3 På startskærmbilledet, tryk på Fax. 4 Tryk på Search Address Book (Søg i adressebog). 5 Indtast ved hjælp af det virtuelle tastatur navnet eller dele af navnet på den person hvis faxnummer, du leder efter. (Forsøg ikke at søge efter flere navne på samme tid.) 6 Tryk på Search (Søg). 7 Tryk på navnet for at føje det til listen Fax til. 8 Gentag trin 4 til 7 for at tilføje yderligere adresser. 9 Tryk på Fax It (Fax det). Beskrivelse af faxfunktioner Original størrelse Denne indstilling åbner et skærmbillede, hvor du kan indtaste størrelsen på de dokumenter, du skal faxe. Tryk på papirstørrelseknap for at vælge den størrelse som Original størrelsesindstilling. skærmbillede fremkommer med din nye indstilling. Når Original størrelse er indstillet til Blandet Letter/Legal, kan du scanne et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser. Når Original størrelse er indstillet til Automatisk størrelsesregistrering, registrerer scanneren automatisk originalens størrelse. Indhold Denne indstilling fortæller printeren om originalens dokumenttype. Vælg fra Tekst, Tekst/Foto, eller Fotografi. Farve kan aktiveres eller deaktiveres med et af valgene under Indhold. Indhold påvirker scanningens kvalitet og størrelse. Tekst Fremhæver skarp, sort, tekst med høj opløsning mod en ren, hvid baggrund. Tekst/foto Anvendes, når originaler er en blanding af tekst og grafik eller billeder Fotografi Fortæller, at scanneren skal være ekstra opmærksom på grafik og billeder. Denne indstilling øger den tid, det tager at scanne, men fremhæver en reproduktion af det dynamiske udvalg af toner i det originale dokument. Dette øger mængden af gemte oplysninger. Farve Indstiller scanningstypen og output for fax. Farvedokumenter kan scannes og sendes til en faxdestination. Sider (Dupleks) Denne indstilling fortæller printeren, om originalen er simpleks (trykt på den ene side) eller dupleks (trykt på begge sider). På den måde ved scanneren, hvad der skal scannes til faxen.

11 Faxvejledning Side 11 af 18 Opløsning Denne indstilling øger, hvor tæt scanneren undersøger det dokument, du vil faxe. Hvis du faxer et foto, en tegning med fine streger, eller et dokument med en meget lille tekst, skal du øge Opløsningsindstillingerne. Dette vil forøge den tid, der er påkrævet til scanningen og vil øge kvaliteten af fax-output. Standard - Egnet til de fleste dokumenter Fin - Anbefales til dokumenter med lille skrift Super fin - Anbefales til originale dokumenter med fine detaljer Ultra fin - Anbefales til dokumenter med billeder eller fotografier Tonersværtningsgrad Med denne indstilling kan du justere, hvor lyse eller mørke dine faxer bliver i forhold til originalen. Avancerede indstillinger Hvis du trykker på denne knap, åbnes et skærmbillede, hvor du kan ændre indstillingerne for Forsinket afsendelse, Avanceret billedbehandling, Brugerdefineret job, Transmissionslog, Scanningseksempel, Kantsletning og Avanceret dupleks. Forsinket afsendelse Lader dig sende en fax på et senere tidspunkt eller en senere dato. Når du har indstillet din fax, skal du trykke på Delayed Send (Forsinket afsendelse), og indtaste det klokkeslæt og den dato, hvor du vil sende faxen, og derefter trykke på Done (Udført). Denne indstilling er især nyttig til afsendelse af informationer til faxlinjer, der ikke er tilgængelige i bestemte tidsperioder, eller når transmissionstider er billigere. Bemærk! Hvis printeren er deaktiveret, når forsinket afsendelse er planlagt til afsendelse, sendes faxen næste gang, printeren bliver tændt. Avanceret billedbehandling Justerer Fjernelse af baggrund, Kontrast, Scan kant til kant, Skyggedetalje og Spejlvendt billede, inden du faxer dokumentet Tilpasset job (Jobkonstruktion) Kombinerer flere scanningsjob til et enkelt job Transmissionslog Udskriver transmissionsloggen eller transmissionsfejlloggen Scanningseksempel Viser billedet, inden det inkluderes i faxen. Når den første side er scannet, standser scanningen, og der vises et eksempelbillede. Kantsletning Fjerner udtværinger eller oplysninger om dokumentets kanter. Du kan vælge at fjerne en lige kant rundt om alle fire sider på papiret eller vælge en bestemt kant. Kantsletning sletter alt som er inden i det valgte område, og der bliver ikke efterladt noget i denne del af scanningen. Avanceret dupleks Kontrollerer, hvor mange sider og hvilken retning originalen har, og om originalerne er indbundet, langs den lange kant eller den korte kant. Bemærk! Nogle af funktioner for Avanceret dupleks findes måske ikke på alle printermodeller.

12 FTP vejledning Side 12 af 18 FTP vejledning Med scanneren kan du scanne dokumenter direkte til en FTP server. Du kan kun scanne dokumenter til én FTP adresse ad gangen. Scanning til en FTP-adresse ved hjælp af tastaturet 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte side først i den automatiske dokumentføder eller med Bemærk! Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du justere papirstyrene. 3 Tryk på FTP på startskærmbilledet. 4 Skriv FTP-adressen. 5 Tryk på Send. Scanning til en FTP adresse ved hjælp af et genvejsnummer 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med Bemærk! Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene. 3 Tryk på #, og indtast derefter FTP-genvejsnummeret. 4 Tryk på Send It (Send det). Scanning til en FTP-adresse ved hjælp af adressebogen 1 Ilæg det originale dokument med den korte side først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerglasset. Bemærk! Du må ikke ilægge postkort, foto, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Læg dem på scannerglasset. 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene. 3 Tryk på FTP på startskærmbilledet. 4 Tryk på Søg i adressebog. 5 Indtast det navn eller en del af det navn, du søger efter, og tryk derefter på Søg. 6 Tryk på det navn, du ønsker at tilføje til Til:-feltet. 7 Tryk på Send.

13 FTP vejledning Side 13 af 18 Beskrivelse af FTP indstillinger Original størrelse Denne indstilling åbner et skærmbillede, hvor du kan indtaste størrelsen på de dokumenter, du skal kopiere. Tryk på papirstørrelseknap for at vælge den størrelse som Original størrelsesindstilling. FTP skærmen fremkommer med din nye indstilling. Når Original størrelse er indstillet til Blandet Letter/Legal, kan du scanne et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser. Når Original størrelse er indstillet til Automatisk størrelsesregistrering, registrerer scanneren automatisk originalens størrelse. Sider (Dupleks) Denne indstilling fortæller printeren, om originalen er simpleks (trykt på den ene side) eller dupleks (trykt på begge sider). På den måde ved scanneren, hvad der skal scannes til dokumentet. Orientering Denne indstilling fortæller printeren, om det originale dokument har retningen stående eller liggende og ændrer derefter indstillingerne for Sider og Indbinding, så de passer til retningen på det originale dokument. Indbinding Fortæller printeren, om originalen er indbundet på den lange kant eller den korte kant. Opløsning Med denne indstilling kan du justere filens udskriftskvalitet. Hvis du øger billedopløsningen, øges filstørrelsen og den tid, det tager at scanne originaldokumentet. Billedopløsningen kan reduceres for at reducere filstørrelsen. Send som Denne indstilling fastsætter output (PDF, TIFF, JPEG eller XPS) for det scannede billede. PDF Opretter en enkelt fil med flere sider, der kan vises i Adobe Reader. Adobe Reader leveres af Adobe på Krypteret-PDF Opretter en krypteret PDF fil, der beskytter filerne mod uautoriseret adgang. TIFF Opretter flere filer eller en enkelt fil. Hvis du deaktiverer flere-sidet TIFF i menuen Konfiguration i den indbyggede webserver, gemmer TIFF en side i hver fil. Filstørrelsen er normalt større end en tilsvarende JPEG. JPEG Opretter og vedhæfter en separat fil for hver side i dit originale dokument som kan vises af de fleste webbrowsere og grafikprogrammer. XPS Opretter en enkelt XPS-fil med flere sider, som kan vises i en Internet Explorer-værtet fremviser og i et.net Framework, eller ved at downloade en separat tredjeparts fremviser. Indhold Denne indstilling fortæller printeren om originalens dokumenttype. Vælg mellem Tekst, Tekst/foto eller Foto. Farve kan aktiveres eller deaktiveres med en af valgene under Indhold. Indhold påvirker FTP-filens kvalitet og størrelse. Tekst Fremhæver skarp, sort, tekst med høj opløsning mod en ren, hvid baggrund. Tekst/foto Bruges, når de originale dokumenter er en blanding af tekst og grafik eller billeder.

14 FTP vejledning Side 14 af 18 Fotografi Fortæller, at scanneren skal være ekstra opmærksom på grafik og billeder. Denne indstilling øger den tid, det tager at scanne, men fremhæver en reproduktion af det dynamiske udvalg af toner i det originale dokument. Dette øger mængden af gemte oplysninger. Farve Indstiller scanningstypen og output til FTP-filen. Farvedokumenter kan scannes og sende til en FTP-side, computer, adresse eller printeren. Avancerede indstillinger Hvis du trykker på denne knap, åbnes et skærmbillede, hvor du kan ændre Avanceret billedbehandling, Brugerdefineret job, Transmissionslog, Scanningseksempel, Kantsletning og Tonersværtningsgrad. Avanceret billedbehandling Justerer Fjernelse af baggrund, Kontrast, Scan kant til kant, Skyggedetalje og Spejlvendt billede, inden du scanner dokumentet Tilpasset job (Jobkonstruktion) Kombinerer flere scanningsjob til et enkelt job Transmissionslog Udskriver transmissionsloggen eller transmissionsfejlloggen Scanningseksempel Viser den første side af et billede, inden det inkluderes i FTP-filen. Når den første side er scannet, standser scanningen, og der vises et eksempelbillede. Kantsletning Fjerner udtværinger eller oplysninger om dokumentets kanter. Du kan vælge at fjerne en lige kant rundt om alle fire sider på papiret eller vælge en bestemt kant. Kantsletning sletter alt hvad der er inden i det valgte område, og efterlader intet i denne del af scanningen. Tonersværtningsgrad Justerer, hvor lyse eller mørke dine scannede dokumenter vil være.

15 Vejledning til udskriftsfejl Side 15 af 18 Vejledning til udskriftsfejl Forholdsregler ved gentagne fejl Sammenlign gentagne fejl på et udskriftsjob med mærkerne på en af de lodrette linjer. Den linje, der svarer bedst til defekterne på udskriftsjobbet, indikerer, hvilken del der forårsager fejlen. Udskift laderuller Udskift overførselsrullen Skift tonerkassetten Udskift fuseren 28,3 mm 51,7 mm 47,8 mm eller 96,8 mm 88,0 mm eller 95,2 mm (1,11 ) (2,04 ) (1,88 ) (3,81 ) (3,46 ) (3,75 )

16 Guide til forbrugsstoffer Side 16 af 18 Guide til forbrugsstoffer Når en meddelelse for lav farvestand vises, skal du bestille en ny tonerkassette. Du kan muligvis udskrive et begrænset antal sider, første gang meddelelsen vises, men det er bedst at have en ny kassette klar, når den aktuelle løber tør. Bemærk! Ryst den nye tonerkassette forsigtigt, før du installerer den i printeren, for at maksimere dens ydeevne. Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer. Bestilling af tonerkassetter Når displayet viser 88 Toner snart tom eller udskriften bliver utydelig, kan du muligvis forlænge tonerkassettens levetid: 1 Fjern tonerkassetten. 2 Ryst kassetten fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren. 3 Sæt kassetten på plads igen, og fortsæt udskrivningen. Bemærk! Gentag denne fremgangsmåde flere gange, indtil udskriften bliver ved med at være utydelig, og udskift så tonerkassetten/tonerkassetterne. Anbefalede tonerkassetter og varenumre Varenavn Lexmark returprogram for tonerkassetter Almindelig kassette For USA og Canada Blækpatron X651A11A X651A21A Højtydende tonerkassette X651H11A X651H21A Ekstra højtydende tonerkassette X654X11A X654X21A Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer X651H04A Ikke aktuelt Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer X654X04A Ikke aktuelt Til Europa, Mellemøsten og Afrika Blækpatron X651A21E X651A11E Højtydende tonerkassette X651H21E X651H11E Ekstra højtydende tonerkassette X654X21E X654X11E Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer X651H04E Ikke aktuelt Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer X654X04E Ikke aktuelt

17 Guide til forbrugsstoffer Side 17 af 18 Varenavn Lexmark returprogram for tonerkassetter Almindelig kassette For Asien, Stillehavsregionen, inklusive Australien og New Zealand Blækpatron X651A21P X651A11P Højtydende tonerkassette X651H21P X651H11P Ekstra højtydende tonerkassette X654X21P X654X11P Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer X651H04P Ikke aktuelt Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer X654X04P Ikke aktuelt Til Latinamerika Blækpatron X651A21L X651A11L Højtydende tonerkassette X651H21L X651H11L Ekstra højtydende tonerkassette X654X21L X654X11L Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer X651H04L Ikke aktuelt Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer X654X04L Ikke aktuelt Bestilling af et vedligeholdelsessæt Når 80 Rutinevedligeholdelse krævet vises, bestilles et vedligeholdelsessæt. Vedligeholdelsessættet indeholder alle de nødvendige dele til udskiftning af opsamlingsruller, laderuller, overførselsruller og fuseren. Bemærkninger: Brugen af bestemte typer papir eller specialmedier kan kræve en hyppigere udskiftning af vedligeholdelsessættet. Laderullen, overførselsruller og indføringsruller kan bestilles enkeltvis og erstattes, når der er brug for det. For at kontroller fuser typen (T1 eller T2) installeret i printeren, fjern tonerkassetten for at se mærkaten på fuseren. Varenavn Vedligeholdelsessæt Varenummer 40X4723 (100 V T1 fuser) 40X4724 (110 V T1 fuser) 40X4765 (220 V T1 fuser) 40X4766 (100 V T2 fuser) 40X4767 (110 V T2 fuser) 40X4768 (220 V T2 fuser) Bestille et ADF-vedligeholdelsessæt ADF-vedligeholdelsessættet indeholder alle de nødvendige dele til udskiftning af ADF-opsamlingsmekanismen og ADFseparatorrullen, Se tabellen i det følgende for at få oplyst varenummeret på vedligeholdelsessættet til netop din printer. Varenavn ADF-vedligeholdelsessæt Varenummer 40X4769

18 Guide til forbrugsstoffer Side 18 af 18 Bestilling af hæftekassetter Når meddelelsen Hæfteklammer få eller Hæfteklammer tom vises, skal du bestille den angivne hæftekassette. Se illustrationerne på hæfteenhedens adgangspanel for at få flere oplysninger. Varenavn Pakke med 3 hæftekassetter Varenummer 25A0013

Informationsvejledning

Informationsvejledning Informationsvejledning Informationsvejledning Der findes mange publikationer, der hjælper dig med at forstå printeren og dens funktioner. Du kan bruge denne side til at finde publikationer og andre oplysninger

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Lexmark MFP. Installationsvejledning

Lexmark MFP. Installationsvejledning Lexmark MFP Installationsvejledning April 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Om startskærmbilledet

Om startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug 9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Tryk på 7 Formularer

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

X642e Printer. Brugervejledning. www.lexmark.com. Maj 2006

X642e Printer. Brugervejledning. www.lexmark.com. Maj 2006 X642e Printer Brugervejledning Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006 Lexmark International,

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Canon Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Denne brugervejledning er tilstrækkelig til løsning af de mest almindelige opgaver på de nye multifunktionsmaskiner fra Canon. De

Læs mere

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning X74-X75 Alt-i-en Brugervejledning Brugervejledning Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som følger med produktet. Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Brugermenu. Kopiering

Brugermenu. Kopiering Kopiering Kopiering Outputfarve Auto-registrering Sort/hvid Farvet 1 farve Reduktion/forstørrelse Proportional % Individuel X - Y % Auto-centrering Variabel % Faste indstillinger Papirvalg 1- eller 2-sidet

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug 1 2 3 4 5 10 For at 9 1 Vis Få vist indstillinger for udskrivning, kopiering, e-mail og scanning. Få vist printerstatus og fejlmeddelelser.

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbrugsst.menu. Bælte. <farve>toner. Fuser. Sort fotofremk. Coating-rulle. Udsk. forbrugsst. Farvefotofremk. Forbrugsst.liv.

Forbrugsst.menu. Bælte. <farve>toner. Fuser. Sort fotofremk. Coating-rulle. Udsk. forbrugsst. Farvefotofremk. Forbrugsst.liv. giver oplysninger om de forbrugsstoffer, der skal kontrolleres. Den vises kun, når enheder er ved at være tomme eller skal udskiftes. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: 1 Bælte Sort fotofremk.

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Tilslutningsvejledning Side 1 af 2 Tilslutningsvejledning Bemærk: Ved lokal udskrivning skal du installere printersoftwaren (drivere) inden tilslutning af USB-kablet. Installation af printer og software

Læs mere

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 6 2 Påfyldning af papir

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 604P19529 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke

Læs mere

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Maj 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark tager

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger:

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Multisiderkflg. 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind. Multisideramme

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Billedudglatning. Kontrol af udskriften. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration.

Billedudglatning. Kontrol af udskriften. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Printerdriveren giver output af den bedste kvalitet til en række forskellige typer udskrivningsbehov. Du kan også bedre styre, hvordan de udskrevne dokumenter kommer til at se ud. Printerens standardindstilling

Læs mere

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme Brug menuen Finishing til at definere, hvordan printeren leverer udskriften. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn.

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

Nem. betjeningsvejledning. På canon.com/oip-manual kan du læse brugervejledningen, der beskriver alle maskinens funktioner.

Nem. betjeningsvejledning. På canon.com/oip-manual kan du læse brugervejledningen, der beskriver alle maskinens funktioner. På canon.com/oip-manual kan du læse brugervejledningen, der beskriver alle maskinens funktioner. Opbevar denne vejledning et sikkert sted til senere brug. Sådan bruger du maskinen Kopitips Udskrivningstips

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm BETJENINGSVEJLEDNING Når du er på start siden (index.htm), vælg altid fuld skærm. Herved får du bedre plads til at se på tegningerne. Du kan også klikke på F11 på tastaturet. Hvis du altid vil starte med

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK T620 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Forståelse af standardskærmen... 6 Brug af touchskærm-knapper... 7 2 Opsætning og brug af programmerne

Læs mere