Tillid og kontrol. Søren Jagd Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillid og kontrol. Søren Jagd Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet"

Transkript

1 Tillid og kontrol Søren Jagd Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet

2 2 Hvorfor tillid og kontrol?

3 Tillid og værdier? Maskinfabrikken Tresu: eks på hvordan fælles værdier og tillid har betydning for involveringen af medarbejderne i virksomheden Producerer trykkerimaskiner til internationale kunder 250 ansatte i Danmark + datterselskab i USA Høj produktkvalitet nøglen til at overleve på verdensmarked Medarbejderengagement hvordan? 3

4 Rutinearbejde lille indflydelse på arbejdet Lavdiskretionsarbejde medarbejderne følger foreskrevne procedurer, ordrer og instruktioner arbejdet er genstand for formel kontrol -> Kontrolbaseret ledelse lavdiskretionsarbejde leder til samarbejde præget af lav tillid medarbejderne opfattes som ikke tillidsværdige kan beskrives som kontrolbaseret ledelse 4

5 Videnarbejde stor indflydelse på arbejdet Højdiskretionsarbejde medarbejderne bliver ikke længere formelt kontrolleret kontrol forventes at komme indefra, i form af selvkontrol ->Tillidsbaseret ledelse højdiskretionsarbejde leder til samarbejde præget af høj tillid medarbejderne opfattes som tillidsværdige kan beskrives som tillidsbaseret ledelse 5

6 KONTROL- & TILLIDSBASERET LEDELSE (FOX 1974) Mål- og værdifællesskab Kontrolform Koordination Svar på fejl og mangler Kontrolbaseret Ledelse (Rutinearbejde) Ledere har ikke tillid til medarbejderne Overvågning og regler Tvungen og standardiseret Straf og flere regler Konflikthåndtering 6 Gruppeforhandling Tillidsbaseret Ledelse (Videnarbejde) Ledere har tillid til medarbejderne Selvstyring og uformel kontrol via kolleger Gensidig tilpasning og kommunikation Anledning til læring Konkret og nær problemløsning

7 Samarbejdende fællesskabs-modellen I stigende grad kræver arbejde fleksibelt samarbejde på tværs af funktioner, afdelinger og niveauer indenfor organisationer Succesfulde organisationer møder nye udfordringer gennem udvikling af ny fællesskabsform: en organisation, der understøtter horisontalt samspil, værdier, der vægter bidrag til det kollektive mål, medlemmernes sociale karakter, der tolererer uklarhed og konflikt frem for faste roller og status

8 Tillid skaber samarbejdende fælleskaber Adler & Hecksher 2006 Koordinationsmekanismer Primære efffekter Hierarki Marked Autoritet Pris Tillid Samarbejdende fællesskab Kontrol Fleksibilitet Skabelse og deling af viden Producerede ressourcer Organisatorisk kapital Økonomisk kapital Social Kapital Opgavetyper Mekanisk sammenhængende Ikke sammenhængende Organisk samvirkende

9 9

10 10

11 Tillid og kontrol? Begreberne tillid og kontrol dækker over meget komplekse sociale processer 1. Tillid? 2. Kontrol? 3. Samspillet mellem tillid og kontrol? 4. Tillidsbaseret ledelse og samspillet mellem tillid og kontrol? 11

12 Tillid to definitioner Tillid er viljen til at gøre sig sårbar i forhold til andres handlinger, baseret på forventningen om at den anden part vil udføre en bestemt handling (så den ikke skader tillidsgiver), på trods af at det ikke er muligt at overvåge eller kontrollere den anden. (Mayer et. al. 1995) Tillid er dynamisk - en del af vitaliteten af relationer, ikke det inaktive grundlag for dem. Tillid er en social praksis, ikke et sæt af overbevisninger Tillid handler om gensidige relationer, ikke om forudsigelighed, risiko og afhængighed. (Solomon & Flores: Building Trust 2001, p )

13 Forskellige former for tillid Simpel tillid umiddelbar tillid Blind tillid blokerer for erfaring uden mulighed for mistillid Autentisk tillid baseret på erfaring med mulighed for mistillid 13

14 Tre tillidsrelationer i organisationer Interpersonnel tillid Ledere <-> Medarbejdere Medarbejdere <-> Medarbejdere Organisatorisk tillid Stakeholders <-> organisationen 14

15 Tillid som relationel proces Tillidsprocesser foregår hele tiden vi tester hele tiden om den forventede tillid bliver indfriet Tiden er vigtig: Tillid bygges langsomt op men kan forsvinde meget hurtigt 15

16 Samarbejdsdynamik som tillidsspiraler 16 Ferrin m. fl. 2008

17 Fem faktorer der afgør lederes troværdighed (Whitener et al 1998) 1. Konsistent adfærd 2. Integritet 3. Uddelegering af kontrol 4. Kvalitet af kommunikation 5. Demonstration af omsorg og velvilje

18 Lederadfærd og tillidsværdighed (Caldwell & Hayes 2007) 18

19 Alfred Josefsen Jeg vil håbe, at handlingsplaner for tillidsudvikling om bare fem år måske er gået hen og blevet lige så almindelige som handlingsplaner for forretningsudvikling, kundeservice eller it-udvikling. 19

20 Tillid og kontrol? Begreberne tillid og kontrol dækker over meget komplekse sociale processer 1. Tillid? 2. Kontrol? 3. Samspillet mellem tillid og kontrol? 4. Tillidsbaseret ledelse og samspillet mellem tillid og kontrol? 20

21 To kontroldimensioner 1. Kontrolmekanismer: Formel kontrol Officielt sanktionerede mekanismer som skrevne regler, procedurer m.m. Uformel kontrol Værdier, normer, overbevisninger

22 To kontroldimensioner 2. Kontrolmål: Inputkontrol Valg og kvalificering af materielle og menneskelige ressourcer Adfærdskontrol Regler og adfærdsnormer Outputkontrol Overskud, produktion, kundetilfredshed

23 Forskellige former for kontrol Inputkontrol Adfærds- og proceskontrol Resultatkontrol 23 Formel kontrol Ansættelse og allokering af personale og øvrige ressourcer Kontrol af medarbejderadfærd, f.eks. registrering og måling ift. arbejdsproces Måling og belønning ift. produktionsresultater Uformel kontrol Udvikle særlige normer og værdier hos medarbejderne Selvkontrol i bred forstand, bl.a. fælles normer og værdier om kvalitet og god adfærd Professionsfaglig vurdering af kvalitet af produkter/service

24 Nye organisationsformer og selvkontrol Skiftet kontrol til selv-kontrol og eksternaliseringen af kontrolomkostninger tidligere afholdt af organisationer til lønmodtagere og til kunder, kan ses som en af de mest afgørende træk ved forandringen af ledelse i de sidste tredive år. (Boltanski and Chiapello 2005) 24 24

25 Ex DK Naturfredningsforening 174 mål for organisationen individuelt mål ift 174 mål selvledelse ift konkrete mål ingen kontrol af arbejdstid 25

26 Tillid og kontrol? Begreberne tillid og kontrol dækker over meget komplekse sociale processer 1. Tillid? 2. Kontrol? 3. Samspillet mellem tillid og kontrol? 4. Tillidsbaseret ledelse og samspillet mellem tillid og kontrol? 26

27 Kontrol Formår man at arbejde aktivt med tillid og brede tilliden ud i organisationen, vil det i sig selv overflødiggøre de fleste kontrolforanstaltninger. 27 Alfred Josefsen

28 Samspillet mellem tillid og kontrol? Substitutionsperspektivet Tillid og kontrol substituerer hinanden - mere tillid nedsætter behov for kontrol og mere kontrol giver mindre tillid Komplementaritetsperspektivet Tillid og kontrol komplementerer hinanden og kan gensidigt forstærke hinanden og bidrage til at udvikle 28 samarbejdet i en organisation

29 Samspillet mellem tillid og kontrol? Performance Risiko Relationel Risiko Høj Lav Kontrol Usikkerhed om partners intentioner! Tillid eller kontrol som substitutter Høj Tillid og kontrol som komplementære Krævende omverden og usikre partnere! Tillid 29 Lav En ikke-krævende omverden! Uforudsigelig omverden!

30 Tillid og kontrol kan løse forskellige problemer Kontrol relevant i situationer med høj usikkerhed om partneres intentioner Tillid er nødvendig for at håndtere uforudsigelig og foranderlig omverden Kontrol + tillid relevant når der både er høj usikkerhed om medarbejderes intentioner og en foranderlig omverden 30

31 Tillid og kontrol? Begreberne tillid og kontrol dækker over meget komplekse sociale processer 1. Tillid? 2. Kontrol? 3. Samspillet mellem tillid og kontrol? 4. Tillidsbaseret ledelse og samspillet mellem tillid og kontrol? 31

32 Alfred Josefsen (IRMA): Tillid og ledelse Mål at skabe stærke menneskelige organisationer i DK Kræver at danske ledere bliver de bedste i verden til at få medarbejderne til at blomstre Kræver at vi stiller skarpt på nye perspektiver for ledelse. Det første handler om at opbygge organisationer, der hviler på tillid 32

33 Josefsen: Høj tillid skaber fremragende resultater, fordi 1. Den tillidsbaserede organisation er mere kreativ, opfindsom og idérig 2. Medarbejderne vil have en tendens til at yde mere 3. Tillid er en stærk omkostningsbesparende faktor 4. Tillid er demokratisk det er den anden part, som er dommer over, om lederen er tillidsværdig 33

34 Kan vi opbygge tillid i organisationer? Lederens tillidsværdighed Skab højtillidsorganisationer 1. Udvis konsistens og integritet i adfærd 2. Skab sårbarhed ved at uddelegere og afvikle formel kontrol 3. Kommunikér klart og rettidigt afklaring af mål og opgaver 4. Demonstrér omsorg og velvilje 1. Skab kultur der værdsætter relationer, omsorg og omtanke 2. Facilitér relationel signalering blandt kolleger 3. Socialiser nyansatte ift. organisatoriske værdier 4. Vedligehold og udvikling af medarbejdernes kompetencer faglige, relationelle

35 KONTROL- & TILLIDSBASERET LEDELSE (FOX 1974) Mål- og værdifællesskab Kontrolform Koordination Svar på fejl og mangler Kontrolbaseret Ledelse (Rutinearbejde) Ledere har ikke tillid til medarbejderne Overvågning og regler Tvungen og standardiseret Straf og flere regler Konflikthåndtering 35 Gruppeforhandling Tillidsbaseret Ledelse (Videnarbejde) Ledere har tillid til medarbejderne Selvstyring og uformel kontrol via kolleger Gensidig tilpasning og kommunikation Anledning til læring Konkret og nær problemløsning

36 KONTROL- & TILLIDSBASERET LEDELSE (FOX 1974) Kontrolbaseret Ledelse (Rutinearbejde) ->? Tillidsbaseret Ledelse (videnarbejde) Mål- og værdifællesskab Ikke fælles værdier: ledere har ikke tillid til medarbejderne Værdibaseret ledelse Fælles værdier: ledere har tillid til medarbejderne Kontrolform Overvågning og regler Selvledelse Selvstyring og uformel kontrol via kolleger Koordination Tvungen og standardiseret Udvikle teamsamarbejde Gensidig tilpasning og kommunikation Svar på fejl og mangler Straf og flere regler Organisatorisk læring Anledning til læring 36 Konflikthåndtering Gruppeforhandling Coaching og Problemløsning Konkret og nær problemløsning

37 Fra kontrol- til tillidsbaseret ledelse? 37

38 Tillidsbaseret ledelse et ny modeord? En paraply over de mange nye ledelsesmoder? Værdibaseret ledelse, selvledelse, lærende organisationer Den røde tråd, der skaber sammenhæng mellem de mange nye ledelsesmoder? Elementer i en gradvis bevægelse fra kontrol- til tillidsbaseret ledelse

39 Selvledelse kræver feedback om kerneprodukt Kontrolsystemet i dag: Drukner i data og tørster efter viden. Giv hvert team mulighed for at regulere sin egne resultater. Måling afkoblet fra udførelse af kerneopgave! 4-6 succeskriterier + egnede indikatorer (KPI) 39 Hope, Bunce & Röösli: The Leader s Dilemma (2011)

40 Samspillet mellem tillid og kontrol? Performance Risiko Relationel Risiko Høj Lav Kontrol Usikkerhed om partners intentioner! Tillid eller kontrol som substitutter Høj Tillid og kontrol som komplementære Krævende omverden og usikre partnere! Tillid 40 Lav En ikke-krævende omverden! Uforudsigelig omverden!

41 Balancering af tillid og kontrol? Kontrol + tillid relevant når der både er høj usikkerhed om medarbejderes intentioner og en foranderlig omverden Både tillid og kontrol og samspillet mellem dem er dynamiske Hvordan kan vi forstå og arbejde med balancering af tillid og kontrol? 41

42 Komplementaritet mellem tillid og kontrol Mere tillid kan føre til bedre kontrol! Tillid kan gøre det muligt at kontrollere det uforudsigelige gennem selvledende medarbejdere! Mere (relevant) kontrol ift kerneprodukt kan sikre basis for tillid! Formelle mål og rammer kan skabe stabile rammer, der befordrer tillid! 42

43 Fra kontrol til selvkontrol? eksempel Inputkontrol Adfærds- og proceskontrol Resultatkontrol 43 Formel kontrol Ansættelse/allokering af personale og øvrige ressourcer Mindre direkte kontrol af medarbejderes adfærd, arbejdstidsregistrering Klare resultatmål ift. kerneprodukt Uformel kontrol Udvikle normer og værdier hos medarbejderne Udvikle evne til selvkontrol, f.eks. fælles normer og værdier om kvalitet og god adfærd Feedback om kunders vurdering af kvalitet af produkter/service

44 Tre balanceringsprocesser af kontrol og tillid 1. Modsatrettet balancering Når tillid og kontrol fungerer som substitutter: mindre kontrol -> mere tillid Tillidsskabende aktiviteter reducerer lederes mulighed og vilje til at indføre kontrol F.eks arbejdstidsregistrering -> signal om tillid Vægt på formelle kontrolmekanismer -> mindre tillid/værdikonflikt mellem medarbejdere og leder 44

45 Tre balanceringsprocesser af kontrol og tillid 2. Synergisk balancering Når tillid og kontrol komplementerer hinanden så kontrol og tillid gensidigt forstærker hinandens virkning Udfordring: finde præcis de former for kontrol og tillid, der gensidigt forstærker hinanden F.eks: klare mål, rammer og standarder skaber stabilitet og grundlag for tillid 45

46 Tre balanceringsprocesser af kontrol og tillid 3. Ortogonal balancering Hvor tillid og kontrol ses som uafhængige, dvs. valg af tillidsskabende tiltag er uafhængigt af valg af kontroller Aktuel når ledere har lille indflydelse på konkret kontrol (f.eks. besluttet i moderselskab) Tillidsskabende aktiviteter kan udvikles uden at overveje samspil med eksisterende kontrol F.eks. Lokal arbejdstidsaftale/lokal praksis 46

47 Tre balanceringsprocesser af kontrol og tillid Modsatrettet balancering Når tillid og kontrol fungerer som substitutter så mindre kontrol -> mere tillid: eks. arbejdstidsregistrering Synergisk balancering Når tillid og kontrol komplementerer hinanden så kontrol skaber tillid: at mål, rammer, standarder skaber grundlag for tillid Ortogonal balancering hvor tillid og kontrol ses som uafhængige, dvs. valg af tillidsskabende tiltag er uafhængigt af valg af kontrol 47

48 Forskellige former for kontrol 48

49 Tre spørgsmål Behov for bevægelse fra kontrol- til tillidsbaseret ledelse? Behov for løbende eftertanke og eftersyn af balancen mellem tillid og kontrol? Behov for at udvikle en fornemmelse for tillid og for tillids- kontrolbalancer 49

50 Referencer: Adler P & C Heckscher: Collaborative Community, ASK Magazine 23 (Spring) 2006, s Adler P & C Heckscher: Towards Collaborative Community, i C Heckscher & P Adler: The Firm as a Collaborative Community. Reconstructing Trust in the Knowledge Economy, Oxford University Press, Oxford 2006, s Adler P, C Heckscher & L Prusak: Building a Collaborative Enterprise, Harvard Business Review, July-August 2011, s De Man, A-P & N Roijakkers (2009) Alliance Governance: Balancing Control and Trust in Dealing with Risk, Long Range Planning Vol 42, s Fox A (1974) Beyond Contract: Work, Power and Trust Relations. Faber and Faber, London. Hope, J, Bunce, P & F Röösli (2011)The Leader s Dilemma. How to Build an Empowered and Adaptive Organization without Loosing Control. Jossey-Bass, San Francisco, CA. Long C P & S. B. Sitkin (2006) Trust in the balance: how managers integrate trustbuilding and task control, I Bachmann R & A Zaheer (eds) Handbook of Trust Research, Edward Elgar, s Mayer RC, Davis JH and FD Schoormann (1995) An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of Management Review 20, s Solomon RC and F Flores (2001) Building Trust in Business, Politics, Relationships, and Life. Oxford University Press, Oxford. 50

Tillidsbaseret ledelse: En ny udfordring for ledere?

Tillidsbaseret ledelse: En ny udfordring for ledere? Papir præsenteret på Det Danske Ledelsesakademis 3 de konference, København, d. 8.-9. december 2008 Tillidsbaseret ledelse: En ny udfordring for ledere? Lektor Søren Jagd Institut for Kommunikation, Virksomhed

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Ledelse og kultur forandring

Ledelse og kultur forandring Ledelse og kultur forandring Introduktion...................................................... 1 Hvorfor skal man undersøge virksomhedskulturen?.............................. 2 Hvorfor mislykkes CMMI-implementeringer?...................................

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø?

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Virksomhedens sociale kapital en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Tage Søndergård Kristensen, Peter Hasle & Jan Hyld Pejtersen Siden 1990 har der været en omfattende forskning og teoriudvikling

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Ledelse og social kapital AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Tune ind! Rejs jer op og placer jer i rummet efter, hvor meget I allerede ved om social

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse og Lean som integreret ledelseskoncept

Tillidsbaseret ledelse og Lean som integreret ledelseskoncept Tillidsbaseret ledelse og Lean som integreret ledelseskoncept Projekt: 3. Kandidatmodul (VL3): Virksomhedsledelse Forfatter: Ronnie Christian Hansen Studienummer: 40175 Vejleder: Inger Jensen Afleveringsdato:

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere