10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød"

Transkript

1 10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød Her kan du læse om Industriel slagtning Slagtning på hjemmemarkedsgodkendte virksomheder Veterinærkontrol Nedkøling af svinekroppe Nedkøling af kreaturkroppe El-stimulering Opskæring Klassificering af kød Indvejning og klassificering Overvågning og kontrol Slagtevægt, svin Kødprocent, svin Stempling af svinekroppe Handelsklasser, svin Klassificering af okse- og kalvekød Stempling af okse- og kalvekroppe Modning af kød Modningstid Modningsmetoder Senest opdateret 31. august Industriel slagtning Langt den største del af slagtningerne i Danmark (ca. 95%) finder sted på de eksportautoriserede slagterier. Krav til slagtning er fastsat i " Bekendtgørelse om fødevarehygiejne 31. Derudover er der i danske brancheregler flere specifikke krav, der skal sikre et godt slutprodukt. Derfor er den danske slagteproces mere mandskabskrævende og dyrere end i de fleste andre lande. Slagtning på hjemmemarkedsgodkendte virksomheder Omkring 5% af kødet til salg i Danmark kommer fra slagtninger, der foretages på mindre slagtehuse, de såkaldte hjemmemarkeds-godkendte virksomheder. Bortset fra nogle indretningsmæssige undtagelser skal slagtning i mindre slagtehuse overholde de samme krav i bekendtgørelse om fersk kød m.v. som de eksportautoriserede slagterier. Veterinærkontrol Den offentlige veterinærkontrol inspicerer dyrene ved ankomsten til slagteriet og undersøger alle slagtekroppe og deres organer. Dyrlægekontrollen skal sikre, at kød og slagteaffald, der godkendes som menneskeføde, kun stammer fra sunde dyr. Et leverandør-nummer, stemplet på slagtekroppen (svin) eller et individuelt øremærke (kreaturer), gør det muligt dels at spore hvert dyr tilbage til producenten, dels at følge det videre gennem slagteprocessen og frem til opskæring af slagtekroppen (Se også afsnit 9 under: Registering af husdyr til produktion). Efter veterinærgodkendelsen påstemples et sundhedsmærke. Først derefter må slagtekroppen frigives til videre behandling. Nedkøling af svinekroppe I Danmark foregår nedkøling af svin normalt i specielt udviklede køletunneler. I køletunnelerne, hvor der er en lufttemperatur på ca. 20 o C, sænkes kødets overfladetemperatur til frysepunktet inden for den første time. Køletid, lufttemperatur og lufthastighed har indflydelse på spisekvaliteten. Disse forhold skal afpasses meget nøje for at undgå kuldeskrumpning af muskelfibre, der kan gøre kødet sejt. Især har starten af køleprocessen betydning for kødets konsistens. Efter nedkøling hænger slagtekroppen til temperaturudligning i ca. 20 timer, hvorefter temperaturen overalt i kroppen er nedbragt til 7 o C eller derunder. 1

2 Ifølge "Bekendtgørelsen om fødevarehygiejne" 31 skal slagtekroppens kernetemperatur holdes på højst 7 o C efter nedkøling. Nedkøling af kreaturkroppe Slagtekroppe af kreaturer tåler ikke så hurtig nedkøling som svin, men nedkølingen skal alligevel være tilpas hurtig for at undgå vækst af bakterier på overfladen. For at undgå kuldeskrumpning og dermed sejt kød er det vigtigt, at temperaturen i fileten holdes over 10 o C de første 12 timer efter aflivning. Herefter kan der køles færdigt ved lavere temperatur, for eksempel ved 2 o C. El-stimulering El-stimulering, som på de fleste slagterier verden over foretages på kreaturkroppe, fremmer omdannelsen af muskler til kød. Ved at sende en svag elektrisk strøm gennem den slagtede kreaturkrop i 30 sek. fremskyndes kødets ph-fald. Derefter kan kødet tåle en hurtigere nedkøling og opskæring, uden at det går ud over mørheden. Den hurtige nedkøling sikrer samtidig en optimal hygiejne på slagtekroppen. Opskæring Ved opskæring foretages en grovdeling af slagtekroppene. Svin deles i skinke, midterstykke (kam og bryst) samt forende. Svinekroppe opskæres normalt dagen efter slagtning. Okse- og kalvekød deles i for- og bagpart (vinge og pistol). Er kødet el-stimuleret, kan det opskæres efter færdigkøling dagen efter slagtning, ellers 2-3 dage efter. Klassificering af kød Indvejning og klassificering Indvejning og klassificering af slatekroppe foretages i henhold til fælles EU-regler. Overvågning og kontrol Indvejning og klassificering overvåges af uddannede inspektører og kontrolleres af instanser nedsat af Fødevareministeriet. Slagtevægt Slagtevægten (indvejningsvægten) er vægten af den varme slagtekrop. For svinekød er det inklusive hoved men uden indvolde og organer. For kreaturer er slagtevægten eksklusiv hoved og skind. Slagtevægt, svin Den gennemsnitlige slagtevægt på danske svin var i ,7 kg 24. Slagtevægten er øget igennem de sidste 20 år. I de senere år har der været en stigende produktion af såkaldte tunge svin, dvs. svin med en slagtevægt på kg. Det gælder eksempelvis de fleste specialproducerede grise. Produktionen er sat i gang for at efterkomme ønsker om en forbedret spisekvalitet af fersk svinekød. Tungere svin har ofte en højere fedtmarmorering og dermed også en bedre spisekvalitet. Kødprocent, svin Kødprocenten er et udtryk for mængden af muskulatur i slagtekroppen. Den bestemmes ved måling af spæk- og kødtykkelser i klassificeringscenteret, hvor optiske sonder måler fedt- og kødtykkelse 7 forskellige steder på slagtekroppen. En anden metode er en ultralydsmåling (Autofom). Herefter beregnes kødprocenten automatisk for hvert delstykke. Disse målinger og beregninger kan indgå som sorteringskriterier for både slagtekroppe og de opskårne delstykker. Dermed opnår man den kvalitetsmæssigt bedste udnyttelse af kødet. Kødprocenten i danske svin er i gennemsnit ca. 60%. Er den højere, betyder det, at kødet er meget magert. En lavere kødprocent betyder omvendt, at slagtekroppen er lidt federe og kødet mere marmoreret. Sammen med slagtevægten danner kødprocenten grundlaget for afregningen til landmanden. Systemet er opbygget, så der præmieres for særligt attraktive vægtklasser og kødprocenter. Disse fastlægges efter markedsudviklingen og -behov. Ved brug af elektroniske data, registereret i løbet af slagtningen og opskæringen, sorteres slagtekroppe i henhold til ordrebeholdning og eventuelt særlige kundeønsker. 2

3 Stempling af svinekroppe Før slagtekroppen forlader klassificeringscentret, brændemærkes den med EØF sundhedsstempler (se nederst), afsætningsklasse (handelsklasse, se i det følgende) og delklasse. Svinekroppe under 65 kg skal sundhedsstemples mindst fire steder: På skuldrene og på ydersiden af lårene. Kroppe over 65 kg stemples mindst fem steder på hver kropshalvdel: På lårets yderside, på lænden, ryggen, bugen og skulderen. Kød fra eksportautoriserede virksomheder skal mærkes med det ovale EØF-sundhedsstempel. Det indeholder også virksomhedens autorisationsnummer. EØF-mærket påføres en kodet uge- og dagsmærkning, der benyttes i virksomhedens kvalitetskontrol, for eksempel for holdbarhed. Kød fra ikke-eksportautoriserede virksomheder skal mærkes med det runde stempel. Også heri indgår virksomhedens godkendelsesnummer. I stedet for brændemærkning kan stempling finde sted manuelt med en godkendt stempelfarve. Kødstempler Handelsklasser, svin På baggrund af resultaterne ved klassificeringen stemples slagtekroppene automatisk eller manuelt med handelsklasse (afsætningsklasse). I Danmark har vi haft tradition for fire afsætningsklasser for svinekød: A1 i en kvadratisk ramme, A1, A og B, som er baseret på kødprocent og vægt, hvor A1 i ramme har højeste kødprocent (magreste slagtekrop) og B har laveste kødprocent (fedeste slagtekrop). Denne klassificeringsform er ikke obligatorisk mere. Ca. 65% af de danske svin overholder kødprocent og vægt, der klassificerer dem i klasse A1 i ramme. Denne klasse berettiger slagtekroppen til brændemærkning med DANISH-mærket. Klassificering af okse- og kalvekød Kalve- og oksekroppe er meget uensartede i størrelse, fedningsgrad og kødfylde. Derfor er det vigtigt at kunne beskrive den enkelte krops brugsværdi nøje ved klassificering. På eksportautoriserede slagterier anvendes EUROP-systemet, der gælder i hele EU. Klassificering af okse-, ungkvæg- og kalvekroppe foretages ved klassificering i et automatisk kreaturklassificeringscenter (KKC). KKC er udviklet til blandt andet at måle udbyttet af udskæringer ved hjælp af et videosystem. Udbytteprocenten i en okseslagtekrop er 70-80%. Klassificeringssystemet bedømmer slagtekroppene efter følgende egenskaber Kategori Vægt EUROP-form Køn og alder, for eksempel opdeles i kalve, kvier, køer, ungtyre og tyre. Indvejningsvægt (slagtevægt). Kroppens form bedømt efter muskelfylde. Formen udtrykkes ved en karakter på en 15-trins skala. EUROP-fedme Talgdækket. Mængden af talg, primært på overfladen, bedømmes efter en 5- trins skala. Farve Talg- og kødfarven bedømmes efter en 5-trins skala. Klassificering efter farve er en dansk ordning. 3

4 Klassificering af okse-, ungkvæg og kalvekød EUROP-formklasse: E+ E } Ekstraordinær muskelfylde E- U+ U } U- R+ R } R- O+ O } O- P+ P } P- Kraftig muskelfylde God muskelfylde Gennemsnitlig muskelfylde Ringe muskelfylde EUROP-fedmeklasse 1 = Intet eller ganske tyndt talgdække 2 = Tyndt talgdække 3 = Jævnt talgdække 4 = Rigeligt talgdække 5 = Tykt talgdække Farveklasse 1 = Ekstra lys 2 = Ret lys 3 = Normal 4 = Lidt mørk/gul 5 = Mørk/gul Stempling af okse- og kalvekroppe Før klassificering kontrolleres slagtekroppene af en dyrlæge og sundhedsstemples. Der bruges - som for svinekød - forskellige stempler afhængigt af, om kødet er godkendt til eksport eller til hjemmemarkedssalg. Modning af kød Modningstid Mens kødet modnes, mørner det som følge af enzymatisk nedbrydning af muskelproteinerne. Modningstiden afhænger af temperaturen (se sidst i afsnittet). Jo ældre dyrene er, desto længere modningstid skal kødet have for at blive mørt. Stege af oksekød modnes som regel i to-tre uger ved 2-4 o C, eventuelt i længere tid. Modningseffekten er størst i den første del af modningsperioden, hvorefter effekten gradvis klinger af. Modningsbehovet er ikke det samme for alle udskæringer, effekten er størst på udskæringer med lavt indhold af bindevæv. Da modning kræver både plads og tid, fordyrer modningens længde udskæringernes pris. 4

5 Almindeligt brugte modningstider for svine-, okse- og kalvekød Udskæringer af Svin Kalve Kvier, ungtyre og stude - dog tykkam Oksekød Lagringstemperatur 2 4 o C 3-6 dage 7-10 dage dage dage dage Modningsmetoder De mest brugte metoder til modning af kød er: Vakuummodning og i mindre omfang modning på krog. Begge metoder er beskrevet i det følgende. Ved vakuummodning vakuumpakkes kødet straks efter udskæring, hvorefter det modnes under kontrolleret temperatur. Kødet modner videre under vakuum på samme måde, som hvis det havde siddet på den hele slagtekrop. En fordel ved vakuummodning er, at udskæringerne kan modnes hver for sig, så kun de udskæringer modnes, der har behov for det. Metoden benyttes mest til modning af hele udskæringer af okse- og kalvekød, fordi modningstiden for disse kødtyper er forholdsvis lang. Kød, der har været vakuummodnet, kan lugte syrligt/gammelt ved åbningen af pakningen. Hvis vakuumpakningen åbnes og kødet ilter i ½ - 1 time før det bruges, genvinder kødet dets oprindelige lugt (vedrørende vakuumpakning se også afsnit 12: Emballering af kød). Modning på krog (hængende modning/modning på ben) er metoden, hvor slagtekroppen eller dele heraf hænger uemballeret i kølerum under kontrolleret temperatur. Nogle finder, at oksekød modnet på denne måde er mere velsmagende end oksekød, der har modnet under vakuum. Undersøgelser har dog kun kunnet finde beskedne forskelle i smag. De kan være forårsaget af manglende iltning efter åbning af vakuumpakningen. Modning på krog kræver nøjagtig styring af fugtigheden i kølerummet. Ved modning på krog sker der et fordampningsvind fra slagtekroppen, og kødets overflade vil tørre ind. Den tørre overflade er en fordel for holdbarheden. Men en for kraftig indtørring af overfladen øger fordampningssvindet, og det kan være nødvendigt at skære indtørret kød bort, hvilket giver øget svind. Modning på krog stiller store krav til kølekapaciteten. Blandt andet derfor er metoden dyrere og mere energi- og ressourcekrævende end vakuummodning. 5

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Dengang der var gode bøffer til

Dengang der var gode bøffer til Dengang der var gode bøffer til I mange storkøkkener anses det for udmærket at modne oksekød i vakuump akninger, men blandt kokke og slagtere sværges der til gammeldags krogmodning. Vi havde som regel

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

Sous Vide i Storkøkkener

Sous Vide i Storkøkkener Sous Vide i Storkøkkener Teksten er skrevet af Martin Pihl i samarbejde med Smagsdanner Claus Angelo Indledning s. 1 Sous vide ns rolle i det moderne (travle) køkken s. 2 Sous vide helt overordnet s. 2

Læs mere

3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød

3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød 3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød Her kan du læse om Stege og hele udskæringer af svinekød Sprængning af kød Stykstege af svinekød Tern og strimler af svinekød Stege

Læs mere

UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD. God mad med svinekød - ganske enkelt

UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD. God mad med svinekød - ganske enkelt UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD God mad med svinekød - ganske enkelt FORORD DANSKE SLAGTERIER udgiver her en ny udgave af opslagsværket Udskæring og tilberedning af svinekød med fotos af de optimale

Læs mere

HANEGALS SLAGTECONTAINER

HANEGALS SLAGTECONTAINER HANEGALS SLAGTECONTAINER Etableret i 1994 ved Hanegal Landbrug i Voel, Silkeborg. Har fungeret som slagtehus fra 1994 til 2007. Der har i denne periode også været tilsluttet opskæring, pølsemageri, koge-

Læs mere

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion blandt de førende i verden Ægproduktionen i Danmark Den danske ægproduktion er blandt de førende i verden inden for fødevaresikkerhed, kvalitet og dyrevelfærd.

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Kød og tilberedninger

Kød og tilberedninger Kød og tilberedninger Fersk kød mere smag s. 2 Tilberedning af kød s. 3 Forskellige slags kødtyper s. 5 Vejledende kernetemperaturer s. 5 Koge- og stegemetoder s. 6 Ekstra om kød s. 9 Dyrets alder, opdræts

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der:

Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der: Kapitel 9 side 77 Fangsten forarbejdes Den videre forarbejdning af fisk og fiskevarer til konsum foregår i fiskeindustrien og hos fiskehandlere. Den kan også godt foregå om bord på fartøjerne. Fisk og

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Madspild i fødevareproduktionen fra primærproduktion til detailled

Madspild i fødevareproduktionen fra primærproduktion til detailled Lisbeth Mogensen, John Hermansen, Marie Trydeman Knudsen Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø 14. marts 2011 Notat vedrørende: Madspild i

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Skejby, maj 2010 Betydningen af læggekartoflernes forbehandling

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014:

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Indhold Reduktion af salt- og fedtindhold...2 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter...3 Værktøjer til dokumentation af

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion...9 1.1 Konklusion...9 1.2 Markedsbeskrivelse...13 1.2.1 Betydning og

Læs mere

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET ULLA KIDMOSE, POUL HENCKEL OG GRITH MORTENSEN DCA RAPPORT NR. 016 JANUAR 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET UDREDNING

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere