Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hygiejnelovgivningen for fødevarer"

Transkript

1 Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

2 Overvågningsprogram for muslinger m.m. CENTRALT Kontoret for Mikrobiologisk Fødevaresikkerhed, Hygiejne og Zoonosebekæmpelse Regler, vejledninger, EU-arbejde, kontakt til andre landes myndigheder, risikohåndtering nationalt / internationalt og dele af referencelab.virksomheden DECENTRALT Kontrolafdeling Viborg Daglige administration af regler og vejledninger her især åbning og lukning for høst af muslinger m.m. i alle produktionsområder samt risikohåndtering nationalt og lokalt

3 Styring af sundhedsrisici DK har i muslingebekendtgørelsen etableret et program til overvågning af produktionsområder hvor muslinger m.m. høstes, for følgende parametre: - algetoksiner i muslingerne - toksiske alger i vandet - mikroorganismer (bakterier og vira) - forurenende kemiske stoffer

4 Fødevarelovgivning (hygiejne & kontrol) Fødevarevirksomheder Myndigheder Fødevareforordning & Fødevarelov Hygiejneforordning Kontrolforordning Hygiejneforordning for animalske fødevarer Foderhygiejneforordning Forordning om overgangsbestemmelser Kontrolforordning for animalske fødevarer Forordning om gennemførelsesbestemmelser Forordning om Salmonella garantier for Finland og Sverige Forordning om mikrobiologiske kriterier Forordning om trikinkontrol

5 Find lovgivningen

6 Producenter og virksomheders ansvar: Sikre at fødevarelovgivningens krav er opfyldt Ansvar for indretning og drift Ansvar for ikke at afsætte farlige fødevarer Ansvar for ikke at vildlede Ansvar for dokumentation og sporbarhed Egenkontrol

7 Krav til Uddannelse muslingefiskere, opdrættere og virksomhedspersonale alle skal have passende instruktion eller uddannelse i hygiejne krav i muslingebekendtgørelsen om uddannelse af primærproducenterne i vandprøveudtagning hvert andet år

8 Muslingebekendtgørelsen gælder for enhver indsamling af arter af muslinger m.m. herunder: Fiskeri fra fartøj i et produktions- eller genudlægningsområde, høst fra opdrætsanlæg, eller håndbrejling og indsamling langs strande med henblik på salg

9 Produktionsområder Høst af muslinger m.m. må kun foregå inden for de produktionsområder, som Fødevarestyrelsen har udlagt og åbnet. Der må ikke høstes muslinger m.m. på eller i nærheden af dumpnings- og klapningsområder, spildevandudledninger samt i havneområder, marinaer og lignende forureningskilder.

10 Det samme på muslingeområdet Overvågningssystemet - alger og algetoksiner: Ugentlige analyser af vandprøvesæt og af muslinger m.m. for giftige alger og for algegifte

11 Skærpet overvågning NB. Der skal ikke mere udtages daglige vandprøvesæt Ved skærpet overvågning skal hver landing af muslinger m.m. analyseres for algegifte. Muslinger fisket under skærpet overvågning skal tilbageholdes i DK, indtil resultaterne fra de analyserede prøver er blevet vurderet af Kontrolafdeling Viborg og de enkelte partier frigivet. Straks efter landing skal kopi af registreringsdokumentet sendes til Kontrolafdeling Viborg.

12 Bifangster Når der høstes bifangst af muslinger m.m. skal de arter der indgår i bifangsten analyseres for algetoksiner. Hvis arterne af muslinger m.m. fra bifangsten skal sælges til direkte konsum skal der også analyseres for E. coli og Salmonella. Ugen efter bifangsten er indgået i en landing, betragtes bifangsten ikke længere som bifangst, og skal indgå i den almindelige overvågning for hver enkelt art af muslinger.

13 Uændret på muslingeområdet Midlertidig mikrobiologisk klassificering: Åbningsprøver bestående af 3 prøver af hver art af muslinger m.m. fra 3 forskellige positioner for E. coli og Salmonella (udtaget ugen inden høst) Vedligeholdelsesprøve bestående af 1 prøve af hver art af muslinger m.m. fra produktionsområdet for E. coli og Salmonella (udtaget ugen inden høst)

14 Nyt på muslingeområdet Permanent mikrobiologisk klassificering: 1. Åbningsprøver skal bestå af: - 3 prøver af muslinger m.m. (af hver art) - fra 3 forskellige positioner - til analyse for E. coli - skal udtages ugen inden åbning Kvartalsvis skal der analyseres for Salmonella i hvert aktivt A klassificerede produktionsområde

15 Nyt på muslingeområdet Permanent mikrobiologisk klassificering: 2. Vedligeholdelsesprøven skal bestå af: - 1 prøve af muslinger m.m. (af hver art) - til analyse for E. coli - skal udtages ugen inden verifikationsperiodens udløb Kvartalsvis skal der analyseres for Salmonella i hvert aktivt A klassificerede produktionsområde

16 Nyt på muslingeområdet Permanent mikrobiologisk klassificering: 4. Verifikationens varighed for høst: - Permanent A: 1 måned = 4 uger - Permanent B: 3 måneder = 12 uger - Permanent C: 6 måneder = 24 uger

17 Nyt på muslingeområdet Permanent mikrobiologisk klassificering: Fødevarestyrelsen kan omklassificere de permanente produktionsområder baseret på risikovurdering af de løbende analyseresultater. & Kan udmelde nye permanent klassificerede produktionsområder.

18 Mikrobiologisk klassificering Vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) er undtaget for kravene om mikrobiologiske klassificering. Vildtlevende kammuslinger til direkte konsum skal dog leve op til kravene for A klassificering.

19 Overvågningssystemet fortsat: Fødevareregion Nord, kontrolafdeling Viborg åbner, lukker eller indfører skærpet overvågning samt klassificerer i produktionsområder og i opdrætsanlæg efter vurderinger af resultaterne af de ovennævnte prøver.

20 Overvågningssystemet fortsat Fødevareregion Viborg åbner produktionsområder og opdrætsanlæg via: - telefonsvarer ( ) - fødevarestyrelsens hjemmeside

21 Genudlægning med henblik på mikrobiologisk rensning Fødevarestyrelsen kan udmelde zoner for genudlægning med henblik på rensning af B-klassificerede muslinger m.m. til A-klassificering. Fødevarestyrelsen vil stille særlige krav til genudlægningszoner.

22 Registreringsdokumentet: Kravet om brug af registreringsdokumentet er detaljeret angivet i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Fra 1. januar 2006 skal både muslingefiskere og opdrættere bruge registreringsdokumentet. Logbogsbladet må ikke længere anvendes i stedet for registreringsdokumentet.

23 Registreringsdokumentet: Lederen af en fødevarevirksomhed må kun modtage partier af levende muslinger m.m., hvis partierne er ledsaget af de tilhørende registreringsdokumenter, som er udfyldt efter de detaljerede krav i reglerne. Registreringsdokumentet skal bruges i alle led indtil partiet modtages på enten en forarbejdningsvirksomhed eller et ekspeditionscenter. På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger et skrivbart registreringsdokument med dansk/engelsk tekst samt en vejledning.

24 Rent havvand Krav til rent havvand til brug ved: Rensning Konditionering Udsanding

25 Rent havvand Rent havvand skal overholde: Mikrobiologiske grænseværdier Grænseværdier for kemiske forureninger Grænseværdier for giftige alger

26 Rent havvand Kontrolafdeling Viborg skal åbne, indføre skærpet overvågning eller lukke for vandindtag til rensning, konditionering eller udsanding, hvis grænseværdierne for giftige alger overskrides.

27 Rent havvand Hvis analyseresultater vedrørende mikrobiologiske og kemiske forureninger overskrider grænseværdierne er det virksomhedernes pligt at underrette de relevante myndigheder herunder Kontrolafdeling Viborg.

28 Fælles prøveudtagning Fødevarestyrelsen kan godkende fælles ordninger for udtagning af muslinger m.m. til analyse for: Algegifte og giftige alger E. coli og Salmonella Kemiske forureninger

29 Stalddørssalg salg over kaj nationale regler Direkte levering fra primærproducent er tilladt: i små mængder til den endelige forbruger kun fisk og krebsdyr Forbud mod salg af levende muslinger m.m. over kaj

30 Tusind tak for opmærksomheden Salima og Thyra

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00898 02.04.2012 Hygiejnevejledningen 2. april 2012 1. Indledning... 13 1.1 Regler om fødevarehygiejne... 13 1.2 Regler

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere