Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning)"

Transkript

1 Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Eksaminator: Afleveringsdato: Datalogi modul: Digitale repræsentationer, intern bestået/ikke bestået Digitale modeller, intern 7 skala Informationsvidenskabelig metode modul: Informationsvidenskabelig metode 1: Kvalitativ metode, intern, uden censur, bestået/ikke bestået Informationsvidenskabelig metode 2: Repræsentationer, intern, uden censur, bestået/ikke bestået Kommunikation, ekstern 7 skala Historie og samfundsvidenskabelig modul: Videnskabsteori, intern 7-skala Design, intern 7-skala Teknologihistorie, ekstern 7-skala Organisationsanalyse, ekstern 7-skala (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) Valgfag modul: Computer supported coorperative work, intern 7-skala (sæt kryds) Eller Interaktionsdesign, intern 7-skala (sæt kryds) Bachelorprojekt, ekstern 7-skala (sæt kryds) Opgavens anslag: Afleveret af: Årskort: Navn: Årskort: Navn: Årskort: Navn: Årskort: Navn: Årskort: Navn: Må eksaminators eksemplar af eksamensopgaven gøres til genstand for udlån? JA NEJ Studienævnet for Informations- og Medievidenskab, Helsingforsgade 14, 8200 Århus N

2 Overvågning Nye teknologier og praksisser efterår 2011 Cookies Overvågning af internettet Skrevet af: Michael Christensen Side i af iv

3 Overvågning Nye teknologier og praksisser Cookies Overvågning af internettet Bachelorprojekt i Overvågning Afleveret d. 19. december 2011 Vejleder: Anders Albrechtslund Udformet på: 5. semester Informationsvidenskab Institut for informations- og medievidenskab Aarhus Universitet Udformet af: Michael Christensen Samlet omfang for opgaven er 43 sider og det totale anslag er: tegn som er lig 19,9 normal sider. Side ii af iv

4 Abstract This project focuses on the hidden surveillance of the internet cookies. Few people realize the full potential of the cookie as a mean of surveillance. Therefor it is important to study and analyze the effects, which the cookies could have, on the perception of the internet. In this project I answer the following thesis: Through an explanation of, which surveillance mechanisms, which exists in Google s cookie, I will evaluate, whether this surveillance form can be categorized as being panoptic or post-panoptic. In connection with this, I will discuss whether the categorization has an influence, on the perception of Google s use of cookies, as being privacy intruding. I will answer this thesis to find out, whether the automatic use of panoptism in the surveillance debate is well thought out. I will do this through a comparison of Foucault s panoptism and Latour s oligopticon on the matter of cookies. My findings are, that the Google cookie, tracks numerous information on the internet user. Google retrieves information like search subject, time, location, IP-address etc. All these data is used by Google to optimize their search engine and to categorize users for specific ads. Through a discussion of the categorization of this surveillance form, I come to the conclusion, that cookies are more an olicoptic surveillance form than panoptic. Through a discussion of the differences, in the use of panoptism and oligoptism, I realize that the categorization has a big influence on how the surveillance is interpreted. The projects conclusion is that the automatic use of panoptism, to discuss surveillance, isn t the best option. The discussion should rather start by analyzing the specific surveillance form and then come to a conclusion on which surveillance theory to further discuss the surveillance by. By jumping the gun, you risk getting the wrong arguments in the discussion. Side iii af iv

5 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Problemformulering Begrebsafklaring Cookies Afgrænsning Metode Empiri Opgavens struktur Grundlæggende teori Foucault Latour Analyse og diskussion Google s brug af cookies Min personlige profil hos Google Cookies en panoptisk eller oligoptisk overvågningsmekanisme? Kategoriseringens betydning Konklusion Litteraturliste Bilagsoversigt Side iv af iv

6 1.0 Indledning Igennem 1990 erne, dengang internettet som vi kender det, var i sin spæde start 1, kørte der en lang række kampagner, der skulle afskrække befolkningen fra at udføre hacking. Dette gjorde de ved, at pointere, at hacking efterlader spor, hvormed hackeren kunne identificeres og potentielt straffes. Hvad der derimod ikke blev pointeret nogen steder var, at selv almindelig internetsurfing også efterlader spor, bl.a. i form af cookies, der potentielt kan anvendes til at indsamle en stor mængde data om brugeren. Siden 1990 erne, har internettet været igennem en enorm udvikling. Internettet er blevet hvermandseje og der er opstået fænomener som f.eks. web 2.0, der gør, at det moderne menneske i dag er storforbruger af internettet. Internettet bruges til alt lige fra bankforretning og underholdning til kommunikation via sociale medier etc. 2 Internettet er overalt og er en essentitel del af det moderne samfund 3. Det bliver kun mere og mere nødvendigt at være koblet på internettet, i takt med at også det officielle Danmark rykker de fleste af deres services på internettet. 4 I gennemsnit er ca. ¾ af Danmarks befolkning på internettet dagligt. 5 Sagt med andre ord, vil det sige, 76 % af den danske befolkning dagligt udsætter sig selv for overvågning på internettet. De før nævnte Cookies, anvendes nemlig stadig i stor stil i dag, men for den almindelige internetforbruger er begrebet en mystik ting, der efterlades af diverse hjemmesider, men hvis præcise formål aldrig bliver helt tydelig. 6 For at berolige brugerne, forsøger en række virksomheder at afmystificerer cookies, f.eks. beskriver Microsoft formålet med deres cookies, således: Hvis du foretager personlige indstillinger på en side, eller hvis du registrerer produkter eller tilmelder dig tjenester, hjælper en cookie Microsoft med at huske, hvem du er. 7 Ud fra denne beskrivelse, lyder cookies som en ganske tilforladelig ting, der kun er til for at hjælpe brugeren. 1 [4] Version2.dk 2 Danmarks Statistik (2011), s Ifølge Danmarks Statistik, har 86 % af befolkningen adgang til internettet Danmarks Statistik (2011), s [1] FM.dk 5 Danmarks Statistik (2011), s Ha et al. (2006), s [2] Microsoft.dk Side 1 af 28

7 Men cookies kan, og gør ofte, meget mere end blot at hjælpe brugeren. Dette bliver specielt tydeligt, når man kigger nærmere på de virksomheder, der stiller deres tjenester gratis til rådighed på internettet, virksomheder som f.eks. Google, Facebook etc.. For med sådanne virksomheder, gælder sætningen There ain't no such thing as a free lunch 8. For de er virksomheder der skal tjene penge og det gør de ved hjælp af hver eneste bruger af deres tjenester og de informationer som vi, som brugere fodre dem med, igennem cookies. Brugerne kender oftest ikke til den effekt, som dataindsamlingen har/kan have på deres personlige data og dermed deres privatliv. Mange brugere er slet ikke klar over, at de er udsat for dataindsamlingen, for som joken What is the biggest lie ever? I have read and agree to the terms of use 9 pointerer, så er det yderst sjældent, at brugere rent faktisk sætter sig ind i vilkårene for at bruge en service. 10 Så spørgsmålet er, hvor meget brugerne af en gratis service, rent faktisk betaler i møntenheden; information - og dermed sælger ud af privatlivet? Men spørgsmålet er, om vi skal være nervøse ved disse virksomheders dataindsamling? Google har længe haft mottoet Don t Be Evil 11, der både skabe tryghed, fordi de siger de ikke vil være onde, men også skaber frygt, for hvordan kan en virksomhed som Google være ond? Men skal vi overhovedet frygte, at Google skaber en overvågningsmekanisme, som Foucault kalder for panoptisme, der ved alt om os alle? Eller er de i virkeligheden mere i færd med at skabe Latours oligopticon, der kun har et begrænset, men meget præcist overblik? Eller er der overhovedet tale om en egentlig overvågning? Spørgsmål som disse, er væsentlige i forhold til vores brug af de såkaldte gratis services, som rigtigt mange mennesker dagligt er brugere af, som f.eks. søgemaskiner. 12 Derfor er også nødvendigt at se på den overvågning, der foregår gennem cookies, hvilket er denne opgaves formål. 8 Sætningen indikerer, at uanset hvilket gode der udbydes, skal den altid betales af nogen. [5] Phrases.org 9 Internet joke, der bl.a. figurer her:[3] Yahoo.com 10 Tene (2008), s [6] Google.com 12 Aljifri & Navarro (2003), s. 379 Side 2 af 28

8 1.1 Problemformulering Helt konkret, vil denne opgave udmønte sig i en besvarelse af følgende problemformulering: Igennem en redegørelse af, hvilke overvågningsmekanismer der er til stede i Googles cookies, vil jeg vurdere, om denne overvågning kan kategoriseres som værende enten panoptisk eller postpanoptisk. I den sammenhæng vil jeg diskutere, hvorvidt kategoriseringen har betydning for, hvorledes Googles brug af cookies kan siges at være privatlivskrænkende. 1.2 Afgrænsning Denne opgave, vil ikke have fokus på, i hvilket omfang og hvorledes privatlivets fred bliver krænket ved hjælp af cookies. I stedet vil opgaven have fokus på, hvordan kategoriseringen af et overvågningsfænomen kan have betydning for overvågningsdebatten. Side 3 af 28

9 1.3 Begrebsafklaring I dette afsnit, vil jeg redegøre for, hvad der menes med begrebet cookies, i den sammenhæng, vil jeg også redegøre for udbredelsen samt anvendelsen af cookies Cookies En cookie er, helt grundlæggende, en lille tekstfil, der installeres på internetbrugernes computere, ved første besøg på en lang række hjemmesider. 13 I sig selv, indeholder cookien kun ganske få informationer såsom ID, udløbsdato etc. Cookien bruges som reference for en given webserver, hver gang en computer har tilgået serverens hjemmeside. Det er således webserveren selv der lagre al information om besøget, hvilket den kategoriserer i forhold til den anvendte cookie. Cookie en blev opfundet i 1995 af den amerikanske programmør Louis Montulli. Den blev opfundet, som en metode, hvorpå det blev muligt at gemme en række informationer om den pågældende computer, for på den måde at skabe hjemmesider der passede til brugernes computere. 14 En typisk, simpel cookie, generer f.eks. oplysninger såsom IP-adresse, dato og tid, operativsystem, browser type, skærmopløsning etc. 15 Et eksempel på det indhold, der bliver skabt af en sådan cookie, kunne f.eks. se således ud: /Mar/ :15:32 Firefox 1.0.7; Windows NT ce2123e I dette konkrete tilfælde, er der oplysninger om IPadressen, datoen og klokkeslættet, den URL der er tilgået i dette eksempel en søgning på Google efter ordet cars, den anvendte browser og operativsystem, samt et unikt cookie ID mere herom senere. Udover disse oplysninger, er det også muligt, igennem brugen af cookies, at logge adfærdsmønstre på hjemmesider. Det er f.eks. muligt, at finde ud af, hvor lang tid en given bruger har brugt på hvert enkelt side, hvad brugeren har klikket på, etc. Det er sådanne 13 Det anslås, at omkring 20,6 % af alle hjemmesider gjorde brug af cookies i 2005 Ha, Vicky et al. (2006), s Ibid., s Aljfri & Navarro (2004), s Zimmer (2008b), s. 86 Side 4 af 28

10 informationer, en webmaster bruger til at forbedre en hjemmeside, så den bedst passer ind til sidens brugere. 17 Det specielle ved en cookie er, at den automatisk bliver gemt på brugerens computer, uden at brugeren får noget at vide herom. 18 Samtidigt kan den webserver, der har installeret cookien, også altid tilgå denne cookie, uden at brugeren får nogen oplysninger herom. 19 Når en cookie først er installeret, er den altså ikke umiddelbart til at kontrollere, og information om brugerens computer og dennes færd på internettet, kan frit tilgås/generes af en given webserver. Som nævnt ovenover, bliver en given cookie identificeret ud fra henholdsvis en IP-adresse og et unikt ID. Selve IP-adressen, giver ingen større grund til bekymring for privatlivets fred, eftersom denne ikke er forbeholdt en specifik computer, men den gateway hvormed man er forbundet til internettet, f.eks. en trådløs router. Ydermere, er størstedelen af IP-adresser dynamiske, hvilket vil sige at de fra tid til anden bliver tildelt nogle forskellige internetforbindelser. Dermed kan man ikke entydigt identificerer nogen ud fra en IP-adresse, netop fordi denne ikke er en konstant størrelse. Men her kommer cookiens ID ind i billedet. ID et er unikt for hver enkel cookie og kan altså identificerer den enkelte computer, uanset hvordan og hvorhenne computeren er koblet på internettet Aljfri & Navarro (2004), s Der findes løsninger og indstillingsmuligheder til at slå denne funktion fra, men som standardindstilling, er cookies tilladt i langt de fleste browsere. 19 Ha, Vicky et al. (2006), s Tene (2008), s Side 5 af 28

11 2.0 Metode I dette afsnit, vil jeg kort beskrive hvilke metodiske overvejelser der er gået forud for denne opgave, startende med en refleksion over opgavens empiri. 2.1 Empiri Det er enhver videnskabelig undersøgelses pligt at sørge for at opretholde en hvis form for objektivitet igennem arbejdet. 21 For at opretholde objektivitet i denne opgave, har jeg forsøgt at sørge for at have så validt materiale som muligt. Det har bl.a. betydet, at jeg som udgangspunkt ikke har stolet på hvad virksomheden Google selv har postuleret, men undersøgt hvad andre skriver om Google i stedet, for på den måde at sikre en hvis objektivitet. Således er langt de fleste af mine kilder, udarbejdet af forskere, uden tilknytning til Google. 2.2 Opgavens struktur Denne opgave har en klassisk opbygning, idet jeg først vil komme med en redegørelse for Foucaults teori om panoptisme dernæst Latours teori om oligopticon. Derefter vil opgaven springe ud i en analyse af Googles brug af cookies, for at forsætte ud i en kategorisering af samme. Slutteligt vil jeg komme med en vurdering af kategoriseringens betydning. 21 Kirk & Miller (1988), s. 13 Side 6 af 28

12 3.0 Grundlæggende teori Overvågningssamfundet bliver ofte debatteret i medierne som noget der bestemt ikke ønskes 22 og i den sammenhæng bliver overvågning ofte sammenlignet med Orwells Big Brother fra bogen 1984, for i den forbindelse at vise hvilken negativ indflydelse overvågning kan have. I de akademiske kredse, bliver overvågning ofte diskuteret ud fra Foucaults begreb panoptisme, så ofte, at der er opstået en direkte modstand mod panoptismen, kaldet postpanoptisme, hvorunder bl.a. Latours begreb oligopticon befinder sig. David Lyon beskriver denne modstand mod panoptismen, som en mulighed for at undgå alt for abstrakte og paranoide teorier og konklusioner. 23 Jeg vil i det nedenstående, redegøre for såvel Foucaults panoptisme og Latours oligopticon, for senere i opgaven at kunne diskutere cookies, som et overvågningsfænomen, med et nuanceret billede ud fra de to begreber. 3.1 Foucault Den franske filosof og professor Michel Foucault ( ), beskriver i sit værk; Overvågning og Straf (1975), hvordan straf har udviklet sig fra middelalderens pinestraf til vor tids disciplinering. I samme ombæring, beskriver han [ ] en fremstilling af overvågningssamfundet og dets normaliseringsiver og ikke mindst [ ] disciplinering. 24 Denne fremstilling af overvågningssamfundet, kommer Foucault med, i forbindelse med en beskrivelse af det moderne samfunds straffeform, som han beskriver som [ ] en udelukkelse gennem indelukkelse 25, altså en fængselsstraf, hvor den indsatte udelukkes fra samfundet i kraft af sin indespærring. Idéen med denne straffeform er, at den indsatte skal føle et afsavn til verdenen uden for fængslets mure, og igennem dette afsavn afkriminaliseres. Helt konkret, skal afsavnet få den indsatte til at selvdisciplinerer sig, så han på den måde bliver en normal borger igen. Denne selvdisciplinering, mener Foucault, kan opstå automatisk igennem brugen af panoptisme. 22 Lauritsen (2011), s Lyon (2007), s Foucault (1994), s Ibid., s. 8 Side 7 af 28

13 Panoptismen har sit udspring fra filosoffen Jeremy Benthams ( ) beskrivelse af panoptikonet fra 1791, hvis grundtanker er baseret på tanken om arbejderkontrol. 26 Panoptikonet var Benthams idé til det perfekte fængsel, hvor disciplingeringen af de indsatte kunne udøves mest effektivt. Grundtanket bag panoptikonet som fængsel er, at alle de indsatte, konstant skal kunne observeres fra et centralt vagttårn. De indsatte skal derimod ikke være i stand til at vide, om de rent faktisk bliver observeret, men kun vide, at der er en mulighed for at de gør det. Panoptikonet gør det altså muligt, for den enkelte at se de mange. Foucault beskriver panoptikonets funktion således: [ ] sætte den indsatte i en bevidst og permanent tilstand af synlighed, som sikrer magtens automatiske funktion. Sørge for at overvågningen har permanente virkninger, selv om den ikke er en kontinuerlig handling. 27 Foucault mener altså, at panoptikonet sørger for, at den indsatte konstant er bevidst om, at der er en mulighed for, at han bliver overvåget. Herigennem sikres magtens automatiske funktion, det vil altså sige, at den indsatte konstant bliver nødt til at overholde fængslets regler, eftersom han aldrig kan være sikker på, om han bliver overvåget. Overvågningen giver således permanent virkning, fordi den indsatte bliver nødt til at agerer som om han bliver overvåget, og dermed selvdisciplinerer sig selv, for på den måde at kaste mindst mulig opmærksomhed på sin egen person. Foucault beskriver dette forhold således: Den, der befinder sig i et synsfelt, og som er klar over det, tager magtens tvang på sig. Han lader den spontant virke på ham selv. Han indskriver sig selv i den magtrelation, hvori han selv spiller begge roller. Han bliver oprindelsen til sin egen underkastelse. 28 Ideen med panoptikonet er altså, at den indsatte konstant skal være i en bevidsthed om, at han til enhver tid kan være overvåget, men at han aldrig ved hvornår han bliver overvåget. Dermed skal den blotte mulighed for overvågning sikre, at den indsatte følger fængslets 26 Lyon (2007), s Foucault (1994), s Ibid., s Side 8 af 28

14 regler, og dermed samfundets regler og love, hvorfor han bliver nødt til at selvdisciplinerer sig, hvormed han bliver til et objekt af sin egen viden om overvågningen. 29 Panoptismen, opstår i hænderne på Foucault, idet han mener, at panoptikonet skal ses som meget mere end en grundtanke til et fængsels arkitektoniske udformning. Foucault mener, at panoptismen skal betragtes som en polyvalent størrelse, der kan gøre sig gældende overalt i samfundet, hvor der er individer, der skal opfordres til en bestemt adfærd. 30 Eksempler på sådanne steder er hospitalerne, værkstederne, skolerne, fængslerne etc., hvor individerne skal opfordres til at følge de gældende regler og normer. Panoptikonets idé om overvågning vil altså, ifølge Foucault, føre til en form for selvdisciplingering hos dem der bliver overvåget, uanset hvor i samfundet overvågningen finder sted. 31 Så fra at være en arkitektonisk tanke for et fængsel, gør Foucault begrebet panoptisme til et almengyldigt begreb, der dækker alle aspekter af et samfund, hvori der på den en eller anden måde udføreres en form for overvågning. Selvdisciplinering og dermed panoptisme, vil altså kunne opstå overalt, hvor der eksisterer overvågning. Foucaults panoptisme begreb stammer som nævnt fra hans bog Overvågning og Straf (1994), der oprindeligt blev udgivet i 1975 under titlen Surveiller et punir: Naissance de la Prison. Siden den gang, er den teknologiske udvikling, heriblandt overvågningsteknologien, gået meget stærkt. Derfor bliver begrebet, som nævnt ovenover, ofte kritiseret i overvågningskredse, for at blive overanvendt i en tid, hvor det måske ikke har den samme relevans mere. Som nævnt, er David Lyon en af disse kritikere, idet han bl.a. påpeger, at panoptismen ikke tager højde for den måde, hvorpå massemedierne har udviklet sig, samt den måde hvorpå det i dag er teknologien, modsat mennesket der står for overvågningen Netop på dette punkt, ligner Orwells Big Brother og Panoptismen hinanden meget, hvilket følgende citat illustrerer: The telescreen received and transmitted simultaneously. Any sound that Winston made, above the level of a very low whisper, would be picked up by it; moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal plaque commanded, he could be seen as well as heard. There was of course no way of knowing whether you were being watched at any given moment. How often, or on what system, the Thought Police plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live did live, from habit that became instinct in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinised. Orwell (1983), s Foucault (1994), s Ibid., s Lyon (2007), s. 59 Side 9 af 28

15 Som reaktion på dette overforbrug af begrebet, er der opstået en ny kategori af overvågningsteorier, betegnet post-panoptisme, hvori bl.a. Latours oligopticon begreb befinder sig. Det er dog vigtigt at understrege, at Lyon, på trods af kritik af panoptismen, ikke forkaster teorien, men mener at teorien stadig kan bruges til at kaste lys på delaspekter af overvågningsdebatten Latour I det nedenstående, vil jeg redegøre for én af de teorier, der indgår i post-panoptismen, nemlig den franske sociolog og antropolog Bruno Latours (f. 1947) begreb oligopticon. Gad og Hansen skriver i deres artikel Resistance is fertile (2010), at Begrebet oligoptikon [ ] er hos Latour først og fremmest et metodologisk sensitiverende begreb rettet mod at skabe en større åbenhed i forsøgene på at forstå konkrete overvågningsfænomener. 34 Netop på grund af begrebets natur, giver Latour ikke nogen egentlig definition af oligopticonet. I stedet, bruger Latour begrebet, i sit og Hermants værk, med original titlen Paris ville invisble fra 1998, til at analysere nogle konkrete overvågningsfænomener i Paris. Herudfra danner der sig et billede af, hvad Latour mener med begrebet. Latour beskriver selv oligopticonet som et modtræk mod panoptismen, idet oligopticonet ikke gør det muligt at skabe panoptikonets totale overblik over alt og alle 35, ej heller Big Brothers evne til at se alt, at være til stede overalt samt indsamle al informationen ét sted. 36 Hvert enkelt oligopticon giver snarer et lille, men meget præcist billede af et yderst afgrænset område. Netop afgrænsningen gør, at oligopticonet rent faktisk kan agerer ud fra de oplysninger den indsamler og ikke blot indsamle en masse mere eller mindre ubrugelige data. Latour beskriver oligopticonet således: As their name indicates, the "pan-opticons" make it possible to see everything, provided we also consider them as "olig-opticons", from the Greek oligo meaning little, [ ]. In the oligopticons we don't see a drop. If the SAGEP operators are able to run such a complex network so skilfully, it s because of the parsimony with which they 33 Ibid., s Gad & Hansen (2010), s Latour & Hermant (2006), s Gad & Hansen (2010), s. 31 Side 10 af 28

16 accept data obtained on their screens. Their wisdom is proportional to their deliberate blindness. They gain in coordination capacities only because they agree to lose first water and then most of the information. 37 Latour siger altså i ovenstående citat, at oligopticonets evne til, bevidst at fravælge data gør, at den har mulighed for at agerer overfor de accepterede data. I citatet vil det altså sige, at operatørerne i SAGEP kun kan distribuerer vandet i Paris, fordi de kun fokusere på, at distribuerer vandet, og altså ikke fokusere på f.eks. hvad vandet bliver brugt til. Hvert af disse oligoptika kan da være delvist krydsende, og dække dele af hinandens overvågningsområde, men de skaber aldrig noget samlet billede. 38 De skaber i stedet hver deres billede af det overvågede, der hver især giver et præcist billede af netop det enkelte oligopticons overvågningsområde, det er altså ikke muligt, at samle alle oligoptika, for at skabe det totale overblik, 39 sådan som panoptikonet og Big Brother gør det. I stedet beskriver Latour oligopticonets rolle således: Water, electricity, telephony, traffic, meteorology, geography, town planning: all have their oligopticon, a huge control panel in a closed control room. From there very little can be seen at any one time, but everything appears with great precision owing to a dual network of signs, coming and going, rising and descending, watching over Parisian life night and day. No single control panel or synoptic board brings all these flows together in a single place at any one time. [ ] No bird's eye view could, at a single glance, capture the multiplicity of these places which all add up to make the whole Paris. There are no more panopticons than panoramas; only richly coloured dioramas with multiple connections, criss-crossing wires under roads and pavements, along tunnels in the metro, on the roofs of sewers 40 Oligopticonet gør det altså muligt, at lave en meget præcis overvågning, inden for et meget lille og afgrænset område, som f.eks. meteorologien. Her kan man bl.a. indsamle data om trykket i atmosfæren, og herudfra lave nogle beregninger der udmønter sig i en vejrudsigt. 37 Latour & Hermant (2006), s Gad & Hansen (2010), s Latour & Hermant (2006), s Ibid., s. 32 Side 11 af 28

17 Vejrudsigten kan landmanden f.eks. så bruge til at vælge det bedste tidspunkt at høste på, og der opstår da et lille overlap mellem landmandens overvågning af marken, og meteorologens overvågning af vejret. Men et samlet oligopticon skabes aldrig, fordi de to fagfolk aldrig vil kunne begribe hinandens felt fuldstændigt. Desuden indikerer dette eksempel også, at oligopticonet ikke er en automatiseret proces, der kræves et stykke arbejde, for at få brugbar information ud af de indsamlede data. Den sidste del af ovenstående citat indikerer ydermere, at oligopticonet ikke skaber et billede af virkeligheden, men i stedet skaber sin egen virkelighed, hvorigennem verden observeres og fortolkes. Herigennem, har hvert enkelt oligopticon da netop mulighed for at fravælge aspekter af virkeligheden, og dermed gøre sig nyttig i kraft af sin egen blindhed, fordi overvågningen bliver præcis og afgrænset. 41 Ethvert oligopticon, bliver da skabt i en form for kontrolrum, 42 og bliver kun nyttig idet den formår at bruge de indsamlede data til noget konkret som f.eks. udformningen af en vejrudsigt på baggrund af målinger af det atmosfæriske tryk, der så kan bruges udenfor oligopticonet. Et oligopticons rolle er ikke at indsamle data til opbevaring, men at handle ud fra de data der indsamles, dermed er det også kun muligt at analysere et oligopticon ud fra de handlinger der foretages. 43 Det er heller ikke oligopticonets rolle at kontrollere, men at servicere: Far from saturating Paris with their implacable control, they prevent the city from becoming a single block. What they could rather be compared to is electric plates set to maintain the temperature, to avoid the cooling down or explosion of a pressure cooker. 44 Oligopticonet er altså en overvågningsmekanisme, hvis opgave det er at servicere. Den servicerer, ved at bearbejde data, som den indsamler i sit eget verdensbillede, hvormed den skaber et præcist men meget afgrænset blik. Flere oligoptika kan dække over hinanden, men et egentlig samlet overblik kan aldrig skabes, på grund af hvert enkelt oligopticons kompleksitet. 41 Niklas Luhmann ville sige, at dets omverdens kompleksitet reduceres. Kneer & Nassehi (1997) 42 Latour & Hermant (2006), s Ibid., s Ibid., s. 57 Side 12 af 28

18 4.0 Analyse og diskussion I dette afsnit, vil jeg analysere og diskutere brugen af cookies. Til at starte med, vil jeg redegøre for de data, som Googles cookie indsamler, herunder på min egen computer. Dernæst vil jeg diskutere, om indsamlingen af disse data, bedst kan kategoriseres som værende panoptiske eller opligoptiske. For til sidst at diskutere, hvilken betydning denne kategorisering har for opfattelsen af overvågningen via cookies. 4.1 Googles brug af cookies Google er valgt som denne opgaves fokuspunkt, på grund af deres størrelse. Det anslås, at Google stod for tæt ved 60 % af alle internetsøgninger i USA i 2008, hvilket giver over 6 milliarder søgninger om måneden. Dette er mere end dobbelt så meget, som Googles nærmeste konkurrent. 45 Dermed er Googles brug af cookies også særdeles interessant, fordi de har et stort omfang, hvori de kan udføre overvågning. Men hvad er det specifikt, som Google indsamler af data? Først om fremmest, skal det pointeres, hvorfor Google i det hele taget udfører en overvågning af dets brugere ved hjælp af cookies. Som nævnt i begrebsafklaringen, er formålet med en cookie, at skabe brugertilpasset indhold. For en søgemaskine som Google, betyder det, at de skal leve op til følgende: A perfect search engine would deliver intuitive results based on users past searches and general browsing history. 46 For Google betyder dette altså, at de har behov for at vide, både hvad den specifikke bruger tidligere har søgt efter men også hvad tendensbilledet er for alle brugere 47. Herigennem har Googles søgemaskine bedre mulighed for at beregne, om en søgning på apple washington hentyder til IT-virksomheden Apples adresser i Washington D.C., eller om der i stedet ønskes viden om æblesorten Washington. Den amerikanske forsker Michael Zimmer beskriver nødvendigheden af, at søgemaskiner indsamler data således: Complimenting the perfect reach of the perfect search engine is the desire of search engine providers to obtain perfect recall of each individual searcher, allowing the 45 Tene (2008), s Zimmer (2008a), s Med den samme kategorisering. Selve kategoriseringen af hver enkelt bruger er et relevant emne at studerer, fordi det giver mulighed for at diskrimination, hvilket skaber en stor frygt for konsekvenserne af overvågning. Dette er dog ikke fokus for denne opgave, hvorfor en gennemgang af kategorisering er udeladt. Side 13 af 28

19 personalization of both services and advertising. To achieve this perfect recall, Web search engines must be able to identify and understand searchers intellectual wants, needs and desires when they perform information seeking tasks online. 48 For at en søgemaskine kan give brugerne det svar de gerne vil have, er det altså nødvendigt at søgemaskinen har en form for intelligens, i form af viden, for derigennem at filtrer søgningen og give det ønskede svar. Denne viden, opnår søgemaskinen igennem dens brug af cookies. Google erkender også, at de indsamler og gemmer brugernes søgetermer, IP-adresser, browsertype og sprog samt dato og klokkeslæt. Dette gør de uanset om brugerne er logget ind på en Google-konto eller ej. 49 Er man som bruger af Googles søgemaskine, ikke logget ind på en Google-konto, indsamles der ligeså meget data om ens søgninger, som hvis man er logget ind. Forskellen ligger i, hvilken mulighed Google har for at tilskrive de indsamlede data til brugeren som person eller som computer. Uden en Google-konto, tilskrives de ovennævnte data 50 det unikke cookie-id. Det vil altså sige, at dataene indsamles for en computer og ikke udelukkende for én specifik bruger. Brugeren er så at sige anonym i sin søgning, idet enhver der bruger den pågældende computer, vil få indsamlet oplysningerne hos Google med den samme cookie-id, hvorfor det ikke er brugerens oplysninger der lagres, men computerens. 51 Men ifølge Zimmer, er det altid søgemaskiners mål, at blive den perfekte søgemaskine. For at kunne blive perfekt, kræver det, at søgemaskinen kan levere nøjagtigt det som brugeren forlanger, det er altså nødvendigt med en brugertilpasset søgning. 52 For at opnå denne effekt, har Google kastet sig ud i, at oprette en lang række andre tjenester end søgemaskinen. Idéen hermed er, at brugeren skal oprette en konto hos Google, for at få adgang til disse tjenester. Når en bruger så er logget ind på én af Googles tjenester, tilskrives de data som Google indsamler ikke kun det unikke cookie-id, der som sagt kun identificerer computeren, men også den specifikke bruger. 48 Zimmer (2008a), s Hillyard & Gauen (2006), s Søgetermer, IP-adresser, browsertype og sprog samt dato og klokkeslæt. 51 Dette betyder dog ikke, at den bruger der oftest benytter computeren ikke kan identificeres ved hjælp af lidt detektiv arbejde, mere herom senere i opgaven. 52 Zimmer (2008a), s. 4-5 Side 14 af 28

20 Udover, muligheden for at tilskrive de indsamlede data til én specifik bruger, giver det også, igennem deres tjenester, Google mulighed for at få indblik i meget mere end den enkelte brugeres søgetermer. Google har med deres store portefølje af gratis tjenester, mulighed for at tilgå og tilskrive oplysninger om såvel søgninger og demografi samt profiler på sociale medier, billeder, bogmærker, RSS feeds etc. 53 Den store forskel på et cookie-id og et bruger-id er, at cookie-id et er unikt for hver cookie, mens bruger-id et er unik for hver bruger. En cookie, har man som bruger mulighed for at slette, hvormed computeren så vil tilskrives en ny cookie, og dermed også et nyt cookie-id. Mens ethvert nyt login på en brugerkonto, altid vil skabe sammenhængen mellem bruger- ID et og cookie-id et Min personlige profil hos Google Personligt er jeg storforbruger af stort set alle Googles tjenester, hvorfor Google besidder en stor mængde data, der alle er tilknyttet min brugerprofil. Jeg vil her kort vise nogle af de oplysninger Google har indsamlet om mig, for at vise forskellen på at være tilknyttet en Google-konto eller ej. Uden en brugerprofil, vil Google, som nævnt ovenover, indsamle data om såvel IP-adresse, data og klokkeslæt og ikke mindst søgetermer. Derfor vil Google altid have en oversigt lignende den i Bilag A, hvoraf et lille udpluk kan ses her: Heraf fremgår det, at Google har oplysninger om såvel hvilke søgetermer jeg har søgt på - og hvornår de er foretaget, samt hvilke links jeg efterfølgende har klikket på. Som det fremgår af Bilag B, har Google også mulighed for, at føre statistik over hvornår der foretages søgninger. Dette lille udpluk fra Bilag B illustrerer således mine søgninger for det sidste år: 53 Zimmer (2008a), s Zimmer (2008b), s. 88 Side 15 af 28

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Bemærk venligst, at meget af denne publikation er baseret på personlige erfaringer og anekdotiske bevismateriale. Selv om forfatteren

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 Birgitte Kofod Olsen Formand Rådet for Digital Sikkerhed, CSR chef Tryg Forsikring Rådet for Digital Sikkerhed Rådet

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere