Lexmark Print Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lexmark Print Management"

Transkript

1 Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet. Send udskriftsjob fra enhver aktiv enhed. Sikkert. Dokumenter udskrives kun, når brugere er godkendt på enheden. Mobit. Send udskriften ti printerkøen fra en smartphone eer tabet. Effektiv sporing, regnskab og rapportering Omfattende. Spor ae aktiviteter på tværs af dit netværksmijø. Nøjagtigt. Detajerede aktivitetsrapporter giver dig muighed for nemt at beregne jeres omkostninger. Økonomisk. Administrer omkostninger og reducer spid med udskriftskvoter.

2 Nem og sikker frigivese af udskriftsjobs Frigivese af udskriftsjobs Lexmarks udskriftsstyring giver dig muighed for at sende udskriftsjobs fra din computer, tabet, smartphone¹ eer endda fra en webporta* og udskrive dem på enhver aktiveret² printer eer MFP. I stedet for at sende dine dokumenter ti en angivet printerenhed (hvor de udskrevne sider igger frit fremme, indti du henter dem), trækker du dokumenter ned fra udskrivningskøen, når du ogger på eer fører dit id-kort gennem kortæseren. I stedet for at være knyttet ti en enket enhed, kan du frigive dit udskriftsjob fra den printer, hvor det er mest praktisk, eer fra en printer med funktioner eer egenskaber, som du har brug for. 1 Udskriv fra dit skrivebord... Funktioner Udskrivning pr. anmodning Bevarer udskriftsjob i en serverkø, indti en godkendt bruger væger de dokumenter, der ska udskrives, mens vedkommende står ved enheden. Mobiudskrivning Et kompet mobiudskrivningssystem, gør det muigt at sende jobs ti din udskriftskø fra enhver Android - eer ios-smartphone eer -mobienhed. Id-kortæsersupport Magnetstribe- og proxkortæsere kan integreres med dine enheder, for hurtig og nem brugergodkendese. Automatisk brugerregistrering Sevregistrering af brugere, som fritager administratorer for manuet at angive skitnumre. Sessionsbaseret ogin Udfør fere udskrivningsopgaver, uden at skue godkendes igen. Vis udskrift* Få vist hver side i dit dokument, skift udskriftsindstiinger, og væg specifikke sider, der ska udskrives. Udskriv og gem Gemmer dit dokument i køen, så du kan udskrive det igen senere. Uddeegering af udskriftsjobs Udpeg en deegeret, der kan ogge ind og udskrive dokumenter, der er i din kø. Onine styring af udskriftskø* Få adgang ti webportaen, så du kan trække fier fra dine dokumentmapper og sippe dem direkte på din kø, så du kan sette dokumenter fra din kø, eer så du kan skifte udskriftsindstiinger. Kø timeout Set automatisk dokumenter i køen efter et forudbestemt tidsrum eer udskriv fra mobien Godkend Vis, udskriv, gem eer set jobbet *Kun tigængeigt gennem SaaS-instaation

3 Sådan fungerer det Fire måder at udskrive på! Fier > Udskriv (med driver) 1. Med Lexmark Universa Print Driver(3) instaeret på din computer eer bærbare pc kan du udskrive fra ethvert program ved brug af kommandoen Fier > Udskriv (Ctr+P eer Kommando-P), som du gør normat. 2. Dit dokument sendes ti udskriftsfrigiveseskøen. 3. Når du vi frigive dine udskriftsjob, ska du bot gå hen ti en aktiv printer, angive dine egitimationsopysninger eer køre dit id-kort igennem og væge de dokumenter, du vi udskrive. Fier > Upoad (uden driver)* 1. Log ind på webportaen(3) for at få adgang ti udskriftskøen og tiføje dokumenter. Du kan tiføje dokumenter i din udskriftskø ved bot at trække og sippe dem ti udskriftskøen. 2. Når du vi frigive dine udskriftsjob, ska du bot gå hen ti en aktiveret printer eer MPF, angive dine egitimationsopysninger eer køre dit id-kort igennem og væge de dokumenter, du vi udskrive.(4) *Kun tigængeigt gennem SaaS-instaation Lexmarks app ti mobi udskrivning (Android, ios) Med Lexmarks app ti mobiudskrivning(5) downoadet på din Androideer ios-smartphone eer -tabet kan du væge en fi, der ska udskrives, hvorefter udskriftsjobbet sendes direkte ti udskriftskøen. 1. Brug send- og de-funktionen ti at væge Lexmarks app ti mobi udskrivning, og væg anta kopier, sider pr. side, dupeks ti/fra eer farve ti/fra. 2. Når du vi frigive dine udskriftsjob, ska du bot gå hen ti en øsningsaktiveret printer på virksomhedens netværk, angive din adgangskode eer køre dit id-kort igennem og væge de dokumenter, du vi udskrive.(4) Afsendese via mai fra mobi Lexmarks udskriftsstyring kan konfigureres(5), så du kan udskrive fra enhver maiaktiveret mobienhed ved bot at vedhæfte dokumentet i en mai. Der kræves hverken driver eer program. 1. Send maien ti virksomhedens maikonto på Lexmarks udskriftsstyring. Maien og ae vedhæftede fier konverteres og gemmes i din udskriftsfrigiveseskø. 2. Når du vi frigive dine udskriftsjob, ska du bot gå hen ti en øsningsaktiveret printer og angive dine egitimationsopysninger eer køre dit id-kort igennem og derefter væge de dokumenter, du vi udskrive.(4)

4 Effektive sporings- og rapporteringsværktøjer Dokumentstyring Optimer effektiviteten i dit udskrivningsmijø med effektivt sporings- og rapporteringssoftware. Døgnet igennem overvåger Lexmarks udskriftsstyring udskrivningsaktivitet på dine printere og MFP ere og indsamer detajerede opysninger om individuee brugere, enheder eer bruger/ enhed-grupper. Din organisation får adgang ti data i en kvaitet, som er nødvendig for at ændre udskrivningsvaner, forbedre administrationen af aktiver og reducere omkostninger og spid. Funktioner Udskrivning, kopiering og scanning Spor a udskrivning, kopiering og scanning på tværs af virksomheden, så du kan træffe de rigtige besutninger og være mere proaktiv. Få vist aktivitetshistorik onine. Apps / øsninger Du kan også spore aktiviteter udført via vores apps - f.eks. kopier kørt ved brug af standardkopieringsfunktionen, via Eco-Copy og via Card Copy øsningen - dermed få et kompet overbik over a kopiering i jeres udskrivningsmijø. Brugerkvoter Anvend brugerkvoter ti udskrivning og kopiering. Der kan angives et max. anta for s/h udskrifter og/eer farveudskrifter. Brugerne kan nemt spore deres kvotestatus ved udskrivningsenheden eer via webportaen (kun via SaaS-instaation). Eksporter data ti CSV. Administrativ rapportering Væg bandt en række rapporter og få vist sammendrag efter bruger/brugergruppe eer enhed/enhedsgruppe og datointerva. Anvend rapporteringsfitre for at få vist aktiviteter efter et bestemt interesseområde, f.eks. farve eer dupeks. Få vist rapporter onine, eer eksporter dataene ti CSV-format, så du kan foretage yderigere anayser. Opret sammendragsrapporter.

5 Instaationsmuigheder Instaationsmuigheder: Du væger. Vi everer. Når du ska væge en teknoogi, der kan få din organisation ti at køre mere effektivt, er der to områder, der kræver særig opmærksomhed: Feksibiitet og skaerbarhed. Lexmarks virksomhedsøsninger er designet ti at kunne tipasses stort set ethvert mijø og ti hurtigt at kunne udvides ti brugere overat i organisationen. Denne feksibe og skaerbare tigang gæder også for den måde, hvorpå vi everer øsninger, f.eks. Lexmarks udskriftsstyring. Du kan instaere og administrere Lexmarks udskriftsstyring på en traditione måde ved at købe icenser ved start og understøtte og administrere softwaren og den tihørende infrastruktur internt, eer du kan købe øsningen og supporten på abonnementsbasis, som «software as a service» (SaaS). Måske vi en kombination af disse to fungere bedst. Lexmarks eksperter hjæper dig med at væge den mode, der opfyder dine krav og maksimerer effektiviteten i dit udskrivningsmijø. Traditionet (okat) >> Sevstyret >> Køb og ej >> Engangsudgift >> It-administreret sikkerhedskopiering >> Fortøbende systemunderstøttese SaaS (Software as a Service) >> Lexmark-administreret >> Beta pr. bruger >> Løbende driftsudgifter >> Redundante servere >> Hurtigt og nemt at skaere gobat Med den traditionee øsning icenserer din organisation øsningen ved start og instaerer den på stedet. Din organisation er ansvarig for at evere den nødvendige support ti at administrere og bruge den tihørende infrastruktur, f.eks. serverhardware og -software. Din organisation får adgang ti øsningen på abonnementsbasis. Lexmark administrerer og driver systemet, sammen med den tiknyttede infrastruktur, i vores sikre datacenter. Denne indstiing gør det muigt at bevare fokus på forretningen, mens Lexmark administrerer udskriftsfrigivesesøsningen.

6 Features Overview Lexmarks udskriftsstyring giver din virksomhed en feksibiitet på het et nyt niveau. Med denne øsning, der udvikes okat eer som værtssoftware, kan din organisation oprette et sikkert, det udskrivnings- og biedbehandingsmijø med varige fordee. Tiføj redundans, så du sikrer printertigængeighed Få feksibiitet ti at instaere okat eer som SaaS (Software as a Service) Introducer ny funktionaitet på en rettidig, omkostningseffektiv måde Reducerer udskrivningsomkostningerne, og nedsætter CO2-påvirkning Styrker adgangskontro, sikkerhed og kompatibiitet Giver brugerne muighed for at udskrive fra mobie enheder Sporer aktiviteter med muighed for bedre ansvarsfordeing Traditionet (okat) SaaS (Software as a Service) Udskriftsfrigivese Automatisk brugerregistrering Send fra printdriver (Fier > Udskriv) Send fra Lexmarks app ti mobi udskrivning Send fra mai Send fra Lexmarks udskriftsstyringsporta Udskriv og bevar Set/set at Uddeegering af udskriftsjob Identifikation af jobudskrift i farve/sort-hvid Automatisk setning Væg dupeks som standard Vis job i udskriftskø fra webportaen Tiføj udskriftsjob ved «drag-and-drop» og ændre rækkeføge af jobs i køen fra webportaen Dokumentstyring Browserbaseret Impementer brugerkvoter Spor udskrift-/kopierings-/scanningsaktivitet, inkusive integrerede apps Se rapporter Eksporter data Grafisk sammendragsrapport af et udskriftsjob fra Lexmarks app ti mobiudskrivning kræver iphone( ) 3G eer nyere, enheder, der kører ios 4.2 eer nyere eer Android( )-enheder, der kører version 2.1 eer nyere. 2 Lexmark Embedded Soutions Framework understøtter udskriftsenheder eer ikke-lexmark PCL/PostScript-printere, der er udstyret med en kortæser, og som er tisuttet gennem et Lexmark Print Reease-apparat (Lexmark N7020e). 3 Inkuderet i prisen ti Lexmarks udskriftsfrigivesesøsning. 4 Udskrivningshastigheder, formatering og andre egenskaber kan variere. 5 Yderigere icensafgift. 1 Afsendese Lexmark og Lexmark med diamantsymboet er varemærker tihørende Lexmark Internationa, Inc., som er registreret i USA og/eer andre ande. Ae andre varemærker tihører de respektive ejere Lexmark Internationa, Inc. 740 W. New Circe Rd. Lexington, KY

Smart udskrivning. Fremragende farver.

Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Designet ti din trave arbejdsgruppe: Lexmark C950de indehoder A3- farveudskrivning i professione kvaitet,

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning you can Få større kontrol over og øget effektivitet i dit scannings- og kopieringsmiljø Hvad er uniflow? uniflow er en softwareplatform, der

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0 er den fjerde aftapning af Microsoft Dynamics CRM, siden produktet oprindeligt blev lanceret. Det er samtidig den version af programmet,

Læs mere

Hvorfor Google Apps? Brugerfordele:

Hvorfor Google Apps? Brugerfordele: Hvorfor Google Apps? Brugerfordele: Adgang til data fra et hvilket som helst sted og fra en hvilken som helst computerplatform 25 GB lagerplads i indbakke pr. bruger og kraftig søgekapacitet Enkle og hurtige

Læs mere

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet IT Scanning Copy Print Invester i rentabilitet 1 Kontorets skjulte ressource Udviklingen går rasende hurtigt. Sandsynligvis er stort set alle dine processer digitaliserede og integrerede i din virksomheds

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version... 3 Om opdatering til ny version... 4 Nyheder i

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version... 3 Om opdatering til ny version... 4 Nyheder

Læs mere

Norton 360TM. Brugervejledning

Norton 360TM. Brugervejledning Norton 360TM Brugervejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne vejledning er lavet

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Indhold BRUGEROPLEVELSER, DER GIVER SAMMENHÆNG 7

Indhold BRUGEROPLEVELSER, DER GIVER SAMMENHÆNG 7 Indhold BRUGEROPLEVELSER, DER GIVER SAMMENHÆNG 7 WINDOWS 7: SAMMEN ER VI ENDNU BEDRE FOR DIG 8 Gør de daglige opgaver nemmere 9 Gør tingene på din måde 9 Gør nye ting mulige 9 WINDOWS LIVE + WINDOWS 7

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Danfoss tilbyder en række e-handelstjenester, som kan hjælpe dig med at drive din forretning på en mere effektiv måde: Web-bestilling

Læs mere

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0 Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere