Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo"

Transkript

1 Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo

2 Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer I reglen ejet og drevet af en stor international værdipapirhandler To typer: de regulerede (ikke transparent RM eller MHF tilladt efter MiFID og forordningen hertil) og de uregulerede (anset for OTC) Ingen førhandelsinformation (og ifølge visse omgåelse af reglerne om efterhandelsinformation i de uregulerede dark pools) I de uregulerede dark pools krydser operatøren sine kunders ordrer men deltager også selv lejlighedsvis i handlen (ofte ser man betegnelsen broker crossing network anvendt om disse) 2

3 Hvor meget af handlen i danske aktier foregår i mørket? Kilde: Fidessa 3

4 Hvor meget af handlen i europæiske aktier foregår i mørket? Kilde: Fidessa 4

5 Tre centrale spørgsmål i forhold til dark pools Hvad er effektive og redelige værdipapirmarkeder set med myndighedernes øjne? Hvilke tiltag indeholder MiFID II overfor dark pools? Hvad er Danmarks/Finanstilsynets holdninger til dark pools under MiFID II forhandlingerne og generelt? 5

6 Forudsætningerne for effektive og redelige værdipapirmarkeder Lige konkurrencevilkår (regulatorisk set) Markedsmisbrugsregler Regler for drift af de virksomheder, der udgør infrastrukturen (værdipapirhandlerne og børsoperatørerne) f.eks. Best Execution, forhindring af diskrimination og interessekonflikter, governance etc. Myndighedsmæssig markedsovervågning og infrastrukturtilsyn, der reagerer på mangler og overtrædelser (påtaler, påbud, sanktioner og politianmeldelser) Oplysninger til markedet om selskaberne optaget til handel Oplysninger til markedet om ordrer og handler i selskaber optaget til handel 6

7 De uregulerede dark pools opfylder ikke nævnte forudsætninger De uregulerede dark pools har bedre konkurrencevilkår, for de efterlever ikke samme tunge regelsæt som de andre markedspladser Risiko for manglende overvågning på de uregulerede dark pools og dermed markedsmisbrug: dels har operatørerne ikke pligt til overvågning, dels kan de selv deltage i handlen ( = evt. interessekonflikt! ) Reglerne om tilladelse og drift for handelsplatforme under MiFID (RM, MHF, SI) gælder ikke for de uregulerede dark pools, for de betragtes ikke som handelsplatforme i henhold til de tre nævne typer Operatørerne af de uregulerede dark pools kan selv deltage i handlen på deres dark pools og udøve diskretion i gennemførelsen af ordrer evt. til fordel for dem selv eller særligt yndede kunder. Operatørerne kan ligeledes udøve diskrimination mht. adgangen Oplysninger fra de uregulerede dark pools til markedet om ordrer og handler i selskaber optaget til handel er færre end for konkurrenterne (heraf mørket ) 7

8 Problemet ifølge Kommissionen Kommissionen har i det forklarende forord til MiFID II skrevet følgende: Market developments have partially challenged the current regulatory framework applicable to different types of execution venues, intended to underpin fair competition, a level playing field, and transparent and efficient markets not all modes of organised trading which have evolved in recent years adequately correspond to the definitions and requirements of the three pronged division foreseen in MiFID (RMs, MHFs and Sis). 8

9 MiFID II tiltag overfor dark pools Kommissionens løsning, jf. præambel 7 i MiFIR: In order to make European markets more transparent and to level the playing field between various venues offering trading services it is necessary to introduce a new category, the organised trading facility (OTF). Definitionen, jf. art. 2(1)(7) i MiFIR: organised trading facility (OTF) means any system or facility, which is not a regulated market or MTF, operated by an investment firm or a market operator, in which multiple third-party buying and selling interests in financial instruments are able to interact in the system in a way that results in a contract in accordance with the provisions of Title II of Directive [new MiFID] 9

10 MiFID II tiltag overfor dark pools Den nye OHF børstype vil være omfattet af krav på linje med dem for RM er og MHF er, for så vidt angår: Før og efterhandelsgennemsigtighed Organisation og drift (inkl. forbuddet mod handel for egen regning) Markedsovervågning Tilladelse og tilsyn Med den brede definition af den nye OHF børstype ønsker Kommissionen fange sådanne uregulerede markedspladser som dark pools. En dark pool, hvor operatøren i dag selv deltager i handlen, vil med MiFID II være tvunget til at vælge mellem at være en OHF eller SI. 10

11 DKs/FTs syn på dark pools under MiFID II forhandlingerne m.v. (1) Holdninger og tekstændringer under MiFID II forhandlingerne af særlig relevans for diskussionerne om reguleringen af dark pools: Vi går naturligvis ind for, at alle de relevante dele af infrastrukturen for værdipapirhandel i EU reguleres Det ville dog have været bedre, om man havde valgt at præcisere anvendelsen af de eksisterende handelsplatforme (RM/MHF/SI) i stedet for OHF en. F.eks. ved, at multilateral handel kun må foregå i en RM eller MHF Adgangen til en OHF bør være lige for lige kunder (DK FMSK), jf. nondiscriminatory rules governing access OHF operatørens handel for egen regning på OHF en bør være forbudt eller stærkt begrænset (opretholdelse af skel mellem OHF og SI, samt forhindring af interessekonflikt) 11

12 DKs/FTs syn på dark pools under MiFID II forhandlingerne m.v.(2) OHF operatøren må ikke begunstige visse kunder ved gennemførelsen af ordrer eller i adgangen til handelsinformation (DK FMSK), jf. the OTF operator must have regard to its obligations under Articles 18 and 27 ( = fair trading; objective criteria for execution; best execution) En OHF bør være underlagt samme krav om før og efterhandelsgennemsigtighed som RM og MHF Kravene om før og efterhandelsgennemsigtighed bør dog differentieres alt efter instrumenttypen (equity/non equity) og investoren (retail/professionel). Der bør desuden tages hensyn til, om et instrument er likvidt eller ej. For konkurrencens skyld bør der være mulighed for andre handelsformer end ordrebogshandel så som RFQ og voice (forhandlet match modeller) 12

13 DKs/FTs syn på dark pools under MiFID II forhandlingerne m.v.(3) Med hensyn til handlen med aktier bør brugen af fritagelser (waivers) fra kravet om førhandelsgennemsigtighed være begrænset; referencepris fritagelsen bør f.eks. kun finde anvendelse ved større ordrer Behov for særlig beskyttelse af likviditetsleverandører i obligationer og nonequity derivater for så vidt angår kravene om før og efterhandelsgennemsigtighed Ingen klar holdning til, om OHF en skal være forbeholdt handel med obligationer og derivater, eller aktiehandel ligeledes bør være muligt 13

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af

OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater Med udgangspunkt i OTC-kontrakters (og dets markeds) grundlæggende karakteristika vil nærværende artikel give et indblik i nogle

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Finansiel regulering i EU Nyt kapitel

Finansiel regulering i EU Nyt kapitel INTERNATIONAL ØKONOMISK ANALYSE Finansiel regulering i EU Nyt kapitel EU er kommet langt i arbejdet med at støbe fundamentet til en stærkere og sundere finansiel sektor, hvor en lang række reguleringsinitiativer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur.

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur. Ejendomme LIGE ADGANG juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser VVS Frisør Forsikrin BANK Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS juridisk analyse af kvinders og mænds adgang

Læs mere

Working Paper Clearing og afvikling i et retligt perspektiv

Working Paper Clearing og afvikling i et retligt perspektiv econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Andersen,

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart Rapport om Social indenfor luftfart Status marts 2015 3 Rapport om Social Forord Transportministeren nedsatte i juni 2013 en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra luftfartserhvervet, de

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling Høringssvar fra 92-gruppen 1 Forum for Bæredygtig og udvikling og Globalt Fokus 2 Folkelige organisationers udviklingssamarbejde vedr. Udkast til forslag til Lov

Læs mere

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION )

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Side 1 af 6 1 INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF af

Læs mere

På tværs af branchen. 14. april 2008 15. april 2008 28. april 2008 29. april 2008. Eksamensdagene er: 22. april 2008 7. maj 2008

På tværs af branchen. 14. april 2008 15. april 2008 28. april 2008 29. april 2008. Eksamensdagene er: 22. april 2008 7. maj 2008 Amaliegade 7 Glædelig Jul 1256 København K Tlf. 3332 7411 Fax 3332 9411 mail@dbmf.dk Søren Gade sga@dbmf.dk direkte 3370 1090 Christine Elisabeth Habel ceh@dbmf.dk direkte 3370 1091 Helle Søby Thygesen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 K E N D E L S E PlayTech Limited (advokat Martin André Dittmer, København) mod Danske Spil A/S

Læs mere

Afdækning af risiko ved indkøb af elektricitet

Afdækning af risiko ved indkøb af elektricitet Erhvervsøkonomi Kandidatafhandling Cand.merc.finansiering Forfatter Kenneth Boll Vejleder Esben Høgh Afdækning af risiko ved indkøb af elektricitet For en dansk virksomhed Handelshøjskolen i Århus August

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere