Grundprincip ved brand- og røgventilation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundprincip ved brand- og røgventilation"

Transkript

1 Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver mulighed for periodisk funktionskontrol med registrering af evt. fejl. Det forhøjer funktionssikkerheden, og dermed mindskes skaderne ved en brand. Høj sikkerhed og lave driftsomkostninger ed BELIO brandspjældsmotorer er sikkerheden høj. Over 25 års erfaringer med udvikling og produktion af sikkerheds-motorer har været med til at skabe en serie legendariske produkter, der lever op til både de globale brandtekniske regler og tidens krav om meget lave driftsomkostninger. Valg af system Flere forhold skal tages i betragtning ved valg af brandsikringssystem. Bygningens anvendelse og størrelse, typen af sikring: brandsikring, røgsikring, røgventilation etc. - og ikke mindst myndighedernes krav. BELIO er i samarbejde med spjældproducenterne leveringsdygtig i sikringssystemer (til både små og større bygninger) der kan arbejde sammen med de fleste automatik-fabrikater. ets sikkerhedsopgave er at stoppe brandspredning gennem kanalsystemet. BELIOs brandspjældsmotorer er forsynet med en brandtermostat, der, monteret på kanalen, sikrer både mod for høj temperatur i kanalen og i omgivelserne. otorerne har signal-kontakter, så spjældets position til stadighed kan overvåges. otor og spjæld bliver samlet og afprøvet hos spjæld-fabrikanten. Det kræver typegodkendelsen, og det sikrer bedst mulig funktionalitet. Røgventilation Statistikken viser, at røgen kræver mange flere ofre end ilden. Det er derfor vigtigt at sikre, at røgen bliver fjernet, mens bygningen evakueres. Som det ses på skitsen ovenfor, sker det ved at afspærre den almindelige udsugning fra rummet, lade indblæsningen køre og starte røgudsugningen. Røgudsugningen er en kraftig ventilator, der med overdimensionerede kanaler er forbundet til de enkelte brandceller. Når evakueringen af personer er overstået, kan indblæsning og røgudsugning stoppes, og brandslukningen kan fortsættes. Hvad siger loven? DS428 indeholder en række bestemmelser om brand- og røgventilation. Brand-, flamme- og røgspjæld klasse EI 60 S, E 60 S samt E 30 S har til formål at hindre brand- og røgspredning mellem brandsektioner eller tilsvarende brandmæssige enheder via kanalsystemer. Alle de nævnte spjældtyper skal være forsynet med en spring-return spjældmotor, som er strømløs lukket. For EI 60 S og E 60 S skal spjældene være forsynet med en brandtermostat med udløsningstemperatur på ca. 70 C. Spjæld og røgventilatorer, der anvendes til brand og røgsikring, skal afprøves automatisk hver uge og give en tilbagemelding til brandsikringsautomatikken. Derudover skal den årlige afprøvning og vedligeholdelse dokumenteres. Brand-, flamme- og røgspjæld ved aggregater, returluftsforbindelser, varmegenvinding, indtag og afkast skal lukkes ved brand, anlægsstop og forsyningssvigt. Aktivering kan ske fra anlæggets øvrige detektorer eller via en separat detektor. Brandsikringsautomatik omfattende automatikenheder, temperaturfølere, brandtermostater, pressostater, flowmålere og røgdetektorer, der anvendes til brand- og røgsikring, skal være udført således, at fejl i komponenter og ledningsforbindelser samt forsyningssvigt registreres og medfører aktivering af spjæld og røgventilatorer, som om der var tale om en branddetektering. 1

2 Enkle løsninger til små anlæg og bygninger med LON Brandmelde system (ABA) Bygningsautomatik (CTS) Styring Traditionel løsning SBS-Control SBS-Control LON 230 V BKS24-1B 230 V BKS24-9A 230 V BKN220-24LON BKSE24-6 LonWo r k s Styres fra ABA-system Signal-kontakter til funktionstest I bygninger med meget få brandspjæld, og hvor der ikke stilles krav om automatisk test og fejlregistrering, kan den traditionelle løsning med brandspjældsmotoren koblet direkte til brandmelde systemet og kontrollamper på motorens signal-kontakter være en god og enkel måde at brandsikre på. Se anlægseksempel side 4 Styres fra ABA-system Funktionstest med fejlalarm ulighed for automatisk funktionstest I bygninger med meget få brandspjæld, og hvor der ønskes automatisk test og fejl-registrering kan SBS- Control med BKS24-1B være en god løsning. Hver BKS24-1B styrer et brandspjæld. Sammen med et programmerbart ur (eller styret fra CTA-anlægget) er det muligt at få foretaget automatisk funktionskontrol af brandspjældene. Evt. funktionsfejl Se registreres anlægseksempel med kontrollampe side 5 og kontakt på BKS24-1B. Styres fra ABA-system Funktionstest med fejlalarm ulighed for automatisk funktionstest Op til 9 motorer på samme SBS-Control Hvor flere brandspjæld med fordel kan kobles til samme styring kan BKS24-9A styre op til 9 brandspjæld. Sammen med et programmerbart ur (eller styret fra CTA-anlægget) er det muligt at få foretaget automatisk funktionskontrol af brandspjældene. Evt. funktionsfejl registreres med kontrollampe og kontakt på BKS24-9A. Se anlægseksempel side 6 Styres fra ABA-system ulighed for automatisk funktionstest fra CTS Fuld overvågning og styring fra ABA og CTS via LON Skal styringen af brandspjæld indgå i de bestående LONnetværk er BKN220-24LON løsningen. Alle brandspjældsmotorens funktioner er tilgængelige gennem LonWorks netværket, og BKN220-24LON har indbygget testfunktion og kontrollamper for lokal funktionstest. Se anlægseksempel side 8 BF24-T brandspjældsmotor BF24-T brandspjældsmotor BF24-T brandspjældsmotor BF24TL-T brandspjældsmotor eller BKN strømforsyning BKN strømforsyning BKN220-24LON LON-mudul BF230-T brandspjældsmotor BKS24-1B kommunikations- BKS24-9A kommunikations- modul modul til 9 motorer 2

3 Bus-baseret brandsikring Brandmelde system (ABA) Bygningsautomatik (CTS) ONICO system (master) ONICO system (slave) 230 V BKS V BKS24-1S P-Bus P-Bus Styres fra ABA-system og CTS Funktionstest med fejlalarm Automatisk funktionstest med fejlalarm Op til 8 motorer på samme P-Bus Styres fra ONICO master Funktionstest med fejlalarm Automatisk funktionstest med fejlalarm Op til 8 motorer på samme P-Bus BELIOs ONICO-systemet er en selvstændig styre- og kontrol-enhed til brandspjæld. ed ONICO-system forenes en komplet styring og overvågning af 8 brandspjæld med fordelen ved kommunikation via P-Bus. Det indbyggede overvågningssystem kan tidsstyres fra et indbygget ur, så funktionskontrol kan foregå på det mest gunstige tidspunkt og så ofte det ønskes. Ved fejl gemmes data og fejlsignal videresendes til f.eks. CTS anlæg. ONICO-system kan kommunikere med de fleste automatikfabrikater og programmeres til at opfylde myndighedernes krav om brandsikkerhed. Ved zone-opdeling, eller hvis flere end 8 brandspjæld skal styres og overvåges sammen, kan ONICO-systemet sammenkobles som master-slave styring med op til 11 slave-enheder. Eksternt display til visning af data fra samtlige tilsluttede enheder kan leveres som tilbehør. Se anlægseksempel side 9 BF24-T brandspjældsmotor BKN P strømforsynings- og kommunikations-modul BKS24-1 styresystem til 8 motorer BF24-T brandspjældsmotor BKN P strømforsynings- og kommunikations-modul BKS24-1S slavestyring 8 motorer 3

4 Traditionel løsning Enkel brandspjældsstyring til mindre bygninger Ventilation-system med få brandspjæld evt. fordelt over et større areal. ABA Brandmelde system Test-kontakt Lukket Åben Styretavle Bemærk: Denne styring overholder ikke DS428 om automatisk afprøvning. Styretavlen kan opbygges som vist med to kontrollamper for hvert brandspjæld, så spjældets position kan kontrolleres i drift og under test. 2-lederkabel 3-lederkabel Zone 4 Zone 3 Zone 2 Zone 1 Funktion Hver zone har brandspjæld på indblæsning og udsugning. Hvert spjæld har egen brandtermostat. Alle zonerne er koblet til samme alarmkontakt på brandmelde systemet, d.v.s. ved brand lukker alle spjældene. ets signal-kontakter styrer et lampepanel, så man ved manuel test kan kontrollere spjældenes stilling. Stykliste Pr. spjæld BF24-T eller BF230-T otoren leveres monteret på spjældet af spjældfabrikanten Princip diagram ABA 24 / 230 V 24 / 230 V Styretavle Ved tilslutning af flere brandspjæld på samme brandalarm kobles motorerne parallelt på driftspændingen og signal-kontakterne tilsluttes hver sit lampesæt. Test 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 < 80 BF2..-T Tf1 Tf2 BAE72-S 4

5 SBS-Control med BKS24-1B Enkel brandspjældsstyring til mindre bygninger Ventilations-system med få brandspjæld evt. fordelt over et større areal. Denne styring overholder DS428 om automatisk afprøvning, når den kobles til et program-ur. Hvert spjæld kan også testes individuelt. Fejlmelding (til CTS) 230 V BKS24-1B Program-ur (til test) ABA Brandmelde system Evt. fejl-meldinger kan sendes til CTS-anlægget eller anden overordnet styring. 2-lederkabel Zone 2 Zone 1 2-lederkabel Funktion Hver zone har brandspjæld på indblæsning og udsugning. Hvert spjæld har brandtermostat. Alle zonerne er koblet til samme alarmkontakt på brandmelde systemet, d.v.s. ved brand lukker alle spjældene. Hvert brandspjælds signal-kontakter styrer SBS-Control med BKS24-1B gennem et 2-leder kabel, så spjældets stilling bliver kontrolleret. Følgende kan registreres: Spjæld lukket, spjæld åbner, spjæld åben, spjæld lukker. Desuden bliver forbindelsen BKS24-1B løbende overvåget. Stykliste Pr. spjæld BKN BKS24-1B otoren leveres monteret på spjældet af spjældfabrikanten smotor Strømforsynings- og kommunikationsmodul Kontrolmodul Princip diagram Test-kontakt fra ur Alarm-kontakt fra ABA-anlæg AC 24 V T ~ AC 230 V P / N / E Alarmkontakt fra røgdetektor a b BKN BKS24-1B RESET TEST AC 24 V BAE72-S BF24-T Styretavle med motortype BF24-T og strømforsynings- og kommunikationsmodul BKN v forsyningen kan være lokal, da lukkesignalet ved brand kommer fra kontrolmodul BKS24-1B. Styretavle med kontrolmodul BKS24-1B. Forbindelsen mellem brandspjæld og styretavle er 2-leder, som både kan styre motoren og transmitere signal-kontakternes stilling. 5

6 SBS-Control med BKS24-9 sstyring til mindre bygninger Ventilations-system med få brandspjæld f.eks. op til 9 i hver zone. Denne styring overholder DS428 om automatisk afprøvning, når den kobles til et program-ur. Fejlmelding (til CTS) 24 V BKS24-9 Program-ur (til test) ABA Brandmelde system Hvert spjæld kan testes individuelt. Evt. fejl-melding kan sendes til CTS-anlægget eller anden overordnet styring. 2-lederkabel Zone 4 Zone V Zone 2 Zone 1 Funktion Hver zone har brandspjæld på indblæsning og udsugning. Hvert spjæld har brandtermostat. Alle zonerne er koblet til samme alarmkontakt på brandmelde systemet, d.v.s. ved brand lukker alle spjældene. Hvert brandspjælds signal-kontakter styrer SBS-Control med BKS24-9 gennem et 2-leder kabel, så spjældets stilling bliver kontrolleret. Følgende kan registreres: Spjæld lukket, spjæld åbner, spjæld åben, spjæld lukker. Desuden bliver forbindelsen BKS24-9 løbende overvåget. Stykliste Pr. spjæld BKN Pr. 9 spjæld BKS24-9 Kontrolmodul otoren leveres monteret på spjældet af spjældfabrikanten smotor Strømforsynings- og kommunikationsmodul 6

7 Princip diagram Alarmkontakt fra røgdetektor a b BKN Styretavle BAE72-S AC 230 V P / N / E Alarmkontakt fra røgdetektor a b a1...a9 b1...b9 BKS24-9A BKN FA UL T (dampers 1 and 3) PROG TEST BAE72-S AC 24 V 11 ~ Alarm-kontakt fra ABA-anlæg Test-kontakt fra ur AC 24 V ~ med motortype BF24-T og strømforsynings- og kommunikationsmodul BKN v forsyningen kan være lokal, da lukkesignalet ved brand kommer fra kontrolmodul BKS24-9. Styretavle med kontrolmodul BKS24-9. Forbindelsen mellem brandspjæld og styretavle er 2-leder, som både kan styre motoren og transmitere signal-kontakternes stilling. Til BKS-9 kan tilsluttes 9 brandspjæld. 7

8 LON sstyring til bygninger med LON Ventilations-system med brandspjæld der skal kommunikere med brandmelde systemet via LON. Denne styring kan overholde DS428 om automatisk afprøvning, såfremt den foretages af den overordnede styring. Hvert spjæld kan testes individuelt. Evt. fejl-melding kan sendes til CTS-anlægget eller anden overordnet styring. LONWORKS Zone 4 Zone V Zone 2 Zone 1 Funktion Hver zone har brandspjæld på indblæsning og udsugning. Hvert spjæld har brandtermostat. Zonerne kan styres individuelt fra brandmelde systemet. Alle spjældets funktioner kan kontrolleres via LON: Spjæld lukket, spjæld åbner, spjæld åben, spjæld lukker. Stykliste Pr. spjæld BF24TL-T-ST BKN220-24LON otoren leveres monteret på spjældet af spjældfabrikanten smotor Strømforsynings- og kommunikationsmodul Princip diagram LONWORKS netværk FTT10A Alarmkontakt fra røgdetektor AC 230 V a b Test PC-Tool BKN230-24LON BF24TL-T med motortype BF24TL-T og strømforsynings- og kommunikationsmodul BKN230-24LON. 230 v forsyningen kan være lokal, da lukkesignalet ved brand kommer fra LON netværk. 8

9 ONICO sstyring med P-Bus Ventilations-system med brandspjæld der kommunikerer med brandmelde systemet via P-Bus. 8 motorer kan kobles på hver P-Bus. ABA Brandmelde system Denne styring overholder DS428 om automatisk afprøvning. Hvert spjæld kan testes individuelt. Evt. fejl-melding kan sendes til CTS-anlægget eller anden overordnet styring og gemmes i log. I større anlæg kan styringen udvides med et antal slavestyringer, så overvågning og vedligeholdelse kun skal ske et sted. 230 V Funktion Hver zone har brandspjæld på indblæsning og udsugning. Hvert spjæld har brandtermostat som udløser spjældet. Zonerne kan styres individuelt fra ONICO-systemet. Stykliste Pr. spjæld BKN P Pr. 8 spjæld BKS24-1 ONICO-Controller otoren leveres monteret på spjældet af spjældfabrikanten smotor Strømforsynings- og kommunikationsmodul Princip diagram med motortype BF24-T og strømforsynings- og kommunikationsmodul BKN P. 230 v forsyningen kan være lokal, da lukkesignalet ved brand kommer via P-Bus. P GND P BUS TECHNOLOGY BY BELIO Alarmkontakt fra røgdetektor AC 230 V P GND V Ya 24 V LED PC Tool BKN P 9

10 Produktoversigt System Beskrivelse otor-type Strømforsyning Komm.-modul Traditionel Enkel brandspjældsstyring til mindre bygninger Ventilation-system med få brandspjæld evt. fordelt over et større areal. Bemærk: Denne styring overholder ikke DS428 om automatisk afprøvning. System til 1 motor Enkel brandspjældsstyring til mindre bygninger Ventilations-system med få brandspjæld evt. fordelt over et større areal. Denne styring overholder DS428 om automatisk afprøvning, når den kobles til et program-ur. System til 9 motorer sstyring til mindre bygninger Ventilations-system med få brandspjæld f.eks. op til 9 i hver zone. Denne styring overholder DS428 om automatisk afprøvning, når den kobles til et program-ur. LON sstyring til bygninger med LON Ventilations-system med brandspjæld der skal kommunikere med brandmelde systemet via LON. Denne styring kan overholde DS428 om automatisk afprøvning, såfremt den foretages af den overordnede styring. Styres fra brandmelde system (ABA) og / eller indbygget brandtermostat (-T). Signalkontakter til kontrol af spjældstilling er indbygget. in. 5-leder forbindelse mellem motor og styring. BKS24-1B overvåger motoren og registrerer evt. fejl under afprøvning. 2-leder forbindelse mellem motor og BKS24-1B. BKS24-9A overvåger 9 motorer og registrerer evt. fejl under afprøvning. 2-leder forbindelse mellem motorerne og BKS24-9A. Automatisk afprøvning skal foretages af CTS eller anden overordnet styring. BLF24 BLF24-T BLF230 BLF230-T BF24 BF24-T BF230 BF230-T BLF24-ST BLF24-T-ST BF24-ST BLF24-ST BLF24-T-ST BF24-ST 24 V eller 230 V vælges med motor-type BKN BKN BKS24-1B BKS24-9A BF24TL-T-ST BKN220-24LON Bemærk: otoren er ikke en standardmotor ONICO (master) sstyring med P-Bus Ventilations-system med brandspjæld der kommunikerer med brandmelde systemet via P- Bus. Denne styring overholder DS428 om automatisk afprøvning. Hver master kan tilsluttes op til 8 motorer og op til 11 slaver. Overholder DS428-3 om automatisk afprøv-ning og behøver ingen opkobling til CTS. Registrering af evt. fejl under afprøvning i intern log. 2-leder (P-Bus) mellem motorerne og BKS24-1. ulighed for montering flere externe betjeningspaneler. aster og slave kobles sammen med 2-leder forbindelse. BLF24-ST BLF24-T-ST BF24-ST BKN P BKS24-1 ONICO (slave) Hver slave kan tilsluttes op til 8 motorer. 1 master og 11 slaver giver mulighed for op til 96 motorer. BLF24-ST BLF24-T-ST BF24-ST BKN P BKS24-1S 10

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

Sikkerhed Isolationsklasse Til indbygning i klasse I eller II Kapslingsklasse CE iflg. 89/336/EEC Virkemåde Type 1 (iflg.

Sikkerhed Isolationsklasse Til indbygning i klasse I eller II Kapslingsklasse CE iflg. 89/336/EEC Virkemåde Type 1 (iflg. Teknisk datablad MONICO-Controller BKS24-.. Udgør et effektivt brandbeskyttelsessystem sammen med motortype BF.. Styringen er forsynet med software til styring og overvågning af brandspjæld via MP-Bus

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

PKI EI60S /EI90S Cirkulære brandspjæld & PKI EI90S Rektangulære brandspjæld

PKI EI60S /EI90S Cirkulære brandspjæld & PKI EI90S Rektangulære brandspjæld PKI EI60S /EI90S Cirkulære brandspjæld & PKI EI90S Rektangulære brandspjæld DK Installation, drift og vedligeholdelses manuel Indledning Installations-, drifts- og vedligeholdelsesmanual for runde brandspjæld

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Quick Guide - se bagsiden

Quick Guide - se bagsiden Vejledning for Ventilationsvagt VV53X med tryktransmitter, overvågning og alarm til procesventilation Indeholder trykmåling og tryktransmitter og overvågning med alarm i to trykområder: V530 Overvågning

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

TOPP med krydsveksler Produktinformation

TOPP med krydsveksler Produktinformation INDHOLD: TOPP Modulaggregater TOPP med krydsveksler Produktinformation TOPP Modulaggregater Generel TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med krydsveksler. Aggregaterne er udstyret med indbygget

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere