Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9"

Transkript

1 Indhold Indledning side 2, 3 Virksomhedsbeskrivelse side 4 Varemodtagelse side 5 Køle- og frostskabe/rum side 6 Adskillelsesplan, opbevaring side 7 Adskillelsesplan, produktion side 8 Opvarmning, varmholdt side 9 Nedkøling side 10 Færdigvarer, buffet side 11 Vedligeholdelse, skadedyr side 12 Rengøring og desinfektion side 13 Rengørings- og hygiejneplan side 14,15,16,17 Opbevaring af rengøringsmidler side 18 Personlig hygiejne side 19 Skema er side 20 Dokumentation side 21,22,23,24,25,26 Vedligeholdelsesplan side 27 Revideringsskema side 28 1

2 Indledning programmet er udarbejdet den 00/00/00 af. Programmet er opbygget i henhold til gældende bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder efter principperne i HACCP- systemet og tilrettet skibet: Analyse af mulige sundhedsrisici. Afgørelse af hvilke af sundhedsrisici, der kan styres. Gennemførelse af overvågningsprocedurer. Iværksættelse af foranstaltninger til løsninger, når overvågningsprocedurerne afslører fejl Regelmæssig revision af analysen, de kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurerne. Efter ovennævnte principper er egenkontrolprogrammet opbygget i 6 hovedpunkter: Modtagelse af og opbevaring af rå- og færdigvarer. Produktion. Færdigvarer. Vedligeholdelse. Rengøring og desinfektion. Personlig hygiejne. Når programmet tages i brug afprøves alle procedurer hvori der indgår en temperaturmåling og /eller et tidsinterval. Resultaterne skrives ind i det respektive kontrolskema og hvis proceduren holder sig inden for den fastsatte kritiske grænse, følges denne procedurer hver gang. Hvis det der i mod viser sig, at den kritiske grænse overskrides, skal den pågældende procedure justeres således at den fastsatte grænse kan overholdes fremover i den daglige arbejdsrutine. De kritiske punkter, overvågningsprocedurer, korrigerende handlinger, frekvenser m.m. er angivet i egenkontrollens kontrolprogrammer. 2

3 Kontrolprogrammerne skal følges og hvis der foretages ændringer i de daglige procedurer eller ændringer i andre forhold, der har indflydelse på procedurerne, skal kontrolprogrammerne revideres. Når egenkontrolprogrammet kører, foretages der visuel overvågning om de fastlagte procedurer overholdes samt periodevis temperaturkontrolmålinger og noteret overvågning på rengøring. I tidsplanen er angivet frekvenser for overvågning og dokumentation. Hvis der ved den målte eller visuelle overvågning konstateres afvigelser, vil der blive udarbejdet en afvigelsesrapport med oplysning om hvilken fejl der er konstateret, hvad der er sket med fødevaren, køleskabet m.m., hvad der er gjort for at fejlen ikke gentager sig og om der skal revideres i egenkontrolprogrammet. Procedurerne i afsnittene rengøring og desinfektion samt personlig hygiejne er gældende i relevant omfang i alle skibets aktiviteter. programmet vil én gang om året blive vurderet ekstra kritisk i forhold til den aktuelle produktion og indretning for at sikre, at der er overensstemmelse mellem beskrevne procedurer og den øjeblikkelige produktion. Ved revisionen af programmet bliver kabyssen, pantryet og opbevaringsrum, ligeledes gennemgået kritisk for vedligeholdelse. programmet opbevares hos skibsken og er altid tilgængelig for øvrige besætning og kontrolorgan. 3

4 Virksomhedsbeskrivelse Navn på virksomhed/rederi ansvarlig: Den ombordværende skibs Lokaler Kabys med tilberedning af varm mad og opvask Pantry Øvrigt rum med kummefryser Varesortiment Varmt og koldt mad Kolde og varme drikke 4

5 Varemodtagelse Kontrolprogram 1 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer Forebyggelse Temperaturkontrol Kritisk grænse Fersk fisk +2 C L mærket kød +2 C Pasteuriserede æg og hvider +4 C Kød og pålægsvarer +5 C Mejeri +5 C Mælk, kortvarigt +8 C Frostvarer -18 C Frostvarer, kortvarigt -15 C Handling ved fejl Vurdering. Evt. kassere varen Kontrolpunkter Mærkningskrav Producentens navn m.v. og oprindelsessted. Varebetegnelse Angivelse af ingredienser Mængdeangivelse af ingredienser Nettoindhold Holdbarhedsangivelser samt særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter Evt. supplerende bestemmelser for dybfrosne fødevarer Evt. supplerende bestemmelser for kød og kødvarer Evt. supplerende bestemmelser for fisk og fiskevarer Procedurer Varer indkøbes lokalt på besætningens skiftedag, der tages i videst mulig omfang højde for at kølekæden ikke må brydes under trans Procedurer Varer indkøbes lokalt på besætningens skiftedag, der tages i videst mulig omfang højde for at kølekæden ikke må brydes under transport. Køle- og frostvarer stilles på køl og frost straks ankomst til skibet. Overvågning ved indkøb Check mærkning, lovkrav Check emballage, intakt emballage Check temperatur Temperatur måles med et infrarødt termometer på oversiden af varen ved modtagelsen. Dokumentation Ved indkøb skrives den målte temperatur ind i skema 1. Samtidig kvitteres der for, at mærknings- og emballagekontrol er foretaget. Kontrolansvarlig: Skibsken Emballage Emballagen skal være hel 5

6 Temperatur i køle- og frostbokse Kontrolprogram 2 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer Forebyggelse Temperaturkontrol. Daglig visuel aflæsning af fastmonterede termometre Kritisk grænse (max temperatur) Fersk fisk +2 C L mærket kød +2 C Pasteuriserede æg og hvider +4 C Kød og pålægsvarer +5 C Mejeri +5 C Frostvarer -18 C Handling ved fejl Varen vurderes. Er varen frisk i udseende og lugt kan den anvendes opvarmet til over +75 C. Varer med afvigende udseende og lugt skal kasseres. Procedurer Der er faste termometre i alle køle- og frostbokse. Hver dag aflæses de faste termometre og der foretages periodevis temperaturmåling. Temperatur måles med et håndtermometer det varmeste sted i skabet. Temperaturen måles for at sikre, at der er overensstemmelse mellem faste termometre og den faktiske temperatur i skabet. Dokumentation 1 til 2 gange på en udmønstring skrives den målte temperatur ind i skema 2. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for opbevaring overholdes, Kontrolprogram 3. Kontrolansvarlig: Skibsken Temperaturen i skabet/rummet justeres ned og overvågningen intensiveres i en periode, indtil der er sikkerhed for korrekt temperatur Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 6

7 Adskillelsesplan, opbevaring Kontrolprogram 3 Kontrolparametre Kritisk Kontrolpunkt Adskillelse af rå- og færdigvarer Risiko Krydsforurening. Bakterier kan vandre fra ferskvarer til færdigvarer og give anledning til hygiejniske problemer Forebyggelse Udarbejdning af plan for adskillelse. Kritisk grænse Ferske- og færdigbehandlede fødevarer skal opbevares i adskilt orden Handling ved fejl Omplacering. Yderlig instruktion til personalet om fastlagte adskillelsesprocedurer Kontrolpunkter Lagervarer Opbevares i tillukkede emballager fri af gulv Opbevaring af rengøringsmidler Rengøringsmidler og rekvisitter opbevares på særskilt plads væk fra køkken Overvågning Daglig visuel check om adskillelsesplan overholdes Adskillelsesplan for opbevaring Nr. Skab Højst Indhold 1 Køleskab +2 C Fersk kød og fisk på særskilt hylder, nederst, eller særskilte sektioner 2 Køleskab + 5 C Mejerivarer 3 Køleskab + 10 C Grøntsager, evt. halvkonserves og 4 5 Køleskab + 5 C Pålæg, salater og færdigvarer 6 Køleskab 7 Køleskab 1 Frostboks -18 C Indpakkede frostvarer Tørvarer opbevares i lukkede emballager, fri af gulv, på lager Dokumentation 1-2 gange på hver udmønstring kvitteres i skema 2 for, at adskillelsesplanen overholdes Kontrolansvarlig: Skibsken 7

8 Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 Adskillelsesplan, produktion Kontrolprogram 4 Kontrolparametre Kritisk Kontrolpunkt Adskillelse af rå- og færdigvarer Risiko Krydsforurening. Bakterier kan vandre fra ferskvarer til færdigvarer og give anledning til hygiejniske problemer Forebyggelse Udarbejdning af plan for adskillelse. Efter håndtering af ferske fødevarer vaskes og desinficeres berørte overflader og redskaber i tilstrækkeligt omfang Ved eventuel tidsadskilt håndtering af rå- og færdigvarer på samme bord, vaskes og desinficeres ved produkttypeskift Kritisk grænse Håndtering af ferske fødevarer skal være adskilt for håndtering af færdigvarer. Handling ved fejl Omplacering af håndteringen. Rengøring og desinfektion af berørte overflader og redskaber. Yderlig instruktion til personalet om fastlagte adskillelsesprocedurer 8

9 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Mikroorganismer overlever og kan give anledning til hygiejniske problemer Forebyggelse Temperaturstyring Kritisk grænse ((mindst temperatur) +75 C i hele retten +65 C i hele retten ved varmholdt Handling ved fejl Ekstra opvarmning til minimum +75 C. Undtagelser fra krav om 75 C Ved tilvirkning af hele kødstykker Ved portionsvis servering af kød, som forbrugeren ikke ønsker gennemstegt Ved tilvirkning og servering af hønseæg enkeltvis Ved tilvirkning af øvrige fødevarer, der af hensyn til fødevarens karakter ikke kan opvarmes eller genopvarmes til mindst +75 C, og opvarmningen eller genopvarmningen til en lavere temperatur ikke er forbundet med hygiejniske problemer Opvarmning Overvågning Fødevarer med opvarmningskrav på minimum +75 C bliver løbende målt ved opvarmning. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den opvarmede fødevare. Herudover holdes øje med typiske identifikationer for hvornår en fødevare er gennemstegt, fx kødets farve og struktur, klar kødsaft m.v. Dokumentation 1 til 2 gange på hver udmønstring skrives den målte temperatur i skema 3. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for produktion overholdes. Overvågning Der foretages løbende visuel kontrol. Herudover foretages løbende stikprøve temperaturmålinger i varmholdt mad. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den varmholdte mad. Dokumentation 1 x ugentlig skrives den målte temperatur i skema 3, hvis der bliver brugt opvarmning. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for produktion overholdes. Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 9

10 Nedkøling Kontrolprogram 6 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer og sporer Forebyggelse Temperaturstyring Kritisk grænse Temperaturintervallet fra +65 C til +10 C skal passeres på højst 3 timer. Skal opbevares ved højst +5 C. Handling ved fejl Genopvarmning til +75 C og fornyet nedkøling i mindre portioner Overvågning Nedkøling af varmt mad foretages i videst mulig omfang i særskilt køleskab, fødevarer deles i mindre portioner, for hurtigere nedkøling. Der foretages løbende stikprøvekontrol af temperatur i nedkølet mad, senest efter 3 timer nedkøling. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den nedkølede fødevare. Dokumentation Der skrives den målte temperatur i skema 3. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for produktion overholdes. Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 10

11 Færdigvarer, buffet Kontrolprogram 7 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer Forebyggelse Maden opbevares ved minimum +5 C eller ved minimum +65 C. Kritisk grænse Mad der opbevares i mere end 3 timer skal opbevares ved enten højst +5 C eller mindst +65 C. Mad der holdes varmholdt ved +65 C eller derover, skal umiddelbar forinden opvarmes til minimum +75 C Handling ved fejl Kassation eller opvarmning til over +75 C. Yderligere instrukser til personalet om fastlagte procedurer Buffet Der anrettes kold buffet, med ikke varmholdte lune retter, da muligheden ikke forefindes. Buffeten bliver serveret i maks. 1 time. Kold buffet Kold buffet anrettes og opbevares i kølerum ved højst +5 C. Eventuelle rester fra buffeten kasseres Overvågning Periodevis temperaturmåling i kold mad. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den kolde mad. Dokumentation 1 til 2 gang på hver udmønstring skrives den målte temperatur i skema 2 og 3 Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 11

12 Vedligeholdelse, skadedyrssikring Kontrolprogram 8 Kontrolparametre Kontrolpunkt Vedligeholdelse Risiko Mangelfuld vedligeholdelse af lokaler og inventar. Forebyggelse: Løbende vedligeholdelse. Kritisk grænse Defektheder der kan udgøre en risiko for sundhedsfarer Handling ved fejl Defektheder der kan udgøre en risiko for sundhedsfare udbedres straks. Anden vedligeholdelse noteres i vedligeholdelsesskema Kontrolpunkt Skadedyrssikring Risiko Forurening af lokaler, fødevarer m.m. Forebyggelse Skadedyrsikre lokaler. Der er sjældent skadedyr om bord, men hvis der er skrides til handling. Kritisk grænse Ingen skadedyr Overvågning, vedligeholdelse Daglig visuel rutinemæssig overvågning. Fejl og mangler der kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko bliver udbedret straks. Fejl og mangler der ikke udgør en direkte sundhedsrisiko, men som overskrider gældende regler, bliver planlagt udbedret. Mindst én gang om året, ved revision af egenkontrolprogrammet, bliver lokaler og inventar gennem gået ekstra kritisk for fejl og mangler. Dokumentation Nedskrivning af fejl og mangler i vedligeholdelsesplan, skema 6 Årlig revision af egenkontrolprogrammet, herunder vedligeholdelse, skema 7 Overvågning, skadedyrsikring Løbende eftersyn af lokaler og tilstedeværelse af skadedyr. Dokumentation Nedskrivning af fejl og mangler i vedligeholdelsesplan, skema 6 Årlig revision af egenkontrolprogrammet, herunder skadedyrssikring, skema 7 Handling ved fejl Bekæmpelse iværksættes. Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 12

13 Rengøring og desinfektion Kontrolprogram 9 Kontrolparametre Kontrolpunkt Rengøring Risiko Snavsansamlinger, opformering af mikroorganismer arbejdsmiljøet, forurening af fødevarer Forebyggelse Løbende rengøring og desinfektion. Udarbejdning af rengøringsplan. Produkt og dosseringsanvisning på kemi skal overholdes Der skal anvendes et godkendt desinfektionsmiddel. Ved desinfektion i opvaskemaskine skal sidste hold skyllevand være minimum +80 C Redskaber, overflader m.m. der kommer i direkte kontakt med uemballerede fødevarer skal som hovedregel desinficeres Kritisk grænse Lokaler, inventar, redskaber m.m. skal være vel rengjorte og desinficeret i tilstrækkeligt omfang. Rengøringsmidler Det tilstræbes at der indkøbes rengøringsmidler som er miljøvenlige, f.eks. svanemærket. Procedurer Der er udarbejdet en rengøringsplan. Kabyssen følger en rengøringsplan Overvågning og dokumentation for køkken Der kvitteres dagligt for udført rengøring, skema 4 Overvågning og dokumentation for Banebar Daglig visuel overvågning. Ved mangelfuld rengøring gøres rent og fejlen skrives i fejlrapport Opvaskemaskiner Der foretages en daglig visuel aflæsning af maskinens termometer (minimum +80 C.). Herudover foretages periodevis temperaturmåling i sidste hold skyllevand. Dokumentation Fejlrapportering Kontrolansvarlig: Skibsken Handling ved fejl Ekstra rengøring/ desinfektion inden produktionsstart. Yderligere instrukser til personale. Eventuel revidering af rengøringsplan Ved fejl på opvaskemaskine tilkaldes en reparatør Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 13

14 RENGØRINGS- OG HYGIEJNEPLAN Pantryet Hyppighed Rengøringsmiddel Rengøringsrutine Forebyggelsesmidler Udføres Dørk fejes og vaskes Efter spild og sidst på dagen. Grundig vask før skiftedag All-ren til daglig Grundrens på skiftedag Fej, vask m. varmt sæbevand. Skyl med rent vand. Hylder vaskes Efter spild. Ugentlig Sterilet Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Proviantskab rengøres Til skiftedag Sterilet Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Pålægsmaskine Efter brug Sterilet Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vægge, døre, koøjer, dørrammer nedvaskes Loft og lamper nedvaskes Efter spild. På skiftedag. Efter nødvendighed, vejledende, hver 3. mdr. All-ren All-ren Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Benyt gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Check udløbsdatoer Før hver afmønstring På hver vagt Noter hvis der er noget som skal bruges på næste tur. Affald fjernes Hver dag Hver dag Håndvask efter håndtering. Kabyssen Hyppighed Rengøringsmiddel Rengøringsrutine Forebyggelsesmidler Udføres af Affald fjernes Dagligt, sidst på dagen af Til affaldscontainer Håndvask efter håndtering Arbejdsborde aftørres Efter spild og mellem arbejdsgange og sidst på dagen Sterilet Rengør mellem tilberedning af råvarer. Vask med sterilet. Benyt gummihandsker 14

15 Dørk fejes og vaskes Efter spild og sidst på dagen All-ren til daglig Grundrens på skiftedag Fej, vask m. varmt sæbevand. Skyl med rent vand. Benyt gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Håndvask efter håndtering. Komfur vaskes Surringsbeslag vaskes Køleskabe vaskes indvendig og udvendig Køkkenvaske og afløb renses Vægge v. arbejdsborde nedvaskes Øvrige vægge, døre, koøjer og dørrammer Ovnen vaskes udvendig og indvendig, tørres af Efter spild og sidst på dagen Dagligt, sidst på dagen Efter spild og på skiftedagen Dagligt, sidst på dagen Efter spild, dagligt og grundig før skiftedag Efter spild og før skiftedag Efter spild og ellers på skiftedag Sterilet, pladerne skures med grill-sten Sterilet Sterilet, udvendig afsluttes med stålpleje Skuremiddel eller sæbevand All-ren og stålpleje All-ren og stålpleje Ovnrens, alternativt en pasta af tvekulsort natron og vand Tør af i løbet af dagen, rengør sidst på dagen Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vask hylder, køleskab indvendig og udvendig. Rengør i løbet af dagen, specielt mellem de forskellige arbejdsgange Tør af i løbet af dagen, rengør sidst på dagen Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Rengør efter producentens anvisning Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker og hvad producenten anbefaler Emhætte vaskes og filtre vaskes i opvaskemaskine Aftørring af toppladen på overskabene På skiftedagen All-ren og stålpleje Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. På skiftedagen All-ren og stålpleje Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Ved utilstrækkelig udsugning kan der dryppe em i maden. Vigtig med god udsugning da stegeos kan være skadelig for helbredet. Benyt gummihandsker 15

16 Skuffer og skabe vaskes På skiftedagen All-ren og stålpleje Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Benyt gummihandsker Fryser afrimes Efter behov Loft og lamper Efter behov All-ren og stålpleje Vask med varmt Benyt gummihandsker nedvaskes sæbevand, tør af med Opvaskemaskine vaskes indvendig og udvendig Kaffemaskine aftørres Røremaskine Mikrobølgeovn Dagligt Efter spild og på skiftedagen. En gang om måneden renses med kaffemaskinerens Efter spild/brug, dagligt sidst på dagen Efter brug og på skiftedag Følg anvisninger fra producenten Følg anvisninger fra producenten Sterilet Sterilet rent viskestykke. Filtre tages ud og renses og skylles. Tørres af udenpå. Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Forsigtighed ved udskiftning af opvaskemiddel da det er ætsende ved hudkontakt. Benyt gummihandsker Benyt gummihandsker Service og serveringsskåle m.m. vaskes Efter brug Skylles i lunken/kold vand og derfter opvaskemaskine Gryder og pander Efter brug Opvaskemaskine eller sæbevand Skærebrætter Efter brug og mellem Sterilet eller Opvask arbejdsgange Opvaskemaskine Vask med varmt vand og vaskemiddel Rengør mellem tilberedning af råvarer. Vask m. varmt vand og vaskemiddel, skyl grundig med varmt vand. Tjek jævnligt at skyllevandet i maskinen er 80 C. Udskift brætter med riller dybere end 2 mm. 16

17 Knive Efter brug og mellem arbejdsgange Sterilet eller Opvask Rengør mellem tilberedning af råvarer. Vask m. varmt vand og vaskemiddel, skyl grundig med varmt vand. Viskestykker/karklude Dagligt Maskinsæbe Rene viskestykker og karklude hver dag. Til vask hver aften Tør ikke hænder eller knive i brugte viskestykker eller karklude. Benyt papir Overvågning: Hver dag inden arbejdet påbegynder efterses om lokaler, inventer, redskaber m.m. er rengjort tilfredsstillende. Ved konstatering af mangelfuld rengøring foretages ekstra rengøring inden produktionen startes. 17

18 18 Eksempel Dato dd.mm. yyyy Opbevaring af rengøringsmidler og desinficeringsmidler Firma / Producent og produktnavn Clean care Opvask Clean care Sterilet Clean care All-ren Clean care Grundrens Clean care Ovn og Grill-rens Novadan Rensemiddel til kaffemaskiner m.v. Dosering og benyttes til Opvask ¼ dl. til 10 ltr. vand Rengøring ½ dl. til 10 ltr. vand Opvask ¼ - ½ dl. til 10 ltr. vand Alm. rengøring 1 dl. til 10 ltr. vand Alm. rengøring ¼ dl. til 10 ltr. vand Ekstra rengøring ½ dl. til 10 ltr. vand Normal dosering 2% = 2 dl. pr. 10 ltr. vand. Lettere rengøring 1 % = 1 dl. pr.10 ltr. vand. Ved kraftig besmudsning af fedt og olie, 4% = 4 dl. pr. 10 ltr. vand. Anvendes koncentreret. Påføres med sprøjtedysse, opvarm ovnen til 50, lad virke i min., skyl efter med rent vand. 40 g. pr. 10 ltr. vand Korrigerende handling Udført af (initialer)

19 19 Eksempel Personlig hygiejne Kontrolprogram 10 Kontrolparametre Procedurer Kontrolpunkt Personlig hygiejne Risiko Ved mangelfuld personlig hygiejne vil der være risiko for at overfører uønskede mikroorganismer fra personalet over i maden Forebyggelse Fastlagte procedurer for personlig hygiejne overholdes Det er skibskens ansvar at overholde den i egenkontrollen beskrevne personlige hygiejne. Kontrolansvarlig: Skibsføreren. Kritisk grænse Rent arbejdstøj Sygdomsfri Hyppig vask af hænder. Vask af hænder ved produktionsskift og altid efter toiletbesøg Sæbedispenser og engangshåndklæder i kabyssen og pantryet.. Handling ved fejl Yderlige instrukser om fastlagte procedurer Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5

20 20 Eksempel Skemaer Skema 1 Varemodtagelse Skema 2 Skema 3 Skema 4 Skema 5 Skema 6 Skema 7 Temperatur og adskillelse i opbevaringen Opvarmning og adskillelse i produktionen Rengøringskontrol Fejlrapport Vedligeholdelsesplan Revidering Skemaerne 1 5 er virksomhedens dokumentation for egenkontrol Skema 6 er til at noterer planlagt vedligeholdelse Skema 7 er til den årlige revidering af programmet

21 21 Eksempel Skema 1 Varemodtagelse Temperatur Mærkning Emballage Angiv frekvens for dokumentation 1 x ugentlig Andet: Metode Temperaturen måles enten med et indstikstermometer mellem 2 kølevarer eller med et infrarødt termometer på oversiden af fødevaren Dato og signatur Produkt Check: Mærkning Emballage X for OK / for fejl Målt C Sæt x ved fejl Skriv fejlrapport, skema 5 Gemmes i 2 år

22 NaturErhverv Skibene Skema 2 - Temperaturovervågning af varemodtagelsen og opbevaring Kontrol på modtagedagen Kølevarer v. last 8 C Frostvarer v. last -12 C (kun på modtagedag) Daglig kontrol Køleskabe 5 C (letfordærvelige fødevarer, råvarer og tilberedte fødevarer) Køleskab 1 Køleskab 2 Køleskab 3 Køleskab 4 Køleskab 5 Køleskabe 13 C (frugt og grønt) Køleskab 1 Køleskab 2 Fryseboks -18 C (Frosne varer) Fryseboks Fryseboks Fryseboks Udført af (initialer) Bemærkninger v. udsving eller mekanisk svigt Gemmes i 2 år 22

23 NaturErhverv Skibene Skema 3 Opvarmning Varmholdt Nedkøling Adskillelse Angiv frekvens for dokumentation 1 x Ugentlig Andet: Metode Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af fødevaren Produkt Produkt Produkt Produkt Mængde Mængde Mængde Mængde Temperatur efter varmebehandling (Minimum +75 C) Temperatur ved varmholdt (Minimum +65 C) Nedkøling start Klokken C Klokken C Klokken C Klokken C (Minimum +65 C) Nedkøling slut (Højst +10 C indenfor højst 3 timer) Klokken C Klokken C Klokken C Klokken C Overholdes adskillelsesplan for produktion? Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Sæt x ved fejl Skriv fejlrapport, skema 5 Dato og signatur Gemmes i 2 år 23

24 Kabyssen Pantryet NaturErhverv Skibene Skema 4 Dørk fejet og vasket Hylder og vægge vasket Loft og lamper nedvasket Ventilationen renset Køleskabe vasket Affald fjernet Affald fjernet Arbejdsborde aftørret Dørk vasket Surringsbeslag afvasket Køleskabe vasket Komfur vasket Køkkenvaske renset Vægge og døre Ovnen rengjort Emhætte og filtre vasket Aftørring af toppladen Skuffer og skabe vasket Fryser ren Loft og lamper nedvasket Koøje og karme vasket Opvaskemaskine vasket Kaffemaskine aftørret 24

25 Grej / service NaturErhverv Skibene Viskestykker/karklude Service og skåle Gryder og Pander Knive Skærebrætter Mikrobølgeovn Pålægsmaskine Røremaskine Kaffekander skyllet 25

26 NaturErhverv Skibene Skema 5 Fejlrapport Dato og signatur Fejl, beskriv fejlen Handling, beskriv hvad du har gjort ved det Gemmes i 2 år 26

27 NaturErhverv Skibene Skema 6 Vedligeholdelsesplan Område Planlagt vedligeholdelse Forventet udført Dato Udført Dato og signatur Gemmes i 2 år 27

28 NaturErhverv Skibene Skema 7 Revideringsskema Kontrol og revision Gennemgået emner Ja Nej Ved mangler beskrives fejlen og hvad der er gjort Vedligeholdelse: Alle lokaler gennemgået. Er vægge, lofter, døre, karme, maskiner samt redskaber intakte? (Skal være hele, jævne/glatte og let afvaskelige) Er lokalerne sikret mod skadedyr? Kontroller at der ikke er skadedyr! Rengøringsplanen Er rengøringsplanen tilstrækkelig og bliver den fulgt? Alle resultater fra egenkontrollen gennemgås (skemaer og afvigelsesrapporter). Er der rettet op på eventuelle fejl? Er egenkontrolprogrammet tilstrækkeligt? (Har der været mange afvigelser på bestemte områder, intensiveres overvågningen. Vær opmærksom på om, der er kommet nye aktiviteter, hvor det er nødvendigt at udvide egenkontrollen.) Er alle medarbejdere instrueret i egenkontrollens procedurer? Er indstikstermometer kalibreret mod is i vand og kogende vand? Dato: Kontrolansvarlig: Gemmes i 2 år 28

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Kontrolskema 1 Varemodtagelse

Kontrolskema 1 Varemodtagelse Kontrolskema 1 Varemodtagelse Dato Leverandørnavn & varetyper F. eks. køle-, frost- eller kolonialvarer Temperatur v/modtagelse Sæt hvis det ikke er OK (brug fejlskema) Signatur Danske Slagtermestres branchekode

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco.

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco. Egenkontrolprogram DGI Landsstævne 2009 Indhold Rengøring og desinfektion side 2 Personlig hygiejne side 3 Rengøringsplan side 4 Opbevaring side 5 Varmholdt mad side 5 Produktion, adskillelse side 6 Produktion,

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder med begrænset behandling af fødevarer. Eksemplet er vejledende og skal tilrettes

Læs mere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere Risikoanalyse, side 1 af 6 Område / Proces Risici Styring / Indkøb af varer Alle varer skal komme fra autoriserede eller registrerede virksomheder. Det kontrolleres, at leverandører er registreret eller

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer Egenkontrolprogram Hvad er egenkontrolprogram? Egenkontrol er et overvågningsprogram af forskellige procedurer, som du selv udfører i din levnedsmiddelvirksomhed. Overvågningen sker ved at du efter at

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Kontrolskema 1 Varemodtagelse

Kontrolskema 1 Varemodtagelse Kontrolskema 1 Varemodtagelse Dato Leverandør navn & varetyper eks. Køl, frost eller kolonial Temperatur v/modtagelse Signatur Sæt for ikke OK (brug fejlskema) Danske Slagtermestres branchekode version

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

HYGIEJNE INSTRUKS. v/anna Høgberg. Onsdag d. 17/6 2009

HYGIEJNE INSTRUKS. v/anna Høgberg. Onsdag d. 17/6 2009 HYGIEJNE INSTRUKS v/anna Høgberg Onsdag d. 17/6 2009 Dagens Program Instruks og videre formidling Forureningsformer Mikroorganismer Hygiejne Sygdom Egenkontrolprogram Viden Den ansvarlige for et midlertidigt/lejlighedsvis

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene?

Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene? Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene? Af Carsten Gydahl-Jensen, M.Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre for at

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

- gode råd til skibets egenkontrol

- gode råd til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol DEL 2 Til skib OG KABYS 1 Indholdsfortegnelse 2 1.0. Egenkontrol i praksis hvordan kommer jeg i gang 6 1.1. Personlig hygiejne 6 1.2. Proviantering

Læs mere

KEND KRAVENE TIL EGEN-

KEND KRAVENE TIL EGEN- KEND KRAVENE TIL EGEN- KONTROL Ledere af fødevarevirksomheder skal ifølge Hygiejneforordningen indføre, iværksætte og følge en fast procedure eller faste procedurer, der er baseret på HACCP-principperne.

Læs mere

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 Personlig hygiejne og rengøring FAKTA 4:1 Personlig hygiejne og rengøring Det er nødvendigt med en god personlig hygiejne og en god hygiejne i køkkenet, når du laver mad. Det er især vigtigt at vaske hænder

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 12 6 Virksomheder der tilbereder fødevarer uden opvarmning og opbevarer dem på køl/frost indtil servering/salg. F.eks.

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Side 1 af 15 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 5 Virksomheder der modtager færdigtilberedt varm mad kort tid før Skriv hvad du laver her: Modtager

Læs mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere Fødevarestyrelsen - Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med m... Side 1 af 11 Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere publikationsliste forside forside

Læs mere

Egenkontrolprogram. for afsnitskøkkener og ismaskiner

Egenkontrolprogram. for afsnitskøkkener og ismaskiner Egenkontrolprogram for afsnitskøkkener og ismaskiner Sydvestjysk Sygehus SYGEHUSKØKKENET OG INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Rubrik C. Relevante kemiske sundhedsfarer. Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 9 Virksomheder der varmebehandler fødevarer som nedkøles fryses med henblik

Læs mere

- gode råd til skibets egenkontrol

- gode råd til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol DEL 2 Til skib OG KABYS 1 1.0. Egenkontrol i praksis hvordan kommer jeg i gang 6 1.1. Personlig hygiejne 6 1.2. Proviantering 10 1.3. Klargøring 12

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 8 Virksomheder der bager brød og kager og lignende der efter varmebehandling kan opbevares ved rumtemperatur i mere

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Egenkontrolprogram. for afsnitskøkkener og ismaskiner

Egenkontrolprogram. for afsnitskøkkener og ismaskiner Egenkontrolprogram for afsnitskøkkener og ismaskiner Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED December 2013 Indholdsfortegnelse Formål og baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering...

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA FISKEVIRKSOMHED DER PRODUCERER KOLDRØGET OG GRAVAD FISK Når en fiskevirksomhed laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive hvor, hvor mange og hvor

Læs mere

Indhold. Forbeholdt fødevareregionen: Egenkontrolprogrammet er godkendt. Den: 11.april 2005 AF:

Indhold. Forbeholdt fødevareregionen: Egenkontrolprogrammet er godkendt. Den: 11.april 2005 AF: Indhold 1. Beskrivelse af Børnehuset 2. Varemodtagelse. 3. Opbevaring. 4. Produktion. 5. Rengøringsplan. 6. Personlig hygiejne. 7. Diverse skemaer. 8. Skemaer over mikroorganismer. 8. Skemaer med sygdomsfremkaldende

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN STORKØKKEN DER PRODUCERER OG LEVERER FÆRDIGRETTER TIL ÆLDRE Når et storkøkken laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive, hvor, hvor

Læs mere

Medarbejderne i boden skal kende folderen Medarbejder i en madbod - hva så?, der ligeledes fremsendes af Roskilde Festival.

Medarbejderne i boden skal kende folderen Medarbejder i en madbod - hva så?, der ligeledes fremsendes af Roskilde Festival. roskilde festival Roskilde Festival har udarbejdet denne folder til personer, der beskæftiger sig med madhandel på Roskilde Festival. I folderen kan du læse regler og retningslinier for, hvilke krav fødevaredirektoratet

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 25 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 9 Virksomheder der varmebehandler fødevarer som nedkøles eller fryses Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Egenkontrol Fødevarer, den Bruun & Nielsen A/S

Egenkontrol Fødevarer, den Bruun & Nielsen A/S Egenkontrol Fødevarer, den 10-01-2017 Bruun & Nielsen A/S Virksomheden transporterer: Emballeret Ikke-emballeret Temperaturfølsomme fødevarer Ja Nej Ikke-temperaturfølsomme fødevarer Ja Nej Bruun & Nielsen

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 7 Virksomheder der varmebehandler fødevarer og holder dem varme indtil salg eller servering. F.eks. sovse, varme retter

Læs mere

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Kapitel 4 side 37 Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Fødevaresikkerhed handler om, at maden ikke må være sundhedsskadelig eller sygdomsfremkaldende. Fisk og skaldyr bør ligesom andre fødevarer

Læs mere

Huskeregler for god køkkenhygiejne

Huskeregler for god køkkenhygiejne Huskeregler for god køkkenhygiejne 10 huskeregler 1) Tag ringe, ur og armbånd af ved madlavning. 2) Bær forklæde. 3) Vask dine hænder, gerne helt op til albuerne, i 15 sek. 4) Vask hænder ved hvert nyt

Læs mere

Hygiejne ved flaskeernæring

Hygiejne ved flaskeernæring Hygiejne ved flaskeernæring Denne pjece indeholder generel information omkring hygiejne, når dit barn får mad på flaske. Dette gælder både udmalket modermælk og modermælkserstatning. For at undgå infektioner

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter

gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter marts 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af virksomheden. 2. Råvarer. (dyrket her / indkøbt) 3. Produktion. 4.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførslen af egenkontrol i daginstitutionen, der får leveret mad af Fru Hansen Kælder. Den risikovurdering og hygiejnepraksis, der ligger

Læs mere

HYGIEJNE REGLER I samarbejde med Coop Kvalitet, september 2016

HYGIEJNE REGLER I samarbejde med Coop Kvalitet, september 2016 Høj fødevaresikkerhed er meget vigtigt for Coop. I dette dokument beskrives derfor, hvilke forventninger og krav, der stilles til aktørerne, som håndterer eller tilvirker/fremstiller fødevarer under aktiviteten.

Læs mere

Medarbejder i en madbod... - hva' så?

Medarbejder i en madbod... - hva' så? Medarbejder i en madbod... - hva' så? Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter)

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) roskilde festival Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den vagtansvarlige i boden

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Afdelingen for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Mejeriforeningen/Dansk Kvæg Slutrapport

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

MEDARBEJDER I EN MADBOD... - HVA' SÅ?

MEDARBEJDER I EN MADBOD... - HVA' SÅ? MEDARBEJDER I EN MADBOD... - HVA' SÅ? Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Mad og drikke i Gl. Brabrand Dagtilbud

Mad og drikke i Gl. Brabrand Dagtilbud Mad og drikke i Gl. Brabrand Dagtilbud - 1 - Med henblik på, at alle børn i dagtilbuddet skal have en god opvækst med mulighed for at udnytte egne evner bedst muligt, vil vi udvikle mål og handlingsplaner

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS

INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS Vigtige telefonnumre Alle problemområder: Eva Agger: 40144926 Gas/vandproblem: Jacob Ussing: 29423824 Ellers ring dagens vagt: Dagens vagt: INFORMATIONER KØKKEN Velkommen

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Et rent grundlag Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Generelle rengøringsfakta Hvordan udføres rengøring (faser) Rengøringsmidler Desinfektion og desinfektionsmidler Rengøringskontrol Rengøringsprocedurens

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Medarbejder i en madbod... -hva' så?

Medarbejder i en madbod... -hva' så? Medarbejder i en madbod... -hva' så? Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Copyright 2012: Beate Mulvana Grandahl og Bogsnedkeren/BookWare

Copyright 2012: Beate Mulvana Grandahl og Bogsnedkeren/BookWare Spar penge Spar tid Skån miljøet Spis dine madrester Af Beate Mulvana Grandahl 1. udgave, maj 2012 Copyright 2012: Beate Mulvana Grandahl og Bogsnedkeren/BookWare Redaktør: Beate Mulvana Grandahl Dtp:

Læs mere

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA 1 VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA Skemaet er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger 1 om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Hvad du skal være opmærksom på, når du fraflytter din bolig?... 3 Vedligeholdelseskontoen... 3 Forsyn...

Læs mere

Klargøring af lejemål ved fraflytning

Klargøring af lejemål ved fraflytning Klargøring af lejemål ved fraflytning 1 Huskeliste Det kan være stressende at flytte, og det er nemt at miste overblikket over, hvad der er rengjort og ordnet og hvad der mangler i forbindelse med en flytning.

Læs mere

Medbring selv lyskilder og evt. stikdåser/forlængerledninger. Kaffebrygning er muligt i Open Space medbring selv kaffe.

Medbring selv lyskilder og evt. stikdåser/forlængerledninger. Kaffebrygning er muligt i Open Space medbring selv kaffe. BRUG AF OPEN SPACE Parkering i Den Grå Kødby er privat. Det er muligt at parkere en time gratis i Den Hvide Kødby. Derudover er der parkeringsanlæg i DGI Byen, samt alm. billetparkering i områderne omkring

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Medbring selv lyskilder og evt. stikdåser/forlængerledninger. Kaffebrygning er muligt i Open Space medbring selv kaffe.

Medbring selv lyskilder og evt. stikdåser/forlængerledninger. Kaffebrygning er muligt i Open Space medbring selv kaffe. BRUG AF OPEN SPACE Parkering i Den Grå Kødby er privat. Det er muligt at parkere en time gratis i Den Hvide Kødby. Derudover er der parkeringsanlæg i DGI Byen, samt alm. billetparkering i områderne omkring

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune ROSKILDE KOMMUNE Sundhedsplejen Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune Institution og dato. Korallen 28/1 2013 Antal børn 2o-24 Leder Annette Lindgren Christoffersen Hygiejne

Læs mere