Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9"

Transkript

1 Indhold Indledning side 2, 3 Virksomhedsbeskrivelse side 4 Varemodtagelse side 5 Køle- og frostskabe/rum side 6 Adskillelsesplan, opbevaring side 7 Adskillelsesplan, produktion side 8 Opvarmning, varmholdt side 9 Nedkøling side 10 Færdigvarer, buffet side 11 Vedligeholdelse, skadedyr side 12 Rengøring og desinfektion side 13 Rengørings- og hygiejneplan side 14,15,16,17 Opbevaring af rengøringsmidler side 18 Personlig hygiejne side 19 Skema er side 20 Dokumentation side 21,22,23,24,25,26 Vedligeholdelsesplan side 27 Revideringsskema side 28 1

2 Indledning programmet er udarbejdet den 00/00/00 af. Programmet er opbygget i henhold til gældende bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder efter principperne i HACCP- systemet og tilrettet skibet: Analyse af mulige sundhedsrisici. Afgørelse af hvilke af sundhedsrisici, der kan styres. Gennemførelse af overvågningsprocedurer. Iværksættelse af foranstaltninger til løsninger, når overvågningsprocedurerne afslører fejl Regelmæssig revision af analysen, de kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurerne. Efter ovennævnte principper er egenkontrolprogrammet opbygget i 6 hovedpunkter: Modtagelse af og opbevaring af rå- og færdigvarer. Produktion. Færdigvarer. Vedligeholdelse. Rengøring og desinfektion. Personlig hygiejne. Når programmet tages i brug afprøves alle procedurer hvori der indgår en temperaturmåling og /eller et tidsinterval. Resultaterne skrives ind i det respektive kontrolskema og hvis proceduren holder sig inden for den fastsatte kritiske grænse, følges denne procedurer hver gang. Hvis det der i mod viser sig, at den kritiske grænse overskrides, skal den pågældende procedure justeres således at den fastsatte grænse kan overholdes fremover i den daglige arbejdsrutine. De kritiske punkter, overvågningsprocedurer, korrigerende handlinger, frekvenser m.m. er angivet i egenkontrollens kontrolprogrammer. 2

3 Kontrolprogrammerne skal følges og hvis der foretages ændringer i de daglige procedurer eller ændringer i andre forhold, der har indflydelse på procedurerne, skal kontrolprogrammerne revideres. Når egenkontrolprogrammet kører, foretages der visuel overvågning om de fastlagte procedurer overholdes samt periodevis temperaturkontrolmålinger og noteret overvågning på rengøring. I tidsplanen er angivet frekvenser for overvågning og dokumentation. Hvis der ved den målte eller visuelle overvågning konstateres afvigelser, vil der blive udarbejdet en afvigelsesrapport med oplysning om hvilken fejl der er konstateret, hvad der er sket med fødevaren, køleskabet m.m., hvad der er gjort for at fejlen ikke gentager sig og om der skal revideres i egenkontrolprogrammet. Procedurerne i afsnittene rengøring og desinfektion samt personlig hygiejne er gældende i relevant omfang i alle skibets aktiviteter. programmet vil én gang om året blive vurderet ekstra kritisk i forhold til den aktuelle produktion og indretning for at sikre, at der er overensstemmelse mellem beskrevne procedurer og den øjeblikkelige produktion. Ved revisionen af programmet bliver kabyssen, pantryet og opbevaringsrum, ligeledes gennemgået kritisk for vedligeholdelse. programmet opbevares hos skibsken og er altid tilgængelig for øvrige besætning og kontrolorgan. 3

4 Virksomhedsbeskrivelse Navn på virksomhed/rederi ansvarlig: Den ombordværende skibs Lokaler Kabys med tilberedning af varm mad og opvask Pantry Øvrigt rum med kummefryser Varesortiment Varmt og koldt mad Kolde og varme drikke 4

5 Varemodtagelse Kontrolprogram 1 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer Forebyggelse Temperaturkontrol Kritisk grænse Fersk fisk +2 C L mærket kød +2 C Pasteuriserede æg og hvider +4 C Kød og pålægsvarer +5 C Mejeri +5 C Mælk, kortvarigt +8 C Frostvarer -18 C Frostvarer, kortvarigt -15 C Handling ved fejl Vurdering. Evt. kassere varen Kontrolpunkter Mærkningskrav Producentens navn m.v. og oprindelsessted. Varebetegnelse Angivelse af ingredienser Mængdeangivelse af ingredienser Nettoindhold Holdbarhedsangivelser samt særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter Evt. supplerende bestemmelser for dybfrosne fødevarer Evt. supplerende bestemmelser for kød og kødvarer Evt. supplerende bestemmelser for fisk og fiskevarer Procedurer Varer indkøbes lokalt på besætningens skiftedag, der tages i videst mulig omfang højde for at kølekæden ikke må brydes under trans Procedurer Varer indkøbes lokalt på besætningens skiftedag, der tages i videst mulig omfang højde for at kølekæden ikke må brydes under transport. Køle- og frostvarer stilles på køl og frost straks ankomst til skibet. Overvågning ved indkøb Check mærkning, lovkrav Check emballage, intakt emballage Check temperatur Temperatur måles med et infrarødt termometer på oversiden af varen ved modtagelsen. Dokumentation Ved indkøb skrives den målte temperatur ind i skema 1. Samtidig kvitteres der for, at mærknings- og emballagekontrol er foretaget. Kontrolansvarlig: Skibsken Emballage Emballagen skal være hel 5

6 Temperatur i køle- og frostbokse Kontrolprogram 2 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer Forebyggelse Temperaturkontrol. Daglig visuel aflæsning af fastmonterede termometre Kritisk grænse (max temperatur) Fersk fisk +2 C L mærket kød +2 C Pasteuriserede æg og hvider +4 C Kød og pålægsvarer +5 C Mejeri +5 C Frostvarer -18 C Handling ved fejl Varen vurderes. Er varen frisk i udseende og lugt kan den anvendes opvarmet til over +75 C. Varer med afvigende udseende og lugt skal kasseres. Procedurer Der er faste termometre i alle køle- og frostbokse. Hver dag aflæses de faste termometre og der foretages periodevis temperaturmåling. Temperatur måles med et håndtermometer det varmeste sted i skabet. Temperaturen måles for at sikre, at der er overensstemmelse mellem faste termometre og den faktiske temperatur i skabet. Dokumentation 1 til 2 gange på en udmønstring skrives den målte temperatur ind i skema 2. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for opbevaring overholdes, Kontrolprogram 3. Kontrolansvarlig: Skibsken Temperaturen i skabet/rummet justeres ned og overvågningen intensiveres i en periode, indtil der er sikkerhed for korrekt temperatur Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 6

7 Adskillelsesplan, opbevaring Kontrolprogram 3 Kontrolparametre Kritisk Kontrolpunkt Adskillelse af rå- og færdigvarer Risiko Krydsforurening. Bakterier kan vandre fra ferskvarer til færdigvarer og give anledning til hygiejniske problemer Forebyggelse Udarbejdning af plan for adskillelse. Kritisk grænse Ferske- og færdigbehandlede fødevarer skal opbevares i adskilt orden Handling ved fejl Omplacering. Yderlig instruktion til personalet om fastlagte adskillelsesprocedurer Kontrolpunkter Lagervarer Opbevares i tillukkede emballager fri af gulv Opbevaring af rengøringsmidler Rengøringsmidler og rekvisitter opbevares på særskilt plads væk fra køkken Overvågning Daglig visuel check om adskillelsesplan overholdes Adskillelsesplan for opbevaring Nr. Skab Højst Indhold 1 Køleskab +2 C Fersk kød og fisk på særskilt hylder, nederst, eller særskilte sektioner 2 Køleskab + 5 C Mejerivarer 3 Køleskab + 10 C Grøntsager, evt. halvkonserves og 4 5 Køleskab + 5 C Pålæg, salater og færdigvarer 6 Køleskab 7 Køleskab 1 Frostboks -18 C Indpakkede frostvarer Tørvarer opbevares i lukkede emballager, fri af gulv, på lager Dokumentation 1-2 gange på hver udmønstring kvitteres i skema 2 for, at adskillelsesplanen overholdes Kontrolansvarlig: Skibsken 7

8 Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 Adskillelsesplan, produktion Kontrolprogram 4 Kontrolparametre Kritisk Kontrolpunkt Adskillelse af rå- og færdigvarer Risiko Krydsforurening. Bakterier kan vandre fra ferskvarer til færdigvarer og give anledning til hygiejniske problemer Forebyggelse Udarbejdning af plan for adskillelse. Efter håndtering af ferske fødevarer vaskes og desinficeres berørte overflader og redskaber i tilstrækkeligt omfang Ved eventuel tidsadskilt håndtering af rå- og færdigvarer på samme bord, vaskes og desinficeres ved produkttypeskift Kritisk grænse Håndtering af ferske fødevarer skal være adskilt for håndtering af færdigvarer. Handling ved fejl Omplacering af håndteringen. Rengøring og desinfektion af berørte overflader og redskaber. Yderlig instruktion til personalet om fastlagte adskillelsesprocedurer 8

9 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Mikroorganismer overlever og kan give anledning til hygiejniske problemer Forebyggelse Temperaturstyring Kritisk grænse ((mindst temperatur) +75 C i hele retten +65 C i hele retten ved varmholdt Handling ved fejl Ekstra opvarmning til minimum +75 C. Undtagelser fra krav om 75 C Ved tilvirkning af hele kødstykker Ved portionsvis servering af kød, som forbrugeren ikke ønsker gennemstegt Ved tilvirkning og servering af hønseæg enkeltvis Ved tilvirkning af øvrige fødevarer, der af hensyn til fødevarens karakter ikke kan opvarmes eller genopvarmes til mindst +75 C, og opvarmningen eller genopvarmningen til en lavere temperatur ikke er forbundet med hygiejniske problemer Opvarmning Overvågning Fødevarer med opvarmningskrav på minimum +75 C bliver løbende målt ved opvarmning. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den opvarmede fødevare. Herudover holdes øje med typiske identifikationer for hvornår en fødevare er gennemstegt, fx kødets farve og struktur, klar kødsaft m.v. Dokumentation 1 til 2 gange på hver udmønstring skrives den målte temperatur i skema 3. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for produktion overholdes. Overvågning Der foretages løbende visuel kontrol. Herudover foretages løbende stikprøve temperaturmålinger i varmholdt mad. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den varmholdte mad. Dokumentation 1 x ugentlig skrives den målte temperatur i skema 3, hvis der bliver brugt opvarmning. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for produktion overholdes. Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 9

10 Nedkøling Kontrolprogram 6 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer og sporer Forebyggelse Temperaturstyring Kritisk grænse Temperaturintervallet fra +65 C til +10 C skal passeres på højst 3 timer. Skal opbevares ved højst +5 C. Handling ved fejl Genopvarmning til +75 C og fornyet nedkøling i mindre portioner Overvågning Nedkøling af varmt mad foretages i videst mulig omfang i særskilt køleskab, fødevarer deles i mindre portioner, for hurtigere nedkøling. Der foretages løbende stikprøvekontrol af temperatur i nedkølet mad, senest efter 3 timer nedkøling. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den nedkølede fødevare. Dokumentation Der skrives den målte temperatur i skema 3. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for produktion overholdes. Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 10

11 Færdigvarer, buffet Kontrolprogram 7 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer Forebyggelse Maden opbevares ved minimum +5 C eller ved minimum +65 C. Kritisk grænse Mad der opbevares i mere end 3 timer skal opbevares ved enten højst +5 C eller mindst +65 C. Mad der holdes varmholdt ved +65 C eller derover, skal umiddelbar forinden opvarmes til minimum +75 C Handling ved fejl Kassation eller opvarmning til over +75 C. Yderligere instrukser til personalet om fastlagte procedurer Buffet Der anrettes kold buffet, med ikke varmholdte lune retter, da muligheden ikke forefindes. Buffeten bliver serveret i maks. 1 time. Kold buffet Kold buffet anrettes og opbevares i kølerum ved højst +5 C. Eventuelle rester fra buffeten kasseres Overvågning Periodevis temperaturmåling i kold mad. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den kolde mad. Dokumentation 1 til 2 gang på hver udmønstring skrives den målte temperatur i skema 2 og 3 Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 11

12 Vedligeholdelse, skadedyrssikring Kontrolprogram 8 Kontrolparametre Kontrolpunkt Vedligeholdelse Risiko Mangelfuld vedligeholdelse af lokaler og inventar. Forebyggelse: Løbende vedligeholdelse. Kritisk grænse Defektheder der kan udgøre en risiko for sundhedsfarer Handling ved fejl Defektheder der kan udgøre en risiko for sundhedsfare udbedres straks. Anden vedligeholdelse noteres i vedligeholdelsesskema Kontrolpunkt Skadedyrssikring Risiko Forurening af lokaler, fødevarer m.m. Forebyggelse Skadedyrsikre lokaler. Der er sjældent skadedyr om bord, men hvis der er skrides til handling. Kritisk grænse Ingen skadedyr Overvågning, vedligeholdelse Daglig visuel rutinemæssig overvågning. Fejl og mangler der kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko bliver udbedret straks. Fejl og mangler der ikke udgør en direkte sundhedsrisiko, men som overskrider gældende regler, bliver planlagt udbedret. Mindst én gang om året, ved revision af egenkontrolprogrammet, bliver lokaler og inventar gennem gået ekstra kritisk for fejl og mangler. Dokumentation Nedskrivning af fejl og mangler i vedligeholdelsesplan, skema 6 Årlig revision af egenkontrolprogrammet, herunder vedligeholdelse, skema 7 Overvågning, skadedyrsikring Løbende eftersyn af lokaler og tilstedeværelse af skadedyr. Dokumentation Nedskrivning af fejl og mangler i vedligeholdelsesplan, skema 6 Årlig revision af egenkontrolprogrammet, herunder skadedyrssikring, skema 7 Handling ved fejl Bekæmpelse iværksættes. Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 12

13 Rengøring og desinfektion Kontrolprogram 9 Kontrolparametre Kontrolpunkt Rengøring Risiko Snavsansamlinger, opformering af mikroorganismer arbejdsmiljøet, forurening af fødevarer Forebyggelse Løbende rengøring og desinfektion. Udarbejdning af rengøringsplan. Produkt og dosseringsanvisning på kemi skal overholdes Der skal anvendes et godkendt desinfektionsmiddel. Ved desinfektion i opvaskemaskine skal sidste hold skyllevand være minimum +80 C Redskaber, overflader m.m. der kommer i direkte kontakt med uemballerede fødevarer skal som hovedregel desinficeres Kritisk grænse Lokaler, inventar, redskaber m.m. skal være vel rengjorte og desinficeret i tilstrækkeligt omfang. Rengøringsmidler Det tilstræbes at der indkøbes rengøringsmidler som er miljøvenlige, f.eks. svanemærket. Procedurer Der er udarbejdet en rengøringsplan. Kabyssen følger en rengøringsplan Overvågning og dokumentation for køkken Der kvitteres dagligt for udført rengøring, skema 4 Overvågning og dokumentation for Banebar Daglig visuel overvågning. Ved mangelfuld rengøring gøres rent og fejlen skrives i fejlrapport Opvaskemaskiner Der foretages en daglig visuel aflæsning af maskinens termometer (minimum +80 C.). Herudover foretages periodevis temperaturmåling i sidste hold skyllevand. Dokumentation Fejlrapportering Kontrolansvarlig: Skibsken Handling ved fejl Ekstra rengøring/ desinfektion inden produktionsstart. Yderligere instrukser til personale. Eventuel revidering af rengøringsplan Ved fejl på opvaskemaskine tilkaldes en reparatør Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 13

14 RENGØRINGS- OG HYGIEJNEPLAN Pantryet Hyppighed Rengøringsmiddel Rengøringsrutine Forebyggelsesmidler Udføres Dørk fejes og vaskes Efter spild og sidst på dagen. Grundig vask før skiftedag All-ren til daglig Grundrens på skiftedag Fej, vask m. varmt sæbevand. Skyl med rent vand. Hylder vaskes Efter spild. Ugentlig Sterilet Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Proviantskab rengøres Til skiftedag Sterilet Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Pålægsmaskine Efter brug Sterilet Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vægge, døre, koøjer, dørrammer nedvaskes Loft og lamper nedvaskes Efter spild. På skiftedag. Efter nødvendighed, vejledende, hver 3. mdr. All-ren All-ren Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Benyt gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Check udløbsdatoer Før hver afmønstring På hver vagt Noter hvis der er noget som skal bruges på næste tur. Affald fjernes Hver dag Hver dag Håndvask efter håndtering. Kabyssen Hyppighed Rengøringsmiddel Rengøringsrutine Forebyggelsesmidler Udføres af Affald fjernes Dagligt, sidst på dagen af Til affaldscontainer Håndvask efter håndtering Arbejdsborde aftørres Efter spild og mellem arbejdsgange og sidst på dagen Sterilet Rengør mellem tilberedning af råvarer. Vask med sterilet. Benyt gummihandsker 14

15 Dørk fejes og vaskes Efter spild og sidst på dagen All-ren til daglig Grundrens på skiftedag Fej, vask m. varmt sæbevand. Skyl med rent vand. Benyt gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Håndvask efter håndtering. Komfur vaskes Surringsbeslag vaskes Køleskabe vaskes indvendig og udvendig Køkkenvaske og afløb renses Vægge v. arbejdsborde nedvaskes Øvrige vægge, døre, koøjer og dørrammer Ovnen vaskes udvendig og indvendig, tørres af Efter spild og sidst på dagen Dagligt, sidst på dagen Efter spild og på skiftedagen Dagligt, sidst på dagen Efter spild, dagligt og grundig før skiftedag Efter spild og før skiftedag Efter spild og ellers på skiftedag Sterilet, pladerne skures med grill-sten Sterilet Sterilet, udvendig afsluttes med stålpleje Skuremiddel eller sæbevand All-ren og stålpleje All-ren og stålpleje Ovnrens, alternativt en pasta af tvekulsort natron og vand Tør af i løbet af dagen, rengør sidst på dagen Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vask hylder, køleskab indvendig og udvendig. Rengør i løbet af dagen, specielt mellem de forskellige arbejdsgange Tør af i løbet af dagen, rengør sidst på dagen Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Rengør efter producentens anvisning Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker og hvad producenten anbefaler Emhætte vaskes og filtre vaskes i opvaskemaskine Aftørring af toppladen på overskabene På skiftedagen All-ren og stålpleje Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. På skiftedagen All-ren og stålpleje Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Ved utilstrækkelig udsugning kan der dryppe em i maden. Vigtig med god udsugning da stegeos kan være skadelig for helbredet. Benyt gummihandsker 15

16 Skuffer og skabe vaskes På skiftedagen All-ren og stålpleje Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Benyt gummihandsker Fryser afrimes Efter behov Loft og lamper Efter behov All-ren og stålpleje Vask med varmt Benyt gummihandsker nedvaskes sæbevand, tør af med Opvaskemaskine vaskes indvendig og udvendig Kaffemaskine aftørres Røremaskine Mikrobølgeovn Dagligt Efter spild og på skiftedagen. En gang om måneden renses med kaffemaskinerens Efter spild/brug, dagligt sidst på dagen Efter brug og på skiftedag Følg anvisninger fra producenten Følg anvisninger fra producenten Sterilet Sterilet rent viskestykke. Filtre tages ud og renses og skylles. Tørres af udenpå. Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Forsigtighed ved udskiftning af opvaskemiddel da det er ætsende ved hudkontakt. Benyt gummihandsker Benyt gummihandsker Service og serveringsskåle m.m. vaskes Efter brug Skylles i lunken/kold vand og derfter opvaskemaskine Gryder og pander Efter brug Opvaskemaskine eller sæbevand Skærebrætter Efter brug og mellem Sterilet eller Opvask arbejdsgange Opvaskemaskine Vask med varmt vand og vaskemiddel Rengør mellem tilberedning af råvarer. Vask m. varmt vand og vaskemiddel, skyl grundig med varmt vand. Tjek jævnligt at skyllevandet i maskinen er 80 C. Udskift brætter med riller dybere end 2 mm. 16

17 Knive Efter brug og mellem arbejdsgange Sterilet eller Opvask Rengør mellem tilberedning af råvarer. Vask m. varmt vand og vaskemiddel, skyl grundig med varmt vand. Viskestykker/karklude Dagligt Maskinsæbe Rene viskestykker og karklude hver dag. Til vask hver aften Tør ikke hænder eller knive i brugte viskestykker eller karklude. Benyt papir Overvågning: Hver dag inden arbejdet påbegynder efterses om lokaler, inventer, redskaber m.m. er rengjort tilfredsstillende. Ved konstatering af mangelfuld rengøring foretages ekstra rengøring inden produktionen startes. 17

18 18 Eksempel Dato dd.mm. yyyy Opbevaring af rengøringsmidler og desinficeringsmidler Firma / Producent og produktnavn Clean care Opvask Clean care Sterilet Clean care All-ren Clean care Grundrens Clean care Ovn og Grill-rens Novadan Rensemiddel til kaffemaskiner m.v. Dosering og benyttes til Opvask ¼ dl. til 10 ltr. vand Rengøring ½ dl. til 10 ltr. vand Opvask ¼ - ½ dl. til 10 ltr. vand Alm. rengøring 1 dl. til 10 ltr. vand Alm. rengøring ¼ dl. til 10 ltr. vand Ekstra rengøring ½ dl. til 10 ltr. vand Normal dosering 2% = 2 dl. pr. 10 ltr. vand. Lettere rengøring 1 % = 1 dl. pr.10 ltr. vand. Ved kraftig besmudsning af fedt og olie, 4% = 4 dl. pr. 10 ltr. vand. Anvendes koncentreret. Påføres med sprøjtedysse, opvarm ovnen til 50, lad virke i min., skyl efter med rent vand. 40 g. pr. 10 ltr. vand Korrigerende handling Udført af (initialer)

19 19 Eksempel Personlig hygiejne Kontrolprogram 10 Kontrolparametre Procedurer Kontrolpunkt Personlig hygiejne Risiko Ved mangelfuld personlig hygiejne vil der være risiko for at overfører uønskede mikroorganismer fra personalet over i maden Forebyggelse Fastlagte procedurer for personlig hygiejne overholdes Det er skibskens ansvar at overholde den i egenkontrollen beskrevne personlige hygiejne. Kontrolansvarlig: Skibsføreren. Kritisk grænse Rent arbejdstøj Sygdomsfri Hyppig vask af hænder. Vask af hænder ved produktionsskift og altid efter toiletbesøg Sæbedispenser og engangshåndklæder i kabyssen og pantryet.. Handling ved fejl Yderlige instrukser om fastlagte procedurer Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5

20 20 Eksempel Skemaer Skema 1 Varemodtagelse Skema 2 Skema 3 Skema 4 Skema 5 Skema 6 Skema 7 Temperatur og adskillelse i opbevaringen Opvarmning og adskillelse i produktionen Rengøringskontrol Fejlrapport Vedligeholdelsesplan Revidering Skemaerne 1 5 er virksomhedens dokumentation for egenkontrol Skema 6 er til at noterer planlagt vedligeholdelse Skema 7 er til den årlige revidering af programmet

21 21 Eksempel Skema 1 Varemodtagelse Temperatur Mærkning Emballage Angiv frekvens for dokumentation 1 x ugentlig Andet: Metode Temperaturen måles enten med et indstikstermometer mellem 2 kølevarer eller med et infrarødt termometer på oversiden af fødevaren Dato og signatur Produkt Check: Mærkning Emballage X for OK / for fejl Målt C Sæt x ved fejl Skriv fejlrapport, skema 5 Gemmes i 2 år

22 NaturErhverv Skibene Skema 2 - Temperaturovervågning af varemodtagelsen og opbevaring Kontrol på modtagedagen Kølevarer v. last 8 C Frostvarer v. last -12 C (kun på modtagedag) Daglig kontrol Køleskabe 5 C (letfordærvelige fødevarer, råvarer og tilberedte fødevarer) Køleskab 1 Køleskab 2 Køleskab 3 Køleskab 4 Køleskab 5 Køleskabe 13 C (frugt og grønt) Køleskab 1 Køleskab 2 Fryseboks -18 C (Frosne varer) Fryseboks Fryseboks Fryseboks Udført af (initialer) Bemærkninger v. udsving eller mekanisk svigt Gemmes i 2 år 22

23 NaturErhverv Skibene Skema 3 Opvarmning Varmholdt Nedkøling Adskillelse Angiv frekvens for dokumentation 1 x Ugentlig Andet: Metode Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af fødevaren Produkt Produkt Produkt Produkt Mængde Mængde Mængde Mængde Temperatur efter varmebehandling (Minimum +75 C) Temperatur ved varmholdt (Minimum +65 C) Nedkøling start Klokken C Klokken C Klokken C Klokken C (Minimum +65 C) Nedkøling slut (Højst +10 C indenfor højst 3 timer) Klokken C Klokken C Klokken C Klokken C Overholdes adskillelsesplan for produktion? Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Sæt x ved fejl Skriv fejlrapport, skema 5 Dato og signatur Gemmes i 2 år 23

24 Kabyssen Pantryet NaturErhverv Skibene Skema 4 Dørk fejet og vasket Hylder og vægge vasket Loft og lamper nedvasket Ventilationen renset Køleskabe vasket Affald fjernet Affald fjernet Arbejdsborde aftørret Dørk vasket Surringsbeslag afvasket Køleskabe vasket Komfur vasket Køkkenvaske renset Vægge og døre Ovnen rengjort Emhætte og filtre vasket Aftørring af toppladen Skuffer og skabe vasket Fryser ren Loft og lamper nedvasket Koøje og karme vasket Opvaskemaskine vasket Kaffemaskine aftørret 24

25 Grej / service NaturErhverv Skibene Viskestykker/karklude Service og skåle Gryder og Pander Knive Skærebrætter Mikrobølgeovn Pålægsmaskine Røremaskine Kaffekander skyllet 25

26 NaturErhverv Skibene Skema 5 Fejlrapport Dato og signatur Fejl, beskriv fejlen Handling, beskriv hvad du har gjort ved det Gemmes i 2 år 26

27 NaturErhverv Skibene Skema 6 Vedligeholdelsesplan Område Planlagt vedligeholdelse Forventet udført Dato Udført Dato og signatur Gemmes i 2 år 27

28 NaturErhverv Skibene Skema 7 Revideringsskema Kontrol og revision Gennemgået emner Ja Nej Ved mangler beskrives fejlen og hvad der er gjort Vedligeholdelse: Alle lokaler gennemgået. Er vægge, lofter, døre, karme, maskiner samt redskaber intakte? (Skal være hele, jævne/glatte og let afvaskelige) Er lokalerne sikret mod skadedyr? Kontroller at der ikke er skadedyr! Rengøringsplanen Er rengøringsplanen tilstrækkelig og bliver den fulgt? Alle resultater fra egenkontrollen gennemgås (skemaer og afvigelsesrapporter). Er der rettet op på eventuelle fejl? Er egenkontrolprogrammet tilstrækkeligt? (Har der været mange afvigelser på bestemte områder, intensiveres overvågningen. Vær opmærksom på om, der er kommet nye aktiviteter, hvor det er nødvendigt at udvide egenkontrollen.) Er alle medarbejdere instrueret i egenkontrollens procedurer? Er indstikstermometer kalibreret mod is i vand og kogende vand? Dato: Kontrolansvarlig: Gemmes i 2 år 28

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00898 02.04.2012 Hygiejnevejledningen 2. april 2012 1. Indledning... 13 1.1 Regler om fødevarehygiejne... 13 1.2 Regler

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

På besøg hos butiksslagteren. Rengøringstjek og mulige smitteveje

På besøg hos butiksslagteren. Rengøringstjek og mulige smitteveje På besøg hos butiksslagteren Rengøringstjek og mulige smitteveje Udarbejdet af Peter Mortensen, Eksamensopgave i AU Hygiejne og Rengøringsteknik, modul 1. marts april 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning.Side

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner

Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner EU-udbud 2005/S 127-125997 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser.... 4 1.1

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere