Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9"

Transkript

1 Indhold Indledning side 2, 3 Virksomhedsbeskrivelse side 4 Varemodtagelse side 5 Køle- og frostskabe/rum side 6 Adskillelsesplan, opbevaring side 7 Adskillelsesplan, produktion side 8 Opvarmning, varmholdt side 9 Nedkøling side 10 Færdigvarer, buffet side 11 Vedligeholdelse, skadedyr side 12 Rengøring og desinfektion side 13 Rengørings- og hygiejneplan side 14,15,16,17 Opbevaring af rengøringsmidler side 18 Personlig hygiejne side 19 Skema er side 20 Dokumentation side 21,22,23,24,25,26 Vedligeholdelsesplan side 27 Revideringsskema side 28 1

2 Indledning programmet er udarbejdet den 00/00/00 af. Programmet er opbygget i henhold til gældende bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder efter principperne i HACCP- systemet og tilrettet skibet: Analyse af mulige sundhedsrisici. Afgørelse af hvilke af sundhedsrisici, der kan styres. Gennemførelse af overvågningsprocedurer. Iværksættelse af foranstaltninger til løsninger, når overvågningsprocedurerne afslører fejl Regelmæssig revision af analysen, de kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurerne. Efter ovennævnte principper er egenkontrolprogrammet opbygget i 6 hovedpunkter: Modtagelse af og opbevaring af rå- og færdigvarer. Produktion. Færdigvarer. Vedligeholdelse. Rengøring og desinfektion. Personlig hygiejne. Når programmet tages i brug afprøves alle procedurer hvori der indgår en temperaturmåling og /eller et tidsinterval. Resultaterne skrives ind i det respektive kontrolskema og hvis proceduren holder sig inden for den fastsatte kritiske grænse, følges denne procedurer hver gang. Hvis det der i mod viser sig, at den kritiske grænse overskrides, skal den pågældende procedure justeres således at den fastsatte grænse kan overholdes fremover i den daglige arbejdsrutine. De kritiske punkter, overvågningsprocedurer, korrigerende handlinger, frekvenser m.m. er angivet i egenkontrollens kontrolprogrammer. 2

3 Kontrolprogrammerne skal følges og hvis der foretages ændringer i de daglige procedurer eller ændringer i andre forhold, der har indflydelse på procedurerne, skal kontrolprogrammerne revideres. Når egenkontrolprogrammet kører, foretages der visuel overvågning om de fastlagte procedurer overholdes samt periodevis temperaturkontrolmålinger og noteret overvågning på rengøring. I tidsplanen er angivet frekvenser for overvågning og dokumentation. Hvis der ved den målte eller visuelle overvågning konstateres afvigelser, vil der blive udarbejdet en afvigelsesrapport med oplysning om hvilken fejl der er konstateret, hvad der er sket med fødevaren, køleskabet m.m., hvad der er gjort for at fejlen ikke gentager sig og om der skal revideres i egenkontrolprogrammet. Procedurerne i afsnittene rengøring og desinfektion samt personlig hygiejne er gældende i relevant omfang i alle skibets aktiviteter. programmet vil én gang om året blive vurderet ekstra kritisk i forhold til den aktuelle produktion og indretning for at sikre, at der er overensstemmelse mellem beskrevne procedurer og den øjeblikkelige produktion. Ved revisionen af programmet bliver kabyssen, pantryet og opbevaringsrum, ligeledes gennemgået kritisk for vedligeholdelse. programmet opbevares hos skibsken og er altid tilgængelig for øvrige besætning og kontrolorgan. 3

4 Virksomhedsbeskrivelse Navn på virksomhed/rederi ansvarlig: Den ombordværende skibs Lokaler Kabys med tilberedning af varm mad og opvask Pantry Øvrigt rum med kummefryser Varesortiment Varmt og koldt mad Kolde og varme drikke 4

5 Varemodtagelse Kontrolprogram 1 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer Forebyggelse Temperaturkontrol Kritisk grænse Fersk fisk +2 C L mærket kød +2 C Pasteuriserede æg og hvider +4 C Kød og pålægsvarer +5 C Mejeri +5 C Mælk, kortvarigt +8 C Frostvarer -18 C Frostvarer, kortvarigt -15 C Handling ved fejl Vurdering. Evt. kassere varen Kontrolpunkter Mærkningskrav Producentens navn m.v. og oprindelsessted. Varebetegnelse Angivelse af ingredienser Mængdeangivelse af ingredienser Nettoindhold Holdbarhedsangivelser samt særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter Evt. supplerende bestemmelser for dybfrosne fødevarer Evt. supplerende bestemmelser for kød og kødvarer Evt. supplerende bestemmelser for fisk og fiskevarer Procedurer Varer indkøbes lokalt på besætningens skiftedag, der tages i videst mulig omfang højde for at kølekæden ikke må brydes under trans Procedurer Varer indkøbes lokalt på besætningens skiftedag, der tages i videst mulig omfang højde for at kølekæden ikke må brydes under transport. Køle- og frostvarer stilles på køl og frost straks ankomst til skibet. Overvågning ved indkøb Check mærkning, lovkrav Check emballage, intakt emballage Check temperatur Temperatur måles med et infrarødt termometer på oversiden af varen ved modtagelsen. Dokumentation Ved indkøb skrives den målte temperatur ind i skema 1. Samtidig kvitteres der for, at mærknings- og emballagekontrol er foretaget. Kontrolansvarlig: Skibsken Emballage Emballagen skal være hel 5

6 Temperatur i køle- og frostbokse Kontrolprogram 2 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer Forebyggelse Temperaturkontrol. Daglig visuel aflæsning af fastmonterede termometre Kritisk grænse (max temperatur) Fersk fisk +2 C L mærket kød +2 C Pasteuriserede æg og hvider +4 C Kød og pålægsvarer +5 C Mejeri +5 C Frostvarer -18 C Handling ved fejl Varen vurderes. Er varen frisk i udseende og lugt kan den anvendes opvarmet til over +75 C. Varer med afvigende udseende og lugt skal kasseres. Procedurer Der er faste termometre i alle køle- og frostbokse. Hver dag aflæses de faste termometre og der foretages periodevis temperaturmåling. Temperatur måles med et håndtermometer det varmeste sted i skabet. Temperaturen måles for at sikre, at der er overensstemmelse mellem faste termometre og den faktiske temperatur i skabet. Dokumentation 1 til 2 gange på en udmønstring skrives den målte temperatur ind i skema 2. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for opbevaring overholdes, Kontrolprogram 3. Kontrolansvarlig: Skibsken Temperaturen i skabet/rummet justeres ned og overvågningen intensiveres i en periode, indtil der er sikkerhed for korrekt temperatur Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 6

7 Adskillelsesplan, opbevaring Kontrolprogram 3 Kontrolparametre Kritisk Kontrolpunkt Adskillelse af rå- og færdigvarer Risiko Krydsforurening. Bakterier kan vandre fra ferskvarer til færdigvarer og give anledning til hygiejniske problemer Forebyggelse Udarbejdning af plan for adskillelse. Kritisk grænse Ferske- og færdigbehandlede fødevarer skal opbevares i adskilt orden Handling ved fejl Omplacering. Yderlig instruktion til personalet om fastlagte adskillelsesprocedurer Kontrolpunkter Lagervarer Opbevares i tillukkede emballager fri af gulv Opbevaring af rengøringsmidler Rengøringsmidler og rekvisitter opbevares på særskilt plads væk fra køkken Overvågning Daglig visuel check om adskillelsesplan overholdes Adskillelsesplan for opbevaring Nr. Skab Højst Indhold 1 Køleskab +2 C Fersk kød og fisk på særskilt hylder, nederst, eller særskilte sektioner 2 Køleskab + 5 C Mejerivarer 3 Køleskab + 10 C Grøntsager, evt. halvkonserves og 4 5 Køleskab + 5 C Pålæg, salater og færdigvarer 6 Køleskab 7 Køleskab 1 Frostboks -18 C Indpakkede frostvarer Tørvarer opbevares i lukkede emballager, fri af gulv, på lager Dokumentation 1-2 gange på hver udmønstring kvitteres i skema 2 for, at adskillelsesplanen overholdes Kontrolansvarlig: Skibsken 7

8 Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 Adskillelsesplan, produktion Kontrolprogram 4 Kontrolparametre Kritisk Kontrolpunkt Adskillelse af rå- og færdigvarer Risiko Krydsforurening. Bakterier kan vandre fra ferskvarer til færdigvarer og give anledning til hygiejniske problemer Forebyggelse Udarbejdning af plan for adskillelse. Efter håndtering af ferske fødevarer vaskes og desinficeres berørte overflader og redskaber i tilstrækkeligt omfang Ved eventuel tidsadskilt håndtering af rå- og færdigvarer på samme bord, vaskes og desinficeres ved produkttypeskift Kritisk grænse Håndtering af ferske fødevarer skal være adskilt for håndtering af færdigvarer. Handling ved fejl Omplacering af håndteringen. Rengøring og desinfektion af berørte overflader og redskaber. Yderlig instruktion til personalet om fastlagte adskillelsesprocedurer 8

9 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Mikroorganismer overlever og kan give anledning til hygiejniske problemer Forebyggelse Temperaturstyring Kritisk grænse ((mindst temperatur) +75 C i hele retten +65 C i hele retten ved varmholdt Handling ved fejl Ekstra opvarmning til minimum +75 C. Undtagelser fra krav om 75 C Ved tilvirkning af hele kødstykker Ved portionsvis servering af kød, som forbrugeren ikke ønsker gennemstegt Ved tilvirkning og servering af hønseæg enkeltvis Ved tilvirkning af øvrige fødevarer, der af hensyn til fødevarens karakter ikke kan opvarmes eller genopvarmes til mindst +75 C, og opvarmningen eller genopvarmningen til en lavere temperatur ikke er forbundet med hygiejniske problemer Opvarmning Overvågning Fødevarer med opvarmningskrav på minimum +75 C bliver løbende målt ved opvarmning. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den opvarmede fødevare. Herudover holdes øje med typiske identifikationer for hvornår en fødevare er gennemstegt, fx kødets farve og struktur, klar kødsaft m.v. Dokumentation 1 til 2 gange på hver udmønstring skrives den målte temperatur i skema 3. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for produktion overholdes. Overvågning Der foretages løbende visuel kontrol. Herudover foretages løbende stikprøve temperaturmålinger i varmholdt mad. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den varmholdte mad. Dokumentation 1 x ugentlig skrives den målte temperatur i skema 3, hvis der bliver brugt opvarmning. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for produktion overholdes. Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 9

10 Nedkøling Kontrolprogram 6 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer og sporer Forebyggelse Temperaturstyring Kritisk grænse Temperaturintervallet fra +65 C til +10 C skal passeres på højst 3 timer. Skal opbevares ved højst +5 C. Handling ved fejl Genopvarmning til +75 C og fornyet nedkøling i mindre portioner Overvågning Nedkøling af varmt mad foretages i videst mulig omfang i særskilt køleskab, fødevarer deles i mindre portioner, for hurtigere nedkøling. Der foretages løbende stikprøvekontrol af temperatur i nedkølet mad, senest efter 3 timer nedkøling. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den nedkølede fødevare. Dokumentation Der skrives den målte temperatur i skema 3. Samtidig kvitteres der for at adskillelsesplanen for produktion overholdes. Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 10

11 Færdigvarer, buffet Kontrolprogram 7 Kontrolparametre Kritisk kontrolpunkt Temperatur Risiko Vækst af mikroorganismer Forebyggelse Maden opbevares ved minimum +5 C eller ved minimum +65 C. Kritisk grænse Mad der opbevares i mere end 3 timer skal opbevares ved enten højst +5 C eller mindst +65 C. Mad der holdes varmholdt ved +65 C eller derover, skal umiddelbar forinden opvarmes til minimum +75 C Handling ved fejl Kassation eller opvarmning til over +75 C. Yderligere instrukser til personalet om fastlagte procedurer Buffet Der anrettes kold buffet, med ikke varmholdte lune retter, da muligheden ikke forefindes. Buffeten bliver serveret i maks. 1 time. Kold buffet Kold buffet anrettes og opbevares i kølerum ved højst +5 C. Eventuelle rester fra buffeten kasseres Overvågning Periodevis temperaturmåling i kold mad. Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af den kolde mad. Dokumentation 1 til 2 gang på hver udmønstring skrives den målte temperatur i skema 2 og 3 Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 11

12 Vedligeholdelse, skadedyrssikring Kontrolprogram 8 Kontrolparametre Kontrolpunkt Vedligeholdelse Risiko Mangelfuld vedligeholdelse af lokaler og inventar. Forebyggelse: Løbende vedligeholdelse. Kritisk grænse Defektheder der kan udgøre en risiko for sundhedsfarer Handling ved fejl Defektheder der kan udgøre en risiko for sundhedsfare udbedres straks. Anden vedligeholdelse noteres i vedligeholdelsesskema Kontrolpunkt Skadedyrssikring Risiko Forurening af lokaler, fødevarer m.m. Forebyggelse Skadedyrsikre lokaler. Der er sjældent skadedyr om bord, men hvis der er skrides til handling. Kritisk grænse Ingen skadedyr Overvågning, vedligeholdelse Daglig visuel rutinemæssig overvågning. Fejl og mangler der kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko bliver udbedret straks. Fejl og mangler der ikke udgør en direkte sundhedsrisiko, men som overskrider gældende regler, bliver planlagt udbedret. Mindst én gang om året, ved revision af egenkontrolprogrammet, bliver lokaler og inventar gennem gået ekstra kritisk for fejl og mangler. Dokumentation Nedskrivning af fejl og mangler i vedligeholdelsesplan, skema 6 Årlig revision af egenkontrolprogrammet, herunder vedligeholdelse, skema 7 Overvågning, skadedyrsikring Løbende eftersyn af lokaler og tilstedeværelse af skadedyr. Dokumentation Nedskrivning af fejl og mangler i vedligeholdelsesplan, skema 6 Årlig revision af egenkontrolprogrammet, herunder skadedyrssikring, skema 7 Handling ved fejl Bekæmpelse iværksættes. Kontrolansvarlig: Skibsken Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 12

13 Rengøring og desinfektion Kontrolprogram 9 Kontrolparametre Kontrolpunkt Rengøring Risiko Snavsansamlinger, opformering af mikroorganismer arbejdsmiljøet, forurening af fødevarer Forebyggelse Løbende rengøring og desinfektion. Udarbejdning af rengøringsplan. Produkt og dosseringsanvisning på kemi skal overholdes Der skal anvendes et godkendt desinfektionsmiddel. Ved desinfektion i opvaskemaskine skal sidste hold skyllevand være minimum +80 C Redskaber, overflader m.m. der kommer i direkte kontakt med uemballerede fødevarer skal som hovedregel desinficeres Kritisk grænse Lokaler, inventar, redskaber m.m. skal være vel rengjorte og desinficeret i tilstrækkeligt omfang. Rengøringsmidler Det tilstræbes at der indkøbes rengøringsmidler som er miljøvenlige, f.eks. svanemærket. Procedurer Der er udarbejdet en rengøringsplan. Kabyssen følger en rengøringsplan Overvågning og dokumentation for køkken Der kvitteres dagligt for udført rengøring, skema 4 Overvågning og dokumentation for Banebar Daglig visuel overvågning. Ved mangelfuld rengøring gøres rent og fejlen skrives i fejlrapport Opvaskemaskiner Der foretages en daglig visuel aflæsning af maskinens termometer (minimum +80 C.). Herudover foretages periodevis temperaturmåling i sidste hold skyllevand. Dokumentation Fejlrapportering Kontrolansvarlig: Skibsken Handling ved fejl Ekstra rengøring/ desinfektion inden produktionsstart. Yderligere instrukser til personale. Eventuel revidering af rengøringsplan Ved fejl på opvaskemaskine tilkaldes en reparatør Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5 13

14 RENGØRINGS- OG HYGIEJNEPLAN Pantryet Hyppighed Rengøringsmiddel Rengøringsrutine Forebyggelsesmidler Udføres Dørk fejes og vaskes Efter spild og sidst på dagen. Grundig vask før skiftedag All-ren til daglig Grundrens på skiftedag Fej, vask m. varmt sæbevand. Skyl med rent vand. Hylder vaskes Efter spild. Ugentlig Sterilet Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Proviantskab rengøres Til skiftedag Sterilet Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Pålægsmaskine Efter brug Sterilet Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vægge, døre, koøjer, dørrammer nedvaskes Loft og lamper nedvaskes Efter spild. På skiftedag. Efter nødvendighed, vejledende, hver 3. mdr. All-ren All-ren Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Benyt gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Check udløbsdatoer Før hver afmønstring På hver vagt Noter hvis der er noget som skal bruges på næste tur. Affald fjernes Hver dag Hver dag Håndvask efter håndtering. Kabyssen Hyppighed Rengøringsmiddel Rengøringsrutine Forebyggelsesmidler Udføres af Affald fjernes Dagligt, sidst på dagen af Til affaldscontainer Håndvask efter håndtering Arbejdsborde aftørres Efter spild og mellem arbejdsgange og sidst på dagen Sterilet Rengør mellem tilberedning af råvarer. Vask med sterilet. Benyt gummihandsker 14

15 Dørk fejes og vaskes Efter spild og sidst på dagen All-ren til daglig Grundrens på skiftedag Fej, vask m. varmt sæbevand. Skyl med rent vand. Benyt gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Håndvask efter håndtering. Komfur vaskes Surringsbeslag vaskes Køleskabe vaskes indvendig og udvendig Køkkenvaske og afløb renses Vægge v. arbejdsborde nedvaskes Øvrige vægge, døre, koøjer og dørrammer Ovnen vaskes udvendig og indvendig, tørres af Efter spild og sidst på dagen Dagligt, sidst på dagen Efter spild og på skiftedagen Dagligt, sidst på dagen Efter spild, dagligt og grundig før skiftedag Efter spild og før skiftedag Efter spild og ellers på skiftedag Sterilet, pladerne skures med grill-sten Sterilet Sterilet, udvendig afsluttes med stålpleje Skuremiddel eller sæbevand All-ren og stålpleje All-ren og stålpleje Ovnrens, alternativt en pasta af tvekulsort natron og vand Tør af i løbet af dagen, rengør sidst på dagen Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vask hylder, køleskab indvendig og udvendig. Rengør i løbet af dagen, specielt mellem de forskellige arbejdsgange Tør af i løbet af dagen, rengør sidst på dagen Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Rengør efter producentens anvisning Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker. Håndvask efter håndtering. Benyt gummihandsker og hvad producenten anbefaler Emhætte vaskes og filtre vaskes i opvaskemaskine Aftørring af toppladen på overskabene På skiftedagen All-ren og stålpleje Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. På skiftedagen All-ren og stålpleje Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Ved utilstrækkelig udsugning kan der dryppe em i maden. Vigtig med god udsugning da stegeos kan være skadelig for helbredet. Benyt gummihandsker 15

16 Skuffer og skabe vaskes På skiftedagen All-ren og stålpleje Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Benyt gummihandsker Fryser afrimes Efter behov Loft og lamper Efter behov All-ren og stålpleje Vask med varmt Benyt gummihandsker nedvaskes sæbevand, tør af med Opvaskemaskine vaskes indvendig og udvendig Kaffemaskine aftørres Røremaskine Mikrobølgeovn Dagligt Efter spild og på skiftedagen. En gang om måneden renses med kaffemaskinerens Efter spild/brug, dagligt sidst på dagen Efter brug og på skiftedag Følg anvisninger fra producenten Følg anvisninger fra producenten Sterilet Sterilet rent viskestykke. Filtre tages ud og renses og skylles. Tørres af udenpå. Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Vask med varmt sæbevand, tør af med rent viskestykke. Forsigtighed ved udskiftning af opvaskemiddel da det er ætsende ved hudkontakt. Benyt gummihandsker Benyt gummihandsker Service og serveringsskåle m.m. vaskes Efter brug Skylles i lunken/kold vand og derfter opvaskemaskine Gryder og pander Efter brug Opvaskemaskine eller sæbevand Skærebrætter Efter brug og mellem Sterilet eller Opvask arbejdsgange Opvaskemaskine Vask med varmt vand og vaskemiddel Rengør mellem tilberedning af råvarer. Vask m. varmt vand og vaskemiddel, skyl grundig med varmt vand. Tjek jævnligt at skyllevandet i maskinen er 80 C. Udskift brætter med riller dybere end 2 mm. 16

17 Knive Efter brug og mellem arbejdsgange Sterilet eller Opvask Rengør mellem tilberedning af råvarer. Vask m. varmt vand og vaskemiddel, skyl grundig med varmt vand. Viskestykker/karklude Dagligt Maskinsæbe Rene viskestykker og karklude hver dag. Til vask hver aften Tør ikke hænder eller knive i brugte viskestykker eller karklude. Benyt papir Overvågning: Hver dag inden arbejdet påbegynder efterses om lokaler, inventer, redskaber m.m. er rengjort tilfredsstillende. Ved konstatering af mangelfuld rengøring foretages ekstra rengøring inden produktionen startes. 17

18 18 Eksempel Dato dd.mm. yyyy Opbevaring af rengøringsmidler og desinficeringsmidler Firma / Producent og produktnavn Clean care Opvask Clean care Sterilet Clean care All-ren Clean care Grundrens Clean care Ovn og Grill-rens Novadan Rensemiddel til kaffemaskiner m.v. Dosering og benyttes til Opvask ¼ dl. til 10 ltr. vand Rengøring ½ dl. til 10 ltr. vand Opvask ¼ - ½ dl. til 10 ltr. vand Alm. rengøring 1 dl. til 10 ltr. vand Alm. rengøring ¼ dl. til 10 ltr. vand Ekstra rengøring ½ dl. til 10 ltr. vand Normal dosering 2% = 2 dl. pr. 10 ltr. vand. Lettere rengøring 1 % = 1 dl. pr.10 ltr. vand. Ved kraftig besmudsning af fedt og olie, 4% = 4 dl. pr. 10 ltr. vand. Anvendes koncentreret. Påføres med sprøjtedysse, opvarm ovnen til 50, lad virke i min., skyl efter med rent vand. 40 g. pr. 10 ltr. vand Korrigerende handling Udført af (initialer)

19 19 Eksempel Personlig hygiejne Kontrolprogram 10 Kontrolparametre Procedurer Kontrolpunkt Personlig hygiejne Risiko Ved mangelfuld personlig hygiejne vil der være risiko for at overfører uønskede mikroorganismer fra personalet over i maden Forebyggelse Fastlagte procedurer for personlig hygiejne overholdes Det er skibskens ansvar at overholde den i egenkontrollen beskrevne personlige hygiejne. Kontrolansvarlig: Skibsføreren. Kritisk grænse Rent arbejdstøj Sygdomsfri Hyppig vask af hænder. Vask af hænder ved produktionsskift og altid efter toiletbesøg Sæbedispenser og engangshåndklæder i kabyssen og pantryet.. Handling ved fejl Yderlige instrukser om fastlagte procedurer Ved overskridelser skrives fejlrapport, skema 5

20 20 Eksempel Skemaer Skema 1 Varemodtagelse Skema 2 Skema 3 Skema 4 Skema 5 Skema 6 Skema 7 Temperatur og adskillelse i opbevaringen Opvarmning og adskillelse i produktionen Rengøringskontrol Fejlrapport Vedligeholdelsesplan Revidering Skemaerne 1 5 er virksomhedens dokumentation for egenkontrol Skema 6 er til at noterer planlagt vedligeholdelse Skema 7 er til den årlige revidering af programmet

21 21 Eksempel Skema 1 Varemodtagelse Temperatur Mærkning Emballage Angiv frekvens for dokumentation 1 x ugentlig Andet: Metode Temperaturen måles enten med et indstikstermometer mellem 2 kølevarer eller med et infrarødt termometer på oversiden af fødevaren Dato og signatur Produkt Check: Mærkning Emballage X for OK / for fejl Målt C Sæt x ved fejl Skriv fejlrapport, skema 5 Gemmes i 2 år

22 NaturErhverv Skibene Skema 2 - Temperaturovervågning af varemodtagelsen og opbevaring Kontrol på modtagedagen Kølevarer v. last 8 C Frostvarer v. last -12 C (kun på modtagedag) Daglig kontrol Køleskabe 5 C (letfordærvelige fødevarer, råvarer og tilberedte fødevarer) Køleskab 1 Køleskab 2 Køleskab 3 Køleskab 4 Køleskab 5 Køleskabe 13 C (frugt og grønt) Køleskab 1 Køleskab 2 Fryseboks -18 C (Frosne varer) Fryseboks Fryseboks Fryseboks Udført af (initialer) Bemærkninger v. udsving eller mekanisk svigt Gemmes i 2 år 22

23 NaturErhverv Skibene Skema 3 Opvarmning Varmholdt Nedkøling Adskillelse Angiv frekvens for dokumentation 1 x Ugentlig Andet: Metode Temperaturen måles med et indstikstermometer i kernen af fødevaren Produkt Produkt Produkt Produkt Mængde Mængde Mængde Mængde Temperatur efter varmebehandling (Minimum +75 C) Temperatur ved varmholdt (Minimum +65 C) Nedkøling start Klokken C Klokken C Klokken C Klokken C (Minimum +65 C) Nedkøling slut (Højst +10 C indenfor højst 3 timer) Klokken C Klokken C Klokken C Klokken C Overholdes adskillelsesplan for produktion? Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Sæt x ved fejl Skriv fejlrapport, skema 5 Dato og signatur Gemmes i 2 år 23

24 Kabyssen Pantryet NaturErhverv Skibene Skema 4 Dørk fejet og vasket Hylder og vægge vasket Loft og lamper nedvasket Ventilationen renset Køleskabe vasket Affald fjernet Affald fjernet Arbejdsborde aftørret Dørk vasket Surringsbeslag afvasket Køleskabe vasket Komfur vasket Køkkenvaske renset Vægge og døre Ovnen rengjort Emhætte og filtre vasket Aftørring af toppladen Skuffer og skabe vasket Fryser ren Loft og lamper nedvasket Koøje og karme vasket Opvaskemaskine vasket Kaffemaskine aftørret 24

25 Grej / service NaturErhverv Skibene Viskestykker/karklude Service og skåle Gryder og Pander Knive Skærebrætter Mikrobølgeovn Pålægsmaskine Røremaskine Kaffekander skyllet 25

26 NaturErhverv Skibene Skema 5 Fejlrapport Dato og signatur Fejl, beskriv fejlen Handling, beskriv hvad du har gjort ved det Gemmes i 2 år 26

27 NaturErhverv Skibene Skema 6 Vedligeholdelsesplan Område Planlagt vedligeholdelse Forventet udført Dato Udført Dato og signatur Gemmes i 2 år 27

28 NaturErhverv Skibene Skema 7 Revideringsskema Kontrol og revision Gennemgået emner Ja Nej Ved mangler beskrives fejlen og hvad der er gjort Vedligeholdelse: Alle lokaler gennemgået. Er vægge, lofter, døre, karme, maskiner samt redskaber intakte? (Skal være hele, jævne/glatte og let afvaskelige) Er lokalerne sikret mod skadedyr? Kontroller at der ikke er skadedyr! Rengøringsplanen Er rengøringsplanen tilstrækkelig og bliver den fulgt? Alle resultater fra egenkontrollen gennemgås (skemaer og afvigelsesrapporter). Er der rettet op på eventuelle fejl? Er egenkontrolprogrammet tilstrækkeligt? (Har der været mange afvigelser på bestemte områder, intensiveres overvågningen. Vær opmærksom på om, der er kommet nye aktiviteter, hvor det er nødvendigt at udvide egenkontrollen.) Er alle medarbejdere instrueret i egenkontrollens procedurer? Er indstikstermometer kalibreret mod is i vand og kogende vand? Dato: Kontrolansvarlig: Gemmes i 2 år 28

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

- gode råd til skibets egenkontrol

- gode råd til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol DEL 2 Til skib OG KABYS 1 Indholdsfortegnelse 2 1.0. Egenkontrol i praksis hvordan kommer jeg i gang 6 1.1. Personlig hygiejne 6 1.2. Proviantering

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

- gode råd til skibets egenkontrol

- gode råd til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol DEL 2 Til skib OG KABYS 1 1.0. Egenkontrol i praksis hvordan kommer jeg i gang 6 1.1. Personlig hygiejne 6 1.2. Proviantering 10 1.3. Klargøring 12

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter)

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) roskilde festival Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den vagtansvarlige i boden

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Generelt Oprydning og klargøring forud for rengøringsarbejdets udførelse er ikke en del af rengøringsaftalen. Det er derfor heller ikke leverandørens

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

- forudsætninger for egenkontrol

- forudsætninger for egenkontrol Hygiejne i kabyssen - forudsætninger for egenkontrol DEL 1 Til Kontor og skib 1 Indholdsfortegnelse 2 1.0. Ansvar og myndighed 8 2.0. Kontrol og tilsyn 12 3.0. HACCP og egenkontrol 14 4.0. Proviantering

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når

HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når I øverste skuffe ligger en informationsmappe. I mappen finder du bl.a. brugsanvisninger til mikrobølgeovnen og til komfuret. HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når du er færdig

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus guide MARTS 2012 Se flere guider på bt.dk/plus Har du farlige køkkenvaner? TEST DIG SELV HÅNDTERING AF MADVARER GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? 16 sider Denne guide er lavet i samarbejde med Morten

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Hvad du skal være opmærksom på, når du fraflytter din bolig?... 3 Medlemskab... 3 Vedligeholdelseskontoen...

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvorfor

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

- forudsætninger for egenkontrol

- forudsætninger for egenkontrol Hygiejne i kabyssen - forudsætninger for egenkontrol DEL 1 Til Kontor og skib 1 1.0. Ansvar og myndighed 8 2.0. Kontrol og tilsyn 12 3.0. HACCP og egenkontrol 14 4.0. Proviantering ansvar og krav til leverandører

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer

Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 337 Offentligt Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer Fødevarestyrelsen d. 1. august 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Fakta om flaskeernæring

Fakta om flaskeernæring Fakta om flaskeernæring 1 Modermælkserstatning Modermælkserstatning indeholder alle de næringsstoffer barnet har behov for, og produkterne er sammensat sådan, at de ernæringsmæssigt er optimale for barnet

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Denne folder henvender sig til dig, der behøver at vide mere om vores hygiejneregler. Du er måske ansat, midlertidig arbejdskraft,

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012 Kontaminering af prøvestande Marts 2012 Fra det virkelige liv! 1. En flowmåler, der anvendes til dosering af det aktive stof i et sprøjtemiddel, tages ud til rekalibrering Inden forsendelse gennemgår måleren

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

TILBUD AF VARER. Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015 til den 10-05-2015 )

TILBUD AF VARER. Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015 til den 10-05-2015 ) Hvidevarer- Shop.dk Hvidevarer- Shop.dk Gl. Banegårdsplads 4 4220 Korsør Danmark CVR-nummer: 35946152 E-mail: Info@hvidevarershop.dk http://hvidevarershop.dk Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA?

Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA? Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA? Koncept Kunde - Køkken Hele vejen rundt stilles der forskellige krav til emballagen og det kan ikke undgås, at der skal gås på kompromis med noget undervejs. Kunden

Læs mere

KOLONIMAD. Ida List Larsen og Ole Poulsen

KOLONIMAD. Ida List Larsen og Ole Poulsen KOLONIMAD Ida List Larsen og Ole Poulsen 1 Københavns Lærerforenings Kolonier Kære alle kolonibrugere Her er den længe ventede nye kolonikogebog: KOLONIMAD. Vi har sammen med Ida og Ole bestræbt os på

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET

APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET OM APV OG DENNE VEJLEDNING SKEMAER TIL KORTLÆGNING Koldt og varmt køkken Opvask Rengøring i køkken Servering i restaurant og bar Reception Hotelrengøring

Læs mere

Unge. Overvej: Opgave:

Unge. Overvej: Opgave: Unge Flytte hjemmefra Peter er 18 år, og han vil gerne være pædagog. Peter går på grundforløbet. Han har lige fået tilbudt et kollegieværelse, som han har sagt ja til. Peter har hele sit liv boet hjemme

Læs mere