FINA FACILITETSREGLER 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINA FACILITETSREGLER 2002"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 3-8 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 9-10 FR 4 El-tid FR 5 Springanlæg FR 6 Springanlæg til Olympiske Lege og VM 23 FR 7 Bassiner til vandpolo FR 8 Bassiner til vandpolo ved OL og VM 26 FR 9 Udstyr til vandpolobassiner FR 10 Bassiner til synkrosvømning 29 FR 11 Bassiner til synkrosvømning ved OL og VM 30 FR 12 Automatisk registreringsudstyr 31 FR 13 Standardudstyr for lyd FR 14 Svømmebadshygiejne I henhold til FINA HANDBOOK Oversat og bearbejdet af Dansk Svømmeunions Regel-Tekniske Udvalg

2 INDLEDNING Formålet med Facilitetsreglerne er at skaffe de bedst mulige omgivelser i forbindelse med konkurrence og træning. Disse regler skal ikke løse problemer i forbindelse med offentlig åbning. Svømmebassinernes ejer eller opsynsmyndighed har ansvar for at skaffe overvågning i den offentlige åbningstid. FR 1 GENERELT FR 1.1 FINA olympiske standard bassiner Alle Verdensmesterskaber (undtagen Masters VM) og Olympiske Lege skal afholdes i bassiner, som opfylder bestemmelserne i reglerne FR 3, FR 6, FR 8 og FR 11. FR 1.2 FINA generelle standard bassiner Andre FINA stævner skal afholdes i FINA Olympiske standard bassiner, men FINA's bureau kan se bort fra visse standarder for eksisterende bassiner, hvis de fysiske rammer ikke har indflydelse på afviklingen af konkurrencerne. FR 1.3 FINA minimum standard bassiner Alle andre stævner, der afholdes efter FINA's regler, bør afvikles i bassiner, som er i overensstemmelse med minimumskravene, som er omtalt i det følgende

3 FR 2 - SVØMMEBASSINER FR 2.1 Længde FR ,0 m. Når berøringsplader til eltidtagning bruges i startenden eller i vendeenden, skal bassinet have en sådan længde, at det sikres, at der er den krævede afstand på 50,00 m mellem de to paneler. FR ,00 m. Når berøringsplader til eltidtagning bruges i startenden eller i vendeenden, skal bassinet have en sådan længde, at det sikres, at der er den krævede afstand på 25,00 m mellem de to paneler. FR 2.2 Tolerancer FR På den nominelle længde på 50,0 m kan der accepteres en tolerance på +0,03 m - 0,00 m på hver bane i begge ender af bassinet på et hvilket som helst punkt fra 0,3 m over vandoverfladen til 0,8 m under vandoverfladen. Rigtigheden af disse mål skal attesteres af en landmåler eller en anden kvalificeret person, som er udpeget eller godkendt af det pågældende lands forbund. Tolerancerne må ikke overskrides selv når elpaneler er installeret. FR På den nominelle længde på 25,0 m kan der accepteres en tolerance på + 0,03 m - 0,00 m på hver bane i begge ender af bassinet på et hvilket som helst punkt fra 0,3 m over vandoverfladen til 0,8 m under vandoverfladen. Rigtigheden af disse mål skal attesteres af en landmåler eller en anden kvalificeret person, som er udpeget eller godkendt af det pågældende lands forbund. Tolerancerne må ikke overskrides selv når elpaneler er installeret. FR 2.3 Vanddybde Der kræves minimum 1,35 m vanddybde fra 1 6 m fra endevæggen i bassiner med startskamler. En vanddybde på min. 1 m kræves i resten af bassinet

4 FR 2.4 Bassinvægge FR Bassinvæggene skal være parallelle og danne rette vinkler med banerne og vandoverfladen, og være konstrueret af et fast materiale med en ru overflade strækkende sig 0,8 m under vandoverfladen, således at det er muligt for svømmeren, at berøre og sætte af i vendingerne uden risiko. FR Hvileramper langs bassinvæggene er tilladt: de skal være placeret mindst 1,2 m under vandoverfladen og kan være fra 0,1 til 0,15 m bredde. FR Skvulperender kan placeres på alle bassinvægge. Hvis de findes på endevæggen, skal berøringsplader kunne fastgøres indtil de krævede 0,3 m over vandoverfladen. De skal være dækket af passende gitter eller skærm. FR 2.5 Banerne skal være mindst 2,5 m bredde med en afstand af minimum 0,2 m på ydersiden af den første og den sidste bane. FR 2.6 Banetove FR Banetovene skal strække sig i banens fulde længde og være fastgjort i hver endevæg i kroge bygget ind i endevæggen. Hvert banetov skal bestå af flydere i hele tovets længde med en minimum diameter på 0,05 m til maksimum 0,15 m. I en afstand af 5,0 m fra hver ende af bassinet skal flydernes farve tydeligt afvige fra resten af flyderne. Der må kun være et banetov mellem hver bane. Banetovene skal være helt stramme. FR Ved 15 m-mærket fra hver af bassinets endevægge skal flyderne have en afvigende farve fra de øvrige flydere

5 FR I 50 m bassiner skal markeringen være 25 m fra hver endevæg. FR Man kan placere banenumre af blødt materiale på banetovene i begge ender af bassinet. FR 2.7 Startskamlerne skal være faste og må ikke have nogen fjedrende effekt. Højden på startskamlen over vandoverfladen skal være fra 0,5 m til 0,75 m. Overfladearealet skal være minimum 0,5 x 0,5 m og skal være dækket af skridsikkert materiale. Den maksimale hældning må ikke overstige 10 grader. Startskamlen skal være konstrueret således, at svømmeren kan gribe om startskamlen enten foran eller på siderne. Det anbefales, hvis startskamlens tykkelse overskrider 0,04 m, at der udskæres fordybninger på minimum 0,1 m længde på hver side og 0,04 m længde foran, således at startskamlens tykkelse disse steder kun bliver 0,03 m regnet ovenfra. Håndgreb til brug for forlæns start kan installeres på siderne af startskamlerne. Håndgrebene for rygsvømnings starter skal placeres fra 0,3 m til 0,6 m over vandoverfladen både vandret og lodret. De skal være parallelle med endevæggens overflade og må ikke rage ud over endevæggen. Såfremt der er startskamler skal vanddybden være minimum 1,35 m i en afstand fra 1,0 m til 6,0 m fra endevæggen. Elektroniske informationsskærme kan installeres under startskamlerne. Der må ikke være blinkende tekst. Teksten må ikke være i bevægelse under starten til rygsvømning. FR 2.8 Nummerering: Hver startskammel skal være tydeligt nummereret på alle fire sider. Bane nr. 1 skal være længst til højre, når man står ved startenden og ser ud over bassinet, undtagen ved 50 m løb på langbane, hvor man kan starte i den modsatte ende. Berøringspladerne må gerne være nummererede på den øverste del. FR 2.9 Vendingsmarkering for rygsvømning - tove med flag, spændt tværs over bassinet min 1,8 m og max 2,5 m over vandoverfladen fra faste standere, skal placeres 5,0 m fra hver endevæg. Der skal være tydelig markering på begge sider af bassinet, og hvor det er muligt, skal hvert banetov markeres 15,0 m fra hver endevæg

6 FR 2.10 Tyvstartsnor skal være spændt over hele bassinet min. 1,2 m over vandoverfladen samt være placeret på faste standere 15,0 m fra startendevæggen. Snoren skal være fastgjort i standerne med en mekanisme, der hurtigt kan udløses. Snoren skal effektivt dække alle baner, når den anvendes. FR 2.11 Vandtemperaturen skal være mellem 25 C - 28 C. Vandet i bassinet holdes i konstant niveau uden mærkbar bevægelse. For at overholde de sundhedsbestemmelser, der gælder i de fleste lande, tillades til- og afløb af vand, forudsat at der ikke derved skabes mærkbar strøm eller hvirvelbevægelser. FR 2.12 Belysning: Lysintensiteten over startskamler og vendefelter må ikke være mindre end 600 lux. FR 2.13 Banemarkeringer skal være i mørk kontrastfarve og placeret på bassinets bund midt i hver bane. Bredde: minimum 0,2 m, maksimum 0,3 m. Længde: 46,0 m for 50 m bassiner 21,0 m for 25 m bassiner Hver markering skal ende 2,0 m fra bassinets endevægge med en tydelig tværstribe i 1,0 m længde og af samme bredde som banemarkeringen. Målstreger, af samme bredde som banemarkeringerne, skal placeres på endevæggene eller på de elektroniske berøringsplader midt i hver bane. De skal uden afbrydelse strække sig fra overkanten til bassinets bund. En tværstribe 0,5 m lang skal placeres 0,3 m under vandoverfladen, målt fra tværstribens midterpunkt

7 FR 2.14 Hæve-/sænkebroer Når en hæve-/sænkebro bruges som endevæg, skal den strække sig i hele bassinets bredde og have en jævn, ru og fast lodret væg, hvorpå der kan monteres berøringsplader, der kan fastgøres indtil de 0,3 m over og 0,8 m under vandoverfladen. Berøringspladerne må ikke have huller eller revner, hverken over eller under vandoverfladen, hvor svømmerne kan få hænder, fødder, tæer eller fingre i klemme. En hæve-/sænkebro skal være konstrueret således, at officials har mulighed for at bevæge sig frit frem og tilbage uden at skabe turbulens i vandet

8 BREDDE PÅ BANEMARKERINGEN, ENDELINIER-MÅL A 0,25 M ± 0,5 FINA LÆNGDE PÅ ENDEVÆGGENS MÅL B 0,50 M DYBDE TIL MIDTEN AF ENDEVÆGGENS MÅL C 0,30 M LÆNGDE PÅ BANEMARKERINGENS TVÆRLINIE D 1,00 M BANE- BANERNES BREDDE E 2,50 M MARKERINGER AFST. FRA BANEMARK. TVÆRLINIE TIL ENDEVÆG F 2,00 M BERØRINGSPLADE G 2,40m x 0,90m x 0,01 m ENDEVÆG START C A B A M eller M DER ER VIST 8 BANER, MEN 10 BANER ER ET KRAV TIL OLYMPISKE LEGE OG VERDENS MESTERSKABER 0.90m elektronisk berøringsplade 2.40 m x 0.90 m x 0.01 m 0.60m E 2.40m F D 0.30m Kant på 0,025 m A A M ANBEFALET - 8 -

9 FR 3 - SVØMMEBASSINER TIL OLYMPISKE LEGE & VERDENSMESTERSKABER Længde: 50,0 m mellem eltidtagningsplader, bortset fra Verdensmesterskaberne i svømning på kortbane, hvor afstanden skal være 25,0 m mellem eltidtagningspladerne i startenden og væggen eller berøringspladerne i vendeenden. FR 3.1 Tolerancer som anført i FR FR 3.2 Bredde: 25,0 m ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne. FR 3.3 Dybde: 2,0 m (minimum). FR 3.4 Bassinvægge: som anført i FR FR 3.5 Skvulperender: som anført i FR FR 3.6 Antal baner: 8 (otte). FR 3.7 Banerne skal være 2,5 m brede med en afstand på 2,5 m på ydersiderne af banerne 1 og 8. Der skal være banetove, som markerer afstanden fra bassinvæggen til banerne 1 og 8 ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne

10 FR 3.8 Banetove: som anført i FR 2.6. FINA FACILITETSREGLER 2002 FR 3.9 Startskamler: som anført i FR 2.7. Udstyr til kontrol af tyvstart skal installeres. FR 3.10 Nummerering: som anført i FR 2.8. FR 3.11 Vendingsmarkering for rygsvømning: som anført i FR 2.9. FR 3.12 Tyvstartsnor: som anført i FR FR 3.13 Vandtemperatur: som anført i FR FR 3.14 Belysning: lysintensiteten over hele bassinet må ikke være mindre end 1500 lux. FR 3.15 Banemarkeringer: som anført i FR Afstanden mellem midtpunkterne i hver bane skal være 2,5 m. FR 3.16 Hvis svømmebassinet og udspringbassinet er i samme kompleks, skal minimum afstanden mellem disse bassiner være 5,0 m

11 FR 4 - ELTID FR 4.1 Eltid med og uden backup dømmer rækkefølgen i mål og fastsætter hver enkelt svømmers tid i et løb. Placering og tidtagning skal ske med 2 decimaler (1/100 sek.). Udstyret til eltidtagning, som er installeret, må ikke gribe forstyrrende ind i svømmerens start, vendinger eller funktioner i bassinets overløbssystem. FR 4.2 Udstyret skal: FR Sættes i gang af starteren, FR Være uden udækkede ledninger på bassinkanten, hvis dette er muligt, FR Kunne vise alle oplysninger, der registreres for hver bane, både hvad angår placering og bane, FR Gøre det muligt let at aflæse svømmerens tid digitalt. FR 4.3 Startudstyr FR Starteren skal være forsynet med en mikrofon. FR Såfremt der benyttes pistol, skal den være forsynet med en forstærker

12 FR Både mikrofon og forstærker skal forbindes med højttalerne under hver startskammel, hvor såvel starterens kommando som startsignalet kan høres tydeligt af hver enkelt svømmer samtidig. FR 4.4 Berøringsplader FR Minimumsmålene for berøringsplader skal være 2,4 m i bredden og 0,9 m i højden og deres tykkelse skal være 0,01 m ± 0,002 m. De skal være 0,3 m over og 0,6 m under vandoverfladen. Udstyret på hver bane skal være forbundet uafhængigt af hinanden, således at det kan kontrolleres individuelt. Pladernes overflade skal være i en lys farve og skal have markeringslinier, som er godkendt for endevæggen. FR Installering - Berøringspladerne skal være installeret på en fast plads midt på banen. Pladerne kan være aftagelige, således at de kan fjernes, når der ikke er svømmere. FR Følsomhed - Pladen må ikke være så følsom, at den kan påvirkes af vandets bevægelser, men den skal kunne påvirkes ved et let tryk med hånden. Pladen skal være følsom over for tryk på den øverste kant. FR Banemarkering - Banemarkering på berøringspladerne skal svare til og anbringes på de eksisterende markeringer i bassinet. Pladens omkreds og kanter skal være tydelig angivet med en 0,025 m bred sort kant. FR Sikkerhed - Pladen må ikke kunne give elektrisk stød, og må ikke have skarpe kanter

13 FR 4.5 Når der benyttes backup tid skal tidtagerne trykke på backup knappen, når svømmeren går i mål. FR 4.6 Til en minimumsinstallation kræves følgende tilbehør: FR En printer, som løbende kan udskrive informationer om løbet. FR Lystavle. FR Enhed til bedømmelse af skift ved holdkapsvømning på 1/100 sek. Hvor der forefindes video kamera installationer oven over banerne kan disse benyttes som supplement til det automatiske systems afgørelse af holdkapskift. FR Automatisk banetæller. FR Enhed til udlæsning af mellemtider. FR Enhed der giver sammendrag af data. FR Korrektion af fejlagtig berøring. FR Mulighed for automatisk akkumulatordrift

14 FR 4.7 Ved Olympiske Lege og Verdens Mesterskaberne er følgende udstyr også nødvendigt: FR Den elektroniske lystavle skal bestå af mindst 12 linier med hver 32 enheder, som gør det muligt at vise både bogstaver og tal. Hver karakterenhed skal have en højde på minimum 200 mm. Hver linie i matrix-scoreboardet skal kunne rulle op eller ned og have blinkefunktioner. Hele matrixscoreboardet skal være programmerbart og i stand til at vise animation. FR Der skal være et kontrolcenter med aircondition, på minimum 6,0 m x 3,0 m, som er placeret mellem 3,0 m og 5,0 m fra målenden med uhindret udsyn over denne under hele løbet. Overdommeren skal have let adgang til kontrolcentret under konkurrencen. Til enhver tid skal kontrolcentret kunne sikres. FR Videoanlæg med tidsregistrering. FR 4.8 Backup tid kan benyttes i forbindelse med eltid ved FINA stævner eller andre større stævner, hvis der pr. bane er 3 trykknapper, som hver betjenes af en official (i dette tilfælde behøves ikke måldommere). En vendedommer må gerne betjene den ene backup knap

15 FR 5 - SPRINGANLÆG FR 5.1 Spring fra vipper FR Vipperne skal være mindst 4,8 m lange og 0,5 m bredde. Ved alle FINA arrangementer afgøres det af FINA, hvilken type vippe, der skal anvendes. FR Vippernes belægning skal være skridsikker. FR Vipperne skal være forsynet med bevægelig rulle, som er let at justere for springeren. FR Den lodrette afstand fra platformens niveau, som understøtter rullekabinettet til vippens overkant, skal være 0,365 m. Afstanden fra forkanten af rullekabinettet (som er 0,676 m lang) til forkanten af dennes understøttende platform, skal være maksimum 0,68 m. Hvis platformens forkant rækker ud over dette punkt skal overfladen ud over dette punkt skråne ned i forholdet 1 lodret til 3 vandret. FR Minimumsafstanden fra bagkanten til midterlinien af rullen skal være den afstand, fabrikanten af vippen anbefaler. FR Vippernes forkant skal forblive vandret, i alle rullens positioner. FR Vipperne skal placeres på enten den ene side eller på begge sider af platformene. Ved synkron-spring foretrækkes det, at mindst to vipper på samme højde skal placeres ved siden af hinanden og at ingen genstande kan hindre udsyn mellem springerne under hele springet

16 FR 5.2 Tårnspring FR Alle platforme skal være faste og vandrette. FR Minimumsmålene for platforme skal være: Platformens højde Bredde Længde 0,6 m - 1,0 m 0,6 m 5,0 m 2,6 m - 3,0 m 0,6 m * 5,0 m 5,0 m 1,5 m 6,0 m 7,5 m 1,5 m 6,0 m 10,0 m 3,0 m 6,0 m * 1,5 m anbefales På 10 m platforme med en bredde på under 3 m, skal gelænderet på begge sider være placeret mindst 3 m bag forkanten af platformen. Det anbefales at der normalt benyttes en let flytbar gelændersektion, som kan flyttes når platformen skal bruges til synkron-spring (se skitse). 3,1 m Flytbar gelændersektion fastgjort på stedet til normal brug og nedtaget under synkron-spring. 1,0 m 2,0 m FR Den foretrukne tykkelse af platformens forkant skal være 0,2 m, men ikke over 0,3 m, og kan enten være lodret eller have en hældning på højst 10 grader inden for lodlinien

17 FR Platformens overflade og forreste kant skal være dækket af en elastisk skridsikker belægning. De to overflader skal hver for sig være dækket for at opnå en ren 90 graders vinkel eller som beskrevet in FR FR Forkanten af henholdsvis 10 m og 7,5 m platforme skal have et udhæng på mindst 1,5 m i forhold til bassinkanten. For 2,6 m - 3 m og 5 m platforme er 1,25 m acceptabelt, og for 0,6 m - 1 m platforme er 0,75 m acceptabelt. FR Når en platform er placeret direkte under en anden, skal den øverste have et udhæng på mindst 0,75 m (anbefalet 1,25 m) i forhold til den nederste. FR Hver platform (undtagen 1 m) skal langs ydersiderne og bagsiden være forsynet med et rækværk. Rækværket skal:... have en afstand på mindst 1,8 m mellem siderne,... være mindst 1 m højt,... være forsynet med mindst 2 tværstænger og... begynde 0,8 m fra platformens forkant. FR Der skal være adgang til hver platform ad passende trapper (ikke stiger). FR Det er at foretrække, at en platform ikke er konstrueret direkte under en anden platform

18 FR Krav til den bærende konstruktion. For platforme og bærende konstruktioner for vipper er beregningsbelastningen p = 350 kp (kilogram kraft) pr. løbende meter. Foruden de statiske krav skal følgende grænser vedrørende platforme og bærende konstruktioner til vipper overholdes af hensyn til brugernes komfort og sikkerhed: Grundfrekvens af platformene Grundfrekvens af tårnet Svingning af hele konstruktionen 10,0 Hertz 3,5 Hertz 3,5 Hertz Den rumlige deformering af forkanten af platformene, som et resultat af Px = Py = Pz = 100 kp (kilogram kraft) skal som maksimum være 1 mm (se tegning). Py Px Pz Disse krav tilgodeses bedst med en konstruktion af armeret beton. Eftervisningen af konstruktionens dynamiske opførsel skal foreligge sammen med de statiske beregninger af hele konstruktionen

19 FINA FACILITETSREGLER 2000 Vippe FINA SPRINGREGLER Platform 1m 3m 1m 3m 5m 7.5m 10m LÆNGDE 4,80 4,80 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 BREDDE 0,50 0,50 0,60 0,60min.1,50anb. 1,50 1,50 2,00 HØJDE 1,00 3,00 0,60-1,00 2,60-3,00 5,00 7,50 10,00 Vandret Lodret Vandret Lodret Vandret Lodret Vandret Lodret Vandret Lodret Vandret Lodret Vandret Lodret Pr (se FR 5.3.1) Betegn. A-1 A-3 A-1pl A-3pl A-5 A-7.5 A-10 Min. 1,50 1,50 0,75 1,25 1,25 1,50 1,50 Anbefalet 1,80 1,80 0,75 1,25 1,25 1,50 1,50 Betegn. A/A5/1 A/A7.5/3,1 A/A10/5,3,1 Min. 0,75 0,75 0,75 Fra lodlinien tilbage til bassinvæggen A Fra lodlinien tilbage til underliggende platforms lodlinie Anbefalet 1,25 1,25 1,25 A/A Betegn. B-1 B-3 B-1pl B-3pl B-5 B-7.5 B-10 Min. 2,50 3,50 2,30 2,80 3,25 4,25 5,25 Fra lodlinien til bassinet sidevæg B Anbefalet 2,50 3,50 2,30 2,90 3,75 4,50 5,25 Betegn. C1-1 C3-3,3-1 C1-1pl C3-3pl,1pl C5-3,5-1 C7.5-5,3,1 C10-7.5,5,3,1 Min. 2,00 2,20 1,65 2,00 2,25 2,50 2,75 Fra lodlinien til nærmeste lodlinie C Anbefalet 2,40 2,60 1,95 2,10 2,50 2,50 2,75 Betegn. D-1 D-3 D-1pl D-3pl D-5 D-7.5 D-10 Min. 9,00 10,25 8,00 9,50 10,25 11,00 13,50 Fra lodlinien til forreste bassinvæg D Anbefalet 9,00 10,25 8,00 9,50 10,25 11,00 13,50 Betegn. E-1 E-3 E-1pl E-3pl E-5 E-7.5 E-10 Min. 5,00 5,00 3,25 3,25 3,25 3,25 4,00 E I lige linie fra vippe til loft Anbefalet 5,00 5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 Betegn. F-1 E-1 F-3 E-3 F-1pl E-1pl F-3pl E-3pl F-5 E-5 F-7.5 E-7.5 F-10 E-10 Min. 2,50 5,00 2,50 5,00 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 4,00 Anbefalet 2,50 5,00 2,50 5,00 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 5,00 Betegn. G-1 E-1 G-3 E-3 G-1pl E-1pl G-3pl E-3pl G-5 E-5 G-7.5 E-7.5 G-10 E-10 Min. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 6,00 4,00 Anbefalet 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 5,00 3,50 5,00 3,50 5,00 3,50 6,00 5,00 Fri højde bagved og på hver side af lodlinien F G Fri højde foran lodlinien Betegn. H-1 H-3 H-1pl H-3pl H-5 H-7.5 H-10 Min. 3,40 3,70 3,20 3,50 3,70 4,10 4,50 H Vanddybde ved lodlinien Anbefalet 3,50 3,80 3,30 3,60 3,80 4,50 5,00 Betegn. J-1 K-1 J-3 K-3 J-1pl K-1pl J-3pl K-3pl J-5 K-5 J-7.5 K-7.5 J-10 K-10 Min. 5,00 3,30 6,00 3,60 4,50 3,10 5,50 3,40 6,00 3,60 8,00 4,00 11,00 4,25 Afstand og dybde foran lodlinien J K Anbefalet 5,00 3,40 6,00 3,70 4,50 3,20 5,50 3,50 6,00 3,70 8,00 4,40 11,00 4,75 Betegn. L-1 M-1 L-3 M-3 L-1pl M-1pl L-3pl M-3pl L-5 M-5 L-7.5 M-7.5 L-10 M-10 Min. 1,50 3,30 2,00 3,60 1,40 3,10 1,80 3,40 3,00 3,60 3,75 4,00 4,50 4,25 Anbefalet 2,00 3,40 2,50 3,70 1,90 3,20 2,30 3,50 3,50 3,70 4,50 4,40 5,25 4,75 Bassindybde 30 o Afstand og dybde på hver side af lodlinie L M Note: Dimensioner C (fra lodlinie til nærmeste lodlinie) gælder for platforme med den angivne bredde. Hvis platformens bredde øges, så skal C øges med halvdelen af den ekstra bredde. Max. hældningsgrad (ved reduktion af dim. udover de fulde krav) Loftshøjde 30 o N

20 30º max. E platform eller vippe F G platform under platform A/A lodlinie A D A J 1.80 min. H 30º max. LÆNGDESNIT K 30º max. 30º max min. 30º max. lodlinie L 1.80 min. M 30º max. B F L E H F 30º max. platform C platform lodlinie TVÆRSNIT vippe C L H Y vippe B M 30º max min

21 FR 5.3 Generelle krav FR For bassiner opført efter marts 1991 gælder de minimumsmål i meter for springanlæg, som er præciseret i tabellerne på side 19 og diagrammet side 20, idet man som basismål benytter lodlinien, som er en lodret linie, der strækker sig igennem midtpunktet af forkanten af vippen eller platformen. Det anbefales at de anbefalede mål benyttes i forbindelse med projekter, som anses for at have stor betydning. FR Dimensionerne under punkt C fra lodlinie til nærmeste lodlinie i diagrammet side 20 gælder for platforme, hvis bredde er angivet i regel FR Hvis platformens bredde forøges, skal dimensionerne i punkt C forøges med halvdelen af den forøgede bredde. FR Vippernes og platformenes højde over vandoverfladen kan variere med + 0,05 m og - 0,00 m fra de i disse regler foreskrevne højder. FR Kanten af en 5 m platform må ikke ligge bag kanten af en 3 m vippe. FR På steder med fuld vanddybde kan bassinbunden hæves indtil 2%. I et springbassin må vanddybden ingen steder være under 1,8 m. FR I udendørsbassiner anbefales det, at vipper og platforme vender mod nord på den nordlige halvkugle, mod syd på den sydlige halvkugle. FR Lysstyrken skal 1 m over vandoverfladen være mindst 600 lux

22 FR Naturlige og kunstige belysningskilder skal være afskærmede for at forhindre, at lyset blænder. FR Vandtemperaturen skal være min. 26 grader Celsius. FR Der skal installeres sprinkleranlæg under springfaciliteterne, så springeren lettere kan se vandoverfladen. I bassiner udstyret med et undervands bobleanlæg, må dette anlæg kun anvendes med det formål, hvis det frembringer tilfredsstillende bevægelse i vandet, når det arbejder med et meget lavt tryk, ellers kan kun et vandret sprinkleranlæg anvendes. FR Det anbefales, at dommerne placeres i en højde af 1,5 m - 2,0 m over vandoverfladen, alt afhængig af forholdene

23 FR 6 - SPRINGANLÆG TIL OLYMPISKE LEGE OG VERDENSMESTERSKABERNE FR 6.1 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne gælder udelukkende bestemmelserne i FR 5, dog skal lysstyrken 1 m over vandoverfladen være mindst 1500 lux. FR 6.2 Hvad angår mål for springanlæg er de anbefalede mål anført i tabeller i FINA håndbogen. FR 6.3 Se FR

24 X=måldommere FR 7.1 FR 7 - BASSINER TIL VANDPOLO genindtrædelsesmærke (rød) Bænk 35 X 3 m mellem 3 m mellem målstolper målstolper Baneende Mållinie (hvid) 35 2 m-linie (rød) 4 m-linie (gul) Bredde m m 7 m-linie (grøn) Sekretærbord Boldudløser Boldudløser Midterlinie (hvid) Min. vanddybde 1,8 m Min. (anbefalet vanddybde vanddybde 1,8 m 2 m) (anbefalet vanddybde 2 m) 7 m-linie (grøn) 35 X Afstand fra mållinie til baneende 0,3 m Min. afstand fra mållinie til baneende 0,3 m Min. afstand fra mållinie til bassinvæg 1,5 m Længde m Min. måldybde 0,3 m 4 m-linie (gul) 2 m-linie (rød) 35 Mållinie (hvid) Baneende genindtrædelsesmærke (rød) Bænk

25 FR 7.2 Bane til herrer: Afstanden mellem de respektive mållinier er 30,0 m. Banens bredde er 20,0 m. Vanddybden skal overalt være minimum 1,8 m, anbefalet dybde 2,0 m. FR 7.3 Bane til damer: Til damevandpolo skal banens mål være 25,0 m x 17,0 m. Vanddybden skal overalt være min. 1,8 m, anbefalet 2,0 m. FR 7.4 Vandtemperaturen må ikke være lavere end 26 C +/- 1 C. FR 7.5 Lysstyrken må ikke være under 600 lux. FR 7.6 Dispensation fra FR 7.2 og FR 7.3 kan gives af det forbund, der er ansvarlig for kampen

26 FR 8 - BASSINER TIL VANDPOLO VED OL OG VM FR 8.1 Undtagelser fra bestemmelserne i FR 7.2 og FR 7.3 kan ikke tillades. FR 8.2 Vandtemperaturen skal være som anført i FR 7.4. FR 8.3 Lysstyrken må ikke være under 1500 lux. FR 8.4 Ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaberne og FINA arrangementer skal der benyttes ferskvand

27 FR 9 - UDSTYR TIL VANDPOLOBASSINER FR 9.1 Let synlige afmærkninger skal anbringes på begge sider af banen for at markere mållinien, 2,0 m, 4,0 m og 7,0 m linierne samt midterlinien. Disse afmærkninger skal være klart synlige under hele kampen. Følgende farver anbefales til afmærkningerne: Mål- og midterlinie hvid 2,0 m linie rød 4,0 m linie gul 7,0 m linie grøn Der skal anbringes et rødt mærke, eller et mærke af anden tydelig farve på mållinien 2,0 m fra sidelinien (modsat sekretærbordet). Baneafgrænsningen ved begge endevægge skal være mindst 0,3 m bag mållinien. Mindste afstand fra mållinie til bassinets væg skal være 1,5 m. FR 9.2 Langs med bassinkanten skal der holdes en gang fri, således at dommeren uhindret kan komme fra den ene ende af banen til den anden. Der skal også holdes plads fri ved mållinierne til måldommerne. FR 9.3 Målene: Målstængerne og overliggeren skal være af træ, metal eller syntetisk materiale (plast), rektangulær 0,075 m brede, anbragt vinkelret på mållinien og malet hvide. Målstængerne skal være ubevægeligt fastgjort i lodret stilling i hver ende af banen, i lige stor afstand fra begge langsider og mindst 0,3 m foran banens afgrænsning eller enhver tænkelig hindring. Der er ikke tilladt målmanden at benytte andet støtte- eller hvilepunkt end bassinbunden

28 FR 9.4 Målets bredde mellem målstængernes inderside skal være 3,0 m. FR 9.5 Undersiden af overliggeren skal være 0,9 m over vandoverfladen, hvis vanddybden er 1,50 m eller mere, og afstanden fra undersiden af overliggeren til bassinbunden skal være 2,40 m, hvis vanddybden er mindre end 1,50 m. FR 9.6 Løsthængende net skal fastgøres til målet, således at det omslutter målets sider, idet det skal fastgøres forsvarligt til målstængerne og overliggeren, og der skal være 0,30 m afstand fra mållinien til nettets bagside. FR 9.7 Automatisk tidtagningsanlæg

29 FR 10 - BASSINER TIL SYNKROSVØMNING FR 10.1 Til figurkonkurrencen skal to områder på hver 10,0 m x 3,0 m være til rådighed. Hvert område skal være tæt på bassinvæggen med den 10,0 m lange side parallel med og højst 1,5 m fra bassinvæggen. Det ene af disse områder skal være minimum 3,0 m dybt og det andet 2,5 m dybt. FR 10.2 Til frie øvelser kræves et område på mindst 12,0 m x 25,0 m inden for hvilket et område på 12,0 m x 12,0 m skal have en dybde på min. 2,5 m. Dybden af resten af området skal være minimum 1,8 m. FR 10.3 Hvor vanddybden er mere end 2,0 m, kan dybden ved bassinvæggen være 2,0 m og derefter skråne ned for at nå den krævede dybde højst 1,2 m fra bassinvæggen. FR 10.4 Områderne til figurkonkurrencen i FR 10.1 kan være det samme område i bassinet, som benyttes til frie øvelser. FR 10.5 Hvis der ikke er nogen banemarkeringer som beskrevet i FR 2.13, skal bassinbunden forsynes med kontrastlinier parallelt med bassinets længdevæg. FR 10.6 Vandet skal være så klart, at man kan se bunden af bassinet. FR 10.7 Vandtemperaturen skal være 26 C +/- 1 C

30 FR 11 - BASSINER TIL SYNKROSVØMNING VED OLYMPISKE LEGE & VERDENSMESTERSKABERNE FR 11.1 I figurkonkurrencen ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne gælder FR FR 11.2 I frie øvelser ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne kræves et område på minimum 20,0 m x 30,0 m, inden for hvilket et område på 12,0 m x 12,0 m skal have en dybde af 3,0 m. Dybden af resten af området skal minimum være 2,5 m. Det skrånende område fra 3,0 m til 2,5 meters dybde skal være over en distance på minimum 8,0 m. FR 11.3 Vandtemperaturen skal være som i FR FR 11.4 Lysstyrken må ikke være mindre end 1500 lux. FR 11.5 Automatisk registreringsudstyr som beskrevet i FR 12, skal være til rådighed

31 FR 12 - AUTOMATISK REGISTRERINGSUDSTYR Installationen skal minimum bestå af: FR 12.1 Samme antal registreringsapparater som dommere (figurer: 5-20; frie øvelser: 5 og til 14). FR 12.2 Resultaterne må først offentliggøres efter godkendelse af enten overdommeren eller den udpegede official. FR 12.3 Resultatenhed (computer), som registrerer resultaterne og backup systemet. Kun FINA godkendte programmer og systemer må benyttes. FR 12.4 Printer til alle registrerede informationer, startlister og resultatlister. FR 12.5 Et dommerevalueringssystem baseret på elektronisk registrerede resultater (FR12.3).Kun programmer og systemer, som er godkendt af FINA TSSC, må benyttes. FR 12.6 Kontrolenhed med scoreboard, med mindst 10 linier af 32 cifre (eller scoreboard som beskrevet i FR 4.6.1). Scoreboarden må kunne fremvise alle registrerede informationer og den løbende tid. FR 12.7 For hver dommer skal der være dommertavler i tilfælde af, at det elektroniske system svigter

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af Badminton World Federation(BWF). Gældende fra 01/06/2008 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag Enhver person, der spiller badminton

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler Aalborg Badminton Ring Spilleregler pr. 1.8.2006 Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 1.8.2006 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 20111. Oversat i et samarbejde mellem DFTF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spilleregler for ishockey 2010-2014

Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Dommerudvalget 4. udgave august 2010 s spilleregler for ishockey af Kent Kølvig og Kim Pedersen 1. udgave udgivet af, Dommerudvalget,

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Officielle PDGA regler

Officielle PDGA regler Officielle PDGA regler 2006 udgave Dansk oversættelse af DFSU 1 Officielle PDGA disc golf regler Den stigende popularitet for disc golf skyldes den fascination det giver at kaste en flyvende disc med stor

Læs mere

If you can dream it You can do it!

If you can dream it You can do it! If you can dream it You can do it! 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 VEJLEDENDE ÅRSPLAN...5 SVØMNING...6 FÆLLESMÅL...6 Indskoling... 6 Mellemtrin... 6 Overbygning... 7 LÆSEPLAN...7

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem Indledning Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem 1. Indledning... 3 1.1. Motivation...3 1.2. Systemkrav...6 1.3. Problemformulering...7 1.4. Metode...8 1.5. Læsevejledning...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere