FINA FACILITETSREGLER 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINA FACILITETSREGLER 2002"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 3-8 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 9-10 FR 4 El-tid FR 5 Springanlæg FR 6 Springanlæg til Olympiske Lege og VM 23 FR 7 Bassiner til vandpolo FR 8 Bassiner til vandpolo ved OL og VM 26 FR 9 Udstyr til vandpolobassiner FR 10 Bassiner til synkrosvømning 29 FR 11 Bassiner til synkrosvømning ved OL og VM 30 FR 12 Automatisk registreringsudstyr 31 FR 13 Standardudstyr for lyd FR 14 Svømmebadshygiejne I henhold til FINA HANDBOOK Oversat og bearbejdet af Dansk Svømmeunions Regel-Tekniske Udvalg

2 INDLEDNING Formålet med Facilitetsreglerne er at skaffe de bedst mulige omgivelser i forbindelse med konkurrence og træning. Disse regler skal ikke løse problemer i forbindelse med offentlig åbning. Svømmebassinernes ejer eller opsynsmyndighed har ansvar for at skaffe overvågning i den offentlige åbningstid. FR 1 GENERELT FR 1.1 FINA olympiske standard bassiner Alle Verdensmesterskaber (undtagen Masters VM) og Olympiske Lege skal afholdes i bassiner, som opfylder bestemmelserne i reglerne FR 3, FR 6, FR 8 og FR 11. FR 1.2 FINA generelle standard bassiner Andre FINA stævner skal afholdes i FINA Olympiske standard bassiner, men FINA's bureau kan se bort fra visse standarder for eksisterende bassiner, hvis de fysiske rammer ikke har indflydelse på afviklingen af konkurrencerne. FR 1.3 FINA minimum standard bassiner Alle andre stævner, der afholdes efter FINA's regler, bør afvikles i bassiner, som er i overensstemmelse med minimumskravene, som er omtalt i det følgende

3 FR 2 - SVØMMEBASSINER FR 2.1 Længde FR ,0 m. Når berøringsplader til eltidtagning bruges i startenden eller i vendeenden, skal bassinet have en sådan længde, at det sikres, at der er den krævede afstand på 50,00 m mellem de to paneler. FR ,00 m. Når berøringsplader til eltidtagning bruges i startenden eller i vendeenden, skal bassinet have en sådan længde, at det sikres, at der er den krævede afstand på 25,00 m mellem de to paneler. FR 2.2 Tolerancer FR På den nominelle længde på 50,0 m kan der accepteres en tolerance på +0,03 m - 0,00 m på hver bane i begge ender af bassinet på et hvilket som helst punkt fra 0,3 m over vandoverfladen til 0,8 m under vandoverfladen. Rigtigheden af disse mål skal attesteres af en landmåler eller en anden kvalificeret person, som er udpeget eller godkendt af det pågældende lands forbund. Tolerancerne må ikke overskrides selv når elpaneler er installeret. FR På den nominelle længde på 25,0 m kan der accepteres en tolerance på + 0,03 m - 0,00 m på hver bane i begge ender af bassinet på et hvilket som helst punkt fra 0,3 m over vandoverfladen til 0,8 m under vandoverfladen. Rigtigheden af disse mål skal attesteres af en landmåler eller en anden kvalificeret person, som er udpeget eller godkendt af det pågældende lands forbund. Tolerancerne må ikke overskrides selv når elpaneler er installeret. FR 2.3 Vanddybde Der kræves minimum 1,35 m vanddybde fra 1 6 m fra endevæggen i bassiner med startskamler. En vanddybde på min. 1 m kræves i resten af bassinet

4 FR 2.4 Bassinvægge FR Bassinvæggene skal være parallelle og danne rette vinkler med banerne og vandoverfladen, og være konstrueret af et fast materiale med en ru overflade strækkende sig 0,8 m under vandoverfladen, således at det er muligt for svømmeren, at berøre og sætte af i vendingerne uden risiko. FR Hvileramper langs bassinvæggene er tilladt: de skal være placeret mindst 1,2 m under vandoverfladen og kan være fra 0,1 til 0,15 m bredde. FR Skvulperender kan placeres på alle bassinvægge. Hvis de findes på endevæggen, skal berøringsplader kunne fastgøres indtil de krævede 0,3 m over vandoverfladen. De skal være dækket af passende gitter eller skærm. FR 2.5 Banerne skal være mindst 2,5 m bredde med en afstand af minimum 0,2 m på ydersiden af den første og den sidste bane. FR 2.6 Banetove FR Banetovene skal strække sig i banens fulde længde og være fastgjort i hver endevæg i kroge bygget ind i endevæggen. Hvert banetov skal bestå af flydere i hele tovets længde med en minimum diameter på 0,05 m til maksimum 0,15 m. I en afstand af 5,0 m fra hver ende af bassinet skal flydernes farve tydeligt afvige fra resten af flyderne. Der må kun være et banetov mellem hver bane. Banetovene skal være helt stramme. FR Ved 15 m-mærket fra hver af bassinets endevægge skal flyderne have en afvigende farve fra de øvrige flydere

5 FR I 50 m bassiner skal markeringen være 25 m fra hver endevæg. FR Man kan placere banenumre af blødt materiale på banetovene i begge ender af bassinet. FR 2.7 Startskamlerne skal være faste og må ikke have nogen fjedrende effekt. Højden på startskamlen over vandoverfladen skal være fra 0,5 m til 0,75 m. Overfladearealet skal være minimum 0,5 x 0,5 m og skal være dækket af skridsikkert materiale. Den maksimale hældning må ikke overstige 10 grader. Startskamlen skal være konstrueret således, at svømmeren kan gribe om startskamlen enten foran eller på siderne. Det anbefales, hvis startskamlens tykkelse overskrider 0,04 m, at der udskæres fordybninger på minimum 0,1 m længde på hver side og 0,04 m længde foran, således at startskamlens tykkelse disse steder kun bliver 0,03 m regnet ovenfra. Håndgreb til brug for forlæns start kan installeres på siderne af startskamlerne. Håndgrebene for rygsvømnings starter skal placeres fra 0,3 m til 0,6 m over vandoverfladen både vandret og lodret. De skal være parallelle med endevæggens overflade og må ikke rage ud over endevæggen. Såfremt der er startskamler skal vanddybden være minimum 1,35 m i en afstand fra 1,0 m til 6,0 m fra endevæggen. Elektroniske informationsskærme kan installeres under startskamlerne. Der må ikke være blinkende tekst. Teksten må ikke være i bevægelse under starten til rygsvømning. FR 2.8 Nummerering: Hver startskammel skal være tydeligt nummereret på alle fire sider. Bane nr. 1 skal være længst til højre, når man står ved startenden og ser ud over bassinet, undtagen ved 50 m løb på langbane, hvor man kan starte i den modsatte ende. Berøringspladerne må gerne være nummererede på den øverste del. FR 2.9 Vendingsmarkering for rygsvømning - tove med flag, spændt tværs over bassinet min 1,8 m og max 2,5 m over vandoverfladen fra faste standere, skal placeres 5,0 m fra hver endevæg. Der skal være tydelig markering på begge sider af bassinet, og hvor det er muligt, skal hvert banetov markeres 15,0 m fra hver endevæg

6 FR 2.10 Tyvstartsnor skal være spændt over hele bassinet min. 1,2 m over vandoverfladen samt være placeret på faste standere 15,0 m fra startendevæggen. Snoren skal være fastgjort i standerne med en mekanisme, der hurtigt kan udløses. Snoren skal effektivt dække alle baner, når den anvendes. FR 2.11 Vandtemperaturen skal være mellem 25 C - 28 C. Vandet i bassinet holdes i konstant niveau uden mærkbar bevægelse. For at overholde de sundhedsbestemmelser, der gælder i de fleste lande, tillades til- og afløb af vand, forudsat at der ikke derved skabes mærkbar strøm eller hvirvelbevægelser. FR 2.12 Belysning: Lysintensiteten over startskamler og vendefelter må ikke være mindre end 600 lux. FR 2.13 Banemarkeringer skal være i mørk kontrastfarve og placeret på bassinets bund midt i hver bane. Bredde: minimum 0,2 m, maksimum 0,3 m. Længde: 46,0 m for 50 m bassiner 21,0 m for 25 m bassiner Hver markering skal ende 2,0 m fra bassinets endevægge med en tydelig tværstribe i 1,0 m længde og af samme bredde som banemarkeringen. Målstreger, af samme bredde som banemarkeringerne, skal placeres på endevæggene eller på de elektroniske berøringsplader midt i hver bane. De skal uden afbrydelse strække sig fra overkanten til bassinets bund. En tværstribe 0,5 m lang skal placeres 0,3 m under vandoverfladen, målt fra tværstribens midterpunkt

7 FR 2.14 Hæve-/sænkebroer Når en hæve-/sænkebro bruges som endevæg, skal den strække sig i hele bassinets bredde og have en jævn, ru og fast lodret væg, hvorpå der kan monteres berøringsplader, der kan fastgøres indtil de 0,3 m over og 0,8 m under vandoverfladen. Berøringspladerne må ikke have huller eller revner, hverken over eller under vandoverfladen, hvor svømmerne kan få hænder, fødder, tæer eller fingre i klemme. En hæve-/sænkebro skal være konstrueret således, at officials har mulighed for at bevæge sig frit frem og tilbage uden at skabe turbulens i vandet

8 BREDDE PÅ BANEMARKERINGEN, ENDELINIER-MÅL A 0,25 M ± 0,5 FINA LÆNGDE PÅ ENDEVÆGGENS MÅL B 0,50 M DYBDE TIL MIDTEN AF ENDEVÆGGENS MÅL C 0,30 M LÆNGDE PÅ BANEMARKERINGENS TVÆRLINIE D 1,00 M BANE- BANERNES BREDDE E 2,50 M MARKERINGER AFST. FRA BANEMARK. TVÆRLINIE TIL ENDEVÆG F 2,00 M BERØRINGSPLADE G 2,40m x 0,90m x 0,01 m ENDEVÆG START C A B A M eller M DER ER VIST 8 BANER, MEN 10 BANER ER ET KRAV TIL OLYMPISKE LEGE OG VERDENS MESTERSKABER 0.90m elektronisk berøringsplade 2.40 m x 0.90 m x 0.01 m 0.60m E 2.40m F D 0.30m Kant på 0,025 m A A M ANBEFALET - 8 -

9 FR 3 - SVØMMEBASSINER TIL OLYMPISKE LEGE & VERDENSMESTERSKABER Længde: 50,0 m mellem eltidtagningsplader, bortset fra Verdensmesterskaberne i svømning på kortbane, hvor afstanden skal være 25,0 m mellem eltidtagningspladerne i startenden og væggen eller berøringspladerne i vendeenden. FR 3.1 Tolerancer som anført i FR FR 3.2 Bredde: 25,0 m ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne. FR 3.3 Dybde: 2,0 m (minimum). FR 3.4 Bassinvægge: som anført i FR FR 3.5 Skvulperender: som anført i FR FR 3.6 Antal baner: 8 (otte). FR 3.7 Banerne skal være 2,5 m brede med en afstand på 2,5 m på ydersiderne af banerne 1 og 8. Der skal være banetove, som markerer afstanden fra bassinvæggen til banerne 1 og 8 ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne

10 FR 3.8 Banetove: som anført i FR 2.6. FINA FACILITETSREGLER 2002 FR 3.9 Startskamler: som anført i FR 2.7. Udstyr til kontrol af tyvstart skal installeres. FR 3.10 Nummerering: som anført i FR 2.8. FR 3.11 Vendingsmarkering for rygsvømning: som anført i FR 2.9. FR 3.12 Tyvstartsnor: som anført i FR FR 3.13 Vandtemperatur: som anført i FR FR 3.14 Belysning: lysintensiteten over hele bassinet må ikke være mindre end 1500 lux. FR 3.15 Banemarkeringer: som anført i FR Afstanden mellem midtpunkterne i hver bane skal være 2,5 m. FR 3.16 Hvis svømmebassinet og udspringbassinet er i samme kompleks, skal minimum afstanden mellem disse bassiner være 5,0 m

11 FR 4 - ELTID FR 4.1 Eltid med og uden backup dømmer rækkefølgen i mål og fastsætter hver enkelt svømmers tid i et løb. Placering og tidtagning skal ske med 2 decimaler (1/100 sek.). Udstyret til eltidtagning, som er installeret, må ikke gribe forstyrrende ind i svømmerens start, vendinger eller funktioner i bassinets overløbssystem. FR 4.2 Udstyret skal: FR Sættes i gang af starteren, FR Være uden udækkede ledninger på bassinkanten, hvis dette er muligt, FR Kunne vise alle oplysninger, der registreres for hver bane, både hvad angår placering og bane, FR Gøre det muligt let at aflæse svømmerens tid digitalt. FR 4.3 Startudstyr FR Starteren skal være forsynet med en mikrofon. FR Såfremt der benyttes pistol, skal den være forsynet med en forstærker

12 FR Både mikrofon og forstærker skal forbindes med højttalerne under hver startskammel, hvor såvel starterens kommando som startsignalet kan høres tydeligt af hver enkelt svømmer samtidig. FR 4.4 Berøringsplader FR Minimumsmålene for berøringsplader skal være 2,4 m i bredden og 0,9 m i højden og deres tykkelse skal være 0,01 m ± 0,002 m. De skal være 0,3 m over og 0,6 m under vandoverfladen. Udstyret på hver bane skal være forbundet uafhængigt af hinanden, således at det kan kontrolleres individuelt. Pladernes overflade skal være i en lys farve og skal have markeringslinier, som er godkendt for endevæggen. FR Installering - Berøringspladerne skal være installeret på en fast plads midt på banen. Pladerne kan være aftagelige, således at de kan fjernes, når der ikke er svømmere. FR Følsomhed - Pladen må ikke være så følsom, at den kan påvirkes af vandets bevægelser, men den skal kunne påvirkes ved et let tryk med hånden. Pladen skal være følsom over for tryk på den øverste kant. FR Banemarkering - Banemarkering på berøringspladerne skal svare til og anbringes på de eksisterende markeringer i bassinet. Pladens omkreds og kanter skal være tydelig angivet med en 0,025 m bred sort kant. FR Sikkerhed - Pladen må ikke kunne give elektrisk stød, og må ikke have skarpe kanter

13 FR 4.5 Når der benyttes backup tid skal tidtagerne trykke på backup knappen, når svømmeren går i mål. FR 4.6 Til en minimumsinstallation kræves følgende tilbehør: FR En printer, som løbende kan udskrive informationer om løbet. FR Lystavle. FR Enhed til bedømmelse af skift ved holdkapsvømning på 1/100 sek. Hvor der forefindes video kamera installationer oven over banerne kan disse benyttes som supplement til det automatiske systems afgørelse af holdkapskift. FR Automatisk banetæller. FR Enhed til udlæsning af mellemtider. FR Enhed der giver sammendrag af data. FR Korrektion af fejlagtig berøring. FR Mulighed for automatisk akkumulatordrift

14 FR 4.7 Ved Olympiske Lege og Verdens Mesterskaberne er følgende udstyr også nødvendigt: FR Den elektroniske lystavle skal bestå af mindst 12 linier med hver 32 enheder, som gør det muligt at vise både bogstaver og tal. Hver karakterenhed skal have en højde på minimum 200 mm. Hver linie i matrix-scoreboardet skal kunne rulle op eller ned og have blinkefunktioner. Hele matrixscoreboardet skal være programmerbart og i stand til at vise animation. FR Der skal være et kontrolcenter med aircondition, på minimum 6,0 m x 3,0 m, som er placeret mellem 3,0 m og 5,0 m fra målenden med uhindret udsyn over denne under hele løbet. Overdommeren skal have let adgang til kontrolcentret under konkurrencen. Til enhver tid skal kontrolcentret kunne sikres. FR Videoanlæg med tidsregistrering. FR 4.8 Backup tid kan benyttes i forbindelse med eltid ved FINA stævner eller andre større stævner, hvis der pr. bane er 3 trykknapper, som hver betjenes af en official (i dette tilfælde behøves ikke måldommere). En vendedommer må gerne betjene den ene backup knap

15 FR 5 - SPRINGANLÆG FR 5.1 Spring fra vipper FR Vipperne skal være mindst 4,8 m lange og 0,5 m bredde. Ved alle FINA arrangementer afgøres det af FINA, hvilken type vippe, der skal anvendes. FR Vippernes belægning skal være skridsikker. FR Vipperne skal være forsynet med bevægelig rulle, som er let at justere for springeren. FR Den lodrette afstand fra platformens niveau, som understøtter rullekabinettet til vippens overkant, skal være 0,365 m. Afstanden fra forkanten af rullekabinettet (som er 0,676 m lang) til forkanten af dennes understøttende platform, skal være maksimum 0,68 m. Hvis platformens forkant rækker ud over dette punkt skal overfladen ud over dette punkt skråne ned i forholdet 1 lodret til 3 vandret. FR Minimumsafstanden fra bagkanten til midterlinien af rullen skal være den afstand, fabrikanten af vippen anbefaler. FR Vippernes forkant skal forblive vandret, i alle rullens positioner. FR Vipperne skal placeres på enten den ene side eller på begge sider af platformene. Ved synkron-spring foretrækkes det, at mindst to vipper på samme højde skal placeres ved siden af hinanden og at ingen genstande kan hindre udsyn mellem springerne under hele springet

16 FR 5.2 Tårnspring FR Alle platforme skal være faste og vandrette. FR Minimumsmålene for platforme skal være: Platformens højde Bredde Længde 0,6 m - 1,0 m 0,6 m 5,0 m 2,6 m - 3,0 m 0,6 m * 5,0 m 5,0 m 1,5 m 6,0 m 7,5 m 1,5 m 6,0 m 10,0 m 3,0 m 6,0 m * 1,5 m anbefales På 10 m platforme med en bredde på under 3 m, skal gelænderet på begge sider være placeret mindst 3 m bag forkanten af platformen. Det anbefales at der normalt benyttes en let flytbar gelændersektion, som kan flyttes når platformen skal bruges til synkron-spring (se skitse). 3,1 m Flytbar gelændersektion fastgjort på stedet til normal brug og nedtaget under synkron-spring. 1,0 m 2,0 m FR Den foretrukne tykkelse af platformens forkant skal være 0,2 m, men ikke over 0,3 m, og kan enten være lodret eller have en hældning på højst 10 grader inden for lodlinien

17 FR Platformens overflade og forreste kant skal være dækket af en elastisk skridsikker belægning. De to overflader skal hver for sig være dækket for at opnå en ren 90 graders vinkel eller som beskrevet in FR FR Forkanten af henholdsvis 10 m og 7,5 m platforme skal have et udhæng på mindst 1,5 m i forhold til bassinkanten. For 2,6 m - 3 m og 5 m platforme er 1,25 m acceptabelt, og for 0,6 m - 1 m platforme er 0,75 m acceptabelt. FR Når en platform er placeret direkte under en anden, skal den øverste have et udhæng på mindst 0,75 m (anbefalet 1,25 m) i forhold til den nederste. FR Hver platform (undtagen 1 m) skal langs ydersiderne og bagsiden være forsynet med et rækværk. Rækværket skal:... have en afstand på mindst 1,8 m mellem siderne,... være mindst 1 m højt,... være forsynet med mindst 2 tværstænger og... begynde 0,8 m fra platformens forkant. FR Der skal være adgang til hver platform ad passende trapper (ikke stiger). FR Det er at foretrække, at en platform ikke er konstrueret direkte under en anden platform

18 FR Krav til den bærende konstruktion. For platforme og bærende konstruktioner for vipper er beregningsbelastningen p = 350 kp (kilogram kraft) pr. løbende meter. Foruden de statiske krav skal følgende grænser vedrørende platforme og bærende konstruktioner til vipper overholdes af hensyn til brugernes komfort og sikkerhed: Grundfrekvens af platformene Grundfrekvens af tårnet Svingning af hele konstruktionen 10,0 Hertz 3,5 Hertz 3,5 Hertz Den rumlige deformering af forkanten af platformene, som et resultat af Px = Py = Pz = 100 kp (kilogram kraft) skal som maksimum være 1 mm (se tegning). Py Px Pz Disse krav tilgodeses bedst med en konstruktion af armeret beton. Eftervisningen af konstruktionens dynamiske opførsel skal foreligge sammen med de statiske beregninger af hele konstruktionen

19 FINA FACILITETSREGLER 2000 Vippe FINA SPRINGREGLER Platform 1m 3m 1m 3m 5m 7.5m 10m LÆNGDE 4,80 4,80 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 BREDDE 0,50 0,50 0,60 0,60min.1,50anb. 1,50 1,50 2,00 HØJDE 1,00 3,00 0,60-1,00 2,60-3,00 5,00 7,50 10,00 Vandret Lodret Vandret Lodret Vandret Lodret Vandret Lodret Vandret Lodret Vandret Lodret Vandret Lodret Pr (se FR 5.3.1) Betegn. A-1 A-3 A-1pl A-3pl A-5 A-7.5 A-10 Min. 1,50 1,50 0,75 1,25 1,25 1,50 1,50 Anbefalet 1,80 1,80 0,75 1,25 1,25 1,50 1,50 Betegn. A/A5/1 A/A7.5/3,1 A/A10/5,3,1 Min. 0,75 0,75 0,75 Fra lodlinien tilbage til bassinvæggen A Fra lodlinien tilbage til underliggende platforms lodlinie Anbefalet 1,25 1,25 1,25 A/A Betegn. B-1 B-3 B-1pl B-3pl B-5 B-7.5 B-10 Min. 2,50 3,50 2,30 2,80 3,25 4,25 5,25 Fra lodlinien til bassinet sidevæg B Anbefalet 2,50 3,50 2,30 2,90 3,75 4,50 5,25 Betegn. C1-1 C3-3,3-1 C1-1pl C3-3pl,1pl C5-3,5-1 C7.5-5,3,1 C10-7.5,5,3,1 Min. 2,00 2,20 1,65 2,00 2,25 2,50 2,75 Fra lodlinien til nærmeste lodlinie C Anbefalet 2,40 2,60 1,95 2,10 2,50 2,50 2,75 Betegn. D-1 D-3 D-1pl D-3pl D-5 D-7.5 D-10 Min. 9,00 10,25 8,00 9,50 10,25 11,00 13,50 Fra lodlinien til forreste bassinvæg D Anbefalet 9,00 10,25 8,00 9,50 10,25 11,00 13,50 Betegn. E-1 E-3 E-1pl E-3pl E-5 E-7.5 E-10 Min. 5,00 5,00 3,25 3,25 3,25 3,25 4,00 E I lige linie fra vippe til loft Anbefalet 5,00 5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 Betegn. F-1 E-1 F-3 E-3 F-1pl E-1pl F-3pl E-3pl F-5 E-5 F-7.5 E-7.5 F-10 E-10 Min. 2,50 5,00 2,50 5,00 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 4,00 Anbefalet 2,50 5,00 2,50 5,00 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 5,00 Betegn. G-1 E-1 G-3 E-3 G-1pl E-1pl G-3pl E-3pl G-5 E-5 G-7.5 E-7.5 G-10 E-10 Min. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 6,00 4,00 Anbefalet 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 5,00 3,50 5,00 3,50 5,00 3,50 6,00 5,00 Fri højde bagved og på hver side af lodlinien F G Fri højde foran lodlinien Betegn. H-1 H-3 H-1pl H-3pl H-5 H-7.5 H-10 Min. 3,40 3,70 3,20 3,50 3,70 4,10 4,50 H Vanddybde ved lodlinien Anbefalet 3,50 3,80 3,30 3,60 3,80 4,50 5,00 Betegn. J-1 K-1 J-3 K-3 J-1pl K-1pl J-3pl K-3pl J-5 K-5 J-7.5 K-7.5 J-10 K-10 Min. 5,00 3,30 6,00 3,60 4,50 3,10 5,50 3,40 6,00 3,60 8,00 4,00 11,00 4,25 Afstand og dybde foran lodlinien J K Anbefalet 5,00 3,40 6,00 3,70 4,50 3,20 5,50 3,50 6,00 3,70 8,00 4,40 11,00 4,75 Betegn. L-1 M-1 L-3 M-3 L-1pl M-1pl L-3pl M-3pl L-5 M-5 L-7.5 M-7.5 L-10 M-10 Min. 1,50 3,30 2,00 3,60 1,40 3,10 1,80 3,40 3,00 3,60 3,75 4,00 4,50 4,25 Anbefalet 2,00 3,40 2,50 3,70 1,90 3,20 2,30 3,50 3,50 3,70 4,50 4,40 5,25 4,75 Bassindybde 30 o Afstand og dybde på hver side af lodlinie L M Note: Dimensioner C (fra lodlinie til nærmeste lodlinie) gælder for platforme med den angivne bredde. Hvis platformens bredde øges, så skal C øges med halvdelen af den ekstra bredde. Max. hældningsgrad (ved reduktion af dim. udover de fulde krav) Loftshøjde 30 o N

20 30º max. E platform eller vippe F G platform under platform A/A lodlinie A D A J 1.80 min. H 30º max. LÆNGDESNIT K 30º max. 30º max min. 30º max. lodlinie L 1.80 min. M 30º max. B F L E H F 30º max. platform C platform lodlinie TVÆRSNIT vippe C L H Y vippe B M 30º max min

21 FR 5.3 Generelle krav FR For bassiner opført efter marts 1991 gælder de minimumsmål i meter for springanlæg, som er præciseret i tabellerne på side 19 og diagrammet side 20, idet man som basismål benytter lodlinien, som er en lodret linie, der strækker sig igennem midtpunktet af forkanten af vippen eller platformen. Det anbefales at de anbefalede mål benyttes i forbindelse med projekter, som anses for at have stor betydning. FR Dimensionerne under punkt C fra lodlinie til nærmeste lodlinie i diagrammet side 20 gælder for platforme, hvis bredde er angivet i regel FR Hvis platformens bredde forøges, skal dimensionerne i punkt C forøges med halvdelen af den forøgede bredde. FR Vippernes og platformenes højde over vandoverfladen kan variere med + 0,05 m og - 0,00 m fra de i disse regler foreskrevne højder. FR Kanten af en 5 m platform må ikke ligge bag kanten af en 3 m vippe. FR På steder med fuld vanddybde kan bassinbunden hæves indtil 2%. I et springbassin må vanddybden ingen steder være under 1,8 m. FR I udendørsbassiner anbefales det, at vipper og platforme vender mod nord på den nordlige halvkugle, mod syd på den sydlige halvkugle. FR Lysstyrken skal 1 m over vandoverfladen være mindst 600 lux

22 FR Naturlige og kunstige belysningskilder skal være afskærmede for at forhindre, at lyset blænder. FR Vandtemperaturen skal være min. 26 grader Celsius. FR Der skal installeres sprinkleranlæg under springfaciliteterne, så springeren lettere kan se vandoverfladen. I bassiner udstyret med et undervands bobleanlæg, må dette anlæg kun anvendes med det formål, hvis det frembringer tilfredsstillende bevægelse i vandet, når det arbejder med et meget lavt tryk, ellers kan kun et vandret sprinkleranlæg anvendes. FR Det anbefales, at dommerne placeres i en højde af 1,5 m - 2,0 m over vandoverfladen, alt afhængig af forholdene

23 FR 6 - SPRINGANLÆG TIL OLYMPISKE LEGE OG VERDENSMESTERSKABERNE FR 6.1 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne gælder udelukkende bestemmelserne i FR 5, dog skal lysstyrken 1 m over vandoverfladen være mindst 1500 lux. FR 6.2 Hvad angår mål for springanlæg er de anbefalede mål anført i tabeller i FINA håndbogen. FR 6.3 Se FR

24 X=måldommere FR 7.1 FR 7 - BASSINER TIL VANDPOLO genindtrædelsesmærke (rød) Bænk 35 X 3 m mellem 3 m mellem målstolper målstolper Baneende Mållinie (hvid) 35 2 m-linie (rød) 4 m-linie (gul) Bredde m m 7 m-linie (grøn) Sekretærbord Boldudløser Boldudløser Midterlinie (hvid) Min. vanddybde 1,8 m Min. (anbefalet vanddybde vanddybde 1,8 m 2 m) (anbefalet vanddybde 2 m) 7 m-linie (grøn) 35 X Afstand fra mållinie til baneende 0,3 m Min. afstand fra mållinie til baneende 0,3 m Min. afstand fra mållinie til bassinvæg 1,5 m Længde m Min. måldybde 0,3 m 4 m-linie (gul) 2 m-linie (rød) 35 Mållinie (hvid) Baneende genindtrædelsesmærke (rød) Bænk

25 FR 7.2 Bane til herrer: Afstanden mellem de respektive mållinier er 30,0 m. Banens bredde er 20,0 m. Vanddybden skal overalt være minimum 1,8 m, anbefalet dybde 2,0 m. FR 7.3 Bane til damer: Til damevandpolo skal banens mål være 25,0 m x 17,0 m. Vanddybden skal overalt være min. 1,8 m, anbefalet 2,0 m. FR 7.4 Vandtemperaturen må ikke være lavere end 26 C +/- 1 C. FR 7.5 Lysstyrken må ikke være under 600 lux. FR 7.6 Dispensation fra FR 7.2 og FR 7.3 kan gives af det forbund, der er ansvarlig for kampen

26 FR 8 - BASSINER TIL VANDPOLO VED OL OG VM FR 8.1 Undtagelser fra bestemmelserne i FR 7.2 og FR 7.3 kan ikke tillades. FR 8.2 Vandtemperaturen skal være som anført i FR 7.4. FR 8.3 Lysstyrken må ikke være under 1500 lux. FR 8.4 Ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaberne og FINA arrangementer skal der benyttes ferskvand

27 FR 9 - UDSTYR TIL VANDPOLOBASSINER FR 9.1 Let synlige afmærkninger skal anbringes på begge sider af banen for at markere mållinien, 2,0 m, 4,0 m og 7,0 m linierne samt midterlinien. Disse afmærkninger skal være klart synlige under hele kampen. Følgende farver anbefales til afmærkningerne: Mål- og midterlinie hvid 2,0 m linie rød 4,0 m linie gul 7,0 m linie grøn Der skal anbringes et rødt mærke, eller et mærke af anden tydelig farve på mållinien 2,0 m fra sidelinien (modsat sekretærbordet). Baneafgrænsningen ved begge endevægge skal være mindst 0,3 m bag mållinien. Mindste afstand fra mållinie til bassinets væg skal være 1,5 m. FR 9.2 Langs med bassinkanten skal der holdes en gang fri, således at dommeren uhindret kan komme fra den ene ende af banen til den anden. Der skal også holdes plads fri ved mållinierne til måldommerne. FR 9.3 Målene: Målstængerne og overliggeren skal være af træ, metal eller syntetisk materiale (plast), rektangulær 0,075 m brede, anbragt vinkelret på mållinien og malet hvide. Målstængerne skal være ubevægeligt fastgjort i lodret stilling i hver ende af banen, i lige stor afstand fra begge langsider og mindst 0,3 m foran banens afgrænsning eller enhver tænkelig hindring. Der er ikke tilladt målmanden at benytte andet støtte- eller hvilepunkt end bassinbunden

28 FR 9.4 Målets bredde mellem målstængernes inderside skal være 3,0 m. FR 9.5 Undersiden af overliggeren skal være 0,9 m over vandoverfladen, hvis vanddybden er 1,50 m eller mere, og afstanden fra undersiden af overliggeren til bassinbunden skal være 2,40 m, hvis vanddybden er mindre end 1,50 m. FR 9.6 Løsthængende net skal fastgøres til målet, således at det omslutter målets sider, idet det skal fastgøres forsvarligt til målstængerne og overliggeren, og der skal være 0,30 m afstand fra mållinien til nettets bagside. FR 9.7 Automatisk tidtagningsanlæg

29 FR 10 - BASSINER TIL SYNKROSVØMNING FR 10.1 Til figurkonkurrencen skal to områder på hver 10,0 m x 3,0 m være til rådighed. Hvert område skal være tæt på bassinvæggen med den 10,0 m lange side parallel med og højst 1,5 m fra bassinvæggen. Det ene af disse områder skal være minimum 3,0 m dybt og det andet 2,5 m dybt. FR 10.2 Til frie øvelser kræves et område på mindst 12,0 m x 25,0 m inden for hvilket et område på 12,0 m x 12,0 m skal have en dybde på min. 2,5 m. Dybden af resten af området skal være minimum 1,8 m. FR 10.3 Hvor vanddybden er mere end 2,0 m, kan dybden ved bassinvæggen være 2,0 m og derefter skråne ned for at nå den krævede dybde højst 1,2 m fra bassinvæggen. FR 10.4 Områderne til figurkonkurrencen i FR 10.1 kan være det samme område i bassinet, som benyttes til frie øvelser. FR 10.5 Hvis der ikke er nogen banemarkeringer som beskrevet i FR 2.13, skal bassinbunden forsynes med kontrastlinier parallelt med bassinets længdevæg. FR 10.6 Vandet skal være så klart, at man kan se bunden af bassinet. FR 10.7 Vandtemperaturen skal være 26 C +/- 1 C

30 FR 11 - BASSINER TIL SYNKROSVØMNING VED OLYMPISKE LEGE & VERDENSMESTERSKABERNE FR 11.1 I figurkonkurrencen ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne gælder FR FR 11.2 I frie øvelser ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne kræves et område på minimum 20,0 m x 30,0 m, inden for hvilket et område på 12,0 m x 12,0 m skal have en dybde af 3,0 m. Dybden af resten af området skal minimum være 2,5 m. Det skrånende område fra 3,0 m til 2,5 meters dybde skal være over en distance på minimum 8,0 m. FR 11.3 Vandtemperaturen skal være som i FR FR 11.4 Lysstyrken må ikke være mindre end 1500 lux. FR 11.5 Automatisk registreringsudstyr som beskrevet i FR 12, skal være til rådighed

31 FR 12 - AUTOMATISK REGISTRERINGSUDSTYR Installationen skal minimum bestå af: FR 12.1 Samme antal registreringsapparater som dommere (figurer: 5-20; frie øvelser: 5 og til 14). FR 12.2 Resultaterne må først offentliggøres efter godkendelse af enten overdommeren eller den udpegede official. FR 12.3 Resultatenhed (computer), som registrerer resultaterne og backup systemet. Kun FINA godkendte programmer og systemer må benyttes. FR 12.4 Printer til alle registrerede informationer, startlister og resultatlister. FR 12.5 Et dommerevalueringssystem baseret på elektronisk registrerede resultater (FR12.3).Kun programmer og systemer, som er godkendt af FINA TSSC, må benyttes. FR 12.6 Kontrolenhed med scoreboard, med mindst 10 linier af 32 cifre (eller scoreboard som beskrevet i FR 4.6.1). Scoreboarden må kunne fremvise alle registrerede informationer og den løbende tid. FR 12.7 For hver dommer skal der være dommertavler i tilfælde af, at det elektroniske system svigter

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Forlæns benspring strakt (100A)

Forlæns benspring strakt (100A) Forlæns benspring strakt (100A) Stående afsæt fra kant eller vippe med front mod vandet. Landing i vand på ben i strakt stilling Opspring med hænder strakt over hovedet. Under springet trækkes armene ned

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

10. MONTERINGSANVISNING

10. MONTERINGSANVISNING 10. MONTERINGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE 10.1 Generelt... Side 1 10.2 Manuelle sidebetjente modeller... Side 2 10.3 Manuelle frontbetjente modeller... Side 4 10.4 Elektriske modeller... Side 5 Monteringsanvisning

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge Dansk Svømmeunion Rescue Kid Konkurrencelivredning for børn & unge Indhold Indledning... 3 Hvorfor konkurrencelivredning?... 4 Individuelle discipliner... 5 100 m Forhindringssvømning...5 100 m Super Kid...6

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Bølgeegenskaber vha. simuleringsprogram... 2 Forsøg med lys gennem glas... 3 Lysets brydning i et tresidet prisme... 4 Forsøg med lysets farvespredning... 5 Forsøg med lys gennem linser... 6 Langsynet

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT Denne transmissionsmanuel er med til at sikre et optimalt samarbejde, når Kanal Sport kommer ud for at producere. Kanal Sport konceptet er markant funderet i at udnytte

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte Garageporte ledhejseporte rulleporte vippeporte Praktisk løsning Ledhejseporten er installeret direkte bag indkørslens åbning og på grund af den lodrette åbning og vinkelrette glidning af elementerne optager

Læs mere

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde Manual for afholdelse af Inde V DM Revideret 16-12-2013 Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække stang trespring kugle - længde højde 60 m. 400 meter 800 meter - stafet kort hæk Trekamp:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere