2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges."

Transkript

1 FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at tænde den mere en end en gang. DELTAGELSE 1 Betingelserne for at kunne deltage i et mesterskab er, at man er over 18 år og for de internationale konkurrencer gælder, at man er medlem af en pibeklub, som er tilknyttet den nationale forening af pibeklubber, der er medlem af CIPC. 2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. TOBAKKEN 3 Deltagerne skal benytte den tobak, der er valgt af arrangøren. 4 Mængden af tobak, der ryges, er tre (3) gram. 5 Arrangøren offentliggør navnet på den valgte tobak sammen med et fuldstændigt program for mesterskabskonkurrencen senest to (2) måneder, før denne afholdes. PIBEN 6 Arrangøren forsyner ved konkurrencens begyndelse alle deltagere med den pibe, der skal ryges på. 7 Piben skal være produceret af bruyere, den skal have en klassisk, lige facon, den må være forsynet med et udskifteligt filter, og den skal kunne rumme mindst tre (3) gram tobak. Arrangøren sørger for at tilvejebringe det nødvendige antal piber. 8 Senest to (2) måneder før mesterskabets afholdelse offentliggør arrangøren mesterskabspibens nøjagtige dimensioner, der skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i 7. Enhver pibeklub har ret til mod betaling at få tilsendt et eksemplar af piben fra arrangøren. 9 Hvis piben er forsynet med filter, har deltagerne ret til at fjerne dette. 1

2 DOMMERNE 10 Dommerne har i alle spørgsmål om mesterskabet den endelige afgørelse. Der skal være mindst fem (5) dommere: a) Præsidenten for CIPC eller en person udpeget af denne. b) En konkurrenceleder udpeget af arrangøren. Konkurrencelederen udpeger tidtagere, meddeler dommernes afgørelser og konkurrencens resultater og om nødvendigt konkurrencens mellemtider. c) Mindst tre (3) dommere, som er formænd for nationale foreninger af pibeklubber eller udpeget af sådanne formænd på CIPC mødet dagen før mesterskabskonkurrencen. 11 For hver ti (10) deltagere udpeges en borddommer af konkurrencelederen. Borddommerne kontrollerer, at konkurrencen forløber i overensstemmelse med reglerne, de overvåger deltagerne og noterer den tid, den enkelte deltager opnår, på det tidsregistreringskort, der er placeret foran den enkelte deltager. Borddommerne fordeler konkurrencepiberne og andre emner som fastlagt i 16 nedenfor. Hvis der opstår tvivlspørgsmål, henvender borddommerne sig til dommerpanelet. Dommerne har ret til at udskifte en borddommer under konkurrencen, hvis den pågældende ikke lever op til de krav, hans eller hendes hverv stiller. DELTAGERNE 12 Hver deltager modtager et nummereret kort samt eventuelt et navneskilt. Disse skal placeres synligt foran deltageren. Deltageren placeres derefter på sin nummererede plads. 13 Deltagerne må kun bruge en pibestopper af træ med en diameter på femten (15) mm og en længde på 10 cm, der udleveres af arrangøren. 14 På konkurrencelederens signal uddeler borddommeren en (1) konkurrencepibe til hver deltager. Deltageren undersøger piben og placerer den derefter foran sig på bordet. Defekte piber udskiftes. 15 På konkurrencelederens signal placerer borddommeren en (1) pibestopper som beskrevet i 13 og en (1) pakke tobak foran hver deltager. Deltagerne må ikke røre tobakken før startsignalet gives. 16 Borddommeren kontrollerer, at hver deltager er i besiddelse af følgende: a) konkurrencepiben b) pakken med tobak c) pibestopperen 2

3 d) to (2) tændstikker i en æske e) et ark papir af størrelse A4 f) et tidsregistreringskort Deltagerne skal iagttage følgende regler: 1) Stopperen må kun anvendes, når piben holdes i munden. 2) Det er under ingen omstændigheder tilladt på nogen måde at slå eller banke på piben eller ryste den. 3) Deltageren må under konkurrencen fjerne spidsen fra piben i få sekunder for at fjerne væske fra spidsen ved at slå den mod det udleverede ark papir eller blæse gennem den. 4) Det udleverede ark papir må anvendes til aftørring af pibestopperen under konkurrencen. 5) Deltagerne må fjerne aske fra piben, men hvis der derved falder tobak ud af piben, må denne tobak ikke lægges tilbage i piben. 6) Det er tilladt deltagerne at drikke, når de første ti (10) minutter af konkurrencen er gået. Der placeres vand og glas på bordene til dette formål. 7) Det er ikke tilladt at blæse ned i pibehovedet hverken med munden eller gennem næsen. Dette vil medføre diskvalificering. 17 På konkurrencelederens signal åbner deltagerne pakken med tobak. Deltagerne har derefter fem (5) minutter til at stoppe piben. 18 Findeling af tobakken er kun tilladt i den periode, der er afsat til stopning. 19 Det er forbudt at fugte tobakken på nogen måde. 20 Det er forbudt at placere andet end den udleverede tobak f.eks. kridt, filtre eller andet i piben. 21 Efter stoppeperioden på fem (5) minutter fjerner borddommeren eventuel overskydende tobak. 22 På konkurrencelederens signal tænder deltagerne deres piber, og tiden måles fra dette signal. 23 Deltagerne har et (1) minut til at tænde piberne ved hjælp af en (1) eller begge de udleverede tændstikker. Hvis tændstikkerne brækker eller ikke tænder, erstattes de af borddommeren. 24 Når en deltagers pibe går ud, rækker han straks sit tidsregistreringskort til borddommeren. 25 Hvis en borddommer får mistanke om, at en deltagers pibe er gået ud, har han/hun ret til at bede deltageren om at puste røg ud af munden. Hvis piben viser sig at være gået ud, og deltageren ikke har meddelt dette som fastlagt i 24, beder borddommeren dommerpanelet om at diskvalificere deltageren. 3

4 26 Diskvalificerede deltagere skal aflevere deres tidsregistreringskort til borddommeren. 27 Hvis der findes mærker efter brand i en pibe, diskvalificeres den pågældende deltager af dommerpanelet. REKLAMER 28 Det er ikke tilladt medlemmer af dommerpanelet at bære reklamer eller varemærker på deres tøj. DELTAGERGEBYR 29 Arrangøren fastsætter et deltagergebyr for mesterskabskonkurrencen og en dertil hørende betalingsfrist. Deltagelse forudsætter, at gebyret er betalt, og det kan ikke refunderes. 30 Arrangøren afgør, om tilmelding eller udskiftning af deltagere efter betalingsfristens udløb kan accepteres. 31 Deltagerne er forpligtede til at betale andre annoncerede omkostninger ud over deltagergebyret. Heller ikke disse omkostninger refunderes. RESULTATER 32 Dommerne udarbejder en endelig resultatliste for mesterskabet. Dommernes afgørelse er endelig. Individuelt mesterskab 33 Som vinder erklæres den deltager, der har røget længst, forudsat at der ikke findes brændmærker i træet på pibehovedet, og forudsat at deltageren har overholdt reglerne. Dommerne inspicerer de ti (10) længst rygendes piber for at kontrollere, om der findes brændmærker i pibehovedet. 34 Vinderens titel er "Verdensmester", "Europamester", Asiatisk mester", "Amerikansk mester", Danmarksmester osv. afhængigt af det pågældende mesterskab. 35 Arrangørerne har ret til at udsætte særlige præmier og titler, og der kan konkurreres i en speciel damerække. Hold mesterskab 36 En nations hold består af maksimalt fem (5) deltagere, der udvælges af formanden for den nationale forening af pibeklubber. Et holds resultat opgøres som summen af de tider, der opnås af de tre (3) bedst placerede medlemmer fra hvert af de deltagende nationers landshold. 4

5 37 Et hold skal bestå af medlemmer af foreningen af nationale pibeklubber. Et hold kan bestå af medlemmer af begge køn. 38 Det vindende nationale hold har ret til en mesterskabstitel som fastlagt i 34. World CUP FOR KLUBHOLD 39 Et hold består af maksimalt 5 deltagere fra en lokal klub, der er medlem af den nationale forening af pibeklubber, som er medlem af CIPC. Et holds resultat opgøres som summen af de tider, der opnås af de tre (3) bedst placerede medlemmer af holdet. KLAGER 40 Deltagerne kan klage til dommerpanelet over en tidtagers afgørelse senest femten (15) minutter efter konkurrencens afslutning. 41 Klager accepteres ikke efter udløbet af den ovenfor nævnte frist. 42 Arrangørerne har ikke noget ansvar for skader på ting eller mennesker, uanset om skaderne forårsages af deltagere, andre personer eller ting. 43 Deltagerne accepterer CIPCs generelle regler ved at melde sig til et mesterskab, der afholdes efter disse regler. AFTALER MELLEM NATIONALE KLUBBER 44 Klubber, som er medlem af CIPC, accepterer nærværende regler som de eneste gyldige ved mesterskaber, hvor der kæmpes om de i paragrafferne 34 og 39 nævnte titler. 45 I forbindelse med et nationalt mesterskab kan den nationale forening af pibeklubber vedtage undtagelser fra paragrafferne 10, 11, 12, 16.6, 36.og CIPC forbeholder sig ret til at træffe afgørelser i konkrete sager. Revideret og godkendt på CIPC møde den 26. 0ktober 1996 i Graz, Østrig 5

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Officielle PDGA regler

Officielle PDGA regler Officielle PDGA regler 2006 udgave Dansk oversættelse af DFSU 1 Officielle PDGA disc golf regler Den stigende popularitet for disc golf skyldes den fascination det giver at kaste en flyvende disc med stor

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere