Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark"

Transkript

1 Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den natur, vi skal færdes i - også til næste år. For at sikre en sportslig fair afvikling af konkurrencerne. I det enkelte løbs roadbook vil der være tilføjelser til dette regelsæt, ligesom der kan forekomme lokale ændringer, som også vil være beskrevet i løbets roadbook. I øvrigt appelleres der til deltagernes sunde fornuft og fairplay. 2. Generelle regler 2.1 Holdsammensætning Holddeltagerne skal minimum være 18 år. Det enkelte race kan dog dispensere herfor, hvilket vil fremgå af løbets hjemmeside. I så fald skal deltagere under 18 år medbringe accept fra forældre/værge. Der findes 3 klasser Mixhold: Begge køn er repræsenteret. Herrehold: Alle på holdet er herrer. Kvindehold: Alle på holdet er kvinder. 2.2 Afstandsreglen Hele holdet skal være samlet ved alle poster, før de må fortsætte til næste post. Alle på holdet skal havde været inden for en radius af 5 meter fra posten, før de må fortsætte til næste post. Der kan på enkelte strækninger eller poster være krav om, at alle på holdet skal havde rørt posten, før de må fortsætte. Holdet er først i mål, når hele holdet har passeret målstregen. 1

2 2.3 Klassement Det gøres klart senest under sidste briefing før løbet, hvordan løbet afgøres. Resultatet kan afgøres på en af følgende måder. A. Længste ubrudte streg af CP, dernæst hurtigste tid. B. Flest CP, dernæst hurtigste tid. C. Flest TA, dernæst flest CPO, dernæst flest CP, dernæst hurtigste tid. D. Flest CPO, dernæst flest CPV, dernæst hurtigste tid. E. Anden klar rækkefølge. Begreb beskrivelse TA: Transition Area CP: Check Point CPO: Check Point Obligatorisk CPV: Check Point Valgfri Alle startende på holdet skal gennemføre, for at holdet kan registreres som gennemført. Et hold kan gennemføre et løb uden for konkurrencen, så længe der er mindst 2 af de startende holddeltagere tilbage. Løbsledelsen skal hurtigst muligt orienteres, hvis et hold mister en holddeltager eller udgår. F.eks. enten ved næste bemandede post eller ved telefonisk kontakt. Det er holdets ansvar, at evt. klippekort er intakte og kan kontrolleres, samt at de er forsynet med holdets navn og nummer. Selvom en post placeres flere gange på en rute, må man under ingen omstændigheder klippe posten i flere felter første gang man er ved posten. Det samme gælder, hvis man kommer tæt forbi en post, man skal have senere. Skulle det ske at en post er fjernet dvs. holdet ankommer til et checkpoint, hvor holdet er sikker på at posten skal være placeret, kan holdet fortsætte og melde dette til næste bemandede post. Hvis posten i et sådant tilfælde er blevet fjernet, vil holdet ikke få nogen straf. Hvis holdet har taget fejl kan løbsofficialen give holdet lov til at vende tilbage til posten, finde den og genoptage løbet derfra evt. med ordre om at gentage den efterfølgende rute frem til den bemandede post inklusiv gentage kontrolmarkeringer. 2

3 2.4 Færdselsregler Alle færdselsregler skal overholdes. Den private ejendomsret skal respekteres f.eks. må hegn, haver og marker (beplantede såvel som ubeplantede) ikke forceres ved mindre andet angives tydeligt på kort eller i roadbook. Eventuelle andre forbudte områder er markeret med skravering på kortene. 2.5 Obligatorisk udstyr Obligatorisk udstyr skal altid medbringes og må ikke på noget tidspunkt efterlades, med mindre andet er beskrevet i løbets roadbook. Dog må etapespecifikt udstyr gerne efterlades, hvis man ikke risikere at mangle det senere. F.eks. pagajer/padler kan efterlades i kajak/kano, refleksvest ved inliners osv. Løbsofficials kan gennemføre check af obligatorisk udstyr undervejs. 2.6 Adfærd og FAIRPLAY Adventure Race er en gentlemans sport. Det betyder blandt andet at man selv overholder de gældende regler og roadbookens beskrivelser, ligesom man har tillid til at ens konkurrenter gør det samme. Det samme gælder naturligvis i forhold til anvisninger fra løbsofficials. Hvis man møder et hold, der er nødstedt, hjælper man, hvis dette ønskes. Eventuelt tidsforbrug herpå kan godskrives af løbsledelsen. Bevidst undladelse af at hjælpe et nødstedt hold kan medfører straf Kort og GPS Løbsarrangørerne udleverer enten før start eller undervejs i løbet det kortmateriale, som må anvendes under løbet. Kortmateriale, der ikke er udleveret af arrangørerne, er ulovligt med undtagelse af offentligt tilgængelige kort, der står ved f.eks. veje eller turistattraktioner. Posterne skal tages i numerisk rækkefølge, ved mindre roadbooken klart beskriver, at der er tale om freeorder for hele løbet eller en del af det. Freeorder betyder at holdet selv vælger rækkefølgen af poster. Er der ikke en lige (evt. knækket) linje mellem to poster, er der tvunget vejvalg på strækket, og ruten på kortet skal følges. En knækket linje skyldes ofte, at der er en tvungen passage, ex en overgang over skinner eller vej. 3

4 GPS enheder med baggrundskort er ikke lovlige at anvende under løbet. Dog er det tilladt at medbringe GPS ure, som f. eks Garmin forerunner. Det er til enhver tid ulovligt at anvende waypoints Hjælp undervejs Holdet skal komme frem ved egen kraft, dvs. uden brug af motoriserede køretøjer eller hjælp udefra. Ved hjælp udefra, forstås hjælp der er konkurrenceforvridende. Kort sagt kan man spørge sig selv om andre har samme mulighed for hjælp. Eksempelvis er proviantering i butikker og lignende undervejs tilladt, da alle har denne mulighed Affald/miljøet Der må ikke efterlades andet i naturen end fodspor! Specifikke regler for naturreservater og områder under særlige beskyttelser og/eller fredninger fremgår af løbets Roadbook. Dette kan f.eks. være områder, hvor stierne ikke må forlades. Affald medbringes eller bortskaffes i skraldespande Antidoping Al deltagelse sker under Antidoping Danmarks regler. Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig diskvalifikation. 3. Regler ved specifikke discipliner 3.1 Cykling Der skal altid bæres godkendt cykelhjelm, ligesom der mellem solnedgang og solopgang skal benyttes forlys og baglys. Det er deltagerens eget ansvar at cyklen er i lovlig stand. Der må cykles på stier og veje, og der må under ingen omstændigheder cykles i terrænet. Det er ikke tilladt at benytte crosscykel. 3.2 Bike n Run Antallet af cykler er oplyst i løbets roadbook. Der må kun være en deltager på en cykel ad gangen. Der må cykles på stier og veje, og der må under ingen omstændigheder cykles i terrænet. 4

5 Der skal bæres cykelhjelm, når der cykles. 3.3 Inliners Der skal altid bæres godkendt cykelhjelm ved kørsel på inliners, ligesom der mellem solnedgang og solopgang skal benyttes forlys og baglys samt bæres refleksvest yderst, også yderst på taske. Færdselsreglerne i forhold til inliners kan være forskellig fra løb til løb, og vil derfor være præciseret i løbets roadbook. 3.4 Kano/kajak Alle skal bære rednings- /svømmevest under hele sejladsen. Der må ikke byttes pladser i kanoen/kajakken, når denne er på vandet. Ønsker man at skifte plads skal dette gøres ved kontakt med bredden. Ved sejlads skal man kunne lave en makkerredning. Ved sejlads skal man altid være inden for syns- og samtale afstand af hinanden. 3.5 Svømning, klatring og andre aktiviteter Reglerne er beskrevet i løbets roadbook og/eller modtages information ved aktiviteten. 4. Regelhåndhævelse 4.1 Protester Protester skal afleveres skriftligt til løbsledelsen, gerne undervejs i løbet og senest 2 timer efter målgang. Alle protester skal være underskrevet af alle medlemmer på holdet. Løbsledelsen kan opkræve et gebyr for indlevering af protester. Det fulde beløb returneres i tilfælde af medhold i protesten. Skulle der være protester omkring løbet, kan dette indberettes skriftligt for DARU s Appeludvalg senest 1 døgn efter målgang. DARU: 4.2 Tidsstraf og diskvalifikation Løbsofficials kan opholde sig på forskellige steder under løbet og kan både fra skjul og åbenlyse placeringer overvåge at reglerne overholdes. Løbsofficials har ret til at idømme holdene nedenstående straffe. Sit down straf: 5

6 En Sit down straf er en tidsstraf, der aftjenes inden løbet er slut, dvs. enten med det samme eller senere i løbet. Det er ikke tilladt at have sit udstyr inkl. kortmateriale inde for rækkevidde under straffen, ligesom det ikke er tilladt at indtage mad og drikke i strafperioden. Man må gerne bruge almindelig løbstid på at forberede sig, hvis man f.eks. ønsker at tage mere tøj på inden tidsstraffen aftjenes. Tidsstraf: En tidsstraf der lægges oven i holdets gennemførelsestid. Tidsbonus: Såfremt et hold optræder med stort fairplay og f.eks. hjælper et nødstedt hold kan der gives en tidsbonus, som fratrækkes holdets gennemførelsestid. Såfremt et hold spørger et andet om de har en tidsstraf/- bonus, skal dette oplyses uden tøven, ligesom et hold med tidsstraf/- bonus i videst mulig omfang selv skal forsøge at gøre direkte konkurrerende hold opmærksom herpå. Det sker for at sikre størst mulig fairness under løbet. Diskvalifikation: Diskvalifikation dømmes oftest ved overtrædelser af Placeringsreglen og Færdselsreglerne, men kan også ske ved grove overtrædelser af andre regler eller ved bevidst snyd. Idømmes et hold diskvalifikation kan de gennemfører resten af løbet uden for konkurrence, men skal uopfordret oplyse, at de er diskvalificeret til alle andre hold de møder under resten af løbet. Bortvisning: Bortvisning dømmes ved særdeles grove overtrædelse af reglerne, i gentagelsestilfælde eller hvis holdet ikke accepterer påbud fra dommere eller andre officials. Holdet skal øjeblikkeligt aflevere deres numre og andet udstyr, der tilhører løbet og begive sig ad nærmeste vej til målområdet. Overholdes dette ikke kan holdet idømmes yderligere straf af DARU`s Appeludvalg. DARU registrere centralt straffe, som er givet pga. grovere overtrædelser. Hvis et hold eller holddeltagere gentagende gange overtræder reglerne i flere løb, vil holdets fremtidige deltagelse i løb under DARU blive vurderet. DARU kan på baggrund heraf tildele holdet eller deltagerne en straf, såsom udelukkelse i fremtidige aktiviteter under DARU i en given periode. 6

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

Officielle PDGA regler

Officielle PDGA regler Officielle PDGA regler 2006 udgave Dansk oversættelse af DFSU 1 Officielle PDGA disc golf regler Den stigende popularitet for disc golf skyldes den fascination det giver at kaste en flyvende disc med stor

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 Velkommen til KMD 4:18:4 Aarhus! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aarhus. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine spørgsmål

Læs mere

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning BACKGAMMON Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning De officielle regler og vejledning Dansk Backgammon Forbund Dansk Backgammon Forbund 48 1 BACKGAMMON De

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) 1 1.2 Orientering 1.2 Orientering Slettes i forenklingens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere