WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2"

Transkript

1 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2

2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal. WSLA en beskriver de overordnede serviceforpligtigelser, som Danmarks Miljøportal stiller til rådighed for eksterne brugere af webservices på Danmarks Miljøportal. Nærværende WSLA dækker både produktionsmiljøet og øvrige miljøer, der stilles til rådighed for eksterne parter af DMP. Følgende systemer er omfattet af WSLA en: Grundvandsområdet Jupiter Naturområdet Naturdatabasen Danmarks Arealinformation Areal data og Arealinfo Jordforureningsområdet DKjord Sikkerhed. Brugerstyring. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord...2 Definitioner...4 Dokumentation af webservices...4 PRODUKTIONSMILJØ Oppetid på drift af databaser og webservices Overvågning Servicevindue Styring af ændringer Varsling af ændringer i webservices Bagudkompatibilitet Åbningstider for Service Desk Drifts rapport for web services Øvrige begivenheder Regler for brug af Danmarks Miljøportals udstillede webservices Særlige forhold...7 DEMO / TESTMILJØ

4 Definitioner Begreb Forklaring Oppetid Oppetid=(Tilgængelig driftstid/aftalt driftstid)x100 Oppetiden beregnes som et løbende gennemsnit inden for de seneste tolv måneder, beregnet inden for de i aftalen aftalte tidsintervaller. Ved udgangen af hver måned beregnes den gennemsnitlige oppetid for måneden og de elleve forudgående måneder. En oppetid på 99% i perioden på hverdage indebærer en accepteret nedetid på ca. 19 timer over 12 måneder. En oppetid på 98% i perioden og på hverdage indebærer en accepteret nedetid på ca. 53 timer over 12 måneder. En oppetid på 98% i perioden i weekender og på helligdage indebærer en accepteret nedetid på ca. 41 timer over 12 måneder. Hverdage Weekends Helligdage Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage, fredage, som ikke er arbejdsdage helligdage Lørdage, søndage Helligdage som angivet i kalenderen inkl. Grundlovsdag, 24. og 31. december Dokumentation af webservices Dokumentation og beskrivelse af de webservices, som stilles til rådighed af Danmarks Miljøportal, kan hentes på dette link 1 1 Kræver specielt login, som kan erhverves via 4

5 Produktionsmiljø Driften af Danmarks Miljøportals webservices er placeret hos eksterne driftsleverandører. Da driftsaftalerne mellem de respektive driftsleverandører kan have nuanceforskelle, er serviceniveauet udspecificeret i de tilfælde, hvor der er forskel. 1.1 Oppetid på drift af databaser og webservices Gældende for Danmarks Arealdata og Arealinformation 99% i perioden på hverdage 97% i perioden og på hverdage 97% i perioden i weekender og på helligdage Gældende for Grundvandsområdet og Naturområdet 99% i perioden på hverdage 98% i perioden og på hverdage 98% i perioden i weekender og på helligdage Gældende for den fælles brugerstyring 99% i perioden 08:00-16 på hverdage 98% i perioden 16-08:00 på hverdage, i weekenden samt helligdage. Gældende for DKjord. 98,5% i perioden 08:00-16 på hverdage 97% i perioden 16-08:00 på hverdage, i weekenden samt helligdage. Oppetider udenfor nævnte perioder er ikke garanteret. 1.2 Overvågning Der foregår automatisk, ubemandet overvågning 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, 365 dage om året. Der foregår ikke aktiv fejlløsning uden for normal arbejdstid 08: Der kan etableres ekstraordinært beredskab efter nærmere aftale med Danmarks Miljøportal. 1.3 Servicevindue Grundvandsområdet Kl. 16:00-23:00, hver onsdag i lige uger. Naturområdet Kl. 17:00-23:59, onsdag efter den anden tirsdag i hver måned. Danmarks Arealinformation Kl. 17:00 23:00, hver tredje onsdag i hver måned. DKjord Kl , Den 1. søndag i måneden (=lørdag nat). Kl , Den 1. mandag i måneden (=søndag nat). 5

6 Brugerstyringen Udmeldes med 14 dages varsel. 1.4 Styring af ændringer Det er parterne omkring Danmarks Miljøportal, der tager beslutning om den fremtidige videreudvikling af webservices i regi af Danmarks Miljøportal. Sekretariatet for Danmarks Miljøportal styrer eventuelle beslutninger omkring ændring af drift eller videreudvikling af webservices. 1.5 Varsling af ændringer i webservices Såfremt der planlægges en ny version af en eller flere webservices, hvor der indgår væsentlige ændringer fx i snitfladens datastruktur eller underliggende valideringsregler, varsles interessenterne 3 måneder forud for implementeringen af den nye version i produktionsmiljøet. Varslingen sker til de virksomheder, organisationer eller myndigheder, som har anmodet om at blive varslet. Varsling om ændringer vil også være tilgængelig på Danmarks Miljøportals hjemmeside. Såfremt der planlægges væsentlige ændringer i underliggende datamodeller som påvirker alle versioner af webservices inden for et givent fagområde, udsendes der et varsel senest 6 måneder forud for implementeringen af de nye versioner i produktionsmiljøet. Før implementeringen af ovennævnte version af en webservice med væsentlige ændringer i underliggende datamodeller, vil versionen være tilgængelig i demo/testmiljøet 3 måneder før. Virksomheder, organisationer eller myndigheder, der ønsker at blive informeret om ændringer i webservices, kan kontakte Sekretariatet for Danmarks Miljøportal, jf. afsnit Bagudkompatibilitet Såfremt en webservice udgår af Danmarks Miljøportals driftsmiljø, varsles der minimum 6 måneder før den pågældende service tages ud af drift. 1.7 Åbningstider for Service Desk. Webservices kan enkeltvis eller samlet bryde ned og dermed medføre driftsafbrydelser eller svartidsproblemer. Brugere af webservices kan rette henvendelse til Danmarks Miljøportal i forbindelse med driftsforstyrrelser i webservices. Danmarks Miljøportal kan altid kontaktes via Miljøportalens kontaktformular eller på telefon alle hverdage kl Såfremt der opleves driftsforstyrrelser uden for service deskens åbningstid, kan der udleveres kontakt oplysninger til brug ved fejlmelding. Udleveringen sker ved kontakt til Danmarks Miljøportal. Kontaktoplysningerne gives kun til 3.parts leverandører af software som bygger på services leveret af Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal yder ikke support til interessenternes opsætning af egne applikationer, der skal integrere til Danmarks Miljøportals webservices. 6

7 1.8 Drifts rapport for web services Danmarks Miljøportal kan levere oplysninger om driftshændelser, der har påvirket oppetiden og/eller svartiden. Såfremt det har interesse kan Danmarks Miljøportal kontaktes jf. pkt Øvrige begivenheder Danmarks Miljøportal afholder løbende møder med driftsleverandører og de fælles offentlige parter omkring drift og videreudvikling af Miljøportalens webservices. Såfremt interessenter har ønsker eller input til disse møder, er de velkommen til at kontakte sekretariatet for Danmarks Miljøportal via Miljøportalens kontaktformular jf. afsnit Regler for brug af Danmarks Miljøportals udstillede webservices For at anvende Danmarks Miljøportals webservices skal interessenter være godkendt af Danmarks Miljøportal via en underskreven brugeradministrationsaftale jf. Derudover henvises der til de særlige forhold i pkt Det er et generelt krav til 3. partsleverandørerne, at brugen af Danmarks Miljøportals webservices foregår på en sådan måde, at systemerne ikke bliver stressede eller overloadede pga. unødige handlinger. Herunder må det ikke være intentionen at lave en fuld kopi af de underliggende databaser til fordel for et parallelt system. Hvis Danmarks Miljøportal eller Danmarks Miljøportals driftsleverandører observerer misbrug fra en 3. partsleverandørs applikation, vil servicen blive stoppet og den pågældende 3. partsleverandør vil modtage en advarsel, samt et påbud om at rette den fejlagtige brug. De centrale logningsfaciliteter vil blive anvendt som dokumentation. Såfremt der er specielle krav fra 3. partsleverandør kan DMP kontaktes via kontaktformularen pkt Særlige forhold Følgende særlige forhold gælder for brugen af webservice udstillet af Danmarks Miljøportal. Brugen af webservices på Danmarks Miljøportal er gratis. 3. partleverandør er forpligtiget til at have en servicedesk til support af slutbrugerne på den pågældende 3. parts applikation. 3. parts servicedesk kan ved problemer relateret til webservices om nødvendigt kontakte Danmarks Miljøportal via kontaktformularen pkt. 1.7 I forhold til løsning af indmeldte problemstillinger fra 3. partsleverandørerne anvender Danmarks Miljøportal i nogen udstrækning underleverandører. Såfremt de indmeldte problemer viser sig ikke at ligge inden for Danmarks Miljøportals ansvarsområde, fx fejl i 3.parts applikation, som ikke skyldes de udstillede webservices, forbeholder Danmarks Miljøportal sig ret til at viderefakturere de af Danmarks Miljøportals underleverandør leverede ydelser. Alle henvendelser i forbindelse med en supportsag arkiveres. 7

8 Demo / Testmiljø Parallelt med produktionsmiljøerne er der opstillet demo/testmiljøer, som stilles til rådighed for 3 die part. Disse kan anvendes ved henvendelse til Danmarks Miljøportal. DMP sikrer, at de enkelte demo/test miljøer opdateres/overskrives med live data til testbrug i det omfang datafortrolighedsreglerne overholdes. I forbindelse med sikkerhed skal der oprettes brugerprofiler til brug for test. Dette gøres via underskrivelse af en brugeradministrationsaftale jf. pkt og kontakt til DMP. For at sikre de bedst mulige test forudsætninger vil testområder blive tildelt af DMP, således at aftestning af 3.parts applikationer kan foregå så gnidningsløst som muligt. Ift. regler for opdatering og implementering af webservices i demo/test miljøerne så er det reglerne i pkt. 1.5 der til alle tider er gældende. Som hovedregel vil alle webservices i produktion være tilgængelige i demo/test miljøerne sammen med nye, der er klargjort af Danmarks Miljøportal. Såfremt de gamle services ikke kan anvende en evt. ny datamodel vil miljøet på en annonceret dato alene kunne benyttes til aftestning af de nye services. Ved større ændringer i Demo/Testmiljøerne vil utilgængelighed blive annonceret til de brugere, som abonnerer på nyheder vedrørende dette. 8

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Version 1.1 Side 1 af 16 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere