Montage og brugervejledning. for VGU250 EK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage og brugervejledning. for VGU250 EK"

Transkript

1 Montage og brugervejledning for VGU250 EK Version 1.01,

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Opstilling af VGU :... 4 El-tilslutning... 4 Kanaltilslutning VVS tilslutning Tekniske data:... 5 Elkedel... 5 Varmepumpe... 5 CTS600 panel... 5 Beholder- og kedeltilslutninger... 5 Principtegning:... 6 Etablering af kondensafløb:... 6 Indbygget luftfilter:... 6 Varmtvandsbeholder:... 7 Centralvarme:... 7 Tæringsanode:... 7 Ekstra udstyr:... 7 Kanalsystemet:... 8 EL-montage/indstilling af automatik:... 9 Funktion: Opstart/igangsætning: Indregulering af anlægsventilation: Midlertidig indregulering af luftmængder: Central varme indstillingerne: Driftart Fremløbs min. temp Fremløbs max. temp Kurve Forskyd Forskyd T Forsink Pumpe Ventilation kapacitetsdiagram Ventilator: Varmepumpeydelse: Måling... Vedligeholdelse: Driftsforstyrrelser: Serviceabonnement: Figuroversigt Figur 1: Principtegning... 6 Figur 2: Betjeningspanel... 9 Figur 3: Kurvestyring Figur 4: Kapacitetsdiagram Figur 5: Varmepumpeydelse Figur 6: Effektfaktor... 15

3 Generelle oplysninger før montage Denne montagevejledning er forsøgt udfærdiget i så klart og entydigt sprog som muligt. Skulle der alligevel opstå problemer i forbindelse med montagen, er De naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Der er med anlægget vedlagt EL-diagram samt diverse papirer omkring garanti m.m. Disse er påhæftet på fronten i en plastpose. Som ekstra tilbehør kan leveres VVS sikkerheds gruppe med skoldningssikring. Standard leveres anlægget med filtre i filterklasser G4 (EU3). Betjening af anlægget foretages med NILAN CTS600 styringen, som giver mulighed for en lang række funktioner som f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, natsænkning, filtervagt, justering af ventilatorhastighed og rumtemperatur. Styring af ekstraudstyr er integreret i NILAN CTS600. NILAN CTS600 er beskrevet i en separat vedlagt brugervejledning. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 3 af 18

4 Opstilling af VGU : Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves en minimum friplads foran aggregatet på 600mm. VGU en opstilles i lod på fast og vibrationsfrit underlag. Der skal være min. 10mm afstand til bygningsdele og fast inventar. Såfremt der er lavet inddækning over VGU250, skal denne kunne fjernes. El-tilslutning EL-tilslutning må kun foretages af aut. EL-installatør. Separat EL-diagram er vedlagt VGU en. Bemærk: at varmepumpedelen og EL-kedlen forsynes fra hver sin gruppe. Kanaltilslutning. Forbindelse mellem anlæggets studse og kanalsystemet skal foretages med fleksibel forbindelse, enten udført med flexslange eller anden flexibel overgang for at undgå at vibrationer kan overføres fra aggregatet til kanalsystemet. VVS tilslutning. Tilslutning af kedel og brugsvands forbindelser skal udføres af aut. VVS-installatør. NB: Det er installatørens ansvar at sikre rør-installationer mod frostsprængning. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 4 af 18

5 Tekniske data: Elkedel Tilslutning, 3x400V + N + J 3x16A gruppe Max. optaget effekt elkedel 9000W Cirkulationspumpe UPS 25 40, tre trin W Sikkerhedstermostat for EL-kedel 100ºC Sikkerhedstermostat for varmtvandsbeholder 100ºC Solid State Relæ, RJ1A60D20E St. indg. 4 32VDC, udg. max.660vac/20a Varmepumpe Tilslutning, 1x230V + N+ J 1x10A gruppe Min. max. optaget effekt, ventilator W Min. - max. optaget effekt, kompressor W Min. max. optaget effekt, varmelegeme W Samlet optaget effekt.* kW *ved 60 C brugsvand, ventilatortrin 4, cirkulationspumpe 30/ 60 W, supplering samt kompressor aktiv. CTS600 panel Tilslutning til VGU250 EK print* 2x2x0,25mm 2 *der må max. trækkes 50 meter i 0,25mm 2 Beholder- og kedeltilslutninger Koldtvands indtag, brugsvand ¾ nippel, rørgevind Varmtvands udtag, brugsvand ¾ nippel, rørgevind Anode, beholder ¾ muffe, rørgevind Studs for cirkulation, brugsvand ¾ nippel, rørgevind Fremløb, elkedel ¾ muffe, rørgevind Retur, elkedel ¾ muffe, rørgevind Påfyldning-/aftapningshane ½ nippel, rørgevind Cirkulationspumpe Danfoss UPS 25-40, 3-trin Ekspansionsbeholder Vol. 10 liter, 0.5bar fortryk Manometer 0-4bar Sikkerhedsventil for elkedel 2,5bar Kondensafløb (vandlås er monteret) Ø20mm PVC slange Beholdervolumen 230L. Udluftning Manuel Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 5 af 18

6 Principtegning: Figur 1: Principtegning 1. Ventilator 10. Tilslutning for cirkulationsrør 2. Fordamper 11. Cirkulationsrør (ekstraudstyr) 3. Kompressor 12. Fremløb til centralvarmevekslerl 4. Udsugningsventil 13. Retur fra centralvarmeveksler 5. Suppleringsvarmelegme 14. Elkedel 6. Varmtvandsvarmeveksler (kondensator) 15. Centralvarmeveksler 7. Offeranode 16. Cirkulationspumpe for cenralvarme. 8. Brugsvand koldtvandsindgang 17. Sikkerhedsventil for trykekspansion. 9. Brugsvand varmtvandsudgang 18. Trykekspansionsbeholder Etablering af kondensafløb: VGU250EK leveres med indbygget vandlås og tilslutning for kondensafløb, Ø u = 20mm blød PVC slange ført til bunden af kabinettet. Kondensafløbet føres videre, med en hældning på mindst 1cm pr. meter, frostfrit til nærmeste gulvafløb. Overløb fra sikkerhedsventiler føres ligeledes til gulvafløb. Indbygget luftfilter: Filteret er et grovfilter der opfylder EU 3 kravene. Alt efter forholdene skal filteret normalt efterses og/eller rengøres mindst hver 3 måned og skiftes mindst en gang pr. år. Udtagning og rengøring af filteret sker via filterskuffen der er placeret i det øverste højre hjørne af fronten. Ved installation i nybyggeri bør filteret efterses og evt. renses før igangsætning, da der Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 6 af 18

7 erfaringsmæssigt kan forekomme fremmedlegemer og byggestøv i filteret. Hvis anlægget er i drift i byggeperioden bør filteret efterses og evt. rengøres hver uge. Varmtvandsbeholder: Beholderen som er på 230L, er indvendig dobbeltemaljeret og udstyret med magnesiumanode. Alle rørtilslutninger er 3/4 gevindstudse undtagen anodetilgangen, som er 3/4 muffe. Alle vandtilslutninger foretages i bunden af beholderen som vist under mål og principtegningen på side 4. Såfremt det ønskes kan varmtvandscirkulationen etableres ved at montere en kontraventil på beholderens cirkulationsstuds efter at et ca. 800mm langt cirkulationsrør(ekstraudstyr) er sat op i beholderen i forbindelse med vvs montagen. Såfremt der ikke etableres varmtvandscirkulation, skal studsen forblive lukket med den monterede afblændingsprop. Ved varmtvandscirkulation opstår der et større varmetab som kan undgås hvis rørene isoleres med min. 30mm mineraluld. Centralvarme: VGU250EK er i bunden af beholderen udstyret med en spiral til centralvarme systemet, samt en 9kW elkedel i bunden af kabinettet. Centralvarmesystemet forbindes i serie med spiral og elkedel. Vandet i centralvarmesystemet varmes normalt op af spiralen i beholderen men ved ønske om højere fremløbstemperatur og/eller ved kolde udetemperaturer kan det forekomme, at den ønskede fremløbstemperatur ikke kan opnås via varmepumpedriften. Elkedlen indkobles så via de indstillede værdier i styringen CTS600 automatisk med den modulerende ydelse fra 0 9kW så den ønskede fremløbstemperatur kan opnås. Tæringsanode: Til ekstra beskyttelse af den emaljerede varmtvandbeholder, er der indbygget en magnesium anode. Denne skal efterses engang årligt og udskiftes, hvis den er stærkt tæringsangrebet. Ekstra udstyr: VVS sikkerhedsgruppe: Det er lovbefalet at der monteres sikkerhedsudstyr på varmtvandsbeholderens brugsvandsside. Sikkerhedsudstyret består af en sikkerhedsventil, som brugeren mindst en gang årligt er forpligtet til at kontrollere. Ved tryk på håndtaget skal der umiddelbart komme vand ud af overløbsrøret. Desuden består sikkerhedsudstyret af en stilbar kontraventil der fungerer som afspærringsventil(åbner og lukker for vandtilførslen), og samtidig forhindrer tilbagestrømning fra beholderen. Reduceret varmtvandsgennemstrømning kan skyldes urenheder i kontraventilen. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 7 af 18

8 Kanalsystemet: Nilan leverer kanalrør og kanalfittings med gummipakninger, som opfylder tæthedsklasse B. Kanalsystemet udføres i henhold til den udarbejdede arbejdstegning og kanalrørene monteres på/i montagebøjler eller ophænges med montagebånd. Kanalerne skal isoleres med min. 50mm mineraluld, men Nilan anbefaler dog at isolere med 100mm. Kanalerne kan i nogle tilfælde placeres således at isoleringen er en del af den almindelige loftsisolering. I disse tilfælde isoleres evt. luftlommer omkring røret med granulat. Udsugningsanlægget er dimensioneret således at der suges fra de fugtige rum, så som soveværelse, køkken, bad, toilet og bryggers. Kanalsystemet starter fra aggregatet med ca. 1m lyddæmpende flexslange i ø160mm. Herefter føres kanalerne i de på arbejdstegningen angivne dimensioner ud til de ventiler hvis placering ligeledes er vist på arbejdstegningen. Huller i loftet for ventiler skæres efter monteringsrammen for den foreskrevne ventil. Ventilrammen fastgøres med skruer hvorefter ventilen fastgøres( skrues i) i rammen. Afkast kanalen leder den udsugningsluft, som anlægget har brugt til varmegenvinding, bort over tag eller gennem ydervæg. For at undgå støjproblemer er det vigtigt at taghætten/risten er dimensioneret korrekt. Taghætten for afkast skal have en friåbning svarende til ø160mm., eller 150x150mm. hvis der anvendes en hætte med kvadratisk tværsnit. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 8 af 18

9 EL-montage/indstilling af automatik: På forsyningsledningen til aggregatet skal der monteres en sikkerhedsafbryder. Denne er ikke omfattet af leverancen fra Nilan. EL-arbejde/strømforsyning incl. sikkerhedsafbryder, skal monteres af aut. EL-installatør. Anlægget leveres forbundet med CTS600 panel med 1m testkabel. Figur 2: Betjeningspanel CTS600 panelet skal placeres tørt og frostfrit. Panelets kabel kan forlænges efter behov, dog max. 50m (kabeltype 2x2x0,25mm 2 parsnoet). Panelet bør placeres ca. 1,5m over gulvniveau, og min. 0,5m fra evt. hjørner. Såfremt det er muligt, bør det undgås at placere panelet på ydervæg, idet kuldeindfald vil kunne påvirke panelføleren. Ligeledes bør placering i zoner med kraftigt solindfald undgås. De elektriske komponenter må ikke udsættes for temperaturer lavere end 25 C., eller højere end +55 C. Betjeningen af CTS600 panelet er nærmere beskrevet i vedlagte Brugsvejledning for CTS600 til VGU250EK. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 9 af 18

10 Funktion: Via et kanalsystem suges energirig luft fra vådrum og opholdsrum igennem VGU250EK. Energien i VGU250EK produceres ved hjælp af varmepumpeteknologien i form af en at der placeret en fordamper(varmeoptager), som optager udsugningsluftens energi. Energien afgives igen som varme til brugsvandet via en kondensator(varmeafgiver), som er placeret direkte i den dobbeltemaljerede varmtvandsbeholder. På denne måde forbruges kun ca. 30% af den energi, der normalt medgår til opvarmning af varmtvand med en traditionel løsning. VGU250EK er desuden udstyret med en spiral i bunden af beholderen, samt en 9kW elkedel i bunden af aggregatet. Centralvarmesystemet forbindes i serie med spiral og elkedel, og vandet varmes op til ønsket fremløbstemperatur. Ved ønske om høj fremløbstemperatur eller ved kolde udetemperaturer kan det forekomme, at den ønskede fremløbstemperatur ikke kan opnås via varmepumpedriften. Elkedlen indkobles nu med modulerende ydelse fra 0 9kW, således at den ønskede temperatur kan opnås. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 10 af 18

11 Opstart/igangsætning: Kontroller at varmtvandsbeholderen er fyldt med vand ved at åbne en varmtvandshane. Kontroller at afløbet er ført frostfrit til (gulv)afløb. Åbn loftventilerne således, at ventilkegle og kraveforkant er i samme plan. Kontroller at CTS600 er sluttet til og viser data i display, se separat vejledning. Aktiver EL-forbindelsen på sikkerhedsafbryderne til elkedlen og varmepumpen. Kontroller og indstil CTS600 på ønsket rumtemperatur, ventilationstrin og driftsform. Indregulering af anlægsventilation: Indregulering er normalt ikke indeholdt i anlægsprisen, men for en optimal udnyttelse af Deres varmegenvindingsanlæg anbefales det at få foretaget en professionel indregulering af installation og luftmængder. Dette kan foretages af en Nilan servicepartner. Midlertidig indregulering af luftmængder: For at kunne bruge anlægget er det muligt at lave en midlertidig indregulering af anlægget ved at anvende følgende beskrivelse: CTS600 panelet indstilles på driftsform varme samt ventilationstrin 3. Ventiler fjernest fra aggregat åbnes 14 hele omdrejninger fra helt lukket stilling. Ventiler nærmest fra aggregat åbnes 8 hele omdrejninger fra helt lukket stilling. Mellemliggende ventiler indstilles på 10 2 hele omdrejninger fra helt lukket stilling. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 11 af 18

12 Central varme indstillingerne: Supplerende beskrivelse til brugsvejledning for CTS600 til VGU250EK af kedelfunktionen. Driftart Der kan vælges mellem 3 forskellige driftsformer: Driftart Kedel status T fremløb er bestemt af Cirkulations pumpe Varme-pumpe OFF Fra Ingen Fra, men motionering og frost-sikring er aktive. Brugervalg er aktiv. Varme Til Kurve, minus en evt. forskydning på xx C af kurven. Evt. konstant fremløb, se under kurvestyringen Behov Til/fra, afhængig af T rum samt T15 forskydning Kurve, minus en evt. forskydning på xx C af kurven Til/fra afhænger af valgt pumpedrift/behov Til/fra afhænger af valgt pumpedrift/behov Til, brugsvand samt luft Til, brugsvand samt luft Til, brugsvand samt luft Fremløbs min. temp. Her indstilles fremløbs minimumstemperaturen. Indstillingen overstyrer en evt. lavere temperatur fra kurvestyringen. Funktionen kan f.eks. være aktuel ved gulvvarme, hvor der kan være ønske om en vis minimums komforttemperatur. Fremløbs max. temp. Her indstilles fremløbs maksimumstemperaturen. Indstillingen overstyrer en evt. højere temperatur fra kurvestyringen. Kurve. Fremløbstemperaturen reguleres automatisk efter en kurve. Se følgende diagram: Forskyd Figur 3: Kurvestyring Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 12 af 18

13 Fremløbstemperaturen styres som funktion af udetemperaturen således, at jo lavere udetemperatur, desto højere fremløbstemperatur. Kurve nummer 1 er beregnet for huse med et meget lavt varmetab og kurve nummer 10 er for huse med kraftigt varmetab. Normalt vil indstillingen Kurve nummer 5 være passende. Kurve funktionen er kun aktiv inden de definerede fremløbs minimums- og maximumstemperaturer. Ønskes der konstant fremløbstemperatur, kan dette opnås ved at indstille fremløb min/max med 1 grads differens, f.eks. fremløb min = 49 C og fremløb max = 50 C. Forskyd Med denne funktion kan kurverne, med skridt på 1 C, justeres mellem 10 C op og 5 C ned. Forskyd T15 Anvendes kun ved behovsstyring. Den indstillede værdi i denne menu, er den afvigelse under den ønskede rumtemperatur, der skal være tilstede før kedelen må starte. Hvis der vælges vælges en afvigelse på 1 C til 5 C, er det således muligt at priorietere luft/luft-varmepumpen fremfor elkedlen. Forsink Anvendes ved behovsstyring. I forlængelse af ovenstående, bestemmer denne menu, hvor længe en afvigelse fra den ønskede rumtemperatur må finde sted, før at kedelen startes. Pumpe Der kan vælges mellem to indstillinger af cirkulationspumpen for centralvarmesystemet. Energi = Behovsstyret (dog incl. efterløb). Konstant = konstant pumpedrift. Kapacitetsdiagram, VGU250 EK a, P b ta k 200 t try rn te k s E Trin 2 Trin 3 Trin Trin m 3 /h Figur 4: Kapacitetsdiagram Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 13 af 18

14 Ventilation kapacitetsdiagram. Luftmængder er målt ved 20 C, 50% relativ fugtighed. Massefylde 1,12kg/m 3 Ventilator: Lyddata: db(a) Oktavbånd, Hz. Måling Vægtet L W(A),uds. 61,7 64,2 59,1 57,4 57,7 59,1 43,5 L P(A), omg. 43,2 49,7 47,4 39,5 36,1 29,5 25,8 Lyddata er opgivet ved en luftmængde på 250m 3 /h. Lydtryksniveau er målt 1 meter fra aggregatet, efterklangstid 1 sekund. Endvidere er der monteret lyddæmpende flexslange på tilslutningsstudsene. Effektforbrug: Ventilator, trin Forbrug, Vent., W Forbruget er angivet ved et eksternt tryktab på 150Pa. ved trin 4. Varmepumpeydelse: Ydelse VGU250 EK luft/vand Varmeydelse. Effekt, kw Optaget effekt, kompressor Vandtemp. Figur 5: Varmepumpeydelse Ydelsen er baseret på en udsugningsluftmængde af 300m 3 /h. Luftkondition ved aggregat : 20 C, 50% relativ fugtighed. VGU250EK i autodrift. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 14 af 18

15 Effektfaktor 4 3,5 3 Effektfaktor 2,5 2 1,5 1 0, Vandtemperatur Figur 6: Effektfaktor Ydelsen er baseret på en udsugningsluftmængde af 300 m 3 /h. Luftkondition ved aggregat : 20 C, 50% relativ fugtighed. VGU250EK i autodrift. Vigtigt : For at opnå ovennævnte ydelser skal anlæggets kanalsystem være isoleret som beskrevet under kanalsystemet. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 15 af 18

16 Vedligeholdelse: Nilan VGU250EK er udviklet til daglig drift med et minimum af af service og vedligeholdelse. For at sikre anlægget den bedste driftsøkonomi, bør følgende vedligeholdelse udføres: Luftfilteret efterses og rengøres som foreskrevet Varmtvandsbeholderens tæringsanode kontrolleres mindst en gang årligt. Sikkerhedsventilens funktion kontrolleres mindst en gang årligt. Fordamperfladen efterses og rengøres for evt.urenheder. Kontroller, at kondensvandet fra fordamperfladen har fri passage til gulvafløb. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 16 af 18

17 Driftsforstyrrelser: Såfremt der skulle opstå driftsforstyrrelser vil den blive vist som en alarm på CTS600 betjeningspanelet og på den oversigt over alarmer som findes under brugsvejledningen for CTS600 styringen vil man, alt efter grad og art kunne forholde sig til det som vist under rubrikken, afhjælpning af fejl. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 17 af 18

18 Serviceabonnement: Fabrikken kan tilbyde abonnementsordning med regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse. Kontakt Deres lokale servicecenter eller NILAN A/S. Vi håber, at denne montage- og brugsvejledning bevirker, at Deres anlæg bliver rigtigt installeret og at det vil give Dem et godt virkende anlæg. Skulle der, mod forventning, være noget i denne vejledning, som De synes mangler eller burde gøres anderledes, er De meget velkommen til at kontakte vores serviceafdeling. Med venlig Hilsen NILAN A/S Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 18 af 18

Montage og brugsvejledning for VP 18C EK Version SW 1.04 12.05.2005

Montage og brugsvejledning for VP 18C EK Version SW 1.04 12.05.2005 Montage og brugsvejledning for VP 18C EK Version SW 1.04 12.05.2005 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk 1.0 Indholdsfortegnelse: side: 1.0

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 EK Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P AIR Compact Polar AIR Version: 1.00, 01-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft)

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) N I L A N V P 8 Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) høj ydelse til den private bolig VP 8 er et gennemprøvet varmegenvindingsaggregat med kombineret varmlufts- og varmtvandsproduktion udviklet

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 EK

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 EK Montagevejledning CTS 600 by Nilan VP 18 EK Version: 5.01, 15-04-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage... 4 Opstilling af

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Combi 300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Montagevejledning CTS 700 by Nilan Comfort CT300 Comfort CT300 Polar Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.21

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.21 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 EK Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Nilan VP 18 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VP 18 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Ny model med indbyggede filtre Filterskuffe for pollenfilter Forbedrede montageforhold Nilan VP 18 Aktiv

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560

Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560 Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560 Version 1.06, 01.06.2009 Software version 0.35 1.3X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 enerelle oplysninger før montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 RF. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 RF. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 RF Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Køl 3 kw EK Fugt. Compact P NORDIC. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Køl 3 kw EK Fugt. Compact P NORDIC. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Køl 3 kw EK Fugt Compact P NORDIC Compact P RF Køl Sol Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P RF Compact Nordic RF Version: 1.01, 01-06-2016 Ret til ændringer forbeholdes Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 M2 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P RF Nordic. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P RF Nordic. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Compact P RF Nordic Compact P RF Køl Sol Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Version: 9.01, 13-03-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Version 1.02, Softwareversion X. Montagevejledning for NILAN VP 18v2 EC

Version 1.02, Softwareversion X. Montagevejledning for NILAN VP 18v2 EC Version 1.02, 01.04.2008 Softwareversion 1.21 1.2X Montagevejledning for NILAN VP 18v2 EC Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort CT300 Comfort 450 Comfort 600 Version: 9.02, 05-11-2014 Software-version: 2.21 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.08, 06.05.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER DP 75 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip DP 75 fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Varmepumper Ventilatorer Filterbokse

Varmepumper Ventilatorer Filterbokse Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN VGU250EK

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN VGU250EK Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN VGU250EK 14.06.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 føleroversigt... 5 Sikkerhedstermostat...

Læs mere

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Version 1.05; 01.02.2007 Software version 0.35 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Version 2.00 30.11.2010. Montagevejledning for NilAir

Version 2.00 30.11.2010. Montagevejledning for NilAir Version 2.00 30.11.2010 Montagevejledning for NilAir Indholdsfortegnelse: Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Principdiagram... 4 Montage Fordelerbokse:... 5 Montage af slanger:...

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 Version 2.00-18.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Vigtig information... 3 Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Varmtvandsbeholder...3 Generelle oplysninger Indledning...4

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 M2

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 M2 Montagevejledning CTS 600 by Nilan VP 18 M2 Version: 5.01, 15-04-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling af

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P AIR 9 Compact Polar AIR 9 Version: 1.00, 01-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

PRODUKTDATA VGU 250 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 325 m 3 /h. Bolig

PRODUKTDATA VGU 250 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 325 m 3 /h. Bolig PROUKTT VU 250 Y NILN olig ktiv varmegenvinding Ventilation < 325 m 3 /h Produktion af varmt brugsvand VU 250 Produktbeskrivelse VU 250 suger den varme fugtige luft ud fra blandt andet køkken, badeværelse

Læs mere

NeoTherm varmtvands- og akkumuleringsbeholdere. Vandvarmeren monteres som trykbeholder med sikkerhedsarmatur. 15 L 30 L

NeoTherm varmtvands- og akkumuleringsbeholdere. Vandvarmeren monteres som trykbeholder med sikkerhedsarmatur. 15 L 30 L Hent datablad på www.neotherm.dk eller via QR kode: NeoTherm KDO trykfast EL-varmtvandsbeholder Pladssparende beholder til opvarmning af brugsvand til køkken, håndvask og mindre bruser. Vandvarmeren monteres

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Convena BV vandvarmer

Convena BV vandvarmer Nr. 6560917 / 050609 Convena BV vandvarmer Installationsvejledning for Convena BV VANDvarmeR Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 3 Oversigtstegning... 4 Driftsvejledning...

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact Polar Køl Sol EK 3 kw. Compact Polar Køl Sol EK 9 kw. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact Polar Køl Sol EK 3 kw. Compact Polar Køl Sol EK 9 kw. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2. Montagevejledning CTS 602 by Nilan Compact Polar Køl Sol EK 3 kw Compact Polar Køl Sol EK 9 kw Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

HVU Højvakuum. Geovent A/S

HVU Højvakuum. Geovent A/S HVU Højvakuum Samlet eller modulopbygget. Geovent tager udgangspunkt i din situation og leverer den optimale løsning til dit behov for højvakuum. Se nogle af mulighederne. Geovent A/S Hovedgaden 8,DK-8831Løgstrup

Læs mere

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08 Slutbrugervejledning Solstyring Version nr. 02.08 08:505 Opdateret d. 08.10.2008 Indholdsfortegnelse 1. Brugerpanel til solfangerstyring... 3 1.1 Beskrivelse af de 2 lysdioder... 4 2. Menuoversigt i solstyring...

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER CDF AFFUGTER Funktionsprincip CDF fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen nedkøles

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Fugt Compact P Compact P Sol Compact P Køl Compact P Køl Sol Version: 8.01, 01-11-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004

Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004 Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004 NILAN A/S. Nilanvej 2. DK-8722 Hedensted. Tlf. 76752500. Fax. 76752525. www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.00, Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.00, Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M1 RF EK

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M1 RF EK Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 M1 RF EK Version: 10.00, 28-06-2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage... 4 Opstilling

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-250C Slimline m/rotorveksler nhed NT-250C-SLIM- NT-250C-SLIM-ZX Varenr. V450-SL V455-SL Mærkespænding [V] 230V/50Hz 230V/50Hz Sikringsstørrelse

Læs mere