Vejle Brand. Beskrivelse af god skik. For. Privatforsikringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejle Brand. Beskrivelse af god skik. For. Privatforsikringer"

Transkript

1 Vejle Brand Beskrivelse af god skik For Privatforsikringer 1

2 Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen i Vejle Brand... 4 Et gensidigt forsikringsselskab... 4 Værd at vide om forsikring Privatforsikringer som du skal have:... 5 Privatforsikringer som frivilligt kan tegnes:... 5 Dobbeltforsikring Underforsikring Skærpede vilkår for hus- og bygningsforsikringer Vejledning vedrørende afgivelse og brug af helbredsoplysninger Flytning af en i kraftværende ulykkesforsikring ved selskabsskifte Begunstigelse under ulykkesforsikring Nærmeste pårørende Navngivet begunstiget Opsigelsesvarsel Fra forsikringstilbud til police Vejledning angående Vejle Brands pligt til at begrunde et afslag om at tegne en forsikring eller opsigelsen af en forsikring Oplysning om aflønningsforhold Din retstilling som forsikringssøgende i perioden frem til det tidspunkt, hvor Vejle Brand giver meddelelse om og på hvilke vilkår, forsikringen kan accepteres Vejledning om muligheden for at kræve et à conto beløb Rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand Fortrydelsesret Hvordan fortryder du?... 8 Omkostninger Skriftlig kommunikation med kunder i konkrete sager Forsikringsoversigter Nye forsikringsprodukter

3 Opkrævninger Begærings- og policeformularer Besigtigelser Muligheder for at klage Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen Behandling af personoplysninger Kunderegister Videregivelse af oplysninger Indsigt i vores behandling af dine personoplysninger Markedsføringsmateriale Klage over Vejle Brands behandling af personoplysninger

4 Velkommen i Vejle Brand Lovgivningen stiller en række krav til forsikringsselskaber om at informere kunderne om Vejle Brand og dets forsikringer. Disse informationer er samlet her, og vi anbefaler at læse samt opbevare dem sammen med forsikringspapirerne. Forsikring kan være et svært område at overskue. Har du selv og din familie de forsikringer, som I behøver, eller mangler I nogle? I Vejle Brand vil vi altid bestræbe os på at yde den bedste personlige rådgivning til dig og din familie, da forsikring også er et spørgsmål om tillid og om til- og fravalg. Ifølge bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder skal vi som forsikringsselskab gøre vore kunder opmærksom på, hvilke behov de har for forsikringsdækning og informere om et eventuelt behov for ændringer i forhold til de forsikringer, som allerede er tegnet. I det følgende omtales de rettigheder og pligter, du har som forsikringskunde, og indledningsvis er der i skemaform angivet de privatforsikringer, som du skal have (fx de lovpligtige) og de forsikringer, som du frivilligt kan tegne. Det er altid vigtigt, at du får afdækket dit forsikringsbehov korrekt. Derfor opfordres du til at kontakte din egen lokale assurandør eller Vejle Brand. Et gensidigt forsikringsselskab Vejle Brand er et gensidigt forsikringsselskab, der er ejet af kunderne/medlemmerne. Et gensidigt selskab har ingen aktionærer, men arbejder primært for at sikre kundernes og medlemmernes interesser i form af markedsorienterede og konkurrencedygtige produkter. Medlemmerne er gensidigt ansvarlige for Vejle Brands forpligtelser. Du kan læse mere om betydningen af dette i Vejle Brands vedtægter 3 5, der kan ses på Vejle Brand er et solidt selskab og havde i 2013 en egenkapital på mere end 169 millioner kr., hvilket er godt 6 gange mere, end lovgivningen kræver. Vejle Brand er som alle andre forsikringsselskaber underlagt løbende kontrol af Finanstilsynet. 4

5 Værd at vide om forsikring. Privatforsikringer som du skal have: Lovpligtig ansvarsforsikring Bygningsbrand Hundeansvarsforsikring Hesteansvarsforsikring Hvis du har et motorkøretøj, fx en bil. Forsikringen dækker skade, der forvoldes med motorkøretøjet på andre personer og ting. Hvis du er husejer og har lån i huset. Hvis du ejer en hund. Hvis du ejer en hest og har en familieforsikring i Vejle Brand, er de skader, der forvoldes af en hest på andre personer og ting dækket. Privatforsikringer som frivilligt kan tegnes: Familieforsikring Rejseforsikring Villaforsikring Kasko for motorkøretøjer Ulykkesforsikring Udvidet hundeansvarsforsikring Pensionsordning og / eller livsforsikring Forsikringen kombinerer indbo-, rejsegodsansvars- samt retshjælpsforsikring m.v. Den dækker husstandens private ejendele mod brand, vand og indbrud. Ansvarsforsikringen dækker, hvis et familiemedlem af din husstand ved en uagtsomhed er skyld i en skade på andres ting eller person. Dækker udgifter til hjemtransport og sygehusophold afhængig af, hvor i verden skaden sker. Kan tegnes med dækningerne: bygningsbrand, anden bygningsbeskadigelse, husejeransvar, retshjælp, svamp og insekt samt rørskadeforsikring. Dækker skader på eget motorkøretøj for kaskoskader og retshjælp. Dækker skader opstået ved ulykkestilfælde. Kan tegnes som fritids- eller heltidsdækning. Dækker, når du deltager i hundetræning (figurantdækning). Dækker ved pension, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald. Hvis du har spørgsmål til forsikringsdækningen inden forsikringens tegning, kan vi henvise t i l følgende informationskilder: 5

6 Vejle Brand: mandag til torsdag mellem kl til og fredag mellem kl og kl på tlf eller din assurandør. Du er også velkommen til at sende os en på Spørgsmål besvares gerne telefonisk. Du kan også besøge vores hjemmeside på Forsikringsoplysningen: forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste på tlf alle hverdage mellem kl og kl Forsikringsoplysningen udgiver publikationer om forsikring generelt og om de forskellige forsikringsformer, herunder de kendte Værd-at-vide-pjecer. De fleste af disse publikationer er gratis. Se evt. også forsikringsoplysningens hjemmeside: Dobbeltforsikring. Vejle Brand sørger normalt for at opsige den eksisterende forsikring i andet forsikringsselskab, når der tegnes en ny tilsvarende forsikring. En genstand eller risiko kan dog være omfattet af flere forsikringer på én gang. Det betyder, at der i så fald skal betales forsikringspræmie for dækning af samme genstand/risiko flere gange, men at der kun bliver udbetalt erstatning for samme genstand eller risiko én gang. Den eneste undtagelse fra dette er ulykkesforsikringen. Underforsikring. Underforsikring kan forekomme, hvis det i skadestilfældet viser sig, at de reelle værdier overstiger den forsikringssum, som er valgt. Du bør derfor være opmærksom på at sætte forsikringssummen op, hvis der købes nye genstande af væsentlig værdi. I tilfælde af en skade vil erstatningen blive nedsat i forholdet forsikringssum kontra den reelle værdi, såfremt det viser sig, at der er underforsikring. Skærpede vilkår for hus- og bygningsforsikringer. I tilbud om hus-/bygningsforsikring tager Vejle Brand altid forbehold for eventuelt skærpede vilkår på baggrund af besigtigelsen af ejendommen. Vejle Brand oplyser naturligvis, hvis forsikringen kun kan tegnes med skærpede vilkår. Først når du har accepteret de skærpede vilkår, sørger Vejle Brand for at opsige lignende forsikringer, der måtte være i andet selskab. Vejledning vedrørende afgivelse og brug af helbredsoplysninger. Når du ønsker at tegne en ulykkesforsikring i Vejle Brand, skal du give oplysninger om dit helbred. Det skal du også, hvis du vil ændre på en eksisterende ulykkesforsikring. Det er meget vigtigt, at du oplyser, hvad du har fejlet samt hvilke lægelige behandlinger, du har gennemgået. Helbredsoplysningerne har betydning for Vejle Brands vurdering af, om forsikringen kan tegnes på normale vilkår. Du skal ikke selv vurdere, hvilke helbredsoplysninger det er nødvendigt at oplyse om. Hvis du undlader at oplyse om konkrete sygdomme, kan det betyde nedsat - eller i værste fald slet ingen erstatning. Vær derfor meget opmærksom på, at du får udfyldt helbredsoplysningerne fyldestgørende og korrekt. Flytning af en i kraftværende ulykkesforsikring ved selskabsskifte. Du skal være opmærksom på, at ændringer i dit helbredsforhold efter tegning af en ulykkesforsikring i et forsikringsselskab, kan give anledning t i l problemer med at videreføre ulykkesforsikringen på uændrede vilkår i et andet selskab. Du opfordres derfor til at sikre dig, at der er fuld klarhed over, på hvilke vilkår ulykkesforsikringen kan tegnes i Vejle Brand, inden du opsiger ulykkesforsikringen i dit nuværende selskab. Begunstigelse under ulykkesforsikring. Har du tegnet en ulykkesforsikring med en dødsfaldssum, er det vigtig at tage stilling til, hvem erstatningen skal udbetales til ved din død. Ved at indsætte en begunstiget dvs. en person, der får førsteret til erstatningen sikres, at pengene går til den person, som du ønsker, og at dette sker uden om dit dødsbo, så eventuelle kreditorer ikke får del i udbetalingen. 6

7 Når der sker familiemæssige ændringer i livet, f.eks. ved familieforøgelse, giftemål eller skilsmisse, bør det overvejes, om der er behov for at ændre begunstigelsen. Vejle Brand skal altid have skriftlig besked om ændringen. Nærmeste pårørende. Med mindre andet er anført, eller hvis der er tale om krydsdækning (dvs. at begge parter har begunstiget hinanden), udbetales erstatning ved dødsfald til nærmeste pårørende. Følgende personkreds indbefattes under begrebet nærmeste pårørende i den nævnte rækkefølge: Ægtefælle/registreret partner Samlever, hvis man bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller har fået barn sammen, og hvis begunstigelsen er oprettet efter 1. januar 2008 (fra 1. januar 2008 er samlever den første i rækken af nærmeste pårørende, hvis man bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller har fået/venter barn sammen). Livsarvinger dvs. børn, børnebørn osv. Arvinger i henholdt til testamente. Arvinger i henhold til arvelovens regler. Navngivet begunstiget. Ønsker du, at en eventuel erstatning skal udbetales til en person, der ikke hører under nærmeste pårørende er det muligt at indsætte en eller flere begunstigede med navns nævnelse i stedet. Det kan f.eks. være fraskilt mand/kone eller forretningspartner. Opsigelsesvarsel. Dine forsikringer kan opsiges enten til hovedforfald eller med kort opsigelsesvarsel. Ved opsigelse til hovedforfald er opsigelsesperioden 1 måned. Ved opsigelse med kort opsigelsesvarsel kan du opsige dine forsikringer med 30 dages skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. For benyttelse af det korte opsigelsesvarsel betales et gebyr, hvis størrelse fremgår af Vejle Brands hjemmeside Fra forsikringstilbud til police. Vejle Brand afgiver et forsikringstilbud, som du skal acceptere. Når dette er gjort, er der en række praktiske ting, som skal gøres og tages stilling til: Eventuel besigtigelse. Når Vejle Brand vælger at besigtige en ejendom, kan det skyldes bygningens konstruktion, alder, en særlig brand risiko, tyverisikring eller lignende. På baggrund af besigtigelsen fastsætter Vejle Brand risiko og vilkår. Accept af eventuelle forbehold. Når risiko og vilkår er fastlagt, og dækningsomfanget eventuelt er blevet indskrænket i forhold til det ønskede, skal det accepteres af dig. Opsigelse af forsikring i andet forsikringsselskab. Hvis der er tegnet forsikring i et andet forsikringsselskab, sørger Vejle Brand for at opsige denne forsikring, således at der ikke er dobbeltforsikring. Når Vejle Brand har modtaget accepten fra det andet selskab, er forsikringen klar til at blive sat i kraft. Policeudstedelse. Tilbuddet bliver nu lavet om til en police. Policen er det juridiske dokument sammen med forsikringsbetingelserne. Policen og forsikringsbetingelserne danner grundlaget for den aftale, som er indgået. Opkrævningen. Du modtager første opkrævning ca. 20 dage før forsikringen træder i kraft. Opkrævningen sker enten som et fysisk indbetalingskort eller via PBS. Vejledning angående Vejle Brands pligt til at begrunde et afslag om at tegne en forsikring eller opsigelsen af en forsikring. Vi begrunder gerne et afslag på at tegne en forsikring over for den forsikringssøgende. Vi begrunder også opsigelsen af en forsikringsaftale over for forsikringstageren. Vejle Brands begrundelse gives enten skriftligt eller mundtligt efter anmodning herom fra den forsikringssøgende / forsikringstageren. 7

8 Oplysning om aflønningsforhold. Vejle Brands assurandører modtager direkte eller indirekte salgsprovision fra såvel Vejle Brand som fra Vejle Brands samarbejdspartnere. Din retstilling som forsikringssøgende i perioden frem til det tidspunkt, hvor Vejle Brand giver meddelelse om og på hvilke vilkår, forsikringen kan accepteres. Vejle Brands hovedkontor er bemyndiget til tegning af forsikring, og Vejle Brands assurandører er bemyndiget til at foreslå indtegning af forsikringer. Dette betyder konkret, at Vejle Brands accept af indtegningen først foreligger, når du modtager din police fra hovedkontoret. Vejle Brands ekspeditionstid i den forbindelse er normalt ca. 14 dage. I nogle tilfælde kan udstedelse af en forsikring dog være betinget af et forudgående teknisk syn fx ved tegning af en svamp- og insektdækning og skjult rør/stikledningsdækning under bygningsforsikringen. Udstedelse af en ulykkesforsikring kan fordre indhentelse af yderligere helbredsoplysninger. I sådanne tilfælde vil ekspeditionstiden oftest være længere. I langt de fleste tilfælde vil du fortsat være dækket under dine policer i det gamle forsikringsselskab indtil disse efter aftale med dig og på dine vegne er opsagt og afløst af nye policer hos Vejle Brand. Vejledning om muligheden for at kræve et à conto beløb. Senest 3 måneder efter anmeldelsen af en forsikringsbegivenhed, har du, som forsikringstager, krav på vejledning om muligheden for á conto erstatning, medmindre dit krav inden da fuldt ud er afvist af Vejle Brand. Rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand. Som forsikringstager kan man få dækket rimelige og nødvendige udgifter t i l advokatbistand i forbindelse med fremsættelse og opgørelse af krav mod Vejle Brand. Det skal dog bemærkes, at udgifter til overflødig eller unødvendig brug af advokat ikke betales. Der skal i disse tilfælde vurderes ud fra kravets omfang og karakter, hvorvidt det har været rimeligt og nødvendigt at søge advokatbistand. I givet fald erstattes udgifterne til et rimeligt arbejdsvederlag beregnet ud fra det antal timer, der med rimelighed må antages at have været nødvendigt for gennemførelse og opgørelse af det konkrete krav. Fortrydelsesret. Når du indgår en aftale om privat forbrugerforsikring med Vejle Brand, har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har fået oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du fx samtidig med underretning om aftalens indgåelse fik oplysning om fortrydelsesretten mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysning om fortrydelsesretten senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten for bygningsbrandforsikring begrænses af lov om finansiel virksomhed, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikring er tegnet med tilbagevirkende kraft i et andet selskab, som kan tegne bygningsbrandforsikring. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Vejle Brand om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Vejle Brand 8

9 Gormsgade Vejle Omkostninger. Du skal i alle situationer informeres om de omkostninger, der er forbundet med tegning af forsikring, både m.h.t. størrelsen og hvor ofte, herunder: a) Garantifondsbidrag. b) Stormflodsbidrag (incl. stormfald). c) Stempelgebyr. d) Opkrævningsgebyr. e) Mulighed for tilmelding til PBS. Skriftlig kommunikation med kunder i konkrete sager. Uanset om der er tale om police-, skadesager eller anden kommunikation, skal enhver skriftlig korrespondance udarbejdes i et let forståeligt sprog. Forsikringstekniske udtryk skal i videst mulig omfang undgås. Al skriftlig kommunikation skal være af en sådan kvalitet, at du forstår budskabet, og således at du ikke - af mangel på forståelse - er nødt til at rette henvendelse til Vejle Brand. Forsikringsoversigter. Du skal minimum én gang om året modtage oplysninger om de forsikringer, der er tegnet i Vejle Brand. Dette kan ske enten ved udsendelse af en forsikringsoversigt, eller tilsvarende oplysninger afgivet til PBS, som herefter vil fremgå af din betalingsoversigt. Der skal i disse informationer indgå oplysninger om forsikringssummer, dækningsomfang og lignende, samt for motorkøretøjsforsikring evt. bonusklasseindplacering, såfremt der er tale om en bonusreguleret forsikring. Nye forsikringsprodukter. Eventuelle nye forsikringsprodukter, der måtte kunne have interesse for dig, skal meddeles i et særskilt informationsbrev eller førnævnte forsikringsoversigter, herunder PBS-oversigter. Nye produkter kan tillige oplyses på Vejle Brands hjemmeside. Opkrævninger. Med opkrævninger skal følge en specifikation, hvoraf det fremgår, hvilken præmieperiode der opkræves for. Andre ydelser specificeres som fx. stempelgebyr, opkrævningsgebyr og lignende. Af opkrævningen skal endvidere fremgå, hvilke omkostninger der er forbundet med betaling efter sidste rettidige indbetalingsdato, samt eventuelle konsekvenser. Det samme forhold gælder for erindringsskrivelser (rykkere). Gebyrer og selvrisiko. Vejle Brand opkræver på vegne af offentlige myndigheder en række afgifter og gebyrer afhængigt af, hvilken forsikring der er tegnet. Du kan på se en oversigt over gebyrer og selvrisici for hvert produkt. 9

10 Begærings- og policeformularer. Såvel begæring- som policeformularer skal have en sådan kvalitet, at du ikke kan være i tvivl om, hvad der er indgået aftale om. Af policen skal fremgå såvel til- som fravalgte dækninger med undtagelse af meget specielle forsikringsdækninger som kun sjældent er relevant for den pågældende kundegruppe. Med policen fremsendes de relevante forsikringsbetingelser. Besigtigelser. Du får som udgangspunkt oplysning om, at der skal ske besigtigelse uanset årsag på forhånd, enten skriftligt eller ved telefonisk henvendelse. Hvis du ikke er til stede, meddeles resultatet (eventuelle forbehold/særlige forsikringsbetingelser) dig, inden policen udstedes og evt. hidtidig forsikring opsiges i det gamle selskab. Denne information kan ske såvel skriftligt som mundtligt. Det er Vejle Brands opgave at give en fyldestgørende og fornuftig forklaring på resultatet af besigtigelsen, samt anvise eventuelle metoder til udbedring af forhold, som kan forbedre forsikringsaftalen. Det er ligeledes Vejle Brands opgave at informere om genbesigtigelse af ejendomme, såfremt der måtte ske forbedring af konstaterede forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Muligheder for at klage. Bo Tind Harre er udnævnt til Vejle Brands klageansvarlige. Ved en klage forstås en henvendelse fra en kunde, der efter at have drøftet problemet med Vejle Brand fortsat ikke er enig i Vejle Brands sagsbehandling eller resultatet heraf, og derfor ønsker sagen forelagt den klageansvarlige. Klagesager behandles på baggrund af klagers skriftlige henvendelse til den klageansvarlige. Dette kan ske ved enten brev eller mail; Den klageansvarlige gennemgår sagen/sagens akter og drøfter sagen med den/de involverede sagsbehandlere. Den klageansvarlige tager stilling til, om sagen er tilstrækkeligt oplyst og lader om fornødent yderligere oplysninger indhente. Herefter tager den klageansvarlige stilling til sagen og meddeler sin stillingtagen til klageren. Klageren orienteres om yderligere klagemuligheder (Finanstilsynet, Ankenævnet for Forsikring, Arbejdsskadestyrelsen, Forsikring & Pension m.v.), hvis klageren fortsat ikke er tilfreds. Meddelelse om klager, som behandles af ovennævnte organer, fremsendes normalt til Vejle Brands direktion, som tager stilling til klagesagen og dennes nærmere behandling. Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnet for Forsikring er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension (forsikringsselskabernes brancheorganisation) med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet behandler kun klager over motorkøretøjsforsikringer og egne private forsikringer, altså ikke erhvervsforsikringer. Sager, der falder uden for Ankenævnets område, kan behandles af Forsikringsoplysningen. Sådan klager du til Ankenævnet. Du klager ved at udfylde et klageskema, som du sender til Ankenævnet for Forsikring. Skemaet kan rekvireres hos Vejle Brand, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen. Der betales et klagegebyr på 150 kroner, når klagen sendes. Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Boks

11 1572 København V Tlf (telefontid kl ) Klager du til Ankenævnet for Forsikring, har du stadig ret til senere at gå til domstolene med din sag, hvis du ikke mener, at ankenævnets afgørelse er rigtig. Forsikringsoplysningen. Forsikringsoplysningen behandler klager, der ikke kan behandles i Ankenævnet for Forsikring. Ud over sager vedrørende erhvervsforsikringer, gælder det klager, hvor den skadelidte er utilfreds med den afgørelse, som modpartens forsikringsselskab har truffet. Forsikringsoplysningen kan ikke træffe egentlige afgørelser, men kan henvende sig til Vejle Brands direktion, hvis Forsikringsoplysningen mener, at der er berettiget tvivl om Vejle Brands afgørelse. Sådan klager du til Forsikringsoplysningen. Det er gratis at klage til Forsikringsoplysningen. Du skal blot sende et brev med oplysning om, hvorfor du mener, at Vejle Brands afgørelse er forkert. Du kan selvfølgelig også først ringe til Forsikringsoplysningen. Henvendelse til Forsikringsoplysningen afskærer dig ikke fra at gå til domstolene med din sag, hvis du ikke har fået medhold i din klage. Forsikringsoplysningen Philip Heymans Alle Hellerup Tlf Behandling af personoplysninger. Som kunde i Vejle Brand har du krav på at vide, hvilke personoplysninger vi har registreret - og hvad oplysningerne bruges til. Kunderegister. Når du tegner en forsikring hos os, giver du os visse personlige oplysninger: Dit navn, din adresse samt telefon- og CPR-nummer. Disse oplysninger er herefter i vores kunderegister og bruges kun af os med henblik på administration, rådgivning, kundepleje og markedsføring. Videregivelse af oplysninger. Kunderegistret bruges ofte i den løbende sagsbehandling, især ved ændring og fornyelse af forsikringsforhold samt ved anmeldelse af skader. Kun i de tilfælde, hvor det er foreskrevet i loven, giver vi oplysninger videre til offentlige myndigheder. Dette sker fx, hvis en forsikringsudbetaling er skattepligtig. Indsigt i vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, Vejle Brand har registreret om dig. Du har også ret til eventuelt at berigtige oplysningerne. Hvis du ønsker indsigt, så kontakt os. Husk venligst kunde- eller policenummer, når du henvender dig. Vejle Brand kan kræve et gebyr for at give dig et skriftligt svar. Markedsføringsmateriale. Du kan meddele, at du fravælger modtagelse af markedsføringsmateriale fra Vejle Brand. Klage over Vejle Brands behandling af personoplysninger. Hvis du som kunde er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til: 11

12 Datatilsynet Borgergade 28, København K. Tlf

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Nyttig information 2015

Nyttig information 2015 Nyttig information 2015 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Indledning... 4 rivatforsikringer

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information Nyttig information Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Marsh privatforsikring Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon CVR nr

Marsh privatforsikring Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon CVR nr Nyttig information Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon +45 69 15 44 77 mail@marshprivat.dk CVR nr. 34 48 87 97 Nyttig information ved køb af forsikringer hos Fuldmagt Når du indgår aftale om køb af

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541001 Gælder fra november 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Byggeselskabet ApS Bygaden 31C 4736 Karrebæksminde Kundenummer 3303520495 Udskriftsdato 3. marts 2016 Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Vi har hermed fornøjelsen at fremsende et tilbud,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie Priseksempel Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad prisen er ved forsikring af en Mercedes A 180 d gennem Mercedes-Benz Forsikring. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Mercedes-Benz Forsikring

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Dansk El-Forbund Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

Dansk El-Forbund Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker Dansk El-Forbund Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

POLICE Udskrevet den 07.05.10

POLICE Udskrevet den 07.05.10 POLICE Udskrevet den 07.05.10 Dansk Bjergklubs Forlagsvirksomhed KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Mortonsvej 9 Policenr.: 2800 Kgs Lyngby 646 034 055 1 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Bjergbestiger

Læs mere

F2010. FællesGruppeliv 2016. Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv:

F2010. FællesGruppeliv 2016. Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv: F2010 FællesGruppeliv 2016 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring,

Læs mere