Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet"

Transkript

1 Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne og Bestyrelsen tilsyn med projektgruppernes arbejde det overordnede ansvar over for donorer (DANIDA/PR) aktiviteter/tilsyn med foreningens arbejde foreningens økonomi, budget og forretningsgang at Sekretariatets opgaver justeres/opdateres Foreningens kasserer er ansvarlig for: overordnede aftaler med foreningens revisor og bank kontrol med sekretariatets varetagelse af afregningsfunktion udarbejdelse af årligt budget for foreningen samarbejde med revisor i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab fremlæggelse af foreningens årsregnskab på generalforsamlingen De enkelte projektgruppers kasserere er ansvarlige for: løbende kontrol af samarbejdspartneres forvaltning af midler i relation til budget løbende kontrol af projektets udgifter i Danmark attestation og kontering af afregningsbilag indsendelse af likviditetsskøn m.v. til Danida samarbejde med revisor i forbindelse med udarbejdelse af afsluttende projektregnskab Forvaltning af midler: alle midler indsættes på separate projektbankkonti hver projektgruppe vælger 1 projektgruppeansvarlig og 1 kasserer udbetalingsbilag/fakturaer attesteres af enten kasserer eller projektansvarlig med henvisning til projektkonto de respektive indberetningsskabeloner skal benyttes fordringen sendes til Sekretariatet som foretager udbetalingen Sekretariatet konterer og videresender bilag til revisor/bogholder

2 Sekretariatet er ansvarlig for: afregning af foreningens udgifter m.v. at koordinere samarbejdet med bogholder (KPMG) at bogholder rettidigt modtager materiale til bogføring at sende kvartalsregnskab for hvert projekt og foreningen til projektgrupperne og bestyrelsen at udsende årlig kontingentopkrævning til foreningens medlemmer at rykke for kontingentbetaling at forestå alle afregninger (bankoverførsler, betalinger etc.) kontorhold at udarbejde et årligt budget for kontoret at indkøbe kontormateriale foreningens medlemskartotek at ajourføre foreningens medlemskartotek, hvoraf der udarbejdes adresselister på alle aktive gruppemedlemmer opført efter gruppe, som udsendes til alle de aktive gruppemedlemmer i foreningen at opbygge en database over medlemmernes U-lands Curriculum Vitae at nye medlemstilmeldinger besvares rettidigt indenfor 5 arbejdsdage med udsendelse af velkomstpakke journalisering og dokumenthåndtering at føre kartotek over gruppernes materiale rettidig indsamling og indkaldelse af rapporter fra projektgrupperne til indsendelse til Danida, herunder udarbejdelse af årsplan indeholdende Danida-deadlines og løbende opdatering af foreningens kalender rettidig indsamling af materiale, der skal ligge på hjemmesiden, og videresendelse heraf til web-masteren, og til de relevante grupper og bestyrelsen videresendelse af skriftlige og mundtlige henvendelser til bestyrelsen og / eller projektgrupperne kopiering, forsendelser m.m. mødedeltagelse og -planlægning at deltage i planlægning af stormøder (sommermøde og generalforsamling) at deltage i og være referent ved bestyrelsesmøder telefonpasning, hvor telefonen holdes åbent mindst 6 timer om ugen responstid på 5 arbejdsdage vedr. henvendelser De enkelte projektgrupper er ansvarlige for: planlægning af projektet (forundersøgelse, projektaftale med vores lokale counterparts, udformning af projektansøgning o.a.) gennemførelsen af projektet (økonomistyring, likviditetsstyring, projektimplementering, projekttilsyn og evaluering, interne møder, rettidig rapportering o.a.) formidling af projektets erfaringer kvartalsvis information til bestyrelsen Projektgrupperapport til bestyrelsesmøder

3 Projektnavn Projektstart Projekt slut. Samlet budget Forbrug Rapportperiode - Projektaktiviteter - Opnåede resultater - Problemer - Løsninger - Aktivitet i projektgruppen/ mødereferater/planer om projekttilsyn

4 Rapportør Dato

5 Løn, diæter og rejsegodtgørelse I U-landsforeningen Diálogos er medlemsarbejdet i Danmark ulønnet. Der ydes kun vederlag til konsulenter i forbindelse med kortvarige, veldefinerede arbejdsopgaver som f.eks. forundersøgelser, projektevalueringer, rapportskrivning og udarbejdelse af oplysningsmateriale. Løn Ved udsendelse dækkes såvidt muligt dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Der udbetales løn som følger KR-reglerne for timeløn som specificeret på PR's og Danidas hjemmesider, og som justeres årligt. Heraf fremgår at NGOéns faste personale og konsulenter må lønnes med 80% af de i KRreglerne angivne lønninger baseret på anciennitet. Tabt indtjening dokumenteres f.eks. ved sidste 3 mdr.s lønsedler. Mindste og største timeløn er pt. med 2007 takster hhv. 222 og 327 d.kr pr. time, mindste månedsløn er pt d. kr. Løn i forbindelse med større veldefinerede arbejdsopgaver i Danmark følger samme timetakster. Diæter Udover løn udbetales diæter for de dage man er udsendt. Diæter udbetales pr. døgn man er bortrejst og er skattefrie. Der henvises til Danidas landetakster, som pt. er 300 kr. pr. dag i de lande Dialogos arbejder i. Diæter skal dække alle udokumenterede udgifter på rejsen til: - måltider, - småfornødenheder, f.eks. en avis, en kop kaffe eller drikkepenge, og lokaltransport, f.eks. udgifter til bybus mellem logi og en restaurant, hvor aftenmåltidet spises. Diæter dækker ikke: - udgifter til transporten mellem bopælen/det faste arbejdssted og det midlertidige arbejdssted, som f.eks. udgifter til fly, tog eller kørsel i egen bil - overnatningsudgifter, som f.eks. hoteludgifter, med mindre andet er aftalt internt i projektgruppen. - lokale opholdsudgifter Lokale opholdsudgifter Der overnattes på hotel, lejet lejlighed/hus eller privat afhængigt af forholdene på de enkelte projekter. Rimelige udgifter forbundet hermed afholdes af projektet, og projektgrupperne må være opmærksomme på at budgettere hermed, alternativt kan disse udgifter afholdes af diæter om det aftales i projektgruppen. Typisk er udgiften dollars/dag. Gaver til samarbejdspartnere Gaver til samarbejdspartnere dækkes, når der er tale om en situation, hvor det er naturligt at foreningen Dialogos er repræsenteret med en gave. Gaver af mere personlig karakter dækkes ikke. Beløbsstørrelse m.v. aftales i projektgruppen.

6 Forsikringer Personforsikringer afholdes af projektmidlerne. Rejseafbestillingsforsikring afholdes evt. af projektet, om grupperne finder det nødvendigt. Internationale rejseomkostninger Internationale rejseomkostninger i forbindelse med udsendelse godtgøres mod udgiftsbilag, og skal ikke beskattes. Det samme gælder transport i modtagerlandet. Nationale rejseomkostninger Nationale rejseomkostninger til foreningens gruppemøder godtgøres med en km takst, der svarer til den offentlige takst eller billigste offentlige transport. Kørselsgodtgørelse: Satserne er i 2007: For kørsel indtil km.: Kr. 3,30 pr. kilometer. Kørselsgodtgørelse er en fast maksimumsats, som kan udbetales skattefrit. Ved projektansøgninger må gruppen bag ansøgningen således sikre at der ansøges om midler af en størrelsesorden så ovennævnte kan honoreres.

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology

Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology Aftale om arbejdsforhold for ingeniører og andre akademikere ansat på FORCE Technology Indholdsfortegnelse 1: Dækningsområde... 2 2: Lønforhold... 2 3: Arbejdstid... 3 4: Flextid... 4 5: Overtid... 4 6:

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen En manual med gode råd og krav til økonomistyring af bevillinger fra Projektpuljen og MENA

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko.

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko. Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: 97490595 E: kontor@fuko.dk w: www.fuko.dk Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

Vejledning om ministerens udgifter

Vejledning om ministerens udgifter STATSMINISTERIET Dato: 10. juni 2008 Vejledning om ministerens udgifter 1. Udgifter til ministerrepræsentation 1.1. Generelt om møder og gaver mv. Ministre er øverste administrative chefer for deres respektive

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere