Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderens guide til profitabel kreativitet"

Transkript

1 Ulrik Merrild Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

2

3 INNOVATION SÅDAN!

4

5 Ulrik Merrild INNOVATION SÅDAN!

6 INNOVATION SÅDAN! Medarbejderens guide til profitabel kreativitet 1. udgave, 1. oplag 2011 Copyright 2011 Libris Media A/S Forfatter: Ulrik Merrild Redaktion: Peter Svendsen Omslag: Per-Ole Lind DTP: Jan Nyborg Tarbensen Korrektur: Jens Lyng Tryk: AKA-PRINT a/s ISBN:

7 Indhold 1. Indledning. Nu er det op til dig! Hvad er innovation? Hvorfor innovation? Hvad kvæler innovationen i din virksomhed? Din virksomheds innovationsevne Symptomer Sådan forbereder du dig Ideen på bordet! Den gode ide skal videre Der sættes penge af Hvad siger kunden? Så skrives forretningsplanen Startskuddet Det har vi lært måder at støtte innovationsprocessen på i din egen virksomhed Når din virksomhed er innovativ

8

9 Kapitel 1: Indledning Nu er det op til dig! Mange taler om innovation, men ikke helt så mange oplever den i virkeligheden. Innovation kommer ikke af sig selv. Den skabes af dig og dine kolleger. Det er jer, som er bærere af innovationen. Ikke alle de modeller og systemer, som vi møder på kurser og konferencer. Systemer kan bruges til at strukturere arbejdet ud fra. Men det er ikke systemerne, der skaber innovationen. Det er heller ikke lange taler og politiske manifestationer, som gør arbejdet. Det er dig, der kan gøre forskellen. Og det mest fantastiske er, at det er helt ligegyldigt, hvor du er i organisationen. For uden din hjælp sker der intet. Ja, du er den afgørende brik, som kan bringe din virksomhed videre, så den tænker innovativt som en helt naturlig del af hverdagen. Og slet ikke som en stor, altomfattende, bekostelig af- KAPITEL 1: INDLEDNING. NU ER DET OP TIL DIG! 7

10 fære, som ingen rigtig har tid til at tage sig af, og derfor glæder sig til er overstået. Så nu er det faktisk op til dig. Men der er en anden side af medaljen. Så sikkert som du er afgørende for succesen, lige så sikkert kan du og dine kolleger også forhindre den. For meget kan gå galt. Ting vi siger eller gør, og som vi ikke spekulerer så meget over, kan dræbe den innovation, som ellers skulle give os en god fremtid. Denne bog giver dig redskaberne, så du kan fjerne dræberne af innovation og selv bidrage til gavn for din virksomhed, dine kolleger og i høj grad dig selv. Det er slet ikke så svært at bidrage. Meget ofte er det de små ting, som har den helt store betydning, både når innovationen dræbes, og når den understøttes. Men inden du får redskaberne stillet til rådighed, så skal vi lige se på, hvad innovation helt præcist er for noget. Vi ser også nærmere på, hvorfor der er så mange, som taler om det, 8 FORLAGET LIBRIS

11 og hvorfor innovation har så stor betydning også for din virksomhed. Men alt for ofte går processen i stå, vi mister gejsten, orker ikke at tale om det mere, prøver at få det til at se ud som om, det ikke helt har været spild af tid og penge. Virkeligheden for mange er, at der intet kommer ud af deres innovative processer. Jo, der skete en fantastisk vidensdeling, vi fik talt sammen på kryds og tværs og lært hinanden bedre at kende. Men hvor er de helt konkrete tiltag, som økonomisk og markedsmæssigt gavner virksomheden? Tit udebliver resultaterne. Din opgave er at få innovation i din virksomhed til at lykkes. God fornøjelse. KAPITEL 1: INDLEDNING. NU ER DET OP TIL DIG! 9

12 Kapitel 2: Hvad er innovation? Innovation er en proces, der omfatter alle aktiviteter fra opdagelse til kommerciel udnyttelse. Innovation er altså et forsøg på at udvikle og fastholde et kreativt element, så det får kommerciel værdi. Innovationsprocessen indebærer, at der skabes noget nyt, at vi gør en opdagelse, men også at vi udvikler den, så den får kommerciel værdi. Der findes mange typer af innovation. Vi kan sondre mellem produkt-, proces-, service- og administrativ innovation. Men det er ikke afgørende for dit udbytte af bogen, hvad du og dine kolleger beskæftiger jer med. Det er heller ikke ændringens størrelse, der er afgørende for, om vi har med innovation at gøre eller ej. Det er heller ikke virksomhe- 10 FORLAGET LIBRIS

13 dens størrelse, branche eller historie, som er afgørende. Innovation er ikke kun de radikale ændringer med en betydelig teknisk eller markedsmæssig nyhedsværdi, som vil ændre din virksomhed fundamentalt. Selvom det nok er det, mange håber på og måske ligefrem forventer. Risikoen for skuffelse er stor, hvis et paradigmeskift er ambitionen. Innovation er alle aktiviteter fra opdagelse til kommerciel udnyttelse. Uanset hvilken virksomhed du kommer fra, så er der nogle grundlæggende værktøjer, som du kan benytte dig af for at understøtte innovationen i din virksomhed. Vigtigst er, hvad i selv lægger i begrebet Innovation. Mange har allerede brugt tid på at overveje forskellen mellem produktudvikling og innovation. Har I allerede arbejdet med produktudviklingsforløb, så er der megen inspiration, som kan hentes herfra. KAPITEL 2: HVAD ER INNOVATION? 11

14 Innovation er mere bredt forstået, som det kreative element, der vil kunne få kommerciel værdi. Det giver ingen mening at vente på det helt store, når der er mange mindre tiltag, som har en begrænset, men trods alt en teknisk, markedsmæssig eller administrativ værdi. Det vigtigste er, at de innovative tiltag tilfører virksomheden en værdi. Det er det, som gavner virksomheden. Innovation er i sig selv en læringsproces. Uanset hvor lille et initiativ du er i gang med, så bliver du stadig dygtigere til at håndtere alle innovationens faser. Hvad siger kunderne så? Kunderne er en god inspiration, når I vil være innovative i jeres virksomhed. Men der findes også mange andre initiativer, der er kommercielt fornuftige, som I selv har fundet på eller set andre have glæde af. 12 FORLAGET LIBRIS

15 Men hvorfor skal I til at sætte langvarige innovationsprocesser i gang? Er det virkelig nødvendigt? Uanset om I kalder den en proces eller ej, er der et stykke arbejde, der skal gøres. At gennemløbe innovationsprocessens faser giver en meget god struktur på arbejdet. Men det er ikke tilstrækkeligt bare at tale om og fokusere på selve processen, altså at I er blevet bedre til at samarbejde, og at I har fået et langt bedre kendskab til hinanden. Men i højere grad tale om resultater. Processens positive sideeffekter kunne helt sikkert også være opnået, og måske bedre og billigere, gennem andre forløb. Målet er at gøre din virksomhed innovativ. Så det innovative bliver en lige så naturlig proces, som alle andre processer er det i virksomheden. Du skal have konkrete resultater ud af arbejdet. Det kan du, når du fokuserer på alle faserne og ikke mindst på implementeringen. KAPITEL 2: HVAD ER INNOVATION? 13

16 Bogen fører dig gennem alle hindringerne, gennem alle de ting, der risikerer at dræbe innovationen. At genkende og afsløre dræberne er et af de meget vigtige værktøjer, når du vil hjælpe din virksomhed igennem. For dræberne er der altid. Hvilket er en af grundene til at så mange virksomheder, ledere og medarbejdere har oplevet flere fiaskoer end succeser med innovation. Du oplever måske ikke, at der kommer noget ud af arbejdet. Det har kostet en masse penge og mange skuffelser. Men alle glæder sig over, at det nu varer længe, inden I skal i gang igen. Det er oplevelsen hos mange. Og det står i skærende kontrast til, hvor betydningsfulde de vellykkede innovationsprocesser i virkeligheden er for din virksomheds overlevelse og din egen karriere. Med denne bog får du et effektivt værktøj til at identificere det, der dræber innovationen, og det du kan gøre for at hjælpe processen helskindet igennem. Det betyder, at du ved, hvad årsagen er, når det ikke lyk- 14 FORLAGET LIBRIS

17 kes, og du ved, hvad du lige præcist selv kan gøre, eller dine kolleger kan gøre, for at I opnår kommerciel værdi af det, I sætter i gang. Forud for bogens tilblivelse er en stribe virksomheder interviewet for at give dig ny inspiration til en vellykket innovativ proces i din virksomhed. Du kan finde mange opskrifter på, hvad der skal til, for at innovation lykkes. Der skal være en klar vision, en stærk ledelse, vilje til og forståelse for innovation, kundefokus, organisering og de rigtige nøglepersoner. Det lyder jo helt rigtigt. Men hvad gør I, når det nu ikke er helt så optimalt i jeres egen virksomhed, ligesom i 1000vis andre? Så er det godt, at meget også afhænger af dig. For du kan gøre en stor forskel, derfra hvor du nu engang arbejder i virksomheden. Det er også interessant at undersøge, hvordan de virksomheder har handlet, som har haft succes. Men en sådan undersøgelse kan KAPITEL 2: HVAD ER INNOVATION? 15

18 ikke afdække hele sandheden. Den enkeltes involvering og betydning bliver alt for ofte overset, selvom det er det, der gør forskellen. At få innovation til at lykkes er ikke kun ledelsens problem. Innovation er en opgave, hvor I alle har et ansvar og medansvar. Du kan gøre dit og vil blive ret overrasket over at se, hvor lidt der skal til, for at du gør en forskel. Lad os hoppe ud i det. Lad os se på innovationsprocessen og dens mange faser. Hvad sker der under hver enkelt fase, og hvilke opgaver venter på at blive udført? Faserne kan komme i lidt forskellig rækkefølge afhængigt af projektet og virksomheden. Det vigtigste er at gennemløbe alle faser: Det er forberedelsesfasen. Din egen mentale oprustning. Hvad var det, I gjorde sidst, og hvad kom der ud af det? Hvad tænker de involverede om det, der skete, og om at I skal i gang igen? Det er ret nyt- 16 FORLAGET LIBRIS

19 tige spørgsmål at stille. Svarene vil give et praj om, hvordan processen kommer til at forløbe. I kan vente på ideerne eller jagte dem systematisk. Det gælder både egne og andres ideer. Ideerne skal forberedes, så de kan præsenteres for ledelsen. Ideerne skal frem i lyset. Vidensdeling og fælles engagement kan kun lykkes, når I lægger ideerne frem. Det drejer sig om evalueringen og om at beslutte at gå videre eller ej. At sige nej til en ide er også en vigtig del af processen. Det kan også være udtryk for, at I er seriøse omkring arbejdet, og ikke en fiasko for de medarbejdere, som kom med ideen. Jo flere ideer I sætter igennem, desto større chance har I for at få en succes. Ideerne skal vurderes i forhold til hinanden. Men det drejer sig også om organisering af arbejdet. KAPITEL 2: HVAD ER INNOVATION? 17

20 Innovationsprocessens synlige og skjulte omkostninger frem til drift skal budgetteres. Det er et område, hvor det er svært at være helt realistisk. Det kan være dyrt og tidsrøvende at arbejde med innovation. Men ved at måle på en enkel måde kan I også se, at I med tiden bliver hurtigere og dygtigere til at vurdere ideer og bringe dem videre. For selvfølgelig skal I bruge tid på ideerne og på at gøre jeres virksomhed innovativ. Og hvad siger alle de andre? Hvad synes leverandørerne og andre, som I møder og har kontakt med? Vær nysgerrig, opsøg holdninger, ideer og tanker. Undersøg om denne nye viden kan bruges til at forbedre din virksomhed. Det drejer sig om at hente inspiration. Næste skridt bliver test og afprøvning i en brugerdrevet innovation. Holder projektet vand? Test og afprøvning sker løbende. 18 FORLAGET LIBRIS

21 Hvis der er noget, som kan tage meget lang tid og blive meget svævende, og som er bedst tjent med at stå på hylden, så er det forretningsplaner. Hovedparten af alle forretningsplaner er ubrugelige og bliver ikke læst. Det svære ved en forretningsplan er at være konkret, operativ og kun skrive noget om det, du kender til og ikke bare fylde de kapitler på, som du ved burde være der. Ingen har tid til at læse en masse sider. Forretningsplanen skal skrives kort og præcist med kun det absolut nødvendige. Det drejer sig også om øvelse, for det går hurtigere hver gang. Planen er nødvendig for, at ledelsen kan træffe beslutning om investering og om at afsætte de nødvendige ressourcer frem til driftsstart. Det drejer sig om implementering og drift. Det er nu, der lyder et lettelsens suk endelig men det er faktisk på dette KAPITEL 2: HVAD ER INNOVATION? 19

22 tidspunkt, at det alt for ofte går galt. En hurtig rundspørge til en række virksomheder fortæller, at mange projekter stopper, lige inden de sættes i værk. De oplever, at implementeringen bliver alt for dyr (for dyr i forhold til forventningerne) og stoppes midt i processen, eller også lader I den ligge klar til senere. Og der bliver den liggende, selvom ideen har været behandlet efter alle kunstens regler og fundet egnet. Det er vanskeligt, når ingen længere gider høre om projektet. Lad os nu komme i gang med arbejdet, det er der ingen andre der klarer. Det er sådan det ofte lyder og med rette. Ved at lære af processen, så går det meget lettere, meget hurtigere og bliver meget billigere næste gang. Det er en rigtig god investering at lære af det, I faktisk har lært. Men hvorfor er det så vigtigt at blive innovativ? Hvad betyder det for dig, dine kolleger 20 FORLAGET LIBRIS

23 og for din virksomhed? Det tager vi hul på i næste kapitel. KAPITEL 2: HVAD ER INNOVATION? 21

24 Kapitel 3: Hvorfor innovation? Lad os høre, hvad andre siger, som har startet deres egen virksomhed og måske solgt den. Lad os spørge Preben Mejer, administrerende direktør i Innovation Lab. Preben har både startet sin egen virksomhed, solgt den med stor succes og er lidt af en IT-guru. Preben Mejer, direktør Innovation Lab. Så uden innovation overlever vi ikke. Innovation dækker alt fra en kreativ løsning eller ide, forædlingen af ideen, dommen over den og endelig implementeringen og driften af den. Kreativitet er et vigtigt element, men slet ikke tilstrækkeligt til, at vi kan kalde os inno- 22 FORLAGET LIBRIS

25 vative. Der skal også handling bag ideerne skal føres ud i livet. Hvis din virksomhed ikke er innovativ og blot tilbyder de produkter, som den plejer, på et marked som forandrer sig stadig hurtigere, så væltes I alt for let af helt nye eller billigere produkter eller løsninger. For at fastholde konkurrenceevnen skal både du, som medarbejder, og ledelsen være innovative. Det er ikke nok, at der er en i din afdeling, som er meget kreativ og har mange ideer. Hele virksomheden skal være innovativ. Dit bidrag til at gøre virksomheden innovativ er også et bidrag til din egen karriere og til, at du kan fastholde dit job. Der er stor enighed om, at uden innovation har vi ikke en chance. Men truslen eller udfordringen kommer mange steder fra. Kunderne stiller krav, for de er selv innovative nogle af dem. Leverandørerne er i samme situation, og ikke mindst konkurrenterne. KAPITEL 3: HVORFOR INNOVATION? 23

26 Hvis der så oven i købet er et politisk ønske, som smitter af alle steder, om at Danmark specielt skal være innovativ for at sikre en stærk international position. Så skal I altså ikke bare følge med, I skal ligefrem være foran. Det er et stort krav. Men det kan I leve op til, hvis du er med. - - Preben Mejer, Innovation Lab. Hvad giver værdi til din virksomhed? Det er ikke kun et nyt banebrydende initiativ, det er også meget små enkle forbedringer, som kan styrke bundlinjen. Men det første, du skal have helt styr på, er alt det, som kvæler innovationen i din virksomhed. Du har sikkert allerede mødt noget af det, som kvæler. 24 FORLAGET LIBRIS

27 Eller du har måske selv lukket af for en gryende innovation. Det er der faktisk ikke noget at sige til. Alle kan få nok. Især hvis hele processen er grebet forkert an. KAPITEL 3: HVORFOR INNOVATION? 25

28 Kapitel 4: Hvad kvæler innovationen i din virksomhed? Innovation er en afgørende konkurrenceparameter for jer selv og jeres konkurrenter. Men hvorfor er det så svært at gennemføre, og hvorfor går det galt for så mange? Det skal du se på i dette kapitel. Når virksomhedsledere og deres medarbejdere spørges om, hvor det vanskelige ligger, så er svaret typisk, at man bare er kørt træt. Men det er der også en naturlig årsag til, og det er det, du skal se på nu. Urealistiske forventninger til processen skaber skuffelser. Vi troede, vi havde tunge ideer. Men det endte med en ny farve på toiletpapiret. Og det har i øvrigt bare gjort fornøjelsen dyrere. 26 FORLAGET LIBRIS

29 Uanset hvor fornuftigt det er at skabe innovation i din egen virksomhed, så vil du og dine kolleger møde modstand. Mange virksomheder oplever faktisk, at innovationen stopper, inden den er kommet rigtigt i gang. Derfor er det en god ide at bruge lidt tid på at undersøge, hvor stopklodserne er. Innovation er en proces, hvor I kan vælge at lære og gøre det bedre til næste gang. I kan blive så dygtige til innovation, at I bliver innovative. Gør I det rigtigt, er risikoen for at miste pusten reduceret væsentligt. Hvis I føler, at nu kan det blive rart med en pause, så er der sket noget i processen, som skulle have været anderledes. I kapitel 7-15 vil du blive præsenteret for en række afprøvede ideer som inspiration, så du og dine kolleger endnu bedre kan understøtte de initiativer, I tager i jeres egen virksomhed. Men inden I når så langt, så lad se på stopklodserne. Dem som næsten altid er årsag til, at noget går galt. KAPITEL 4: HVAD KVÆLER INNOVATIONEN I DIN VIRKSOMHED? 27

30 Nemlig mangel på ledelse, involvering, penge og tid. Ledelse Hvis ledelsen ikke er synlig, så er risikoen stor for, at nye initiativer og innovative processer løber ud i sandet. Manglende synlighed kan opleves som manglende commitment, involvering og opbakning. Ledelsens fokus forsvinder ofte i de situationer, hvor de innovative processer bliver mere tidskrævende og langvarige, end nogen havde regnet med. For at modvirke dette vælger mange at uddelegere arbejdet, hvis det ikke allerede er gjort. Men uddelegering betyder også, at lederen kommer for langt væk fra forløbet og de medarbejdere, som er involveret. 28 FORLAGET LIBRIS

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Man skal være positiv for at skabe noget godt. Vi ryttere er meget følsomme med hensyn til resultater. Går det ikke godt med ridningen,

Læs mere

ONENOTE 2010 LÆR DET SELV

ONENOTE 2010 LÆR DET SELV DAN JOHANSEN ONENOTE 2010 LÆR DET SELV ONENOTE 2010 LÆR DET SELV Opret egne noter og notesbøger Kopiér fra andre Office-programmer Indsæt billeder, lyd og video DAN JOHANSEN ONENOTE 2010 LÆR DET SELV OneNote

Læs mere

Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig:

Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig: INNOVATIONSSTRATEGI Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig: - Vækst & udvikling - Flere vil bo her - Alle får uddannelse. For at nå dertil skal

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys Fokus på innovation med Walt Disneys kreativitetsstrategi Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys kreativitetsstrategi? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af innovationsprojekter? Hvordan

Læs mere

3 trin til at håndtere den indre kritik

3 trin til at håndtere den indre kritik Fri og Kreativ 3 trin til at håndtere den indre kritik Ved cand. mag. i psykologi og pædagogik Line Larsen friogkreativ.dk Copyright 2013 friogkreativ.dk Alle rettigheder reserveret. Side 1 af 7. 3 trin

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

AT LEVE VED SIDEN AF KRONISK SYGDOM

AT LEVE VED SIDEN AF KRONISK SYGDOM AT LEVE VED SIDEN AF KRONISK SYGDOM Beretninger fra og for pårørende til parkinsonramte Redigeret af Marie Lenstrup AT LEVE VED SIDEN AF KRONISK SYGDOM 1. udgave, 1. oplag, 2012 Forfatterne og Parkinsonforeningen

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

KLOG ER NOGET, MAN ØVER SIG PÅ

KLOG ER NOGET, MAN ØVER SIG PÅ SOFIE MÜNSTER KLOG ER NOGET, MAN ØVER SIG PÅ POLITIKENS FORLAG INDHOLD BEDRE END I GÅR... 4 DEL 1 ALLE BØRN KAN FÅ SUCCES 1. Det er fint at være født klog men er det nok til at lykkes?... 16 2. Selvkontrol

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

5 veje til et godt liv. Styrk dit netværk Lær noget nyt Lev dit liv aktivt Vær til stede i nuet Giv af dig selv

5 veje til et godt liv. Styrk dit netværk Lær noget nyt Lev dit liv aktivt Vær til stede i nuet Giv af dig selv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk Lær noget nyt Lev dit liv aktivt Vær til stede i nuet Giv af dig selv 5 veje til et godt liv Her kan du læse om at ha det godt og få inspiration til de små ting,

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Den 4. november MERVÆRDI LAB

Den 4. november MERVÆRDI LAB Den 4. november MERVÆRDI LAB 1 Program Før frokost: Rammesætning Fokusering og merværdi Efter frokost: Test og merværdi Ekspertpanel 2 Vores formål med i dag Udfordre os selv og jer: hvordan kan merværdien

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Didaktik i naturen Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Målgruppen Natur Praktiske overvejelser Nysgerrige voksne Opmærksomhed Læring Didaktik Den

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 [DET TALTE ORD GÆLDER] Kære frivillige og konsulenter. Tak for invitationen til arrangementet i dag og muligheden for at give Jer nogle ord med på vejen

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011 Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler August 2011 Indhold Kan dine medarbejdere matche udfordringerne nu og i fremtiden? MUS et redskab til systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Junglebog for gymnasieelever

Junglebog for gymnasieelever Junglebog for gymnasieelever Af Jakob Dreyer og Lau Skovgaard 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Omslag: Nils Thobo-Carlsen Fotos: Colourbox: s.13, 16, 18,45,

Læs mere

(Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud

(Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Sommernyhedsbrev Skejby Vorrevang Dagtilbud (Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud Sommeren er over os, og den seneste tid har budt på en masse spændende indslag. Blandt andet kan vi

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Guide: Bevar gløden i forholdet - hele livet

Guide: Bevar gløden i forholdet - hele livet Guide: Bevar gløden i forholdet - hele livet Gløden er væk. Sommerfuglene i maven er fløjet bort. I sidder i hver jeres hjørne af sofaen uden at tale sammen. Skilsmissen er kun en underskrift væk. Et skrækscenarie

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Iværksætter noget for dig? Elevopgaver langt forløb

Iværksætter noget for dig? Elevopgaver langt forløb Indledning Hvis du har et job i din fritid, er du sikkert lønmodtager. Du kommer på en arbejdsplads et antal gange om ugen og får løn for arbejdet. Hvis du derimod starter din egen virksomhed, er du iværksætter.

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

ISO 45001 Ledelsesstandard om arbejdsmiljø - historien bag

ISO 45001 Ledelsesstandard om arbejdsmiljø - historien bag ISO 45001 Ledelsesstandard om arbejdsmiljø - historien bag Af ledende auditor Jacob Erik Holmblad, TAPCERT 1 Ny international standard for arbejdsmiljø på trapperne Vi skal snart til at vænne os til et

Læs mere

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR SÅ ER DET SLUT PREBEN MEJER Direktør for Innovation Lab MED PAPIR 8 SYSTIMES Fremtidens forlag må simpelthen leve og ånde i en elektronisk verden. En diskussion af undervisningsteknologi ville vel ikke

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Norma Zvolsky. retriever. Atelier

Norma Zvolsky. retriever. Atelier Norma Zvolsky retriever hvalpetræning Atelier 2 Retriever hvalpetræning Om denne bog 5 Forord 7 Vejen til din egen hund Avlsretninger 11 Hvor finder jeg min drømmehund? 16 Valg af hvalp 22 Hvalpens grundtræning

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel!

Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel! Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel! Workout den 22. Oktober 2015 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Når sundhed. styrker. dit liv. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Når sundhed. styrker. dit liv. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Når sundhed styrker dit liv Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Ud af comfortzonen med Krisztina Maria INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

B A R N E T S K U F F E R T

B A R N E T S K U F F E R T BARNETS kuffert BARNETS KUFFERT Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Trin 1: Klarlæg dine ønsker og behov

Trin 1: Klarlæg dine ønsker og behov 6 Vi bygger hus Trin 1, klarlæg dine ønsker og behov Trin 1: Klarlæg dine ønsker og behov I dette kapitel tager vi hul på overvejelserne omkring drømmehuset. Her skal du præcisere dine ønsker til boligens

Læs mere

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG Unge der har mistet En Smuk Bog er skrevet for unge af unge, der har mistet. Bogen kan både læses i en sammenhæng eller anvendes som en opslagsbog, hvor du slår op under et tema, du gerne vil vide mere

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid)

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Modul 5 TværSund Forår 2014 1 Eftersyn på Tværs 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Alle studerende læser alle aviser Hver avis (alle grupper) har derudover særlig fokus

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3 REBECCA HANSSON BABYTEGN Forlaget BabySigning 3 FORORD Da jeg i 2009 blev mor for første gang, blev jeg introduceret til babytegn. Vi brugte det flittigt med vores datter, og da hun var et 1 år, brugte

Læs mere

2016 Sebastian Trabjerg Tenniskonsulenten.dk. All rights reserved. Denne E- bog må kun benyttes til personligt brug.

2016 Sebastian Trabjerg Tenniskonsulenten.dk. All rights reserved. Denne E- bog må kun benyttes til personligt brug. 1 Introduktion Du har garanteret hørt denne sætning før Din serv skal være et våben og en fordel for dig Men er den nu også det? Eller er det mere et redskab som du bruger til at sætte bolden i gang med?

Læs mere

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN kan skabe øget trivsel og innovation

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN kan skabe øget trivsel og innovation FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN kan skabe øget trivsel og innovation Arbejdsmiljødage marts 2015 Hanne V. Moltke og Jens Karlsmose www.newstories.dk PROGRAM Indledning og præsentation (ws 1, forhåndskendskab) Lidt

Læs mere

Model til forandringer i almen praksis

Model til forandringer i almen praksis Model til forandringer i almen praksis Kom godt i gang Det afklarende møde Målsætnings- og planlægningsmøde Udviklingsarbejdet Tydelige tovholdere med klare beføjelser Brug af projektets værktøjer og konsulenter

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Anamorphic Widescreen

Anamorphic Widescreen Anamorphic Widescreen Fuldskærm og widescreen For at kunne forklare hvad anamorphic widescreen egentlig er, vælger jeg at starte helt fra begyndelsen af filmhistorien. Som alle nok ved så er billedformatet

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

5 råd til at forebygge stress, skabe hverdagsglæde. og overskud

5 råd til at forebygge stress, skabe hverdagsglæde. og overskud 5 råd til at forebygge stress, skabe hverdagsglæde og overskud Kirsten-K, Lykkesholmvej 8, 8570 Trustrup mail: kontakt@kirsten-k.dk tlf 23697260 Side 1 Velkommen til og rigtig god fornøjelse Tusind tak

Læs mere

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder.

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. (Ingvar Lundberg, svensk professor i læsning) Denne pjece

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

De målrettede, de kritiske og de resignerende

De målrettede, de kritiske og de resignerende De målrettede, de kritiske og de resignerende Portræt af generation målrettet Lektor og udviklingsleder Camilla Hutters Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus universitet www.cefu.dk Målrettethed oplevet

Læs mere

Skudt ned over Danmark

Skudt ned over Danmark Jørgen Hartung Nielsen Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2005 Kære læser! Velkommen til årets første nummer af nyhedsbrev om ledelse. Ved udgangen af det gamle år iværksatte jeg en lille læserundersøgelse. Tak for alle besvarelserne

Læs mere