Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012"

Transkript

1 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011

2 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf E-post: Uden for kontortid kan Den Maritime Havarikommission træffes på telefon Søulykkesrapporten er udsendt den 2. marts 2012 Sagsnummer: Forside: Uddag af Det Levende Søkort LILLY ( foto G. Vejen) FRANK W (foto: Den Maritime Havarikommission). Søulykkesrapporten kan findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside Den Maritime Havarikommission Den Maritime Havarikommission arbejder som en selvstændig enhed under Erhvervsog Vækstministeriet og udfører undersøgelser med henblik på forebyggelse af ulykker og for at fremme initiativer, der øger sikkerheden til søs. Havarikommissionen er en uvildig enhed, der i sin organisation og retlige struktur er uafhængig af andre parter. Formål Den Maritime Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs og at udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden og indgår i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i andre lande. Havarikommissionen undersøger søulykker og arbejdsulykker på danske handels- og fiskeskibe samt ulykker på udenlandske skibe, når de sker i dansk territorialfarvand. Den Maritime Havarikommissions undersøgelser tilvejebringer oplysninger om de faktiske omstændigheder ved ulykker og klarlægger de begivenhedsforløb og årsager, som førte til ulykkerne. Undersøgelserne foregår adskilt fra den strafferetlige efterforskning. Der tages ikke stilling til de straffe- og/eller erstatningsretlige aspekter ved ulykker. Side 2 af 14

3 Indhold 1. Resumé Faktuelle oplysninger Skibsdata Sejladsdata Oplysninger om ulykken eller hændelsen Assistance fra myndighederne i land og alarmberedskab Redegørelse Stykgodsskibet Fiskeskibet Broens/styrehusets bemanding og navigationsudstyr AIS-udstyr Forskrifter om vagthold Søvejsregler Analyse Udkig stykgodsskibet Udkig fiskeskibet AIS Konklusioner Side 3 af 14

4 1. Resumé Et fiskeskib med to mand om bord var om morgenen den 26. juni 2011 på en VSV-kurs tæt på bøje No 1A øst for Skagen. Fiskeskibet var på vej mod Skagen efter endt fiskeri i det nordlige Kattegat. Et stykgodsskib nærmede sig samtidig bøje No 1A på en SØ-kurs på rejse til Halmstad (Sverige). Skibene observerede hinanden før kollisionen, men foretagne undvigelsesmanøvrer nåede ikke at få nogen effekt, hvorfor skibene kolliderede. Kollisionen medførte en stor lækage i fiskeskibet, og ca. en halv time efter kollisionen sank fiskeskibet. De to ombordværende blev fra fiskeskibet bjærget direkte over i en nærliggende lodsbåd, der var gået til undsætning. Fragtskibet fik mindre indtrykninger agter og fik tilladelse til at fortsætte til destinationen. Der var ingen tilskadekomne om bord i nogen af skibene. Rapporten indeholder ikke anbefalinger. 2. Faktuelle oplysninger 2.1 Skibsdata FRANK W: Flagstat/registreringssted Antigua & Barbuda/Saint John s Kaldesignal V2DX8 IMO-nummer Rederi og operatør Frank W GmbH & Co KG/Wieczorek Andre GmbH & Co KG Skibstype Stykgodsskib Byggemateriale Stål BT 2528 Byggeår 2006 Ladning Steel coils LILLY: Flagstat/registreringssted Danmark/Esbjerg Kaldesignal XP 2625 Rederi og operatør Kim Mikkelsen og Hans Marius Mikkelsen, Esbjerg Konstruktionsdata Trawler Byggemateriale Træ BT 35,5 Byggeår 1966 Ladning Ca. 125 kg fangst Side 4 af 14

5 2.2 Sejladsdata FRANK W: Sidste havn/destination Ijmuiden (Holland)/Halmstad (Sverige) Sejladstype Kort international rejse Aktuel besætning om bord 7 LILLY: Sidste havn/destination Skagen/Skagen. Sejladstype Forlægning til fiskeplads og retur til havn Aktuel besætning om bord Oplysninger om ulykken eller hændelsen Ulykke Kollision med efterfølgende forlis Dato og tidspunkt 26. juni 2011 kl Position for ulykken N/ Ø Farvandstype Konsekvenser (stykgodsskib) Konsekvenser (fiskeskib) IMO-ulykkesklassifikation Vejr Åben sø Mindre skader/indtrykninger Forlist Very serious Vind VSV 5 m/s. Sø 0,3 m. Strøm SØgående 0,9 knob. Sigtbarhed 7 sm 2.4 Assistance fra myndighederne i land og alarmberedskab Hvem var involveret? Anvendte midler Trufne foranstaltninger Skagen lodsstation og Skagen redningsstation Lodsbåd SKAWPILOT II og redningstationens redningsfartøj LARS A KRUSE. Lodsbåden bjærgede de to fiskere. Redningsbåden bjærgede efterfølgende den oppustede redningsflåde. Side 5 af 14

6 3. Redegørelse 3.1 Stykgodsskibet Stykgodsskibet afgik fra Ijmuiden i Holland kl den 24. juni 2011 på en rejse til Halmstad i Sverige. Fra Skagen var rejsen planlagt, så den fulgte rute T. Den 26. juni 2011 kl nåede skibet det planlagte waypoint (WP) nord for Grenen ved Skagen (WP position N/010 42,377 Ø), og drejede herefter til en sydøstlig kurs for at følge den planlagte kurs på 132º retvisende, der ville føre skibet ned imod bøje No 1A i rute T. Skibet gik for fuld kraft, hvilket svarede til en fart på ca. 11 knob. Tværs af nordafmærkningen ved Skagen Rev drejede skibet let til styrbord for at gå af vejen for to skibe. Da disse skibe var passeret, drejedes tilbage til en styret kurs på 130º for atter at komme ind i den planlagte kurs (se figur 1). Waypoint ved Skagen Omtrentlig position for første radarobservation fra stykgodsskibet af fiske- Omtrentlig position for kollisionen Bøje No 1A Figur 1: Stykgodsskibets sejlads fra waypoint ved Skagen til kollisionen (uddrag af Det Levende Søkort, kort 101). Side 6 af 14

7 Figur 2: Udsnit at AIS-plot (kilde: Søfartsstyrelsens landbaserede AIS-system). Ca. 2,6 sømil fra bøje No 1A observeredes fra stykgodsskibet på radar to små ekkoer omkring den position, hvor bøjen forventedes at befinde sig. Om bord i stykgodsskibet tolkede vagthavende på broen det ene radarekko som et falsk ekko fra bøjen. Da vagthavende umiddelbart efter forsøgte at få øje på bøjen i kikkert, kunne han intet observere på grund af den opgående sol, som dannede kraftige reflektioner på vandet i den sektor, hvor de to radarekkoer blev observeret. Ingen af disse to radarekkoer blev plottet, da vagthavende antog dem for at være henholdsvis en bøje og et falsk ekko fra denne. I en afstand af ca. en halv sømil fik man fra stykgodsskibet øje på fiskeskibet, da dette kom ud af området med kraftige solreflekser. Fiskeskibet blev observeret på stykgodsskibets bagbord bov. Det observeredes, at fiskeskibet var på en skærende kurs, og om bord i stykgodsskibet var det tydeligt, at der ville ske en kollision, hvis der ikke blev foretaget afværgende manøvrer. Fra stykgodsskibet blev fiskeskibets fart anslået til ca. 8 knob. Om bord i stykgodsskibet skiftede man øjeblikkelig til manuel styring og lagde kl. ca LT roret hårdt styrbord. Da roret lå hårdt styrbord, observerede man atter fiskeskibet i kikkert. Der observeredes herunder ingen personer i fiskeskibets styrehus eller på dæk. Vagthavende i stykgodsskibet afgav med fløjten en lang række korte toner og observerede ikke nogen reaktion om bord i fiskeskibet, ligesom han fortsat ikke observerede personer i fiskeskibet. Side 7 af 14

8 Da vagthavende fra stykgodsskibet observerede det andet skib omtrentligt ud for agterkanten af eget skibs dæksluger, skiftede han roret til hårdt bagbord for på denne måde at få eget skibs hæk til at svinge til styrbord og dermed undgå en kollision. Da roret lå hårdt bagbord, observeredes fiskeskibet efterfølgende fra fragtskibets bagbord brovinge. Skibet reagerede langsomt på roret, og det ønskede bagbordsdrej nåede ikke at komme i gang, før kollisionen indtraf. Stykgodsskibet blev ramt i bagbordsside ud for forkanten af apteringen (se figur 3 og 4). Den største indtrykning. Omtrentligt sted hvor stykgodsskibet blev ramt. Figur 3: Indtrykningssted. Figur 4: Indtrykning. 3.2 Fiskeskibet Fiskeskibet sejlede fra Skagen den 25. juni 2011 ca. kl til hummerfiskeri i området Norden af Flakket, der ligger ca. 13 sømil øst af Skagen. Om bord var to mand, der sammen havde drevet dette fiskeri siden De satte trawl ca. kl , hvorefter den ene fisker gik på køjen og hvilede sig. Et sted imellem kl og 04.00, mens der fortsat slæbtes, skiftede vagten. Slæbet fortsatte til ca. kl , hvor begge besætningsmedlemmer atter var vågne, og man bjærgede trawlet. Indhivningen tog ca. 20 minutter, og fangsten var ca 100 kg hummer og 25 kg anden fisk. Efter at have bjærget grejer og rigget af efter fiskeriet sejlede fiskeskibet imod Skagen, mens begge fiskere var beskæftiget med at sortere fangsten på dækket. Mens man sorterede fangsten, blev fiskeskibet styret af selvstyreren, og farten var ca. 2 knob, hvilket var normal rutine for besætningen under sortering. Fiskeskibet var ikke udrustet med monitorer for radar, elektronisk søkort osv. på dækket, men besætningen havde en rutine, hvor det ene besætningsmedlem med jævne mellemrum stillede sig op på dækslugen, hvorfra der kunne holdes udkig. Ca. kl var besætningen færdige med at sortere fangsten, og det ene besætningsmedlem gik i styrehuset, mens det andet besætningsmedlem blev på dækket for at klargøre fangsten og lægge den i lasten. Som normalt når sorteringen var overstået, blev farten øget til 5 knob. Fra styrehuset blev stykgodsskibet observeret foran for tværs om styrbord i en afstand af ca. 3 sømil. Stykgodsskibet blev ikke yderligere observeret eller plottet på radar, Side 8 af 14

9 men ud fra fra fiskeskibets første observation af det andet skib så det ud, som om det andet skib ville passere foran om eget skib. Efter at have observeret stykgodsskibet gik fiskeren i styrehuset på dækket for at give sin kollega besked om, at denne kunne sige til, når han skulle have hjælp med at flytte fangsten ned i lastrummet, da det kunne være svært at gøre dette alene. Mens de var på dækket, hørte de to fiskere pludselig en fløjten fra det andet skib, og da de kiggede op, så de det andet skibs forstævn. En fisker løb øjeblikkeligt til styrehuset. I styrehuset ændrede han propellens stigning til fuld bak uden at tage omdrejningerne af maskinen. Fiskeren vidste, at fiskeskibets hæk ved en sådan bakmanøvre ville svinge imod styrbord, og han håbede på denne måde at kunne nå at dreje eget skib, så kollisionen kunne undgås eller mildnes Fiskeskibet reagerede som forventet, og påbegyndte det forventede bagbord drej. Manøvren kom dog for sent til at forhindre en kollision, og fiskeskibet ramte stykgodsskibet i en vinkel på ca. 45º Fiskeren i styrehuset sikrede sig, at hans kollega ikke var kommet til skade. Herefter undersøgte fiskerne eget skib for skader, og det var tydeligt, at der ved kollisionen var opstået en stor lækage forude, idet lukafet hurtigt blev fyldt med vand. Skibets redningsveste lå forude og blev hurtigt utilgængelige for fiskerne, men i styrehuset fandtes to redningsdragter. Fiskerne klargjorde fiskeskibets redningsflåde, men før den blev udløst, var lodsbåden SKAWPILOT II fra Skagen kommet til undsætning. Fra lodsbåden blev to redningsveste kastet over til fiskeskibet,og begge fiskere kunne herefter gå tørskoet om bord i lodsbåden. Side 9 af 14

10 3.3 Broens/styrehusets bemanding og navigationsudstyr På stykgodsskibet var der normalt udkig på broen imellem kl om aftenen og kl om morgenen. Da vejret blev betragtet som godt og sigten god, havde udkiggen forladt broen kl , og vagthavende var alene på broen, da kollisionen skete. Stykgodsskibet var bl.a. udstyret med to 3 cm radarer med mulighed for elektronisk og automatisk plotning, elektronisk søkortsystem og AIS. AIS-data blev præsenteret på såvel radar som elektronisk søkort. På tidspunktet for kollisionen var en radar i brug, og denne var indstillet på 6 sømils afstandsområdet. Elektronisk søkortsystem med AIS og radarmål præsenteret. 3 cm radar i brug med præsentation af AIS- og radarmål. Figur 5: Udsnit af forreste og midtskibs del af stykgodsskibets bro (foto: Den Maritime Havarikommission). Fiskeskibet var bl.a. udrustet med to 3 cm radarer samt AIS B. På tidspunktet for kollisionen var den ene radar i brug og indstillet på 3 sømils afstandsområdet. Fiskeskibets AIS B var ligeledes i funktion. Stykgodsskibets besætning har oplyst, at signaler fra fiskeskibets AIS på intet tidspunkt blev modtaget om bord i stykgodsskibet. Farvandsvæsenets landbaserede AIS-system var i stand til at detektere fiskeskibets AIS B (se figur 2), men der var store huller i modtagelsen af AIS-data fra fiskeskibet, hvor data fra fiskeskibet ikke blev opdateret. Side 10 af 14

11 3.4 AIS-udstyr Begge skibe var udstyret med AIS. Stykgodsskibet var udstyret med AIS A, fiskeskibet med AIS B. AIS A er den type AIS, der kræves i fragtskibe over 300 BT. AIS A sender med en effekt på 12,5 W. I forhold til AIS A sender AIS B med en reduceret effekt på 2,5 W, hvilket begrænser rækkevidden af AIS B -signaler betragteligt. På den afstand de to skibe var af hinanden, skulle en AIS B dog under hele forløbet kunne registreres uden problemer om bord i stykgodsskibet. For at få en forståelse for AIS B -udstyrs funktion og begrænsning har Den Maritime Havarikommission rettet henvendelse til Farvandsvæsenet. Nedenstående sammenfatning baserer sig på det fra Farvandsvæsenet modtagne: Eksistrerende AIS B transmitterer ud fra det princip, at de ikke sender, når de registrerer, at en AIS A er i gang med en transmission (CSTDMA standard). Rent teknisk bliver AIS B således nedprioriteret i forhold til AIS A -udstyr. For at denne nedprioritering i en længere periode skal forhindre, at en AIS B får mulighed for at transmittere og dermed blive registreret i omkringliggende skibe har Den Maritime Havarikommision fået oplyst, at det forudsætter mere end 250 skibe udstyret med AIS A inden for AIS B ens modtageområde, hvilket ikke skønnes at være tilfældet på tidspunktet for kollisionen. En eventuel samtidig brug af fiskeskibets egen VHF vil med stor sandsynlighed medføre, at skibets egen AIS B vil blive overdøvet af VHF en, når denne sender, og AISsignaler derfor ikke vil kunne registreres i omkringliggende skibe. Dette vil være særligt udtalt, hvis der ved installationen af henholdsvis VHF og AIS er anvendt en såkaldt splitter til den samme VHF-antenne. Endelig vil udstyrets installation have en betydning for AIS-signalernes registrering i omkringliggende skibe. På grund af den begrænsede sendeefffekt samt dens nedprioritering i forhold til AIS A -udstyr henvender en AIS B sig primært til lystsejlere og andre ikkeerhvervsmæssige brugere, der via AIS ønsker at registrere andre skibes tilstedeværelse i et givent område. I erkendelse af at der i visse farvandsområder kan forventes at være et meget stort antal AIS B -sendere om bord i lystbåde og andre mindre fartøjer, har nogle fabrikanter af AIS A -udstyr indbygget en mulighed for at undertrykke visningen af AIS B -sendere i sådanne områder. Vælges denne funktionalitet, vil skibe udrustet med AIS B -udstyr ikke blive vist på det AIS A -udstyrede skibs udstyr. På denne måde ønskes det undgået, at de mange AIS B -sendere forårsager en mindre overskuelighed på AIS A - skibets udstyr. Side 11 af 14

12 3.5 Forskrifter om vagthold STCW-kodens sektion A-VIII/2, part 3-1, stk. 17, giver retningslinjer for, hvilke faktorer der ved vagtordningens planlægning skal vurderes. I 17.1 fremgår det, at på intet tidspunkt må broen være ubemandet. Ifølge STCW-kodens sektion B-VIII/2, part 3-1, Vejledning vedrørende vagthold på broen, fremgår det i stk. 5.10, at ikke nødvendig aktivitet og forstyrrelse bør undgås, fortrænges eller fjernes. STCW-koden er ikke gældende for fiskeskibe, men bekendtgørelse nr af 22/ om vagthold i skibe (vagtholdsbekendtgørelsen) gælder for danske fiskeskibe, og STCW-kodens sektion A-VIII/2 og sektion B-VIII/2 er bilag til denne bekendtgørelse. Retningslinjerne for skibes vagthold i STCW-kodens sektion A-VIII/2 samt B-VIII/2 er derfor også gældende i danske fiskeskibe. 3.6 Søvejsregler Regel 5 i de internationale søvejsregler foreskriver, at der i ethvert skib altid skal holdes behørig udkig såvel ved brug af syn og hørelse som ved brug af alle forhåndenværende midler, der er hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, således at der kan foretages en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød. Regel 7 (a) i de internationale søvejsregler foreskriver, at ethvert skib skal bruge alle forhåndenværende midler, som er hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, til at afgøre, om der er fare for sammenstød. Hvis der er nogen som helst tvivl herom, skal sådan fare anses for at være til stede. Regel 7 (b) i de internationale søvejsregler foreskriver, at hvis radaranlæg forefindes og er i drift, skal det benyttes på behørig måde, herunder til fjernafsøgning for at få tidlig varsko om fare for sammenstød og endvidere til plotning eller tilsvarende systematisk observation af konstaterede genstande. Regel 7 (c) i de internationale søvejsregler foreskriver, at antagelser ikke må bygges på mangelfulde oplysninger, især ikke mangelfulde radaroplysninger. Side 12 af 14

13 4. Analyse 4.1 Udkig stykgodsskibet Besætningen på stykgodsskibets bro opdagede i en afstand af ca. 2,6 sømil to radarekkoer i en omtrentlig position, hvor det forventedes, at bøjen No 1A var placeret. Det ene af disse ekkoer blev tolket som et falsk ekko stammende fra bøjen. Besætningen kiggede i kikkert efter kilden til de to radarekkoer, men kunne pga. solen ikke observere noget i den retning, hvorfra ekkoerne kom. Besætningen foretog sig herefter ikke yderligere for visuelt at observere kilden til radarekkoerne, før han i en afstand af ca. 0,5 sømil observerede fiskeskibet kommende ud af solen på eget skibs bagbordsside. Den Maritime Havarikommission vurderer, at modlys fra solen var medvirkende til, at fiskeskibet ikke blev observeret visuelt. Den Maritime Havarikommission vurderer, at besætningen på stykgodsskibets bro i formodningen om, at de observerede radarekkoer var den forventede navigations-bøje, ikke foretog yderligere observation og/eller plotning af de observerede radarekkoer. Den Maritime Havarikommission vurderer, at besætningen på stykgodsskibets bro baserede sin vurdering af situationen på mangelfulde radaroplysninger. 4.2 Udkig fiskeskibet På tidspunktet for kollisionen var fiskeskibet under sejlads imod Skagen og var således ikke beskæftiget med fiskeri. En fisker i styrehuset havde observeret stykgodsskibet. For fiskeren så det umiddelbart ud, som om det andet skib ville passere foran om fiskeskibet, men der blev ikke foretaget yderligere observation eller plotning på radar af det andet skib. Efter at have observeret det andet skib forlod fiskeren styrehuset for at give sin kollega en besked om at denne kunne kalde, når han havde brug for hjælp med arbejdet. Under opholdet på dækket blev stykgodsskibet ikke yderligere observeret, før fiskerne hørte stykgodsskibets fløjte og derefter umiddelbart før kollisionen observerede det andet skib tæt på. Den Maritime Havarikommission vurderer, at der ikke blev holdt effektivt udkig ved brug af alle forhåndenværende midler, der er hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, således at der kunne foretages en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød. Den Maritime Havarikommission vurderer, at de anvendte procedurer og rutiner for arbejdets udførelse i fiskeskibet var uforenelige med opretholdelsen af en effektiv udkig og sammensætningen af en passende vagtordning under sejlads. Side 13 af 14

14 4.3 AIS Fiskeskibets AIS B var tændt og transmitterede AIS-data. Søfartsstyrelsens landbaserede AIS-system modtog kun sporadiske opdateringer af fiskeskibets AIS-oplysninger. Fiskeskibets AIS-oplysninger blev ikke vist på stykgodsskibets broudstyr. Den Maritime Havarikommission er ikke i stand til at vurdere årsagen til den sporadiske modtagelse af AIS-data fra fiskeskibet. Den Maritime Havarikommission kan på baggrund af det indsamlede materiale ikke vurdere, hvorvidt den manglende præsentation af fiskeskibets AIS-data på stykgodsskibets udstyr skyldes, at signaler fra AIS B -udstyr bevidst eller ubevidst var fravalgt om bord i stykgoddskibet. Den Maritime Havarikommission vurderer, at en præsentation af fiskeskibets AIS-data på stykgodsskibets radar- og/eller elektronisk kortdisplay ville have medvirket til, at de observerede ekkoer ikke blev tolket som falske ekkoer fra bøje No 1A. 5. Konklusioner Den Maritime Havarikommission vurderer, at solens position var medvirkende til, at man fra stykgodsskibet ikke observerede fiskeskibet tidligere. Den Maritime Havarikommission vurderer, at besætningen på stykgodsskibets bro i formodningen om, at begge de observerede radarekkoer stammede fra den forventede navigationsbøje og derfor ikke udgjorde en kollisionsrisiko ikke foretog yderligere observation og plotning af de observerede ekkoer. Den Maritime Havarikommission konkluderer, at besætningen på stykgodsskibets bro baserede sin vurdering af situationen på mangelfulde radaroplysninger. Den Maritime Havarikommission vurderer, at der i fiskeskibet ikke blev opretholdt en effektiv udkig på grund af de anvendte arbejdsrutiner under sejlads. Den Maritime Havarikommission vurderer, at var AIS-data fra fiskeskibet blevet præsenteret på stykgodsskibets udstyr, ville dette have bidraget til, at de observerede radarekkoer ikke begge var blevet tolket som stammende fra bøje No 1A. Side 14 af 14

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 STROMBUS Overbordfald den 18. januar 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

REDEGØRELSE. Juli 2014

REDEGØRELSE. Juli 2014 REDEGØRELSE Juli 2014 BRYGGEN Arbejdsulykke den 5. april 2014 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid kan

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE September 2012

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE September 2012 REDEGØRELSE OM SØULYKKE September 2012 JANK Arbejdsulykke den 21. marts 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning om personulykke på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE Maj 2013 FALKEN Kulilteforgiftning den 22. juli 2012 Den Maritime Havarikommission 15. Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Perspektiv nr. 14, 2008. AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik. Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard

Perspektiv nr. 14, 2008. AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik. Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard AIS (Automatic Identification System) benyttes dagligt af Farvandsvæsenet til at forbedre sejladssikkerheden.

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. a p r i l 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København

Læs mere

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne.

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne. SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10 E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dk Søulykkesrapporten er udsendt den: 2. juni 2005

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT November 2015

SØULYKKESRAPPORT November 2015 SØULYKKESRAPPORT November 2015 ORION og NECKAR HIGHWAY Kollision den 1. juli 2015 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

1.1 Udsæt skibets kurslinier fra WP nr. 7 til WP nr. 9 i Funders stedliniekort og opmål de beholdne kurser og distancer.

1.1 Udsæt skibets kurslinier fra WP nr. 7 til WP nr. 9 i Funders stedliniekort og opmål de beholdne kurser og distancer. Yachtskippereksamen af 1. grad Y1NAV1-1/98 Foråret 1998. NAVIGATION Besvarelsestid: Hjælpemidler: 4 timer Lærebog i navigation for skippere, DNA 1992, uddrag af H.O. 249 vol. I (EPOCH 1990) og vol. III,

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 ST ANTHONY Overbordfald den 6. december 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17

Læs mere

VVM for vindmøller nord for Sprogø Analyse af sejladsforhold

VVM for vindmøller nord for Sprogø Analyse af sejladsforhold Sund & Bælt Holding A/S VVM for vindmøller nord for Sprogø Analyse af sejladsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sund & Bælt

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag - Godkendelse af simulatorudstyr til Full Mission brosimulering 1. FORMÅL Formålet med denne uddannelsesplan er

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT Februar 2014

SØULYKKESRAPPORT Februar 2014 SØULYKKESRAPPORT Februar 2014 BG STONE 1 Forlis den 20. oktober 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid kan

Læs mere

16-12-2008. Navigation & søvejsregler, lektion 6-3. Synopsis - søvejsregler. Almindelige bestemmelser. Søvejsregler

16-12-2008. Navigation & søvejsregler, lektion 6-3. Synopsis - søvejsregler. Almindelige bestemmelser. Søvejsregler Navigation & søvejsregler 2008, lektion 6 Søvejsregler Navigation & søvejsregler, lektion 6-1 Synopsis - søvejsregler. lmindelige bestemmelser, fornuft, ansvar, definitioner. Regler for styring og sejlads

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Minelægger On the Rocks

Minelægger On the Rocks Minelægger On the Rocks Land forude!. Minelæggeren FYEN på grund i Boknafjorden den 7. marts 1979. (Marinens Biblioteks arkiv) Af Søren Nørby, cand. mag. Marinens Bibliotek. Artiklen er blevet til i samarbejde

Læs mere

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09. 28.05.2014 Side 1 af 7 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.47 Sted: Holbæk Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 17. september 2004 Sag 199947798 Arkivkode 01.40.01 Opklaringsenheden HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 3/2004 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT Oktober 2013

SØULYKKESRAPPORT Oktober 2013 SØULYKKESRAPPORT Oktober 2013 SPIRILLEN Forlis den 28. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

TYSKERTRÆK PART 1 ANALYSE OG BAGGRUND. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Version 20040218

TYSKERTRÆK PART 1 ANALYSE OG BAGGRUND. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Version 20040218 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd TYSKERTRÆK PART 1 ANALYSE OG BAGGRUND Version 20040218 Udarbejdet for : Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Kongensgade 33, DK-6700 Esbjerg. Tel + 45 75 18 05 66 Udarbejdet af : OC Consult

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

SØ- OG HAVFISKERI: MARINEELEKTRONIK FOR BEGYNDERE

SØ- OG HAVFISKERI: MARINEELEKTRONIK FOR BEGYNDERE Med moderne GPS-teknologi er det pærelet at visualisere området samt finde frem til et waypoint. Alt hvad du skal gøre er at trykke på waypointet, samt»navigate to«knappen og så går det ellers derudaf.

Læs mere

Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro

Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro Brovagtstjeneste Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro Brovagtstjeneste Side 2 af 8 1 Broreglement 3 Brovagtstjeneste Side 3 af 8 1 Broreglement C D DATO for oplysningerne: 20/12-2011 A Broens Navn

Læs mere

Målbar og/eller Meningsfuld: Et umage par?

Målbar og/eller Meningsfuld: Et umage par? Målbar og/eller Meningsfuld: Et umage par? Erik Hollnagel Professor, SDU/IRS Chefkonsulent, Center for Kvalitet, RSD E-mail: erik.hollnagel@rsyd.dk Hvad er en indikator? Substantiv: [endiˈkæːtʌ] Fra Latin

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten kunne løse opgaver og anvende materiel, der vedrører dæksarbejde

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Autopilot. Lowrance Autopilot ver. 1.0 Oktober 2015 1

Autopilot. Lowrance Autopilot ver. 1.0 Oktober 2015 1 Autopilot Lowrance Autopilot ver. 1.0 Oktober 2015 1 Indhold Indledning... 3 Det har Autopiloten betydet for vores fiskeri... 3 Installation... 4 Indstilling til HDS Gen. 2... 5 Kalibrering... 8 Lav egen

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Hvaler på Det gule Rev

Hvaler på Det gule Rev Hvaler på Det gule Rev Spækhuggerflokken, der blev set af Team Thyfsisker på Det gule Rev, er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT Marts 2014

SØULYKKESRAPPORT Marts 2014 SØULYKKESRAPPORT Marts 2014 SIGNET Arbejdsulykke den 27. november 2013 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System AIS er et maritimt VHF-baseret system, som er obligatorisk for skibe over en vis størrelse. Med AIS udsender

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Offshore Erhvervsfartøjer Færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt

Læs mere

fakta 2.1 2-motors gear Lejer og tryklejer er af samme type som enkeltmotor gearet og som regel sker smøringen af lejerne med olie fra en påbygget

fakta 2.1 2-motors gear Lejer og tryklejer er af samme type som enkeltmotor gearet og som regel sker smøringen af lejerne med olie fra en påbygget 19 Der er ofte uoverensstemmelse mellem en skibsmotors omløbstal og det omløbstal, som skibets propel skal arbejde med. Det betyder, at der skal indskydes noget mekanik, der kan ændre dette forhold. Mekanikken

Læs mere

Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Ulykkesopklaring.

Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside  under Ulykkesopklaring. SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10 E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dk Søulykkesrapporten er udsendt den 8. juni 2005

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Fangst- og redskabsovervågning

Fangst- og redskabsovervågning Kapitel 12 side 72 Fangst- og redskabsovervågning Udstyret til fangst- og redskabsovervågning giver fiskeren oplysninger om trawlet og fangsten. Oplysningerne bliver samlet på en skærm. Det kan være et

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.:

Læs mere

SCAN WINCHES FORSIDE. www.scan-winches.dk. Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri

SCAN WINCHES FORSIDE. www.scan-winches.dk. Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri SCAN WINCHES Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri FORSIDE www.scan-winches.dk HLT nethalemaskiner kan leveres i flere varianter: - med bred tromle - med bredt bånd - med vippefod til visse shelterdeck

Læs mere

Radio skannere og lydbehandlings programmer.

Radio skannere og lydbehandlings programmer. Radio skannere og lydbehandlings programmer. Der er mange forskellige muligheder, hvis man har en scanner og OZ4ui, Lars har tidligere haft skrevet i amsat-oz, om scannere og vejrsatellitter. Men der er

Læs mere

Talentløbet den 17. juli.

Talentløbet den 17. juli. Talentløbet den 17. juli. I super flot sommervejr blev årets andet talentløb afviklet.. På køretek-niskanlægs 660 meter lange rundstrækning skulle deltagerne udkæmpe deres konkurrence i fire forskellige

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT Marts 2014

SØULYKKESRAPPORT Marts 2014 SØULYKKESRAPPORT Marts 2014 JETTE SAJ Forlis den 10. januar 2013 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk Uden for

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

Nr. Hvornår Hvor mange år siden: 1 Du startede i skole 2 Du blev født 3 1982 4 Statsministerens fødselsår. (1966)

Nr. Hvornår Hvor mange år siden: 1 Du startede i skole 2 Du blev født 3 1982 4 Statsministerens fødselsår. (1966) Observationer fra Dyrehaven & Bakken Dyrehaven: Hvis I kommer med tog til Klampenborg station, kan I evt. starte med at tage et smut forbi skovhuggeregetræet. Det står ca. 150 m. fra stationen, på vej

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 409-411 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Vinterunderholdning 2

Vinterunderholdning 2 Vinterunderholdning 2 Sune Thorsteinsson Dec 2011 Repetetion af Sidste gang Lidt mere om Sejlet og finnen Sammensætning Hvordan sejler man i forhold til vinden? Vi skal kigge på følgende begreber: Vindretning

Læs mere

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre?

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? Hvordan understøtter arbejdsmiljøreglerne rederiernes sikkerhedsorganisation Kontorchef Per Sønderstrup, Center for Maritime Regulering,

Læs mere

E R I K A A r b e j d s u l y k k e O v e r b o r d f a l d 2 7. f e b r u a r 2 0 1 1

E R I K A A r b e j d s u l y k k e O v e r b o r d f a l d 2 7. f e b r u a r 2 0 1 1 Søulykkesrapport fra Opklaringsenheden / Den Maritime Havarikommission E R I K A A r b e j d s u l y k k e O v e r b o r d f a l d 2 7. f e b r u a r 2 0 1 1 Side 1 af 19 Den Maritime Havarikommission,

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R O S S D A N E ( T 2 1 ) O v e r b o r d f a l d d e n 3 1. o k t o b e r

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R O S S D A N E ( T 2 1 ) O v e r b o r d f a l d d e n 3 1. o k t o b e r SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN R O S S D A N E ( T 2 1 ) O v e r b o r d f a l d d e n 3 1. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA

REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA Motorer: 2 Lycoming Flyvning: Privatflyvning, VFR LIO/IO-360-C1E6 Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 1/2004 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/pakkeasletregler.html Indhold:

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/pakkeasletregler.html Indhold: 1 / 5 25.6.2008 9:00 Indhold: 1 bro, 1 æsel i træ med plastik kurv, 55 kort, 4 bakker til at samle frugt på, 9 tosidet bro-stykker., 9 æbler, 9 pærer, 9 appelsiner, 9 blommer Før spillet starter 2 / 5

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 24. januar 2005 Sag 199949292/11 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l 2 0 0 8 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.:

Læs mere

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6 REDEGØRELSE HCLJ530-000109 Hændelse Luftfartøj: Discus CS Registrering: OY-XSU Motor: Ingen Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Svæveflyvecenter Arnborg

Læs mere

Sikre Sidearealer. Anne Eriksson NVF52 Seminar 2007 Aronsborg

Sikre Sidearealer. Anne Eriksson NVF52 Seminar 2007 Aronsborg Sikre Sidearealer Anne Eriksson NVF52 Seminar 2007 Aronsborg Program Sidearealer og ulykker Det sikre sideareal Arbejdsgang Havarikommissionen Tema 2002 Havarikommissionens undersøgelse viste at: 11 ud

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Juni 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Juni 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE Juni 2013 FIE Forlis den 13. juni 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid kan

Læs mere