1993/ / /92

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1993/94 1992/93 1991/92"

Transkript

1 /94 Ledelsen som valgt på landsmødet i Esbønderup, Nordsjælland i september 1993 Formand: Anne Cathrine Lausten Næstformand: Peter Egemose Grib Asbjørn Haugstrup Christian Sortsøe Liebing Anders Friborg Urs Rye Vestergaard Bentt Løwe Bjarne Vind Sørensen Øko. Sekretær: Kasper Risbjerg Eskildsen 1992/93 Ledelsen som valgt på landsmødet i september 1992 i Kolding Formand: Næstformand: Christian Fich Hans Paludan Rasmus Enemark Asbjørn Haugstrup Bjarne Sørensen Urs Vestergaard Anne Cathrine Lausten Henrik Thøgersen (<09.92-) Kursussekretær: Kasper Risbjerg Eskildsen (<10.92) 1991/92 Ledelsen som valgt på landsmødet i oktober 1991 i Århus Formand: Næstformand: Lars Kaspersen René Tarby Vibeke Lyngklip Svansø Mette Gerlach Irene Fischer Thomas Jørgensen Jens Chr. Jensen

2 Mette Leth Nielsen ( ) Jesper Krogh Jørgensen ( ) øko. sekr.: Jesper Krogh Jørgensen ( ) 1989/90 Ledelsen som valgt på landsmødet i oktober 1989 i Fraugde. Formand: Lars Nielsen Næstformand: Jeanette Larsen (>03.90) Næstformand: Lars Kaspersen (<03.90) Henrik Morgen Birgitte Haahr John Bo Northroup Gert Hansen Rasmus Enemark (<03.90) Jane Hansen (< ) Bo M. Jeppesen (< ) øko. sekr.: Jesper Krogh Jørgensen (>09.90) Bogholder: Frederik Lotz ( ?) 1990/91 Ledelsen som valgt på landsmødet i oktober 1990 i Allerød. Formand: Lars Nielsen Næstformand: Lars Kaspersen Rasmus Enemark Irene Fischer Mette Gerlach Jens Chr. Jensen Morten Schriver Henrik Drewniak ( ) øko. sekr.: Marlene Wulff ( ) Bogholder: Dorte Sørensen ( ) 1988/89 Ledelsen som valgt på Landsmødet i oktober 1988 i Kolding. FU-koordinator: Mikael Vissing Jakobsen Morten Helveg Petersen Kirsten Sparre Jes Søe Pedersen Poul Henrik Lassen Marlene Wulff Frank Stokholm (>03.89) Birgitte Haahr (<03.89) Gert Hansen ( ) Øko. sekr.: Jesper Krogh Jørgensen (<09.88-)

3 1987/88 Ledelsen som valgt på landsmødet i oktober 1987 i Korsør. Pol. sekretær: Frank Stokholm FU-ansvarlig: Thure Christiansen (>06.88) FU-ansvarlig: Lars Nielsen (<06.88) Udd.pol.sekr.: Lars Nielsen Int. sekretær: Lars Kaspersen Miljøpol. sekr.: Mette Meyer Org.sek. vest: Jes Søe Pedersen Org.sek. øst: Henrik Thøgersen John Bo Northroup (< ) Øko. sekretær: Mikael Bellers Madsen (< ) 1985/86 Ledelsen som valgt på landsmødet i oktober 1985 i Kolding. 1986/87 Ledelsen som valgt på landsmødet i oktober i 1986 i Odense. Politisk Sekretær: Andersen FU-ansvarlig: Int. sekretær: Org. Sekr. vest: Org. Sekr. Øst: Miljøpolitisk sekr.: Udd. pol. sekr.: Fredspol. sekr.: Steffen Westergaard Kim Madsen Kim Madsen Jes Søe Pedersen Frank Stokholm Kirsten Sparre Lars Nielsen Lars Thording Pol. sekretær: Steffen Westergaard Andersen FU-ansvarlig: Steffen Westergaard Andersen Org. Sekr. Vest: Jes Søe Pedersen Org. Sekr. Øst: Frank Stokholm Udd.pol. sekr.: Lars Nielsen Miljøpol. sekr.: Kirsten Sparre Fredspol. sekr.: Thure Christiansen Int. Sekr.: Anne-Birgitte Madsen (>03.87) Int. Sekr.: Henrik Thøgersen (<03.87) Bo M. Jeppesen (<10.85) Øko. Sekr.: John Bo Northroup (<10.85) Bo M. Jeppesen (>09.87) Øko. sekretær: John Bo Northroup (>09.87) 1984/85 Ledelsen som valgt ved landsmødet i oktober 1984 i Slagelse Politisk Sekretær: Pernille Lütken FU-ansvarlig: Kate Jacobsen (>01.85) FU-ansvarlig: Jørgen Dreier (<01.85) Fredspol. sekr: Jørgen Dreier Allround sekr: Bjarne Christiansen

4 (>08.85) "F.U.P" Lars Thording (<08.85) Red. Tidens Tanker: Tim Mondorf (<01.85) Int. sekretær: Kim Madsen Int. sekretær: Kate Jacobsen Miljøpolitisk sekr.: Kåre Albrechtsen (>01.85) Miljøpolitisk sekr.: Kirsten Sparre (<03.85) Org. Sekr. 1: Steffen W. Andersen (>03.85) Org. sekr. 2: Lars S. Karstensen (>12.84) Org. Sekr. 2: Lars Søresen (<12.84) Charlotte Momberg (>03.85) Steffen W. Andersen (< ) Økonomis sekr.: Ole Olsen (> ) 1982 (april-september) Ledelsen som valgt på Landsmødet i april 1982 på Christiania i København. Politisk Sekretær: Hanne Svensmark International sekr: Kim Sejr Redaktør: Elsebeth Rasmussen Pressesekretær: Elsebeth Rasmussen Fredspolitisk sekr: Henrik Dohrmann Faglig sekretær: Michael Rask Kursussekretær: Hans Lysholt ekstern sekr.: Henrik Bech org. Fyn & omegn: Rune Beck Org. sekr. Jylland: Per Christensen Org. sekr. Sjælland: Arne Hansen øko. sekretær: Niels Hjelskov 1982/83 Ledelsen som valg på landsmødet i september 1982 i Sterup Politisk Sekretær: Hanne Svensmark International sekr: Jan Nygaard Ekstern sekretær: Henrik Dohrmann Faglig sekretær: Henrik Kjærbye Kursussekretær: Kim Sejr (> ) Kursussekretær: Charlotte Momberg Org. sekr. Vest: Per Christensen Org. sekr. Øst: Arne Hansen Øko. sekretær: Pernille Lütken Niels Hjelskov 1983/84 Ledelsen som valgt ved landsmødet i oktober 1983 i Odense. Politisk Sekretær: Hanne Svensmark Org. sekretær: Per Christensen Org. sekretær: Lars S. Karstensen Int. sekretær: Jan Nygaard EF-sekretær: Bjarne Christiansen Udd.pol. sekr.: Ole Olsen (>08.84)

5 landssekretær: Charlotte Momberg (<09.83) Økonomisk sekr: Niels Hejlskov (>08.84) 1981/82 Ledelsen som valgt ved det ekstraordinære Landsmøde i Århus i december Det ekstraordinære landsmøde var grundet økonomisk krise. Formand: Kim Sejr Pol. sekr: Henrik Beck Int. sekr.: Bo Jen Faglig sekr.: Hans Bøving Kursussekretær: Elsebeth Rasmussen Social- og Kønspol. sekr.: Anette Schumacher Org. sekr.: Rune Bech Org. sekr.: Rasmus Kristiansen Pressesekr.: Carsten Hyllested øko.sekretær: Hejlskov (<12.81-) Stefan Katic Niels Ledelsen som valgt på Landsmødet i april 1981 i Skælskør. Landsformand: Niels Hejlskov (>12.81) Pol. sekretær: Stefan Katic org.sek. øst: Henrik Bech org.sek. vest: Flemming Højbo red. Tidens Tanker: Hans Bøving International sekr.: Bo Jensen kursus sekretær: Elsebeth Rasmussen køns/soci.pol.sekr.: Anette Schumacher faglig sekr.: Mette Askov presseataché: Carsten Hyllested landssekretær: Kim Sejr Forretningsfører: Tommy Jensen (>11.81) 1979/ /81.

6 Ledelsen som valgt på Landsmødet i april 1979 i Haderslev. Landsformand: Torben Dreier Pol. sekretær: Niels Hejlskov Red. Tidens Tanker: Carsten B. Grubach Henrik Poulsen Poul Ganer Lasse Trygved Gustav Sieg Sørensen Thomas Ryel Carsten Hyllested Mette Nielsen ( ) Forretningsfører: Thorkild Krøgh Andersen (>06.79) Forretningsfører: Peter Jon Larsen (< ) 1977/78. Ledelsen som valgt på Landsmødet i Maj 1977 i Albertslund. Landsformand: Peter Jon Larsen Pol. Næstformand: Claus Thorhauge Org.næstformand: Torben Dreier Forretningsfører: Carsten Pålsson (>09.77?) Forretningsfører: Per Gjørling (< ?) Forretningsfører: Claus Thorhauge (>04.78) Red. Tidens Tanker: Gunner Nielsen International Sekr.: Peter Kragh Hansen Kursussekretær: Lars Gjerum Menigt Medlem: Kim Hilmar Petersen Menigt Medlem: Holger Villumsen Jørgen Olsen (>07.77) Hanne Nielsen (<07.77) Sekretær: Per Gjørling (>02.78) Sekretær: Holger Villumsen Ledelsen som valgt på Landsmødet i Faaborg i maj Landsformand: Torben Dreier Pol. sekretær: Niels Hejlskov Org. sekretær: Mette Nielsen International sekr: Bo Jensen Red. Tidens Tanker: Michael Rask Ekstern sekretær: Carsten Hyllested Program sekretær: Gustav S. Sørensen Kursus sekretær: Elsebeth Rasmussen Allround sekretær: Bjarne Christensen Hans L. Sørensen (<06.80) Forretningsfører: Tommy Jensen (<06.80-) 978/79. Ledelsen som valgt på Landsmødet i april 1978 på Samsø. På landsmødet forvandles næstformandsposterne til sekretærposterne. Landsformand: Peter Jon Larsen (>03.79) Landsformand: Torben Dreier (konst.) Pol. sekretær: Torben Dreier Org. Sekretær: Holger Villumsen (>10.78) Org. Sekretær: Finn Lauritzen (>10.78) Red. Tidens Tanker: Henrik H. Poulsen International Sekr: Carsten Hyllested Kursussekretær: Bjarne Christiansen Kursussekretær: Gert Poulsen Menigt Medlem: Gustav Sieg Sørensen Menigt Medlem: Lis Nielsen Menigt Medlem: Peter Kragh Hansen Hanne Nielsen (>07.78) Holger Villumsen( ) Mette Nielsen (<04.79) Forretningsfører: Claus Thorhauge (>06.78) Forretningsfører: Lone Eriksen ( )

7 (<04.78) Økonomisk sekr: (<01.78) Claus Thorhauge Forretningsfører: Thorkild Krøgh Andersen(<03.79) Sekretær: Anita Olsen ( ) 1975/76: Landsformand: Hanne-Marie Sieg Sørensen Pol. Næstformand: Lene Valentin Org. Næstformand: Thyge Kjær (>08.75) Org. Næstformand: Carl Stampe (<08.75) Forretningsfører: Tage Nielsen (>08.75) Forretningsfører: Karin Laursen (<08.75) Red. af Tidens Tanker: Gunner Nielsen Int. Sekretær: Peter Kragh Hansen Kursussekretær: Jørgen T. Hansen HB-dirigent: Kirsten Bruun Lene Valentin (>09.75) Claus Thorhauge (>09.75) 1973/74: Radikal Ungdoms Landsforbund : 1976/77: Landsformand: Hanne-Marie Sieg Sørensen Pol. Næstformand: Mogens Ove Madsen Org. Næstformand: Frits Lieknins Forretningsfører: Bertel Nørregaard Jakobsen Red. af Tidens Tanker: Gunner Nielsen (<04.77) Red. af Tidens Tanker: Torunn Torp (>04.77) Int. Sekretær: Peter Kragh Hansen Kursussekretær: Kurt Nielsen (>04.77) Kursussekretær: Torben Dreier (<04.77) HB-dirigent: Peter Larsen Claus Thorhauge (>01.77) Jørgen Olsen (<02.77) 74/75: Ledelsen som valgt på Landsmødet på Christiansborg i Landsformand: Poul Erik Pedersen Pol. Næstformand: Peter Larsen Org. Næstformand: Kirsten Bruun Forretningsfører: Kjeld Søndergård Pedersen Red. af Tidens Tanker: Jens Holme Jørgensen Int. Sekretær: Henning Nielsen Kursussekretær: Bertel Nørregaard Jakobsen Landsformand: Pol. Næstformand: Org. Næstformand: Forretningsfører: Red. af Tidens Tanker: Int. Sekretær: Kursussekretær: Sørensen HB-dirigent: Poul Erik Pedersen Kirsten Bruun Niels Uth Willy Møller Lars Bang Jeppesen Per Simon Knudsen Hanne-Marie Sieg Vagn Jendel HB-dirigent: 1974) Knud V. Møller Vagn Jendel (>marts Lene Valentin (<marts Lene Valentin

8 1974) 1969 Ledelsen som valgt på landsmødet i maj på Liselund Højskole, Slagelse. Landsformand: Jens Clausager Pol. Næstformand: Lars Poulsen Org Næstformand: Kirsten Bekker Forretningsfører: Thomas Helle Red. af Tidens Tanker: Søren Riis Int. sekretær: Arne Rasmussen Menigt Medlem: Freddy Lena 1969 Ledelsen som valgt på det ekstraordinære Landsmøde i november. Landsformand: Jens Clausager Pol. Næstformand: Freddy Lena Org Næstformand: Kirsten Bekker Forretningsfører: Thomas Helle Red. af Tidens Tanker: Søren Riis Int. sekretær: Arne Rasmussen Program sekr: Peter Zoffman Søren Larsen Søren Larsen 1970 Ledelsen som valgt på Landsmødet i april 1970 på st. Restrup Højskole, Ålborg Landsformand: Jens Clauager Pol. Næstformand: Jens Peter Bonde Org. Næstformand: Kirsten Bekker Forretningsfører: Asbjørn Ryde Tidens Tanker: Søren Riis Int. sekretær: Arne Rasmussen Progr. sekr.: Peter Zoffmann Søren Larsen 1968/1969 Ledelsen som valgt i Formand: Ole Golbert Pol. Næstformand: Tage Dræbye Org. Næstformand: Peter Hvid Forretningsfører: Poul-Erik Jensen Red. af Tidens Tanker: Eigil evert Int. sekretær: Vagn dahl petersen Willy Marcussen Hardy Overgaard

9 Poulsen Uffe Møller 1967 Ledelsen som landsmøde Landsformand: Søren Larsen pol. Næstformand: Poul-Erik Jensen org. Næstformand: Sten Jørgensen (>10.67?) org. Næstformand: Jens Clausager Forretningsfører: Ole Golbert red. af Tidens Tanker: Arne Egelund Jørgensen int. sekretær: Niels Revsgaard 1968 Ledelsen som valgt på det ekstraordinære landsmøde. Landsformand: Søren Larsen Pol. Næstformand: Poul-Erik Jensen Org. Næstformand: Jens Clauager Forretningsfører: Ole Golbert red. af Tidens Tanker: Arne Egelund Jørgensen International sekr: Niels Revsgaard formand for HB: Ole tonsgaard (>10.67) formand for HB: Søren Bald Søren Bald Uffe Møller Uffe Møller 1966 Ledelsen som valgt på landsmødet i foråret i Middelfart 1966 Ledelsen som valgt på det ekstraordinære Landsmøde i december. Landsformand: Næstformand: Næstformand: Forretningsfører: Red. af Tidens Tanker: Leif Senholt Hans Dam Ole Golbert Carsten Brasen Nils-Christian Nilson Ole Tonsgaard Uffe Møller Landsformand: Leif Senholt Næstformand: Søren Larsen Næstformand: Poul Erik Jensen Forretningsfører: Carsten Brasen Red. af Tidens Tanker: Arne Egelund Jørgensen Internationalt Sekr: Peter Poulsen Ole Golbert Ole Tonsgaard Uffe Møller

10 Ole Tonsgaard Niels Henrik Gydemark Asbjørn Bjerre Jens Baunsgaard Thorkild Møller Harald Westergaard Andersen Asger Baunsbak-Jensen Arne Lindegaard Rasmussen Hilmar Baunsgaard Bjørn Hansen Erik Jørgensen Kristen Helveg Petersen Axel Jensen Karl Skytte Rudolf Zeuthen Peter Veistrup N. P. Nielsen Hother Kierkegaard Oluf Johansen Anders Olsen Bertel Dahlgaard Anders Hansen Før 1911 eksisterede Radikal Ungdom som en slags studenterklub ved navn Københavns Radikale Ungdomsklub, der blev startet i Først i 1911 blev et landsdækkende forbund

11 oprettet i principiel tilknytning til Odenseprogrammet af 1905.

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010

RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010 RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010 Klasse: Drenge U11 Plc. Start Nr. Navn Alder Klub/Sponsor Lap 1 Lap 2 Total 1 30 Mikkel Bertelsen 10 Herning Cykelklub 16:53,9 17:00,2 00:33:54,09 IIG

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 Stedfortræderliste for Hovedstaden A. Socialdemokratiet Københavns Storkreds Jette Bergenholtz Bautrup, socialrådgiver Mette Reissmann, cand.merc.jur. Jacob Bjerregaard,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Stor- og forbundsmestre

Stor- og forbundsmestre 3* Stormester 1 Steen Møller... 4061 2* Stormester 2 Stig Werdelin... 3867 3 Jens Auken... 3752 4 Peter Schaltz... 3472 5 Johs Hulgaard... 3193 6 Lars Blakset... 2976 7 Dennis Koch-Palmund... 2662 8 Knud-Aage

Læs mere

DM mellem 2014 ma 25-08-2014 11:11 Resultater OE2003 Stephan Krämer 2008. Pl Stnr Navn År Klub Tid

DM mellem 2014 ma 25-08-2014 11:11 Resultater OE2003 Stephan Krämer 2008. Pl Stnr Navn År Klub Tid Side 1 D-10 (9) 2.8 km 0 Hm 12 K 1 205 Theresa Skouboe 10 Horsens OK 15:54 2 200 Sigrid Høyer Staugaard 10 FIF Hillerød Orientering 17:05 3 204 Amanda modler Hedemann 10 Faaborg OK 18:47 4 203 Silje Halberg

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

København Middelfart Rebild Skagen

København Middelfart Rebild Skagen SKAGENLØBET 16. - 19. 19. MAJ København 2012 Middelfart Rebild Skagen Danmarks Veteran Motorcykleklub Forsiden denne gang er en hyldest til de unge medlemmer af vores klub, der vil være med til at føre

Læs mere

Navn Titel Indstillerorganisation Fødselsår. Ebbe Jensen Partner, registreret revisor Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 1961

Navn Titel Indstillerorganisation Fødselsår. Ebbe Jensen Partner, registreret revisor Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 1961 Navn Titel Indstillerorganisation Fødselsår Ebbe Jensen Partner, registreret revisor Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 1961 Peter Gath Partner, statsautoriseret revisor Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultatliste. Klausie-løbet. 14 May 2008 Page 1 of 7

Resultatliste. Klausie-løbet. 14 May 2008 Page 1 of 7 Resultatliste Klausie-løbet 2008 14 May 2008 Page 1 of 7 10 Km Tid Nr Navn Post By Ald. MK Forening k 00:43:54 2E+03 Trine Andersen 7500 Holstebro 21 K 00:47:09 2E+03 Lena Bilberg 6950 Ringkøbing 17 K

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne

Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne (grøn angiver nuværende bestyrelse ) Selskab Fornavn Efternavn Tiltrådt Fratrådt Distrikt Funktion NRGi Søren Egge Rasmussen 2000 Q Fmd. 2010 nu Næstfmd. 2006-2007 2.

Læs mere

Beskæftigelsestræf 2015 - opdateret deltagerliste

Beskæftigelsestræf 2015 - opdateret deltagerliste Beskæftigelsestræf 2015 - opdateret deltagerliste Kommune Assens Kommune Brian D. Korsgaard, afdelingsleder 2 Julie Tang, akademisk medarbejder 6 Jytte A. Pedersen, afdelingsleder 4 Lotte S. Brinkmann,

Læs mere

Invitationsliste til Århus Festuges Gallaåbning 2010 Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Hofdame Ceremonimester Adjudant Borgmester Nicolai Wammen

Invitationsliste til Århus Festuges Gallaåbning 2010 Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Hofdame Ceremonimester Adjudant Borgmester Nicolai Wammen Invitationsliste til Århus Festuges Gallaåbning 2010 Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Hofdame Ceremonimester Adjudant Borgmester Nicolai Wammen Rådmand Hans Halvorsen (Social- og Beskæftigelsesforvaltningen)

Læs mere

file://c:\documents and Settings\Lena\Skrivebord\resultat lang.html

file://c:\documents and Settings\Lena\Skrivebord\resultat lang.html Page 1 of 13 SM-Lang sø 14:02 Resultater Oprettet af OE2003 Stephan Krämer 2008 Pl Stnr Navn År Klub Tid Begynder (2) 3.5 km 14 K 1 158538 Lærke Ravnholt Jensen 08 OK Roskilde 39:12 2 161391 Mads Christian

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Persontype (Beskrivelse) Person (Fornavn) Person (Efternavn) Distrikt (Distriktnavn)

Persontype (Beskrivelse) Person (Fornavn) Person (Efternavn) Distrikt (Distriktnavn) Indsamlingsleder Asta Gyldenkærne Skoven,Frederikss Indsamlingsleder Birthe Oue Hansen Vebbestrup,Mariag, Rold,Mariagerfjor, Ar Indsamlingsleder Lissy Wittendahl Sørig,Hjørring Indsamlingsleder Hans Kristian

Læs mere

jobcamp 14 - opdateret deltagerliste

jobcamp 14 - opdateret deltagerliste jobcamp 14 - opdateret deltagerliste Kommune Albertslund Kommune Danni Olsen, kommunalbestyrelsesmedlem 3 Jan Eriksen, afdelingschef 2 Lene Rygaard Jessen, kommunalbestyrelsesmedlem 3 Lisa Overgaard, konsulent

Læs mere

Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September

Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September arbejdsplads fornavn efternavn 3blondes Gitte Corfitzen 4D Konsulenterne Lone Nerup 4D Konsulenterne Morten Baron 4D Systems Thomas Rind A-2

Læs mere

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte 3 km/grøn begynder Pige/Dame 1 Marianne Rasmussen 486 95 99 98 96 0 88 98 2 Linda From 474 84 100 90 100 0

Læs mere

Himmerland Uhrskov Trail Resultatliste Aldersklasser

Himmerland Uhrskov Trail Resultatliste Aldersklasser Marathon 1. 407 Dennis Odgaard Skive Trailrunners 3:45:48 2. 428 Tommy Nahne Brodersen 4:39:37 1. 405 Claus Berthel Primdahl Skive Trail Runners 3:15:17 2. 406 Claus Nielsen aars trim 3:21:34 3. 431 Brian

Læs mere

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne Dimitterede 1980 Alice Iversen 1980 sa Annemette B gekvist 1980 sa Annette Reimann Nielsen 1980 sa Birgitte J rgensen 1980 sa Birgitte Ude J rgensen 1980 sa Dorte Randrup Bhuto 1980 sa Elisabeth S rensen

Læs mere

Startnr Fornavn Efternavn Køn Klub/Firma Bruttotid Nettotid Alder Post By 954 Thorkild Sundstrup M Politiets idrætsf. Århus 01:11:15 01:11:15 31 8000

Startnr Fornavn Efternavn Køn Klub/Firma Bruttotid Nettotid Alder Post By 954 Thorkild Sundstrup M Politiets idrætsf. Århus 01:11:15 01:11:15 31 8000 Startnr Fornavn Efternavn Køn Klub/Firma Bruttotid Nettotid Alder Post By 954 Thorkild Sundstrup M Politiets idrætsf. Århus 01:11:15 01:11:15 31 8000 Århus C 1083 Henrik Jørgensen M Marathon Sport/Adidas/Sparta

Læs mere

Den 30. november 2010. Region Sjælland. Borgertopmøde om klima - hvordan styrker vi klimaindsatsen i Region Sjælland?

Den 30. november 2010. Region Sjælland. Borgertopmøde om klima - hvordan styrker vi klimaindsatsen i Region Sjælland? www.regionsjaelland.dk/borgertopmoede2010 Den 30. november 2010 Region Sjælland Borgertopmøde om klima - hvordan styrker vi klimaindsatsen i Region Sjælland? Lørdag den 30. oktober 2010 kl. 10.00 17.00

Læs mere

Deltager kun den 25. juni. Svejsekoordination. Workshop. Workshop aluminium. WPS online/ny proced

Deltager kun den 25. juni. Svejsekoordination. Workshop. Workshop aluminium. WPS online/ny proced Svejsekonference juni 2013, deltagerliste Deltager hele konferencen Workshop Svejsekoordination Workshop aluminium Workshop WPS online/ny proced Deltager kun den 25. juni Tine Mathiesen Hagen x AMU Fyn

Læs mere

Fornavn Efternavn Firma Ulla Haslund Datea Maria Ambus Nørgård Mikkelsen Reklamebureau A/S Bodil Ibsen Nørgård Mikkelsen Reklamebureau A/S Claus

Fornavn Efternavn Firma Ulla Haslund Datea Maria Ambus Nørgård Mikkelsen Reklamebureau A/S Bodil Ibsen Nørgård Mikkelsen Reklamebureau A/S Claus Fornavn Efternavn Firma Ulla Haslund Datea Maria Ambus Nørgård Mikkelsen Reklamebureau A/S Bodil Ibsen Nørgård Mikkelsen Reklamebureau A/S Claus Juel-Jensen Netto International Kasper Kjærsgaard Hansen

Læs mere

Fyen Rundt 2013 Bakkespurt samlet

Fyen Rundt 2013 Bakkespurt samlet 1 4111 Gustav Krarup Den Lange 180 km 00:01:10 2 1435 Niels Bo Søndergaard Næsby Cykel Motion Den Mellemste 110 km 00:01:11 3 4145 Kasper Poulsen Den Mellemste 110 km 00:01:13 4 1541 Peter Knudsen CM Højfyn

Læs mere