Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret"

Transkript

1 Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: Sagsnr.: Dok.nr.: Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1. Hvor mange afslag til døgn behandling giver rådgivningscenteret - som er indstillet af alkoholenheden? 2. Hvor mange gange omstøder rådgivningscenteret alkoholenhedens forslag til døgnbehandling? 3. Hvad er årsagen til at rådgivningscenteret ikke ligger sammen med alkoholenheden ( samme ledelse og budget)? 4. På hvilket døgnbehandlingstilbud( stof og alkohol) - har rådgivningscenteret visiteret til i 2008,2009 & 2010? 5. Hvad er årsagen/faglige/politiske grunde til stofområdet får forholdsvis flere penge end alkohol området? 6. Hvilket tilbud(inkl. kapacitet) har Kbh. kommune til pårørende af alkohol afhængige? Socialforvaltningens svar Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret - som er indstillet af alkoholenheden? Det kan oplyses, at Rådgivningscenter København ikke har givet afslag på nogen indstillinger til døgnbehandling fra alkoholenhederne i Ad2) Hvor mange gange omstøder rådgivningscenteret alkoholenhedens forslag til døgnbehandling? Det kan oplyses, at Rådgivningscenter København i to tilfælde har visiteret til andre tilbud end det indstillede fra alkoholenhederne i En bruger var indstillet til et tilbud, men ønskede efterfølgende et andet behandlingstilbud. Dette blev i mødekommet. I det andet tilfælde var det Rådgivningscenter Københavns vurdering, at brugeren ville profitere bedre af et andet behandlingstilbud, end det tilbud! " #$% &'( )))

2 brugeren var indstillet til. Brugeren var indforstået med ændringen af behandlingstilbuddet. Side 2 af 5 Ad 3) Hvad er årsagen til at rådgivningscenteret ikke ligger sammen med alkoholenheden (samme ledelse og budget)? Årsagen til, at alkoholenhederne ikke organisatorisk er placeret sammen med Rådgivningscenter København er primært, at Rådgivningscenter København er et myndighedscenter med social sagsbehandling og visitation af ydelser dvs. bestiller-opgaver. Som udgangspunkt er bo- og behandlingstilbudene samlet i centre med udføreropgaver. Således også alkoholenhederne. Der var endvidere en bekymring blandt andet i den daværende regionale Alkoholenhed - for, at integrationen af Alkoholenheden i Socialforvaltningen ville gøre patienter i behandling til sociale klienter. Det mente man, ville skræmme nogle fra at gå i behandling. Denne bekymring talte imod at knytte Alkoholenheden til et myndighedscenter. Ad 4) På hvilket døgnbehandlingstilbud (stof og alkohol) - har rådgivningscenteret visiteret til i 2008, 2009 & 2010? I nedenstående tabel fremgår de døgnbehandlingsinstitutioner, som Rådgivningscenter København har visiteret til på stof- og alkoholområdet i 2008, 2009 og År Stofområdet Alkoholområdet 2010 Alfa-Fredensborg Orelund Ringgården Netværket Holger Danske Kysten KKU Fam. Botilbud Klippen På vej, halvvejshus Plan A Skt Ols

3 Orelund 2009 Alfa-Fredensborg Betesda Rehabilisering Taarup Ringgården Halvvejshus Sct. Ols Tjele Kysten Klinik Hope Højløkke Netværket Klippen Orelund Arreshøj Holger Danske KKU Fam. Botilbud Moesgård Halvvejshus, Grønnegade På Vej, halvvejshus Orelund Skt Ols 2008 Alfa-Fredensborg Taarup Cenaps Halvvejshus, Grønnegade På vej, halvvejshus Østre Gasværk KKU Fam. Botilbud Side 3 af 5

4 Klippen Kris Danmark Skt. Ols Kråsiglund Moesgård (Kilde: Status- og forskningssystemet) Side 4 af 5 Kommentar til tabel: Rådgivningscenter København overtog først visitation til døgnbehandling på alkoholområdet ved udgangen af 2008, hvilket forklarer, at der alene er én behandlingsinstitution registeret under alkoholbehandling for For 2010 er medtaget de døgnbehandlingsinstitutioner, hvor der indtil d.d. er visiteret til. Ad5) Hvad er årsagen/faglige/politiske grunde til stofområdet får forholdsvis flere penge end alkoholområdet? At budgettet på stofmisbrugsbehandlingsområdet er ca. 3 gange så stort i forhold til alkoholbehandlingsområdet er udtryk for historik og politisk prioritering. Det forholdsvis større budget på stofmisbrugsområdet kan ikke forklares ud fra, hvor mange der er i henholdsvis stof- og alkoholbehandling eller ud fra det potentielle behandlingsbehov i de to grupper. Idet der er stofafhængige i behandling og ca alkoholafhængige i behandling. Det anslås, at der ca. er stofafhængige uden for behandling og ca. er alkoholafhængige uden for behandling. Et eksempel på den politiske prioritering er Borgerrepræsentationens vedtagelse den 9. februar 2006 af den Alkoholpolitiske handleplan for Københavns Kommune som principprogram. I handleplanen lå der indsatser for ca. 15 mio. kr. om året. Der blev i forbindelse med vedtagelse af handleplanen alene afsat 2 mio. kr. til en forebyggende indsats i Sundhedsforvaltningens regi. Historik: Kommunerne overtog i forbindelse med strukturreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 ansvaret for alkoholbehandling efter sundhedslovens 141. Med opgaven fulgte 24 mio. kr. til ambulant og døgnbehandling fra det tidligere H:S. Det samlede ansvar for alkoholbehandling er placeret i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. På den baggrund overtog Socialforvaltningen også E-huset - et specialiseret plejehjem for drikkende alkoholikere med

5 karakterafvigende adfærd - samt en pulje til køb af pleje- og omsorgsophold til alkoholmisbrugere fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det samlede budget, som blev overført fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen var på 25,2 mio. kr. Side 5 af 5 Ad 6) Hvilket tilbud(inkl. kapacitet) har Kbh. kommune til pårørende af alkoholafhængige? Københavns Kommune råder over et anonymt rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer. Målgruppen er børn og unge op til 18 år. I tilbuddet er det muligt at henvende sig pr. mail, telefon eller ved personligt fremmøde. På 2½ år har rådgivningstilbuddet haft kontakt med 301 brugere, heraf var 126 i målgruppen. Socialforvaltningen har endvidere en driftsoverenskomst med TUBA, der er et rådgivnings- og behandlingstilbud for unge mellem 14 og 35 år, som er vokset op i familier med alkoholproblemer. I 2009 var der 240 pladser i TUBA afdelingen i København. Pårørende til indskrevne i alkoholenhederne har endvidere mulighed for at deltage i parsamtaler, pårørendesamtaler eller familieterapi. Familieambulatoriet Thoravej tilbyder alkoholbehandling med et familiefokus, hvilket betyder, at der i behandlingen arbejdes med at understøtte og udvikle forældrekompetencen. Endvidere er Socialforvaltningen ved at udarbejde en ansøgning for satspuljen Kvalitet i alkoholbehandling ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling. Indsatsen i ansøgningen er målrettet pårørende, uagtet om misbrugeren er indskrevet i behandling eller ej. Der er ansøgningsfrist den 23. juni Ansøgning fremsendes til Sundhedsstyrelsen med forbehold for Socialudvalgets godkendelse. Ansøgningen forelægges udvalget den 18. august Venlig hilsen Anette Laigaard

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet T E MAGUIDE Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet Den specialiserede voksensocialområde rummer i dag driftsudgifter for ca. 28 mia.kr. årligt, og er et aktivitetsmæssigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere