Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 2 Videndel Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2 Fakta om børn i familier med alkohol- og/eller stofproblemer Side 3 Hvordan bliver man opmærksom på alkoholog/eller stofproblemer? Side 4 Forældrenes signaler Side 4 Signaler i samspillet mellem forælder og barn Side 4 Børns signaler Side 5 Handleguide Hvad kan medarbejderen og lederen gøre? Side 5 Hvad kan institutionen/skolen/sfo/klubben gøre? Side 7 Når forældre møder berusede/påvirkede op Side 8 Dokumentation af episoden Side 9 Tavshedspligt underretningspligt Side 10 Rådgivningstilbud og misbrugsbehandlingssteder Side 11 Litteraturliste Side

3 Forord Denne handleguide henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med børn i Hillerød Kommune, heriblandt medarbejdere og ledere i skoler, daginstitutioner, Dagplejen, SFO er og Klubber i Hillerød Kommune. Børn, der vokser op i familier med alkohol- eller stofproblemer, er en udsat gruppe. Derfor er det vigtigt, at de faggrupper, der til daglig har med børneområdet at gøre, styrkes med information og efteruddannelse. Handleguiden er en revideret udgave. Guiden er oprindeligt udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe i Hillerød Kommune i 2002 og efterfølgende redigeret af nøglepersonerne i projekt Børn i Familier med Alkohol- og/eller Stofproblemer i 2008 og nu redigeret i Handleguiden er en vejledning- og tillægsskrivelse til Fælles Børn Fælles Ansvar s samarbejdspapirer den Røde Tråd i Arbejdet med Børn, Unge og Familier i Hillerød Kommune, når man står i en konkret situation med et barn og dets familie med alkohol- og/eller stofproblemer. Handleguiden består af to afsnit, Videndel og Handleguide Videndel Fakta om alkohol- og stofafhængighed Alkoholproblemer kan ramme alle mennesker. I DK er der mellem alkoholafhængige og ca storforbrugere (folk, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser). I DK er der ca stofafhængige. Der findes ca børn i DK, hvor mindst een af deres forældre, har været indlagt pga. en alkoholrelateret lidelse. I et alkoholambulatorium på Fyn var ca. 40 % af de alkoholafhængige selv børn af alkohol- eller stofafhængige Ifølge finske undersøgelser sidder der mellem 1-2 børn i hver klasse med en forælder, der har problemer med alkohol

4 Der eksisterer et alkoholproblem, når brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien. Der eksisterer et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes og forstyrres af en andens alkoholforbrug. En familie med alkohol- eller stofproblemer bliver ofte involveret i løgne, hemmeligheder, tavshed og benægtelse af følelser. Alkohol- og stofproblemer kan forebygges, afhjælpes og stoppes. Fakta om børn i familier med alkohol- eller stofproblemer: Et menneske med alkohol- og/eller stofproblemer bliver dårligere til at vise opmærksomhed, nærhed og omsorg for sine børn. En stor gruppe omsorgssvigtede børn, er børn af forældre med alkoholog/eller stofproblemer. Børn tror ofte, at det er deres skyld, at deres forældre har problemer med alkohol og/eller stoffer. Selv børn på 3-4 år ved, når deres forældre indtager for mange stoffer og/eller for meget alkohol Børn kan isolere sig og være tavse om problemet både i og uden for familien. Børn overtager tit ansvar og forpligtelser, som forældrene ikke påtager sig. Børn af forældre med alkohol- og/eller stofproblemer har forøget risiko for at udvikle alvorlige fysiske og psykiske skader. I Danmark fødes der årligt 400 børn med skader som følge af den gravides alkoholforbrug

5 Hvordan bliver man opmærksom på alkohol- og/eller stofproblemer? Forældrenes signaler kan være: Forældrene kommer berusede/påvirkede i daginstitutionen. Forældre lugter af alkohol. Forældre kommer ustabilt i institutionen. Det er ofte andre, der afleverer og henter børnene. Forældre kan have udseendemæssige tegn på alkohol- og/eller stofproblemer: Rødmossede kinder og ansigtskulør. Opsvulmet mave samtidigt med tynde ben (alkohol). Store pupiller (opkvikkende stoffer som eks. kokain, ecstasy og speed) + hurtig talestrøm. Små pupiller (sløvende morfinpræparater som eks. heroin, ketogan og metadon). Forældrenes stemningsleje er ofte meget skiftende. Forældrene har travlt med at komme ind og ud af institutionen, og kan være undvigende i kontakten. Aftalesvigt i forbindelse med afhentning, møder o.s.v. Signaler i samspillet mellem forældre og barn kan være: Samspillet mellem forældre og barn er konfliktfyldt. Der mangler tilstrækkelig tolerance fra den voksnes side, så frustrationstærsklen er lav. Forældrene viser sig uopmærksomme over for barnet og mangler indføling. Barnet er ekstremt registrerende i forhold til forældrene. Barnet reagerer påfaldende, når forældrene kommer og er påvirkede eller lugter af alkohol. Barnet reagerer påfaldende ved synet af drikkevarer eller berusede/påvirkede personer. Barnet kommer med udtalelser, der fortæller om oplevelser med berusede /påvirkede forældre

6 Børns signaler kan være: Har ikke lyst til at tage kammerater med hjem Isolerer sig, har svært ved at få venner Lider ofte af hoved- og/eller mavepine Har svært ved at koncentrere sig i skolen bruger meget energi på at tænke på forholdene derhjemme Har ikke lyst til at gå i skole eller til nogle fritidsaktiviteter Eller også er barnet unaturligt medgørligt, og forsøger hele tiden at behage og tilpasse sig Børn kan være: Kontaktsøgende Utrygge ved forandringer Kontrollerende/ små politimænd Observerende Mistænksomme Præget af en ujævn udviklingsprofil Præget af at de påtager sig voksenroller og -ansvar Handleguide Hvad kan medarbejderen og lederen gøre? Som medarbejder er det vigtigt hurtigt at få drøftet bekymringen om alkohol- eller stofproblemer hos en forælder, med ledelsen af institutionen/skolen/sfo/klubben - evt. sammen med en kollega der ligeledes er involveret omkring barnet og dets forældre. Gøre sig klart hvilke iagttagelser der understøtter bekymringen for såvel barn som forældre (skriv eksemplerne og observationerne ind i samarbejdspapirerne, Fælles Børn Fælles Ansvar den Røde Tråd i Arbejdet med Børn, Unge og Familier i Hillerød Kommune). Hvis I, som medarbejder og leder er i tvivl, kan I søge råd og vejledning anonymt i kommunen (Se listen over Råd- og Vejledningsmuligheder bagest i denne guide) - 6 -

7 Indbyd forældrene til en samtale. Samtalen foregår i enerum med forældrene, og det bør tilkendegives, at samtalen er med udgangspunkt i barnets trivsel/mistrivsel. Samtalen med forældrene bør foruden lederen være med den medarbejder, der har et nært forhold til barnet og som er bedst til at beskrive barnets følelsesmæssige problemer og belastninger. Hvis det er første samtale, er det vigtigere at få skabt tillid, end at få nævnt alkoholen/stofforbruget. Forældrene skal ikke møde en løftet pegefinger eller moraliseren, men en vished om at her er mulighed for at få hjælp. Undgå så vidt muligt at referere til barnets konkrete udsagn om forældrenes rusmiddelproblemer, men beskriv i stedet de følelses- og udviklingsmæssige problemstillinger, som I observerer hos barnet. I løbet af de næste samtaler er det vigtigt at få talt om det mødet også handler om, nemlig bekymringen for forælderens alkohol- og/eller stofproblemer. Efter I har beskrevet jeres konkrete bekymring for, at forælderen har et alkohol- og/eller stofproblem, kan I når samtalen handler om barnets særlige adfærd, bruge jeres erfaringer. Dvs. understøtte jeres bekymring med jeres generelle erfaringer med børns adfærd og belastninger, når mor eller far drikker/indtager stoffer. Anerkend barnet med, at dets adfærd er en sund reaktion, på svære omstændigheder. Eksempler på generelle beskrivelser af børns oplevelser og belastninger: Jeg oplever ofte at børn bruger meget energi på at bekymre sig over om deres forældre er påvirkede/berusede. Alle forældre ønsker at beskytte deres børn, og mange er sikre på at de kan skjule deres forbrug for børnene. Men børn kan stort set altid mærke om deres mor/far er beruset/påvirket. Børn har antennerne ude og er konstant bekymrede for den mindste forandring i forældrenes humør, tilstand og nærvær

8 Mange børn føler sig ofte ensomme og mindre værd end deres kammerater. Mange børn tror at de kan påvirke forælderens drikkeri/stofforbrug. Og når forælderen alligevel fortsætter med at drikke/indtage stoffer, tror flere børn at det er pga. børnenes dårlige opførsel. Børnene kan tænke: Hvorfor vælger min far øllen, når han ved det gør mig og mor så ked af det? Jeg er ikke noget værd ifht. øllerne/stofferne. Skyld- og mindreværdsfølelse tynger derfor ofte disse børn. Husk på at mange forældre også er fulde af skam- og skyldfølelse, og det kan lettes lidt ved også at tale om problemstillingen på et mere generelt plan. Afhængig af om forældrene er indstillede på samarbejde og erkender behovet for hjælp, kan I henvise familien til hjælpemuligheder. Mødet (måske er dette først på et senere møde, når tilliden er skabt) kan også munde ud i, at man sammen kontakter familiens sagsbehandler, for at den rette hjælp kan vurderes og evt. foranstaltes. Såfremt forældrene afviser alkohol- og/eller stofproblemer, kan situationen vedr. barnet være så alvorlig, at I er nødt til at meddele forældrene, at I underretter kommunen (Familierådgivningen) om situationen. Hvad kan institutionen, skolen eller SFO/klubben gøre? I institutionens/skolens/klubben/sfo ens velkomstfolder/pjece eller hjemmeside, bør det tydeligt fremgå: At man i denne institution/skole/klub/sfo spørger til jer forældre, hvis vi oplever at I lugter af alkohol/eller virker påvirkede. Og både nye og gamle forældre skal gøres bekendte med institutionens/skolens/klubbens/sfo ens rusmiddelpolitik/alkoholpolitik. For at sikre en vellykket indsats må der i institution/skole/klub/sfo ikke være tvivl om handlemuligheder og kompetencer. Ved at udarbejde retningslinier, - 8 -

9 enten i virksomhedsplanen eller i en lokal rusmiddelpolitik, kan man sikre en velovervejet målrettet indsats. For at institution/skole/klub/sfo m.fl. kan udarbejde retningslinier er det vigtigt at arbejde med personalets professionelle og personlige barrierer. Inden retningslinierne udarbejdes, bør personalet og bestyrelsen i institution/skole/klub/sfo m.fl. drøfte, hvilken påvirkning institution/skolens/klubbens/sfo ens rusmiddelkultur har på børn, forældre og personale. Når forældre møder berusede/påvirkede op Forholdsregler Vurder om det er forsvarligt, at barnet transporteres hjem af en påvirket voksen. Prøv at få forælderen til at sætte sig ned, så der kommer lidt ro på situationen. Signaler at du faktisk vil hjælpe. Undgå så vidt muligt at sætte hårdt mod hårdt. Lad være med at diskutere hvem der har ret. Hvis ikke forælderen vil følge dit råd, så foreslå, at der ringes efter en taxi. Spørg den fremmødte forælder, om der er andre, der kan hente barnet. Ring til barnets hjem, og undersøg om andre kan hente barnet. Forslag til startreplik: 1 a) Jeg kan lugte at du har drukket/se at du er påvirket - Jeg foreslår, vi ringer efter en taxa! 1b) Jeg er bekymret for at du har drukket for meget/ er for påvirket - Jeg foreslår, vi ringer efter en taxa! Ved benægtelse: *Det er muligt, at du har ret. Men du virker beruset/påvirket, og når jeg får det indtryk, er det min pligt at gøre, hvad jeg kan for at hindre, at du kører med barnet. Hvis du kører, skal jeg faktisk ringe til politiet. Så kan vi ikke finde en anden måde at løse det her på? - 9 -

10 Hvis alle løsninger er udtømte Meddel at du kontakter forvaltningen for at aftale barnets pasning på tlf: Hvis forvaltningen er lukket kontaktes Hillerød Politi på tlf: Politiet kontakter derefter den repræsentant for Familierådgivningen, der har vagt. Vagten tager straks kontakt til institutionen/skolen. Denne repræsentant er nu ansvarlig for de beslutninger, der videre træffes angående barnet. Husk at du aldrig kan nægte at udlevere et barn. Personalet skal ikke med magt forsøge at forhindre udlevering af barnet. Magtanvendelse er politiets opgave. Dokumentation af episoden Hvis forældre er mødt berusede/påvirkede op for at afhente deres barn, bør du skrive i samarbejdspapirerne: Hvad der er sket. Dato og klokkeslæt. Beskriv den konkrete situation. Hvad blev sagt, hvad blev gjort? Orienter din leder. Der skal som udgangspunkt skrives en underretning. Hvis det har været nødvendigt at tilkalde politi skrives en underretning. Hvis forældre har udvist voldelig eller truende adfærd skrives en underretning. Lederen indkalder efterfølgende den berusede/påvirkede forælder til en samtale. Formålet med samtalen er at: Signalere at beruset/påvirket adfærd er uacceptabelt i skolen/sfo/institutionen og i dagplejen. Afklare om et egentlig misbrugsproblem ligger til grund for adfærden. Undersøge om der evt. er behov for at foreslå kontakt til misbrugsbehandling

11 Tavshedspligt underretningspligt Som offentligt ansatte har vi tavshedspligt. Vi har pligt til ikke at videregive oplysninger om enkeltpersoner, herunder børn. Der er undtagelser fra denne regel. Bl.a. hvis der foreligger konkret samtykke til at videregive oplysningerne. Institutionen kan, når bekymring for et barn eller ung opstår, indlede et samarbejde med forældre, således som det er beskrevet i bogen Fælles Børn Fælles Ansvar s samarbejdspapirer - Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. Reglerne om tavshedspligt hindrer ikke institutionen i at søge råd og vejledning i afdelingen Familier og Sundhed, i forbindelse med problemer omkring det enkelte barn og dets forældre. Det kan gøres ved at anonymisere barnet og dets familie. Såfremt institutionen vurderer, at barnet har behov for særlig støtte og ikke opnår forældrenes samtykke til at samarbejde med Familier og Sundhed, har institutionen pligt til at videregive oplysninger om barnet og dets situation til forvaltningen. Videregivelse af oplysningerne kaldes en underretning. Underretninger sker lovligt efter forvaltningslovens 28 stk. 2 nr. 3 Pligten til at underrette fremgår af Servicelovens 153 og 154, hvor 153 er den skærpede underretningspligt, der gælder offentlige ansatte og 154 er den almindelige borgerpligt, der gælder alle. I servicelovens 153 har alle offentlige ansatte og personer der løser opgaver for det offentlige, ansvar for at underrette den sociale myndighed, når de møder et barn, der har brug for særlig støtte. En underretning skal ske, når du vurderer, at der ikke er rimelig mulighed for, i samarbejde med forældrene og gennem egen virksomhed, i tide at afhjælpe barnet eller den unge i vanskeligheder. Som udgangspunkt skal forældrene altid orienteres, når der sendes en underretningen det er altid god etik. Gerne i form af en kopi. Fra 1. januar 2011 er der indført en ny bestemmelse i servicelovens 49 a der giver mulighed for at udveksle oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde (Tværfagligt samarbejde mellem socialforvaltning, skole, sundhedspleje og dagtilbud) om rent private forhold vedrørende et barns eller unges personlige eller familiemæssige forhold. Oplysningerne kan udveksles uden samtykke fra

12 forældrene, når udvekslingen af oplysninger er nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge 49 a stk. 2 Udveksling af oplysninger om et konkret barn eller en ung kan ske én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger mellem myndigheder og institutioner ved et opfølgende møde. 49 a kap. 11 og 12 stk. 1. Rådgivning og Behandling Rådgivnings- og behandlingsmuligheder for forældre: Praktiserende læge Hillerød kommune Borgerservice Socialfaglig enhed Trollesmindealle Hillerød kommune Familierådgivningen Trollesmindealle 27 Tlf: Familiehuset Kirsebær Allé 5 Tlf: Nordsjællands Misbrugscenter Skansevej 2C Tlf: (henvendelse hele døgnet uden henvisning) Hillerød Lænkeambulatorium (privat organisation) Slotsgade 19.1 Tlf: mandag og torsdag16-20, tirsdag og onsdag 9-13 Majorgården (Privat) Nordre Strandvej Ålsgårde

13 Tlf: Anonyme alkoholikere i Danmark (frivillige) Telefontjeneste Tlf: alle dage 8-24 Børns vilkår Forældretelefonen: Rådgivnings- og behandlingsmuligheder for børn: Hillerød kommune Familier og Sundhed Trollesmindealle 27 Tlf: kommunens hovednummer, bed om en af følgende afdelinger: Familierådgivningen PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) Sundhedsplejen Ungerådgivningen Familiehuset Kirsebær Allé 5 Tlf: Børns vilkår - Ring gratis på Børnetelefonen man.-tors. kl , fre. kl Nordsjællands Misbrugscenter: Hillerød. Børnegruppe for unge år Tlf: Majorgården (Privat) Hellebæk. Grupper for børn 6-8 år år unge år Tlf: Frederiksbergcentret: (Privat) Samme aldersgrupper som Majorgården Tlf:

14 Råd og vejledning til personalet: Lederen af din institution Hillerød kommune Familier og Sundhed Trollesmindes alle 27 Tlf: kommunens hovednummer, bed om en af følgende afdelinger: Familierådgivningen PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) Sundhedsplejen Ungerådgivningen Familiehuset Kirsebær Allé 5 Tlf: Nordsjællands Misbrugscenter: Tlf: Litteraturliste: Hansen, Frid A: Børn som lever med forældres alkohol- og stofproblemer, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Socialministeriet: Børn i familier med alkoholproblemer og stofproblemer. Ansvar og opgaver lokalt, Socialministeriet, Sundhedsministeriet og undervisningsministeriet: Vejledning om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. Fischerman Mia: Børn i familier med alkoholproblemer, (en tidligere og bedre tværfaglig indsats) København

15 Christensen, Else: Når mor og far drikker, Socialforskningsinstituttet, Rosenbeck, Anna og Thormann, Inger: Når mor og far drikker. Hans Reitzels forlag (børnebog), 2000 Trembacz, Birgit: Familier med alkoholmonstre, Det grønne alkoholmonster, Min familie har et alkoholmonster. Psykologisk Forlag 2002 Sundhedstyrelsens hjemmeside:

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik

barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik Barnet i centrum Lindeskovskolens Alkoholpolitik I skoleåret 2007/2008 har Lindeskovskolen deltaget i et projekt under Sundhedsstyrelsen med overskriften

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer Handlevejledning Udarbejdet november 2008 Pjecen kan hentes på www.vejle.dk/alkohol Indhold Afsnit 1: Forældre med alkoholproblemer. Det er vigtigt at gribe ind!...4

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Formål...side 2. Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2. Ved fornemmelse af omsorgssvigt...side 3

Formål...side 2. Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2. Ved fornemmelse af omsorgssvigt...side 3 Indholdsfortegnelse Formål...side 2 Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2 Ved fornemmelse af omsorgssvigt.....side 3 Fra bekymring til handling side 4 Samtale med forældre

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

når mor og far drikker (til dig som forælder)

når mor og far drikker (til dig som forælder) når mor og far drikker (til dig som forælder) Vi ved, at alle forældre vil det bedste for deres børn og ønsker at tage ansvar for familien, men det er ikke altid muligt at leve op til det. Har du eller

Læs mere

når mor og far drikker (til dig som pårørende)

når mor og far drikker (til dig som pårørende) når mor og far drikker (til dig som pårørende) Vi ved, at alle forældre vil det bedste for deres børn og ønsker at tage ansvar for familien, men det er ikke altid muligt at leve op til det. På disse sider

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Handlevejledning. Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug. for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje

Handlevejledning. Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug. for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje Handlevejledning Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje Handleoversigt Jeg har på fornemmelsen, at et barn lever under utilfredsstillende

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Handlevejledning. Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer

Handlevejledning. Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer Handlevejledning Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer - ved bekymring for børn og unge i familier med alkoholproblemer Indledning Alt

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Børn i familier med alkoholproblemer Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Indhold Formål og baggrund... 3 Hvornår er der tale om et alkoholproblem?...

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Handlevejledning. Når forældre drikker for meget. Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne.

Handlevejledning. Når forældre drikker for meget. Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne. Handlevejledning Når forældre drikker for meget Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne. Holstebro Kommune 2008 Indholdsfortegnelse Handlevejledning oversigt Handlevejledning

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer

Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer Som professionel handler det om at holde sin brik i spil uden at blive slået hjem! Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer Ve d r. O m s or g s sv i g te de børn og børn

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Familier med alkoholproblemer!

Familier med alkoholproblemer! Familier med alkoholproblemer! Tidlig indsats Hvordan hjælper vi bedst! Lisbet Kimer Alkoholenheden Slagelse Kommune Tlf: 40800889 Side 1 Som de fleste tænker på alkohol Hip Hip Hurra Af P.S. Krøyer 1888

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer Steffen Christensen Børn i familier med alkoholproblemer Overordnede problemstillinger: Børn får ikke den støtte, de bør have Børn får ofte støtten

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.*

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.* En familie har et alkoholproblem, når brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien.* En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

BØRN OG UNGE ER OGSÅ PÅRØRENDE

BØRN OG UNGE ER OGSÅ PÅRØRENDE STOF nr. 4, 2004 Pårørende BØRN OG UNGE ER OGSÅ PÅRØRENDE Det værste man kan gøre er at gøre ingenting. AF BIRGIT TREMBACZ I min praksis møder jeg ofte mennesker, der er vokset op i familier med misbrugsproblemer.

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats Partnerskabsnetværket i Vejle Præsentation Socialstyrelsen Chefkonsulent i Børn, Unge og Familier Adam Paaby Konsulent i VISO Dorte Brandt Hansen

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Handlingsvejledning Til Sagsbehandlere i Voksenforvaltningen

Handlingsvejledning Til Sagsbehandlere i Voksenforvaltningen Som professionel handler det om at holde sin brik i spil uden at blive slået hjem! Handlingsvejledning Til Sagsbehandlere i Voksenforvaltningen Ve d r. K l i e nte r m e d alkoholmisbrug Modelprojekt Børn

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Velkommen til netværksdag i Luftskibet

Velkommen til netværksdag i Luftskibet Vores plan for dagen er: Velkommen til netværksdag i Luftskibet Kaffe/cacao. Kage, snak og hygge. Kort præsentation af os og vores hus hvad er Alkoholbehandlingen for noget, hvilke tilbud har vi og hvorfor

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge Familie og Forebyggelse 2 Indhold Forord...5 Socialt udsatte børn...6 Baggrundsviden...6 Signaler og tegn...7 Handleveje...10 Den vanskelige samtale med

Læs mere

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE OMSKÆRING ER STRAFBART Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler kan du møde familier, hvor der er mistanke om, at piger står for

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere