Vielser Corpulerede No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vielser 1812-1943. Corpulerede 1812-1824 No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder,"

Transkript

1 Vielser Corpulerede No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder, Håndtering, Opholdsted Håndtering, Opholdsted Kirkeaaret feb. Jeppe Mikkelsen, 45 år, inds. Ilsted Maren Hansdt. bondemands enke, Lourup okt. Niels Jensen Holst, 63 år, aft. enkem. Bjerndrup Ane Hansdt. 50 år, bondem. s enke, Bjerndrup nov. Søren Christensen, 37 år, Bondem. enkem. og Hiuler, Ilsted Ane Nielsdt. Tjenstep. Ilsted dec. Jens Madsen, 30år, Tjenstek. Rebelsig, Vejrup sogn Ane Mari Christiansen, 35 år, bondem.s dt. Lourup Kirkeaaret april Peder Gregersen, 33 år, bondek. Annexgarden ved Vejrup kirke Kirsten Mari Jørgensdt. 22 år, bondem.s dt. Lourup nov. Peder Sørensen, 54 år, enkem. tiener, Varho Ane Sørensdt. 41 år, inds. enke, S. Gjørding sep. Christen Nielsen, 58 år, enkem. boelsm. tømmerm. S. Gjørding Ane Maria Jørgensdt. 27 år, Gmd. s dt. S. Gjørding okt. Bendix Andersen, 23 år, ungk. gmd. og??? i Lourup Kirsten Sørensdt. 27 år, Gmd.s dt. S. Gjørding nov. Ungk. Hendrik Jørgensen, 29 år, tiener, Hesselund Karen Nielsdt. 26 år, sognefoged, gmd. s dt. Gjørdinglund Kirkeaaret maj Ungk. Andreas Mortensen, 32 år, tiener, Harreby, Hÿgum sogn Johanne Kirstine Hansdt. 21 år, bondem. s dt. Lourup juli Gmd. s hjælpende søn, ungk. Hans Nielsen, 22 år, Fonager Maria Christensdt. 26 år, gmd. s dt. Stor Srinborg, Øster Højst sogn okt. Tienstebondek. Niels Jensen, 35 år, Wibek, Vejrup sogn Ane Kirstine Mortensdt. 25 år, bondem. s dt. Ilstedvad okt. Aftm. Christen Jensen, 66 år, S. Lourup Aft. enke, Mette Hansdt. 77 år, N. Bøel okt. Enke boelsm. Anders Nielsen, 39 år, Nøraa, Bramminge sogn Pigen Else, 33 år, afg. gmd. Peder Nielsens dt. S. Gjørding nov. Tienstebondek. Jep Pedersen, 30 år, Fedsted, Hÿgum sogn Pigen Karen, 21 år, gmd. Søren Sørensens dt. S. Gjørding okt. Tienstebondek. Mads Christensen, 35 år, Møjkier, Wind sogn Pigen Abilone, 25 år, Boelsm. Anders Hansens dt. N. Lourup Kirkeaaret dec.??? skolelærer, bondek. Niels Jepsen, 26 år, Jested, Vilslev sogn Pigen, Johanne, 24 år, boelsm. Jens Jensens dt. N. Bøel dec.??? bogholder, Thomas Qulandsen, 31 år. Tange, Riber sogn Pigen, Cicil, 25 år, Sftm. Laust Enevoldsens dt. S. Gjørding april Tienstebondek. Anders Pedersen, Brem, Rødding sogn Pigen, Anna 20 år, boelsm. Niels Christensens dt. Bjerndrup 4. 2.sep. Enkeboelsm. Jeppe Mikkelsen, 49 år, Lourup Ane Jensdt. bondep. Nulund, Grindsted sogn okt. Hr. Hans Christian Grøn, 25 år, Kjøbmands?? i Ribe Jomfru, Dorthe Christine Wartho, 20 år, Gbr, enkes dt. Varho Kirkeaaret dec. Enke gmd. Jens Nielsen Bek, 45 år, Hunderup by og sogn Ane Catrine Andersdt. Gmd. Anders Pedersens dt. Tange april Bondek. Christen Laustsen, 26 år, Roust, Grimstrup sogn Mette Christiansdt. Gmd. Christian Jesens dt. N. Bøel juli Møllersvend, Hans Lorentzen Jacobsen, 23 år, Veien mølle, Gjørding mølle Maren Wentzelsen Wartho, 34 år, enke e. G.A. Geising, Gjørding mølle okt. Bondek. Jens Christensen, Jedsted, Vilslev sogn, Ilstedvad Ane, 28 år, bondep. Boelsm. Hans Christens dt. Ilstedvad

2 5. 3. okt. Skolelære og kirkesanger, Hans Jessen, Aadum Karen Thuesdt. 24 år, N. Lourup Kirkeaaret maj Bakken Jensen, 52 år, enkehmd. Lourup Magrethe Pedersen, 44 år, bondep. Tange juli Simon Rasmussen, 33 år, bondek. Lourup Ane Katrine Kjeldsdt. 27 år, bondep. Lourup nov. Niels Rasmussen, 44 år, inds.???, Ilsted Mette Jensdt, bondeenke, Tange Kirkeaaret dec. Søren Pedersen, 20 år, bondek. Tange Ane Lavasdt. 21 år, bondep. Tange dec. Mads Hansen, 31 år, bondek. og boelsm. Lourup Karen Pedersdt. bondep. Lourup april Niels Jensen, 21 år, bondek. Lourup Ane Lisbeth Nisdt. 23 år, bondep. Starup sep. Søren Jensen, 32 år, gmd. S. Lourup Else Marie Jørgensdt. 23 år, bondep. S. Lourup juni Henrik Wernersen, 82 år, enkem. aft. møller, Gjørding mølle Ane Jørgensdt. 66 år, bondeenke, Bolding mark, Aastrup sogn okt. Abraham Simonsen Schapested, S. Bøel, smed Karen Lauridsdt. bondep. S. Bøel nov. Simon Christensen, enkem. Skolel. kirkes. Gjørding degnebolig Kjersten Pedersdt. Bondep. S. Bøel okt. Georg Frederik Lauritzen, bondek. Holsted by og sogn Mette Maria Andersdt. Bondep. N. Lourup Kirkeaaret april Christen Pedersen, gmd. S. Bøel Mette Mortensdt. Bondep. Starup okt. Oluf Sørensen, 30 år, bondek. Fauerskou, Holsted sogn Karen Bennetsdt. Bondep. S. Lourup nov. Mikkel Hansen, 28 år, bondek. Tanderup, Fardrup sogn Kjirsten Christensdt. Hmd. enke, N. Lourup okt. Niels Hansen, bondek. Aarup Mette Marie Pedersdt. Buch, bondep. Starup nov. Nis Christensen, bondek. S. Wium by og sogn Ane Dorthe Jensdt. Gmd. enke, N. Høe nov. Niels Nielsen Bush, 37 år, bondek. Terp, Bramminge sogn Ane Pedersdt. 36 år, Hmd. enke, Ilsted Kirkeaaret dec. Fedder Andersen, 25 år, G. Gmd. s hjælpende søn, N. Lourup Ane Dorthe Jepsdt. 21 år, bondep. Hesselund jan. Søren Christensen, Tjenestekarl, N. Gjørding Kjersten Andersdt.???, Starup juni Hans Madsen, 33 år, enkehmd.???, Taabøl, Feuling sogn Woldborg Thomasdt. 33 år, bondep. Bjerndrup okt. Hans Hansen, 28 år,?? møllegaard, Riese by og sogn Birthe Marie Christensdt. 25 år, Røgter par. N. Bøel nov. Thomads Jørgensen, 28 år, gmd.???; Darum sogn Dorthe Christine Madsdt. Bondep. Varho nov. Niels Jensen Geaventzin, arbeidskarl i Ribe Else Margrethe Hansdt. bondep. Aiche mark Kirkeaaret dec. Anders Hansen, 36 år, bondek.??? Darum sogn Maren Andersdt. 50 år, gmd. enke, Faanager april Lars Pedersen, 23 år, bondek. Mørup, Nørup sogn, Vejle amt Kjirsten Bennetsdt. 24 år, bondep. S. Lourup okt. Jes Nielsen, 31 år, bondek. N. Bøel Mette Kjerstine Jensdt. 25 år, bondep. N. Bøel nov. Niels Jensen, 33 år, hmd. og enkem. Ilsted Kjersten Marie Hansdt. 37 år, bondep. N. Høe Kirkeaaret marts Svend Sørensen, 28 år, bondek. Fauerskou, Holsted Sogn Karen Nielsdt. 27 år, N. Lourup aug. Herman Hansen, bondek. Sønder Diger, Lydum sogn Maren Hermansdt. 24 år. bondep. Hesselund aug. Christen Nielsen, 32 år, bondek. Hesselund Karen Pedersdt, 24 år, bondep. Kirkeby, Henne sogn

3 juni Mikkel Hansen, 32 år, enkem. hmd. N. Lourup Kjirsten Marie Lasdt. 23 år, bondep. N. Vejrup nov. Hans Sørensen, 24 år, gaardbrugende enkes hjelpende søn, S. Gjørding Karen Jørgensdt. bondep. Lifstrup, Nebel sogn nov. Peder Christian Pedersen, 37 år, bondek. N. Lorup Lisbeth Bakkensdt. 21 år, bondep. N. Lourup nov. Niels Nielsen Bush, 41 år, enkem. husm. Ilsted Lava Christensdt. 44 år. bondep. Terp, Bramminge sogn nov. Andreas Jensen, 27 år, bondek. Lintrup, Holsted sogn Ane Kirstien Olesdt. 33 år, bondep. N. Lourup Kirkeaaret jan. Søren Jepsen, 67 år, enkem. og hmd. Starup Ane Sørensdt. 51 år, gmd.s enke, S. Lourup april Peder Hansen, 23 år, tjenstek. Ribe Inger Pedersdt. 34 år, bondep. S. Gjørding juni Jørgen Andersen, 36 år, bondek.???, Hostrup sogn Mette Pedersdt. 41 år, bondep. Brøndum??, Brøndum sogn Kirkeaaret feb. Anders Andersen, 35 år, Hmd. Hesselund, fra Nøraa, Bramminge s. Ane Gjerlofsdt. Bondep Hesselund, fra S. Høe i Bramminge s. Corpulerede No. og Dato Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder, Forlovere 1825 Håndtering, Opholdsted Håndtering, Opholdsted 1. Jens Ibsen, 28 aar Mette Stephansen, 28 aar Gmd. Ib Pederseb, Grisbek 16. juli Fæstemd. Annexgaarden, Vejrup kirke Bondep. Bjerndrup Stephan Hansen, Bjerndrup 2. Jens Hansen, 40 aar Karen Hansen, 31 aar Hmd. Hans Pedersen, Kjerbøl, Fardrup 30. marts Bondek. Tange Gaardbrugerenke, Ilsted Jørgen Pedersen, N. Gjørding 3. Jeppe Pedersen, 28 aar Maren Nielsdt. 23 aar Kirkesanger, Skolelærer, A.Christiansen Gjørding Degnebolig 24. okt. Bondek. Kjerbøl, Fardrup sogn Bondep. S. Gjørding Kristen Sørensen, s.std. 4. Søren Andersen, 24 aar Ane Hansdt. 23 år Hmd. Niels Jensen, Ilsted 29. okt. Gammel gaardmds. hjelpende søn, Nøraa, Bramminge s. Bondep. N. Høe Gmd. Hans Lauridsen, N. Høe 5. Søren Christensen, 27 aar Mette Hansine Bolette, 21 aar Gmd. Mads Hansen, Varho 12. nov. Gammel gaardmds. hjelpende søn, N. Bøel Bondep. Varho Gmd. Christen Jensen, N. Bøel Søren Simonsen, 25 aar Kjersten Hansdt. 25 år Nis Simonsen, Brokjer, Hjortlund sogn 27. maj Bondek. Jedsted, Vilslev sogn Bondep. Ilstedvad Hmd. Hans Christensen, Ilstedvad 2. Niels Jacobsen, 26 aar, Bongek. Maren Pedersdt. 25 aar Gmd. Anders Pedersen, Tange 29. april Witrup, Outrup sogn, Pt. Gram sogn Bondep. Tange Hans Lauridsen, N. Høe 3. Jens Pedersen??, 37 aar Karen Pedersdt. 19 aar Gmd. Niels Jacobsen, Hunderup by og sogn 13. maj?? bondemand, Seistrup, Hunderup sogn Bondep. Aiche Aftm. Peder Christensen, Aiche, begge med f.p. 4. Carl Christian Sørensen, 26 aar Ane Marie Christensdt. 21aar Gmd. Christen Sørensen, Ilsted 21. okt. Bondek. Bekmark, Vejrup sogn Bondep. Ilsted Gmd. Bertel Hansen, Seistrup, Hunderup s. 5. Mads Nielsen, 30 aar Bodil Nielsdt. 28 aar Hmd. Niels Jensen, Bekmark

4 28. okt. Gmd. Jernvedlund, Jernved sogn Bondep. Bjerndrup Gmd. Jens Nielsen, S. Vejrup 6. Mads Madsen, 26 aar Sicel Marie Madsdt. 29 aar Aftm. Mads Hansen, Varho 28. okt. Gmd. Seistrup, Hunderup sogn Bondep. Varho Inds. Mads Hermansen, Jernved sogn Søren Enevoldsen, 31 aar Ane Margrethe Andersdt. 28 aar?? hjulmands søn, Fedder Andersen, N. Lourup 9. dec Bondek. Kærup, Ludum sogn Bondep. N. Lourup Kirkesanger, Simon Christiansen, Gjørding Degenbolig 2. Søren Gregersen, 76 aar Mette Jensdt. 74 aar Gmd. Jens Sørensen, S. Bøel 30. juni Aftm. Gredsted, Jernved sogn Aftægts enke, S. Lourup Inds. Peder Sørensen, Jernved by og sogn 3. Anders Christensen, 72 aar Johanne Mikkelsdt. 67 aar Hmd. Christen Andersen 6. okt. Aftægtsenkemand, N. Lourup Aftægts enke, N. Lourup Jens Madsen, N. Lourup 4. Hans Pedersen Kjær, 32 aar Ane Nielsdt. 22 aar Gmd. Niels Sørensen 3. nov. Bondek. S. Lourup Bondep. S. Lourup Søren Jensen, S. Lourup 5. Anders Nielsen, 28 aar Maren Madsdt. 28 aar Gmd. Hans Christian Andersen, N. Gjørding 22. nov. Bondek. N. Gjørding Bondep. N. Gjørding Gmd. Niels Pedersen, N. Bøel 6. Rasmus Nielsen, 30 aar Ane Catrine Jensdt. 22 aar Gmd. Niels Pedersen, N. Bøel ingen dato Bondek. Gjørdinglund Bondep. Hesselund Hmd. Jens Christensen, Hesselund Nis Pedersen, 30 aar Karen Nielsdt. 22 aar Hmd. Peder Jensen, Brødstrup, Vamdrup sogn 1. april Bondek. Brødstrup, Vamdrup sogn Bondep. N. Bøel Gmd. Niels Pedersen, N. Bøel 2. Christen Nielsen, 28 aar Abilone Jacobsdt. 37 aar Gmd. Hans Sørensen, N. Lourup 18. okt. Bondek. Feuling by og sogn Hmd. enke, N. Lourup Gmd. Herman Nielsen, Feuling by og sogn 3. Henrik Wernersen, 28 aar Kjersten Madsdt. 28 aar Gmd. Severin Wendselsen,Varho 26. okt. Bondek. Varho mark Bondep. Varho mark Gmd. Søren Christensen, Varho 4. Klement Christensen, 31 aar Karen Christensdt. 28 aar Hmd. Christen Madsen, Hesselund 27. dec. Bondek. Oxby by og sogn Bondep. Varho mark Hmd. Erik Christensen, Hesselund Laust Madsen, 31 aar Karen Eskesdt. (ingen alder) Mads Hermansen, Jernvedlund, Jernved sogn 2. maj Bondek. Bobøll, Feuling sogn Møllerenke, Gjørding Mølle Gmd. Hans Eliasen, Gørklint, Holsted sogn 2. Hans Nielsen, 25 aar Mette Mortensdt. 20 aar Gmd. Morten Nielsen 8. juni Bondek. Ilsted Bondep. Ilsted Inds. Niels Rasmussen, Ilsted 3. Hans Rasmussen, 49 aar Ingeborg Mogensdt. 49 aar Gmd. Jens Pedersen, S. Gjørding 27. juni Bondek. S. Gjørding Hmd. enke S. Gjørding Hmd. Christen Nielsen, S. Gjørding 4. Lauge Christensen, 33 aar Ane Marie Stephansdt. 29 aar Gmd. enke Stephan Hansen, Bjerndrup 4. juli Enke gaardmand, Bjerndrup Bondep. Bjerndrup Chresten Hansen, Grimstrup 5. Niels Nielsen Brodersen, 26 aar Maren Christensen, 22 aar Gmd. Niels Nielsen Brodersen, Jernvedlund, Jernved s. 17. okt. Bondek. Jernvedlund, Jerved sogn Bondep. N. Bøel Gmd. Christen Jensen, N. Bøel 6. Mads Christensen, 39 aar Mette Marie Pedsrdt. 31 aar Hmd. Christen Madsen, Hesselund

5 1. nov. Bondek. Hesselund Bondep. Hesselund Hmd. Erik Christensen, Hesselund 7. Thomas Christensen, 24 aar Kjirsten Nielsdt. 21 aar Aftm. Christen Hansen, S. Bøel 12. nov. Bondek. S. Bøel Bondep. N. Bøel Aftm. Niels Jacobsen, N. Bøel 8. Mads Nielsen, 33 aar Dorthe Marie Jacobsdt. 29 aar Aftm. Niels Jensen, Bækmark 21. nov. Enkehusmand, Bjerndrup Bondep. Bjerndrup Gmd. Jacob Nielsen, Bjerndrup 9. Laust Hansen, 28 aar Karen Pedersdt. 28 ar Gmd. Christen Christensen, Bjerndrup 5. dec. Bondek.???, Jerne sogn Bondep. Bjerndrup Gmd. Niels Hansen, Tjæreborg by og sogn 10. Henrik Wernersen 30 aar Susanne Hansdt. 36 aar Gmd. S. Wentzelsen, Varho 24. jan Enkehusmand, Varho mark Bondep, Varho mark Hmd. M. Thomsen, Hesselund Peder Ebbesen, 23 ½ aar Hanne Nielsdt. 25 ½ aar Gmd. Ebbe Christensen, Bjerndrup 7. april Bondek. Bjerndrup Bondep. Bekmark, Vejrup sogn Hmd. Niels Jensen, Bekmark, Vejrup sogn 2. Niels Nielsen, 28 aar Hanna Catrine Thomasdt. 27 aar Gmd. Hans Sørensen, N. Lourup 1. aug. Bondek. N. Lourup Bondep. N. Lourup Hmd. Svend Sørensen, N. Lourup 3. Christen Laisen Hostrup, 21 aar Mette Chjerstine Nielsdt. 22 aar Hmd. Jørgen Nielsen, Toftlund 4. sep. Bondek. Toftlund Bondep. S. Gjørding Hmd. Hans Rasmussen, S. Gjørding 4. Iver Eskesen, 35 aar Ane Bennetsdt. 26 aar Gmd. Peter Bennetsen, S. Lourup 30. okt. Enke og Grd.mand, Bekmark, Vejrup sogn Bondep. S. Lourup Gmd. Ole Sørensen, Faverskov, Holsted sogn 5. Nis Lund, 28 aar Ane Catrine Christensdt. 28 aar Gmd. Christen Madsen, Hesselund 30. okt. Tjenstek. Türlund, Hammelef sogn Bondep. Hesselund Clemen Christensen, Hesselund 6. Hans Sørensen, 32 ½ aar Maren Jensdt. 23 ½ aar Gmd. Thyge Andersen, Gjørding 7. nov. Bondek. Østervig, Vorbasse sogn Bondep. S. Gjørding Gmd. Jens Pedersen, Gjørding 7. Niels Mortensen, 28 ½ aar Mette Mortensdt, 33 aar Gmd. Morten Michelsen, Stenderup 27. nov. Bondek. Holsted by og sogn Grdm. enke, s. Bøel Aftm. Morten Nielsen, Holsted by og sogn 8. Johan Godtfred Grundahl, 23 aar Ane Marie Mathisdt. 23 aar Gmd. Mathis Nielsen, Aiche 18. dec. Tjenstek. Tobøl, Føvling sogn Bondep. Aiche Hmd. Morten Nielsen, Tobøl, Føvling sogn Søren Jepsen, 28 3/4 aar Ane Laurintydt. 34 Gmd. Christian Høe, S. Gjørding 27. marts Bondek. Jedsted, Vilslev sogn Husnandsenke, Gjørdinglund mark, Gjørding sogn Gmd. Knud Poulsen, Jedsted, Vilslev sogn 2. Nis Christensen, 38 aar Ane Povlsdatter, 31 aar Hmd. Niels Hermansen, S. Høe, Bramminge sogn 20. april N. Høe, Gjørding sogn N. Høe, Gjørding sogn Aftm. Chresten Nielsen, S. Høe, Bramminge sogn 3. Knud Christensen, 24 aar Karen Hansdt. 28 aar Gmd. Sognefoged, Jørgen Jørgensen, Hesselund 28. maj Inds. S. Gjørding Inds. S. Gjørding Hmd. Hans Jemin, Lourup 4. Peder Andersen, 23 aar Catnna Marie Mortensdt. 25 3/4 aar Gmd. Thyge Andersen, S. Gjørding 27. okt. Smedemand, S. Gjørding Tjenstep. Øieby sogn og by Gmd. Hans Sørensen, S. Gjørding 5. Søren Honrin, 30 ½ aar Tove Cniclonidt., 50 aar Gmd. Juul Hansen, Ilsted

6 12. nov. Hmd, Bødker, Tjereborg by og sogn Hmd. enke, Ilsted Hmd. Niels Andersen, Tjæreborg by og sogn 6. Mads Nielsen, 21 1/3 aar Maren Jacobsdt. 40 aar Gmd. Niels Jessen, Bekmark 17. nov. Tjenstek. Bekmark, Vejrup sogn Hmd. enke, Hesselund Hmd. Peder Lassen, Hesselund 7. Christian Haanknager Jacobsen, 30 aar Karen Christine Christensen, 20 1/4 aar Hmd. Jacob Haanknager Ha???, Wibenborg 13. nov. Inds. Wibenborg, Vejrup sogn Tjenstp. Bjerndrup Christen Mathiasen, Bjerndrup Mads Christian Sørensen, 30 ½ aar Ana Mortensdt. 24 aar Hmd. Niels Enevoldsen, Støsbøl, Nykirke sogn ingen dato Bondek. Yderik, Thorstrup sogn Bondep. Ilsted Gmd. Niels Sørensen, Yderik, Thorstrup sogn 2. Mads Jensen, 75 ½ aar Ane Sørensdt. 59 1/3 aar Hmd. Jens Madsen, N. Lourup ingen dato Aft. enkemand, Starup Inds. enke, S. Lourup Hmd. Søren Gregersen, N. Lourup 3. Christen Thomsen, 32 aar Birthe Marie Thomsadt. 26 2/3 aar Hmd. Niels Thomsen, Gjørdinglund 10. nov. Gmd. N. Bøel Tjenstep. N. Bøel Hmd. Abraham Simonsen, Bøel mark 4. Michal Thøgersen, 32 aar Ane Andersdt. 29 aar Gmd. Jørgen Jensen, Lourup 25. oct. Tjenstek. fra Seem sogn nu i Lourup tjenstep. fra s. sogn, nu i Lourup Hmd. Anders Lauridsen, Lourup 5. Anders Jerimin, 26 aar Mariane Jensen, 23 aar Aftm. Jens Pedersen, Østergaard, S. Gjørding 8. nov. Tjenstek. Smed, Fæsted Hygum sogn Tjenstep. S. Gjørding Gmd. Hans Jerimin, Østergaard, S. Gjørding 6. Thÿge Andersen, 51 aar Christine Pedersdt. 26 aar Gmd. Hans Sørensen, S. Gjørding 10. nov. Gmd. S. Gjørding Tjenstep. Sæd, Rosted sogn, nu i S. Gjørding Gmd. Hans Sørensen, S. Gjørding 7. Johan Frederik Rosnevold, 24 5/6 ar Jfr. Marie Sophie Wellejus, 26 1/6 aar Rosnebold, Sognepræst, Gjørding Præstegaard 10. nov. Landbruger, Gjørding Præstegaard Husbestyrerinde, Gjørding Præstegaard A. Jørgensen, Skolel. Kirkes. Gjørding Degnebolig 8. Jens Jensen, 30 5/12 aar Mette Kjerstine Andreasen, 21 1/4 aar Gmd. Andreas Pedersen, Tange 9. dec Gmd. Bjerndrup Bondep. Tange Aftm. Jens Nielsen, Tange Christen Lauritzen, 21 aar Ane Mortensdt. 25 Aftm. Lauritz Jacobsen, S. Vejrup 2. feb. Bondek. S. Vejrup Bondep. Ilsted Gmd. Morten Nielsen, Ilsted 2. Hans Stephansen, 30 1/4 aar Maren Nielsdt. 26 Gmd. Stephan Hansen, Bjerndrup 16. nov. Bondek. Bjerndrup Nesbjerg by og sogn, nu i Bjerndrup Gmd. Thomas Thomsen Juul, Næsbjerg by og sogn 3. Jes Nielsen, 42 ½ aar Abelone Frandsdt. 41 Gmd. Claus Frandsen Nÿgaard, Tjerreborg By og s. 6. nov. Enkehmd. N. Bøel Tjenstep. Reisby by og sogn nu i N. Bøel Christen Nielsen, S. Bøel 4. Peder Sørensen, 28 ½ aar Zidsel Jensen, 19 1/4 aar Hmd. Jens Madsen, N. Lourup 29. nov. Tjenstek. Eskelund, Brørup sogn nu i S. Lourup Tjenstep. N. Lourup Thyge Nielsen, N. Lourup 5. Knud Jocumsen, 37 2/3 aar Kjersten Marie Pedersdt. 22 2/3 aar Gmd. Peder Nielsen, Bjerndrup 8. feb Enkegmd. S. Vejrup Bondep. Bjerndrup Gmd. Hans Jørgensen, Roust, Grimstrup sogn Peder Christensen Jørgensen, 30 aar Caroline Willadsen, 27 2/3 aar Gmd. Jørgen Lauritzen, Bolding, Aastrup sogn 29. marts Tjener og Skriver i Catarine sogn, Ribe Bondep. N. Gjørding Gmd. Nis Jensen, Jedsted, Wilslev sogn 2. Peder Thomsen, 27 5/6 aar Mette Catrine Christensen, 27 1/4 aar Gmd. Jens Therkildsen, Stenderup, Føvling sogn

7 19. april Bondek. Aatte, Føvling sogn Tange, Gjørding sogn Gmdbruger enkes hjelpende søn, Niels Christensen, Tange 3. Andreas Nielsen, 40 aar Ane Dorthe Nielsen, 27 1/12 aar Gmd. Laust Christensen, Aiche 17. maj Tjenstek. Varho mark Tjenstep. Varho mark Aftm. Niels Gregersen, Varho mark 4. Christen Andersen, 47 aar Karen Christensdt. 28 aar Gmd. Fedder Andersen, N. Lourup 29. dec. Enkehmd. N. Lourup Tjenstep. Varho mark Hmd. Ole Nielsen, N. Lourup Christen Nielsen, 41 aar Ane Kjerstine Jensdt.41 aar Gmd. Hans Sørensen Daugaard, N. Lourup 30. maj Enkehmd. N. Lourup Bondep. Klelund, Lindknud sogn, nu N. Lourup Hmd. Mikkel Hansen, N. Lourup 2. Søren Christensen, 26 1/4 aar Ane Hansdt. 27 1/3 aar Sognefoged, Gmd. Jørgen Jørgensen, Hesselund 28. maj Skrædder, Hesselund Tjenstep. Darum sogn, nu Hesselund Gmd. Iver Sørensen, S. Bøel 3. Hans Severin Pedersen, 34 2/3 aar Ane Hansdt. 21 ½ aar Gmd. Hans Jensen, S. Lourup 5. juni Hattemager svend i Ribe Tjenstp. Fardrup, nu S. Lourup Gmd. Hans Sørensen, N. Lourup 4. Niels Madsen, 30 aar Gunder Nisdt. 24 aar Gmd. Laust Nielsen, Eskelund, Brørup sogn 31. okt. Gmd. S. Lourup Tjenstep. Brørup, nu S. Lourup Aftm. Mads Nielsen, S. Lourup 5. Jacob Jacobsen Hansen, 25 aar Birthe Marie Hansen, 26 1/3 aar Gmd. Peder Mortensen, Thornum, Lintrup sogn 21. nov. Tjenstek. Skodborghus Grensetoldsted, Weien s. Bondep,. Karshede, N. Lourup Gmd. Fedder Andersen, N. Lourup Christian Jonasen Skjøt, 27 aar Maren Christensen, 24 aar Hmd. Christen Mathiasen, Bjerndrup 27. okt. Tjenstek. Bjerndrup Tjenstep. Bjerndrup Aftm. Christen Christensen, Bjerndrup 2. Mads Terkildsen, 38 aar Johanne Margrethe Madsen, 25 ½ aar Gmd. Peder Jørgensen, Hjortlund by og sogn 5. nov. Tjenstek. Bek, Hjortlund sogn Tjenstep. S. Lourup Aftm. Mads Nielsen, S. Lourup 3. Søren Gregersen, 35 aar Kjersten Nielsdt. 28 Hmd. Christen Nielsen, N. Lourup 5. nov. 1. gang enkemand, N. Lourup Tjenstep. Bounum, Horne sogn, nu N. Lourup Aftm. Hans Christian Andersen, s. Gjørding 4. Peder Christian Christensen, 31 ½ aar Ane Marie Nielsen, 25 1/3 aar Gmd. Peder Christensen, Faaborg by og sogn 8. nov. tjenstek. Rodebek, Faaborg sogn, nu Gjørding mølle Tjenstep. N. Bøel Aftm. Niels Pedersen, N. Bøel 5. Andreas Nielsen, 42 ½ aar Ane Margrethe Christensdt. 38 aar Hmd. Christen Andersen, N. Lourup 11. nov. 1. gang enkem. Hmd. Varho mark 3. gang enke, tjenstetyende, Jerne s. nu Varho mk. Aftm. Niels Gregersen, Varho mark 6. Mads Mortensen, 26 2/3 aar Zidsel Marie Madsen, 21 Gmd. Jens Mortensen, Taabøl, Føvling sogn 19. nov. Gaardbrugende enkes hjelpende søn, Starup Tjenstep. Faanager Gmd. Anders Hansen, Faanager Johan Jørgensen, 23 aar Ane Pedersen, 31 aar Gmd. Jørgen Jørgensen, Hesselund 26. jan. Bondek. Hesselund Bondep. Bjerndrup Aftm. Christen Christensen, Bjerndrup 2. Peder Hansen, 24 aar Mette Kjerstine Nielsdt. 29 aar Gmd. Christen Madsen, Starup 13. maj Tjenstek. fra Sønderhede, Hostrup s. nu Starup Gø. s. Inds. enke, 1. gang enke, S. Gjørding Hmd. Hans Rasmussren, S. Gjørding

8 3. Hans Jensen, 30 aar Else Hansen, 27 aar Aftm. Mads Nielsen, S. Lourup 2. sep. Leiehmd. 1. gang enkemand, S. Lourup Insidderenke, Bekmark, Vejrup sogn Lambert Gregersen, N. Vejrup 4. Jens Mathiasen, 35 aar Christiane Stephansen, 32 aar Aftm. Mathias Nielsen, Aiche 28. okt. Gmd. Aiche Tjenstep. Bjerndrup Gmd. Hans Stephansen, Bjerndrup 5. Laust Jeppesen, 37 aar Hanne Marie Nielsen, 30 aar Gmd. Hans Jensen, Roust by, Grimstrup sogn 4. nov. Tjenstek. Roust by, Grimstrup sogn, nu Aiche Tjenstep. Aiche Gmd. Niels Pedersen, Aiche Jens Pedersen, 32 aar Ingeborg Nielsdt. 22 aar Gmd. Hans Stephansen, Bjerndrup 29. marts Tjenstek. Næsborg by og sogn Tjenstep. Næsborg by og sogn Hmd. Christoffer Madsen, Bjerndrup 2. Niels Sørensen, 76 aar Ane Jensdt. 59 aar Gmd. Hans Pedersen Kjær, S. Lourup 17. nov. Aft. enkemand, Heierskov, Gjørding sogn Aft. enke, Heierskov, begge gift 3 gange Peder Sørensen Eeg, Stenderup, Føvling sogn 3. Christen Jensen, 28 aar Gÿde Marie Mathiasen, 21 aar Gmd. Jens Bendixen, Føvling sogn 10. nov. Tjenstek. Lundtofte, Føvling sogn Tjenstep. Aiche Aftm. Mathias Nielsen, Aiche 4. Jens Hansen Mathiasen, 34 aar Johanne Cathrine Jensdt. 33 aar Gmd. Mads Peder Jensen, Jernvedlund, Jerved sogn 29. nov. Tjenstek. S. Fardrup, Westervedsted sogn, nu N. Bøel Tjenstep. Jernvedlund, Jerved s. nu N. Bøel, Gø. s. Gmd. Morten Andersen, N. Bøel, Gørding sogn Hans Nielsen, 40 aar Ane Hans Henriksen Pedersdt. 29 aar Gmd. C. Nielsen, Allerup, Sneum sogn 13. april Gmd. Gjørdinglund Bondep. Faaborg Mølle, Faaborg sogn, Gjørdinglund Møller, N. Mortensen, Faaborg mølle, Faaborg sogn 2. Peder Christian Jacobsen, 40 aar Caroline Nielsen, 34 aar Gmd. Jens Riis, Sneumgaard Enkem. Wærtshusholder, Brændevinsbrænder, Ribe Bondep. Gjørdinglund Hans Nielsen, Gjørdinglund 13. april 3. Bennet Christensen, 36 aar Ane Madsen, 28 aar Aftm. Anders Hansen, Faanager 18. maj Bondek. Hjortkjær, Grimstrup s. nu Faanager Gaardenke. enke, Bondep. Faanager Christen Hansen, Hjortkjær, Grimstrup sogn 4. Søren Tærkelsen, 49 aar Else Jørgensen, 24 aar Gmd. Thÿge Andersen, S. Gjørding Skomager, Lars Kümnemel, Kragelund, Hunderup sogn 6. okt. Tyende, Kjærgaard, Hunderup sogn Tyende, Kjærgaard, Hunderup s. nu Aiche 5. Søren Christensen, 31 aar Mariane Nielsdt. 35 aar Gmd. Johan Jørgensen, Hesselund 9. okt. Skrædder, første gang Enkem. Hesselund Tyende, Aller by og sogn, nu Hesselund Hmd. Clemmen Christensen, Hesselund 6. Erik Christensen, 32 aar Ane Iversen, 21 aar Gmd. Peder Ebbesen, Bjerndrup 24. okt. Tyende, Bjerndrup Tyende, Bjerndrup Inds. Peder Nielsen, Grisbæk, Vejrup sogn 7. Søren Christensen, 32 aar Ane Marie Olesen, 20 aar Gmd. Jørgen Andersen, Faanager, m.f.p. 2. nov. Tyende, Ilsted Bondep. Gmds. Plejedatter, Faanager Gmd. Christen Sørensen, Ilsted, m.f.p. 8. Hans Wentzelsen, 53 aar Ane Kjerstine Pedersdt. 27 aar Gmd. Severin Wentzelsen, Varho 22. nov. Leiehusm. enkem. 2. ægteskab, Varho 1840 Aft.enke, Taabøl, Føvling s. nu Varho, 4. ægteskab Søren Christensen, Varho

9 1. Thomas Andersen, 29 aar Birthe Madsdt. 27 aar Gmd. Iver Sørensen, S. Bøel 3. jan. Tjenstek. S. Bøel Tjenstep. S. Bøel Gmd. Niels Mortensen, S. Bøel 2. Morten Nielsen, 25 Kjersten Marie Larsdt. 40 aar Inds. Haandværksmand, Niels Lauritzen, N. Lourup 8. feb. Inds. Muurarbejder, N. Lourup Lejehusm. enke, 1. gang, N. Lourup Gmd. Hans Sørensen Daugaard, N. Lourup 3. Jens Pedersen, 60 aar Inger Mikkelsdt. 58 aar Gmd. Jens Nissen, Lundtofte, Føvling sogn 15. april Aft.enkem. S. Gjørding Aft.enke, S. Gjørding, 2. gang enke Sognefg. P.C.Bolding. S. Gjørding 4. Peder Ankersen, 34 aar Pigen, Kjerstine Christensen, 28 aar Aftm. Anker Pedersen, Maltbæk, Malte sogn 16. maj Enkehmd. Maltbæk, Malte s. 1. gang enkem. Tjenstep. Tange Gmd. Niels Christensen, Tange 5. Jens Jørgensen, 25 aar Else Jørgensen, 25 aar Hmd. Hans Rasmussen, S. Gjørding 20. juni Tyende, N. Vejrup Inds.enke, Aiche mark Aftm. Jens Pedersen, S. Gjørding 6. Hans Jensen Christensen, 27 aar Karen Christensen, 23 aar Hmd. Peder Christensen, Faaborg by og sogn 4. okt. Tyende, Tange Tyende, S. Gjørding Hmd. Hans Rasmussen, S. Gjørding 7. Hans Nielsen, 26 aar Christien Pedersdt. 32 aar Gmd. Christen Høg, S. Gjørding 31. okt. Smed. Hunderup by og sogn Gmd. enke, S. Gjørding Gmd. Christen Hansen, Hunderup by og sogn 8. Peder Frandsen Gjerlefsen, 30 aar Anna Margrethe Nielsen, 26 aar Gmd. Eske Hansen, N. Bøel 31. okt. Tyende, Bramminge Nygaard, Barmminge sogn Tyende, N. Bøel, Gjørding sogn Hmd. Skomager, Niels Pedersen, N. Bøel Peder Pedersen, 31 aar Luice Elisabeth Margrethe Simonsen, 20 aar Aftm. Christen Christensen, Bjerndrup ingen dato Hmd. Lourup Tyende, Lourup Hmd. Ole Nielsen, N. Lourup 2. Niels Pedersen, Mette Marie Nielsdt. 40 aar Jens Pedersen 1. maj Gmd. Bjerndrup Enkekone, Gjørklindt Hans Eliasen 3. Peder Boesen, 26 aar Ane Kjerstine Pedersen, 27 aar Peder Hansen 21. aug. Smedemand, Ribe by Tyende, Hesselund Peder Lassen Holm 4. Jørgen Andersen, 34 aar Ane Marie Andersen, 18 aar Jørgen Wolfsen, N. Vejrup, m.f.p. 6. nov. Ungkarl, Vinding sogn Tyenede, f. i Østerlindet sogn Ole Nielsen, N. Lourup, m.f.p. 5. Søren Madsen, 36 aar Karen Hansen, 24 aar Aftm. Hans Rasmussen, S. Lourup 6. nov. Ungkarl, Ome by, Vester Nykirke sogn Ugift, S. Lourup Peder Frederiksen 6. Peder Christensen, 35 aar Abel Catrine Hansen, 35 aar Hans Daugaard, m.f.p. 15. jan 1842 Ungkarl, Hinkebøl, Grimstrup sogn Enke e. Gmd. Peter Frederiksen Gylling, N. Lourup Jens Christian Christensen Jens Hansen, 35 aar Karen Frederiksdt. 23 aar Hans Jensen, m.f.p. 3. marts Tyende, S. Lourup Ugift, Tyende, Leierskov Søren Jensen, m.f.p. Corpulerede No. og Dato Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder, Forlovere 1853 Håndtering, Opholdsted Håndtering, Opholdsted

10 1. Ungk. Jens Christensen Nielsen Pige, Susanne Lauritsen Gmd. Søren Christensen, Varho, m.f.p. 10. feb. N. Gjørding, 31 år Tvilho, Aastrup sogn, 25 år Hmd. Niels Jensen, m.f.p. 2. Ungk. Hans Petersen Pige, Kirsten Hansen Hmd. Hans Jensen, S. Lourup 11. juni Oxby sogn, 30 år Hejerskov, 21 år Hmd. Jens Nielsen, S. Lourup 3. Ungk. Antonius Petersen Pige, Kirsten Hansen Søren Pedersen 25. juni Fardrup, 35 år Gjørding Mølle, 25 år S. Madsen 4. Ungk. Søren Nielsen Pige, Karen Kirstine Nielsen Peter Nielsen 10.juni Tjæreborg, 28 år Bramminge, 28 år Mads Nielsen Jepsen 5. Enkem. Lorentz Mathisen Andersen Pige, Ane Jensen Hans Sørensen 20. aug. Døstrup, 36 år Gjørding sogn, 30 år Lars Mortensen 6. Ungk. Niels Rasmussen Pige, Mette Christensen R. Christensen 1. okt. Aastrup sogn, 25 år Ilsted, 20 år C. Lauridsen 7. Ungk. Enevold Severinsen Enke, Ane Hansen S. Ventzelsen 10. dec. Varho, 27 år Gjørdinglund, 43 år, 2. ægteskab P.C. Bolding 8. Ungk. Peter Andersen Pige, Ane Kjerstine Sørensen Hmd. Søren Pedersen, Faanager mark, m.f.p. 28. dec. Darum, 27 år Gjørding sogn, 26 år Smed, Anders Hansen, Darum, m.f.p Ungk. Anders Hansen Mortensen Pige, Margrethe Jørgensen Morten Hansen 8. april N. Lourup, 21 år S. Lourup, 26 år Rasmus Jørgensen 2. Enkem. Jacob Poulsen Lund Pige, Kjerstine Nielsen Gmd. Juul Hansen, Ilsted, m.f.p. 14. juli Feuling sogn, 51 år Ilsted, 37 år Hmd. Thomas Christensen Sørensen, m.f.p. 3. Ungk. Hendrik Petersen Pige, Mariane Christensen Rasmus Rasmussen 7. okt. Gudme sogn 31 år S. Lourup, 32 år Christen Sørensen, m.f.p. 4. Enkem. Ole Jørgensen Pige, Kjersten Andersen Peter A. Andersen 25. nov. S. Lourup, 35 år, 2. ægteskab Tange, 32 år Bennet Pedersen Enkem. Herman Petersen Ugifte, Ane Birteline Hansen Hmd. Jeppe Feddersen, Starup, m.f.p. 28. jan. Starup mark, 42 år S. Lourup, 43 år Hmd. Hans Jensen, S. Lourup, m.f.p. 2. Ungk. Christen Nielsen Pige, Mette Marie Petersen Peter Bennetsen 24. feb. Tirslund, Feuling sogn, 27 år S. Lourup, 24 år Hans Hansen 3. Ungk. Hans Nielsen Pige, Else Marie Laustesen Thomas Jørgensen 12. maj Fardrup, 26 år Aiche, 27 år Mads Nielsen 4. Ungk. Lauge Sørensen Pige, Caroline Carlsen Niels Kjær 12. maj Tange, 31 år Aastrup sogn, 26 år Søren Petersen, m.f.p. 5. Ungk. Peter Hansen Pige, Karen Christensen Niels Christensen 24. maj Bække sogn, 31 år Faaborg sogn, 29 år Christen Petersen, m.f.p. 6. Ungk. Claus Frederik Petersen Pige, Cathrine Marie Reggelsen Inds. Hans Peter Andersen, Stenderup

11 2. juni Sandbek i Angeln, 33 år Ilsted, 31 år P.C. Bolding 7. Ungk. Christen Eriksen Pige, Ane Else Madsen Hmd. Mads Hansen, Tvilho 30. juni Hesselund, 26 år Tvilho, 21 år Erik Christensen, m.f.p. 8. Ungk. Jens Christian Sørensen Pige, Ane Sørensen Søren Christensen 11. aug. Holsted sogn, 30 år Varho, 28 år Iver Sørensen 9. Ungk. Christen Jørgensen Pige, Magdalene Hansen Hans Jensen 22. sep. S. Gjørding, 36 år Tange, 18 år Niels Peter Jørgensen 10. Enkem. Hans Wentzelsen Pige, Dorthea Petersen J.P. Kleyenberg 5. dec. Varho mark, 70 år, 3. ægteskab Fanø, 46 år S. Wentzelsen 11. Ungk. Anders Petersen Pige, Hansine Nielsen Hans Jacobsen 29. dec. Tange, 25 år N. Bøel, 28 år Peter F. Hansen Boelsm. Enkem. Jep Feddersen Pige, Johanne Christensen Niels Christensen 19. april Starup, 31 år, 2. ægteskab Tange, 36 år Anders Pedersen 2. Ungk. Simon Abrahamsen Pige, Ane Catrine Christensen Jens Christensen 27. juni S. Bøel, 33 år Bjerndrup, 33 år Hans Madsen, m.f.p. 3. Ungk. Hans Simonsen Tang Pige, Abilone Kjerstine Laustzen Simon Hansen 28. juni Roager sogn, 23 år Gjørding Mølle, 19 år Laust Madsen 4. Enkem. Hans Mortensen Pige, Catrine Marie Jacobsen Jep Jensen 13. nov. S. Lourup, 30 år, 2. ægteskab Gram sogn, 38 år Søren Christensen 5. Ungk. Hans Jørgen Hansen Pige, Else Marie Madsen Mads Mortensen 25. okt. Vilslev sogn, 35 år Jedsted, 28 år Jens Jensen 6. Ungk. Mads Christian Christensen Pige, Abilone Nielsen Christen Madsen, m.f.p. 1. nov. Starup, 24 år N. Høe, 20 år Niels Hansen 7. Ungk. Peter Christian Møller Cidsel Catrine Sørensen Jesper Christian Møller 27. nov. Ilsted, 30 år Vorbasse sogn, 29 år Jep Madsen 8. Wæver, Johan Martin Daniel Schvartz Kjersten Catrine Sørensen Søren Petersen, m.f.p. 5. dec. Ribe, 30 år S. Bøel, 24 år Peter Andersen, m.f.p. 9. Ungk. Anders Nielsen Bødker Pige, Mette Kjerstine Andsager Jens Poulsen, m.f.p. 22. nov. Rødding, 27 år Skrave sogn, 25 år Kjeld Simonsen, m.f.p Ungk. Poul Jensen Pige, Marie Grethe Hansen Jens Poulsen, m.f.p. 11. april N. Lourup, 32 år S. Lourup, 28 år Jep Jensen 2. Pastor, Conrad Albert Rafn Pige, Marie Severinsen M. Severinsen 15. juni Gram, 58 år, 2 ægteskab Varho, 35 år?? Severinsen 3. Ungk. Niels Christian Nielsen Pige, Lauritzine Christensen Christen Lauridsen 31. okt. Gjørding, 38 år Ilsted, 19 år Niels Nielsen, m.f.p.

12 4. Ungk. Niels Madsen Christensen Pige, Maren Hansen Christen Nielsen, m.f.p. 3. nov. N. Lourup, 28 år Lintrup, 32 år Søren Hansen 5. Ungk. Hans Mortensen Olesen Pige, Ane Sørensen Ole Christensen, m.f.p. 24. okt. Karshede, 20 år S. Gjørding, 22 år Søren Sørensen, m.f.p. 6. Ungk. Mads Andersen Pige, Ane Johanne Jessen Anders Nielsen 21. nov. N. Gjørding, 28 år Bjerndrup, 26 år Jens Jessen, m.f.p. 7. Ungk. Laust Hansen Pige, Ane Marie Nissen Claus Iversen, m.f.p. 3. dec. Hillerup, 32 år Føuling sogn, 30 år Christen Petersen, m.f.p. 8. Ungk. Niels Larsen Christensen Pige, Kirstine Jensen Christen Mølle Christensen 19. dec. Darum, 28 år Jerne sogn, 24 år Niels Peter Jørgensen Ungk. Mads Nielsen Enke, Ane Jepsen Gmd. Jørgen Haar, Kragelund 24. marts Holsted, 41 år Ilsted, 39 år, 2. ægteskab Hans Frandsen, Bramminge mark, m.f.p. 2. Ungk. Christen Jepsen Pige, Kjersten Marie Christensen Jeppe Christensen, m.f.p. 29. april S. Gjørding, 27 år S. Gjørding, 31 år Hans Olesen, m.f.p. 3. Ungk. Jens Nielsen Pige, Johanne Marie Jensen Frands Gram 29. april S. Farup, Vester Vedsted, 32 år Ilsted, 26 år½ Jens Jepsen 4. Ungk. Anders Christian Sørensen Pige, Kjersten Clemmensen Clemmen Christensen, m.f.p. 21. maj Hesselund, 32 år Hesselund, 28 år Søren Christensen, m.f.p. 5. Enkem. Hmd. Peter Christian Møller Pige, Mette Hansen Jeppe Madsen 27. maj Ilsted, 32 år, 2. ægteskab Aal sogn, 37 år Jesper Christian Møller 6. Ungk. Peter Eskesen Pige, Mette Johansen Eske Gregersen 5. juni Bramminge sogn, 28 år Hesselund, 21 år Johan Jørgensen 7. Enkem. Henrik Vernersen Pige, Sidsel Nielsdatter Augustinus Jacobsen 4. sep. Varho, 57 år, 4. ægteskab Holsted, 39 år Mads Nielsen, m.f.p. 8. Enkem. Jacob Peter Junker Pige, Marie Hansen Hans Jensen 18. sep. Hesselund, 50 år, 3. ægteskab Dahler sogn, 40 år Niels Hansen 9. Ungk. Peter Poulsen Spang Pige, Dorthe Lavesen Hmd. Lauge Jensen, N. Bøel, m.f.p. 13. nov. Lintrup sogn, 28 år N. Bøel, 34 år Jens Hansen Mathisen 10. Ungk. Mathias Madsen Pige, Karen Petersen Søren Petersen 6. nov. Grimstrup sogn, 32 år Ilsted, 23 år Niels Madsen Ungk. Esben Petersen Pige, Else Bramsen Hmd. Anders Nielsen Bramsen, Starup m. m.f.p. 28. jan. Egtved, 24 år Starup, 21 år Laurits Christensen, m.f.p. 2. Ungk. Peter Nielsen Lund Enke, Ingeborg Bruchdorf P.H. Friis 23. april N. Lourup, 29 år Skjærbek, 35 år, 2. ægteskab Peter Hansen Brokdorf 3. Ungk. Frands Jessen Pige, Kjersten Nielsen Lund Lauritz Hansen

13 23. april Tjæreborg, 26 år N. Lourup, 33 år Jes Just Frandsen 4. Enkem. Jens Hansen Pige, Ane Catrine Willumsen Wiliam Frederiksen Anm. Fardrup sogn, 34 år, 2. ægteskab Tange, 26 år Niels Peter Jørgensen, m.f.p. Vielsen ikke fuldført 5. Ungk. Ebbe Mortensen Pige, Maren Christensen Morten Hansen 18. maj Faanager, 25 år Aarre sogn, 32 år Christen Nielsen 6. Ungk. Christen Petersen Pige, Johanne Gylling Peter Christian Petersen, m.f.p. 12. nov. N. Lourup, 27 år N. Lourup, 22 år Peter Christensen 7. Ungk. Peter Christian Knudsen Pige, Karen Ankers Højborg Niels Christensen 19. nov. Tange, 25 år Malt sogn, 24 år Anders Feddersen 8. Ungk. Morten Hansen Pige, Ane Marie Petersen Peter Hansen, m.f.p. 3. dec. Terpling, 29 år S. Gjørding, 21 år Niels Larsen Christensen, m.f.p Ungk. Peter Nielsen Pige. Dorthe Marie Andersen Søren Christiansen Anm. Tjæreborg, 29½ år Varho, 21 år Søren Nielsen Vielsen ikke fuldbyrdet 2. Enkem. Aftm. Bendix Andersen Pige, Birthe Marie Mathisen Ole Christensen 24. maj S. Lourup, 69 år S. Lourup, 49 år Søren Sørensen 3. Enkem. Johan Martin Daniel Schvarts Pige, Dorthea Jacobsen Hans Andersen 30. juni S. Bøel, 33 år, 2. ægteskab N. Vejrup, 27 år Ib Christensen 4. Enkem. Jeppe Jensen Pige, Ane Mortensen Morten Christensen 21. sep. Ilsted, 36 år, 2. ægteskab Hillerup, 27 år Mads Nielsen Jepsen 5. Ungk. Hans Sørensen Pige, Karen Petersen Gmd. Hans Jensen, Holsted 23. okt. S. Vejrup, 25 år Rodebek, 24 år Aftm. Peter Christian Nielsen, Rodebek, m.f.p. 6. Ungk. Søren Michaelsen Pige, Mette Nielsen Niels Petersen, m.f.p. 3. nov. Vester Nebel sogn, 31 år Bjerndrup by, Gjørding sogn, 30 år Gmd. Michael Møller Sørensen, m.f.p. 7. Ungk. Hans Christian Christensen Pige, Maren Petersen Niels Christensen 8. nov. Brørup sogn, 58 år Vejrup sogn, 45 år Niels Kjær 8. Ungk. Marius Lauesen Pige, Maren Christensen Hans Madsen 29. nov. Feuling sogn, 26 år N. Bøel, 34 år Peter Hansen 9. Ungk. Peter Hansen Kjær Pige, Christine Christensdatter Ole Jørgensen 4. dec. S. Lourup, 28 år Faaborg sogn, 37 år Jens Herman Petersen 10. Ungk. Niels Holm Pige, Inger Marie Thøgersen Hans Nissen 30. nov. Hÿgom, 34 år S. Gjørding, 28 år Anders Thÿgesen 11. Ungk. Lauge Sørensen Pige, Dorte Marie Andreasen Søren Jepsen 28. dec. N. Lourup, 26 år Varho, 21 år Søren Christian Nielsen 12. Ungk. Jens Svendsen Pige, Ane Kirstine Hansen Jens Christensen

14 24. nov. Hunderup sogn, 25 år S. Bøel, 24 år Svend Jørgensen 13. Enkem. Jens Bakken Petersen Pige, Ane Marie Christensen Peter Jørgensen, Holsted Sædemark, m.f.p. 23. nov. S. Lourup, 31 år Nebel sogn, 30 år Aftm. Peter Christian Petersen, N. Lourup, m.f.p. 14. Ungk. Hans Nielsen Pige, Ane Kirstine Knudsdatter Niels Hansen 26. dec. S. Lourup, 32 år Vedersø sogn, 21 år Jens Nielsen 15. Ungk. Peter Laustsen Pige, Sisel Marie Eskesen Johan Jørgensen 28. dec. Bjerndrup, 26 år Nøraa, Bramminge sogn, 33 år Peter Eskesen Inds. Jens Laugesen Pige, Karen Marie Christensen Niels Christian Nielsen 4. juni Ilsted, 39 år, 2. ægteskab, Separeret fra 1. kone Ilsted, 25 år Mads Nielsen Jepsen 2. Ungk. Jens Christensen Enken, Johanne Catrine Hansen Hans Wentzelsen 15. juli Ydrik, Thorstrup sogn, 34 år Jernved sogn, 42 år Enevold Severinsen 3. Ungk. Peter Sølbek Pige, Karen Christensen Christen Lauridsen 4. juni Bjerkelev, Vodder sogn, 30 år Ilsted, 20 år Niels Christian Nielsen 4. Ungk. Christen Jensen Pige, Mariane Jensdatter Hans Hansen Anm. Hjortlund sogn, 35 år Ramme sogn, 30 år Thomas Christian Sørensen, m.f.p. Vielsen ikke fuldbyrdet, da brudgommen døde forinden 5. Enkem. Lauritz Mikkelsen Enken, Marie Friis Peter A. Andersen 22. nov. Jernved sogn, 33 år Gjørding sogn, 44 år, 2. ægteskab Christen Jørgensen 6. Ungk. Hans Joachim Heinrik Pige, Ane Marie Mortensen Morten Hansen 30. okt.? uemese ved Lybek, 25 år Gjørding sogn, 22 år Søren Christensen 7. Ungk. Jens Knudsen Pige, Maren Bennetsen Bennet Christensen, m.f.p. 29. dec. Tange, 23 ½ år Faanager, 20 år Peter Christian Knudsen, m.f.p Ungk. Thomas Madsen Pige, Elisabeth Margrethe Simonsen Frederik Jespersen 1. marts Malt sogn, 27 år Gjørding sogn, 34 år Simon Rasmussen 2. Ungk. Thue Madsen Lauritzen Pige, Karen Petersen S. Madsen 19. april Gjørding sogn, 22 1/4 år Gjørding sogn, 27 år P. Bolding 3. Ungk. Jeppe Nielsen Pige, Karen Hansen Ole Jørgensen 12. april Holsted sogn, 25 år Gjørding sogn, 26 år Hans Petersen, m.f.p. 4. Ungk. Frederik Petersen Jensen Pige, Else Lambertsen Hans Hansen 18. juli Calslund sogn, 26 år Gjørding sogn, 34 år Peter Nielsen 5. Ungk. Eske Jensen Pige, Lene Lauritsen Laurits Hansen 25. okt. Gjørding sogn, 30 år Gjørding sogn, 22 år Jens Poulsen 6. Ungk. Hans Poulsen Pige, Ane Marie Thomsen Hans Madsen, m.f.p.??? Bramminge sogn, 31 år S. Bøel, Gjørding sogn, 28 år Poul Hansen, m.f.p.

15 Der er ingen anmærkninger om dato for vielsen Corpulerede No. og Dato Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder, Forlovere 1863 Håndtering, Opholdsted Håndtering, Opholdsted 1. Ungkarl, Anders Hansen, Pigen, Ane Nielsen, Niels Frandsen, 8. April S. Bøel, 24 år Holsted sogn, 25 år. Thomas Nielsen 2. Enkemand, Johannes Eriksen Schmidt, Pigen,??? Hansen, Hans Sørensen 20. juni Lintrup sogn, 29½ år Gjørding sogn, 23 år Niels Nissen Samuel 3. Ungkarl, Lars Christian Jensen Hansen, Pigen Ane Margrethe Nissen, Jens Chr. Sørensen 10. juli Gjørding sogn, 24½ år Gjørding sogn, 28 år Niels Pedersen 4. Ungkarl; Jens Peter Jensen, Pigen Ane Kathrine Aagaard, Poul Aagaard 22. august Tange, Gjørding sogn, 351/4 år Tange, Gjørding sogn, 21½ år Jens Jepsen 5. Enkemand, Anders Vind, Pigen, Ane Marie Hansen, Hans Sørensen, m.f.p. 26. september Højrup sogn, Tørning lehn, 46 år, 2. ægteskab Gjørding sogn, 34 1/4 år Johannes Eriksen Schmidt 6. Ungkarl, Jens Christensen, Pigen Johanne Hansen, Christen Petersen, m.f.p. 14. november Nørre Høe, 26 år Darum sogn, 271/4 år Claus Iversen, m.f.p. 7. Enkemand, Johan Henrik Vilhelm Peetz Pigen, Johanne Margrethe Schark, Lars Nielsen 10. oktober Starup, Gjørding sogn, 36 år, 2. ægteskab Sieseby, Sønderjylland, 30 år Johan Kock 8. Ungkarl, Ole Egertsen, Pigen Johanne Marie Nielsdatter, Egert Christensen, m.f.p. 6. oktober Gjørding sogn, 35 år Lintrup sogn, 32 år Niels Jensen, m.f.p. 9. Ungkarl, Thomas Peter Sørensen, Pigen Dorthe Marie Christensen Christen Christensen, m.f.p. 17. november N. Lourup, 31½ år S. Lourup, 26 år Peder Andersen 10. Ungkarl, Peder Pedersen Vodder Pigen Ane Marie Petersen, Niels Pedersen Vodder, m.f.p. 29. december N. Lourup, 27½ år N. Lourup, 29½ år Søren Hansen 11. Ungkarl, Thøger Christensen, Pigen Mette Christensen, Ib Christensen 29. december Faaborg sogn, 28 år Ilsted, 20 år Christen Lauritsen Enkemand, Christen Sørensen, Fraskilt kone, Ingefred Birgitte Lauridsen, Søren Iversen 19. marts Gjørding sogn, 45 år, 2. ægteskab Gjørding sogn, 42 år, 2. ægteskab Niels Holm 2. Ungkarl, Adser Christensen, Enken, Sidsel Nielsen, Niels Petersen 4. juni Nykirke sogn, 31 år Gjørding sogn, 45 år, 2. ægteskab Søren Christensen 3. Enkemand, Frederik Jespersen, Pigen Dorthe Marie Hansen, Ole Egertsen, m.f.p. 5. august Gjørding sogn, 58 år, 3. ægteskab Gjørding sogn 33½ år Simon Rasmussen, m.f.p. 4. Enkemand, Jørgen Christensen, Pigen, Kirsten Marie Hansen, Anders Hansen

16 6. oktober S. Lourup, 39 år, 2. ægteskab Brørup sogn, 34 år Henrik Petersen, m.f.p. 5. Enkemand, Søren Jensen Dahl, Pigen, Mette Knudsdatter, Niels Christensen 29. oktober Lintrup sogn, 49 år, 2. ægteskab Gjørding sogn, 37 år Morten Hansen 6. Ungkarl, Christian Pedersen Skou Pigen, Kirsten Petersen, Niels Christensen 12. november Abild sogn, 30 år Tange by, 18 år Andrea I. Skou 7. Ungkarl, Anders Andersen, Pigen Maren Hansen Kjær, Jens Jensen 6. december Aastrup sogn, 24 år S. Lourup, 27 år Peder H. Kjær Thomas Christensen Sørensen, m.f.p. 8. Ungkarl, Jens Christensen Mortensen Pigen, Ane Christensen Kom ikke i stand Faaborg sogn, 25½ år Gjørding sogn 281/4 år Mads Christophersen 9. Enkemand, Peter Lauritsen, Pigen, Kirsten Marie Petersen, Benned Petersen 27. december Gjørding sogn, 30 år Gjørding sogn 28½ år Johan Jørgensen Ungkarl, Peter Christian Nielsen Enken, Marie Jørgensen J. Chr. Nielsen 10. april Feuling sogn, 29 år Tange, 27½ år, 2. ægteskab Niels Lyne Petersen, m.f.p. 2. Ungkarl, Jens Thomsen, Pigen, Christiane Dorthea Petersen, Thomas P. Jensen 11. november Feuling sogn, 21 år Gjørding sogn, 23 år Peder Johansen Ungkarl, Skomager, Henrik Frederik Ditlev Kock, Pigen, Ane Marie Jensen, Jakob Peter Junker juli S. Lourup, Gjørding sogn, 24 år Hejerskov, Gjørding sogn, 21½ år Johan Frederik Kock 4. Ungkarl, Gmd. Johannes Juelsen, Pigen Ane Barbara Nielsen, Hans Juelsen 9. oktober Ilsted, 35 år Sejstrup, 40 år Niels Pedersen 5. Ungkarl, Niels Sørensen, Pigen, Ane Kirstine Andersen, Anders Bendesen 29. oktober S. Lourup, 27 år S. Lourup, 19 år Jens Jakob Sørensen 6. Ungkarl, Anders Peter Mathisen, Pigen, Susanne Laugesen, Jeppe Jensen 10. november Ilsted, 27 år Bjerndrup, 23 år Lauge Christensen 7. Ungkarl, Johan Daniel Fredrik Seier Pigen, Inge Jensen Laust Jepsen 13. jan Eldena sogn, Meklenburg, 27 år Aiche, 25 år Jens Mathisen, m.f.p. 8. Gmd. Enkemand, Jens Christensen Enke, Ane Kathrine Madsen, Ib. Christensen 9. oktober S. Bøel, 51 år, 2. ægteskab N. Bøel, 44 år, 2. ægteskab Eske Hansen, m.f.p. 9. Ungkarl, Anders Eriksen, Pigen Ane Christensen, Thomas Sørensen, m.f.p. 4. december Norup sogn, Fyen, 30 år Ilsted, 29 år Peter Sørensen, m.f.p. 10. Ungkarl, Hans Jensen Christensen, Pigen, Ane Marie Jensen, Søren Jensen 15. december Gjørding sogn, 27½ år Gjørding sogn, 26½ år Niels Christensen 11. Ungkarl, Søren Jensen Fruentimmer, Ane Mette Christensen Christian Sørensen, Hammerup

17 sogn 27. december N. Høe, Gjørding sogn, 311/4 år N. Høe, Gjørding sogn, 3/4 år Hans Peter Christensen, N. Høe 12. Ungkarl, Mads Nielsen, Pigen, Marie Dorthea Voss, Hans Mortensen, Lintrup sogn, m.f.p. 20. jan Feuling sogn, 36 år Gelting sogn, Slesvig, 25 år Peter Christian Nielsen, Tange, m.f.p. 13. Enkemand, Seir Nielsen, Pigen, Ane Margrethe Clemmensen Anders Christian Sørensen, Hessellund, m.f.p. 24. februar, 1866 Gjørding sogn, 39 år Gjørding sogn, 32 år Jens Clemmensen, Feuling sogn Hans Lauridsen Jepsen Vestergaard Pigen, Ida Marie Jacobsen, Jeppe Hansen, S. Gjørding 14. april S. Gjørding, 26 år Raadager sogn, 28 år Peder Hansen, S. Gørding sogn 2. Enkemand, Jens Poulsen, Enken, Ane Therkildsen Laurids Hansen 17. maj N. Lourup, 74 år, 4. ægteskab Holsted sogn, 52 år, 2. ægteskab Eske Jensen 3. Ungkarl, Gmd. Jørgen Hansen, Pigen, Hansine Eskesen, Hans Jørgensen, Jernvedlund 9. juni Jernved Sogn, 35½ år N. Gjørding sogn, 311/4 år Eske Hansen, N. Bøel 4. Ungkarl, Claus Møller Hansen, Pigen Maren Nielsen, Hans Andresen, Heirskov 22. juni Gjørding sogn, 31 år Skodborg sogn, 243/4 år Erik Johansen, Holsted sogn 6. Ungkarl Carl Hansen, Pigen, Marie Grethe Marta Gylling, Frederik Gylling, N. Lourup 27. oktober Holsted sogn, 26 år S. Lourup, 26 år Søren Hansen, N. Lourup 5. Ungkarl, Thøger Jensen, Pigen Marie Kirstine Skjøth, Carl Skjøth, Bjerndrup 4. august Bjerndrup, 30 år Bjerndrup, 19½ år Lauge Christensen, Bjerndrup 7. Enkemand, Bennet Petersen Pigen, Inger Kathrine Pedersdatter, Eske Hansen, N. Bøel 17. november S. Lourup, 39 år, 2. ægteskab Brørup sogn, 44 år Holden Petersen, Holsted sogn 8. Ungkarl, Frederik Hans Jensen, Pigen, Ane Kathrine Pedersen, Thomas Jørgensen 28. december Jægerup sogn, 24 år Aiche, 22 år Mads Pedersen, m.f.p Ungkarl, Vinhard Edvard Adam Jessen, Pigen, Ane Madsen, Jens Jessen, Bjerndrup, m.f.p. 5. oktober Skodborg sogn, 32 år Bjerndrup, 27 år Hans Jensen, Tange 2. Ungkarl, Jørgen Peter Johansen, Pigen, Ane Marie Lauridsen, Laust Jensen, Aiche 19. oktober Hessellund, 28 år Aiche, 24 år Peter Eskesen, Vejrup 3. Ungkarl, Andreas Peter Poulsen, Pigen, Ane Marie Birgitte Laugesen, Skrædder, Poul Albertsen, N. Bøel, m.f.p. 20. november N. Bøel, 28 år Bjerndrup, 36 år Gmd. Lauge Christensen,

18 Bjerndrup 4. Ungkarl, Hans Peter Christensen, Pigen, Maren Petersen, Hermann Nielsen, N. Høe 26. november Tange, 33 år N. Bøel, 24 år Peter Christian Christensen, N. Bøel 5. Ungkarl, Jens Jørgen Andersen Ploug, Pigen, Ane Kirstine Eskesen, Bøje Petersen, Ribe 26. Oktober Ilsted, 29 år Outrup sogn, 27 år Peter Nielsen, Ilsted 6. Ungkarl, Niels Nielsen, Pigen, Maren Sørensen, Søren Christensen, Varho 30. november Bjerndrup, 31 1/4 år Varho, 27 1/4 år Peder Jepsen, Varho 7. Ungkarl, Rasmus Nielsen, Pigen, Else Kirstine Aagaard, Poul Aagaard, Tange 16. november Tange, 22 år Tange, 22 år Peder Hansen, Bobøl Ungkarl, Peter Christensen Pigen, Johanne Kirstine Petersen, Jens Thomsen, Tange 9. marts Ansager sogn, 29 år Gjørding sogn, 24 år Peder Johansen, Faanager 2. Ungkarl, Anders Holm Adsersen, Enken, Maren Friis, Adser Pedersen, Brørup sogn 8. april Brørup sogn, 28 år S. Lourup, 44 år, 3. ægteskab Jens Nielsen Smidt, Holsted sogn 3. Ungkarl, Jens Peder Jensen, Pigen, Ane Hermansen, Herman Nielsen, Gjørding sogn 14. maj Folding sogn, 27 år Gjørding sogn, 22 år Niels Hansen, Gjørding sogn 4. Ungkarl, Christian Sørensen, Pigen, Ciilie Nissine Friis, Søren Christiansen, Varho 7. maj Varho, 33 år N. Lourup, 23 år Søren Hansen, Lourup 5. Ungkarl, Peter Christian Jensen, Pigen, Karen Nielsen, Jep Jensen, Ilsted 18. juni Ilsted, 34 år Aiche, 24 år Jørgen Nielsen, Aiche 6. Ungkarl, Peter Hansen Schmidt Pigen, Marie Johansen, Jens Marius Nielsen, Faanager Jens Peter Christensen, S. Gjørding 28. august Toftlund sogn, 26 år Feuling sogn, 26 år 7. Ungkarl, Peter Andersen, Pigen Christine Kau Jens Christensen, Bøel. m.f.p. 12. februar Egvad sogn, Slesvig, 27 år Rødding sogn, Slesvig, 28 år Hans Madsen, Bøel, m.f.p Ungkarl, Mads Sørensen, Pigen, Ingeborg Margrethe Christensen, Niels Sørensen 9. juli Heirskov, 38 år Sejstrup, 32 år Christen Sørensen 2. Ungkarl, Niels Jensen, Pigen, Ane Marie Michelsen Sønderup, Jeppe Jensen, Ilsted 7. august Ilsted, 26 år Lintrup sogn, 23 år Jens Jepsen, Ilsted 3. Ungkarl, Jokum Petersen, Pigen, Magdalene Sofie Nielsen, Jørgen Nielsen, Aiche 2. november Skrave sogn, 24 år Aiche, 29 år Anders Petersen, N. Bøel 4. Ungkarl, Hans Christian Petersen, Pigen, Christine Ibsen, Peter Hansen, S. Gjørding

19 6. november S. Gjørding, 25 år Darum sogn, 24 år Christian M. Christensen, S. Gjørding 5. Ungkarl, Mathias Nielsen, Pigen, Karen Margrethe Sørensen, Jacob Peter Junker, S. Lourup 7. december Skanderup, 32 år S. Lourup, 38 år H.F.D. Koch, S. Lourup 6. Ungkarl, Andreas Sørensen, Pigen, Kirsten Marie Frandsen, Søren Christian Nielsen, Starup 27. december Gjørding sogn, 22 år Jerne sogn, 21 år Christen Christoffersen, Starup Corpulered No. og Dato Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder, Forlovere 1870 Håndtering, Opholdsted Håndtering, Opholdsted 1. Ungkarl; Morten Madsen Enken, Ane Margrethe Nielsen Hans Madsen, S. Bøel, m.f.p. 29. april Gjørding sogn, 33 år Bjerndrup, 35 år, 2. ægteskab Mathias Mortensen, Faaborg sogn 2. Enkemand, Jeppe Jensen Pigen, Johanne Jensen Jens Mathisen, Aike, m.f.p. 2. maj Aastrup sogn, 36 år, 2. ægteskab Aiche, 33 år Niels Nielsen, N. Vejrup, m.f.p. 3. Ungkarl, Jes Peter Jessen Pigen, Mette Marie Otte Søren Hansen, Karshede 6. oktober S. Gjørding, 34 år S. Gjørding, 35 år Thomas Petersen, S. Gjørding 4. Gmd. Enkemand, Truels Mathisen Pigen, Karen Marie Hansen J. Juulsen, Ilsted 22. oktober Ilsted, 62 år, 2. ægteskab Gjørding, 33 år Hans Sørensen, Gjørding, m.f.p Ungkarl Ludvig Frederik Schlosser Enken, Marie Christine Frederiksen Næve H.F.D. Kock 16. marts S. Lourup, 26 år Starup, 42 år, 2. ægteskab Johan Peetz 2. Ungkarl, Mads Madsen Buch Pigen, Ingeborg Nicoline Else Kathrine Ruhsgaard Peter Christian Bolding, Gjørding 5. april Vilstrup sogn, 31 ½ år Petersen, Gjørding, 25 år Thruels Lauridsen, Hohm 3. Ungkarl, Niels Hansen Laustsen Pigen, Marie Petrea Gantzel Lars Gantzel, Gjørding 11. april Aiche, 22 år N. Gjørding, 23 ½ år Laust Jepsen, Aiche 4. Ungkarl, Anders Gjørlef Andresen Pigen, Ane Poulsen Peter Mikkelsen Petersen, m.f.p. 25. marts Hessellund, 20 ½ år N. Bøel, 30 år Andreas Andresen, Hessellund 5. Ungkarl, Johannes Hansen Pigen, Anne Mette Petersen Peter Mikkelsen Petersen, m.f.p. 16. september Vejrup sogn, 23 år N. Høe, 33 år Hans Peter Christensen 6. Ungkarl, Herman Nielsen Hermansen Pigen, Christiane Christensen Christen Møller Christensen 15. september Gjørding sogn, 28 år Gjørding. 26 år Herman Nielsen, m.f.p. 7. Ungkarl, Jesper Nielsen Frederiksen Pigen, Karen Marie Møller Hansen Frederik Jespersen, N. Lourup 25. november N. Lourup, 24 ½ år Heierskov, 28 ½ år Hans Andresen, Heierskov, m.f.p. 8. Ungkarl, Frederik Johan Steffen Pigen, Maren Nielsen Jens Marius Nielsen, Faanager 11. november Starup, 40 år Faanager, 28 år Jeppe Feddersen, Starup

20 9. Ungkarl, Christian Jessen Bolding Pigen, Marie Frederikke Vilhemine Jørgensen Hans Christensen Aastrup, Starup 22. november Aastrup sogn, 21 år Kliplev, Slesvig, 23 år Jørgen Møller, Starup 10. Ungkarl, Peter Christian Jessen Pigen. Christiane Jensen Jens Mathisen, Aiche, m.f.p. 9. december Grimstrup sogn, 28 år Aiche, Gjørding sogn. 23 år N. Jessen, Soust 11. Ungkarl, Johannes Hjort Pigen, Karen Marie Hansen Chresten Hansen, Ilsted 9. december Vester Vedsted, 27 år Fjelstrup, Slesvig, 17 ½ år Jens P.J. Hjort, Vester Vedsted 12. Ungkarl, Niels Andresen Pigen, Ane Marie Møller Hansen Andreas Nielsen, Føvling sogn 7. december Føvling sogn, 24 år Heierskov, 21 år Hans Andresen, Heierskov, m.f.p. 13. Ungkarl, Jens Pedersen Pigen, Maren Christensen Hans Andresen, Heierskov, m.f.p. 7. februar 1872 Faanager, 23 ½ år Faaborg sogn, 22 år Simon Jepsen, Faanager, m.f.p Ungkarl, Kristian Peter Nielsen Pigen, Ane Kristine Egertsen Christen Egertsen, Varho 15. marts Lintrup sogn, 22 ½ år N. Lourup, 31 ½ år Ole Egertsen, N. Lourup 2. Ungkarl Christen Nielsen Pigen, Marie Katrine Vestergaard Anders Petersen, S. Bøel 28. februar S. Bøel, 33 år Spandet sogn, 20 år Jens Christensen, S Bøel 3. Ungkarl, Anton Kristian Knudsen Pigen, Dorthea Sørensen Gmd. Peter Jepsen, S. Vejrup 20. april S. Vejrup, 32 år Faanager, 22 år Søren Christensen, Faanager 4. Ungkarl, Henrik Vilhelm Edvard Holtz Pigen, Marie Kathrine Augusta Bojsen Hans Christian Jensen, S. Lourup 24. august Ratreborg, Lauenborg, 36 år S. Lourup, 25 år Henning Bojsen,??? 5. Ungkarl, Nis Sørensen Pigen, Jensine Hansen Søren Sørensen, Lintrup sogn 7. november Lintrup sogn, 23 år S. Gjørding, 26 år Truels Gram, Ilsted 6. Ungkarl, Jens Severin Andreas Lytken Pigen, Mette Marie Laustsen Andreas P. Lytken, Vejrup 19. oktober S. Vejrup, 36 år N. Lourup, 28 år Laust Hansen, N. Lourup 7. Ungkarl, Christen Nielsen Pigen, Birthe Kirstine Petersen Peter Nielsen, Ilsted 12. december Lindknud sogn, 32 år Ilsted, 28 år F. P. Jensen, Ilsted 8. Ungkarl, Søren Petersen Pigen, Mette Kirstine Klausen Niels Chr. Nielsen, Ilsted 27. december Marslev sogn, Fyn, 29 år Gjørding sogn, 28 ½ år A. F. Oldenburg Enkemand, Kristian Jensen Brandt Pigen, Kirsten Jakobsen Augustinus Jakobsen, Varho 1. februar Vejrup, 55 år, 3. ægteskab Gjørding, 38 år Anders Petersen Brandt, Vejrup 2. Ungkarl, Hans Petersen Pigen, Ane Sørensen Hans Hansen, Ilsted 13. februar Næsbjerg sogn, 31 år Gjørding sogn, 24 år Jens Sørensen, Ilsted 3. Enkemand, Henrik Otto Paash Pigen, Dorthea Marie Frederikke Møller Johan Frederik Julius Mathisen, m.f.p. 9. april Varho, 33 år, 2. ægteskab Reisby Pastorat, Slesvig, 30 år Ludvig Frederich Slosser, begge af Starup 4. Ungkarl, Peter Petersen Gejl Pigen, Johanne Kristensen Kjær Kristen Kjær, Tange 20. juni Tange, 30 år Tange, 24 år Jes Holst, Tange

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner-

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner- NAVNEREGISTER Registret omfatter to dele: Et Navneregister med samtlige personnavne, nævnt i tekst og noter, herunder uidentificerede initialer, og et Kunstner- og (s. 3683). Dog er følgende ikke medtaget:

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser Christen Jensen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1787 Aggersborg 1 Christen Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1741 Aggersborg 1 Jens Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1750 Aggersborg 1 Peder Pedersen

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Hovedbog over fattigunderstøttelse i Grønbæk-Svostrup Kommune 1896-1908. Navn Fornavn Note Sted Side Carl Johan Andersens

Hovedbog over fattigunderstøttelse i Grønbæk-Svostrup Kommune 1896-1908. Navn Fornavn Note Sted Side Carl Johan Andersens Side 98-99 eksisterer ikke. Skrivefejl ved sidenummerering. Andersen Carl Johan Andersens 90 enke Andersen Niels Lykke Andersens 125 enke Andersen Anders Rasmus Skrædder 108 Andersen Anders Theodor Retarderet

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010

RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010 RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010 Klasse: Drenge U11 Plc. Start Nr. Navn Alder Klub/Sponsor Lap 1 Lap 2 Total 1 30 Mikkel Bertelsen 10 Herning Cykelklub 16:53,9 17:00,2 00:33:54,09 IIG

Læs mere

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup Fortegnelse på dem som er copulerede (Viede) i Egen kirke fra 1734 til 1813 Renskrevet af Astrid Thorsen, Guderup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup (dec 2014) Anno 1734. trolovede viede viede 29.01.

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Register til Taxationsprotokol til Brandforsikring for Hvetbo Herred 1801 til 1844. Opslagsnumre henviser til numrene i taxationsprotokollen 1801 til

Register til Taxationsprotokol til Brandforsikring for Hvetbo Herred 1801 til 1844. Opslagsnumre henviser til numrene i taxationsprotokollen 1801 til Register til Taxationsprotokol til Brandforsikring for Hvetbo Herred 1801 til 1844. Opslagsnumre henviser til numrene i taxationsprotokollen 1801 til 1844 for brandforsikring på internettet under Statens

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

5 Mette Kj. Lund Enke Formue husmoder Ødum Sogn Randers Amt. 1883 23-aug 1851 Ødum

5 Mette Kj. Lund Enke Formue husmoder Ødum Sogn Randers Amt. 1883 23-aug 1851 Ødum KIPnr C0452 Husstands/familienr. Kildenavn Civilstand Kildeerhverv Stilling_i_husstanden Kildefødested Flyttet til kommunen Født kildedato Fødeår Sidste bopæl/oph.sted Matrikel 1 Jens Jensen Filt Gift

Læs mere