Spritstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spritstrategi 2011-13"

Transkript

1 Spritstrategi Udarbejdet af arbejdsgruppen for sprit, der består af: Winnie Lund, Vejcenter Syddanmark Andreas Bryld Hansen, Syd- og Sønderjyllands Politi Peter Stryhn, Midt- og Vestsjællands Politi Ruth Møgelvang, Holbæk kommune Anders Malmby, Byens Trafikråd Maj-Britt Tinglev, Rudersdal Kommune Pia Langhoff, Odense Kommune Pernille Ehlers, Rådet for Sikker Trafik Michelle Lykke Laviolette, Rådet for Sikker trafik 1

2 Indhold Indledning... 3 Tidligere kampagner og strategi Baggrund... 4 Forundersøgelse... 5 Målgrupper... 5 De årige... 5 Alkoholafhængige versus almindelige forbrugere... 6 Omgivelserne... 6 Chancebilisten og vanekøreren... 6 Provinsen, natten, weekenden... 7 Målgrupper kort fortalt... 7 Kommunikationsstrategi... 8 Budskab nr. 1: Få afklaret i starten af festen, hvem der kører hjem?... 8 Budskab nr. 2: Omgivelserne kan støtte chaufføren... 9 Budskab nr. 3: Stop efter Holdnings-, handlings- og vidensmål... 9 Samarbejdspartnere Kommunernes og vejcentrenes rolle Politiets rolle Rådet for Sikker Trafiks rolle Netværk Andre tiltag Screeningsalkometre Evidensalkometre Alkolås Øget kontrol Lavere promillegrænser Alkohol- og Trafikkurser Hårdere straffe Frakendelse af kørekortet Systematisk tilbud om behandling til spritbilister med alkoholafhængighed Trafikpolitik i virksomheder Bilagsoversigt

3 Indledning Spritkørsel er stadig et stort problem i trafikken. I hver 6. dødsulykke i trafikken er der en spritbilist indblandet. En del af de ulykker kan forhindres med adfærdsændrende og holdningsbearbejdende kampagner. Denne strategi for fælles landsdækkende spritkampagner fastlægger retning for de kommende tre års fælles kampagneindsats og beskriver væsentlige indsigter og problemstillinger omkring spritkørsel i bil. Valgene i strategien er baseret på erfaringer og evalueringer fra de seneste års fælles kampagner og nye forundersøgelser. I de kommende tre år skal indsatsen mod spritkørsel rettes mod en klart defineret målgruppe. Målgrupper er mænd i alderen år, der primært bor i provinsen. De er chancebilister eller vanekørere, men ikke alkoholafhængige. De kører spritkørsel i aften- og nattetimerne i weekenden. Hertil kommer alle omgivelserne til denne målgruppe, som er familie, venner, kolleger mm, som han er til en eller anden form for social sammenkomst med. Der skal endnu mere fokus på situationen i begyndelse af festen, dvs. på det tidspunkt, hvor man skal beslutte, om man vil køre eller ej. Der skal altså fokus på, at omgivelserne støtter chaufføren og er med til at forhindre, at der opstår en situation, hvor der er behov for at gribe ind. Tidligere kampagner og strategi Denne strategi bygger videre på spritstrategien for , som kort fortalt har haft til formål at omsætte viden og holdning til handling. Folk ved godt, at spritkørsel er farlig og tager stor afstand fra det. Alligevel er der mange, der kører spritkørsel og mange, der undlader at gribe ind over for spritkørsel. Strategien for de foregående tre år har haft til formål at aktivere omgivelserne til potentielle spritbilister til aktivt at sige noget/gribe ind, inden spritkørslen finder sted. Selv om spritkørsel bliver betragtet som socialt uacceptabelt og meget pinligt, så viste vores undersøgelser, at der er et meget stort tabu forbundet med at påtale andres alkoholindtag. Dette afholder mange mennesker fra at sige noget til spritbilisten, selv om de godt ved, at de burde forhindre ham i at køre. Hvor svært det føles at gribe ind afhænger af, hvor meget den anden har drukket, samt hvor godt man kender vedkommende: Hvis en person er meget fuld, er det ikke pinligt eller svært at gribe ind. Men hvis man er det mindste i tvivl, om en anden er i stand til at køre, er det let at finde undskyldninger for sig selv og sværest at gribe ind. Jo bedre man kender personen, jo mere tilbøjelig er man til at gribe ind. Og omvendt: jo mindre man kender personen, jo mindre tilbøjelig er man til at gribe ind. Målgruppens værste frygt er: Jeg kunne have stoppet spritbilisten, men jeg gjorde det ikke. Han kørte en uskyldig ihjel. Dette blev udgangspunktet for kampagnens tv-spots, hvor situationen blev vendt på hovedet, og det gennem en genkendelig hverdagssituation blev demonstreret, at man kan forhindre spritbilisten i at køre ved at stille et simpelt spørgsmål; og dermed forhindre ulykken i at ske. Formålet med strategien var, at: 3

4 sætte fokus på den sociale situation inden spritkørslen finder sted og bearbejde de sociale barrierer for indgriben gøre det mere legitimt og markant mere udbredt at gribe ind over for potentielle spritbilister også i tvivlstilfælde ændre opfattelsen af spritkørsel til også at omfatte kørsel med lidt for meget i blodet Kampagnen er blevet evalueret gennem alle 3 år, og resultatet viser, at strategien er holdbar og værd at bygge videre på. Budskabet er blevet godt modtaget, kampagneelementer er vurderet positivt, og kampagnen har skærpet folks opmærksomhed på, om andre er på vej til at køre, selvom de har drukket for meget. For ca. hver 4. i målgruppen har kampagnen fået dem til at gribe aktivt ind overfor en spritbilist. 1 Kommunikationskanalerne, som har været benyttet er: tv-spots, radio-spots, presse (kampagnen har fået meget stor pressedækning i 2009 og 2010), facebook-app (pt personer har downloadet vores app.), outdoor og events. Målgruppen har været defineret meget bredt måske for bredt. I de kommende tre år skal indsatsen mod spritkørsel videreudvikles og rettes mod en snævrere defineret målgruppe. Der skal endnu mere fokus på situationen i begyndelse af festen, dvs. på det tidspunkt, hvor man skal beslutte, om man vil køre eller ej. Der skal altså fokus på at forhindre, at der opstår en situation, hvor der er behov for at gribe ind. Baggrund Ligesom resten af trafikulykkerne er spritulykkerne reduceret de sidste mange år. Alkohol er dog stadigvæk en af de største dræbere i trafikken. Hver 4. dræbte i trafikken dør i en ulykke, hvor alkohol er en faktor (alle trafikanttyper: fodgængere, cyklister, knallertkørere, bilister mm). Hver 6. dør i en ulykke med en spritbilist altså hvor det er bilisten, der er beruset. Hver 7. personskade i Danmark sker i uheld med en påvirket trafikant. I gennemsnit bliver ca taget i spirituskørsel om året, heraf ca i forbindelse med trafikulykker. I 2009 døde 75 personer i en spritulykke, mens 421 kom alvorligt til skade. Således står vi over for en positiv udvikling, som dog stadig er et stykke fra at opnå det langsigtede mål i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, der er at reducere antallet af dræbte og alvorligt kvæstede i spritulykker med 40 pct. i 2012 i forhold til Det svarer til en reduktion af dræbte fra 85 til 51 og en reduktion af alvorligt til skadekommende fra 458 til 275 i Samler man vigtige informationer fra spritulykkernes statistik, finder man følgende nøgletal: 9 ud af 10 spritbilister er mænd. Spritulykker sker oftest fredag, lørdag og søndag. Det er en tendens, der ikke ses i andre trafikulykker. Der sker flest spritulykker om sommeren. Det samme mønster gør sig gældende for andre typer af ulykker. De fleste spritulykker er eneulykker. Det gælder ikke for andre typer af trafikulykker. Der er flest unge og midaldrende spritbilister. De forskellige grafer og tal kan nærstuderes i bilag 2. 1 Læs mere i Evaluering af spritkampagnen Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist, Epinion 2010, bilag 1. 4

5 Forundersøgelse Arbejdsgruppen har som led i strategiarbejdet igangsat en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse via nettet (oktober 2010) for at dykke dybere ned i danskernes alkoholvaner. En mere udtømmende beskrivelse af undersøgelsens resultater fås i bilag 3. Her beskrives kort de konklusioner, vi har hæftet os mest ved: Alkohol har en fremtrædende social funktion. Der er tilsyneladende et meget stærkt og naturligt link mellem hyggeligt/festligt samvær og alkohol. Man drikker for at understrege det gode samvær og begivenheden. Hvad betyder det for dem, der vælger ikke at drikke? Når de siger nej tak til alkohol, siger de indirekte også nej tak til den gode stemning og til at fejre begivenhed på bedste eller i hvert fald mest forventede facon. Social flertalsmisforståelse om forventninger mellem gæster og vært. Undersøgelsen peger på en tendens til, at man som vært serverer alkohol, fordi man tror, at gæsterne gerne vil drikke det, og at man som gæst drikker det, fordi man oplever, at værten har gjort meget ud af det, eller på anden måde fremviser glæde ved, at man drikker det. Nydelsen er i centrum. Der bliver generelt gjort langt mere ud af vinen (som serveres og nydes med god mad) end de ikke-alkoholiske drikkevarer. Hermed bliver vinen kategoriseret som noget man i høj grad nyder. Det smager godt og er udvalgt særligt til maden. Dette gør det sværere at sige nej tak til vinen. Drikkepres som betydningsfuld faktor. En tredjedel af danskerne oplever, at det er nødvendigt at begrunde det, når de siger nej tak til alkohol. Samtidigt viser undersøgelsen en signifikant sammenhæng mellem drikkepres og spritkørsel. Sunde/lækre alternativer kan være en del af løsningen. Knap en tredjedel af de adspurgte tilkendegiver, at de ville være mere tilbøjelige til at fravælge alkoholen, hvis der blev gjort noget mere ud af alternativet, så de ikke-alkoholiske drikke var lækre og indbydende. Kørsel som hyppigste begrundelse. At man skal køre i bil fremgår som den mest brugte begrundelse for ikke at drikke alkohol (80 %). Det siger noget om, at der generelt er stor respekt for, at man ikke blander alkohol og kørsel. Målgrupper De årige Der er ingen tvivl om, at de unge mænd mellem 18 og 24 år fylder relativt meget i ulykkesbilledet. Men da de er målgruppe for en anden fælles indsats, koncentrerer vi os om dem på 25 år og opefter. Ifølge statistikken over de seneste år er der færre ulykker blandt de ældre (fra 45 og op), hvorfor arbejdsgruppen vælger at fokusere indsatsen på de årige. Det kan vi tillade os, fordi den ældre målgruppe sagtens vil kunne støde på kampagnen og identificere sig med den, selvom de ikke er den primære målgruppe. Går man derimod den modsatte vej og designer kampagnen til den ældre målgruppe, risikerer man i højere grad, at dem under 45 år falder fra. En anden årsag, til at netop denne gruppe er interessant at arbejde med, er, at de stadig har hjemmeboende børn, som meget vel kan tænkes at være i den alder, hvor alkohol inden for en kort årrække bliver et følsomt tema, som forældrene skal tage stilling til sammen med de unge. Således henvender vi os til en målgruppe, der har et stærkt incitament til at fungere som en fornuftig rollemodel. 5

6 Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at forældrenes holdning til alkohol har en afsmittende effekt på deres børn. Jo mere afslappet forældrene tager det, jo mere drikker deres børn, mens en mere stringent holdning fra forældrenes side rent faktisk virker efter hensigten, så børnenes alkoholforbrug bliver mindre. Dette er en god sideeffekt. Alkoholafhængige versus almindelige forbrugere Arbejdsgruppen har valgt at fokusere kampagneindsatsen over for den målgruppe, som vi mener, vi kan nå gennem kommunikation. For de spritbilister, der er alkoholafhængige, har kampagnekommunikation sandsynligvis kun meget ringe effekt, da de har mange andre altoverskyggende problemer end spritkørsel. Til gengæld er der en lang række tiltag, man kan gøre for at mindske antallet af spritulykker blandt de alkoholafhængige. Disse tiltag er af mere lovmæssig karakter og bliver beskrevet i afsnittet andre tiltag sidst i strategien. Omgivelserne Strategien lægger sig tæt op af de seneste års succes med at tale til både spritbilisten selv og dennes netværk og omgivelser. Således kommer vi til at arbejde videre med tanken om, at alle skal tage et ansvar for, om nogen i et selskab kører berusede hjem. Vi vil tale til både værten og gæsterne i selskabet. Værten kan gøre en forskel ved fra start af at spørge, hvem der kører hjem (medmindre værten har sørget for overnatning) og sørge for at chaufføren får tilbudt et alternativ til den gode vin (eller velkomstdrink), der er lige så spændende som vinen. På den måde er værten med til at gøre det lettere for chaufføren at sige nej tak til alkohol, idet chaufføren oplever, at der er et godt og gangbart alternativ til alkoholen, som i samme grad som alkoholen understreger begivenheden, hyggen og den gode mad. Gæsterne kan ligeledes gøre deres for ikke at stemple chaufføren som kedelig, fordi han ikke drikker alkohol. Chancebilisten og vanekøreren I 2007 foretog arbejdsgruppen en række kvalitative interviews med kursister og undervisere på AT-kurser (Alkohol og Trafikkurser). Formålet var at blive klogere på de forskellige typer af spritbilister, der er blandt dem, der ikke er alkoholafhængige. Det endte ud i en beskrivelse af tre typer spritbilister, der som regel er en mand: chancebilisterne, vanekørerne og dagenderpå-bilisterne. Chancebilisterne er, som navnet indikerer, de spritbilister, som en sjælden gang imellem forsøger at snige en brandert hjem, fordi de oplever, at der ikke er andre alternativer, og fordi de ikke finder risikoen for at blive taget af politiet (eller at køre galt) for stor nok til at lade være. De ved godt, at det er forkert, men de tager alligevel chancen og kører typisk af små veje for at undgå kontrol. Når de kører spritkørsel, er det oftest efter en mere spontan social sammenkomst, hvor det ikke på forhånd var planlagt, at de skulle drikke alkohol. Vanekørerne er de spritbilister, der gentagne gange kører spritkørsel, fordi de oplever at slippe godt fra det gang på gang. Erfaringen siger dem, at de har kontrol over situationen, fordi de aldrig eller sjældent kommer galt af sted. Og da de heller aldrig møder politiet på deres vej hjem, ligger det lige for at køre hjem, selvom man måske har haft en lidt våd aften. De oplever selv, at de har kontrol over situationen og stoler fuldt og fast på deres egen dømmekraft af deres tilstand og evner som bilist. Dagen-derpå-bilisterne er naturligvis de bilister, der i princippet gør alt det rigtige. De kører ikke berusede hjem efter festen, men planlægger et alternativ som fx at overnatte på stedet eller tage en taxa hjem. Alligevel kommer de til at køre spritkørsel, når de fx skal hjem næste morgen eller har andre gøremål dagen efter, hvor de kører bil og tror, at de er blevet ædru. Deres problem er, at de er længere tid om at forbrænde alkoholen, end de havde regnet med. 6

7 Denne gruppe fylder ikke så meget i ulykkesstatistikken, hvorfor de ikke vil være hovedfokus i strategien. Provinsen, natten, weekenden Fælles for størstedelen af spritulykkerne er, at de sker i provinsen, hvor den offentlige transport ikke er så udbredt som i byerne. Hertil kommer, at de fleste ulykker sker fredag og lørdag aften og natten til lørdag og søndag. Denne viden kan være med til at skærpe vores indsats geografisk og situationelt. Målgrupper kort fortalt Alt i alt har vi altså at gøre med en målgruppe, der er: mand år bor i provinsen chancebilist eller vanekører kører spritkørsel i aften- og nattetimerne i weekenden og som ikke er alkoholafhængig. Hertil kommer alle personerne, der er sammen med denne målgruppe, og som i princippet kan være hvem som helst. De vigtigste er dem i omgivelserne, der kender den potentielle spritbilist og derfor har mindre svært ved at gribe ind, end hvis det er en helt fremmed. Der er altså tale om: familie, venner, kolleger mm, som den potentielle spritbilist er til en eller anden form for social sammenkomst med. De to typer af målgrupper (den potentielle spritbilist og hans omgivelser) er lige vigtige for kampagnen. Men vi skal være opmærksomme på, at der kan være en stor udfordring i at bede omgivelserne om at gribe ind, hvis de har samme holdning til spritkørsel som spritbilisten selv. Kampagnen henvender sig ikke til de spritbilister, der er alkoholafhængige. Indsatsen mod de alkoholafhængige ligger hos andre aktører (kommuner, politi, domstole m.fl.). Målgrupper Den potentielle spritbilist Omgivelserne Dagen derpå bilisten Chancebilisten Venner Familie Vanekøreren Kolleger 7

8 Sprit Alle Nøgletal fra ulykkestatistikken: Der er flest unge og midaldrende spritbilister. De årige er svagt overrepræsenteret i spritulykkerne. Se bilag 2 for mere information. Kommunikationsstrategi Arbejdsgruppen vil sammen med det valgte bureau udarbejde en mere detaljeret kommunikationsstrategi, hvor kanaler, medier, koncept, payoff med mere vil blive specificeret yderligere. Følgende er de mere overordnede tanker, vi har gjort os om blandt andet mål, tilgang og budskab: Budskab nr. 1: Få afklaret i starten af festen, hvem der kører hjem? Evalueringerne af de sidste tre års spritkampagne viser, at vi er på vej i den rigtige retning. Godt nok er det selvrapporteret, hvorfor man ikke blindt kan stole på det, men alligevel siger hver 4. i målgruppen, at kampagnen har fået dem til at gribe ind overfor en spritbilist. Det spor vil vi gerne forfølge endnu mere. Vi vil med andre ord stadigvæk have folk til at tage medansvar for hinanden og blande sig i andres drikke- og kørevaner. Men hvor der de sidste tre år har været størst fokus på det at turde stoppe en spritbilist, der mere eller mindre allerede er på vej ud i bilen med nøglen i hånden, så vil vi i år trække beslutningen frem til festens start. Det er et kæmpe tabu for mange at bryde ind, når først man er nået til at skulle hjem. Idet man spørger, føler man, at man er med til at umyndiggøre personen. Man sår tvivl om vedkommendes selvkontrol, ligesom vedkommendes manglende evne til at vurdere egne køreegenskaber og tage ansvar på sig selv og andre bliver udstillet. Det er ikke en rar situation for nogen af parterne. Og risikoen er da også, at man ved den mindste tvivl lader tvivlen komme chaufføren til gode ved at undlade at bryde ind. Fordelen, ved at man får talt om det i starten af festen, er desuden, at det bliver lidt lettere at bringe emnet på banen igen senere på aftenen, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt. Derfor skal vi have folk til at sætte ind og blande sig meget tidligere så man ikke behøver at sidde og tænke på, hvor meget vedkommende egentlig har drukket, og hvor meget han nu kan tåle, og hvor påvirket han egentlig er. Kampagnen skal hjælpe med til at gøre det mere naturligt for både vært og gæst at få afklaret, hvem der kører hjem, inden man skænker/drikker det første glas. Man kan sige, at vi rykker sandhedens øjeblik op til starten af festen. Dette er budskab nr. 1. 8

9 Budskab nr. 2: Omgivelserne kan støtte chaufføren Første skridt er altså at afklare, hvem der kører hjem. Andet skridt er så at sørge for, at chaufføren holder sig ædru. I sidste ende er det kun chaufføren selv, som kan sørge for det. Men omgivelserne kan igen gøre deres for at støtte ham eller hende i valget. Her kommer drikkepresset ind i billedet. Vores forundersøgelser peger som tidligere beskrevet på en tydelig sammenhæng mellem det at man oplever, at man er nødt til at begrunde, hvorfor man takker nej til alkohol, og så risikoen for eventuelt at ende som spritbilist. Derfor skal kampagnens budskab nr. 2 være, at alle kan være med til at bakke op om chaufførens beslutning gennem hele festen både ved at undlade drikkepres og ved at servere lækre alkoholfri alternativer. Nydelsesaspektet og det sociale ved at drikke får altså betydning for kampagnens budskab og handlingsmål. Vores forundersøgelse indikerer som sagt, at tre ud af 10 vil være mere tilbøjelige til at fravælge alkoholen, hvis alternativerne er lækre. Ligesom forundersøgelsen viser, at det sociale og det hyggelige ved at drikke alkohol er meget stærkt. Derfor skal kampagnen arbejde for, at man som vært bliver bedre til at tænke på chaufføren, når man vælger drikkevarer. I stedet for kun at servere en lækker og dyr vin, der er særligt udvalgt til de forskellige retter, skal vi have værten til i lige så høj grad at servere gode drikkevarer uden alkohol til dem, der skal køre hjem. Her kan vi være heldige at ride med på en allerede så småt etableret sundhedsbølge. På Restaurant Noma kan man fx vælge en vandmenu, hvor man i stedet for vin får lov at smage forskellige typer af vand fra forskellige lande. Problemet for chaufføren er ofte, at han ved at sige nej til alkohol, samtidigt siger nej til det sociale, som alkoholen er centrum for. Men hvis der er gjort lige så meget ud af de ikkealkoholiske drikke, bliver det måske lettere at være med til at fejre begivenheden, selvom man ikke drikker alkohol. Den lunkne cola fra kassen eller den klorholdige postevand skal med andre ord skiftes ud til andre mere velovervejede drikkevarer, der ikke kun er for børn, og som smager godt til maden. Budskab nr. 3: Stop efter 1 En anden stor udfordring ved spritkørsel er, at folk generelt undervurderer, hvor lang tid de er om at forbrænde alkohol. Det vil sige, at de risikerer at drikke mere, end de kan tåle og kører spritkørsel uden at vide det. I stedet har vi i dag en promille på 0,5, som flere forsøger at gradbøje og regne på ud fra kendte faktorer som køn, vægt og højde. Det kan ikke betale sig. Og din evne til at vurdere og udregne egne køreevner svinder, for hver genstand du indtager. Vores anbefaling i kampagnen og budskab nr. 3 vil derfor klart være, at man ikke skal forsøge at regne på, hvor meget man kan tåle, før man kører hjem. Man risikerer at drikke til grænsen og sætte sig ind i bilen, mens promillen er på vej op. I stedet ville det være langt lettere og mere forsvarligt, hvis man automatisk stoppede efter én genstand, når man skulle køre hjem. Så er der ikke så meget at spekulere på. Holdnings-, handlings- og vidensmål Kampagnens handlingsmål kan ses som en tre-trinsraket: 1. Afklaring: Hvem kører hjem? (Skal ske inden festen begynder). 2. Beslutning: Stop efter 1 genstand (Det er en arbejdstitel, som ikke i sin endelige form skal ligne Sundhedsstyrelsens budskab om at stoppe før fem så meget for ikke gøre forvirringen total). 3. Tænk på at servere det lækre alternativ til den gode vin (Man er ikke uden for, man er stadigvæk med til at fejre begivenheden, selvom man ikke drikker alkohol). Det behøver ikke at være en nitte at skulle sige nej tak. Holdningsmål: 9

10 Det er helt i orden at stoppe efter en genstand eller helt at sige fra, når man skal køre hjem. Vidensmål: Arbejdsgruppen vurderer, at målgruppen allerede har tilstrækkelig viden om, at spritkørsel er farlig. Der er ikke tale om en informationskampagne, men en adfærdsændrende kampagne. Derfor har vi heller ikke defineret et konkret og målbart vidensmål. Samarbejdspartnere Kampagnens afsendere er: De seks Regionale Færdselssikkerhedsudvalg (FSU) Kommunerne i Danmark Politiet Rådet for Sikker Trafik Kommunernes og vejcentrenes rolle Arbejdsgruppen vil arbejde på, at spritkampagnen bliver lokalt integreret, og at kommuner og FSU er deltager med lokale regionale tiltag overfor egne borgere. Det kan være annoncer til lokalmedier, busbagsider til regionale rutebiler, vejkantplakater, postkort, happenings rundt omkring i landet mm. Politiets rolle Politiet har en meget vigtig rolle; nemlig at støtte op om kampagnen med spritkontrol i kampagneperioden. Vi ved fra flere undersøgelser gennem årene, at det er ekstremt vigtigt, at målgruppen oplever en risiko for at blive taget af politiet. Kontrol er således et af de mest effektive midler til at mindske antallet af spritulykker, og frygten for at blive taget af politiet overskygger for de allerfleste frygten for at komme ud for en ulykke. Arbejdsgruppen vil arbejde for at politiet gennemfører 1-2 kontroluger hvert år i kampagneperioden, da vi ved, at kontrol har stor effekt. Rådet for Sikker Trafiks rolle Rådet for Sikker Trafik er tovholder på kampagnen og dermed ansvarlig for at drive den daglige udvikling og briefe det kreative bureau mm. Herudover vil Rådet for Sikker Trafik arbejde med at fortælle historier til pressen, så der løbende er fokus på sprit i medierne, der kan hjælpe med at udbrede befolkningens kendskab og viden på området. Rådet for Sikker Trafik vil også have fokus på den frivillige brug af alkolås, ligesom Rådet indsamler erfaringer fra andre lande, der for eksempel har sænket promillegrænsen eller udarbejdet nye love om alkolås. Netværk Arbejdsgruppen vil arbejde på at få kampagnen udbredt til de oplagte steder, hvor folk mødes, drikker og kører hjem. Det betyder, at vi vil forsøge at få en dialog med brancheforeninger som HORESTA og DRC eller at køre nogle pilotprojekter med udvalgte barer og restauranter, hvor kokken/bartenderen fx udvikler særlige ikke-alkoholiske drikkevarer, der kan nydes på samme måde, som man nyder en vinmenu eller en cocktail altså en slags drivers choice. Således forfølger vi strategien, om at der skal være et spændende alternativ til chaufføren, og at det er lige så nøje udvalgt til maden som vinen. Det kunne også blive aktuelt at indlede et tværfagligt samarbejde mellem en anerkendt kok og detailhandlen; fx Netto, som Rådet for Sikker trafik allerede har et samarbejde med på andre områder end sprit. Her kunne man uddele gratis opskrifter på gode ikke-alkoholiske drikke og samtidigt beskrive, hvilke opskrifter der går godt til hvilken type mad. Ligesom når der bag på vinen står, at den er god til fjerkræ eller lette retter osv. Netto har et samarbejde med Løgismose, som kunne være en interessant medspiller i denne her sammenhæng. 10

11 På samme måde kunne man måske få en af kokkene i Go Morgen Danmark til at lave et tema om ikke-alkoholiske drikke, og igen hvad der går godt med hvilken type mad. En anden interessant samarbejdspartner kunne være en stor alkoholproducent eller brancheforeninger som Bryggeriforeningen eller producenter af læskedrikke/energidrikke. Ligeledes kunne det være hensigtsmæssigt at samarbejde med Dansk Campingunion, som også har fat i en del af målgruppen. Fx kender vi allerede til en campingplads, der har en alkolås på sin bom, så hvis chaufføren har drukket, kan han ikke få bommen op. Festivaler, byfester, koncertsteder kunne også være en mulighed, men det kommer dog an på målgruppen. Et helt andet netværk, som vi helt sikkert skal have aktiveret, er de knap personer, der har downloadet applikationen (Jeg spø r tør du?) på Facebook. Kampagnen kalder på en digital strategi, der udnytter den medvind budskabet har blandt mange danskere. Med de knap ambassadører har vi et glimrende udgangspunkt for at involvere på ny og lade dem sprede budskabet, uden at vi selv behøver at stå i den sædvanlige myndighedsafsenderrolle. Det er vigtigt, at den digitale strategi bliver indarbejdet i den overordnede kommunikationsstrategi, så den bliver en integreret del af kampagnen og ikke et appendiks. En sidste instans, der bør nævnes her, er Sundhedsstyrelsen, som vi vælger at betragte som en referencepartner. Vi vil løbende føre en dialog med Sundhedsstyrelsen, så vi sikrer, at vi i et eller andet omfang spiller sammen og koordinerer vores indsats. Andre tiltag Kommunikation og kampagner er blot én af mange metoder til at forebygge spritkørsel. Der er mange andre tiltag, der kan sættes/er sat i værk for at opnå målet om færre spritulykker nogle af dem er utvivlsomt mere effektive end kampagner. Men det ligger imidlertid uden for denne strategis råderum at arbejde med disse tiltag. I det følgende er en række af disse tiltag listet op med angivelse af eventuelle aktører. Screeningsalkometre Fra ca indførte politiet de såkalde screeningsalkometre. Det er et instrument, som bilisten puster i. Inden for ca. 3-5 sekunder er der svar på, om prøven er positiv eller negativ. Screeningsalkometret frasorterer meget hurtigt dem, der gerne må køre videre og viser, hvilke bilister der skal undersøges nærmere. Screeningsalkometrene har gjort politikontrollerne mere effektive, da politiet slipper for at skulle vurdere personligt, om der er behov for at bilisten puster i det almindelige alkometer (som viser den omtrentlige promille), hvilket er langt mere tidskrævende. Med screeningsalkometre kan politiet tjekke langt flere bilister på kortere tid end tidligere. Aktør: Politi. Evidensalkometre I 2007 blev der i loven åbnet op for at bruge udåndingsluften som bevis i sager om spirituskørsel. Tidligere var det udelukkende blodprøver, der kunne bruges. Promillegrænsen for udåndingsluft er 0,25 ml pr liter luft, hvilket ca. svarer til 0,5 promille i blodet. Pga. at udstyret er meget dyrt og derfor skulle i EU-udbud, var det først i 2010, at de første politikredse begyndte at bruge evidensalkometre. Med evidensalkometre undgår politiet at skulle have fat i en læge til at tage blodprøve på spritbilisterne. Politimanden kan selv udføre målingen, enten på politistationen eller i forbindelse med politikontrollen i en særlig stor personbil,og så har man resultatet med det samme. Evidensalkometre kan altså lette sagsgangen betydeligt, både tidsmæssigt og økonomisk. Aktør: Politi. 11

12 Alkolås Alkolås er en teknisk anordning i bilen, som forhindrer bilen i at starte, hvis føreren har drukket alkohol. Alkolåse kan bruges på to måder: 1. Alkolås kan være en frivillig installation i både private biler eller firmabiler/busser. Antallet af private alkolåse i Danmark er ukendt, men formodes at være meget lavt. Enkelte firmaer har gjort det til en politik at alle deres køretøjer skal have alkolås. 2. Alkolås kan være en del af sanktionen overfor spritbilister. I 2010 vedtog folketinget en lov, der gør det muligt at bruge alkolås overfor spritbilister. Loven er ikke trådt i kraft endnu (det gør den formodentlig i 2011), men der vil desværre gå mange år før man kan evaluere den danske model for alkolås og dermed effekt af loven. Aktør: Politi, domstole, private bilister, Rådet for Sikker Trafik og virksomheder Øget kontrol Kontrol er et godt redskab til at begrænse spritkørsel, men det er mere effektivt, hvis der samtidig bliver gjort opmærksom på kontrollen. Viden om øget kontrol har primært effekt på de førere, der er mindst påvirkede, da kontrollen kun har en marginal effekt på de trafikanter, som er alkoholafhængige. Aktør: Politi. Lavere promillegrænser Undersøgelser 2 peger på, at en sænkning af promillegrænsen fra 0,5 til 0,2 for yngre førere, uden en øget politikontrol, vil mindske de spiritusrelaterede ulykker med omkring 5 procent. En positiv effekt vil også være en reduktion i antallet af ulykker, hvor føreren har blandet stoffer og alkohol, da det er mest udbredt blandt unge. En generel sænkning af promillegrænsen kan tænkes at have en positiv effekt på de bilister, der kører "lejlighedsvis spritkørsel", da det kan motivere dem til helt at lade være med at drikke, inden de kører - eller drikke højst én genstand. Derimod vil en generel lavere promillegrænse ikke have effekt på de personer, der har et alkoholproblem og kører med relativt høje promiller. En generel sænkning af promillegrænsen vil i øvrigt kræve, at man tilsvarende øger politiets kontrol, hvis det rigtigt skal have en effekt, således at den objektive risiko for at blive opdaget er lige så stor som tidligere. Det viser undersøgelser fra Holland og Finland. Aktør: Folketinget. Alkohol- og Trafikkurser I 2005 blev det obligatorisk for spritbilister at gennemføre et Alkohol og Trafikkursus som et led i at forebygge tilbagefald. Evalueringerne af kurset har været meget positive, da andelen af tilbagefald blev reduceret kraftigt. I interviews gav mange af kursisterne udtryk for, at kurset gav dem ny viden om eksempelvis promilleberegning og forbrændingstider, hvilket fremhæves som en af de væsentligste faktorer for succesen med kurset. Aktør: Region, domstole. Hårdere straffe I 2005 blev straffen for spirituskørsel skærpet markant. Man får nu frataget kørekortet betinget eller ubetinget, første gang man bliver taget for spirituskørsel, og yngre førere bliver desuden straffet hårdere. Hvis man har haft kørekort i mindre end tre år, får man allerede frataget kørekortet ubetinget første gang, og man får det først tilbage efter bestået køreprøve 2 Insitute for Road Safety Research, Holland: 12

UNGE TRAFIKANTER. Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé

UNGE TRAFIKANTER. Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé UNGE TRAFIKANTER Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé Oktober 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Unge trafikanter, Amternes fællesprojekt SIDE 1.1. Baggrund og formål. 1 1.2. Projektets indhold og omfang...

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Hastighedsstrategi 2010 2012

Hastighedsstrategi 2010 2012 Dokumentet er senest opdateret i april 2010 Dokumentet er ikke endeligt! RESUMÉ Handling fører til holdning. Det er grundtanken bag fartstrategien fra 2010 frem. Det er således en strategi som skal aktivere

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 NG&RUS Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 Rapport over den første af to spørgeskemaundersøgelser på ungdomsuddannelserne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus Ungeprofilen:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

at sige stop. Jeg drak igennem, og det var der som regel altid nogle andre, der også gjorde. Dagen efter rystede vi selv og de andre lidt på hovedet

at sige stop. Jeg drak igennem, og det var der som regel altid nogle andre, der også gjorde. Dagen efter rystede vi selv og de andre lidt på hovedet 3 MIN EGEN HISTORIE Jeg oplever det egentlig ikke som et problem, jeg tænker over mere. Da min kone svarede sådan, blev jeg stolt. Pavestolt. For hun svarede på, hvordan hun så på mit forhold til alkohol,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere