CO SØFART Nummer 3 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Juni 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART Nummer 3 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Juni 2006"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 3 Juni 2006 Vil Metal Søfart og Dansk Sø-Restaurations Forening mon være villige til at overveje muligheden for at lave alternering inden for egne rækker - og på tværs af faggrænser? Det vil jeg håbe. Vi er under alle omstændigheder villige til at forhandle konstruktivt om den sag, siger Mads Kofod. Side 8 Problemet er at vi har lavet en konstruktion som vi vanskeligt kan pille ved, uden at der bliver ballade... Man kunne godt tænke sig tilføjelser til DISloven... Der er åbenlys risiko for store skader på naturen og for unødigt tab af menneskeliv. Forebyggelse og effektiv retshåndhævelse må samles i eet hus, placeret under Erhvervsministeriet og sammensat af hele Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsenet... Niels Sindal, side MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART

2 2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Telefon: Fax: CO-Søfart Formand Ole Philipsen Fag. sekr. Martin Nielsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Rejsesekr. Jannik Madsen Bogholder Vivi Puge Kontorass. Susanne Holmblad Kontorass. Lotte Dehn Kontorelev Barno Jensen adresser: (f.eks.: o.s.v.) Hjemmeside: DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: FTF-A (A-kasse) STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Ove Larsen Lotte Dehn Mail A-kasse: Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Jannik N. Madsen, red. Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eksemplarer. ISSN: Forsiden: Billeder fra Jannik N. Madsens rejseri, se rejsedagbog side 26. R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 5. juni 2006 Næste nummer: udkommer planlagt ca. 11. august 2006 på nettet (www.co-sea.dk) d. 6. august Stof til august-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 26. juli I N D H O L D Leder... 3 BornholmsTrafikken... 4 Søfartspolitiske ordførere, Niels Sindal 10 DANBJØRN i isen MS-internt Foto - Kgs. Nytorv 17. maj DSRF-internt Klip fra Jannik Madsens rejsedagbog Ingen nettolønninger til Norges Mønstrings-diagrammer Boganmeldelse Sikkerhedskurser til tiden Ferier og Albert Engström... 40

3 L E D E R Der bruges store ord til ros for den såkaldte Danske Model, blandt danske politikere og arbejdsgivere for tiden. Nøgleordet er Flexicurity. Arbejdsgiveren har stor fleksibilitet til at hyre og fyre lønmodtagere og disse er sikret gennem et dagpengesystem. I modellen indgår også at regeringen skal føre en aktiv beskæftigelsespolitik, til sikring af uddannelse og omskoling, så der altid er kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Omdrejningspunktet er tre ligeværdige partnere, nemlig stat, arbejdsgiverforeninger og overenskomstbærende fagforeninger. Det ser alt sammen rosenrødt ud. Desværre ser virkeligheden efterhånden noget anderledes ud. Den sikkerhed som dagpengeretten skal give til systemet, er igennem de sidste ca. 20 år blevet stadig udhulet. Skridt for skridt er der skruet på en lang række knapper som handler om sanktioner fremfor rettigheder, i form af karantæner, karénstid og generel udelukkelse fra dagpengeretten. Regeringen kalder det pisk og gulerod, men reelt er det rent pisk, - guleroden er der ikke mange der kan finde i dagens dagpengesystem. Samtidig er dagpengesatsen ude af trit med de omkostninger til husleje og andet, som er dagens virkelighed i Danmark, og for de stadig flere som ryger ud af dagpengesystemet erstattes dagpengene med et kontanthjælpssystem, som både er ydmygende opbygget og med ydelser som er pinligt fattigdomsskabende. Arbejdsgiverne giver i alle deres udtalelser og pressemeddelelser udtryk for at der er mangel på arbejdskraft i Danmark, noget enhver der kan læse ledighedstal kan se ikke passer. Det er muligt at der inden for enkelte områder mangler uddannede danskere, men som en del af den danske model, er det jo netop statens pligt at sørge for at arbejdsstyrken konstant uddannes til de behov som arbejdsmarkedet har, så den må jo opfylde sin del af modellens forudsætninger. Man kunne let få den opdattelse, at arbejdsgivernes bagtanke for at påstå at der mangler arbejdskraft i Danmark, kunne være at få åbnet op for sluserne, så de nye EU-landes borgere kan komme til landet og arbejde, for derigennem at presse lønningerne ned. Den 17. maj demonstrerede danskere i alle aldre mod nye forringelser af det danske velfærdssystem = den ene halvdel af den danske model. Det mest opløftende ved demonstrationen var at se så mange unge på gaden. Det blev klogt og tankevækkende omtalt i Informations leder d. 18. maj: Nu har de unge i stort tal manifesteret en egentlig opposition. Måske mente den etablerede fagbevægelse, at den udviste stor solidaritet ved at inkludere de unge i demonstrationen. Men da det kom til stykket, var det de unge, der gav prisværdig opbakning til de ældre. AOP 3

4 B H T Bornholmstrafikkens ansatte savner åbenhed hos ledelsen Hvad sker der i kølvandet på Villum? Tillidsrepræsentanterne efterlyser bedre information og gennemsigtighed i ledelsens beslutninger, når det drejer sig om rederiets og ikke mindst medarbejdernes fremtid, og de er stærkt bekymret for fremtiden. Adm. direktør, Mads Kofod, forsvarer imidlertid de mange fyringer med kravet om nødvendig rentabilitet. Hvis vi ikke havde reduceret antallet af medarbejdere, havde vi ikke eksisteret som et selvstændigt rederi i dag, siger han. CO-Søfart har hørt begge parter om deres syn på blandt andet åbenhed, privatisering, brancheglidning, nødvendigheden af at tage chancer samt om, hvordan et 140 år gammelt rederi lander med begge ben på jorden efter flere års voldsom søgang. Af Peter Jürgensen Mads Kofod (f. 1951) Adm. direktør Maskinmester, skibsfører, navigationslærer. Lederudviklingskurser, bl.a. på Insead, Fontainebleau. Fuldmægtig i Industriministeriet. Planlægningschef i DSB rederi. Adm. direktør i Dan Rail A/S Stykgodschef i DSB. Vicedirektør i Dansk Management Forum. Direktør i Dansk Maritimt Institut. I 2000 adm. direktør for BHT. 4

5 De senere år har ikke været specielt nemme for Bornholmstrafikken. Først forsvandt det toldfrie salg i sommeren Samme år blev Øresundsforbindelsen indviet, hvilket ikke gjorde vilkårene nemmere for rederiet, som siden 1866 har været bornholmernes trafikale livline til det øvrige Danmark. I 2003 besluttede Folketinget, at rederiet skulle omdannes til et aktieselskab samt at driften af rutetrafikken til og fra Bornholm skulle i EU-udbud. Bornholmstrafikken vandt ganske vist licitationen, og resultatet af privatiseringen er da også blevet øget produktivitet, hyppigere afgange og flere passagerer. Men prisen har været høj. Personalet er gradvis blevet reduceret fra 600 til i dag 350. Generelt er der ikke flere fyringsrunder i sigte, men der er løbende tilpasninger af arbejdsstyrken til mængden af passagerer. Derudover har rederiet investeret i hurtigbåden Villum Clausen, der ganske vist klarer turen fra Ystad til Rønne på en times tid, men som til gengæld sluger gigantiske mængder dyr brændstof. Endelig besluttede Folketinget, at natbåden mellem København og Rønne, der engang udgjorde pulsåren i rederiets rutenet, skulle omdirigeres til Køge. Det eksperiment lykkedes aldrig helt. Men hvordan oplever ledelse og medarbejdere så privatiseringen? Hvilke forventninger har man til fremtiden, og hvordan påvirker de mange omvæltninger dagligdagen? CO-Søfart har forsøgt at tage pulsen på Bornholmstrafikken. Vi har - dog hver for sig - taget en snak med henholdsvis adm. direktør Mads Kofod, samt med to af rederiets tillidsfolk i cateringafdelingen, Johnny Haagensen og Nya Schultz. Ikke overraskende tolker de to parter begivenhederne lige så forskelligt, som befandt de sig på hver sin planet - og ikke blot var adskilt af en etage. Lidt forenklet udtrykt har direktøren fokus rettet mod hvad han mener, er en tvingende nødvendig reduktion af omkostningerne, mens medarbejdernes repræsentanter ønsker en hverdag, hvor de ikke behøver frygte flere fyringer. Det nødvendige niveau Mads Kofod: Vi er en social rute, der årligt modtager 130 millioner kr. i statstilskud. Til gengæld er vi forpligtiget til at sejle indtil udbudsperioden udløber om fem år, også selv om vi ikke giver overskud. I dag balancerer regnskabet, men hvis oliepriserne bliver ved med at stige, kan vi ikke forvente en yderligere forbedring af vores økonomi, med mindre vi bliver kompenseret. Tværtimod. Hvad personalestørrelsen angår, befinder vi os derfor nu på det niveau, som er nødvendigt for at drive virksomheden. Rygterne svirrer Nya Schultz: De seneste år har ikke været behagelige. Vi har intet imod, at rederiet er blevet privatiseret. Men udliciteringen fylder fortsat meget i vores dagligdag, fordi den er årsagen til de mange fyringer. Og det er helt afgørende for os at beholde vores arbejdspladser, fordi man ikke lige går ud og finder et nyt job på Bornholm. Alle tænker: Bliver det nu mig næste gang - eller bliver det min kollega? Ingen af os tror, at fyringsrunderne er overstået. Der er allerede varslet flere fyringer, og ledelsen regner for tiden på, hvor mange af de tilbageværende, som skal væk. I og med, at fyringerne varsles i meget god tid - og uden at der sættes navne på, er 5

6 Bekymret for olieprisen Nya Barner Schultz (f. 1959) Stewardesse, tillidsrep. Gift, 2 børn. Uddannet underglasurmaler på den kongelige porcelains fabrik. Uddannet kørelærer på Dansk Kørelærerskole. Sejlet i BHT på Poul Anker fra feb til maj 2005, derefter på Dueodde. Tillidsrep. siden marts hverdagen meget stressende, og rygterne svirrer. I januar fratrådte kolleger i cateringafdelingen, og siden da er yderligere tre sagt op. Johnny Haagensen: Gennem de senere år har rederiet løbende fyret medarbejdere. Nogle af dem havde været ansat i rederiet i 25 år. Det tog for alvor fart, da Villum Clausen blev indsat, hvilket er lidt paradoksalt, fordi den nye færge skabte behov for flere nye medarbejdere. Men behovet for personale på den nye færge blev dækket ved at overflytte dem fra Jens Kofoed. Vi har derfor måttet betale dyrt for privatiseringen. Mads Kofod: Fra rederiets side har vi været tilfredse med privatiseringen. Naturligvis har vi været kede af at skulle afskedige så mange medarbejdere. Men vi har forsøgt at tage så vidtgående personlige hensyn, som muligt, og hvis vi ikke havde reduceret antallet af medarbejdere, havde vi ikke eksisteret som et selvstændigt rederi i dag. Olieprisernes himmelflugt bekymrer os, og det har overrasket os, at prisen er røget så voldsomt i vejret. Men bortset fra det, er vi glade for, at alt trods alt er gået nogenlunde som forventet. I dag befordrer vi tæt på 1,5 millioner passagerer om året. For 10 år siden var der kun passagerer, som benyttede Bornholmstrafikken. Tavsheden er det værste De to tillidsrepræsentanter føler ikke, at ledelsen er tilstrækkelig god til at informere om deres beslutninger. Nya Schultz: Tavsheden er det værste. Ledelsen løfter aldrig sløret for deres hensigter, og hvis vi får fornemmelsen af, at eller andet ubehageligt er i gære, bliver rygterne ikke dementeret. Hvis vi vil kende sandheden - eller blot noget af den, må vi læse Bornholms Tidende, og det er ikke rimeligt. Kun under tillidsrepræsentanternes månedlige møde med ledelsen bliver rygterne enten bekræftet eller afmonteret, forudsat at vi selv fortæller, hvad vi ved. Johnny Haagensen: Senest har vi i vores lokalavis læst, at vores direktør skulle have en bedre bonus, og så er det jo svært at acceptere, hvis 15 kolleger samtidig bliver sagt op. Når rederiet kort efter ydermere donerer flere hundrede tusinde kroner til Kunstmuseet, føles det jo helt ulogisk for 6

7 en ung medarbejder i cateringafdelingen, at personalet skal beskæres ind til benet - også selv om vi godt ved, at pengene til museet tages fra en anden kasse end lønkontoen. Kosteffektiv drift Direktør Mads Kofod beskriver Bornholms trafikken som det markant største danske rederi, der har en social rute som kerneområde, og den erfaring, som rederiet besidder på dette felt, vil man udvikle, så Bornholmstrafikken også bliver den bedste sociale rute. Vi har en omfattende erfaring i denne type trafik. Først i 1974, da vi overgik fra at være 66-Bådene til det statsejede Bornholmstrafikken, modtog vi for første gang statsstøtte. Hvis vi skal være det bedste sociale rederi, kræver det også en dyb politisk og social forståelse, når det drejer sig om at håndtere de forpligtelser, der følger med. Samtidig kræver det en veludviklet forretningssans, hvis vi fortsat skal være i stand til at vinde licitationerne på ruten. Og det ene udelukker ikke det andet. Alle vores tekniske systemer som booking, økonomi og finanssystem, er bygget med overkapacitet, så de f.eks. kan klare at booke for andre rederier uden at skulle skifte til alle mulige andre systemer. Let og simpelt og fuld udnyttelse af arbejdskraften. Måske rammer vi en guldåre De to tillidsrepræsentanter mener dog alt i alt, at ledelsen udfører sit job så godt den kan, inden for de snævre politisk fastsatte rammer, som den er tvunget til at arbejde ud fra. Samtidig forholder de Johnny Haagensen (f. 1949) Kældermand, tillidsrep. Sejlet siden 1964 i BHT (Dampskibsselskabet af 1866) messedreng, 1965 koksmath KGH 1967, ungkok m/s Nanok S Søværnet Kok m/s Nordpol 1970 Fisker 1973 Havundersøgelsesskibet DANA ungkok 1975, messemand 1977 Partsrederiet DANA kok 1978 Fisker BHT 1993 Tillidsrep. fra 1998 sig afslappet til spørgsmålet om, hvorvidt rederiet bør kaste sig ud i risikobetonede investeringer. Det har Bornholmstrafikken jo allerede gjort, siger de. I tre måneder sejlede vi mellem Køge og Sacnitz, før ruten atter blev indstillet. Af og til havde vi kun fire polske passagerer ombord, som selv havde madpakke med. Det var en risiko man løb, og det gik altså ikke. Men det 7

8 var da forsøget værd. Derfor bør rederiet vove noget ind imellem. En dag rammer vi måske en guldåre. Nya kunne eksempelvis forestille sig en ny rute mellem Køge og Nordhavnen som én mulighed. Johnny tror imidlertid ikke rigtig på den idé. Ruten mellem Rønne og Køge ser han dog heller ikke den store fremtid i. Da vi sejlede mellem København og Rønne, havde vi på en dårlig nat mellem 100 og 120 passagerer. Efter omlægningen til Køge, er det en god nat, hvis vi har 100 passagerer. Vi ved jo godt, at det er Folketinget, der har besluttet ruteændringen. Men derfor er det ærgerligt alligevel, at der blev truffet en forkert disposition. Nya mener også, at rederiet kunne overveje, at mindske antallet af afgange på visse passagertynde tidspunkter. Samtidig kan hun dog godt se det problematiske i en sådan beslutning, i og med, at det er staten, som fastsætter intervallerne mellem hver afgang. Både Nya og Johnny er dog overbevist om, at hvis det ikke var staten som bestemte, så ville rederiets ledelse - ud fra iskolde forretningsmæssige overvejelser - for længst have reduceret antallet af afgange, så økonomien hang bedre sammen. Flere funktioner pr. medarbejder? Mads Kofod afviser dog, at rederiet vil kaste sig ud i risikobetonede eksperimenter. Vi er meget målrettet med hensyn til at fastholde den valgte og forsigtige strategi. Vores mål er at vinde licitationen til at drive alle danske sejlruter, som vi mener, vi kan gøre rentable. Derfor må vi også vælge disse ruter med stor omtanke, mener han. Det eneste alvorlige problem, jeg kan få øje på, er hvis oliepriserne bliver ved med at stige. Udfordringen består i, at vi får tilfredse kunder, ikke kun på vores eksisterende ruter, men også på de fremtidige. Bornholmstrafikkens direktør er samtidig positivt stemt over for enhedsbesætninger og brancheglidning. Som et led i vores måde at drive virksomheden på, har vi indrettet vores skibe, så de kan bruge enhedsbesætninger. For tiden består opgaven i, gradvis at ansætte de nye dualofficerer. Én af måderne, hvorpå vi kan rationalisere driften, er jo ved at nedbringe antallet af besætningsmedlemmer. Mads Kofods ønske om enhedsbesætning omfatter imidlertid ikke kun officererne. Jo mere personalet kan alternere, jo færre folk behøver vi at være, fordi vi dermed kan undgå en masse tom tid. Hvis én medarbejder derfor kan udføre flere alternerende funktioner, vil det styrke rederiets udviklingsmuligheder. Vil Metal Søfart og Dansk Sø-Restaurations Forening mon være villige til at overveje muligheden for at lave alternering inden for egne rækker - og på tværs af faggrænser? Det vil jeg håbe. Vi er under alle omstændigheder villige til at forhandle konstruktivt om den sag, siger Mads Kofod. Faggrænserne er allerede væk Det tilbud har de to tillidsrepræsentanter imidlertid svært ved at forstå: Vi har jo allerede fået så megen fleksibilitet ind i arbejdsgangen og i vores funk- 8

9 tioner, at dem, der kun kunne eller ville bestride ét job, allerede er fyret. Nya: I dag skal en cateringassistent ikke lige som tidligere kun vaske op, men også hjælpe til i kabyssen eller rede køjer. Faggrænserne er derfor for længst nedbrudt. Johnny: Hvis der på Povl Anker er mindre end 200 passagerer, må jeg påtage mig rollen som både opvasker, kabysmedhjælper og kældermand. Er det måske ikke en ophævelse af faggrænserne? Hverken Johnny eller Nya beklager dog, at faggrænserne er blødet op. Det har trods alt bidraget til, at vi har fået indblik i samt forståelse for, hvad kollegerne beskæftiger sig med, mener de. Samtidig ser de begge dog med betydelig ængstelse på fremtiden. Det sidste, vi har læst os til i avisen er, at såfremt et andet rederi vinder næste udbudsrunde, vil det ikke længere være et krav at besætningen er bosiddende på Bornholm. Så kan man i princippet vælge at hyre polakker i stedet. Derfor frygter vi, at der sker en ny åreladning af medarbejdere, hvis et nyt rederi skal drive vores ruter. Hurtig adgang til ledelsen det give os fred i sjælen og så kunne vi koncentrere os om alt mulig andet, siger Johnny. I forhold til mange andre virksomheder, har tillidsmændene hos os en direkte og hurtig adgang til ledelsen, hvis det er nødvendigt. Døren står altid åben. Mads Kofod ved godt, at når vi henvender os på hans kontor, så skyldes ærindet ikke bagateller. Vi skal ikke skumme fløden Direktør Mads Kofod håber også, at Bornholmstrafikken får den fornødne ro til at konsolidere sig i fremtiden. Han erkender dog samtidig, at et rederi med så specielle geografiske forhold og forpligtelser som Bornholmstrafikken, næppe nogensinde kan blive en rigtig god overskudsforretning. Det handler heller ikke om at vi skal skumme fløden. Fløden skal ligge hos kunderne. Det er det, der ligger i at have den sociale forståelse for et koncessioneret rederi. Men naturligvis skal vi have en fornuftig forrentning af vores investeringer. Kun derved kan vi løbende forny vores tonnage - tilpasset kundernes forventninger, siger han. De to tillidsrepræsentanter føler sig overbevist om, at næsten alle ansatte i Bornholmstrafikken - trods alt - er glade for deres arbejdsplads. De er dog heller ikke et sekund i tvivl om, at det havde været endnu bedre, såfremt der var ro om fremtiden. Hvis vi f.eks. kunne få en garanti for, at ingen blev fyret de næste fem år, ville 9

10 Baggrund. TEMA v/oles Hvem er de søfartspolitiske ordførere? Vi lægger ud med Niels Sindal fra Socialdemokratiet. Sindal er født i 1950 og fra det Ærøske/Jyske. Familien var søfarende på både fars og mors side, og faderen selv skibsfører. Som 10-årig begyndte det med medsejladser i det nordeuropæiske område med rederiet Clausen. Niels var forhyret som skibsdreng og tjente en daler om dagen for småærinder som at hente kaffe til broen. I gymnasietiden var der sommersejladser og ungdomsårene var i det hele præget af søfartsliv og lejlighedsvise medsejladser som skibsdreng. Familien boede dels i Marstal og dels i Hvidovre i København, afhængigt af faderens fartsområde indmeldelse i Socialdemokratiet efter krydset i de tidligere år skiftevis var sat til højre og venstre for A. En sætning fra Leif Panduro gjorde stort indtryk: Når man er en anelse moderat, så siger højrefl øjen at man er venstreorienteret, og venstrefløjen at man er højreorienteret. - Krydset blev sat ved A, og der blev det siddende lige siden. 10

11 Omkring år 1989 flyttede familien til Ærøskøbing. Det kom til at betyde en mere engageret involvering i det maritime miljø. Sad i kommunalbestyrelsen fra og blev i 1994 valgt til parlamentet i Bruxelles, bl.a. med ansvar for de søfartspolitiske sager i transportudvalget. Bred kontakt med rederier, de søfarendes organisationer, værfter, og det maritime miljø i det hele taget. Dengang var danske rederier ikke specielt interesserede i EU-regler, men det har ændret sig siden. Under alle omstændigheder var Danmarks ry på søfartsområdet rigtig godt, og der blev lyttet til Danmarks stemme. Neil Kinnock var i tiden en engageret kommissær for transportområdet. Hjem fra Bruxelles i 1999 og konsulent for CO-Industri. Valgt til Folketinget i Søfartspolitisk ordfører og erhvervspolitisk ordfører siden julen Samarbejde mellem søfartspolitiske ordførere. Der er ikke noget specielt samarbejde. Ingen kaffeklub, ingen junta, ikke noget. Forundret over at der ikke er større interesse i folketingssalen om søfart som sådan. DIS-lovens 10 stk. 2 og 3 Bestemmelsen som betyder at kollektive overenskomster kun kan indgås på vegne af egne statsborgere, har længe været en hjørnesten i en stående strid om DISregistret, særlig mellem 3F/Sømændenes Forbund på den ene side og rederiforeningerne på den anden side. Problemet er at vi har lavet en konstruktion som vi vanskeligt kan pille ved, uden at der bliver ballade. Man kunne godt tænke sig tilføjelser til DIS-loven, så der blev en slags formaliseret legalisering af en repræsentationsret for de udenlandske søfarende i de danske systemer. Hvilke fingre tæller f.eks. for de udenlandske søfarende i forbindelse med beslutninger i Handelsflådens Velfærdsråd, når det gælder de ydelser som gives til de søfarende? Alle betaler jo det samme månedlige bidrag. I sammenhæng med Kontaktudvalget for søfartsfaglige organisationer og rederier, er der i en hovedaftale truffet aftaler om repræsentativitet i en række sammenhænge, og den aftale anser vi i Folketinget for at være meget vigtig, men visse elementer burde vi måske nok gøre til lovstof. Uden vi piller ved grundlaget for DIS-registret. Dansker eller ikke-dansker, så sejles der på Sømandslovens præmisser og dansk lov er gældende. Men hvem stemmer for de udenlandske søfarende? Promillegrænserne Det var en lykkelig afslutning med de 0,5 promille, og der er grund til at glæde sig over at IMO nu roser Danmark, for den nye bekendtgørelse om alkoholgrænser til søs. Den grænse vi er nået frem til giver den flexibilitet som er nødvendig. Folk skal kunne få et glas vin til maden, og i øvrigt kan rederierne jo selv bestemme deres interne politik på området. Men det er urimeligt hvis folk på langfarten der er ude flere måneder af gangen, og har arbejdsplads og hjem blandet sammen døgnet rundt, skal kriminaliseres for den enkelte genstand. Man kan i det hele ikke sammenligne piloter, togførere og søfarende. Det er forskellige verdener. Tror der blev lyttet til organisationerne 11

12 og det var positivt de mødte op med een stemme sammen. Det gav pondus. Egen argumentation baseret på at man burde påvirke IMO til at ændre deres nuværende 0,8 til 0,5. Hele miseren var oprindeligt baseret på en argumentation som relaterede til påsejlingen af Storebæltsbroen, og det gav ingen mening fordi der var tale om et udenlandsk skib. Det var der kun få som fangede i farten. Lodslov Lige nu handler det om at staten vil privatisere lodsvæsenet. Først på det regionale område og efterfølgende når det gælder gennemsejlinger. Der kommer betænkning i morgen og lovudkastet er et udmærket eksempel på lovsjusk. Baggrundsarbejdet er baseret på et kompromis mellem 10 mennesker fra lodsudvalget. Saml det hele under én hat. Det er en kæphest at få etableret en Maritim Styrelse til sikring af at maritime beslutnings- og handlingsområder samles eet sted. I dag er området splittet mellem 5 forskellige ministerier med opgaverne fordelt på forskellige styrelser og enheder for hvert ministerium. Ulykker og forureningskatastrofer i de senere år har vist et klart behov for en mere smidig og samordnet indsats. Der er åbenlys risiko for store skader på naturen og for unødigt tab af menneskeliv. Forebyggelse og effektiv retshåndhævelse må samles i eet hus, placeret under Erhvervsministeriet og sammensat af hele Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsenet, samt havneområdet fra Transportministeriet, skibsfartsrelaterede dele fra Miljøstyrelsen, fiskerikontrol fra Fødevareministeriet, maritime radiotjenester fra IT og Telestyrelsen, samt forureningsbekæmpelse fra Forsvarsministeriet. Som en undtagelse der bekræfter reglen, skal det operationelle ansvar for redningsaktioner til søs, fortsat varetages af Søværnets Operative Kommando i samarbejde med Flyvevåbnet. Den nye styrelse bør være spredt i landet, men med sin centrale del placeret i Storkøbenhavn. Det er opfordringen til os som politikere. Samarbejde CO-Søfart lover godt for fremtiden. Det er den vej det skal udvikle sig. Søfartens organisationer vil stå sig ved at arbejde tættere sammen i fremtiden. Der er en megastor omsætning i erhvervet, og et tæt samarbejde er nødvendigt hvis organisationerne vil gøre sig håb om at spille en central rolle. Det er opfordringen til jer som fagforeninger. 12

13 MARTEC SØFARTSSKOLE FREDERIKSHAVN 1 uges sikkerhedskursus. Vejen til at opnå sønæringsbevis som skibskok for landkokke. Næste kursus: Mandag d. 4. september til fredag d. 8. september Henvendelse til: Inger Bergen Tlf. direkte:

14 ICE IS NICE 14 Så kom isbryderen Danbjørn i aktion og i isen. Det skete i svenske farvande i perioden 12. marts til 9. april. Teksten er skrevet til et internt blad Krudttårnet, og billeder er af: Maskinchef Per A. Jensen Peter Parbæk og Jan kok. Tekst af: Kommandørkaptajn Steen Petersen DANBJØRN skal til svenske farvande for at bryde is! Hvem ville have troet på det? Nok ikke ret mange og da i hvert fald ikke isbryderbesætningerne, da issæsonen og beredskabet nærmede sig sin afslutning og foråret stod for døren. Heller ikke i år blev det til noget! Men så skete det alligevel, det som mange af os havde talt om som en god ide for at få mulighed til at sejle i is, nu da det var 10 år siden isbryderne sidst havde været ude at bryde is. Selvfølgelig var det på en fredag efter arbejdstids ophør, at det hele begyndte at tage fart. Der var ikke ret mange der troede på nyheden, da den blev offentliggjort, der var endnu tre uger til den 1. april. Jo, den var god nok og vi fi k lige pludselig travlt. To hektiske dage, lørdag og søndag, fulgte med klargøring af DANBJØRN og samling af besætningen på 29 mand efter alarmering fredag aften kl Årsagen til indsættelse af DANBJØRN i svensk farvand var dels issituationen men tillige en mangel på isbrydere. Fire svenske isbrydere var på andre opgaver blandt andet i fi nsk område. Isbryderen DANBJØRN afgik søndag aften den 12. marts 2006 kl fra Flådestation Frederikshavn, til isbrydningsopgave i svensk farvand for den svenske isbrydningstjeneste. DANBJØRN forlagde via Sundet imod Ålandshavet, der er farvandet imellem

15 Ålandsøerne og det svenske fastland nordøst for Stockholm. Imidlertid blev DANBJØRN indledningsvis dirigeret til den nordlige del af Kalmarsund, der er farvandet imellem Øland og Sverige, idet issituationen i dette område skabte problemer for skibsfarten. Vel ankommet til området den 14. marts og kun 15 minutter efter at være sejlet ind i isen, fik DANBJØRN sin første opgave. På grund af drivis og hård nordøstlig vind, pakkede isen i et bredt bælte i den nordlige del af Kalmarsund fra Øland og ind til fastlandet. Isens tykkelse var op til en meter og isen stod i isvolde helt ned til 10 meters vanddybde. DANBJØRNs første kontakt med en sådan isvold reducerede da også farten fra 12 til kun 1 knobs fremdrift, og maskineriet arbejdede på maksimal ydelse. DANBJØRN forblev i området indtil den 24. marts, hvor issituationen lettede. DANBJØRN havde i denne periode 24 assistancer (rendebrydning, farvandsisbrydning, konvojering, friskæring og slæbning) til skibe med destination Oskarshamn og Jättersön. Skibenes størrelse varierede fra 1000 til TDW. Der var dog også tid til afslapning og lidt velfærd på isen i forbindelse med ventetid imellem opgaverne. Således lå DAN- BJØRN ved flere lejligheder parkeret i isen, hvor besætningen blandt andet afprøvede redningsmidler i vandet i den brudte rende agten for isbryderen. Der blev tillige tid til nogle få modige vinterbadere, vandet var minus 2 grader varmt, og gennemførelse af en mindre golfturnering på isen med orange bolde. Fastisen hvor DANBJØRN lå parkeret var cm tyk. DANBJØRN havde i denne periode tillige besøg af TV2-Nyhederne og TV2-Nord. Torsdag den 23. marts fik DANBJØRN ordre om at forlægge imod Ålandshavet. DANBJØRN ankom til det nye operationsområde Södra Kvarken fredag aften. Der var ikke umiddelbart problemer for skibsfarten i området, så DANBJØRN brugte den første tid til at lære området at kende og at få et overblik over isens udbredelse og tykkelse. I modsætning til Kalmarsund var der i denne del af svensk farvand ind- 15

16 ført restriktioner for skibsfarten, som ville ind i området. Således skulle skibe med destination til havne i Ålandshavet, Bottenhavet og Bottenviken være godkendt til sejlads i is (Isklasse IA/IB) og størrelsesmæssigt være på mindst 2000 TDW, i Bottenviken dog mindst 4000 TDW. Desuagtet kravene til skibsfarten skabte isen alligevel problemer for skibsfarten, ikke mindst i området udfor byen Gävle nord for Stockholm. Fastis, pakis og isvolde var svært passable og DANBJØRN måtte arbejde hårdt og længe, ofte med en fremdrift på kun 1 knob. Gävle er hovedhavn for alle leverancer af flybrændstof til Arlanda (Stockholm) Lufthavn, hvilket blev prioriteret meget højt. Skiftende vindretninger ændrede ofte hurtigt situationen endda inden for få timer. Således gav nord- til østlige vinde de største problemet i Gävlebugten, medens syd- til vestlige vinde lettede på issituationen og isen drev til havs. DANBJØRN forblev i området udfor Gävle indtil den 7. april og havde i denne periode 38 assistancer til skibe primært til havnen i Gävle. DANBJØRN fik tillige til opgave at bryde en rende i Öregrundsgrepen ind til atomkraftværket Forsmarksverket, således at atombrændselsskibet SIGYN kunne anløbe havnen ved atomkraftværket. Der havde ikke været et skib igennem sundet i 2 måneder. DANBJØRN gennemførte under togtet kun korte anløb af havn for enkelte personelomskiftninger og proviantering. Således var DANBJØRN på havet og opgaveløsning ialt 29 dage i træk. Prioritering af opgaveløsningen tillod ikke havneophold og DANBJØRN var kontinuerligt på en times varsel. DANBJØRN havde ingen større tekniske eller materielmæssige problemer af betydning under togtet, hvilket er godt gået af en så gammel isbryder. Det gode resultat er primært den faste vedligeholdelsesbesætnings fortjeneste. Foråret meldte sin ankomst i området den 6. april, med sydlige vinde og temperaturer op til plus 7 grader. Den 7. april om morgenen satte DANBJØRN derfor kursen mod dansk farvand og Flådestation Frederikshavn med ankomst søndag den 9. april. Istogtet har for størsteparten af besætningen været en sjov, spændende, udfordrende og ikke mindst lærerig oplevelse, samt i perioder tillige et hårdt og stressende arbejde. Under hele togtet havde DANBJØRN en svensk iskoordinator ombord, søkaptajn Bjørn Killman. Bjørn var en uvurderlig støtte ikke kun i forbindelse med opgaveløsningen og samarbejdet med de svenske myndigheder, men tillige på grund af hans mere end 20-års erfaring indenfor isbrydning i svenske farvande. Desuagtet at DANBJØRN er en isbryder med en alder på 41 år, er DANBJØRN en isbryder der til fulde kan løse sin opgave i isen, og da det endnu en gang ikke var i danske farvande at isen skabte problemer, var det godt at andre kunne bruge den danske isbryderkapacitet, og at ekspertisen således blev opretholdt efter 10 år uden isbrydningsopgaver i danske farvande. Isbryderdivisionen imødeser med glæde lignende opgaver i fremtiden. ICE IS NICE. 16

17 17

18 MS -internt Runde fødselsdage i perioden 17. juni 2006 til 18. august 2006 Tillykke 50 år Stig Vagn Petersen fylder 50 år den 20. juni 2006 Bjarne K. Engelbrecht fylder 50 år den 21. juni 2006 Finn Magne Haagensen fylder 50 år den 26. juni 2006 Finn Hollegaard Sørensen fylder 50 år den 30. juni 2006 Danilo Gavilan Huerta fylder 50 år den 19. juli 2006 Johnny Lund fylder 50 år den 19. juli 2006 Brian Fabritius fylder 50 år den 12. august 2006 Tillykke 60 år Villiam Bent Nørgaard fylder 60 år den 13. juli 2006 Leif Stagge fylder 60 år den 14. juli 2006 Kurt Ingolf Nielsen fylder 60 år den 14. juli 2006 Niels Sørensen fylder 60 år den 24. juli 2006 Søren Peter Jensen fylder 60 år den 11. august 2006 Tillykke 65 år Niels Erik Petersen fylder 65 år den 22. juni 2006 Rolf Røberg Henriksen fylder 65 år den 26. juni 2006 Erik V. Bonne Hansen fylder 65 år den 29. juni 2006 Leif Würtz fylder 65 år den 7. juli 2006 Flemming Broe Sørensen fylder 65 år den 18. juli 2006 Manfred Hansper fylder 65 år den 29. juli 2006 Villy Kristian Knudsen fylder 65 år den 3. august 2006 Tillykke 70 år Harry Gustav Soderlund fylder 70 år den 23. juni 2006 Charib Abdulla Juma fylder 70 år den 9. juli 2006 Kaj Hansen fylder 70 år den 18. juli 2006 Tillykke 75 år Hans Winther fylder 75 år den 10. august 2006 Tillykke 80 år Henrik Bjerregaard Kristiansen fylder 80 år den 5. august 2006 Tillykke 90 år Alfred Rudolf Jørgensen fylder 90 år den 20. juli 2006 Jubilæum Viggo Ejnar Nielsen 50 års jubilæum den 18. juni 2006 Casimir Abildtorn 60 års jubilæum den 19. juni 2006 Henning Johannes Dilbjerg 50 års jubilæum den 16. juli 2006 TAK Jeg vil gerne takke for den flotte gave, jeg modtog i anledning af mit 50 års medlemskab af Dansk Metal, Metal Søfart. Med venlig hilsen John Frederiksen 18

19 DISTRIKTSKLUB 8 SØFART Holder medlemsmøde i forbindelse med sommerudfl ugten 13. juni. Sejlads med Skjelskør fra Frederikssund. I år skulle den være go nok! Sejladsen i 2004 var mindre vellykket, men ellers en udmærket udflugt. Medlemmerne er blevet tilskrevet angående tilmelding. NB. Det udmærkede fartøj Turasund AB, der tidligere sejlede med os fra Havnegade til Malmö, har desværre ingen afgang i år. Vi håber til næste år. Til efteråret satser vi på en tur i det grønne. Bestyrelsen Helmut + Rossen + Poul KONTINGENTSATSER pr. 1/ Månedligt kontingent Metal Søfart, excl. klub og efterlønsbidrag: DIS-hyre kr. og derover Kr. 960,25 DIS-hyre kr. og derunder Kr. 600,00 DAS-hyre kr. og derover Kr. 960,25 DAS-hyre kr. og derunder Kr. 600,00 Dagpengesats 547 kr. og derover Kr. 960,25 Dagpengesats 546 kr. og derunder Kr. 600,00 Lærlinge Kr. 190,75 Efterlønsbidrag Kr. 389,00 Det er dit eget ansvar, at du betaler det rigtige kontingent i forhold til hyre eller dagpenge. Husk derfor altid at give afdelingen besked, når din hyre ændres

20 TRÆNGSEL V NYTORV 17 NEJ TIL VELFÆRD 20

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

CO SØFART Nummer 2 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. December 2005. Kontoret har julelukket fra d. 22/12 kl. 12:00 til d. 2/1-2006. Se hotnumre Side 22

CO SØFART Nummer 2 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. December 2005. Kontoret har julelukket fra d. 22/12 kl. 12:00 til d. 2/1-2006. Se hotnumre Side 22 CO SØFART Nummer 2 December 2005 Kontoret har julelukket fra d. 22/12 kl. 12:00 til d. 2/1-2006. Se hotnumre Side 22 Blandt andet kaldte han mig for svin og forbandede karl, når han ikke var tilfreds med

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

CO SØFART Ole Sohn side 4-11 Leder side 3 ... Rekrutteringskam- pagne siderne 30-35

CO SØFART Ole Sohn side 4-11 Leder side 3 ... Rekrutteringskam- pagne siderne 30-35 CO SØFART Nummer 5 Oktober 2006 Jeg har den principielle opfattelse at ILO-konventionerne de er til for at skulle overholdes, og nu har vi, jeg ved ikke for gud ved hvilken gang, fået at vide at loven

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

vineproducent Henning Nielsen, Bramming, og afdelingsformand

vineproducent Henning Nielsen, Bramming, og afdelingsformand LOKALE LOKALE NYHEDER NYHEDER FRA FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SYDJYLLAND LILLEBÆLT-FYN Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING Niels Peder rejser gerne efter arbejde Aldrig for sent at prøve noget nyt Unge har

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere