CO SØFART Nummer 3 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART Nummer 3 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Juni 2006"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 3 Juni 2006 Vil Metal Søfart og Dansk Sø-Restaurations Forening mon være villige til at overveje muligheden for at lave alternering inden for egne rækker - og på tværs af faggrænser? Det vil jeg håbe. Vi er under alle omstændigheder villige til at forhandle konstruktivt om den sag, siger Mads Kofod. Side 8 Problemet er at vi har lavet en konstruktion som vi vanskeligt kan pille ved, uden at der bliver ballade... Man kunne godt tænke sig tilføjelser til DISloven... Der er åbenlys risiko for store skader på naturen og for unødigt tab af menneskeliv. Forebyggelse og effektiv retshåndhævelse må samles i eet hus, placeret under Erhvervsministeriet og sammensat af hele Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsenet... Niels Sindal, side MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART

2 2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Telefon: Fax: CO-Søfart Formand Ole Philipsen Fag. sekr. Martin Nielsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Rejsesekr. Jannik Madsen Bogholder Vivi Puge Kontorass. Susanne Holmblad Kontorass. Lotte Dehn Kontorelev Barno Jensen adresser: (f.eks.: o.s.v.) Hjemmeside: DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: FTF-A (A-kasse) STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Ove Larsen Lotte Dehn Mail A-kasse: Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Jannik N. Madsen, red. Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eksemplarer. ISSN: Forsiden: Billeder fra Jannik N. Madsens rejseri, se rejsedagbog side 26. R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 5. juni 2006 Næste nummer: udkommer planlagt ca. 11. august 2006 på nettet (www.co-sea.dk) d. 6. august Stof til august-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 26. juli I N D H O L D Leder... 3 BornholmsTrafikken... 4 Søfartspolitiske ordførere, Niels Sindal 10 DANBJØRN i isen MS-internt Foto - Kgs. Nytorv 17. maj DSRF-internt Klip fra Jannik Madsens rejsedagbog Ingen nettolønninger til Norges Mønstrings-diagrammer Boganmeldelse Sikkerhedskurser til tiden Ferier og Albert Engström... 40

3 L E D E R Der bruges store ord til ros for den såkaldte Danske Model, blandt danske politikere og arbejdsgivere for tiden. Nøgleordet er Flexicurity. Arbejdsgiveren har stor fleksibilitet til at hyre og fyre lønmodtagere og disse er sikret gennem et dagpengesystem. I modellen indgår også at regeringen skal føre en aktiv beskæftigelsespolitik, til sikring af uddannelse og omskoling, så der altid er kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Omdrejningspunktet er tre ligeværdige partnere, nemlig stat, arbejdsgiverforeninger og overenskomstbærende fagforeninger. Det ser alt sammen rosenrødt ud. Desværre ser virkeligheden efterhånden noget anderledes ud. Den sikkerhed som dagpengeretten skal give til systemet, er igennem de sidste ca. 20 år blevet stadig udhulet. Skridt for skridt er der skruet på en lang række knapper som handler om sanktioner fremfor rettigheder, i form af karantæner, karénstid og generel udelukkelse fra dagpengeretten. Regeringen kalder det pisk og gulerod, men reelt er det rent pisk, - guleroden er der ikke mange der kan finde i dagens dagpengesystem. Samtidig er dagpengesatsen ude af trit med de omkostninger til husleje og andet, som er dagens virkelighed i Danmark, og for de stadig flere som ryger ud af dagpengesystemet erstattes dagpengene med et kontanthjælpssystem, som både er ydmygende opbygget og med ydelser som er pinligt fattigdomsskabende. Arbejdsgiverne giver i alle deres udtalelser og pressemeddelelser udtryk for at der er mangel på arbejdskraft i Danmark, noget enhver der kan læse ledighedstal kan se ikke passer. Det er muligt at der inden for enkelte områder mangler uddannede danskere, men som en del af den danske model, er det jo netop statens pligt at sørge for at arbejdsstyrken konstant uddannes til de behov som arbejdsmarkedet har, så den må jo opfylde sin del af modellens forudsætninger. Man kunne let få den opdattelse, at arbejdsgivernes bagtanke for at påstå at der mangler arbejdskraft i Danmark, kunne være at få åbnet op for sluserne, så de nye EU-landes borgere kan komme til landet og arbejde, for derigennem at presse lønningerne ned. Den 17. maj demonstrerede danskere i alle aldre mod nye forringelser af det danske velfærdssystem = den ene halvdel af den danske model. Det mest opløftende ved demonstrationen var at se så mange unge på gaden. Det blev klogt og tankevækkende omtalt i Informations leder d. 18. maj: Nu har de unge i stort tal manifesteret en egentlig opposition. Måske mente den etablerede fagbevægelse, at den udviste stor solidaritet ved at inkludere de unge i demonstrationen. Men da det kom til stykket, var det de unge, der gav prisværdig opbakning til de ældre. AOP 3

4 B H T Bornholmstrafikkens ansatte savner åbenhed hos ledelsen Hvad sker der i kølvandet på Villum? Tillidsrepræsentanterne efterlyser bedre information og gennemsigtighed i ledelsens beslutninger, når det drejer sig om rederiets og ikke mindst medarbejdernes fremtid, og de er stærkt bekymret for fremtiden. Adm. direktør, Mads Kofod, forsvarer imidlertid de mange fyringer med kravet om nødvendig rentabilitet. Hvis vi ikke havde reduceret antallet af medarbejdere, havde vi ikke eksisteret som et selvstændigt rederi i dag, siger han. CO-Søfart har hørt begge parter om deres syn på blandt andet åbenhed, privatisering, brancheglidning, nødvendigheden af at tage chancer samt om, hvordan et 140 år gammelt rederi lander med begge ben på jorden efter flere års voldsom søgang. Af Peter Jürgensen Mads Kofod (f. 1951) Adm. direktør Maskinmester, skibsfører, navigationslærer. Lederudviklingskurser, bl.a. på Insead, Fontainebleau. Fuldmægtig i Industriministeriet. Planlægningschef i DSB rederi. Adm. direktør i Dan Rail A/S Stykgodschef i DSB. Vicedirektør i Dansk Management Forum. Direktør i Dansk Maritimt Institut. I 2000 adm. direktør for BHT. 4

5 De senere år har ikke været specielt nemme for Bornholmstrafikken. Først forsvandt det toldfrie salg i sommeren Samme år blev Øresundsforbindelsen indviet, hvilket ikke gjorde vilkårene nemmere for rederiet, som siden 1866 har været bornholmernes trafikale livline til det øvrige Danmark. I 2003 besluttede Folketinget, at rederiet skulle omdannes til et aktieselskab samt at driften af rutetrafikken til og fra Bornholm skulle i EU-udbud. Bornholmstrafikken vandt ganske vist licitationen, og resultatet af privatiseringen er da også blevet øget produktivitet, hyppigere afgange og flere passagerer. Men prisen har været høj. Personalet er gradvis blevet reduceret fra 600 til i dag 350. Generelt er der ikke flere fyringsrunder i sigte, men der er løbende tilpasninger af arbejdsstyrken til mængden af passagerer. Derudover har rederiet investeret i hurtigbåden Villum Clausen, der ganske vist klarer turen fra Ystad til Rønne på en times tid, men som til gengæld sluger gigantiske mængder dyr brændstof. Endelig besluttede Folketinget, at natbåden mellem København og Rønne, der engang udgjorde pulsåren i rederiets rutenet, skulle omdirigeres til Køge. Det eksperiment lykkedes aldrig helt. Men hvordan oplever ledelse og medarbejdere så privatiseringen? Hvilke forventninger har man til fremtiden, og hvordan påvirker de mange omvæltninger dagligdagen? CO-Søfart har forsøgt at tage pulsen på Bornholmstrafikken. Vi har - dog hver for sig - taget en snak med henholdsvis adm. direktør Mads Kofod, samt med to af rederiets tillidsfolk i cateringafdelingen, Johnny Haagensen og Nya Schultz. Ikke overraskende tolker de to parter begivenhederne lige så forskelligt, som befandt de sig på hver sin planet - og ikke blot var adskilt af en etage. Lidt forenklet udtrykt har direktøren fokus rettet mod hvad han mener, er en tvingende nødvendig reduktion af omkostningerne, mens medarbejdernes repræsentanter ønsker en hverdag, hvor de ikke behøver frygte flere fyringer. Det nødvendige niveau Mads Kofod: Vi er en social rute, der årligt modtager 130 millioner kr. i statstilskud. Til gengæld er vi forpligtiget til at sejle indtil udbudsperioden udløber om fem år, også selv om vi ikke giver overskud. I dag balancerer regnskabet, men hvis oliepriserne bliver ved med at stige, kan vi ikke forvente en yderligere forbedring af vores økonomi, med mindre vi bliver kompenseret. Tværtimod. Hvad personalestørrelsen angår, befinder vi os derfor nu på det niveau, som er nødvendigt for at drive virksomheden. Rygterne svirrer Nya Schultz: De seneste år har ikke været behagelige. Vi har intet imod, at rederiet er blevet privatiseret. Men udliciteringen fylder fortsat meget i vores dagligdag, fordi den er årsagen til de mange fyringer. Og det er helt afgørende for os at beholde vores arbejdspladser, fordi man ikke lige går ud og finder et nyt job på Bornholm. Alle tænker: Bliver det nu mig næste gang - eller bliver det min kollega? Ingen af os tror, at fyringsrunderne er overstået. Der er allerede varslet flere fyringer, og ledelsen regner for tiden på, hvor mange af de tilbageværende, som skal væk. I og med, at fyringerne varsles i meget god tid - og uden at der sættes navne på, er 5

6 Bekymret for olieprisen Nya Barner Schultz (f. 1959) Stewardesse, tillidsrep. Gift, 2 børn. Uddannet underglasurmaler på den kongelige porcelains fabrik. Uddannet kørelærer på Dansk Kørelærerskole. Sejlet i BHT på Poul Anker fra feb til maj 2005, derefter på Dueodde. Tillidsrep. siden marts hverdagen meget stressende, og rygterne svirrer. I januar fratrådte kolleger i cateringafdelingen, og siden da er yderligere tre sagt op. Johnny Haagensen: Gennem de senere år har rederiet løbende fyret medarbejdere. Nogle af dem havde været ansat i rederiet i 25 år. Det tog for alvor fart, da Villum Clausen blev indsat, hvilket er lidt paradoksalt, fordi den nye færge skabte behov for flere nye medarbejdere. Men behovet for personale på den nye færge blev dækket ved at overflytte dem fra Jens Kofoed. Vi har derfor måttet betale dyrt for privatiseringen. Mads Kofod: Fra rederiets side har vi været tilfredse med privatiseringen. Naturligvis har vi været kede af at skulle afskedige så mange medarbejdere. Men vi har forsøgt at tage så vidtgående personlige hensyn, som muligt, og hvis vi ikke havde reduceret antallet af medarbejdere, havde vi ikke eksisteret som et selvstændigt rederi i dag. Olieprisernes himmelflugt bekymrer os, og det har overrasket os, at prisen er røget så voldsomt i vejret. Men bortset fra det, er vi glade for, at alt trods alt er gået nogenlunde som forventet. I dag befordrer vi tæt på 1,5 millioner passagerer om året. For 10 år siden var der kun passagerer, som benyttede Bornholmstrafikken. Tavsheden er det værste De to tillidsrepræsentanter føler ikke, at ledelsen er tilstrækkelig god til at informere om deres beslutninger. Nya Schultz: Tavsheden er det værste. Ledelsen løfter aldrig sløret for deres hensigter, og hvis vi får fornemmelsen af, at eller andet ubehageligt er i gære, bliver rygterne ikke dementeret. Hvis vi vil kende sandheden - eller blot noget af den, må vi læse Bornholms Tidende, og det er ikke rimeligt. Kun under tillidsrepræsentanternes månedlige møde med ledelsen bliver rygterne enten bekræftet eller afmonteret, forudsat at vi selv fortæller, hvad vi ved. Johnny Haagensen: Senest har vi i vores lokalavis læst, at vores direktør skulle have en bedre bonus, og så er det jo svært at acceptere, hvis 15 kolleger samtidig bliver sagt op. Når rederiet kort efter ydermere donerer flere hundrede tusinde kroner til Kunstmuseet, føles det jo helt ulogisk for 6

7 en ung medarbejder i cateringafdelingen, at personalet skal beskæres ind til benet - også selv om vi godt ved, at pengene til museet tages fra en anden kasse end lønkontoen. Kosteffektiv drift Direktør Mads Kofod beskriver Bornholms trafikken som det markant største danske rederi, der har en social rute som kerneområde, og den erfaring, som rederiet besidder på dette felt, vil man udvikle, så Bornholmstrafikken også bliver den bedste sociale rute. Vi har en omfattende erfaring i denne type trafik. Først i 1974, da vi overgik fra at være 66-Bådene til det statsejede Bornholmstrafikken, modtog vi for første gang statsstøtte. Hvis vi skal være det bedste sociale rederi, kræver det også en dyb politisk og social forståelse, når det drejer sig om at håndtere de forpligtelser, der følger med. Samtidig kræver det en veludviklet forretningssans, hvis vi fortsat skal være i stand til at vinde licitationerne på ruten. Og det ene udelukker ikke det andet. Alle vores tekniske systemer som booking, økonomi og finanssystem, er bygget med overkapacitet, så de f.eks. kan klare at booke for andre rederier uden at skulle skifte til alle mulige andre systemer. Let og simpelt og fuld udnyttelse af arbejdskraften. Måske rammer vi en guldåre De to tillidsrepræsentanter mener dog alt i alt, at ledelsen udfører sit job så godt den kan, inden for de snævre politisk fastsatte rammer, som den er tvunget til at arbejde ud fra. Samtidig forholder de Johnny Haagensen (f. 1949) Kældermand, tillidsrep. Sejlet siden 1964 i BHT (Dampskibsselskabet af 1866) messedreng, 1965 koksmath KGH 1967, ungkok m/s Nanok S Søværnet Kok m/s Nordpol 1970 Fisker 1973 Havundersøgelsesskibet DANA ungkok 1975, messemand 1977 Partsrederiet DANA kok 1978 Fisker BHT 1993 Tillidsrep. fra 1998 sig afslappet til spørgsmålet om, hvorvidt rederiet bør kaste sig ud i risikobetonede investeringer. Det har Bornholmstrafikken jo allerede gjort, siger de. I tre måneder sejlede vi mellem Køge og Sacnitz, før ruten atter blev indstillet. Af og til havde vi kun fire polske passagerer ombord, som selv havde madpakke med. Det var en risiko man løb, og det gik altså ikke. Men det 7

8 var da forsøget værd. Derfor bør rederiet vove noget ind imellem. En dag rammer vi måske en guldåre. Nya kunne eksempelvis forestille sig en ny rute mellem Køge og Nordhavnen som én mulighed. Johnny tror imidlertid ikke rigtig på den idé. Ruten mellem Rønne og Køge ser han dog heller ikke den store fremtid i. Da vi sejlede mellem København og Rønne, havde vi på en dårlig nat mellem 100 og 120 passagerer. Efter omlægningen til Køge, er det en god nat, hvis vi har 100 passagerer. Vi ved jo godt, at det er Folketinget, der har besluttet ruteændringen. Men derfor er det ærgerligt alligevel, at der blev truffet en forkert disposition. Nya mener også, at rederiet kunne overveje, at mindske antallet af afgange på visse passagertynde tidspunkter. Samtidig kan hun dog godt se det problematiske i en sådan beslutning, i og med, at det er staten, som fastsætter intervallerne mellem hver afgang. Både Nya og Johnny er dog overbevist om, at hvis det ikke var staten som bestemte, så ville rederiets ledelse - ud fra iskolde forretningsmæssige overvejelser - for længst have reduceret antallet af afgange, så økonomien hang bedre sammen. Flere funktioner pr. medarbejder? Mads Kofod afviser dog, at rederiet vil kaste sig ud i risikobetonede eksperimenter. Vi er meget målrettet med hensyn til at fastholde den valgte og forsigtige strategi. Vores mål er at vinde licitationen til at drive alle danske sejlruter, som vi mener, vi kan gøre rentable. Derfor må vi også vælge disse ruter med stor omtanke, mener han. Det eneste alvorlige problem, jeg kan få øje på, er hvis oliepriserne bliver ved med at stige. Udfordringen består i, at vi får tilfredse kunder, ikke kun på vores eksisterende ruter, men også på de fremtidige. Bornholmstrafikkens direktør er samtidig positivt stemt over for enhedsbesætninger og brancheglidning. Som et led i vores måde at drive virksomheden på, har vi indrettet vores skibe, så de kan bruge enhedsbesætninger. For tiden består opgaven i, gradvis at ansætte de nye dualofficerer. Én af måderne, hvorpå vi kan rationalisere driften, er jo ved at nedbringe antallet af besætningsmedlemmer. Mads Kofods ønske om enhedsbesætning omfatter imidlertid ikke kun officererne. Jo mere personalet kan alternere, jo færre folk behøver vi at være, fordi vi dermed kan undgå en masse tom tid. Hvis én medarbejder derfor kan udføre flere alternerende funktioner, vil det styrke rederiets udviklingsmuligheder. Vil Metal Søfart og Dansk Sø-Restaurations Forening mon være villige til at overveje muligheden for at lave alternering inden for egne rækker - og på tværs af faggrænser? Det vil jeg håbe. Vi er under alle omstændigheder villige til at forhandle konstruktivt om den sag, siger Mads Kofod. Faggrænserne er allerede væk Det tilbud har de to tillidsrepræsentanter imidlertid svært ved at forstå: Vi har jo allerede fået så megen fleksibilitet ind i arbejdsgangen og i vores funk- 8

9 tioner, at dem, der kun kunne eller ville bestride ét job, allerede er fyret. Nya: I dag skal en cateringassistent ikke lige som tidligere kun vaske op, men også hjælpe til i kabyssen eller rede køjer. Faggrænserne er derfor for længst nedbrudt. Johnny: Hvis der på Povl Anker er mindre end 200 passagerer, må jeg påtage mig rollen som både opvasker, kabysmedhjælper og kældermand. Er det måske ikke en ophævelse af faggrænserne? Hverken Johnny eller Nya beklager dog, at faggrænserne er blødet op. Det har trods alt bidraget til, at vi har fået indblik i samt forståelse for, hvad kollegerne beskæftiger sig med, mener de. Samtidig ser de begge dog med betydelig ængstelse på fremtiden. Det sidste, vi har læst os til i avisen er, at såfremt et andet rederi vinder næste udbudsrunde, vil det ikke længere være et krav at besætningen er bosiddende på Bornholm. Så kan man i princippet vælge at hyre polakker i stedet. Derfor frygter vi, at der sker en ny åreladning af medarbejdere, hvis et nyt rederi skal drive vores ruter. Hurtig adgang til ledelsen det give os fred i sjælen og så kunne vi koncentrere os om alt mulig andet, siger Johnny. I forhold til mange andre virksomheder, har tillidsmændene hos os en direkte og hurtig adgang til ledelsen, hvis det er nødvendigt. Døren står altid åben. Mads Kofod ved godt, at når vi henvender os på hans kontor, så skyldes ærindet ikke bagateller. Vi skal ikke skumme fløden Direktør Mads Kofod håber også, at Bornholmstrafikken får den fornødne ro til at konsolidere sig i fremtiden. Han erkender dog samtidig, at et rederi med så specielle geografiske forhold og forpligtelser som Bornholmstrafikken, næppe nogensinde kan blive en rigtig god overskudsforretning. Det handler heller ikke om at vi skal skumme fløden. Fløden skal ligge hos kunderne. Det er det, der ligger i at have den sociale forståelse for et koncessioneret rederi. Men naturligvis skal vi have en fornuftig forrentning af vores investeringer. Kun derved kan vi løbende forny vores tonnage - tilpasset kundernes forventninger, siger han. De to tillidsrepræsentanter føler sig overbevist om, at næsten alle ansatte i Bornholmstrafikken - trods alt - er glade for deres arbejdsplads. De er dog heller ikke et sekund i tvivl om, at det havde været endnu bedre, såfremt der var ro om fremtiden. Hvis vi f.eks. kunne få en garanti for, at ingen blev fyret de næste fem år, ville 9

10 Baggrund. TEMA v/oles Hvem er de søfartspolitiske ordførere? Vi lægger ud med Niels Sindal fra Socialdemokratiet. Sindal er født i 1950 og fra det Ærøske/Jyske. Familien var søfarende på både fars og mors side, og faderen selv skibsfører. Som 10-årig begyndte det med medsejladser i det nordeuropæiske område med rederiet Clausen. Niels var forhyret som skibsdreng og tjente en daler om dagen for småærinder som at hente kaffe til broen. I gymnasietiden var der sommersejladser og ungdomsårene var i det hele præget af søfartsliv og lejlighedsvise medsejladser som skibsdreng. Familien boede dels i Marstal og dels i Hvidovre i København, afhængigt af faderens fartsområde indmeldelse i Socialdemokratiet efter krydset i de tidligere år skiftevis var sat til højre og venstre for A. En sætning fra Leif Panduro gjorde stort indtryk: Når man er en anelse moderat, så siger højrefl øjen at man er venstreorienteret, og venstrefløjen at man er højreorienteret. - Krydset blev sat ved A, og der blev det siddende lige siden. 10

11 Omkring år 1989 flyttede familien til Ærøskøbing. Det kom til at betyde en mere engageret involvering i det maritime miljø. Sad i kommunalbestyrelsen fra og blev i 1994 valgt til parlamentet i Bruxelles, bl.a. med ansvar for de søfartspolitiske sager i transportudvalget. Bred kontakt med rederier, de søfarendes organisationer, værfter, og det maritime miljø i det hele taget. Dengang var danske rederier ikke specielt interesserede i EU-regler, men det har ændret sig siden. Under alle omstændigheder var Danmarks ry på søfartsområdet rigtig godt, og der blev lyttet til Danmarks stemme. Neil Kinnock var i tiden en engageret kommissær for transportområdet. Hjem fra Bruxelles i 1999 og konsulent for CO-Industri. Valgt til Folketinget i Søfartspolitisk ordfører og erhvervspolitisk ordfører siden julen Samarbejde mellem søfartspolitiske ordførere. Der er ikke noget specielt samarbejde. Ingen kaffeklub, ingen junta, ikke noget. Forundret over at der ikke er større interesse i folketingssalen om søfart som sådan. DIS-lovens 10 stk. 2 og 3 Bestemmelsen som betyder at kollektive overenskomster kun kan indgås på vegne af egne statsborgere, har længe været en hjørnesten i en stående strid om DISregistret, særlig mellem 3F/Sømændenes Forbund på den ene side og rederiforeningerne på den anden side. Problemet er at vi har lavet en konstruktion som vi vanskeligt kan pille ved, uden at der bliver ballade. Man kunne godt tænke sig tilføjelser til DIS-loven, så der blev en slags formaliseret legalisering af en repræsentationsret for de udenlandske søfarende i de danske systemer. Hvilke fingre tæller f.eks. for de udenlandske søfarende i forbindelse med beslutninger i Handelsflådens Velfærdsråd, når det gælder de ydelser som gives til de søfarende? Alle betaler jo det samme månedlige bidrag. I sammenhæng med Kontaktudvalget for søfartsfaglige organisationer og rederier, er der i en hovedaftale truffet aftaler om repræsentativitet i en række sammenhænge, og den aftale anser vi i Folketinget for at være meget vigtig, men visse elementer burde vi måske nok gøre til lovstof. Uden vi piller ved grundlaget for DIS-registret. Dansker eller ikke-dansker, så sejles der på Sømandslovens præmisser og dansk lov er gældende. Men hvem stemmer for de udenlandske søfarende? Promillegrænserne Det var en lykkelig afslutning med de 0,5 promille, og der er grund til at glæde sig over at IMO nu roser Danmark, for den nye bekendtgørelse om alkoholgrænser til søs. Den grænse vi er nået frem til giver den flexibilitet som er nødvendig. Folk skal kunne få et glas vin til maden, og i øvrigt kan rederierne jo selv bestemme deres interne politik på området. Men det er urimeligt hvis folk på langfarten der er ude flere måneder af gangen, og har arbejdsplads og hjem blandet sammen døgnet rundt, skal kriminaliseres for den enkelte genstand. Man kan i det hele ikke sammenligne piloter, togførere og søfarende. Det er forskellige verdener. Tror der blev lyttet til organisationerne 11

12 og det var positivt de mødte op med een stemme sammen. Det gav pondus. Egen argumentation baseret på at man burde påvirke IMO til at ændre deres nuværende 0,8 til 0,5. Hele miseren var oprindeligt baseret på en argumentation som relaterede til påsejlingen af Storebæltsbroen, og det gav ingen mening fordi der var tale om et udenlandsk skib. Det var der kun få som fangede i farten. Lodslov Lige nu handler det om at staten vil privatisere lodsvæsenet. Først på det regionale område og efterfølgende når det gælder gennemsejlinger. Der kommer betænkning i morgen og lovudkastet er et udmærket eksempel på lovsjusk. Baggrundsarbejdet er baseret på et kompromis mellem 10 mennesker fra lodsudvalget. Saml det hele under én hat. Det er en kæphest at få etableret en Maritim Styrelse til sikring af at maritime beslutnings- og handlingsområder samles eet sted. I dag er området splittet mellem 5 forskellige ministerier med opgaverne fordelt på forskellige styrelser og enheder for hvert ministerium. Ulykker og forureningskatastrofer i de senere år har vist et klart behov for en mere smidig og samordnet indsats. Der er åbenlys risiko for store skader på naturen og for unødigt tab af menneskeliv. Forebyggelse og effektiv retshåndhævelse må samles i eet hus, placeret under Erhvervsministeriet og sammensat af hele Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsenet, samt havneområdet fra Transportministeriet, skibsfartsrelaterede dele fra Miljøstyrelsen, fiskerikontrol fra Fødevareministeriet, maritime radiotjenester fra IT og Telestyrelsen, samt forureningsbekæmpelse fra Forsvarsministeriet. Som en undtagelse der bekræfter reglen, skal det operationelle ansvar for redningsaktioner til søs, fortsat varetages af Søværnets Operative Kommando i samarbejde med Flyvevåbnet. Den nye styrelse bør være spredt i landet, men med sin centrale del placeret i Storkøbenhavn. Det er opfordringen til os som politikere. Samarbejde CO-Søfart lover godt for fremtiden. Det er den vej det skal udvikle sig. Søfartens organisationer vil stå sig ved at arbejde tættere sammen i fremtiden. Der er en megastor omsætning i erhvervet, og et tæt samarbejde er nødvendigt hvis organisationerne vil gøre sig håb om at spille en central rolle. Det er opfordringen til jer som fagforeninger. 12

13 MARTEC SØFARTSSKOLE FREDERIKSHAVN 1 uges sikkerhedskursus. Vejen til at opnå sønæringsbevis som skibskok for landkokke. Næste kursus: Mandag d. 4. september til fredag d. 8. september Henvendelse til: Inger Bergen Tlf. direkte:

14 ICE IS NICE 14 Så kom isbryderen Danbjørn i aktion og i isen. Det skete i svenske farvande i perioden 12. marts til 9. april. Teksten er skrevet til et internt blad Krudttårnet, og billeder er af: Maskinchef Per A. Jensen Peter Parbæk og Jan kok. Tekst af: Kommandørkaptajn Steen Petersen DANBJØRN skal til svenske farvande for at bryde is! Hvem ville have troet på det? Nok ikke ret mange og da i hvert fald ikke isbryderbesætningerne, da issæsonen og beredskabet nærmede sig sin afslutning og foråret stod for døren. Heller ikke i år blev det til noget! Men så skete det alligevel, det som mange af os havde talt om som en god ide for at få mulighed til at sejle i is, nu da det var 10 år siden isbryderne sidst havde været ude at bryde is. Selvfølgelig var det på en fredag efter arbejdstids ophør, at det hele begyndte at tage fart. Der var ikke ret mange der troede på nyheden, da den blev offentliggjort, der var endnu tre uger til den 1. april. Jo, den var god nok og vi fi k lige pludselig travlt. To hektiske dage, lørdag og søndag, fulgte med klargøring af DANBJØRN og samling af besætningen på 29 mand efter alarmering fredag aften kl Årsagen til indsættelse af DANBJØRN i svensk farvand var dels issituationen men tillige en mangel på isbrydere. Fire svenske isbrydere var på andre opgaver blandt andet i fi nsk område. Isbryderen DANBJØRN afgik søndag aften den 12. marts 2006 kl fra Flådestation Frederikshavn, til isbrydningsopgave i svensk farvand for den svenske isbrydningstjeneste. DANBJØRN forlagde via Sundet imod Ålandshavet, der er farvandet imellem

15 Ålandsøerne og det svenske fastland nordøst for Stockholm. Imidlertid blev DANBJØRN indledningsvis dirigeret til den nordlige del af Kalmarsund, der er farvandet imellem Øland og Sverige, idet issituationen i dette område skabte problemer for skibsfarten. Vel ankommet til området den 14. marts og kun 15 minutter efter at være sejlet ind i isen, fik DANBJØRN sin første opgave. På grund af drivis og hård nordøstlig vind, pakkede isen i et bredt bælte i den nordlige del af Kalmarsund fra Øland og ind til fastlandet. Isens tykkelse var op til en meter og isen stod i isvolde helt ned til 10 meters vanddybde. DANBJØRNs første kontakt med en sådan isvold reducerede da også farten fra 12 til kun 1 knobs fremdrift, og maskineriet arbejdede på maksimal ydelse. DANBJØRN forblev i området indtil den 24. marts, hvor issituationen lettede. DANBJØRN havde i denne periode 24 assistancer (rendebrydning, farvandsisbrydning, konvojering, friskæring og slæbning) til skibe med destination Oskarshamn og Jättersön. Skibenes størrelse varierede fra 1000 til TDW. Der var dog også tid til afslapning og lidt velfærd på isen i forbindelse med ventetid imellem opgaverne. Således lå DAN- BJØRN ved flere lejligheder parkeret i isen, hvor besætningen blandt andet afprøvede redningsmidler i vandet i den brudte rende agten for isbryderen. Der blev tillige tid til nogle få modige vinterbadere, vandet var minus 2 grader varmt, og gennemførelse af en mindre golfturnering på isen med orange bolde. Fastisen hvor DANBJØRN lå parkeret var cm tyk. DANBJØRN havde i denne periode tillige besøg af TV2-Nyhederne og TV2-Nord. Torsdag den 23. marts fik DANBJØRN ordre om at forlægge imod Ålandshavet. DANBJØRN ankom til det nye operationsområde Södra Kvarken fredag aften. Der var ikke umiddelbart problemer for skibsfarten i området, så DANBJØRN brugte den første tid til at lære området at kende og at få et overblik over isens udbredelse og tykkelse. I modsætning til Kalmarsund var der i denne del af svensk farvand ind- 15

16 ført restriktioner for skibsfarten, som ville ind i området. Således skulle skibe med destination til havne i Ålandshavet, Bottenhavet og Bottenviken være godkendt til sejlads i is (Isklasse IA/IB) og størrelsesmæssigt være på mindst 2000 TDW, i Bottenviken dog mindst 4000 TDW. Desuagtet kravene til skibsfarten skabte isen alligevel problemer for skibsfarten, ikke mindst i området udfor byen Gävle nord for Stockholm. Fastis, pakis og isvolde var svært passable og DANBJØRN måtte arbejde hårdt og længe, ofte med en fremdrift på kun 1 knob. Gävle er hovedhavn for alle leverancer af flybrændstof til Arlanda (Stockholm) Lufthavn, hvilket blev prioriteret meget højt. Skiftende vindretninger ændrede ofte hurtigt situationen endda inden for få timer. Således gav nord- til østlige vinde de største problemet i Gävlebugten, medens syd- til vestlige vinde lettede på issituationen og isen drev til havs. DANBJØRN forblev i området udfor Gävle indtil den 7. april og havde i denne periode 38 assistancer til skibe primært til havnen i Gävle. DANBJØRN fik tillige til opgave at bryde en rende i Öregrundsgrepen ind til atomkraftværket Forsmarksverket, således at atombrændselsskibet SIGYN kunne anløbe havnen ved atomkraftværket. Der havde ikke været et skib igennem sundet i 2 måneder. DANBJØRN gennemførte under togtet kun korte anløb af havn for enkelte personelomskiftninger og proviantering. Således var DANBJØRN på havet og opgaveløsning ialt 29 dage i træk. Prioritering af opgaveløsningen tillod ikke havneophold og DANBJØRN var kontinuerligt på en times varsel. DANBJØRN havde ingen større tekniske eller materielmæssige problemer af betydning under togtet, hvilket er godt gået af en så gammel isbryder. Det gode resultat er primært den faste vedligeholdelsesbesætnings fortjeneste. Foråret meldte sin ankomst i området den 6. april, med sydlige vinde og temperaturer op til plus 7 grader. Den 7. april om morgenen satte DANBJØRN derfor kursen mod dansk farvand og Flådestation Frederikshavn med ankomst søndag den 9. april. Istogtet har for størsteparten af besætningen været en sjov, spændende, udfordrende og ikke mindst lærerig oplevelse, samt i perioder tillige et hårdt og stressende arbejde. Under hele togtet havde DANBJØRN en svensk iskoordinator ombord, søkaptajn Bjørn Killman. Bjørn var en uvurderlig støtte ikke kun i forbindelse med opgaveløsningen og samarbejdet med de svenske myndigheder, men tillige på grund af hans mere end 20-års erfaring indenfor isbrydning i svenske farvande. Desuagtet at DANBJØRN er en isbryder med en alder på 41 år, er DANBJØRN en isbryder der til fulde kan løse sin opgave i isen, og da det endnu en gang ikke var i danske farvande at isen skabte problemer, var det godt at andre kunne bruge den danske isbryderkapacitet, og at ekspertisen således blev opretholdt efter 10 år uden isbrydningsopgaver i danske farvande. Isbryderdivisionen imødeser med glæde lignende opgaver i fremtiden. ICE IS NICE. 16

17 17

18 MS -internt Runde fødselsdage i perioden 17. juni 2006 til 18. august 2006 Tillykke 50 år Stig Vagn Petersen fylder 50 år den 20. juni 2006 Bjarne K. Engelbrecht fylder 50 år den 21. juni 2006 Finn Magne Haagensen fylder 50 år den 26. juni 2006 Finn Hollegaard Sørensen fylder 50 år den 30. juni 2006 Danilo Gavilan Huerta fylder 50 år den 19. juli 2006 Johnny Lund fylder 50 år den 19. juli 2006 Brian Fabritius fylder 50 år den 12. august 2006 Tillykke 60 år Villiam Bent Nørgaard fylder 60 år den 13. juli 2006 Leif Stagge fylder 60 år den 14. juli 2006 Kurt Ingolf Nielsen fylder 60 år den 14. juli 2006 Niels Sørensen fylder 60 år den 24. juli 2006 Søren Peter Jensen fylder 60 år den 11. august 2006 Tillykke 65 år Niels Erik Petersen fylder 65 år den 22. juni 2006 Rolf Røberg Henriksen fylder 65 år den 26. juni 2006 Erik V. Bonne Hansen fylder 65 år den 29. juni 2006 Leif Würtz fylder 65 år den 7. juli 2006 Flemming Broe Sørensen fylder 65 år den 18. juli 2006 Manfred Hansper fylder 65 år den 29. juli 2006 Villy Kristian Knudsen fylder 65 år den 3. august 2006 Tillykke 70 år Harry Gustav Soderlund fylder 70 år den 23. juni 2006 Charib Abdulla Juma fylder 70 år den 9. juli 2006 Kaj Hansen fylder 70 år den 18. juli 2006 Tillykke 75 år Hans Winther fylder 75 år den 10. august 2006 Tillykke 80 år Henrik Bjerregaard Kristiansen fylder 80 år den 5. august 2006 Tillykke 90 år Alfred Rudolf Jørgensen fylder 90 år den 20. juli 2006 Jubilæum Viggo Ejnar Nielsen 50 års jubilæum den 18. juni 2006 Casimir Abildtorn 60 års jubilæum den 19. juni 2006 Henning Johannes Dilbjerg 50 års jubilæum den 16. juli 2006 TAK Jeg vil gerne takke for den flotte gave, jeg modtog i anledning af mit 50 års medlemskab af Dansk Metal, Metal Søfart. Med venlig hilsen John Frederiksen 18

19 DISTRIKTSKLUB 8 SØFART Holder medlemsmøde i forbindelse med sommerudfl ugten 13. juni. Sejlads med Skjelskør fra Frederikssund. I år skulle den være go nok! Sejladsen i 2004 var mindre vellykket, men ellers en udmærket udflugt. Medlemmerne er blevet tilskrevet angående tilmelding. NB. Det udmærkede fartøj Turasund AB, der tidligere sejlede med os fra Havnegade til Malmö, har desværre ingen afgang i år. Vi håber til næste år. Til efteråret satser vi på en tur i det grønne. Bestyrelsen Helmut + Rossen + Poul KONTINGENTSATSER pr. 1/ Månedligt kontingent Metal Søfart, excl. klub og efterlønsbidrag: DIS-hyre kr. og derover Kr. 960,25 DIS-hyre kr. og derunder Kr. 600,00 DAS-hyre kr. og derover Kr. 960,25 DAS-hyre kr. og derunder Kr. 600,00 Dagpengesats 547 kr. og derover Kr. 960,25 Dagpengesats 546 kr. og derunder Kr. 600,00 Lærlinge Kr. 190,75 Efterlønsbidrag Kr. 389,00 Det er dit eget ansvar, at du betaler det rigtige kontingent i forhold til hyre eller dagpenge. Husk derfor altid at give afdelingen besked, når din hyre ændres

20 TRÆNGSEL V NYTORV 17 NEJ TIL VELFÆRD 20

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER

VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER Søværnets Operative Kommando Istjenesten ISMELDETJENESTEN Den danske ismeldetjenestes opgave er at fremskaffe oplysninger til brug for isbrydningstjenesten, de søfarende,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

2. Jagtbetjentene er blevet lovet at ordningen med jagtbetjentene ikke vil blive ændret, hvorfor bliver det ikke fulgt?

2. Jagtbetjentene er blevet lovet at ordningen med jagtbetjentene ikke vil blive ændret, hvorfor bliver det ikke fulgt? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Attasut Inatsisartut /Her Svar på 37spørgsmål

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Sejlplan for BornholmerFærgen

Sejlplan for BornholmerFærgen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 199 Offentligt Bodilsker, den 29. januar 2012 Til transportminister Henrik Dam Kristensen og samtlige medlemmer af Folketingets Transportudvalg Fremsendes via

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Dette protokollat supplerer DAS overenskomsten indgået mellem Bilfærgernes Rederiforening og Metal Søfart

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere