Alkohol. Lidt statistik AF OVERLÆGE HENRIK RINDOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkohol. Lidt statistik AF OVERLÆGE HENRIK RINDOM"

Transkript

1 Alkohol AF OVERLÆGE ENRIK RINDOM ALKOOL DIALOG Alkoholens virkning kan gøre os i godt humør og være med til at skabe den gode stemning ved en fest, men i mange situationer har det samme stof fået familier til at gå i opløsning, gjort folk kriminelle og voldelige. (Sættes i kursiv) Lidt statistik Salget af alkohol er i de seneste 0 år faldet fra,3 i 2002 til 9, liter ren alkohol i 2012 pr. indbygger over 4 år. Grundet grænsehandel er forbruget dog lidt højere. (Resten af sætningen slettes.) Et er at se på danskernes gennemsnitsforbrug af alkohol, noget andet hvordan forbruget fordeler sig i befolkningen. er ved vi, at storforbrugerne - ca danskere - drikker over det maksimale forbrug, man som voksen (ældre end 18 år) bør indtage på en uge - det, som kaldes genstandsgrænserne. I 2013 drak 8,5 % over højrisikogrænserne, som er 21 genstande for mænd og 14 for kvinder om ugen. I alle aldersgrupper er der flere mænd end kvinder, der overskrider højrisikogrænsen. Næsten en fjerdedel af de voksne danskere (20.6 % i 2013) overskrider lavrisikogrænsen, som er 4 genstande om ugen for mænds vedkommende og 7 for kvinders.

2 12 11 Forbrug og salg af alkohol og tobak pr. indbygger efter tid Salg af ren alkohol, pr. indbygger over 14 år (gnsntl. antal liter). (-) vor meget vodka er en genstand? I en standard flaske vodka er der 40 vol. % alkohol. vis vi vil finde en genstand, skal vi finde den mængde vodka (x), som når vi tager 40 % (minus komma) giver 1,5 cl. Vi kan derfor opstille følgende ligning: X x 40/100 = 1,5 X = 100 x 1,5 / 40 X = 3,75 cl. 3,75 cl vor mange genstande er der i en øl? På etiketten af en ølflaske står der, at rumfanget er 33 cl og volumen af alkoholen er 4,6 %. Det betyder, at alkoholen udgør 4,6 % af 33 cl, hvilket giver,58 cl ren alkohol. Vægtfylden af alkohol er 0,7873 g/cm3. En liter er det samme som 000 cm3 (hæves) el-ler det samme som 000 ml. Centiliter, der betyder en hundrededel af en liter, svarer altså til 0 ml, da en hundrededel af 000 er 0. Vi får derfor, at,58 cl er lig med 5,8 cm3 (hæves), og vægten af alkoholen bliver derfor: 5,8 cm3 ( hæves) x 0,7873 g/cm3 (hæves) =,95 g 00 % ren alkohol i en alm. øl. I Danmark er en genstand defineret som alkoholindholdet i en pilsnerøl, hvilket svarer til 12 gram ren alkohol eller 1,5 cl. Alkohols virkning på kroppen Celler og membraner Kroppen er opbygget af celler. Inde i cellerne ligger forskellige celleorganer (organeller), så cellen kan udføre det arbejde, den er specialiseret til. En muskelcelle har nogle særlige strukturfibre, der kan få cellen til at trække sig sammen, mens en nervecelle har strukturer, der kan generere strøm, hvormed den kan sende signaler rundt i kroppen. I menneskekroppen er der et utal af forskellige celler, som har forskellige opgaver, de er specialiserede til at løse. Leverceller, nyreceller, hjerteceller og blodceller for blot at nævne nogle få. Cellernes ydre overflade kaldes for cellemembranen. Cellemembraner er opbygget på en særlig måde. Den udvendige og indvendige overflade af membranen er hydrofil, dvs. opbygget af stoffer, som kan blande sig med vand. Imellem de to lag ligger der et lag, som er lipofilt, dvs. opløseligt i bl.a. fedt. Membranen er opbygget af fosfolipider. Fra den indvendige og udvendige hydrofile membranoverflade strækker lipidernes carbonkæder sig ind mod midten af membranen - det lipofile lag - i en særdeles velordnet arkitektur.

3 Udenfor cellen Karbohydrater Kolesterol Polar gruppe Fosfat Glycerol Fedtsyrer Membran proteiner ydrofilt hoved ydrofob hale ydrofilt område ydrofobt område ydrofilt område Polar (hydrophilic) hoved Nonpolar (hydrophilic) hale Choline Phosfate Glycerol ydrocarbon hale A C 2 N + (C 3 ) 3 C 2 O O P O - O C 2 C C 2 O O C O C O C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 Dobbelt C 2 C binding C 2 C C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 3 C 3 ydrofilt hoved ydrofob hale D B Inde i cellen Figur Celle (minus mellemrum) membran med membranproteiner Figur 2 Den molekylære opbygning af membranens fosfolipider C 3

4 Næringsstoffer, som cellerne skal bruge, transporteres rundt med blodet i kroppen. Da cellemembranens overflade kan blande sig med vand, betyder det, at næringsstofferne kan komme i kontakt med cellens overflade, men da laget i cellemembranen lige neden under består af fedt, kan stofferne typisk ikke passere ind i cellen. Det geniale ved denne konstruktion er, at cellen kan komme i kontakt med alle de stoffer, der er i kroppens blod, men selv regulere hvilke stoffer, der må passere ind i cellen. Figur 3 Stofudveksling i væv Kapillærvæg Arterieende Rødt blodlegeme vidt blodlegeme Vævsceller Affald Næring O 2 C C O Plasma CO 2 Figur 4 Alkoholmolekyler Lymfekar Blodtryk= Osmotisk sug= Veneende Det specielle ved alkohol er, at molekylet kan blandes med både fedt og vand. Desuden er molekylet meget lille. Derfor kan alkohol trænge ind i alle celler, (komma) uden at de kan regulere stoffets indtrængen. Og det helt specielle ved alkohol i forhold til alle andre rusmidler er, at det fordeler sig i alle kroppens væsker (enrik skriver vand, men er væsker ikke bedre her? og derfor trænger ind i hver eneste celle i kroppen. 4

5 Alkohols optagelse, nedbrydning og udskillelse Lever Tyndtarm jerne Mave Alkohol optages let og hurtigt fra mave-tarmkanalen og kan ca. 5 min. efter indtagelsen måles i blodet. Den maksimale alkoholkoncentration vil være nået efter minutter. Optagelseshastigheden bliver langsommere, hvis man samtidig indtager fedtholdig føde, fordi mavesækkens tømning nedsættes. Alkohol kan let trænge gennem cellemembraner. Derfor kan alkohol let passere over mund-mave-tarm-slimhinden ind i blodet og derfra blande sig med al vand i kroppen. Fordelingsvolumenet for alkohol bliver således kroppens samlede vandmængde - også kaldet kroppens vandfase. Blandet i kroppens vand når alkoholen også frem til leveren, som er organismens store kemiske fabrik. er omdannes alle de forskellige fedt, sukker- og proteinstoffer, som vi indtager, til genkendelige byggesten for kroppen. En anden vigtig funktion, som leveren har, er at nedbryde og bortskaffe giftstoffer, så de ikke gør skade. Levercelle Cytoplasma Ethanol Acetaldehyd Acetat Udskillelse af 100 g alkohol fra kroppens vandfase C 90g C C 72g C O O C C 18g Ethanol dehydrogenase Acetaldehyd dehydrogenase O O Mitochondrie C C O C C CO O Mikrosomal ethanol oxiderings system (MEOS) O 10g Sved Urin Udåndingsluft Figur 6 Omsætning og udskillelse af alkohol Flere af hinanden uafhængige enzymsystemer metaboliserer alkohol - med alkoholdehydrogenase-systemet som det mest betydningsfulde. Ved denne proces omdannes alkohol til acetaldehyd og derfra videre til acetat, som afgives til blodet. Acetaten er et ufarligt stof, som optages i kroppens forskellige celler, hvor det enten forbrændes til kuldioxid og vand eller bliver lagt på lager i form af fedt. Af den alkoholmængde, vi indtager, vil ca. 90 % blive nedbrudt. ovedparten af alkoholen nedbrydes i levercellerne, men en lille del bliver også omdannet i andre organer, især nyre og mavesæk. Nedbrydningsprocessen foregår med brug af enzymer, som omdanner alkoholmolekylet til et for kroppen ufarligt stof. De resterende 0 % af alkoholen vil uomdannet blive udskilt gennem urin, afføring, sved og udåndingsluft. Et andet enzymsystem, der kaldes cytochrom P450, findes i levercellernes mitokondrier. er metaboliseres dog kun en mindre del af alkoholen. Ved daglig indtagelse af alkohol vil enzymsystemet cytochrom P450 efterhånden øge sin kapacitet. Dermed vil der blive metaboliseret mere alkohol pr. tidsenhed. Figur 6 5

6 Man mener dette er en medvirkende årsagen til toleransudviklingen hos storforbrugere af alkohol. Storforbrugere af alkohol er således målt til at kunne forbrænde alkohol ca. 150 % hurtigere end andre. lnaktiveringen af giftstoffer i kroppen sker normalt eksponentielt, hvilket betyder at samme del metaboliseres pr. tidsenhed. Undtagelsen fra denne regel er alkohol, der nedbrydes ligefrem proportionalt, altså samme mængde pr. tidsenhed for en given person. Under normale omstændigheder drejer det sig om ca. 115 mg/ time /kg. legemsvægt. Dette svarer til 8 gram per time for en person på 70 kg. Promilleberegning (tekst slettes) Over et kvarter indtager en person 2 almindelige øl. Dette svarer til en alkoholmængde på 24 gram. vis personen vejer 70 kg vil dette give en promille i blodet på 0,57. (Linjemellemrum) Dette er beregnet på følgende måde: Alkohol fordeler sig i kroppens vand. Dette udgør ca. 68 % af legemsvægten hos mænd og ca. 55 % hos kvinder. I en mand, der vejer 70 kg., vil de 24 g alkohol således fordele sig i 70 x 0,68 = 47,6 kg = 47,6 liter vand De 24 g alkohol vil altså fordeles i g vand 24/ = 0,00050 Promille betyder pr. tusind. Der er såedes 0,50 alkohol pr g vand = 0,50 promille. (Linjemellemrum) For en kvinde på 50 kg, som indtager samme mængde alkohol, ser regnestykket således ud: De 24 g alkohol vil fordele sig på 55 % af legemsvægten (minus orddeling): 50 x 0,55 = 27,5 kg - 27,5 liter vand 24/ = 0,00087 = 0,87 promille Antabus og dets virkning På figur 6 kan man se, hvordan alkohol metaboliseres i leveren. Alkohol - ethanol - omdannes først til acetaldehyd og derfra videre til acetat. Med enzymet acetaldehyd dehydrogenase (to ord) som katalysator nedbrydes acetaldehyd i leve-ren mange gange hurtigere end det dannes. Konsekvensen taldehyd kun optræder heraf er, at i meget ace- små koncentrationer i blodet. Dette er yderst hensigtsmæssigt, fordi stoffet i større koncentrationer er giftigt. vis mængden af acetaldehyd stiger i kroppen, (komma) vil personen opleve symptomer i sen form i hovedet, af blus- kvalme, hjertebanken og blodtryksstigning. Antabus (anta = imod, og abusus = misbrug) virker ved at hæmme acetaldehyd dehydrogenase enzymet. Konsekvensen bliver, (komma) at acetaldehyd ikke kan omdannes til acetat. Der kommer en ophobning af acetaldehyd i blodet og resultatet bliver, at personer, (komma) som har taget Antabus, får det dårligt, (komma) hvis de drik-ker alkohol. I den asiatiske befolkning lider 25 % af en særlig arvelig egenskab, der gør, at deres leverceller ikke producerer normal acetaldehyd dehydrogenase. Resultatet bliver, at de ikke kan omsætte acetaldehyd hurtigt nok, når de drikker alkohol. De får derfor de samme symptomer, som ses hos normale, der drikker alkohol, mens de er i antabusbehandling. Alkohols virkning på hjernen Alkohol påvirker på to forskellige måder i hjernen. For det første påvirkes nervecellernes membraner af alkoholen på en sådan måde, at transporten af stoffer over membranen ændres. Konsekvensen heraf bliver, at nerveimpulserne bliver ændret. For det andet påvirkes nogle særlige receptorer kaldet GABA A * (se boks om receptorer)**, der sidder i nervecellernes membraner. jernens celler producerer et stoffer kaldet GABA A, som kan binde sig til GABA A - receptorerne hvilket fører til, at aktiviteten i nervecellerne nedsættes. *GABA A findes i en hel vifte af forskellige undertyper. 6

7 **Receptor En receptor betyder en modtager. Til en bestemt type receptorer passer nogle bestemte kemiske stoffer som en nøgle, der passer til en lås. Alle celler i kroppen har forskellige receptorer placeret i deres cellemembraner. Se figur 1. Princippet er, at når det stof, som passer til receptoren, er til stede vil stoffet pga. en kemisk tiltrækningskraft koble sig sammen med receptoren. Når dette sker, vil der blive sat en proces i gang inde i cellen, som kan få cellen til at gøre noget bestemt. Når vi fx bliver bange, så afgives der et stof kaldet adrenalin fra binyrerne. Adrenalinet transporteres med blodet rundt i kroppen. De nerveceller, som styrer hjertets rytme, har særlige adrenalin receptorer i deres cellemembraner. Når adrenalinet kobler sig på en sådan (minus en) receptor, sættes der en kemisk reaktion i gang inde i nervecellen, som får hjertemusklen til at trække sig hurtigere sammen. Resultatet bliver, at vi får hjertebanken, når vi bliver bange. De områder i hjernen, der har mange GABA A -receptorer, er f.eks. et område som ippocampus, der har betydning for hukommelsen. jernestammen, hvorfra respirationen, blodtryk og vågenhed reguleres, og lillehjernen - cerebellum - der koordinerer balance, kropsstilling og bevægelserne i arme og ben har også mange GABA A -receptorer. GABA A -receptorene påvirkes af alkohol, men hvad der helt præcist sker, er der nogen usikkerhed om. Et er dog sikkert; alkohol (påvirkning slettes) medfører en nedsat udsendelse af elektriske signaler fra de nerveceller, som har GABA A receptorer i deres cellemembraner. GABA Fig 8 7 CL - -kanal lukket GABA A -receptor Figur 7 Med GABA-receptoren som eksempel (minus komma) illustreres her en ionkanal, der strækker sig gennem cellemembranen. Den består af fem proteinmolekyler (et ord), der til sammen danner en kanal. (punktum)

8 Specielt i cerebellum findes der mange GABA A -receptorer. Dette er forklaringen på, hvorfor vi efter indtagelse af alkohol bliver usikre på benene og har svært ved at ramme nøglehullet, når vi kommer hjem efter en druktur i byen. Endelig er det vigtigt at vide, at det er hjernens mest intellektuelle og komplekse funktion, der først bliver lammet ved alkoholindtagelse. Det gælder f.eks. en funktion som det at kunne løse avancerede matematikopgaver, kende smukt fra grimt eller vide, hvordan man skal opføre sig i bestemte sociale situationer. Når disse evner svækkes, slår de mere primitive egenskaber som seksualitet og aggressivitet igennem. Når vi er alkoholpåvirkede, foretager os derfor handlinger, vi ellers ikke ville have gjort. Endelig skal NMDA-receptoren nævnes. Dette er også en ionkanal receptor, hvor Na+- og Ca++-ioner passerer ind i cellen, når receptoren aktiveres. Der er altså tale om en fremmende receptor, hvor de positive ioner, der strømmer ind i cellen fører til, at neuronet begynder at fyre nerveimpulser af. Det interessante er, at alkohol kan binde sig til NMDA-receptoren. Man mener, dette er forklaringen på, at alkohol virker stimulerende i små doser. Fig 9 Flere beretninger om, hvordan alkohol virker I det foregående har vi set på to forskellige virkninger af alkohol. Forskerne er dog uenige om, hvordan alkoholrusens forskelligartede psykiske og fysiske reak-tioner skal forklares. (linjemellemrum) På den ene side påvirkes GABA A -receptoren af alkohol, men på den anden side er det tvivlsomt, om receptoren har et bindingssted for alkohol. Grunden til denne tvivl er de store mængder alkohol, der skal indtages for at blive påvirket. (linjemellemrum) Alle erfaringer viser, at stoffer, der binder sig til en receptor, vil give en stor binder centration virkning sig selv til for GABA i små at få koncentrationer. A. effekt kunne Nødvendigheden måske forklares ved, af den at alkohol høje alkoholkon- kun dårligt Det store spørgsmål er så, hvordan alkohol påvirker GABA A -receptoren? Noget entydigt svar kan ikke gives, men lad os se på en af de forklaringer, forskerne hælder til i dag. GABA A -receptoren er bundet i cellemembranen, som er konstrueret af fosfolipider (se figur 1). Ved at indbygge et radioaktivt mærket kulstof i de lange lipidkæder er det muligt at se, hvad der sker med membranen, når den udsættes for forskellige kemiske påvirkninger. Med denne teknik har man vist, at alkohol i en koncentration svarende til en alkoholrus får lipidkæderne til at bevæge sig. Man taler om, at membranen bliver mere flydende og dermed påvirkes GA- BA A -receptorerne, så de ikke er i stand til at fungere normalt. Endelig har flere undersøgelser vist, at cellemembranerne ændrer karakter, når de dagligt udsættes for alkohol. Ved en forandring af lipidkonstruktionen kan cellen nemlig gøre membranen mere stiv. På denne måde modvirkes alkoholens effekt. Konsekvensen bliver, at alkoholen (komma flyttes frem) mister sin rusvirkning eller sagt på en anden måde, der er udviklet tolerans. 8

9 Alkoholrusen Alkoholrusens virkninger er kendt af de fleste. Fra person til person opleves rusen forskelligt, ligesom der er betydelig forskel på, hvor meget alkohol den enkelte kan tåle. Generelt gælder det, at alkohol vil forstærke ens grundstemning. Er man derfor i dårligt humør eller aggressiv, bør man drikke mådeholdent. I meget små doser kan alkohol virke stimulerende gennem en påvirkning af de særlige(minus receptorer) NMDA-receptorer. Ved indtagelse af nogle genstande over nogle timer beskrives rusen hos personer, der ikke lider af afhængighedssyndrom, (komma) som behagelig. Man bliver veltil-pas, afslappet, impulsiv, ukritisk, lattermild og blodkar i huden åbner Samtidig sig bliver koordinationen af ens bevægelser dårligere, og dømmekraften nedsættes. Med stigende alkoholdoser indtræder der tiltagende bevidsthedssvækkelse, hukommelsestab, bevidstløshed og død fremkaldt ved en lammelse af respirationscenteret. Det frie interval fra bevidstløshed til død er meget lille. En beruset person, som ligger dybt sovende uden at man kan vække vedkommende, skal derfor øjeblikkeligt indbringes til hospital. Buskørsel Ved et forsøg i England blev en gruppe rutinerede buschauffører testet med og uden alkohol. De skulle på 150 m afstand bedømme om deres bus kunne passere mellem to røde plastikkegler. vis de svarede ja, skulle de prøve at køre bussen mellem keglerne, og hvis de sagde nej, blev keglerne flyttet fra hinanden indtil de mente, afstanden var stor nok. Resultat af undersøgelsen viste, at chaufførerne med stigende alkohol i blodet blev dårligere til at løse opgaven. Ikke blot skulle de bruge mere plads til at manøvrere bussen mellem keglerne, men de blev også dårligere til at vurdere, hvor lang afstanden skulle være mellem keglerne for at passere imellem dem. Resultatet af denne type undersøgelser viser, at alkohol påvirker hjernens dømmekraft. Spørgsmålet om, hvad det er, der sker i hjernen, bliver derimod ikke besvaret. En stor del af vores viden om hjernens funktioner bygger på denne type undersøgelser. Det kan sammenlignes med, at man vil finde ud af, hvordan en bil virker ved at køre rundt i den. Tester vi f.eks. bilens køreegenskaber ved at komme forskelligt brændstof i tanken, vil man sikkert kunne finde frem til, at den kører bedre på benzin end andre brandbare væsker. Vi er således ikke blevet klogere på, hvordan motoren virker. Blot kan det konstateres, at bilen under påvirkning af benzin kan få hjulene til at dreje rundt. Efter alkoholrusen Personer, der dagligt konsumerer en vis mængde alkohol, vil efterhånden udvikle tolerans, ligesom rusen vil skifte karakter. Den behagelige mentale tilstand fremkaldt af alkohol vil med tiden aftage. I stedet vil alkoholindtagelsen i stigende grad blive styret af de fysiske abstinenssymptomerne, der udløses af en faldende alkoholpromille i blodet. 9 Fig. Efter en alkoholrus indtræder der et fysisk ubehag af varierende styrke. ovedpine, svimmelhed og almen utilpashed, også kaldet»tømmermænd«(citationstegn) vil være kendt af de fleste. Når man har drukket meget gennem flere uger, vil der ud-vikle sig egentlige abstinenser, når man ophører med drikkeriet. Symptomerne, der kan vare i 3-7 dage, omfatter øget svedtendens, rysten på arme og ben, kvalme og opkastninger, stigning i puls og blodtryk samt nervøsitet og angst. Den værste form for abstinenser kaldes delirium tremens drankergalskab. Tilstanden er kendetegnet ved de samme symptomer som ovenfor nævnt, blot i sværere grad. Derudover optræder der synshallucinationer, hvor personen ser ting, som ikke er der, eller følelseshallucinationer, som f.eks. oplevelsen af, at der kryber insekter rundt under huden. Endelig kan der optræde voldsomme kram-per. Personer, der udvikler delirium, skal indlægges og behandles medicinsk, idet tilstanden kan være dødbringende.

10 vorfor bliver nogle mennesker afhængige af alkohol Det store problem med alkohol er, at vi kan bliver afhængige af det. Vi skelner her mellem fysisk og psykisk afhængighed. Ved fysisk afhængighed forstås, at man ved ophør med indtagelsen af alkohol får det fysisk dårligt, også kaldet abstinenser. Personen, der er vant til at drikke dagligt og som pludselig ophører med sit alkoholindtag, vil kunne opleve fysiske abstinenser i form af svedeture, rysten på hænder, kvalme og hjertebanken. Symptomerne forsvinder, når personen igen får noget at drikke. Det interessante ved de fysiske abstinenser er, at efter en til to uger uden alkohol aftager det fysiske ubehag, og kroppen vender tilbage til sin normale funktion. (linjemellemrum) Anderledes er det med den psykiske afhængighed. er sker der antageligt en ændring i hjernen, som for nogens vedkommende ikke forsvinder selv efter lang tid. vad der konkret sker i hjernen er vanskeligt at beskrive, men resultatet er, at man selv efter ophør med fysiske abstinenser går rundt med en trang til at ville drikke alkohol. Personen, der har udviklet alkoholafhængighed, er karakteriseret ved ikke at kunne styre indtagelsen, standse eller nedsætte forbruget af alkohol selv om personen godt ved, at det har skadelige konsekvenser såvel fysisk som psykisk. (linjemellemrum) Det mærkelige er, at langt de fleste mennesker her i landet kan drikke alkohol i beskedne mængder et langt liv igennem uden at udvikle psykisk afhængighed. vad der karakteriserer de ca , som er alkoholafhængige, ved vi desværre ikke ret meget om. Et ved vi dog og det er, at hvis man drikker meget over længere tid, så øges risikoen betydeligt for at blive alkoholafhængig. Et drikkemønster, hvor man i teenageårene vænner sig til at drikke sig fuld flere gange om ugen, er en alkoholadfærd, der øger risikoen for at blive alkoholafhængig. Det er nemlig den misbrugsadfærd, vi grundlægger i ungdomsårene, vi trækker med op i voksenlivet. Alkohol og arvelighed De arvelige forhold, der knytter sig til udviklingen af et alkoholmisbrug, er ikke kortlagt. Man har således aldrig kunnet isolere specielle gener i den menneskelige arvemasse, der er bestemmende for, om en given person bliver alkoholiker. Derimod har flere undersøgelser vist, at alkoholmisbrug optræder hyppigere i nogle familier end i andre. Sønner af alkoholiske fædre har fx tre gange større sandsynlighed for at udvikle et alkoholmisbrug end befolkningen som helhed. Disse resultater stammer fra undersøgelser, hvor man har fulgt adoptivbørn, hvis biologiske far havde et alkoholproblem. Børnene voksede op i familier uden alkoholmisbrug, og derved fik man elimineret miljøets betydning. En årsag til den øgede sandsynlighed for udviklingen af alkoholisme hos børn af alkoholikere kan være en medfødt større tolerance over for (to ord) virkningen af alkohol, så man ikke har samme stopklods som andre. Udviklingen af et alkoholmisbrug kan i nogle situationer skyldes miljømæssige faktorer såsom stress. Det kan være tale om ydre psykisk pres, hvor personen oplever ikke at slå til i sin hverdag. For at slappe af og dæmpe den indre spænding griber nogle personer til brugen af alkohol. Dette kan opfattes som en slags selvmedicinering, men hvis de tilgrundliggende problemer ikke løses, kan resultatet let ende i alkoholafhængighed. Vanemæssigt drikkeri i forbindelse med arbejde og let adgang til alkohol er andre betydende faktorer for udvikling af alkoholproblemer. Alkohols skadelige virkninger Ved alkohols primære skadelige virkninger forstås de ulykker og utilsigtede hændelser, der optræder som direkte konsekvens af alkoholrusen. De sekundære skader omfatter de organforandringer, som langvarigt overdrevent alkoholforbrug giveranledning til. I tabel 1 er angivet et udsnit af alkohols skadelige virkninger. Nogle af de hyppigst forekomne skal omtales nærmere. (Tekst slettes) 10

11 Teksten slettes Alkohol er gift for leveren. Afhængig af hvor stort det daglige alkoholindtag er, vil der med tiden ske en langsomt fremadskridende leverdestruktion. I de tidlige stadier ses betændelseslignende forandringer i levercellerne samt let forhøjede levertal (se tabel 2). Da leveren har en stor kapacitet, når det drejer sig om at danne nye leverceller, vil levertallene blive normale, hvis man ophører med drikkeriet på dette tidlige stadie. Efter indtagelse af 0-5 genstande dagligt over nogle år ses en deponering af fedt i de døende levercellerne, også kaldet fedtlever. Sidste stadie i udviklingen er cirrhosis hepatis skrumpelever - hvor der dannes bindevæv i leveren samtidig med, at den skrumper ind. I dette stadie dør mange af leversvigt, hvis de ikke forinden har fået transplanteret en ny lever. Et særligt problem er alkohol og graviditet, idet fosteret er mere følsomt for alkohol end moderen. vis det ufødte barn således udsættes for alkohol i selv beskedne mængder over længere tid, er der risiko for udviklingen af Føtalt Alkohol Syndrom, FAS. Dette indebærer, at barnet bliver født med misdannelser i ansigtet, hjertefejl, lav fødselsvægt og frem for alt nedsat intelligens. Rusmidler skaber afhængighed. Diagnosen afhængighedssyndrom benyttes, når en person i sin adfærd opfylder de kriterier, som fremgår af diagnosesystemet ICD-10 (»International Classification of Deseases«), der er udarbejdet af Verdens Sundheds Organisationen, WO. En person lider af et afhængighedssyndrom, når 3 eller flere af følgende kriterier samtidigt har været til stede inden for tre måneder eller gentagne gange inden for et år: 1. trang (craving). 2. svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen. 3. abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse. 4. toleranceudvikling. 5. dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug. 6. vedblivende brug trods erkendt skadevirkning. De fleste tobaksrygere lider således af et afhængighedssyndrom, idet kriterierne 1, 2 og 6 i de fleste tilfælde er opfyldt. Mange nikotinafhængige vil postulere, at de godt kan stoppe med at ryge, men virkeligheden viser, at det er særdeles svært. 11

12 Alkohols sekundære skadevirkninger I tabel 1 er angivet et udsnit af alkohols sekundære skadevirkninger. Nogle af de hyppigst forekomne skal omtales nærmere. Medicinske skader ved alkoholisme Nervesystemet Abstinenssyndrom, hallucinationer, kramper, Delirium tremens. Vitaminmangel syndrom (Wernick-Korsakoff). Degeneration af lillehjernen. Forgiftning af hjernen, betinget af leversvigt. Psykiske lidelser. Søvnbesvær. Ødelæggelse af nerverne, specielt i benene. Alkohol er gift for leveren. Afhængig af, hvor stort det daglige alkoholindtag er, vil der med tiden ske en langsomt fremadskridende ødelæggelse af leveren. I de tidlige stadier ses betændelseslignende forandringer i levercellerne samt let forhøjede levertal. Tabel 2 Mave/tarm alsbrand, infektion af mavesækkens slimhinde. Øget cancer-risiko i mundhule, strubehoved og spiserør. Åreknuder i spiserøret og endetarm. Diarré. Betændelse i bugspytkirtlen. Fedtlever, der fører til bindevævsforandringer (levercirrhose). Leversvigt. Leverenzymer Aspartat Transaminase, AST Alanin Transaminase, ALT Glutamyl Transpeptidase, GT Normal værdi Let forhøjet Meget forhøjet < >800 < > >140 jerte Metabolisk effekt Øget hjertefrekvens, forstyrret hjerterytme. Ødelæggelse af hjertemusklen. Smerter fra hjertet. Forhøjet blodtryk. (punktum alle vegne) Nedsat blodsukker. Nedsat dannelse af proteiner. Ophobning af fedt i leveren. Nedsat magnesium og fosfat i blodet. Øget dannelse af ketonsyrer. ormoner Nedsat testosteron (impotens). Muskler/ knogler Muskeldegeneration. Afkalkning af knogler. Blod Foster Nedsat antal blodplader. Forandringer i de røde blodlegemer. æmmet vækst. Mental retardering. Misdannelser. Et udsnit af de mange følgesygdomme, der kan opstå i kølvandet på et alkoholmisbrug 12

13 LOVGIVNING I den normale organisme sker der et løbende henfald af leverceller. Ved længerevarende daglig indtagelse af alkohol stiger cellehenfaldet i leveren. Når dette sker, strømmer de enzymer, der befinder sig inde i cellerne, ud i blodet. Ved at bestemme mængden af disse enzymer i blodet får man et mål for celleødelæggelsen, hvilket i daglig tale kaldes levertallene. Da leveren har en stor kapacitet til at danne nye leverceller, vil levertallene blive normale, hvis man ophører med drikkeriet på dette tidlige stadium. (Tekst slettes) LOVGIVNING Straffeloven De kriminalitetsformer, som man oftest ser i forbindelse med beruselse, er vold, trusler, voldtægt eller andre seksuelle krænkelser og hærværk. Alle disse overtrædelser vil kunne betyde en plettet straffeattest. I straffelovens 16 står: "At den, der på gerningstidspunktet var utilregnelig p.g.a. sindssygdom... straffes ikke. Befandt gerningsmanden sig som følge af indtagelse af alkohol... forbigående i en tilstand af sindssygdom... kan straf dog pålægges". Meningen med denne paragraf er, at sindssyge ikke straffes, hvorimod den, der drikker alkohol og som følge heraf bliver sindssyg, godt kan straffes. Det er således ingen undskyldning, at man var beruset i gerningsøjeblikket. Færdelsloven Det er strafbart at køre eller forsøge at køre bil efter at have indtaget alkohol, så promillen overstiger 0,5 promille. Salg og udskænkning Det er ulovligt for butikker at sælge alkohol til unge under 16 år. Overtrædelse af loven straffes med bøde. Man skal være 18 år for at købe alkohol med en styrke på 16,5 % vol. og derover. I restaurationer, diskoteker m.v. er det forbudt at servere alkohol for personer, der ikke er fyldt 18 år. Overtrædelse straffes med bøde både til den, der serverer, og til den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig drikkevarer. PAS PÅ DIG SELV - DU AR KUN ET LIV... 13

Henrik Rindom. RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen

Henrik Rindom. RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen Henrik Rindom RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer Sundhedsstyrelsen Rusmidlernes biologi Forfatter: Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri Layout og illustrationer: Jens Bøgeskov, gymnasielektor

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer stoflex stoflex Indhold 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer Sløvende stoffer 12 Cannabis (hash, marihuana, pot ) 14 Benzodiazepiner (Rohypnol, Stesolid

Læs mere

Mødet mellem alkohol og hjerne

Mødet mellem alkohol og hjerne Mødet mellem alkohol og hjerne et interview med hjerneforsker Peter Lund Madsen Af Stine Reesen Hvis der kom nogen nu og havde opfundet alkohol, så ville det aldrig blive tilladt er du sindssyg, det ville

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt!

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! ET GODT HELBRED Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! Hilser denne bog velkommen. Fortæller hvad den almene folkeoplysning og politikere forsømmer. Noget, der burde være almen viden..

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning Dansk Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD KAP 1 Er din sundhed dit eget valg? 03 KAP 2 Opfattelser og virkelighed 07 KAP 3 Fællesskab og forskellighed 08 KAP 4 Alkohol og reklamer 10

Læs mere

MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED

MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED af Klavs Nicholson 2006 Copyright Klavs Nicholson, psykiater. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares på diskette eller

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. FOR UNGE Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig og

Læs mere

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse Biologi - prøv din viden Biologi hf C Udviklet af: Søren Mortensen Århus Amt Version 1.0-2002 Indholdsfortegnelse Begrebskort... 1 Opgaver: Fysiologi... 3 Hjertekarsystemet... 3 Blod... 9 Iltoptagelse,

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

løftede pegefingre mange er det den ultimative følelse. Forelskelse er en rus, og der er milliardindustrier

løftede pegefingre mange er det den ultimative følelse. Forelskelse er en rus, og der er milliardindustrier hash Hash ser af mennesker opsøger det ene adrenalin-sus efter det andet. Folk med børn ved, at de små poder jager rundt og elsker fare, overraskelse og halsbrækkende akrobatik. Hovedformålet med at spise

Læs mere

Charlotte Eicke. Forfangenhed. Sidste stop på vejen?

Charlotte Eicke. Forfangenhed. Sidste stop på vejen? Charlotte Eicke Forfangenhed Sidste stop på vejen? Forstå, hvorfor din hest bliver forfangen og lær, hvad du selv kan gøre for at forebygge og behandle Charlotte Eicke Forfangenhed Sidste stop på vejen?

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin 20 år mod strømmen www.dsom.dk Indhold DSOM historien Orthomolekylær kost - og det modsatte Vitaminer og mineraler Holistisk tandlægegerning i praksis Det

Læs mere