DR DR Byen Emil Holms Kanal København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen har ved brev af 5. februar 2008 indgivet klage til Radio- og tv-nævnet over programmet "Vinmagasinet" sendt på P1. Heraf fremgår det bl.a., at: " Igennem en række år har DR på program 1 en gang ugentligt bragt vinreklamer lige før 12-radioavisen. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr Det har både indbefattet konkrete vinanbefalinger, oplysninger om i hvilken forretning man kan købe den og til hvilken pris. () en vinanbefaling mellem jul og nytår og anbefaling af alkoholiske drikke på et tidspunkt, hvor mange fyrer fyrværkeri af, er absolut ikke nogen god idé. Jeg ville foreslå () DR på en lige så fremtrædende plads i programfladen, som man hidtil har sendt "Vin i vita" og lige så mange gange at bringe positive indslag om Danmarks Afholdsforening. " J.nr.:

2 - 2 - Beskrivelse DR har som bilag til høringssvar af 17. marts 2008 tilsendt Radio- og tvnævnet en CD-R med i alt 3 udgaver af programmet "Vinmagasinet". Hvert program varer ca. 5 minutter. I alle 3 programmer føres først en oplysende, causerende samtale mellem studieværten; journalist Finn Bønnelykke, og den professionelle vinkyper; Torben Sørensen, om forskellige emner relateret til vin. Eksempler på emner er: - Videnskabelige undersøgelser af prisens betydning for smagsoplevelsen - Forskning i vins betydning for menneskers levealder, hvorunder der anbefales et moderat forbrug af rødvin kombineret med sund levevis, hvorimod vodka og rom frarådes med ordene "Dét skal man nok lade være med" - "Garageimport" af vin incl. vejledning om selskabsretlige forhold - Vinproduktion i Californien med oplysning om amerikanske samfundsforhold Samtalerne varer ca. 4½ minut. Derefter følger "Ugens Anbefaling" med oplysning om kvalitet, pris og forhandlingssteder for et par aktuelle vine. Anbefalingen varer ca. 30 sekunder. For så vidt angår de programmer, der klages over, anbefales der vine fra hhv. Føtex, Netto, Skjold Burne, SuperBest og Irma til priser fra 39 kr. til 119 kr. pr. flaske. Programmet afsluttes med ordet "Skål!" til lyden af klirrende glas.

3 - 3 - HØRING DR DR v/ generaldirektør Kenneth Plummer har i udtalelse af 17. marts 2008 bl.a. anført følgende bemærkninger til Olav Willadsens klage: " DR kan oplyse, at det er DR P4 Fyn, der står for produktionen af Vinmagasinet () Magasinet behandler hver uge et aspekt af vinproduktion, som journalisten (Finn Bønnelykke) taler med vinkyperen (Torben Sørensen) om. Det kan være vinproduktionens vilkår i Sydfrankrig eller Chile, det kan være brugen af korkpropper frem for plasticpropper, smagen af en bestemt drue eller vin, rosevinens historie etc. Efter denne relativt grundige behandling af dagens emne i interviewform går programmet over til Ugens Anbefaling, som er en anbefaling af et godt vinkøb netop denne uge. Anbefalingen tager vinens kvalitet og pris i betragtning. Anbefalingen er fuldstændig uafhængig af producenter og forhandlere og gives alene med baggrund i vinkyperens unikke ekspertise. Den vin, der smages og bedømmes i programmet Vinmagasinet er købt og betalt af DR. Programmet er ikke sponsoreret. I et program som Vinmagasinet er det naturligt at der sker en omtale og dermed en fremhævelse af vin - og i forbindelse med Ugens Anbefaling af en bestemt vin. I sådanne forbrugerprogrammer er netop denne type indslag en helt naturlig og nødvendig del af programindholdet og det er en klassisk journalistisk disciplin, som udøves af både dagspressen og de elektroniske medier vedrørende film, teater, bøger, vin, øl, restauranter, rejser etc.

4 - 4 - Det er DRs opfattelse, at oplysningerne fra vinkyperen er relevante for lytterne i relation til vurderingen af vinen og derfor har karakter af egentlig forbrugeroplysning og ikke reklame. Vinkyperen oplysninger og anbefaling er alene redaktionelt begrundet og er dermed ikke skjult reklame i strid med 3, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen. Klager har fremført, at DR som kompensation påtager sig at agitere for Danmarks Afholdsforening. Dette ønske kan DR ikke kan efterkomme. Det er alene DR der foretager den redaktionelle tilrettelæggelse og vurdering af programindholdet, og DR påtager sig aldrig at agitere for foreninger, virksomheder, særlige synspunkter eller lignende. DR gør derimod altid sit yderste for at afdække alle sider af en sag, også når det gælder behandlingen af alkoholstof. Det kan således i denne forbindelse nævnes, at DR Fyn har lavet adskillige afdækkende og nuancerede indslag om unge og alkohol, om alkoholikeres familier og om konsekvenserne af afhængighed. Sammenfattende må DR således afvise begge klagerens påstande. " DR FYN DR FYN v/ redaktionsleder Jesper Borup har i udtalelse af 28. maj 2008 bl.a. anført følgende bemærkninger til Olav Willadsens klage: " Programmet sendes ikke længere på P1, men fortsat en gang ugentligt i DRs regionale flader på P4. Programmet produceres af DR Fyn. Programmets koncept er dog på det seneste blevet ændret, f.eks. ved at anbefalingen i slutningen af programmet ændrer karakter og er blevet til en anmeldelse.

5 - 5 - Værterne i programmet fortæller at vi i denne uge har testet nogle spanske rødvine (eller f.eks hvidvine fra 3 lande, eller rødvine, lagret på fad, såkaldte reservaer...o.s.v.o.s.v. altså, sammenlignelige vine, der er aktuelle på markedet). På baggrund af den aktuelle test tildeles vinene karakterer fra et til tre glas stjerner. På den baggrund anbefales f.eks. x vin fra Bilka og Y vin fra Superbrugsen. Vi giver max 3 glas til en vin (her lyd af tre glas,der tre gange hurtigt stødes mod hinanden). I praksis uddeler vi kun tre eller to stjerner. Dem til een anbefales ikke. Generelt fremgår det at VI har testet, og at der selvsagt er flere vine, der er testet, end der nævnes. " Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 på sit møde den 27. maj 2008 behandlet sagen, og skal udtale: Olav Willadsen har klaget til Radio- og tv-nævnet med anbringende om skjult reklame for vin i programmet "Vinmagasinet" sendt på P1. Klager har tidligere henvendt sig til såvel DR som Pressenævnet, der imidlertid afviste sagen med henvisning til klagers manglende retlige interesse. Klager anfører, at der som led i programmet reklameres for alkoholiske drikke uden tanke for disses latente skadevirkninger, og foreslår, at DR som kompensation påtager sig at agitere for Danmarks Afholdsforening. Ifølge 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, skal reklamer klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer. Det samme gælder i henhold til 72 jf. 44, stk. 1, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 om radio- og fjernsynsvirksomhed. Skjult reklame defineres i artikel 1c i direktiv 89/552 EØF som følgende:

6 - 6 - "mundtlig eller visuel fremhævelse af varer eller tjenesteydelser eller af en vareproducents eller en tjenesteydelsesleverandørs navn, varemærke eller aktiviteter i programmer, når fremhævelsen er tilsigtet fra tvradiospredningsorganets side i reklameøjemed og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til arten af denne fremhævelse. En fremhævelse anses navnlig for at være tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller lignende betaling." For at udgøre skjult reklame skal fremhævelsen altså opfylde tre kumulative betingelser: Fremhævelsen skal være tilsigtet fra tvradiospredningsorganets side; den skal være i reklameøjemed, og den vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til arten af denne fremhævelse Da skjult reklame er tilsigtet, kan det i praksis være ret vanskeligt at skelne mellem skjult reklame og lovlige henvisninger til varer m.v. Kommissionen har derfor i sin fortolkningsmeddelelse om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om "fjernsyn uden grænser" i forbindelse med tv-reklamer (2004/C 102/02) bestemt, at det er berettiget at anvende kriteriet "uberettiget fremhævelse" af en vare eller tjenesteydelse eller en virksomheds varemærke eller navn: Det urimelige kan bl.a. ligge i, at mærket eller den pågældende vare eller tjenesteydelse optræder gentagne gange eller fremhæves på en særlig måde. I den forbindelse skal der tages hensyn til det redaktionelle indhold i de udsendelser, disse elementer indsættes i. Hvis en vare f.eks. fremhæves uden berettigelse i forhold til udsendelsens redaktionelle indhold eller på grund af en påvirkning, som det redaktionelle indhold er blevet udsat for i kommercielt øjemed, tyder det på, at der foreligger skjult reklame. Direktivets definition af skjult reklame finder efter sin ordlyd udelukkende anvendelse på tv. Kommissionens fortolkningsmeddelelse; herunder indførelsen af begrebet "uberettiget fremhævelse", finder ligeledes efter sin ordlyd kun anvendelse på tv. Det er imidlertid Radio- og tv-nævnets faste praksis, at de samme betragtninger er relevante for vurderingen af eventuel skjult reklame i radio. Spørgsmålet er herefter, om programmet "Vinmagasinet" indeholder skjult reklame.

7 - 7 - Radio- og tv-nævnet skal indledningsvis bemærke, at produktet vin lovligt kan markedsføres og sælges i Danmark; uanset at vin som anført af klager måtte indeholde alkohol. Efter Radio- og tv-nævnets opfattelse har programmet "Vinmagasinet" karakter af forbrugeroplysning i overensstemmelse med DR s Public Serviceforpligtelse, idet programmet behandler en række temaer relateret til vin; afsluttende med en kort anbefaling af konkret tilgængelige vine. For så vidt angår "Ugens Anbefaling" er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at der sker en fremhævelse af de omtalte vine, idet lytteren informeres detaljeret om såvel navn som druesort, producent, kvalitet, pris og forhandlingssted, samt tillige (for så vidt angår vine på tilbud) tilbudsperioden. Radio- og tv-nævnet lægger til grund, at anbefalingen som anført af DR er "fuldstændig uafhængig af producenter og forhandlere og alene gives med baggrund i vinkyperens unikke ekspertise", ligesom "den vin, der smages og bedømmes i programmet Vinmagasinet er købt og betalt af DR", og at "programmet ikke er sponsoreret". Anbefalingen er imidlertid ikke baseret på hverken indbyrdes sammenligning eller anden form for kvalificering, hvorfor anbefalingen efter Nævnets opfattelse ikke har karakter af en egentlig anmeldelse. Radio- og tv-nævnet bemærker endvidere, at de anbefalede vine ikke i alle tilfælde er direkte relateret til de forud behandlede temaer, hvis overordnede sigte er at sætte lytteren i stand til at foretage en kvalificeret vurdering af produktet vin. For så vidt angår den udgave af programmet, hvori temaet er forholdet imellem vin og sundhed, finder Radio- og tv-nævnet det således tvivlsomt, hvorvidt der er den fornødne redaktionelle sammenhæng imellem programindholdet og den konkrete vinanbefaling. Radio- og tv-nævnet har noteret sig, at DR som anført i svar af 16. december 2007 fra Anders Kinch-Jensen; chefredaktør for P1, på klage af 23. november 2007 fra Olav Willadsen, af redaktionelle årsager "har besluttet at stoppe" med "Vinmagasinet" på P1, idet sådanne indslag med "meget konkret forbrugerinformation () ikke stemmer særligt godt overens med

8 - 8 - () den normalt kritiske og perspektiverende indgang, som kanalen har til behandlingen af emnerne". Radio- og tv-nævnet har endvidere noteret sig, at programmet der i sin nuværende form kun sendes på DR s regionale flader på P4 har ændret koncept, idet "anbefalingen i slutningen af programmet ændrer karakter og er blevet til en anmeldelse". For så vidt angår klagers forslag om, at DR som kompensation påtager sig at agitere for Danmarks Afholdsforening, skal Radio- og tv-nævnet blot bemærke, at DR suverænt tilrettelægger programindholdet i overensstemmelse med programforetagendets Public Service-forpligtelse under tilsyn af Radio- og tv-nævnet. På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: Den udgave af programmet "Vinmagasinet" sendt på P1, hvori temaet er forholdet imellem vin og sundhed, indeholder skjult reklame i strid med 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Christian Scherfig formand / Birgitte Durhuus Nielsen nævnssekretær

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

KAPITEL 22 SPONSORERING

KAPITEL 22 SPONSORERING KAPITEL 22 SPONSORERING DRs programvirksomhed er baseret på licensfinansiering, og udgangspunktet i lovgivningen er, at DR ikke må have sponsorerede programmer på tv, herunder på tekst-tv, i radio og på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo Appelsinkanon vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0125 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere