Vejledning i brug af digital 6 ugers jobrettet uddnnelse. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af digital 6 ugers jobrettet uddnnelse. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk"

Transkript

1 Vejledning i brug af digital 6 ugers jobrettet uddnnelse Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Version: 1.1 Oprettet den 31. august 2015

2 1 Introduktion Læsevejledning Begreber og forkortelser Baggrundsinformation Borger udsøger kurser Borger tilmelder sig et kursus under 6 Ugers Jobrettet Uddannelse Vejledning til A-kasser A-kassens brug af AKS under den digitale løsning på Jobnet Baggrundsinformation for a-kasser Adgang til AKS via Arbejdsmarkedsportalen Opslag på CPR-nummer Opgaver Vis kursussagsdetaljeside Godkend ansøgning Afvis ansøgning Godkend maskinelt afvist ansøgning Annuller tilmelding Afbryd deltagelse Administration af klippekort Ændring af borgerens valgte forløb Nulstilling af borgerens tilknytning til forløb / enkelt jobrettet kursus Ændring af start- og slutdato på borgerens uddannelsesaktivitetsperiode Aktivering af gammelledige Vejledning til Jobcentre Jobsamtaler Jobcentrenes brug af AKS under den digitale løsning på Jobnet Jobcentret tilgår AKS via Arbejdsmarkedsportalen Oversigt over jobcentrets ledige som deltager eller skal deltage i 6 Ugers Jobrettet Uddannelse Oplysninger om det enkelte kursus - Opslag på CPR-nummer Vis kursussagsdetaljeside Vejledning til uddannelsesinstitutioner Visning af aktiviteter på Jobnet Rækkefølge i udbudte AMU-kurser Modtagelse af tilmeldinger Klargøring til modtagelse af ansøgninger fra Jobnet i forbindelse med idriftsættelse 12. august Bilag D6UJU Forretningsflows Hvad er nyt i D6UJU? Overblik over navigation i AKS brugergrænsefladen

3 8.4 Tilstandsdiagram for kursussag under D6UJU Oversigt over jobcentre Oversigt over a-kasser

4 1 Introduktion Digital 6 Ugers Jobrettet Uddannelse (D6UJU) på Jobnet indebærer, at ledige via Jobnet kan udsøge og tilmelde sig et udvalg af erhvervsfaglige kurser. Uddannelsesinstitutioner, som anvender EASY, vil modtage og behandle tilmeldinger, som kommer fra Jobnet. Alle ansøgninger, som ankommer til uddannelsesinstitutionen fra Jobnet, vil altid være godkendt af den lediges A-kasse. Det er frivilligt for borgeren at benytte den digitale løsning. Ved ønske om deltagelse på kurser på videregående niveau eller hos uddannelsesinstitutioner, som ikke er knyttet til EASY, skal borgeren fortsat søge vha. AR237. 4

5 2 Læsevejledning Dette dokument indeholder en beskrivelse af den lediges udsøgning og digital ansøgning om deltagelse på et kursus under ordningen 6 Ugers Jobrettet Uddannelse på Jobnet. Derefter gennemgår dokumentet D6UJU fra perspektiverne af A-kasser (afsnit 5, Vejledning til A-kasser), Jobcentre (afsnit 6, Vejledning til Jobcentre) og Uddannelsesinstitutioner (afsnit 7, Vejledning til uddannelsesinstitutioner). Diagram over forretningsprocesserne fra borgers udsøgning og ansøgning til A-kassens godkendelse af ansøgningen, samt til uddannelsesinstitutionens modtagelse af ansøgningen, kan ses i afsnit 8.1, D6UJU. Disse diagrammer giver også overblik over de faser, en kursussag kan befinde sig i. For overblik over nyheder i forhold til D6USU, se afsnit 8.2, Hvad er nyt i D6UJU?. 2.1 Begreber og forkortelser Begreb Beskrivelse D6UJU AKS-modul Nyledig Gammelledig Klippekort / Klippekortadministration D6UJU Uddannelsesaktivitetsperiode Digital 6 Ugers Jobrettet Uddannelse A-KasseKursusadministrations-modul I kontekst af D6UJU følger dette den eksisterende definition af nyledig, men derudover også at borgeren er blevet ledig efter D6UJU skæringsdatoen. Internt begreb, der dækker over de borgere, der blev ledige før D6UJU skæringsdatoen. Dækker over den (automatiske og manuelle) proces at vedligeholde et regnskab over hvor mange timer af de op til 6 uger, borgeren har at gøre godt med på et givent tidspunkt. Perioden, hvori borgeren må deltage i et eller flere hold. Perioden beregnes på baggrund af samlet ledighed. Hvis borgeren bliver syg eller får midlertidigt arbejde, vil periodens slutdato blive udskdt tilsvarende. Synonym: Referenceperiode. D6UJU skæringsdato 28/ Dato, som afgør fra hvornår nyledige vil få tildelt klippekort med 180 / 222 timer til brug under D6UJU ordningen. Kursussag En kursussag er det centrale element, som lever hele vejen fra det tidspunkt, hvor borgeren indsender sin ansøgning på Jobnet, til borgeren har gennemført sin deltagelse på holdet. Det er på kursussagen, hvorpå alle informationer bindes op, herunder 5

6 Begreb Beskrivelse kvalifikationer, godkendelser eller afvisninger, mv. En kursussag kan gå igennem 4 faser (Ansøgning, Tilmeldt (kommende kursus), Deltagelse (fra kursusstart til slut) og Afsluttet). 2.2 Baggrundsinformation I det følgende berøres kort nogle udvalgte processer og begreber, som benyttes under D6UJU, og som der refereres til i løbet af dokumentet. I Borger Ansøgning Ansøgning Kursusudbud A-kasse / Jobcenter Uddannelsesinstitution Figur 1: Overblik over Digital 6 Ugers Jobrettet Uddannelse Overblik over ansøgning i henhold til ordningen 6 Ugers Jobrettet Uddannelse Når borgeren har afsendt sin ansøgning på Jobnet, validerer Jobnet om den ledige har ret til at deltage i ordningen 6 Ugers Jobrettet Uddannelse (se afsnit 2.2.5). A-kassen sagsbehandler herefter ansøgningen og den fremsendes til uddannelsesinstitutionen. 6

7 Ansøgningen fremsendes af elektroniske kommunikationskanaler, og vil fremgå som en almindelig pladstildeling i EASY. Ved tildeling af plads i EASY betragtes kursussagen i D6UJU ikke længere som en ansøgning, men som en tilmelding Kursussag En kursussag er det centrale element, som lever hele vejen fra det tidspunkt, hvor borgeren indsender sin ansøgning på Jobnet, til borgeren har gennemført sin deltagelse på holdet. Det er på kursussagen, hvorpå alle informationer bindes op, herunder kvalifikationer, godkendelser eller afvisninger, mv. En kursussag kan gå igennem 4 faser (Ansøgning, Tilmelding, Deltagelse, Afsluttet) D6UJU skæringsdato D6UJU skæringsdatoen er 28/ Datoen bruges, i forhold til D6UJU, til at afgøre fra hvornår ledige vil få tildelt klippekort med 180 / 222 timer til brug under D6UJU ordningen Nyledige / Gammelledige I D6UJU skelnes mellem nyledige og gammelledige. Nyledige i regi af D6UJU betyder, at borgerne er blevet ledige efter idriftsættelsen af D6UJU (D6UJU startdato). Disse borgere vil få tildelt 222 / 180 timer på et nyt klippekort, når information om deres nyledighed når D6UJU systemet. Der kræves ingen aktivering fra A-kassens side for at disse borgere skal kunne ansøge via Jobnet. Ved idriftsættelse af D6UJU beregnes der for alle aktuelle, ledige dagpengemodtagere en uddannelsesaktivitetsperiode og der tildeles et klippekort med 0 timer. Disse borgere kalder vi i D6UJUprojektet for gammelledige, da de påbegyndte deres ledighed før idriftsættelsen. Den beregnede uddannelsesaktivitetsperiode kan være udløbet, men behøver ikke at være det (hvis borgeren blev ledig for nyligt). Inden disse borgere dog kan ansøge via Jobnet, skal de aktiveres af A-kassen (se afsnit 5.16). Dette betyder således, at der ved idriftsættelse af D6UJU findes en opstartsopgave for A-kasserne, da det kræver en aktivering fra a-kassens side, før borgeren kan ansøge digitalt Maskinel kvalifikation og genkvalifikation Maskinel kvalifikation og genkvalifikation omfatter kørsel af en række enkeltkvalifikationer (se afsnit Fejl! envisningskilde ikke fundet.), som udføres når en ansøgning indsendes af borgeren på Jobnet eller når udvalgte hændelser sker i forhold til en eksisterende kursussag. Hvis en af disse enkeltkvalifikationer ikke består, bliver det samlede resultat for kvalifikationen negativ. Hvis resultatet er negativt når en borger indsender en ansøgning, stoppes yderligere maskinel behandling. Dette negative resultat kan omgøres af A-kassen. I perioden frem til igangsættelse af holdet, dvs. i fasen Tilmelding for en kursussag, kan der ske ikke-trivielle ændringer på holdet. Ikke-trivielle ændringer defineres som ændringer til enten holdets afholdelsesperiode eller det nominerede antal timer. Hvis resultatet af en genkvalifikation på en kursussag er positivt (perioden er fortsat inden for rammerne og / eller differencen af timer kunne trækkes fra klippekortet), vil borgeren fortsat være tilmeldt til holdet. Hvis resultatet af en genkvalifikation er negativt, vil borgeren fortsat være 7

8 tilmeldt til holdet, men markeres til behandling hos A-kassen og vil blive vist på siden Opgaver. A-kassen kan herefter vælge, om deltagelse fortsat er mulig eller om tilmeldingen skal annulleres. Genkvalifikation af en borgers kursussager udføres også, hvis en borgers uddannelsesaktivitetsperiode ændrer sig. Som del af kvalifikationsprocessen udføres der verifikation af at borger: Borger har afholdt jobsamtale, enten Jobsamtale (samtaletype 7) eller Jobsamtale med a-kasse (samtaletype 17) Er ledig dagpengemodtager Har timer nok på klippekort Har ansøgt om et kursus, der ligger inden for borgerens uddannelsesaktivitetsperiode Har angivet Tro / love (kun ved første kvalifikation) 8

9 3 Borger udsøger kurser Følgende afsnit beskriver de trin, borgeren skal igennem for at udsøge og ansøge om deltagelse på et kursus under 6 Ugers Jobrettet Uddannelse via Jobnet D6UJU statussiden D6UJU statussiden er borgerens indgang til 6 Ugers Jobrettet Uddannelse på Jobnet. Når borgeren er logget på Jobnet, og i øvrigt opfylder kravene for adgang (se afsnit 4.1.5, Kriterier for borgers adgang til D6UJU på Jobnet, udsøgning i kursuskatalog og ansøgning), kan borgeren enten navigere til D6UJU statussiden via menuen til venstre eller via notifikationen på Min Side, som vist i Figur 2: Min Side, med notifikation fra D6UJU. Figur 2: Min Side, med notifikation fra D6UJU 9

10 En borger, der ikke tidligere har ansøgt om kurser på Jobnet, vil blive mødt af en statusside uden kursussager, som vist i Figur 3: D6UJU statusside uden kursussager. Statussiden indeholder information om ordningen, herunder kravene for deltagelse, ordningens rammer, samt information om hvem borgeren kan kontakte, såfremt borgeren har yderligere spørgsmål til ordningen (A-kassen). Gå afsnit for at se det specifikke indhold. En borger, der har eksisterende kursussager (ansøgninger, tilmeldinger, deltagelse), vil få vist en liste over disse sager på statussiden (gennemgås senere). Figur 3: D6UJU statusside uden kursussager 10

11 Fra statussiden er det muligt for borgeren at klikke videre og læse mere om ordningen, som vist i Figur 4 og Figur 5, samt Figur 6: Tips til ansøgningen. Figur 4: Om 6 Ugers Jobrettet Uddannelse 11

12 Figur 5: Om 6 ugers jobrettet uddannelse del 2 12

13 Figur 6: Tips til ansøgningen Figur 7: Tips til ansøgningen del 2 13

14 3.1.2 Hjælpetekster på statussiden I det følgende vises indholdet af de hjælpetekster, der findes på statussiden. 14

15 15

16 3.1.3 Udsøgning af kursus Fra D6UJU statussiden kan borgeren gå videre til kursuskataloget. Det er her borgeren kan udsøge aktuelle kurser at deltage på. Kursuskataloget indeholder kurser og hold, der stemmer overens med gældende, national positivliste. Udsøgning af kurser i kursuskataloget sker på en enkelt side, hvor søgeresultatet (de udbudte kurser og hold) tilpasser sig efterhånden som borgeren angiver og tilretter de mulige søgekriterier. Følgende kriterier kan angives: Figur 8: Søgning i kursuskatalog Periode: Angiver perioden, som kurset skal afholdes inden for 16

17 Fritekst: Enten Kursusbeskrivelse, titel, AMU-kode eller andre information på kurset skal indeholde de angivne ord Geografi: Kurset skal ligge i angivne region eller postnummer / by Kategori: Kurset skal være kategoriseret under valgte kategorier Jo flere kriterier, der angives, jo mere snævert bliver søgeresultatet. Hvert element i søgeresultatet indeholder overordnede informationer om kurset, herunder navn, antal hold, adresse hvor kurset afholdes, dato for næste holds påbegyndelse, kursets forbrug på ordningen, AMU-kode, samt antal ledige pladser. Når borgeren har fundet et kursus af interesse, kan borgeren klikke kurset og navigere videre til en detaljevisning af kurset og kommende hold. Figur 9: Kursus og kommende hold 17

18 På denne side kan borgeren læse detaljeret information om kurset, herunder beskrivelse, forudsætninger og fag. Derudover vises også hvordan borgeren kan deltage på kurset: som del af et af de præsenterede uddannelsesforløb eller som enkelt jobrettet kursus. Til højre på siden kan borgeren se kommende hold i kronologisk rækkefølge (sorteret efter startdato). Ved hvert hold vises periode for afholdelse, antal ledige pladser, tilmeldefrist og forbrug under ordningen. Når borgeren har valgt hvilket hold, vedkommende gerne vil deltage på, klikker borgeren på Udfyld Ansøgning og navigerer videre til ansøgningssiden. Ansøgningen kan indsendes, hvis borgeren har timer nok til rådighed til det valgte hold, hvis tilmeldefristen på holdet ikke er overskredet og hvis borgeren har afholdt jobsamtale i Jobcenteret. 18

19 4 Borger tilmelder sig et kursus under 6 Ugers Jobrettet Uddannelse Fra kursussiden kommer borgeren til ansøgningssiden, som vist i Figur 10: Ansøgningside. Figur 10: Ansøgningside 19

20 Figur 11: Ansøgningsside del 2 Figur 12: Ansøgningsside del 3 20

21 Det er på ansøgningssiden borgeren indtaster de informationer, som er nødvendige for at borgerens A- kasse senere i forløbet kan vurdere, om borgerens ansøgning kan godkendes. Borgeren skal indtaste sit nuværende uddannelsesniveau, og evt. navn på erhvervsuddannelse og erhvervsakademi-niveau uddannelse (alt efter uddannelsesniveau). Borgeren skal derudover angive, hvordan vedkommende ønsker at deltage på holdet (som del af uddannelsesforløb eller som enkelt jobrettet kursus), samt adresse. Sidst skal borgeren bekræfte fuld ledighed og at informationerne er korrekte. Det er et krav, at borgeren indtaster alle ovenstående informationer for at kunne indsende ansøgningen. Gå til afsnit for at se inholdet i hjælpeteksten. Dertil er det muligt for borgeren at angive mobilnummer og en kommentar til A-kassen. Kommentarfeltet kan eksempelvis bruges af borgeren til at angive information eller spørgsmål om merit. I tilfælde af at kurset kan tages som enkelt jobrettet kursus, vil det også være muligt at vælge dette på ansøgningssiden, som vist i Figur 13. Figur 13: Mulighed for deltagelse i enkelt jobrettet kursus Borgeren indsender ansøgningen ved at klikke Ansøg og får herefter vist en kvittering for indsendt ansøgning. 21

22 Figur 14: Kvittering for indsendt ansøgning 22

23 4.1.1 Hjælpetekst på ansøgningssiden 23

24 4.1.2 D6UJU statussiden med kursussager og valgt uddannelsesforløb Fra det tidspunkt borgeren har indsendt en eller flere ansøgninger, vil de fremgå på D6UJU statussiden på Jobnet. Figur 15: D6UJU statusside med kursussager Figur 16: D6UJU statusside med kursussager del 2 24

25 I listen af kursussager er det muligt at se de overordnede informationer: status, kursets navn og kursets afholdelsesperiode. Under Sendte ansøgninger ser borgeren kursussager, der endnu ikke er godkendte af a-kassen (kursussagen ligger i fasen Ansøgning). Under Kommende kurser ser borgeren de kursussager, der er godkendte af a-kassen og hvor uddannelsesinstitutionen har tildelt en plads (kursussagen ligger i fasen Tilmelding). Under Igangværende kurser ses kursussager, hvor startdato er overskredet og kurset betragtes som igangsat (fasen Deltagelse). Bemærk, at der vises notifikationer på statussiden og markører ved kursussager, hvorpå der er registreret hændelser, der kan påvirke borgerens deltagelse (annullering, aflysning). Ved hver sag er det muligt at klikke sig videre til Yderligere detaljer, som vist i Figur 17: Kursussagsdetaljeside. Her kan borgeren se detaljeret information om, hvad der er sket med kursussagen, samt mere detaljeret information om kurset. 25

26 Figur 17: Kursussagsdetaljeside Det vil på denne side fremgå, hvis en tilmelding er blevet annulleret af a-kassen eller kurset er aflyst hos uddannelsesinstitutionen Udsøgning af kurser efter valgt uddannelsesforløb Når borgeren har valgt uddannelsesforløb, vil søgning i kursuskataloget som udgangspunkt ske med et filter, der bevirker, at det kun er kurser, der matcher det valgte uddannelsesforløb, som vises. Filteret kan ses i Figur 18: Søgning i kursuskatalog med filter for uddannelsesforløb. 26

27 Figur 18: Søgning i kursuskatalog med filter for uddannelsesforløb Det er muligt for borgeren at slå filteret fra, hvis vedkommende ønsker det. Efterfølgende er det muligt at slå filteret til igen. 27

28 Figur 19: Søgning i kursuskatalog med filter for uddannelsesforløb slået fra D6UJU statussiden med kursussager og valgt enkelt jobrettet kursus Figur 20: Enkelt jobrettet kursus valgt viser statussiden med angivelse af brugt mulighed, efter ansøgning om deltagelse på enkelt jobrettet kursus. Borgeren kan ikke ansøge igen. 28

29 Figur 20: Enkelt jobrettet kursus valgt Kriterier for borgers adgang til D6UJU på Jobnet, udsøgning i kursuskatalog og ansøgning Der er et antal kriterier for adgang til D6UJU på Jobnet, udsøgning i kursuskatalog og ansøgning, som kort ridses op her: Borger har adgang til D6UJU, når borgeren er ledig dagpengemodtager og slutdato på borgerens D6UJU uddannelsesaktivitetsperiode ikke er overskredet. Alle ledige dagpengemodtagere tildeles en D6UJU uddannelsesaktivitetsperiode. Der er et antal årsager til, at man ikke kan søge i kataloget eller indsende ansøgning, på trods af at borgeren har adgang til D6UJU. Borger har adgang til D6UJU, men ikke kursuskataloget (og dermed heller ikke ansøgning) hvis: Borger er "gammelledig", dvs. har indplaceringsdato før D6UJU idriftsættelsesdato. Før borgeren kan søge i kursuskataloget skal A-kassen aktivere borgeren i AKS ved at angive, hvor mange timer borger har tilbage at gøre godt med. Indtil da vises en forklaringstekst for borgeren med henvisning til A-kassen (se Figur 21) 29

30 Figur 21: Tekst til "gammelledige" Borger har adgang til D6UJU og kursuskataloget, men kan ikke ansøge hvis: Borger ikke har timer nok til det specifikke hold Holdet ligger ikke inden for borgers uddannelsesaktivitetsperiode Ikke flere pladser på hold Borger har ikke gennemført jobsamtale hos Jobcenter I disse tilfælde vil borgeren få vist en valideringstekst ved forsøg på igangsættelse af ansøgning. Borgeren kan ikke søge elektronisk, hvis han er omfattet af overgangsreglerne for personer, der har brugt mere end 18 ugers forbrug inden 1/1-15. (alternativt kan den måske rettes i slutdato på borgerens uddannelsesaktivitetsperiode jfr. Punkt og 3.15). 30

31 5 Vejledning til A-kasser Denne vejledning gennemgår AKS, som A-kasserne skal bruge til at behandle borgernes ansøgninger om deltagelse på kurser under 6 Ugers Jobrettet Uddannelse. 5.1 A-kassens brug af AKS under den digitale løsning på Jobnet A-kassens arbejde i AKS vedrører overordnet følgende: 1. Godkendelse af ansøgninger, som den digitale løsning på Jobnet via en række valideringer har forberedt til godkendelse af a-kassen 2. Godkendelse af ansøgninger, som den digitale løsning på Jobnet har afvist via en række valideringer 3. Behandling af kursustilmeldinger, hvor resultatet af en genkvalifikation er negativ 4. Administration af den lediges kursusforløb (annullering / afbrydelse) 5. Administration af klippekort Ovenstående og yderligere handlinger beskrives i følgende afsnit. Bemærk, at hvis ansøgninger ligger for længe, er der chance for at pladserne ikke længere er tilgængelige, hvilket medfører tilbageløb for både a-kasse og borger (der skal finde nyt, tilsvarende kursus). Daglig sagsbehandling anbefales. 5.2 Baggrundsinformation for a-kasser I det følgende berøres kort nogle udvalgte emner, som a-kassen bør være bekendt med inden ibrugtagning af AKS Nyledige / Gammelledige I D6UJU skelnes der imellem nyledige og gammelledige. Ved idriftsættelse af D6UJU beregnes der for alle dagpengemodtagere en uddannelsesaktivitetsperiode, og der tildeles et klippekort med 0 timer. Disse borgere kaldes for gammelledige, da de påbegyndte deres ledighed før idriftsættelsen. Den beregnede uddannelsesaktivitetsperiode kan være udløbet, men behøver ikke at være det (hvis borgeren blev ledig for nyligt). Inden disse borgere kan ansøge via Jobnet, skal de aktiveres af a-kassen. Se evt. afsnit 5.16, Aktivering af gammelledige. Nyledige i regi af D6UJU indebærer, at borgerne er blevet ledige efter idriftsættelsen af D6UJU. Disse borgere vil få tildelt 222 / 180 timer på et nyt klippekort, når information om deres nyledighed når D6UJU systemet. Der kræves ingen aktivering fra a-kassens side for at disse borgere skal kunne ansøge via Jobnet Maskinel kvalifikation / genkvalifikation (valideringer) Når en borger indsender en ansøgning via Jobnet, udføres en maskinel kvalifikation, som består af en samling enkeltkvalifikationer (eller valideringer ). Hvis en af disse enkeltkvalifikationer ikke består, bliver det samlede resultat for kvalifikationen negativ, og borgerens ansøgning stoppes, og den ledige henvises til videre sagsbehandling i a-kassen (dette negative resultat kan omgøres af a-kassen, se afsnit 5.9, Godkend maskinelt afvist ansøgning). 31

32 Hvis en ansøgning maskinelt godkendes ved modtagelse og efterfølgende bliver godkendt af a-kassen, sendes ansøgningen videre til uddannelsesinstitutionen. Såfremt ansøgningen bliver godkendt af uddannelsesinstitutionen, betragtes ansøgningen nu som værende en tilmelding. I perioden frem til igangsættelse af holdet, dvs. i fasen Tilmelding, kan der ske ikke-trivielle ændringer til holdet. Ikke-trivielle ændringer defineres som ændringer til enten holdets afholdelsesperiode eller det nominerede antal timer. Hvis disse ændres af uddannelsesinstitutionen, udføres der genkvalifikation på alle kursussagerne, der er oprettet på holdet. Hvis resultatet af en genkvalifikation er positiv (perioden er fortsat inden for rammerne og / eller differencen af timer kunne trækkes fra klippekortet), vil borgeren fortsat være tilmeldt til holdet. Hvis resultatet af en genkvalifikation er negativt, markeres kursussagen til opfølgning hos a-kassen, hvorefter a-kassen kan vurdere, om borgeren fortsat er kvalificeret til at deltage (se afsnit 5.5). Såfremt uddannelsesinstitutionen aflyser et hold, vil dette blive registreret, tilhørende kursussager annullerede og borgeren bliver notificeret på Jobnet Sikkerhed i AKS Jobcentre kan slå op på borgere og se information, men ikke udføre nogen ændrende handlinger (eksempelvis på borgernes kursussager eller klippekort). A-kasser kan udføre alle handlinger. A-kasser kan kun udføre handlinger på egne medlemmer Visuelt layout i AKS Det er et bevidst valg at genbruge visse visuelle elementer fra Jobnet i AKS. Dette er for at give genkendelighed over for borgeren, når a-kassen udfører sagsbehandling på dennes kursussager sammen med borgeren. 5.3 Adgang til AKS via Arbejdsmarkedsportalen For at få adgang til AKS, skal medarbejderen fra a-kassen logge på Arbejdsmarkedsportalen (AMP). 32

33 Figur 22 - AMP, ikke logget ind. Efter log-in vises adgangen til AKS i nederste, højre hjørne for a-kasser og jobcentre. Ved klik på linket navigerer brugeren til AKS. Figur 23 - Logget ind som A-kasse. Den overordnede beskrivelse af navigation og menupunkter i AKS beskrives i afsnit 8.3, Overblik over navigation i AKS brugergrænsefladen. 33

34 5.4 Opslag på CPR-nummer Funktionen til opslag på CPR-nummer til at fremsøge en borgers kursussager findes på startsiden. Startsiden er det første man ser i AKS, efter man har logget på. Figur 24 Startside med mulighed for opslag på CPR-nummer Ønsker man at lave et opslag på CPR-nummer, skrives det pågældende CPR-nummer i tekstboksen. Herefter trykkes på knappen Søg. Såfremt CPR-nummeret er korrekt og borgeren er tilknyttet a-kassen, navigeres til borgersiden i AKS, som vist i Figur 25: Borgerside. 34

35 Figur 25: Borgerside Borgersiden indeholder følgende: Liste over borgerens kursussager, med mulighed for at navigere videre til de enkelte kursussager, som beskrevet i afsnit 5.6, Vis kursussagsdetaljeside Borgerens aktuelle klippekort, samt mulighed for at ændre det, som beskrevet i afsnit 5.12 Borgerens aktuelle valg imellem Uddannelsesforløb (og i så fald hvilket) eller Enkelt jobrettet kursus, samt mulighed for at ændre det, som beskrevet i afsnit 5.13, Ændring af borgerens valgte forløb 35

36 Mulighed for at angive alternative start- og slutdatoer for borgerens aktuelle uddannelsesaktivitetsperiode, som beskrevet i afsnit 5.15, Ændring af start- og slutdato på borgerens uddannelsesaktivitetsperiode 5.5 Opgaver A-kassen finder oversigt over nye ansøgninger fra alle A-kassens medlemmer under menupunktet Opgaver. Figur 26: Ansøgninger under Opgaver I oversigten kan a-kassen få et overblik over hvem, der har ansøgt om kurser, hvilket forløb, der eventuelt er ansøgt om deltagelse under, samt udvalgte informationer om det pågældende kursus. Ved klik på et element i oversigten kan a-kassen navigere videre til behandling af ansøgningen på kursussagsdetaljesiden, som beskrevet i afsnit 5.6, Vis kursussagsdetaljeside. Øverst til højre findes der en rullemenu, der repræsenterer et afdelingsfilter. A-kasser, der arbejder i AKS centralt kan bruge indstillingen Alle, hvorefter alle a-kassens sager vises (dette er standardindstillingen). A-kasser, der arbejder decentralt, kan vælge en afdeling i rullemenuen, hvorefter datasættet mindskes til kun at indeholde de sager, der findes for den valgte afdeling. Såfremt en afdeling ikke fremgår af rullemenuen, er det fordi der ikke findes nogen ansøgninger fra afdelingens medlemmer. Det er også på siden Opgaver, at a-kassen finder tilmeldinger, der er genkvalificerede med negativt resultat og dermed er markeret af systemet til opfølgning hos a-kassen. Systemet gør intet aktivt ved disse sager. A- 36

37 kassen skal i denne situation klikke ind på kursussagen, se den igennem og vurdere, om tilmeldingen fortsat er acceptabel. Hvis ikke, skal den annulleres. 5.6 Vis kursussagsdetaljeside Fra resultatsiden efter opslag på CPR-nummer og fra listen over ansøgninger under Opgaver kan man navigere videre til kursussagsdetaljesiden, som vist i Figur 27 Kursussagsdetaljeside. Figur 27 Kursussagsdetaljeside Kursussagsdetaljesiden indeholder fem øer med informationer. Som udgangspunkt er kun øen Borgerens ansøgninger åben. Når a-kassen trykker på pilene til højre åbnes eller lukkes øerne. A-kassens valg huskes til næste gang en kursussagsdetaljeside vises. Følgende øer findes på siden: Borgerens ansøgninger Denne liste viser valgt kursussag, samt alle borgerens andre kursussager, nye som gamle. Denne tilgang er valgt, da a-kassen ikke blot skal sagsbehandle i forhold til en enkelt ansøgning, men potentielt i forhold til en serie af ansøgninger, der alle skal tilhøre det samme uddannelsesforløb. Den aktuelle kursussag er fremhævet. Hændelser Viser en kronologisk liste over hændelser, som aktuel kursussag er blevet udsat for, samt negative 37

38 kvalifikationsresultater. Hændelserne viser hvilke tilstande sagen har været igennem, og kvalifikationsresultaterne giver a-kassen en indikation af systemets vurdering. Se eksempel på indhold i Figur 28. Ansøgning Viser informationer, som borgeren har indtastet og indsendt sammen med ansøgningen på Jobnet, herunder uddannelsesniveau, navne på uddannelser, valgt forløb og eventuel kommentar til a-kassen. Kursusinformation Viser information om kurset, som kursussagen omhandler. Uddannelsesinstitutionens og kursets kontaktinformationer Viser både den generelle kontaktinformation for uddannelsesinstitutionen samt eventuelle specifikke kontaktinformationer for det konkrete kursus. Til højre vises borgerens navn, tidligere valgt forløb (hvis borger har ansøgt tidligere), samt klippekortets aktuelle saldo. Figur 28: Hændelser og negative kvalifikationsresultater 5.7 Godkend ansøgning På kursussagsdetaljesiden er det muligt for A-kassen at godkende borgerens ansøgning. 38

39 Figur 29: Handlinger på ansøgning Opsummering Forudsætninger for udførelse af handlingen: At man er logget på AKS, og er klikket ind på borgerens kursussag, samt at kursussagen afventer godkendelse hos a-kassen Relaterer sig til: En borgers kursussag Effekt af handlingen: Den valgte ansøgning er godkendt og vil blive sendt af sted til uddannelsesinstitutionen Hvornår bør handlingen typisk udføres: Generel behandling (godkendelse / afvisning) af ansøgninger bør ske dagligt, især i forhold aktualiteten. 5.8 Afvis ansøgning På kursussagsdetaljesiden er det muligt for a-kassen at afvise borgerens ansøgning, som vist på Figur Opsummering Forudsætninger for udførelse af handlingen: At man er logget på AKS, og er klikket ind på borgerens kursussag, samt at kursussagen afventer behandling hos a-kassen. Relaterer sig til: En borgers kursussag. Effekt af handlingen: Den valgte ansøgning er afvist. Borgeren vil blive meddelt om afvisningen af ansøgningen på Jobnet. A-kassen skal fortsat sende begrundet afslag til den ledige. Hvornår bør handlingen typisk udføres: Generel behandling (godkendelse / afvisning) af ansøgninger bør ske dagligt. 5.9 Godkend maskinelt afvist ansøgning Jobnet udfører kvalifikationer, der på baggrund af data i DFDG vurderer, om den ledige er berettiget til at deltage i et givent kursus. Resultatet af en sådan kvalifikation kan være negativ. Borgeren kan efterfølgende henvende sig hos a-kassen. 39

40 Det er muligt for a-kassen at omgøre den maskinelle afvisning af ansøgningen, således at a-kassen godkender ansøgningen, og ansøgningen hermed via DFDG sendes af sted til uddannelsesinstitutionen. Dette gøres i AKS. Behovet for dette kan opstå, hvis a-kassen vurderer, efter henvendelse fra borgeren, at DFDG data på den ledige er fejlbehæftet, og at den ledige har ret til at deltage i ordningen. Figur 30 - Godkendelse af maskinelt afvist ansøgning Bemærk, at denne handling udføres med notatpligt, dvs. a-kassen skal supplere med årsag til overstyringen af den maskinelle afvisning Opsummering Forudsætninger for udførelse af handlingen: At man er logget på AKS, og er klikket ind på borgerens kursussag, samt at kursussagen er maskinelt afvist Relaterer sig til: En borgers kursus. Effekt af handlingen: Kursussagens maskinelle afvisning er omgjort, og borgerens ansøgning går videre i kursussagsforløbet som var den maskinelt godkendt. Ansøgningen vil således blive sendt af sted til uddannelsesinstitutionen. Hvornår bør handlingen typisk udføres: Ved borgers henvendelse på baggrund af jobnet har afvist at kunne behandle den lediges ansøgning om deltagelse i kursus Annuller tilmelding A-kassen kan på vegne af borgeren annullere borgerens tilmelding på et hold, som vist i Figur 31. Bemærk, at denne handling udføres med notatpligt, dvs. A-kassen skal supplere med årsag til annulleringen. A-kassen skal endvidere pr. telefon inden tilmeldingsfristens udløb orientere uddannelsesinstitutionen om at denne handling er gennemført. 40

41 Figur 31: Annullering af tilmelding Opsummering Forudsætninger for udførelse af handlingen: At man er logget på AKS, og er klikket ind på borgerens kursussag, at tilmelding er bekræftet af uddannelsesinstitutionen og at tilmeldefristen ikke er overskredet Relaterer sig til: En borger Effekt af handlingen: Tilmeldingen er annulleret. Holdets nominerede antal timer er ført tilbage til borgerens klippekort. Borgeren vil derudover blive modtage en meddelelse om annulleringen på Jobnet Hvornår bør handlingen typisk udføres: Ved borgers henvendelse 5.11 Afbryd deltagelse A-kassen kan på vegne af borgeren afbryde borgerens deltagelse på et hold, som vist i Figur 32. Figur 32: Afbryd deltagelse Til afbrydelsen skal a-kassen indhente information om følgende: Dato for borgerens afbrydelse Antal resttimer, der ved registrering af afbrydelsen skal lægges tilbage på klippekortet 41

42 Ovenstående informationer skal baseres på information indhentet hos uddannelsesinstitutionen om borgerens deltagelse frem til afbrydelsen. Denne handling udføres med notatpligt, dvs. a-kassen skal angive årsag til afbrydelsen og antallet af timer, som a-kassen vurderer, skal lægges tilbage på klippekortet. Figur 33: Begrundelse, dato og timer A-kassen skal endvidere pr. telefon orientere uddannelsesinstitutionen om at denne handling er gennemført Opsummering Forudsætninger for udførelse af handlingen: At man er logget på AKS, og er klikket ind på borgerens kursussag, samt at holdet er igangsat Relaterer sig til: En kursussag Effekt af handlingen: Deltagelsen er afbrudt. De angivne timer er ført tilbage til klippekortet. Borgeren vil blive ydermere få meddelelse om afbrydelsen på Jobnet Hvornår bør handlingen typisk udføres: Ved borgers henvendelse 5.12 Administration af klippekort Det er muligt for a-kassen at justere en borgers aktive klippekort. Dette gøres ved at slå en borger op på vedkommendes CPR-nummer (se afsnit 5.4, Opslag på CPR), hvorefter borgerdetaljesiden vises. På denne side findes en ø af informationer, der handler om borgerens aktive klippekort. 42

43 Figur 34: Overblik og administration af klippekort Øverst ses de transaktioner, der er foretaget på klippekortet, for eksempel at der er trukket timer fra klippekortet som følge af tilmelding til et hold, eller at der er sat timer ind tidligere. For at lægge timer ind på klippekortet, skrives antallet af timer, der skal lægges ind, og der trykkes herefter på Tillæg timer. Figur 35: Tillæg timer For at trække timer fra klippekortet, skrives antallet af timer, der skal trækkes fra, og der trykkes herefter på Fratræk timer. Figur 36: Fratræk timer Bemærk, at disse handlinger udføres med notatpligt, dvs. a-kassen skal supplere med årsag til, hvorfor der ændres på klippekortet. A-kassen skal i øvrigt være opmærksom på, at der skal fratrækkes timer for alle kursusforløb, som er gennemført via den blanketbaserede ordning (AR237), således at den elektroniske løsning viser korrekte, resterende kursustimer overfor borgeren. 43

44 Opsummering Forudsætninger for udførelse af handlingerne: At man er logget på AKS, og har klikket ind på borgerdetaljesiden Relaterer sig til: En borger Effekt af handlingen: Timer lagt ind / fratrukket på borgerens klippekort Hvornår bør handlingen typisk udføres: Ved modtaget papiransøgning (AR237) eller ved identificeret forskel imellem D6UJU s timeregnskab og a-kassens timeregnskab 5.13 Ændring af borgerens valgte forløb Det er muligt at ændret en borgers uddannelsesforløb. Figur 37 viser formularen på borgerdetaljesiden. Figur 37: Ændring af forløb Figur 38 viser mulige forløb, der kan knyttes til borgeren. Når forløbet er valgt, trykkes der på knappen Skift Uddannelsesforløb, og ændringen gemmes. Figur 38: Valg af uddannelsesforløb Opsummering Forudsætninger for udførelse af handlingen: At man er logget på AKS, og har klikket ind på borgerdetaljesiden Relaterer sig til: En borger 44

45 Effekt af handlingen: Borgerens uddannelsesforløb er ændret Hvornår bør handlingen typisk udføres: Under ordningen 6 Ugers Jobrettet Uddannelse er borgerens tilknytning til uddannelsesforløb bindende. Der kan dog være situationer, hvor uddannelsesforløbet kan ændres, f.eks. hvis borgeren er kommet til at lave en fejl 5.14 Nulstilling af borgerens tilknytning til forløb / enkelt jobrettet kursus. Det er muligt at fjerne en borgers tilknytning til forløb eller enkelt jobrettet kursus. Ifølge ordningen er det ikke tilladt, men der kan være situtioner, hvor det er nødvendigt, f.eks. hvis borger har valgt forkert eller hvis en tilmelding til et enkelt jobrettet kursus annulleres (tilknytningen til borgers valg af forløb / enkelt jobrettet kursus fjernes ikke automatisk ved afvisning eller annullering). Figur 39 viser formularen på borgerdetaljesiden. Figur 39: Ændring af forløb Figur 40 viser mulige forløb, der kan knyttes til borgeren. For at nulstille vælges først forløb, og herefter første element i listen, her Vælg. Herefter trykkes der på knappen Skift Uddannelsesforløb, og ændringen gemmes. Figur 40: Valg til nulstilling af uddannelsesforløb Nulstillingen kan efterfølgende verificeres ved at slå op på borgeren og kigge på informationerne i øverste, højre hjørne, som vist i Figur

46 Figur 41: Nulstillet valg af forløb Ovenstående procedure skal også udføres, hvis man vil nulstille borgerens valg af deltagelse på enkelt jobrettet kusus Opsummering Forudsætninger for udførelse af handlingen: At man er logget på AKS, og har klikket ind på borgerdetaljesiden Relaterer sig til: En borger Effekt af handlingen: Borgerens tilknytning til forløb / enkelt jobrettet kursus er nulstillet Hvornår bør handlingen typisk udføres: Under ordningen 6 Ugers Jobrettet Uddannelse er borgerens tilknytning til uddannelsesforløb bindende. Der kan dog være situationer, hvor valget kan nulstilles, f.eks. hvis borgeren er kommet til at lave en fejl 5.15 Ændring af start- og slutdato på borgerens uddannelsesaktivitetsperiode Det er muligt for a-kassen at justere en borgers uddannelsesaktivitetsperiode. De alternative start- og slutdatoer har præcedens over de af STAR beregnede datoer, og skal fortsætte med at gælde, selv om der kommer opdateringer til borgerens start- og slutdatoer fra STAR s beregningsmotor for samme ledighedsperiode. Hvis borgeren går ind i en ny ledighedsperiode følger de alternative start- og slutdatoer fra forrige periode ikke med. Når dette sker, gælder STAR s maskinelt beregnede start- og slutdatoer igen. Dette gøres ved at slå en borger op på vedkommendes CPR-nummer (se afsnit 5.4, Opslag på CPR), hvorefter borgerdetaljesiden vises. På denne side findes en ø af informationer, der handler om borgerens uddannelsesaktivitetsperiode. 46

47 Figur 42: Ændring af uddannelsesaktivitetsperiode Ændring af uddannelsesaktivitetsperiode sker med notatpligt Opsummering Forudsætninger for udførelse af handlingerne: At man er logget på AKS, og har klikket ind på borgerdetaljesiden Relaterer sig til: En borger Effekt af handlingen: Alternativ start-/slutdato for borgers uddannelsesaktivitetsperiode er registreret o Bemærk: Det er en forudsætning for ansøgning på Jobnet, at borgeren har afholdt en jobsamtale efter indplaceringsdato / uddannelsesaktivitetsperioden startdato. Hvis startdatoen flyttes så meget fremad, at dette forhold ikke længere er gældende, kan det have den effekt, at borgeren ikke længere kan komme ind på D6UJU på Jobnet Hvornår bør handlingen typisk udføres: Hvis der fra a-kassens side identificeres fejl i den af D6UJU beregnede uddannelsesaktivitetsperiode 5.16 Aktivering af gammelledige Gammelledige, dvs. ledige med indplaceringsdato, der ligger før D6UJU skæringsdatoen, har adgang til D6UJU på Jobnet, men kan ikke gå videre før a-kassen har aktiveret borgeren (se evt. afsnit 4.1.5, Kriterier for borgers adgang til D6UJU på Jobnet, udsøgning i kursuskatalog og ansøgning). Aktivering af en gammelledig indebærer to handlinger: 1. At a-kassen skal lægge et antal timer ind på borgerens klippekort, der pr. D6UJU skæringsdato indeholder 0 timer for gammelledige. Med andre ord, saldoen af resttimer fra a-kassens eget timeregnskab lægges ind i D6UJU-løsningen. Herefter vil borgeren kunne benytte D6UJU, og tilmelde sig hold på Jobnet. Se mere i afsnit At a-kassen angiver det forløb, borgeren har deltaget på (såfremt borgeren har deltaget på kurser). Se mere i afsnit A-kassen skal i samme ombæring skrive hvilke kurser, borgeren har deltaget på Bemærk, at såfremt den enkelte ledige både anvender den blanketbaserede ordning og den digitale ordning parallelt efter D6UJU skæringsdato, vil dette medføre to separate klippekortregnskaber for borgerens brug af 6 Ugers Jobrettet Uddannelse, hvilket er uhensigtsmæssigt Opsummering Forudsætninger for udførelse af handlingen: At borger er identificeret som gammelledig, dvs. ledig før idriftsættelse af D6UJU Relaterer sig til: En borger Effekt af handlingen: Når timer er lagt ind på klippekortet, kan den gammelledige borger tilmelde sig kurser på Jobnet Hvornår bør handlingen typisk udføres: ved gammelledig borgers henvendelse. Denne aktivering skal udføres maksimalt én gang pr. borger 47

48 Notatpligt Hvor handlinger udføres med notatpligt, vil a-kassen se følgende dialogboks efter igangsættelse af handling, til indtastning af notatet. Figur 43: Formular til notat 48

49 6 Vejledning til Jobcentre Digitaliseringsløsningen D6UJU (Digitalisering af 6 Ugers Jobrettet Uddannelse) på Jobnet indebærer, at ledige via Jobnet digitalt kan udsøge og tilmelde sig de samme erhvervsfaglige kurser, som beskæftigede kan tilmelde sig via EfterUddannelse.dk. Jobcentrene har hidtil brugt oplysningerne på blanket AR 237 dels til registrering af 6 Ugers Jobrettet Uddannelse i de kommunale sagsbehandlingssystemer og dels som grundlag for betaling af kursusaktiviteten til uddannelsesinstitutionen. For de ledige som benytter den digitale løsning vil Jobcentret skulle indhente ovenstående oplysninger via AKS-modulet, som er en del af den digitale løsning for 6 Ugers Jobrettet Uddannelse. Denne vejledning indeholder en nærmere gennemgang af hvordan jobcentret skal anvende AKS-modulet Endvidere indeholder vejledingen (baggrundsinformation afsnit) en beskrivelse af den lediges udsøgning og ansøgning om deltagelse i 6 Ugers Jobrettet Uddannelse på Jobnet, herunder a-kassens godkendelse af ansøgning om kursusdeltagelse (baggrundsinformationen er alene til jobcentrets orientering). 6.1 Jobsamtaler Det er en forudsætning for borgerens mulighed for at ansøge om deltagelse på kurser på Jobnet, at borgeren har afholdt en jobsamtale hos jobcenteret. Samtalerne skal være registrerede som enten Jobsamtale (samtaletype 7) eller Jobsamtale med a-kassedeltagelse (samtaletype 17). Indtil samtalerne er gennemførte og registrerede, vil borgeren kun kunne kigge i kursuskataloget, men ikke ansøge. 6.2 Jobcentrenes brug af AKS under den digitale løsning på Jobnet Ibrugtagningen af den digitale løsning berører ikke jobcentrenes betaling til uddannelsesinstitutionerne for den lediges kursusdeltagelse, idet jobcenteret fortsat skal sende købsaftale til uddannelsesinstitutionen, når ledige i jobcentret skal deltage i kurser under 6 Ugers Jobrettet Uddannelse. Forud for at det enkelte jobcenter fremsender købsaftale til den enkelte uddannelsesinstitution kan jobcentret benytte Arbejdsmarkedsportalens AKS-modul til at se kommende og igangværende a-kassegodkendte 6 ugers selvvalgt forløb blandt jobcentrets ledige. Ligeledes vil oplysninger om uddannelsesinstitutionens adresser mv. fremgå af AKS-modulet. 6.3 Jobcentret tilgår AKS via Arbejdsmarkedsportalen Jobcentret logger på AKS via Arbejdsmarkedsportalen (AMP). 49

50 Figur 44 - AMP, ikke logget ind. Efter log-in vises adgangen til AKS i nederste, højre hjørne for a-kasser og Jobcentre. Figur 45 - Logget ind i AMP. 50

51 6.4 Oversigt over jobcentrets ledige som deltager eller skal deltage i 6 Ugers Jobrettet Uddannelse Jobcentrene skal fortsat sikre registrering af aktivteten 6 Ugers Jobrettet Uddannelse i de kommunale sagsbehandlingssystemer. AKS-modulet indeholder en liste som viser kommende og igangværende kurser for ledige, som tilhører jobcentret. Et kursus under 6 Ugers Jobrettet Uddannelse betegnes som en kursussag. En kursussag kan gennemgå 4 faser (Ansøgning, Tilmelding, Deltagelse, Afsluttet (ikke en fase, men en dato)). Listen viser kursussager, der er i faserne Tilmelding og Deltagelse. Dvs. at kursussagerne kommer frem i listen, når de er godkendt af a- kassen og borgeren fik tildelt en plads på kurset af uddannelsesinstitutionen. Til udsøgning af kursussager vælger jobcentret en periode, hvorfra jobcentret ønsker at se sager, og der trykkes herefter på knappen Søg. Siden indeholder to resultatlister: Listen Hændelser viser for den pågældende periode hændelser på kursussager som vedrører: Kursusansøgning overgår fra at være ansøgning til tilmelding (den ledige er blevet tilmeldt et kursus hos uddannelsesinstitutionen) Kursus har fået ændret datoerne på start/sluttidspunkt Kursus er blevet annulleret (kurset er blevet annulleret inden for den pågældende periode) Kursus er blevet afbrudt. (kurset er blevet afbrudt inden for den pågældende periode) Listen Negative hændelser i perioden viser for den pågældende periode følgende hændelser i perioden: Annulleret af uddannelsesinstitutionen Annulleret af A-kasse 51

52 Figur 46: Jobcentres liste over kursussager Hvis en kursussag ikke har nogen af ovenstående hændelser i den valgte periode, vil kursussagen ikke blive vist. Hvis en kursussag har haft mere end en hændelse i perioden, vises kun information om den seneste hændelse. Det er således vigtigt, at jobcentret logger de perioder der udvælges til listevisning, således at jobcentret ikke administrerer perioder, der går ind over hinanden eller mere end én gang. Ønsker jobcentret yderligere information om kursussagen og hændelserne, sagen har været igennem, kan kursussagen og detaljesiden på kursussagen tilgås via opslag på CPR-nummer på kursussagen. 6.5 Oplysninger om det enkelte kursus - Opslag på CPR-nummer Funktionen til opslag på CPR-nummer bruges bl.a. til oplysninger fra uddannelsesinstitutionen og findes som et fast felt på menubjælken på AKS. 52

53 Figur 47 Startside med mulighed for opslag på CPR-nummer Ønsker man at lave et opslag på CPR-nummer, skrives det pågældende CPR-nummer i tekstboksen. Herefter trykkes på knappen Søg. Såfremt borgeren er tilknyttet jobcenteret, vises den pågældende borgers kursussager. Siden indeholder følgende informationer: Figur 48 Borgerside - resultat efter opslag på CPR-nummer Liste over borgerens kursussager 53

54 Overblik over borgerens aktuelle klippekort Borgerens aktuelle valg imellem Uddannelsesforløb (og i så fald hvilket) eller Enkelt jobrettet kursus Overblik over borgerens alternative start- og slutdatoer for borgerens aktuelle D6UJU uddannelsesaktivitetsperiode Jobcenteret kan se disse informationer, man kan ikke ændre dem. 6.6 Vis kursussagsdetaljeside Fra hver række i listen er det muligt at klikke sig ind på kursussagsdetaljesiden for den pågældende kursussag. Figur 49 Kursussagsdetaljeside Kursussagsdetaljesiden indeholder fem øer med informationer. Som udgangspunkt er kun øen Borgerens ansøgninger åben. Når jobcenteret trykker på pilene til højre åbnes eller lukkes øerne. Jobcenterets valg huskes til næste gang en kursussagsdetaljeside vises. Følgende øer findes på siden: Borgerens ansøgninger Denne liste viser valgt kursussag, samt alle borgerens andre kursussager, nye som gamle. Hændelser Viser en kronologisk liste over hændelser, som aktuel kursussag er blevet udsat for. Ansøgning Viser informationer, som borgeren har indtastet og indsendt sammen med ansøgningen på Jobnet, herunder uddannelsesniveau, navne på uddannelser, valgt forløb og eventuel kommentar til A-kassen. 54

55 Kursusinformation Viser information om kurset, som kursussagen omhandler. Uddannelsesinstitutionens og kursets kontaktinformationer Viser både den generelle kontaktinformation for uddannelsesinstitutionen samt eventuelle specifikke kontaktinformationer for det konkrete kursus. Til højre vises borgerens navn, tidligere valgt forløb (hvis borger har ansøg tidligere), samt klippekortets aktuelle saldo. 55

56 7 Vejledning til uddannelsesinstitutioner 7.1 Visning af aktiviteter på Jobnet Aktiviteter i EASY vil blive hente og vist på Jobnet, hvis de matcher indholdet på positivlisten. Aktiviteten vil blive vist på følgende måde på Jobnet: Figur 50: Aktivitet i EASY 56

57 Layoutet er inspireret af efteruddannelse.dk. Til venstre ses de overlappende informationer fra aktiviteterne i EASY, herunder: Titel Afholdelsesadresse Beskrivelse Forudsætninger 57

58 Liste af AMU-kurser, der indgår i kurset Derudover vises også hvilke uddannelsesforløb, kurset passer til og kan tages under, samt, hvis muligt, om det kan tages som enkelt jobrettet kursus. Til højre ses aktiviteterne repræsenteret som hold, herunder: Periode for afholdelse Kvikkode Antal ledige pladser Forbrug på klippekort Øverst til højre ses et kort, der viser adressen. Hvis en EASY-aktivitet indeholder alle AMU-kurser i et forløb, vil borgeren kunne tilmelde sig hele forløbet med en enkelt tilmelding. Det er ikke være muligt for borgeren at søge om befordring og / eller indkvartering via den digitale løsning. Se Figur Rækkefølge i udbudte AMU-kurser Såfremt kuserne i et givent forløb skal tages i en bestemt rækkefølge (f.eks. hvis et kursus er adgangsgivende til et andet), bør uddannelsesinstitutionen beskrive dette i kursusbeskrivelsen. 7.3 Modtagelse af tilmeldinger Kursustilmeldinger fra Jobnet vil tilgå EASY på samme måde som tilmeldinger fra EfterUddannelse.dk. Når ansøgningen har nået EASY vil uddannelsesinstitutionen kunne se den som en almindelig pladstildeling. 58

59 Når D6UJU-løsningen via Jobnet sender an ansøgning om tilmelding af sted til EASY sættes der en markering på pladstildelingen, så det i EASY er muligt for uddannelsesinstitutionens sagsbehandler at se, at tilmeldingen kommer fra Jobnet. Figur 51: Pladstildelinger i EASY Bemærk, at identifikation på borgerens Jobcenter (på ansøgningstidspunktet) fremgår i fritekstfeltet. Uddannelsesinstitutionen kan benytte listen i afsnit 8.5 til opslag på hvilket Jobcenter, der er tale om. 59

60 7.4 Klargøring til modtagelse af ansøgninger fra Jobnet i forbindelse med idriftsættelse 12. august 2015 Inden uddannelsesinstitutionen kan modtage ansøgninger fra borgerne under ordningen 6 Ugers Jobrettet Uddannelse, skal der åbnes op for modtagelse af disse ansøgninger i EASY. Følgende autorisation er ikke nødvendig, hvis den allerede er blevet udført i forbindelse med D6USU. Autorisationer udført i EASY-A er overførte til EASY-C. Uddannelsesinstitutionen åbner for modtagelse af ansøgninger i vinduet B936 Webservice autorisation. Der skal i dette vindue gives tilladelse til webservices W009, W027 og W034. Det er webservice-klienten 'DFDG-D6USU', der skal have lov til at anvende W009, W027 og W034. Figur 52: Web service autorisation i EASY 60

61 8 Bilag 8.1 D6UJU Forretningsflows I dette afsnit illustreres den mest centrale forretningsproces for D6UJU, processen for kursussagen, i faserne Ansøgning, Tilmelding og Deltagelse. Processen illustreres via tre separate diagrammer, en for hver fase Kursussag: Ansøgning I nedenstående diagram ses først borgerens udsøgning i Jobnet. Efter indsendelse af ansøgning foretager DFDG kvalificering af ansøgningen. Hvis kvalifikationen er positiv sendes ansøgningen til A-kassen for godkendelse. Hvis A-kassens svar er positivt, sendes ansøgningen til uddannelsesinstitutionen. Hvis borgeren tildeles en plads af uddannelsesinstitutionen, anskues borgeren herefter som tilmeldt på holdet I tilfælde af at kvalificeringen er negativ, lægges ansøgningen i bero. A-kassen kan dog vælge at godkende den ikke-kvalificerede kursussag. Hvis borgeren ikke tildeles en plads, lægges ansøgningen i bero. 61

62 Tilmelding Ansøgning D6UJU: Ansøgning Borger / Jobnet DFDG A-kasse / AKS Uddannelsesinstitution Tilgå D6UJU Udsøg kurser Vælg hold Insend ansøgning Kvalificér ansøgning Kvalificeret? Nej Ja Behandl kvalificeret ansøgning Behandl A- kasseafgørelse Godkendt af a-kasse? Ikke-kvalificeret ansøgning godkendt [der reageres kun på denne, hvis sagen er lukket som ikke-kvalifceret] Godkend ikkekvalificeret ansøgning Nej Ja Behandl ansøgning Behandl tildelingsresultat Nej Tildelt plads? Ja Registrer borger som tilmeldt Figur 53: Fasen Ansøgning 62

63 8.1.2 Kursussag: Tilmelding I fasen Tilmelding er der et antal hændelser, som kan udfordre, om borgeren fortsat kan deltage på holdet: hvis der sker ændringer til holdet (timer eller periode) eller hvis borgerens uddannelsesperiode ændres. På baggrund af disse hændelser foretages der en genkvalificering af tilmeldingen. Der undersøges således, om borgeren stadig er berettiget til at deltage i forhold til gældende regler generelt og borgers data specifikt. Hvis resultatet af en genkvalificering er negativt, medfører dette, modsat D6USU, ingen automatiske konsekvenser. Derimod sendes tilmeldingen til A-kassen, der skal vurdere, om borgerens deltagelse stadig er acceptabel. Hvis A-kassen vurderer at deltagelse fortsat er acceptabel, indsendes denne accept (med notatpligt) og sker der ikke yderligere på tilmeldingen. Hvis A-kassen vurderer, at deltagelse ikke er acceptabel, enten efter en negativ genkvalificering eller hvis det af andre årsager besluttes, at borgeren ikke skal deltage, skal A-kassen annullere tilmeldingen. Tilmeldingen annulleres ligeledes, hvis uddannelsesinstitutionen nedlægger holdet. Kursussagen overgår til fasen Deltagelse, når holdet starter. 63

64 Deltagelse Tilmelding D6UJU: Tilmelding DFDG A-kasse / AKS Uddannelsesinstitution Behandl negativt genkvalificeringsresultat Uddannelsesaktivitetsperiode ændret Nye data fra VOA modtages. Ændr hold Holdperiode ændret Genkvalificér ansøgning Kvalificeret? Nej A-kasse kan vælge at acceptere eller udføre Annullering. Ja Accepteret Registrer borger som tilmeldt Hold igangsættes Hold nedlagt Tilmelding annulleret Annullér tilmelding Nedlæg hold Behandl nedlægning Behandl annullering Behandl annullering Registrer borger som deltagende Figur 54: Fasen Tilmelding Kursussag: Deltagelse Kursussagen ligger i fasen Deltagelse frem til at holdet er gennemført. Såfremt borgeren ikke ønsker at fortsætte, kan A-kassen registrere afbrydelse af deltagelse. 64

65 Deltagelse D6UJU: Deltagelse DFDG A-kasse / AKS Registrer borger som deltagende Afbryd deltagelse Hold afsluttes Deltagelse afbrudt Behandl afbrydelse Figur 55: Fasen Deltagelse 8.2 Hvad er nyt i D6UJU? Følgende tabel viser et overblik over nyheder i D6UJU i forhold til D6USU. Jobnet DFDG AKS Uddannelsesinst. Forløb (borgers valg) Søgning i positivlistebaseret kursuskatalog. Filter til kursuskatalog baseret på borgers tidligere valg af forløb. Ny validering: Jobsamtale gennemført hos Jobcenter. Opdateret ansøgningsformular med angivelse af: Udd. Niveau. Deltagelse under forløb eller enkelt deltagelse. Mobilnummer. Fritekst. National positivliste. Udstiller kursuskatalog filtreret på aktuel positivliste. Register til Borgers valgte forløb. Ny referenceperiode Register for alternative start-/slutdatoer for referenceperiode. Genkvalificering med negativt resultat medfører ikke længere automatiske konsekvenser, men markeres til opfølgning hos A-kassen. Opdateret brugergrænseflade. Flere informationer i AKS kurssagsdetaljeside til sagsbehandling. Ansøgninger samlet under Opgaver. Behandling af fejlet genkvalificering. Angivelse af alternative start- og slutdatoer for referenceperiode. Visning og ændring af borgers valgte forløb. Borgers tlf. EASY-teknisk: Kursiststatus, tilmeldingstype, ÅErekvirent. Jobcenternummer. A-kassenummer. 65

66 8.3 Overblik over navigation i AKS brugergrænsefladen AKS har siden D6USU fået en opdatering til brugergrænsefladen, med fokus på bedre brugervenlighed Borger På siden Borger kan A-kassen slå op på et CPR-nummer og se en borgers kursussager Opgaver På siden Opgaver finder A-kassen de opgaver, der kræver umiddelbar behandling: nye ansøgninger og kursussager, hvor resultatet på en genkvalificering har været negativt Tilmeldinger og Deltagelse På siden Tilmeldinger og Deltagelse kan A-kassen og Jobcenteret se de kursussager, som ligger i faserne Tilmelding og Deltagelse Navigationsdiagram for AKS Figur 56: Navigation i AKS (overordnet) 66

Vejledning i brug af D6USU

Vejledning i brug af D6USU Vejledning i brug af D6USU Uddannelsesinstitution EASY-A v. 1.1. 1 1. Introduktion til D6USU... 3 2. Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger... 3 A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 12 3. Virksomhedens sider 18 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

Brugerguide. Kursister

Brugerguide. Kursister Brugerguide Kursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 1. Kursussøgning 5 2. Kursustilmelding 9 3. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 20 Kolofon 4. Kursistens side 29 Brugerguide

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Virksomheden. Mit overblik log ind som kursusadministrator

Virksomheden. Mit overblik log ind som kursusadministrator Virksomheden Mit overblik log ind som kursusadministrator Side 2 af 13 Adgang til Mit overblik/som kursusadministrator... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 9. juli 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 2. juli 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 2. juli 2012

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Klik ursus! et kursus! Klik et kursus! Portalen giver overblik og mulighed for

Klik ursus! et kursus! Klik et kursus! Portalen giver overblik og mulighed for Portalen giver overblik og mulighed for med få klik at planlægge medarbejdernes kompetenceudvikling og reservere kurser. Klik et kur Klik ursus! et kursus! 2. EfterUddannelse.dk portalen for erhvervsrettet

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBNETS FORSIDE... 4 1.1: LINK TIL SUPPORTSIDE...

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken?

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken? Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) Når en medarbejder i folkekirken skal tilmeldes en uddannelse (AMU), skal der skal anvendes en digital signatur til erhverv, Tilmeldingen kan foretages

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Brugerguide. Undervisere

Brugerguide. Undervisere Brugerguide Undervisere Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom i gang 5 1. Registrer fravær 6 2. Tilføj ny kursist 10 3. Underviser på flere skoler 12 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk Undervisere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 30. juni 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 30. juni 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 30. juni 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. juni 2014 Den 30. juni 2014 vil der være foretaget følgende ændringer i

Læs mere

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login VEU admin login 4.0 VEU admin - ulæste ansøgninger

Læs mere

Virksomhedens Elevplan Quick-guide

Virksomhedens Elevplan Quick-guide Virksomhedens Elevplan Quick-guide Login til www.elevplan.dk Virksomheder logger på Elevplan med samme brugernavn og adgangskode, som benyttes til praktikpladsen.dk. Brugernavn og adgangskode til praktikpladsen.dk,

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Indhold Login som borgerservice... 3 Opret køreskole... 3 Rediger køreskole... 4 Rediger kørelærer... 4 Opret prøveforløb til kørekort... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING 1Målsætninger Målene er at: Opsætte dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Opsætte

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Guide til e-bevillingssystemet 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 8-9 Find en eksisterende bevilling Side 3 Brugere, roller og arbejdsområder Side 9-11 Ret borgerens bevilling Side 3-4 Opret en

Læs mere

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Introduktion. Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen

Introduktion. Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen Introduktion Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen Hvem er manualen til? Manualen er skrevet til slutbrugere som bruger appen. For opsætning

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

Du får personlig hjælp og svar på spørgsmål ved at kontakte podio@dn.dk

Du får personlig hjælp og svar på spørgsmål ved at kontakte podio@dn.dk Dato: 22. maj 2013 Til: DN s lokale afdelinger Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72. Vejledning til Podio Alle DN s lokale afdelinger har hver sit arbejdsrum i Podio. Her kan man finde

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være:

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være: Om Joblog Det overordnede formål med Joblog er tredelt: 1. Joblog skal give borgeren overblik over egen jobsøgning og relaterede aktiviteter 2. Joblog skal tjene som udgangspunkt for samtaler i jobcentret

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 15. maj 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20. maj 2010

Læs mere