norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september."

Transkript

1 an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra ulsigter for sildefiske enkelte steder, -men silden er her ogsaa meget smaa 00' ('ml ',. ES utelukkende SOtT' fal tln.vare. l Alten er O:=L:;leL JOOO maal fabrikvare, pris 8 kr. pr. maal. I Nordland er fisket yderst smaat. I Vik stængt og optat i uken 350 maal, pris 10 og i Folla blev sat sat 3 mindre stæng, pris 11 og der blev optat 2700 maal. I Velfjord og Rødøy blev ogsaa sat nogen smaastæng. Hele ukefangsten knapt 4000 maal blev solgt til silde oljefabrikker, intet saltet. Ialt er nu i Nordlands fylke opfisket maal, hvorav saltet 7222 tønder mot ifjor maal og tdr. Inden Namdalen er der opfisket litt i flere distrikter saa ukefangstenblev henimot maal, men det saltede ukeparti blev kun ca tønder. Prisen var i Vikna og i Kolvereid 15-,-22 kr. pr. maalder blev sat enkelte smaastæng her.og der, men nogennævneyærdige-ut igier er der ikke. Ialt i Namdalen maal, hvorav saltet i6808 tdr. mot ifjor maal og tdr. I' Sør-Trøndelag synes utsigterne at være bra. I Bjugn blev i uken sat 10 mindre notstæng og optat 1400 maal, hvorav iset 460 maalog saltet 200 tdr., resten til fabrikvare,størreise 4-6 streks, pris kr. maalet. I Ørland blev sat 6 større og 16 mindre notstæng og opfisket 5225 maal, hvorav iset maal og saltet til handelsvare 1000 tdr., størrelse 4-6 streks, pris kr. pr. maal og i Aafjord blev sat 9 mindre stæng. Herav optat 700 maal, hvorav saltet 630 tde og iset 150 maal, pris I Frøya blev optat 340 maal. Ialt er i fylket opfisket maal hvorav saltet til hanjsvare tdr. mot ifjor maal og tdr. Fra Troms og Møre fylker mangler opgaver om sildefisket. For hele landet er til 11 septbr. anmeldt opfisket maal, hvorav iset maal, solgt til sildoljefabrikkef maal, til hermetikfabrikker maal og saltet til handelsvare tønder mot ifjor henholdsvis og i og tdr. mot ifjor av 44 svenske førtøier ialt tdr., hvorav tdr. saltet flekket. Kyst mak re l ti'sket er nu i avtagende de aller fleste steder. Paa Vestlandet. var der omtrent intet fiske i sidste uke, saa det væsentlige fiske faldt paa S0r- og østlandet, hvor makrellen var meget fet og god. Den samlede ukefangst blev kg., hvorav til Langesund 33000,Kragerø , Egersund 10000, Risør 9950, Onsøy 8460, Berg 6980, Hvaler 6200 og til Skudesnes 5000 kg. Ialt er iaar til J 1 september anmeldt opfisket kg., der efter beregning 1 kg. = 3 stk. utgjør stk. mot ifjor, i 1918, i 1917 og stk. i Av aarets fangst er saltet flekket kg., rundsaltet kg., iset til eksport kg., og preservert kg. Fiskeriinspektøren Bod.0 telegraferer 10 september 1920: Sildefisket i Nordland fremdeles smaat av og til væsentlig: mindre stæng fabrik Ba nkf is k et. Der indkom i sidste uke til Aalesund og Søndmør et dampskib og 25 motorbaater fra bankfisket. Den samlede ukefangst blev kg. rundfisk (lange og brosme) og kg. kveite. Prisen var for kveite kr pl kg. Nordsjøsild. Der indkom til Espevær i uken 2 fartøier med en samlet fangst av kun 36 tønder. Forøvrig intet fiske anmeldt. Der er nu Btrttningr. opfisket ialt 407 tønder Nordsjøsild.Fetsildfisl<et. H j e ni før t I s l and s s i l d. I sidste uke. indkom. i plt,,a 2015 tønder islanqssild, hvorav 400 til Espevær, 3505 vare. til Kopervik og 300 tdr. til Veavaag. Endel av den til Espevær bragte islandssild er solgt til 68 øre pr. kg. alt er gaat. Ialt er iaaf hjemført tønder fangster. islandssild. DorgemakreI fra Nordsjøen. Der indkom i sidste uke til Kristiansand 26 svenske fadøier med ialt tønder flekket Nordsjømakrel og til Veavaag indkom et fartøi med 38 tønder flekket. Endel av dorgemakrellen er nu solgt i Kristiansand til en pris a v kr t Igrammr. og 0.80 pr. kg. for henholdsvis for liorgemakreifisl<et i Nordsjø-en. størrelsen nr og5. Ialt er iaar ilandbragt av 92 svenske og 2 norske fartøier tdr., hvorav flekket Sildefisket Altenfjotden Finmarken a:nslagsvis 80 a maal, væsentlig kiloet. Pris ved noten 8-10 kr. Fin kvalitet, storartet fabriksild, hvortil næsten Sidste uke nogle mindre Denne uke nogle mindre landstæng Senjen, Salangen, Lavangen, Gratangen, fabrikvare. Fylkesmanden Vadsø telegraferer 9 september 19,20: Lensmanden Alta indberetter: Sidste 2 uker godt sildefiske Rafsbotn, Kaafjord, væsentlig med snui'penot og mindre stæng. Opfisket antagelig 25 a 30 tusen maal, anvendt til fabrikvare. Pris 8 kr. maalet. Opslag 7. 11/9: Dorgemakrei fra Nordsjøen: Sidste uke 26 svenske fartøier til Kristiansand med 1635 tønder flækket 110rdsjømakrel : og 1 norsk til Veavaag med

2 is september tønder flækket. Ialt iaar 94 farløier med 9138 tønder, hvorav 2 norske med 58 tønder. Endel dorgemakrel solgt Kristiansand for henholdsvis og 5. Opslag 7. 15/9: Dorgemakrei fra Nordsjøen. Siden 11 september indkommet 10 svenske fartøier Kristiansand 869 tønder flækket, 1 norsk fartøi Espevær med 64 trjnder og 1 til Veavaag med 29 tønder. Priser Kristiansand Ky stmakrelfi sket. Opslag /9 = Kystmakrelfisket hadde en ukefangst av kg. makrel, hvorav til Egersund , Kragerø , Langesund og Risør Totalfangst kg. Pris Bergen 1.30, Egersund 0.90, Arendal 1.50, Grimstad 1.50, Kragerø 0.80 og Kristiania F eisildfisket. Opslag 44. Trondhjem 11/9: Bjugn lensmandsdistrikt: I denne uke ::<at 10 mindre notstæng, opfisket 1400 maal, h\orav iset 460 maal, solgt sildoljefabrik 300 maal, hermetikfabrik 100 maal, saltet handelsvare 200 tønder. Kvalitet 4-6 streks. Pris Ørland lensmands- Oversigt over vindforholdene ved den norske kyst i uken 5-11 september (Utdrag av de telegrafiske veirmeldinger til Geofysiskinstitut B.) Vindstyrken er angit i Beauforts sjøskala fra ,..' Statiol1 I 5 sept. I 6 sept. 7 sept sept. I 9 sept. 110 sept. I 11 sept. 8 mrg. 8 mrg. I 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. Færder fyr... SSW 2NO 4N 2N 2N 2SS0 4W' 6 Oksø fyr... - WNW 1 NN\V 2NNW 2NNW 1 S 3W 3 Listerfyr..... NW 8SSW 6NNW 5NW 6NNW 3SS0.. 4NW 6 Utsirefyr Bulandet... NNW 8N 5N 6NNW 5S 4S 6N 5 Runde... O IN 3NW 3W 2SS0 1 SO 3 WN\V 3 Hustad... Stille SSW lw 30S Stille WSW 6 fitran... SO 2W 2WNW 5 W 5SW NW 6 Sørgj æsl. gerne O 40 2WNW 3 W 3SW 40 4SW 5 Brønnøy... - Stille NW 1 - W Myken... SO 1 Stille WSW 1 Stille WSW 2S0 3S0 3 Røst... O 50 1NW 1W 1W 3S0 3S 1 Andenes..., O 1 Stille S IN INNO ISO 2S 1 Gjesvær... O 20 2 Stille SW IN 1 Stille S 5 Vardø...,... NO 40 40S0 4SS0 2 Stille N 5 - Spitsbergen distrikt: I uken sat 6 større og 16 mindre ca maal, alt optat og solgt sildoljel1otstæng, opfisket 5225 maal, hvorav iset fabrikker, størrelse 3-5 streks. Pris 4000 maal, saltet handelsvare 1000 tønder lpvert fabrikker kr. 12 pr. maal. Bjarkøy: Kntlitet 4-6 streks, pris Aafjord Denne uke optat 600 maal, pris 10 kr., lensmandsdistrikt: I uken sat 9 mindre il-7 solgt sildoljefabrikker. Salangen: I notstæng, opfisket 700 maal, hvorav iset denne uke 5 mindre stæng. Opfisket og 150 maal, solgt sildoljefabrik 200 maal, solgt sildoljefabrikker 1000 maal. 7 landsaltet handelsvare 630 tønder. Kvalitet 3 notbruk og 2 posenotbruk tilstede. Lenvik: -7 streks, pris Frøya lensmands- Opfisket ca maal. Finfjord 4-5 distrikt: I uken opfisket 340 maal, hvorav streks, god kvalitet. Solgt sildoljefabrisolgt sildoljefabrik 300 maal, hermetik- kerne 10 kr. maalet. Ingen nye stæng, fabrik 40 maal. Kvalitet smaasild, Ialt fisket ansees slut. Optat inden fylket opfisket inden fylket maal, hvorav 8l.! 782 maal, hvorav anvendt handelsvare iset maal, solgt sildoljefabrik ls00 tønder, sildoljefabrikkel: maal, maal, hermetikfabrik 2322 maal, saltet hermetikfabrikker, hjemmeforbruk og agn handelsvare tønder. som før. Fylkesmand.en. Fylkesmanden. Opslag 47. Namsos 11/9: Nærøy: Denne uke optat 120 maal garnsild, herav saltet samfængt 180 tonder, indestængt sta ar ca 300 mual notsild. Leka: Intet nyt stæng optat, resten 210 maal, hvorav handelsvare 120 tønder og solgt sildoljefabrik 130 maal Flatanger hittil 5 smaastæng. Fløan, Lausneselv8n, Knotten, Drajøvaagen, Vevikvaagen tilsammen ca. 430 maal, hvorav tilvirket handelsvare ca. 320 tønder,3-5 streks, av garnsild hittil tilvirket ca. 80 tcmder. Vikna: To sidste uker optat ca. 540 mual, hvorav tilvirket handelsvare ca. 670 tønder, 3-5 streks, pris 12-24, litt spredt garnfiske, saltet omkring 135 tøn- Opslag 9. 13/9: Fetsildfisket. Til 11 september anmeldt opfisket maal fetsild, hvorav iset maal, solgt sildoljefabrikker maal,. hermetikfabrik 4247 maal og saltet handelsvare tønder mot ifjor henholdsvis Forskjellige utenlandske meddelelser. Havre 9/9: Sardinfisket Nantes Lorient godt. Douarnenez mindre godt. Conearneau temmelig godt Great Yarmouth 8/9: Daglig ind kommer fangster omkring 1200 erans Fersk sild shillings pr. eran. Bilbao 7/9: Sardinfisket Vigo for rige uke 1438 kurver. Rognbehold ningen 1600 tønder. Leith 7/9: Total skotske sildefiske uken som endte 4 september, Østkysten 3522 erans, Vestkysten 2152, Stor noway Slldefisl<et I NordsJ.aen. Great Yarmouth den 11 /9: Fersk- Opslag 9. 13/9: Ilandbragt sidste uke sild sh. pr. eran. Fangst 65 nder nordsjøsild. Ialt ilandbragt 407 erans og mindre pr. baat. der, 3-4 streks. Kolvereid: Ingen ind- IJ f t I I d 'Id beretning sidste uke. Forrige uke optat ljem.ar s an SSI 350 maal, hvorav saltet handelsvare A500pslag 9. 13/9: Hjemført sidste uke tender, pris pr. maal, og 50 maal 5355 tønder islandssild. Ialt hjemført solgt sildoljefabrik, pris 10 kr., ialt Nam- : tønder mot ifjor. dal maal, hvorav saltet tøndal maal, hvorav saltet tøneler og solgt sildoljefabrik maal. Politimesteren. Opslag 48. Bodø 11/9: Vik: I uken et stæng, optat 350 maal fabrikvare pris 10 kr. Folla: Siden sidste indberetning 3 mindre stæng, pris 11. Y derligere opfisket 2700 maal, hvorav solgt sildoljef&brik 2600 maal, resten hjemmeforbruk. V elfj ord: 2 mindre stæng optat, 250 maal fabrikvare, pris 10. Rødøy: Flere smaastæng, optat 300 maal fabrikvare, pris 10. Ialt inden fylket opfisket maal, hvorav saltet handelsvare 7222 tønder, solgt sildoljefabrikker maal, resten hj emm eforbruk. Fylkeskontoret. Opslag 49. Tromsø 11/9: Ibestad: SidEn sidste beretning stængt i dette distrikt UtnlanaSI( Uken å-il septbr. fisi(rir. Det h o Il and s k e s i Ide fis k e var bra i uken saa det ilandbragte parti til 8 septem ber er øket til tdr. men det staar betydelig tilbake for ifjor da partiet til samme tid var , i og i 1917 kun 202 tdr. tdgrammtr. Det hollandske sildefiske. Opslag 4. 13/9: Hollandske sildefiske: Til 8 september ilandbragt tønder, mot i og og Sildefisket ved Island. Opslag 10. 9/9: Generalkonsulen Reykjavik telegraferer: 0fjord distrikt nedsaltet uken 4 ds. 58 tønder sild. Ialt dette distrikt tønder. Opslag /9: Generalkonsulen Reykjavik telegraferer: Sildefisket 0fjord distrikt avsluttet med et samlet saltet parti av tønder.

3 15 september 1920 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 377 Kystmal<relfisket Hvortil indbragt I Til I- I Indbragt I uken kg. Ialt kg. Distrikt Fetsildfisl<et til II september Ialt optat maal Iset maal Solgt hermetik- fabrik Solgt sildoljefabrik Derav Bergen... 11/ maal maal Hisken... 7/ I I I Finmark fylke I Haugesund... 4/9 - Skudenes... 11/ Stavanger... 11/ Namdalen Egersund... 11/ S. Trøndelag fylke Saltet tdr rl?lk':::::::::::::: 6 = i i 570.; gg Flekkefj... 21/ Møre fylke... '_'_.._ _0_66_5 _1_35_5 _3_12_0 Farsund Tilsammen Aaensire... 5/ Mot i 1919 : Hitterø... 11/ " Kristiansand.. 4/ " Lillesand... 11/ , Ikke opgit Arendal... 11/ Grimstad... 11/ " ll Risør... 11/ _..._._..2_66_7_911 1_6_4_8_06_5._5_601 1_94_3 30 Kragerø - Skaatøy 11/ Dens kvalitet meget god. Pris kr. 2 alt pr. 1 kg. frit fra utsalgssted, indførselstold og bytold betalt. Langesuud... 4/ pr. kg. Nevlunghavn 28/ I Der er desuten opfisket 550 kg. Fr.værn... 28/ Det meddeles at Fiskerikonsortiet smaamakrel. har mottat flere partier stokfisk fra Vasser... 4/ Kristianiafj... 11/9 Japan, ankommet hertil over New York. Man har endnu ikke har anledning til at bese fisken, men saa Kraakerøy... 11/ O_ns ø / on$ulatbtrttnjngtr vidt man har kunnet bringe i erfaring, skal den i kvalitet ikke komme Hvaler... 4/ Skjeberg... 28/ Fra generalkonsulatet i Genua, dat op mot den norske stokfisk. Hvad Berg... 4/ august Tils Av fangsten er kg. fisket med garn, kg. med not og resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Av de forskjellige indberetninger hitsættes: S kud ene s. Der deltar 9 notlag som fisker omkring Skudenes. Fisken er stor og fet. og saltes flækket for en stor del. Pris 80 øre til kr. 1 pr. kg. Egersund. Fisket har foregaat med drivgarn og med faststaaende garn langs kysten størrelsen fra middels til stor og kvaliteten meget god. Det meste av fangsten er saltet flækket. Pris 90 øre pr. kg. G ri ru stad. Makrellen er sjelden et og god. Det anstundende hummerfiske gjør at fiskerne ikke kan passe makrellen op saa meget nu. Pris kr pr. kg. Kr age r ø. Fisket har slaat gaat til i uken og har været begunstiget fav godt veir. Pris 80 øre pr. kg. Kristianiafjorden. Makrellens størrelse ha r været fra 2 hg. til 7 hg. Siden generalkonsulatets sidste indberetning av den 31. f. m. er der emballagen angaar skal meget god. den være ankommet til Genua med m/s "San Fra generalkonsulatet Miguel" den 9. ds. 87 ton stokfisk dat. 3 september Lissabo n og 5 ton klipfisk. Til markedet i Lissabon brakte ds De ved kgl. dekret av den 25. fe- "Sicilia" i forrige uke 520 ts. norsk bruar d. a. fastsatte utsalgspriser for fisk som straks bkv omsat. Priserne detaljforhan.dlere r fremdles ufor- holdt sig omkring esc for 1 (l andret. +DISS:.pnser.har 1 geeral- I og esc for 2 a kvalitet.. Andre konsulatels tldhgere mdberetmnger sorter er ikke paa markedet Idag; en været angit pr. 100 kg., en da sal- engelsk skibning ventes. gene som regel foregaar 1 smaa par- Til Oporto bragte ds. "Plentingen" tier paa nogen fa kilo, er. det, for pr. 25/8 402 ts. og ds. "Stat" pr. 30/8 at undgaa forvekslmg, henslgtsmæs- 506 ts. norsk vare av hvilken sidste sigst at angi den pr. 1 kg. som følger: skibning halparten var i bundter, halv- Sto k fis k: parten løsfisk. Beholdningerne der- "Primario" (torsk av alle slags lit steds utgjorde pr. 31 august 540 t s " Ivlercantile" (hyse, brosme, norsk og 840 ts. engelsk vare. Prilange, sei) " 6.90 serne notertes saaledes: Klipfisk: "Seeco primario" fuldvirket torsk) " "Secco mercantile" (fuldvirket anden fisk) " "Mobido primario" (letvirket torsk) " "Morbido mercantile" (letvirket anden fisk).,.,...,. " Norsk fisk. Gammel vare. 6.- Smaafalden... esc Medium størrelse Ny vare Smaafalden a kvalitet.... 5,- 2 a kvalitet...,. :., n 78.00

4 378 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 15 september 1920 Engelsk fisk. Smaafalden. " esc " N\iddels " Stor...,,122.- alt pr. kvt. a 60 kg. fortoldet. Lissabons banker noterer idag for escudos chek: kjøp 11 5 /4 d, salg 11 5 /8 d, 90 dages vista 12. Brislingfisket. sildesøkeres opmerksomhet paa det ægyptiske og lille-asiatiske markeder Skaanevik var der i juli godt for røkt sild, da der intet er iveien brislingfiske flere steder. Der blev fra raaproduktets side hvorfor vi ikke stængt skjepper, herav blev kan gjøre byttehandel med disse na skj. anvendt ti '1 h erme fk 1 og tioner. Shetland. resten skj. blev sluppet ut Fangsten ved Lerwick i uken beigjen da laasene ikke var tømt da stod kun av tomsild. Totalfangsten streiken ved hermetikfabrikkerne brøt for hele Shetland utgjør kun Ifølge 'en indberetning til Utenriks- ut. Prisen var 9 kr. pr. skj' crans, mot 142,939 crans ifjor, hvorav departementet, dat. 2 septbr. 1920, har I Hamre er anmeldt opfisket 400 saltet henholdsvis og det italienske Fiskekonsortium, efterat skj. i juni og 200 skj. blanding tønder. Av partiet er tønder det vistnok hadde faat en prøvesen- (brisling og smaasild)..prisen er ikke passert regjeringens inspektion. deise, nylig via New York mottat 2000 opgit. Hollændernes fangst til 14 august baller japansk stokfisk, av hvilken I L in d a a s blev de første dage utgjør tønder, mot i vare Norge hittil har været eneeks- av august stængt 3000 skj. brisling i 1919, 1697 tønder i 1918 og 188 portør til Italien. Det tilføies at em- Søndre Austfjorden og der var megen tønder i De sidste meldinger ballagen skal være førsteklasses, mens brisling tilstede: og gode utsigter. ' fra flaaten er liten fangst, idet fisket derimot kvaliteten nok later tilbake, I Fø r'd e i Søl1dfjord blev ogsaa saavel ved Shetland som ved østkyat ønske. optat 250 skj. brisling de første dage I sten av Skotland er slaat feil. Nogle av august. drivere har gjort bra fangst, mens Hollands eksport I Ask ø y er i tiden 9-14 august størstedelen har saavidt dækket utoptat 300 hl. brisling, pris 35 kr. pr. gifterne. hl. Tidligere opfisket 100 hl. Fangstfeltet var ved Hauglandsosen og utsigterne angives Hvalfangsten. gode. Følgende viser Hollands eksport av fisk og fiskeriprodukter i de første 6 maaneder 1920, sammenlignet med forrige aars eksport i samme.tid. Eksporten opgives i metriske tons Saltet sild.... Røkt.... Fersk " '.'.... Salt fisk.... Tørret fisk.... Ansjos.... Saltet makrei.... Smelte, fersk eller røkt Aal -,,- Laks --,,- Fersk karpe.... suder.... gjedde.... Fersk sjøfisk.... Salt, tørret eller røkt sjøfisk.... Anden fersk ferskvandsfisk.... østers.... Muslinger..... Hummer.... Ræker (urenset).... (renset).... Strandsnegl.... Andre skaldyr.... Marinert sild.... Fiskekonserver.... jan.-juni l jan.-juni l markci$br(tningr m. O. Indberetning fra Norges Fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull, den 7 september Sildefisket i Skotland uken som endte 4 september. Som telegrafert hr. direktøren er fisket for alle praktiske beregninger ophørt for denne sæsong, idet kun 18 en bagatel av 1600 tøndersaltedes 14 i uken under oversigt, hvorefter det 65 saltede kvantum utgjør tønder i utskibningsstand, hvorav tønder har passert inspektion efter myndigheternes program. Til eksport er til dato gaat tønder, hvorav en god del er skibet til De Forenede Stater og Kanada. Ifjor var det eksporterte antal tønder til denne tid I et konfidentielt communique fra fiskeristyret i Skotland til fiskeriinspektørerne henledes til salternes opmerksomhet paa rapporter fra de kongelige handelsagenter i Toronto, Montreal, Winnipeg og Cairo om muligheter, utvikling og salgsforholde for spekesild i Kanada og Ægypten. Jeg har tidligere henledet norske I den sidste uke var utbyttet det bedste under hele sæsongen for Olnafirth, idet 29 store og værdifulde dyr ilandførtes. Fangsten ved denne station til dato utgjør 260 dyr og ved Collafirth 130. Endel shetlændere er engagert for South Georgia for 9 maaneder med æ 10 maanedlig hyre, fri kost, fri hjemreise og et bonus av 3/ per 100 fat spek. Indberetning fra Norges Fiskeriagent i Tyskland, dat. Hamburg 6 septem ber Som meddelt Direktøren, har jeg tilskrevet Reichsministerium filr Ernahrung und Landwirtschaft i Berlin og forespurgt naar mit besøk var beleiligt. Herpaa fik jeg intet svar og da det var mig bekjendt, at der den 3 ds. skulde avholdes et møte i Altona av delegerte i si-ld- og fiskebranchen, hvorogsaa Regierungsrat Dr. Hesselbarth, som efter at Reichsfischversorgungsforretninger blev underlagt Reichsernahrungsministeren, har det avgjørende ord i alle sild og fiskeanliggender, skui de være tilstede, ventet jeg til dette møte skulde avholdes i haap om at fa-a en konferance med ham. Jeg var derfor den nævnte dag i Altona, dog var des-

5 15 september 1920 UKENTLIGE MEDDELELSER for NORSK fiskeribedrift fra fiskeridirektøren 379 værre Dr. Hesselbarth pludselig blit syk og var forhindret fra at reise til møtet, saa jeg fik ingen anledning til at konferere med ham. Jeg har nu igjen tilskrevet Reichsernahrungsministeriet og forhaabentlig faar jeg svar en, av de nærmeste dage. I mellemtiden har jeg ifølge Direktørens anmodning-o-psøkt de ledende firmaer i fersksildbranchen for at høre deres mening om utsigterne for en ferksildeksport fra Norge:..til Tyskland til vinteren. Resultatet av mine samtaler med disse importører og enkelte av dem som til eksempel hr. Hillegaart er jo godt orienteret, er, at der er liten utsigt til, at de tyske myndigheter vil toreta noget for at faa en ordning istand i likhet med den, som blev truffet ifjor mellem den norske og tyske stat. Importen av fersk sild er nu fri og den alm in delige mening blandt fersksildimportørerne var, at importen bør bli fri, og at man nu bør gjøre alt for at bringe forretningen ind i den gamle gjænge d. v. s. at importørerne i den frie handel ved kjøp i fast regning eller ved konsignationer overtar landets forsyning med fersk sild og at man undgaar et indgrep fra myndigheternes side. De større importører uttalte til mig, at det var deres faste hensigt at kjøpe fersk sild i fast regning og at regulere beløpene enten i norske kroner eller i riksmark, som man i Norge maatteønske det. Skulde de norske eksportører være villi 6 e til at konsignere fersk sild, vilde man naturligvis ogsaa arbeide paa den basis. for fersk storsild maatte man derimot betegne som gode. Man ønsker gjerne at vite, om den eksportavgift a kr pr. kasse, som i Norge ilægges utenlandske importører og kjøpere fremdeles vil bli opretholdt, idet man mente at denne avgift, som til den nuværende markkurs beløper sig til ca. M. 10 pr. kasse spiller en rolle for den tyske forbruker. Det er derfor et spørsmaal, om man ikke i Norge iaar paa grund av den vanskelige stilling for vor fersksildeksport burdeophæve denne avgift for derved at trække flere kjøpere til landet. Angaaende valutaen er det ingen vanskelighet med at kjøpe fremmed valuta eller at remittere i mark, kun maa man i hvert enkelt tilfælde opgi til sin bank, hvad beløpet skal brukes til, varens art, partiets størrelse etc. Det lot til, at betalingsspørsmaalet ikke vhde volde nogen større vanskelighet og i det store og heletatsaa man noksaa optimistisk paa muligheten aven fersksildeksport hertil uten naturligvis paa det nuværende tidspunkt at kunne danne sig nogen m'ening om dennes størrelse. Gode hurtige forbindelser og om mulig en reduktion av de høie fragter og arbeidspenge vilde naturligvis yderligere bidra til en forøket import. Saltsildmarked et. Saltsildimportener frem'deles centraliseret og underlagt Salzherings EinfuhrGesellschaftm. b. H. i Berlin. De private firmaer har saaledes intet kunnet importere for det tyske marked, kun saltsild i transit til Polen Czekoslovakiet og Østerrike. Med hensyn til omfanget aven Tysklands import av saltsild i indefersksildimport fra Norge var det værende aar har hovedsagehg besta-at paa det nuværende tidspunkt vanske- av norsk sild og av den sidste kjølig at ha nogen mening. Importens pekontrakt, som blev avsluget med størrelse vil naturligvis avhænge av den norske stat, har Tyskland, saapriserne, fisket i og tilførslerne fra andre vidt vites,endtru tdr. at lande som England, Holland J Danmark motta. og Sverige og ikke mindst av den Avsætningen av den norske sild vare. tyske valutas stilling. En hindring har gjennemgaaende været litet tilfor vaarsilden kunde eventuelt den fredsstillende og dette av forskjellige store beholdning av gammel saltsild, grunde. Først og fremst tilfredsstiller som man her endnu sitter inde med, kvaliteten av den gamle norske sild fra bli, idet man regner med, at denne 1918 og 1919 ikke de tyske forbrufor en stor del vil bli solgt til mari- kere. Den tyske befolkning som før nadefabrikkerne til billige priser og krigen var vant til at -spise god saltat den saaledes vil influere paafor- sild, har nu i en aarrække maahet bruket av fersk vaarsild. Utsigternespise den gamle norske sild. Saa længe krigen stod paa og levnetsmidlerne var knappe, fandt man sig i det, men da krigen sluttet og levnetsmidlerne litt efter litt blev tikeligere, kjøpet man helst anden mat. En anden og rnaaske væsentlig aarsak til, atkonstlmen av den norske sild har været saadaarlig, eide høie priser, som Salzherings-Efnfuhr Gesellschaft i aatets løp har forlangt for den norske sild. I januar a. c. forlangtes. H. E. G. for 1918 slosild M 390- og for 1918 vaarsild M 354- pr. tønde. Til disse priservat der en regelmæssig godavsætning. Den 19 februar blev imidlertid priserne paa gru:nd av den lave markkurs forhøiet ganske betydelig og kostet slosi1d og vaarsild av 191'8 aars fangst henholdsvism 650 og M586 pr. tø"nde en prisforhøielseav M 260- for slosild og M 232 for vaarsild pr. tønde. Det var klart, aten saadan enorm prisforhøielsem,aatte virke. Konsumen, Som indtil da hadde været regelmæssig god, tok betydelig av og mange :grossister, som hadde han alet med norsk si:ld,opgav aldeles denne artike'l, da de fandtat risikoen var for stor og at den slet ikke stod i fothold til den fortjeneste, s'on1 var foreskrevet dem av S. H. E. G. I over tre maaned:er fra 19 februar til l juni stod disse høie :priser ved kraft og de har skadet avsætningen av den norske sild i høi grad. Var ikke denne prisforhøielse kommet, iauald ikke i den grad, vhdeforholdene paa saltsildmarkedet ha set anderledes gunstig ut, end de desværrefor tiden er, og man kan vel gaa ut fra, at den store beholdning av norsk sild, som Tyskland endnu sitter inde med, for en stor del vilde været konsumeret. Paagrund BV den daarlige avsæining saa S. H. E.G. sig nødsaget til fra l juni av at reducere priserne til,j6 345 for slo og,>/6 315 for vaars'ild pr. tønåe og disse priser staar endnu ved kraftfor 1918 aars Ptisreduktionen som ikke kom uventet, bragte mange grossister som sat -iihie med den dyre sild, større tap og hadde tilfølge, at kjøperne blev reserveret og kun kjøpte fra haand til mund. I den sidste tid har efterspørgselen efter norsk sild bedret sig, da Yarmouthsilden saavel her som i Stettin er utsori-gt.

6 380 UKENTLIGE'MEDDELELSER for NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 15 september Stillingen paa sajtsildmarkedet er med en prisreduktion i nærmeste nu den, at der i Hamburg, Stettin, fremtid. Berlin, Gestemiinde og andre steder I uken fra 26 august til l septemlagrer store beholdninger av usolgt ber indbragte '22 tyske sildeloggere norsk sild; Man takserer dette kvan /2 kantjes imot 5 loggere med turn til ca. en halv million tønder 1192 kantjes i Tota1 f0,::,sten og regner man hertil de av tysk sild til 1 sept er tønder, som Tyskland endnu har at kantjes med en fisketl1aate av 185 avhente i Norge, har det endnu loggere mot 1192 kantjes med en mindst en million tønder norsk sild, flaate av 192 loggere i I aaret som skal placeres androg fangsten til samme tid Hadde dette været god, kurant til kantjes med 254 loggere. vare, hadde stillingen ikke været saa Efterspørselen efter tysk sild er meget ugunstig, men dette er sild,som ikke livlig og kan behovet ikke paa langt finder bifald hos det store publikum nær dækkes. Prisen er J og som man spiser fordigrænserne pr. td. a 100/105 kg. netto fra fiskehar været spærret for anden, bedre rihavn. sild. En stor del av denne behold- Transitforretningen er rolig. Loko ning vil vistnok kunde sælges til vare utbydes til J/ for slo, nedlægning til matinadefabrikkerne, og J for vaarsild pr. td. fra men skal silden finde anvendelse paa lager i frihavnen. Fra Norge foredenne maate, maa der en ganske ligger litt billigere offerter. I Czekobetragtelig prisreduktion til, som -vil slovakiet" skal "der "ligge adskillig paaføre land,et et stort tap Allerede baade ny og gammel saltsild, saa nu regner man med etjap paa salt-: man regner ikke med nogen større silden av ca. J millioner, forretning til dette land i nærmeste men gaar man til et forceret :salg, fremtid. en ganske livlig forretning i tran for transit til Czekoslovakiet, og tildels ogsaa til Schweiz. Det handlet sig hovedsagelig om norsk brun sildetran, hvorav der i herværende frihavn for tiden lagrer temmelig betydelige beholdninger. For denne vare forlanges M. 575 til M. 600 pr. 100 kg. netto ink1. fat fra lager i frihavnen. Desforuten lagter i frihavnen større beholdninger av sæl-, torsk- og haifisktran, som tildels for norsk og tildels for islancsk regning er sendt hertil ikonsignation. Efterspørslen har hittil været liten, dog er det mulig, at en ophævelse eller en lettelse i importforbudet vil bringe mere liv i forretningen. Fra England foreligger i den sidste tid rikelige tilbud til priser, som er gunstigere end hvad der forlanges fra Norge. Medicintran skal for en tid siden være h andlet til M pr. td. og brun blank tran til kr. 118 pr. 100 kg. netto df Hamburg hvad man efter min mening blir nød- Poteteshøsten, som tegnet til at saget til, vil tapet naturligvis bli bli udmerket, har tat litt skade paa Klipfisk og tørfisk. betydelig større. grund av den sidste tids fugtige veir. Indtil krigens utbrud blev en stor Som et bevis paa, at kvaliteten Det er endnu for tidlig at uttale sig del av kiipfiskforretningerne til overspiller. en meget stor rolle, kan jeg om hvorledes den vil bli, dog haaper sjøiske lande gjort over Hamburg. nævne, at siden den tyske sild kom man paa et godt middelsaar. Efter krigen er denne forretning vanpaa markedet, foretrækkes denne selv skeliggjort ror Tyskland, da de huftil den høie pris av ",/6 800 pr. td. Tranmarkedet. tige dampskibsforbindelser fra Hama 100/105 kg. netto og mange kjø- Da tranimporten fremdeles er cen- burg til Sydamerika med Hamburgpere, som har begyndt med tysk tralisert og underlagt Reichsausschuss Sydamerikanische dampskibsselskaps sild, kjøper 'nu kun denne vare. 'fur pflanzliehe und tierische Oele & og Hamburg-Amerikalinjens hurtig- Her har i lang tid været agiteret Fette i Berlin og direkte forretninger dampere ikke eksisterer mere. Paa sterkt for den frie import av saltsild og med de private firmaer, naar undtas grund av varens ømfindtlighet skaffet dette spørsmaal har været drøftet i transit - av dn grund er umulig, er disse hurtige skibe Hamburg et beflere møter i Berlin. Naar myndig- der litet at berette. om tranmakedet i, tydelig forsprang, som utlandet ikke heterne endnu ikke har kunnet ta Tyskland. kunde konkurrere med. For øif:blikdette skridt, har det vistnok været Beholdningerne av saavel medicin- ket falder det den tyske handel vantran som av industrielle sorter skal skelig at vinde tilbake det felt, som av frygt f.or at bli sittendeinde med den store beholdning av dyr, gammelnorsk være temmelig store. Medicintran den i sin tid hadde i sin haand og sild. Imidlertid er kravet omsættes i indlandet til Mk. 18/19, næsten fuldtbehersket, da det hittil for den frie eksport nu blit saa sterkt, pr. kg. Handelen i indlandet er for mangler paa passende, hurtige dampdennes vedkommende fri, mens de skibsforbindelser og forretningen vil at man i ledende kredse blir nød-, saget til at gi efter og et forlydende industrielle sorter fremdeles er mono- nu hovedsagelig gjøres av norske gaar ut paa, at den frie import skal polisert, dog regner man med at firmaer med norske dampskibe. En bli indført senest den 1 januar ogsaa handelen med _ disse sorter del forretninger for tysk regning har De nu gjældende priser for norsk snart,vil bli fri. Hvad importen fra været gjort med direkte avskibning sild er: ' utlandet angaar, vil denne formodentlig fra Norge: 1918Slosild,./ pr. td. ogsaa om ikke længebli frigit paa Ovenstaaende gjælder ogsaa tørfiskden maate, at Aus & Handelsstelle forretningen saavidt som det gjælder 1918 Vaarsild Slosild fur Oele & Fette i Berlin gir de ga mle avsætningen til oversjøiske lande " c Vaarsild importhuse importtilladeise for et be- Eksporten til It ali en, som tidligere " " stemt kvantum. var temmelig stor fra Hamburg, ligger fra lager i importhavn. Man regner For nogen rna aneder siden var dernede, da indførselen til dette land av

7 o Toldsteder norg$ utf0rsd au fisk"rodllkur fra I januar til.4 $"tmbr 14)20 og Fetsild Klipfisk, I Nordsja- Islands- Klipfisk, Rot- Vaarsild og skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk Sei sild sild norsk skjær tdr. sild tdr. tdr. etc. I kg. kg. tdr. tdr: kg. kg. tdr. kg. Kristiania ' Sandefjord Kristiansand Egersund '- - Stavanger Kopervik , Haugesund Bergen l Florø Aaleund...; , Kristiansund _ Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre ' _. Ialt , " I ; uken Hærdet Hval- Sæl- Bottle- Sild, ' Makrei, MakreI. Laks, Levende Anden Sildetran Sild, fersk Toldsteder hvalolje tran tran, ilosetran rakt saltet fersk, fersk aal fersk fisk tdr. ks. tdr. tdr. tdr. tdr. kg. tdr. kg. kg: kg. kg. Kristiania Sandefjord Kristiansan d Egersund Stavanger ' Kopervik Haugesund Bergen Florf! ; Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø... ; Svoltær Narvik... "...,: Tromsø... :.. " ' ,lo 993 Hammerfest... -, Vardø... " Vadsø: Andre ' ' Ialt ' I uken I ukn som ndt 4 sl'tmbr. Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haarund tarfisk tran tran blank kjærr. Rogn Blank Brun tdr. ide tdr. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. Il I ' ' _ I , ' Fisk, ' Hummer Fisk, Fiskesaltet Sildemel Sælsklnd Hermetik saltet guano stk. i fartai i tdr. kg. kg. kg. kg. kg. I ' , , --"' ,, >-' CJ1 rn co ";t co El er' co >-t... to tv o c t'i1' Z' '""i t"'" B t'i1 0, t"'" en m '"Il O Z O :::o C/.l læ A t'i1 ;;j ca t'i1 O ;;o '"lj Ci5 A m S Ei3 t'i1 A e.v 00 t--'

8 382 UKENTUOe M.EOnELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIPT FRA FISKERIDIREKTØREN 15 september 1920 saavel klipfisk som tørfisk er centrali- fisk, kan man regne med en større seret og underlagt et under den Ita- efterspørgsel efter klipfisk og tørfisk lienske regjerings kontrol staaende og muligens ogsaasåltfisk. impoftsyndikat. Dette syndikat som Hvad eksporten til Afrika angaar $kulde bphøre den 1 juli a.. C., skal av avfaldende og simplere sorter tørnu bli staaende et aar til. fisk spaltet somuspaltet, hvorav der gik Avsætningen til Vest:. og Syd-Tysk- store kvanta, lider ogsaa denne under land, sem selv før krigen ikke var av de - høie priser og efter tapet av kolonogen større betydning, kan ikke nu nierne vil denne forretning kun lidt engang opnaa det tipligere omfang efter lidt kunne oparbeides, dersom paa grund. åv de høie priser og den det idetheletat blir mulig at oparbeide ugunstige valuta. den i sin )id saa betydelige forretning Under krig,en blev der i Tyskland for Hamburg. indført betydelige poster klipfisk og tørfisk, som for en stor del gik til S i l dog fis k erne 1. fangeleirene og forbruket var av Den lave markkurs umuliggjør for mangel paa andre levnetsmidler stort. tiden en import av norsk fisk- og Dette har nu tat sterkt av og vil sildemel. De firmaer, som før krigen nepfle igjen aula det omfang som i spedelt befattet sig med denne import, krigsaarene, naar undtagesde katolske har forsøkt alt mulig ror at faa foregne, hvor man paa fastedagen spiser retning istand. klipfisk og tørfisk av mangelpaa Efter krigens slut er: der til billige anden fisk. Hverken klipfisk eller priser importeret større poster fortørfisk ligger i den tyske befolknings stoffe i særdeleshet oljekaker, som la,. smak og foretrækker den ubetinget gret i Holland i længere tid, og priserne fersk fisk. Da baade kjøt og andre for norsk fiskemel har været for høie levnetsmidler nu er blit rikeligere til at kunne konkurrere med de hittil omend priserne er høie, kan man til indførte forstoffe. Dertil kommer at de nuværende høie fiskepriser i Norgepriserne i Norge paa grund av den og til den nuværende valuta ikke store efterspørgsel fra Amerika er saa regne med nogen forøkelse i avsæt- høie at Tyskland under de nuværende ningen. Kun naar fiskepriserne bliromstændigheter ikke kan optræ som væsentlig billigere end hvad den tyske :kjøper. Der har været avsluttet nogen befolkning betaler for kjøt og fersk kontrakter paa nogen tusen tons og takserer man importen hertil, siden den blev frigit til tons, hvorav omtrent halvparten fiskemel og halv parten sildemel Fra England har der med undtagelse av nogen mindre prøvesendelser ikke været nogen import, da ogsaa priserne der falder for dyr for det tyske marked. Produktionen av fiskemel i Tyskland har under og i særdeleshet efter krigen tiltat og. tilbydes dette fiskemel til betydelig bi1liere priser. Disse er: for fiskemel ca. J6 200 pr. 100 kg. " sildemel" " 180 " Norsk fiskemel kan neppe kjøpes under M 320 til M 340 pr. 100 kg. fra vestlandet, og nordlandsk sildemel neppe under M 400 pr. 100 kg. Utsigterne for avsætning til Tyskland er derfor for tiden daarlige og kun en bedring av den tyske valuta kan forandre stillingen. Statens Fiskeriforsøksstation i Bergen General-ra.pport om de større nors'kefiskeri;er(norw.fs'heri:es }" Kvantum Total- for uken til kvantum til 11/ / flvad der fis'kes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, <?ptages i følgende ukes rapport. reported too late to be inc\uded in tbe report for tbis )V:eekare added to totals Jor next week) uat1tities A. Sl<rei (torke) fisket (CooFisbery), januar:-jui1j", " mill. st. (pieces) Dampmedicintr-?u (Co(l Hver.oH)... hl. Lever tilov.ers til and.en tran (Liver for other oils) hl. 'B. S:ildefiskerierne(H.erring Fishe:riesj: L Vaarsildfisket (Spring HefTing), februar-mars... "... maal riter 2. Fetsildfisket juli-desember l ) tdr.,saltet, fiskepakket (Fat Herring)... (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisl<et (Large Herring), okto.ber, des em ber, Iebruar: a. for vestlandet (the West Coast)... "... maal liter b. Jor østlandet (the South Cost)... maal liter 4. Drlvgarnsfisketj' Nordsjøen, juni-,desember l }... ". tdr., st;lltet, fiskepakket {Fishing by drifters in the North-Sea} (BarreIs, saited, seapackedt 5. Islandssild indkqmmet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring from Iceland landed in Norway) (Harr-els, s alted, sea-packed) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for A,merika 2 ) tønder i fiskep.alqling (SeapacKed mackerellanded innorway:fromthenorth-sea, salted for export to America) analyserer, undersøker og gir veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter. O 38.8 O O O l O O ) AI sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not inc1uded). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller s.auet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresb or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is=-:::::.noti=nc=l_u_de_d). V"d efterlryk av disse meddelelser maa.fiskets Gange angives som kil"'e. AlS Jehn Griegs boktrykkeri og N. Nilssen & Søn.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

Kjære forældre og søskende!

Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 15. oktober 1912. Cirkulærskrivelse no 6 1912 Cirkulerer til Hans, Kristian, Trygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Mange tak for breve hjemmefra av 19/6 11/7 og 22/7

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c38 0865819:139 525 og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september. 1918273 544970111117150

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere