Brandstrupvej Rødovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandstrupvej 107 2610 Rødovre"

Transkript

1 "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup tlf

2 Indhold side Om denne BOLIUS rapport 3 Formålet med denne BOLIUS rapport 3 BOLIUS Rådgivning er bestilt af 3 Udleverede materialer 3 Besigtigelsesdato og adresse 3 BOLIUS Rådgivning er udført af 3 Konklusion 4 Generelt om huset 4 Oversigtsbillede 4 Observationer og vurderinger 5 Besigtigelsen 5 Observationer 5 Konklusioner og anbefalinger 7 Konklusion 7 Anbefalinger 8 Billeder 9 Billeder 9 Yderligere bemærkninger 10 Tagpaptage 10 Om Bolius 11 BOLIUS Rådgivning Bolius' ansvar Hvem er Bolius? 11 Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 2

3 Om denne BOLIUS rapport Formålet med denne BOLIUS rapport Er at redegøre for tagenes nuværende tilstand og komme med generel rådgivning vedr. udskiftning og/eller fremtidig vedligeholdelse. BOLIUS Rådgivning er bestilt af K G/F Brandstrupvej c/o Mogens Olsson Brandstrupvej Rødovre Udleverede materialer Intet. Boliussag Sagsnr. Kundenr. S K Besigtigelsesdato og adresse Dato 9. august 2011kl Adresse Brandstrupvej Rødovre BOLIUS Rådgivning er udført af Boliusrådgiver Morten K. Mathiasen Mobil Rapport udført den Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 3

4 Konklusion Generelt om huset Grundejerforeningen på Brandstrupvej, består af fire rækkehuse. Husene er alle fra cirka 1979, og indeholder 18 boliger på ca kvadratmeter fordelt på to etager, (halvanden plan). Husene er meget klassisk opbygget for både tiden og området. Tagene, der er med ca. 45 hældning, er belagt med brune asbestholdige bølge eternitplader, der er skjulte tagrender i zink/stål gemt bagved en høj stern udført i malet krydsfiner. På samme måde er udhæng, gavle og vindskeder også udført i krydsfiner. Der er på vindskederne monteret zinkkanter for beskyttelsen af træet. Isoleringslaget er vurderet til at være ca. 150 mm i skråvægge og 200 mm på loftet. Disse mængder/tykkelser kan varierer fra hus til hus. Husene er placeret nord-syd, (gavl til gavl) med svag hældning mod syd. Alligevel har en del boliger fået installeret solfangere på taget. (øvrige bygningsdele er ikke relevante for denne rapport og rådgivning, og er derfor ikke beskrevet). Oversigtsbillede Billedet er lånt fra Bing Maps. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 4

5 Observationer og vurderinger Besigtigelsen Besigtigelsen af tagene foregik primært fra terræn, men ellers fra stige og fra tagfoden, (rygning er ikke besigtiget tæt på). Et enkelt tagrum er besigtiget i nr. 107, sammen med Mogens Olsson. Bolius har ikke haft tegninger tilgængelige. Bolius er blevet oplyst at der enkelte steder har været problemer med fygesne. Observationer Tagene fremstår generelt som mange lignende bølgeeternit tage, som er 32 år gamle. Tagfladerne: Der ses en del afskalninger på tagene, (den brune farve er blevet grå), der ses vækster af mos og lav, dog i et meget begrænset omfang. Enkelte flader (og plader) er mere slidt end andre, og man kunne forestille sig at enkelte plader er blevet udskiftet tidligere, muligvis endda til plader uden asbest, eller blot en anden type plade. De fleste plader er med begyndende forvitring i bunden af pladerne, og dernæst på toppene af pladerne, hvor overfladen er slidt væsentligt mere, således at fibrene i pladen er blottet. Enkelte plader er set med decideret revner, særligt i bunden. (Vurderet som værende 1 ud af 100). Disse bør skiftes ud. Tagrygge: Tagryggene er som nævnt ikke besigtiget nært på. Men det er de pladerne som er mest berørt af mos og lav. Disse plader kan have tendens til at revne i toppen, og det er vigtigt at få eftergået disse årligt, ved at benytte en tagstige eller lift. I samme område, ned mod selve tagfalden er der indsat tætningsbånd, som skal forhindre indblæsningen af fygesne (og slagregn). Disse skal eftergås sammen med den generelle rygning, og udskiftes efter behov. Taghætter: Der er observeret enkelte taghætter som er beskadiget. Andre er allerede blevet udskiftet dog til en type som ikke matcher de originale taghætter med den buede hætte. Jeg kan forestille mig at det kan være svært at opdrive disse hætter i dag, men ellers anbefales det, ved renovering, at man altid forsøger at komme så tæt på det originale som muligt, både hvad angår farver og typer. Ovenlys: Det er meget blandet hvor gamle boligernes ovenlys er. Men dem som stadigvæk har de originale vinduer lider i en vis grad af kondensskader, punkterede ruder (revnet ruder) og nedbrudte inddækninger mere om dette senere i rapporten. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 5

6 Tagrender: Jeg observerede mange tagrender som var godt fyldt op med skidt og møg. Nogle i en normal grad, (½ -1 år siden de var tømt sidst), men desværre også tagrender som var meget fyldte, idet de ikke har været tømt de sidste mange år. Overfyldte tagrender eller utætte tagrender kan gøre stor skade på træværket i tagfoden, (sternkant og udhæng) i form af råd og svamp. Og overfyldte tagrender kan i værste fald give vandskader indendørs, øverst på ydervæggene. Træværk: Særligt træværket ved tagfoden er flere steder meget medtaget, hvilket skyldes utætte tagrender og/eller generelt manglende vedligehold i form af malerbehandlinger med heldækkende træbeskyttelse. Gavlene er i en ganske god stand alle steder, og trænger kun til den generelle vedligeholdelse i form af de malerbehandlinger som de tidligere har fået. Vindskederne er generelt i en okay stand, men trænger dog til malerbehandlinger flere steder, og enkelte steder skal nogle skiftes ud i bunden, da de er ramt af råd. Enkelte samlinger i kip, bør ligeledes samles på ny, og dernæst skal enkelte zinkkanter lægges på plads. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 6

7 Konklusioner og anbefalinger Konklusion Jeg konkluderer at tagene generelt er i en ganske god stand endnu. Erfaringsmæssigt giver man disse tage en levetid på en år, og det er min vurdering at en komplet udskiftning af tagene generelt, kan udskydes en 8-12 år. Her skal det dog understreges, at taget trænger til vedligehold også allerede nu, mht. træværk og tagrender men også i de kommende år. På samme måde er ovenstående vurderet levetid ingen garanti for, at der ikke kan opstå problemer med både sne og regn over de næste år. Dette er en risiko som der altid vil være på ældre tage. Tagenes generelle levetid afhænger især af inddækningerne ved tagvinduerne samt aftrækshætter og lign., og ved de skjulte tagrender. Disse bygningsdele skal have særlig opmærksomhed de sidste år af tagenes levetid, det vil nemlig som oftest være her utæthederne opstår. Vil man vente de ca. 10 år der er tilbage i det nuværende tag, skal man indstille sig på at der vil være udgifter til at få taget gennemgået årligt, for at undgå fugt- og vandskader. I denne rapport anslås udgifterne til at ligge på ca kr. årligt pr. bolig i vedligehold hvis man tager alle aktiviteter der har med tagene at gøre med i beregningerne: - Gennemgang af tag af tømrer (udskiftning af enkelte plader, tætningsbånd i rygning samt eventuelle udskiftninger af nedbrudt træ). - Rensning af tagrender. - Gennemgang og reparation (tætning af utætte) tagrender og nedløb. (blikkenslagerarbejde, lodning, udskiftning mv.) - Malerbehandling af træværk. Her kan man selvfølgelig overveje, om det ikke af flere årsager bedre kunne betale sig at få hele taget udskiftet til en pris på mellem kr. inkl. moms 1, frem for at bruge mellem kr. i de næste 10 år på vedligehold. Udskiftningen af taget er en stor udgift, dog er der heri indregnet følgende: Efterisolering af loftet, undertag, nye lægter, nye tagplader, nye taghætter mv., nye tagrender og nedløb, nye vindskeder og evt. nye gavle og ovenlys 2 - et helt nyt tag alt inkl. Man kunne i den forbindelse overveje at få ombygget de nuværende skjulte tagrender, til synlige /almindelige tagrender, som er væsentlig nemmere at rense. Energibesparelser Skulle man vælge at udskifte tagene i nær fremtid, vil man ved lov være tvunget til at efterisolere tagene i det omfang der er rentabelt. Jeg vurderer at man typisk ville være tvunget til at efterisolere det vandrette loft over 1. salen og udskifte tagvinduerne. Et groft skøn over den mulige besparelse, ved at efterisolere og udskifte de gamle ovenlysvinduer, (ældre end 10 år) vil være ca år om året. Dette beløb kan så varierer meget i størrelse, bolig for bolig. Og vil man kende den mere præcise besparelse skal der laves en reel udregning af varmeforbruget for den enkelte bolig. 1 Prisen er afhængig af at man udskifter hele tagfladen over alle boliger på én gang. 2 Prisen afhænger forøges naturligvis med udskiftning af hele gavle og/eller ovenlys/tagvinduer. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 7

8 Men lægges dette beløb til vedligeholdelsen, taler vi så en samlede udgift på kr. over de næste 10 år pr. bolig såfremt man få udført det nødvendige vedligehold. Anbefalinger Rensning og maling af taget Jeg anbefaler generelt ikke at man får udført en rensning og maling af taget. Jeg oplever flere problemer efterfølgende end fordele. Ulemperne kan være fugtproblemer på indersiden af taget, idet tagfladen eksempelvis bliver meget tætte og ventilationen nedsættes. Videre kan der opleves belastnings-skader pga. mandskabet på taget og diverse maskiner. Det er Bolius vurdering at taget ikke nødvendigvis får en længere levetid ved at få det renset og malet, men at nedbrydningen af taget blot fortsætter under malingen, og når malingen så på sigt skaller af, står pladerne med lige så kraftige skader. Jeg henviser videre til en af vores faktaartikler på bolus.dk - Udskiftning af ovenlysvinduer Der findes allerede en masse gode erfaringer i selve grundejerforeningen, hvorfor det er en god idé at få skiftet sine ovenlysvinduer. For de ældste vinduer er der betragtelige energibesparelser for den enkelte bolig, ved at få skiftet disse vinduer. Dette skyldes meget de nye glas som isolerer langt bedre, men også tætheden af de nye vinduer er af overordentlig betydning dette betyder også en væsentlig bedre varmekomfort og dertilhørende bedre indeklima. Begræns mængden af opbevaring på loftet Det er vigtigt at man ikke har for meget opmagasineret i sit loftsrum. Dette kan nedsætte den naturlige ventilation af loftsrummet, og kan i værste fald give fugtskader, herunder skimmelsvampe. Udnyt at I er en forening Ved at udnytte at I er en forening kan man opnå særdeles gode priser fra håndværkere hvilket gælder for alt lige fra vinduespudsere til tømrer. Jeg kan anbefale grundejerforeningen at man tegner diverse serviceabonnementer hos eksempelvis et tømrer- eller blikkenslager firma til hhv. at gennemgå tagene og rense og reparerer tagrender. Det samme gør sig gældende igen, den dag man skal have skiftet hele taget. Her ville det være komplet omsonst at gå ud og hente 18 særskilte tilbud, frem for at få et samlet tilbud på udskiftning af fire tage. Jeg tør ikke spå om rabatten, men forstiller mig at et tag over én bolig koster ca kr. og for fem boliger vil det så måske kun koste kr. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 8

9 Billeder Billeder Billede 1 En typisk tagflade set tæt på. Billede 2 En typisk sydvest vendt tagflade. Billede 3 Lidt voldsommere skader. Billede 4 Overfyldte tagrender Billede 5 Fugtskadet træværk pga. utætte tagrender og nedløb. Billede 6 Nedbrudte vindskeder Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 9

10 Yderligere bemærkninger Tagpaptage Generelt er tagpaptagene ikke vurderet på samme måde, som tagene på hovedhuset. Bolius vurderer dog at levetiden, (generelt set) for tagpaptagene ligger på mindre end 8 år. Flere af tagene bliver voldsomt belastet, idet at der afvandes direkte ned på dem fra hovedhuset. Man skal undervurderer hvor mangel liter vand, der hvert år skyldes ud på disse tage, og derfor bør man som ejer af netop disse tage, være opmærksom på at kontrolleret disse tage også med jævne mellemrum. Ofte kan man forny disse tage ved blot at brænde et nyt lag tagpap ovenpå. Men det er ikke altid en mulighed. Et nyt lag tagpap på disse udhuse skønnes at koste ca kr. inkl. moms leveret og monteret. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 10

11 Om Bolius BOLIUS Rådgivning Bolius yder rådgivning om boligens fysiske bygningsmæssige tilstand. BOLIUS Rådgivning beskæftiger sig med boligens håndværksmæssige kvaliteter, æstetiske fremtoning og funktionalitet. Boliusrådgiveren foretager en byggeteknisk gennemgang af boligen, som munder ud i en rapport, der kan danne grundlag for overvejelser om udbedringer og vedligeholdelse. Bolius' ansvar BOLIUS Rådgivning kan imidlertid ikke erstatte den rådgivning, en arkitekt yder i forbindelse med mere omfattende bygningsmæssige ændringer. BOLIUS Rådgivning kan heller ikke træde i stedet for en tilstandsrapport ved salg af boligen. Bolius' ansvar for fejl og mangler forældes 5 år efter leveringen af Boliusrapporten. Kunden skal dog kontakte Bolius senest 60 dage efter, at der er opstået et tab, der skyldes forhold, som Bolius bærer ansvaret for. Bolius' overslag på priser i en Boliusrapport er baseret på et skøn og er således alene vejledende. Ønsker kunden bindende priser, skal der indhentes tilbud fra håndværkere og materialeleverandører. Bolius er gerne behjælpelig med dette. Bolius' vurdering af, hvilke aktiviteter der skal udføres på boligen, er baseret på husets nuværende tilstand samt forventninger til almindelig slitage. Kunden bør derfor selv sørge for jævnlig kontrol af, om den konkrete slitage på huset giver anledning til ændringer. Bolius er gerne behjælpelig med dette. Boliusrådgiverens eventuelle vurdering af mulighederne for om- og tilbygninger m.v. omfatter ikke vurdering af lokalplaner, servitutter eller lignende for den enkelte matrikel og er derfor ikke ansvarspådragende for Bolius. Hvis der ønskes en grundigere vurdering og forslag fra Bolius, kan dette for eksempel ske i form af en BOLIUS ArkitektPLAN. Hvem er Bolius? Bolius opgave er at udvikle og forbedre den enkelte kundes bolig gennem relevant og kompetent rådgivning. Bolius er en uvildig rådgiver, hvilket betyder, at de råd, vi giver, ikke er påvirket af andre interesser end at yde den enkelte boligejer den bedste rådgivning. Vi samarbejder gerne med boligmarkedets øvrige aktører, såsom banker, ejendomsmæglere, realkreditinstitutter m.fl., men kun hvis det bidrager til vores målsætning om at yde boligejerne den bedst tænkelige rådgivning. Bolius er 100 % ejet af Fonden Realdania, som etablerede Bolius i februar Fonden Realdania er en selvstændig og uafhængig fond, hvis formål er at øge livskvaliteten i det byggede miljø. Hensigten med at etablere Bolius er at realisere dette formål i forhold til de private boligejere. Læs eventuelt mere om Fonden Realdania på Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 11

Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg

Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg Bolius Boligejernes Videncenter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Sydvestvej 4 Postnr. 9400 Dato 15-08-2014 y Nørresundby Udløbsdato 15-02-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-299890 Matrikel/Ejerlav: 39U Lindholm y, Lindholm Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere