Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre"

Transkript

1 BEK nr 1093 af 11/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. j.nr. SNS Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre I medfør af 5 m, stk. 2, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr.813 af 21. juni 2007, fastsættes: 1. Den gældende afgrænsning af bymidter og bydelscentre i en kommuneplan kan opretholdes. Stk. 2. Ændringer af den afgrænsning af bymidter og bydelscentre, der har et samlet bruttoetageareal til butiksformål på mere end m 2, der fremgår af kommuneplanen, skal ske i overensstemmelse med den statistiske afgrænsning, der fremkommer ved anvendelse af den metode, der fremgår af bilag 1. Stk. 3. Bymidtens henholdsvis bydelscentrets afgrænsning kan dog udvides udover den statistiske afgrænsning ved at inddrage arealer, som grænser op hertil, hvis kommunalbestyrelsen har redegjort herfor, jf. 2. Stk. 4. Ved planlægning for nye byer eller bydele finder stk. 2 ikke anvendelse. 2. Redegørelsen for den del af kommuneplanen, som indeholder bestemmelser om en ændret afgrænsning af bymidten eller bydelscentre udover den statistiske afgrænsning, skal indeholde 1) en vurdering af og begrundelse for behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål ved ændret afgrænsning af bymidten eller bydelscentret, 2) en vurdering af mulige områder, der kan inddrages i bymidten eller bydelscentret og en begrundelse for, hvorfor det eller de pågældende områder ønskes inddraget i bymidten eller bydelscentret, 3) oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale detailhandelsstruktur, og 4) en beskrivelse af konsekvenser for bymiljøet og for afviklingen af trafikken til og fra bymidten eller bydelscentret, herunder tilgængeligheden for forskellige trafikarter samt parkeringsmuligheder. 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Miljøministeriet, den 11. september 2007 CONNIE HEDEGAARD / Anne-Marie Rasmussen 1

2 Statistisk metode til afgrænsning af bymidter Bilag 1 Planlovens detailhandelsbestemmelser fastlægger (i 5m, stk.2), at bymidter og bydelscentre skal afgrænses efter en statistisk metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner. Der benyttes en fælles metode til udpegning af bymidter og bydelscentre, som derfor i det følgende alene betegnes bymidter. Metoden til afgrænsning af bymidter består af følgende fem trin: Trin 1: Fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) indhentes branchekode og adresse på de virksomheder, defineret som produktionsenheder, der har adresse i kommunen, og som hører til de brancher, hvis koder er anført i nedenstående bilag 1 a. Også produktionsenheder uden ansatte eller med uoplyst antal ansatte medtages. Produktionsenhederne fordeles ud fra deres branchekode på de 8 hovedafdelinger, der er anført i bilag 1 a. Branchekoder og -betegnelser følger den til enhver tid gældende brancheklassifikation fra Danmarks Statistik. Da Danmarks Statistik pr. 1. januar 2008 skifter fra Dansk Branchekode 2003 til Dansk Branchekode 2007, er der vedlagt to udgaver af Bilag 1 a, der gælder henholdsvis frem til 31. december 2007 og fra 1. januar Trin 2: Den adresse, som i CVR oplyses for de udvalgte produktionsenheder, stedfæstes, det vil sige tildeles geografiske koordinater, ved hjælp af registeret De Officielle Standard Adresser og Koordinater (OSAK) eller et tilsvarende register. Der kan være enkelte produktionsenheder i CVR, hvis adresse ikke findes i registrene. Kommunen kan efter eget valg stedfæste disse produktionsenheder manuelt eller se bort fra dem. Forskellige produktionsenheder vil kunne have samme geokode. Dette vil gælde produktionsenheder i etageejendomme, som har fælles adresse, eller hvor produktionsenhederne ligger over hinanden. Det vil tillige gælde de butikscentre, hvor butikkerne har samme adresse. Trin 3: Produktionsenhedernes koordinater indlægges ved hjælp af en digital analyse på et kort over kommunen, og hvert sæt adressekoordinater omgives af en cirkel med en radius på 25 meter. Hvor disse cirkler (nærarealer) overlapper hinanden, dannes samlede områder, som er mulige bymidtekerner. Det forhold, at produktionsenheder med fælles adresse har ens geografiske koordinater, betyder, at de tildeles et fælles nærareal defineret af afstanden til adressepunktet på 25 meter. I nogle tilfælde, fx i butikscentre, kan det samlede areal af produktionsenhederne være langt større. Den mulige bymidtekerne, som et butikscenter kan være, vil derfor blive repræsenteret af et for lille nærareal, hvilket også kan få til følge, at butikscenteret ikke indgår i en bymidtekerne med andre nærarealer. Også enkelte produktionsenheder kan have et areal, som er væsentligt større end det nærareal, som dannes omkring adressepunktet af cirklen med radius på 25 meter. Kommunen kan i sådanne tilfælde manuelt justere det tildelte nærareal med udgangspunkt i produktionsenhedernes faktiske areal. Trin 4: De i trin 3 dannede mulige bymidtekerner skal opfylde tre krav til sammensætningen og variationen i bymidtekernens produktionsenheder for at være en faktisk bymidtekerne: a. Kernen skal rumme mindst en produktionsenhed fra 4 forskellige hovedafdelinger. b. Kernen skal rumme mindst to produktionsenheder fra hovedafdeling I: Detailhandel mv. 2

3 c. Kernen skal rumme mindst en produktionsenhed fra enten hovedafdeling VI: Offentlig administration mv., VII: Sundhedsvæsen eller VIII: Kultur mv. Er disse tre krav alle opfyldt, er den mulige bymidtekerne en faktisk bymidtekerne. Trin 5: Der adderes en 100 meter randzone til de faktiske bymidtekerner, som er fundet i trin 4. Det samlede område, der udgøres af den faktiske bymidtekerne og randzonen, er den statistisk afgrænsede bymidte. 3

4 Brancher, der indgår i udpegningen af bymidter Bilag 1 a Gældende til 31. december 2007 Hovedafdeling I. Detailhandel mv Bagerforretninger Kolonialhandel Døgnkiosker Supermarkeder Discountforretninger Varehuse Stormagasiner Frugt- og grøntforretninger Slagter- og viktualieforretninger Fisk- og vildtforretninger Brødudsalg Chokolade- og konfektureforretninger Vinforretninger Tobaksforretninger Osteforretninger Helsekostforretninger Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt Apoteker Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler Parfumerier Materialister Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv Dametøjsforretninger Herretøjsforretninger Herre- og dametøjsforretninger (blandet) Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger Skotøjsforretninger Lædervareforretninger Møbelforretninger Boligtekstilforretninger Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv Detailhandel med belysningsartikler Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater Radio- og tv-forretninger Pladeforretninger Forhandlere af musikinstrumenter Isenkramforretninger Farve- og tapetforretninger Bog- og papirhandlere Tæppeforretninger 4

5 Urmagerforretninger Urmager- og guldsmedeforretninger Guldsmede- og juvelerforretninger Optikere Fotoforretninger Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) Kunsthandel og gallerivirksomhed Frimærke- og møntforretninger Sportsforretninger Detailhandel med legetøj og spil Cykel- og knallertforretninger Detailhandel med computere og standardsoftware Detailhandel med kontormaskiner Detailhandel med telekommunikationsudstyr Blomsterforretninger Planteforhandlere og havecentre Dyrehandel Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug Pornobutikker Detailhandel med andre varer Bogantikvariater Antikvitetsforretninger Andre forhandlere af brugte varer Detailhandel fra postordreforretninger Anden detailhandel bortset fra butikshandel Reparation af sko eller andre lædervarer Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater Radio- og tv-reparationsværksteder Reparation af ure Cykelreparationsværksteder Låsesmede Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug Lotteri- og anden spillevirksomhed Frisørsaloner Skønheds- og hudpleje Sol-, motions- og helsecentre mv. Hovedafdeling II. Hoteller, restauranter mv Hoteller Konferencecentre og kursusejendomme Restauranter Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv Selskabslokaler, forsamlingshuse mv Værtshuse, bodegaer mv Diskoteker og natklubber Caféer og kaffebarer mv. 5

6 Catering og diner transportable Hovedafdeling III. Persontransport Jernbaner Bustrafik S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik Anden landpassagertransport Parkerings- og garageanlæg Turistbureauer Rejsebureauer, turarrangerende Rejsebureauer, billetformidlende Turistguidevirksomhed Hovedafdeling IV. Pengeinstitutter, forsikring mv Postvæsen Danmarks Nationalbank Banker, sparekasser og andelskasser Finansiel leasing Realkreditinstitutter Andre kreditinstitutter Kreditformidling af andre end kreditinstitutter Finansieringsselskaber CMO-selskaber Anden udlånsvirksomhed Livsforsikring Pensionskasser Anden pensionsforsikring Skadesforsikringsvirksomhed Sygeforsikring Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt Fondsbørsen mv Børsmæglervirksomhed Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed Forsikringsagenturer Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed Hovedafdeling V. Forretningsservice mv Ejendomsmæglere Boliganvisning Ferieboligudlejning Biludlejning Udlejning af computere og it-udstyr Udlejning af kontormaskiner Udlejning af videobånd og dvd er Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt Konsulentvirksomhed vedr. hardware 6

7 Udvikling af standardsoftware Databehandling Databaseværter og -formidlere Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber Advokatvirksomhed Revisions- og bogføringsvirksomhed Meningsmåling og markedsanalyse Landbrugskonsulenter Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg Arkitektvirksomhed Have- og landskabsarkitekter Geologiske undersøgelser og prospektering Landinspektører mv Patentbureauer Anden teknisk rådgivning Kontrol af levnedsmidler Teknisk afprøvning og kontrol Miljøtekniske målinger og analyser Anden måling og teknisk analyse Reklamebureauvirksomhed Anden reklamevirksomhed og reklameformidling Arbejdsformidling Vikarbureauer Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse Vagt- og overvågningsvirksomhed Specialiseret rengøring Vinduespolering Skorstensfejning Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse Fotografer Fotolaboratorier Adresseringsbureauer Tolkning og oversættelse Anden kontorservice Call centres virksomhed Indretningsarkitekter Formgivning og industrielt design Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter Anden forretningsservice i.a.n. 7

8 Hovedafdeling VI. Offentlig administration mv Generelle offentlige tjenester Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed Udenrigsanliggender Forsvar Domstole Fængselsvæsen Politiet Brandvæsen og redningskorps Socialforsikring Hovedafdeling VII. Sundhedsvæsen Alment praktiserende læger Praktiserende speciallæger og ambulatorier Praktiserende tandlæger Praktiserende kliniske tandteknikere Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter Psykologisk rådgivning Lægelaboratorier Kiropraktorer Fodplejere Andet sundhedsvæsen Hovedafdeling VIII. Kultur mv Biografer Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv Forlystelsesparker Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt Pressebureauer Folkebiblioteker Forsknings- og universitetsbiblioteker Arkiver Museer 8

9 Brancher, der indgår i udpegningen af bymidter. Bilag 1 a Gældende fra 1. januar 2008 Hovedafdeling I. Detailhandel mv Fremstilling af friske bageriprodukter Købmænd og døgnkiosker Supermarkeder Discountforretninger Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger Frugt- og grøntforretninger Slagter- og viktualieforretninger Fiskeforretninger Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer Detailhandel med drikkevarer Tobaksforretninger Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger Detailhandel med computere, ydre enheder og software Detailhandel med telekommunikationsudstyr Radio- og tv-forretninger Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv Farve- og tapetforretninger Byggemarkeder og værktøjsmagasiner Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning Detailhandel med elektriske husholdningsapparater Møbelforretninger Boligtekstilforretninger Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv Forhandlere af musikinstrumenter Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n Detailhandel med bøger Detailhandel med aviser og papirvarer Detailhandel med musik- og videooptagelser Forhandlere af sports- og campingudstyr Cykel- og knallertforretninger Detailhandel med spil og legetøj Tøjforretninger Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger Skotøjsforretninger Lædervareforretninger Apoteker Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje Blomsterforretninger Planteforhandlere og havecentre Dyrehandel 9

10 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Optikere Fotoforretninger Forhandlere af gaveartikler og brugskunst Kunsthandel og gallerivirksomhed Detailhandel med andre varer i.a.n Detailhandel med brugte varer i forretninger Detailhandel fra postordreforretninger Detailhandel via Internettet med digitale produkter Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder Lotteri- og anden spillevirksomhed Fitnesscentre Reparation af kommunikationsudstyr Reparation af forbrugerelektronik Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have Reparation af skotøj og lædervarer Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug Frisørsaloner Skønheds- og hudpleje Aktiviteter vedrørende fysisk velvære Hovedafdeling II. Hoteller, restauranter mv Hoteller Konferencecentre og kursusejendomme Restauranter Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv Event catering Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Hovedafdeling III. Persontransport Passagertransport med regional- eller fjerntog Rutebuskørsel, by- og nærtrafik S-togstrafik, metro og andre nærbaner Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser Turistkørsel og anden landpassagertransport Parkering og vejhjælp mv Rejsebureauer Rejsearrangører Hovedafdeling IV. Pengeinstitutter, forsikring mv Posttjenester omfattet af forsyningspligten Centralbanker Banker, sparekasser og andelskasser Finansiel leasing Realkreditinstitutter Andre kreditinstitutter 10

11 Andre kreditselskaber FVC-selskaber Livsforsikring Anden forsikring Genforsikring Pensionskasser Anden pensionsforsikring Forvaltning af kapitalmarkeder Værdipapir- og varemægling Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling Risiko- og skadesvurdering Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring Formueforvaltning Hovedafdeling V. Forretningsservice mv Udgivelse af computerspil Anden udgivelse af software Computer facility management Anden it-servicevirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Webportaler Andre informationstjenester i.a.n Ejendomsmæglere mv Boliganvisning, ferieboligudlejning mv Juridisk bistand Bogføring og revision; skatterådgivning Arkitektvirksomhed Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv Anden teknisk rådgivning Kontrol af levnedsmidler Teknisk afprøvning og kontrol Anden måling og teknisk analyse Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber Reklamebureauer Anden reklamevirksomhed Reklameplads i medier Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 11

12 Industriel design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Indretningsarkitekter og rumdesign Fotografisk virksomhed Oversættelse og tolkning Landbrugskonsulenter Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer Udlejning og leasing af varer til fritid og sport Udlejning af videobånd og videodisks Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker Arbejdsformidlingskontorer Vikarbureauer Anden personaleformidling Private vagt- og sikkerhedstjenester Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer Overvågning Vinduespolering Skorstensfejning Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler Kombinerede administrationsserviceydelser Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice Call centres virksomhed Organisering af kongresser, messer og udstillinger Inkassovirksomhed og kreditoplysning Anden forretningsservice i.a.n Reparation af computere og ydre enheder Hovedafdeling VI. Offentlig administration mv Generelle offentlige tjenester Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring Administration af og bidrag til erhvervsfremme Udenrigsanliggender Forsvar Domstole og fængselsvæsen Politi Brandvæsen Lovpligtig socialsikring mv. Hovedafdeling VII. Sundhedsvæsen Alment praktiserende læger 12

13 Praktiserende speciallæger Praktiserende tandlæger Fysio- og ergoterapeuter Psykologisk rådgivning Kiropraktorer Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. Hovedafdeling VIII. Kultur mv Biografer Pressebureauer Teater- og koncertvirksomhed Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst Kunstnerisk skaben Biblioteker Arkiver Museer Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner Forlystelsesparker o.l. 13

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag 1: Interview med Comwell Aarhus Har du kendskab til, hvilke muligheder der er for opkvalificering/ videre uddannelse indenfor oplevelsesøkonomi, der

Læs mere

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Vordingborgvej 78-82 Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Juli 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation 13 3. Befolknings- og

Læs mere

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival?

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forskydninger i antal let af i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Dette analysenotat ser på udviklingen

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Detailbranchen endelig på vej mod genopretning Efter en vedvarende

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3.

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Udsigter for julehandlen 2007

Udsigter for julehandlen 2007 Udsigter for julehandlen 2007 Analysenotat 20. november 2007 Dansk Erhverv har igen i år målt julestemningen i dansk detailhandel og sat tal på det kommende juleindkøb. Til trods for at den seneste tid

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering Allerød Kommune Konsekvensanalyse af varehusetablering på Posthus-grunden August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser af varehusetablering 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 11 3. Befolknings- og

Læs mere

Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby

Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby Januar 2013 Baggrund og metode Institut for Center-Planlægning (ICP) er blevet bedt om at foretage en bymidteafgrænsning i henhold til Bekendtgørelse nr. 1093 af 11.

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

CEBR Centre for Economic and Business Research

CEBR Centre for Economic and Business Research Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, jmk.cebr@cbs.dk 9. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Julehandelsprognose 2013

Julehandelsprognose 2013 Julehandelsprognose 2013 Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, herunder navnlig forventninger

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Serviceerhverv. Serviceerhverv. 1. Serviceerhvervets struktur. Statistisk Årbog 2002 Serviceerhverv 329

Serviceerhverv. Serviceerhverv. 1. Serviceerhvervets struktur. Statistisk Årbog 2002 Serviceerhverv 329 1. Serviceerhvervets struktur Serviceerhverv Produktion af tjenesteydelser Serviceerhvervene består af en række forskelligartede erhverv, der alle har produktionen af tjenesteydelser til fælles. Det drejer

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Kvartalsoversigt for virksomhedsvendt aktivering 1. kvartal 2014

Kvartalsoversigt for virksomhedsvendt aktivering 1. kvartal 2014 33373198 Andresen Towers A/S Privat sektor Fremstilling af vindmøller og dele 0 ansatte Nyborg Uddannelseshjælp Virksomhedspraktik 01/01/2014 07/02/2014 hertil 14814086 Handelsselskabet Af 19/3 Privat

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 05-03-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen Odense Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Odense 23 3. Befolknings-

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Prognose for julehandlen 2017

Prognose for julehandlen 2017 Prognose for julehandlen 2017 AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Dansk økonomi er i fremgang, og det forventer Dansk Erhverv vil smitte positivt af på årets julehandel. Vi

Læs mere

Mikrovirksomheder indenfor turismeerhverv i nordjyske landdistrikter

Mikrovirksomheder indenfor turismeerhverv i nordjyske landdistrikter Mikrovirksomheder indenfor turismeerhverv i nordjyske landdistrikter Ifølge ÅRL 22 a, stk. 1 defineres mikrovirksomheder, som følgende: - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret

Læs mere

Serviceerhverv. Serviceerhverv. 1. Serviceerhvervets struktur. Statistisk Årbog 2001 Serviceerhverv 333

Serviceerhverv. Serviceerhverv. 1. Serviceerhvervets struktur. Statistisk Årbog 2001 Serviceerhverv 333 Serviceerhverv 1. Serviceerhvervets struktur Serviceerhverv Produktion af tjenesteydelser Serviceerhvervene består af en række forskelligartede erhverv, der alle har produktionen af tjenesteydelser til

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik 4.kvartal 2012

Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik 4.kvartal 2012 Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik 4.kvartal 2012 CVR-nr Virksomhedsnavn Branche Antal ansatte (CVR) Ydelse Ordning Startdato Slutdato Stillingsbetegnelse 29188955 Bo- Og Værestedet

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 15. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Ph.d.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

Serviceerhverv og informationssamfundet

Serviceerhverv og informationssamfundet Serviceerhverv og informationssamfundet Serviceerhverv og informationssamfundet 1. Serviceerhvervenes struktur Serviceerhverv i fortsat vækst Serviceerhvervene består af en række forskelligartede erhverv,

Læs mere

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der får job og dermed forlader kontanthjælpssystemet, er nogenlunde uændret siden 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd. Årsrapport august 2014

Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd. Årsrapport august 2014 Stevns Årsrapport august 2014 Samarbejdsaftale Stevns Kommune og Stevns Rapport for 1. halvår 2014 1 RAPPORTERING PÅ SAMARBEJDSAFTALEN AUGUST 2014 Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns er på

Læs mere

KLV-lister for RAR Fyn, 4. kvartal 2015

KLV-lister for RAR Fyn, 4. kvartal 2015 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse pædagogmedhjælper 5 1 2 2 4 37 11 62 kontorassistent 1 2 3 2 4 37 11 60 køkkenmedhjælper 2 2 2 1 4 23 9 2 45 butiksassistent 6 4 1 5 13 5 34 butiksmedhjælper

Læs mere

172000 Vævning af tekstiler 5 5 173000 Færdigbehandling af tekstiler 19 22 41 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.

172000 Vævning af tekstiler 5 5 173000 Færdigbehandling af tekstiler 19 22 41 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. S 3052 - Offentligt Sum af Antal År Branche 2004 2005 Hovedtotal 103000 Tørvegrave 2 2 111000 Udvinding af råolie og naturgas 1 1 11110 Kornavl 433 487 920 11190 Agerbrug i øvrigt 218 322 540 112000 Teknisk

Læs mere

Detailhandelsanalyse Kerteminde

Detailhandelsanalyse Kerteminde Detailhandelsanalyse Kerteminde 2008 Udarbejdet af COWI A/S Langegade i Kerteminde Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Kerteminde Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold 04

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse køkkenmedhjælper 5 17 2 4 4 9 5 6 4 6 4 9 7 82 pædagogmedhjælper 25 2 1 3 10 11 9 4 5 2 3 75 butiksmedhjælper 1 16 2 8 2 7 6 3 3 5 5 13 3 74 pedelmedhjælper

Læs mere

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser Tarup Center

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser Tarup Center Odense Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser Tarup Center Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Antallet af konkurser falder igen

Antallet af konkurser falder igen PRESSEMEDDELELSE De mørke skyer over dansk erhvervsliv er ved at lette: Antallet af konkurser falder igen 4. august 20 I juli måned er 457 virksomheder gået konkurs. Det er dermed anden måned i træk, at

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Detailhandelsanalyse Ærø Kommune

Detailhandelsanalyse Ærø Kommune Detailhandelsanalyse Ærø Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Ærø Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold 04 Indledning 06 Butiksstruktur

Læs mere

Serviceerhverv og informationssamfundet

Serviceerhverv og informationssamfundet Serviceerhverv og informationssamfundet Serviceerhverv og informationssamfundet 1. Serviceerhvervenes struktur Serviceerhverv i fortsat vækst Serviceerhvervene består af en række forskelligartede erhverv,

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Julehandelsprognose for 2016

Julehandelsprognose for 2016 Julehandelsprognose for 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Julehandlen har stor betydning for detailhandlens årsomsætning, og giver desuden en strømpil for den generelle forbrugsudvikling. Endvidere

Læs mere

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene.

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene. Oplevelseserhverv TURISME Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland Byregion SYDVESTJYLLAND: esbjerg, fanø, tønder & varde Viden til vækst

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd August 2005 Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune - udvidelse af et byggemarked i Overlund VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-4-03 Tillæg

Læs mere

Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune

Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Søndersø Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Nordfyns Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI

Læs mere

Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi

Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi Bilagsmateriale fra Ophavsret i den Danske Oplevelsesøkonomi: Tal og Tendenser Kunal Singla Mark Lorenzen Nøgletal for dansk ophavsretsøkonomi 2009 Kunal Singla og

Læs mere

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen Allerød kommune Analyse af detailhandelen Marts 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 9 3. Statistisk bymidteafgrænsning 18 4. Forbrug

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Design Outlet Center, Billund Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Billund kommune 10 3. Nuværende

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune

Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 Butiks- og omsætningsvurderingerne er gennemført i samarbejde med COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: COWI

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

KLV-lister for RAR Fyn, 3. kvartal 2016

KLV-lister for RAR Fyn, 3. kvartal 2016 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse køkkenmedhjælper 1 2 1 3 1 7 18 5 38 kontorassistent 2 5 5 4 17 4 1 38 butiksassistent 2 2 1 1 2 1 19 2 30 lager- og logistikmedarbejder 5 3 1 2 2 16 29 butiksmedhjælper

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade

Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade Februar 2009 Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 FOR UDVIDELSE AF DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Kultur og

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

9. It-produkter. 9.1 Introduktion

9. It-produkter. 9.1 Introduktion It-produkter 149 9. It-produkter 9.1 Introduktion It-produkter er et vigtigt grundlag for analyser It-produkter består af varer tjenesteydelser It-produkter kan betegnes som det primære element, der binder

Læs mere

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Bestyrelses- & smedlemmer Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Formand Valgt ind 2003 På valg 2015 Frank Tonsberg Euc Nordvestsjælland Absalonsvej 20, Postbox 199 Tlf.: 59455100 e-mail: fto@eucnvs.dk

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Moderne Kultur Indledning

Læs mere

Detailhandelsanalyse. Detailhandelsanalyse Assens. Hedensted Kommune

Detailhandelsanalyse. Detailhandelsanalyse Assens. Hedensted Kommune Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse Assens Hedensted Kommune 2008 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Hedensted Kommune, 2008 COWI A/S i samarbejde med Hedensted

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Spansk

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Erhvervsdemografi i Furesø Kommune.

Erhvervsdemografi i Furesø Kommune. Erhvervsdemografi i Furesø Kommune. Opgørelse af erhvervsdemografien i Furesø Kommune opdelt i ca. 400 brancher. Udtræk af oplysninger via NN Erhverv. Holdingselskaber, foreninger m.m. er ikke med i opgørelsen.

Læs mere