Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej Frederiksberg 6 DAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB"

Transkript

1 CSR Rapport 2012

2 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten 6 DAB 9 Beboerdemokratiet 12 Beboerne 15 Medarbejderne 19 Samfundet 23 Miljøet 31 Leverandørerne 33 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej Frederiksberg Udarbejdelse Rapporten er udarbejdet af DAB s CSR-Gruppe: Jane Skou Gettermann, Peter Køhlert Olesen, Pia Werther Jeppesen, Ulla Gregor og Jeanette Press Redaktion Foto Nicolas Egedorf og Tor Stenstrop (side 18) Design og layout Uwe Jahn Konsulenter på rapporten Stine Balslev og Lars Konggaard, Deloitte Tryk CS Grafisk Oplag eksemplarer Udsendelse Årsberetningen udsendes til alle afdelings- og selskabsbestyrelser, DAB s medarbejdere, alle ejendomskontorer, DAB s samarbejdspartnere, ministerierne og kommunalbestyrelserne i de kommuner, DAB samarbejder med. Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

3 Budskab fra ledelsen At DAB tager et socialt ansvar, er ikke nyt for os. Vi har engageret os i at løse samfundsrelaterede og boligsociale opgaver i alle de år, DAB har eksisteret også selvom de somme tider ligger uden for vores umiddelbare forretningsstrategiske område. Nyt er det derimod, at vi offentliggører tiltagene i en samlet rapport, og at vi samtidig forpligter os til at blive endnu skarpere på vores sociale ansvar (også kaldet Corporate Social Responsibility eller CSR). Det gør vi ved at opstille konkrete mål for seks væsentlige fokusområder. Der er en klar kobling mellem DAB s mål og værdier og CSR. Ligesådan er CSR vævet ind i DAB s forretningsstrategi og daglige drift som en usynlig tråd. Det er vores håb, at denne rapport ikke bare vil synliggøre DAB s CSR-tiltag, men også, at den vil inspirere afdelings- og selskabsbestyrelsesmedlemmer. Social ansvarlighed vedkommer nemlig os alle og alle har vi en interesse i, at de boligafdelinger, vi enten bor i, arbejder i eller administrerer, er velfungerende og trygge. CSR afspejler sig således både i DAB s strategi og i vores hverdag internt i organisationen og CSR indgår i vores rådgivning til de administrerede selskaber og afdelinger. Det er boligafdelingerne og selskaberne selv, der bestemmer, i hvilket omfang CSR skal inddrages i den daglige drift og ved byggeopgaver. Her vil DAB opfordre til, og rådgive om, at tænke CSR ind i de arbejdsgange, der allerede findes og i nye områder under udvikling, ligesom vi selv vil foregå som et godt eksempel og bakke op om lokale initiativer. DAB vil med andre ord arbejde på at gøre en forskel. Og det tror vi også mange af vores bestyrelser i selskaberne og afdelingerne gerne vil. Henrik Berg formand Niels Olsen adm. direktør DAB CSR Rapport

4 Om rapporten I 2012 har DAB for første gang i DAB s historie valgt at udgive en CSR-rapport, der sætter fokus på de områder, hvor DAB gennem en årrække har bidraget positivt til samfundet og udvist social ansvarlighed og hvor vi også fremover ønsker at yde en særlig indsats. DAB har udvalgt seks fokusområder, inden for hvilke målrettede CSR-tiltag betegnes som afgørende for DAB s forretningsstrategiske område. Disse er: Beboerne, beboerdemokratiet, medarbejderne, samfundet, miljøet og leverandørerne. Rapporten indeholder en beskrivelse af DAB s CSR-tiltag inden for hvert af de seks områder, en status for år 2012 og mål for indsatser i de kommende år. Derudover er der en beskrivelse af de strategiske overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med hvert område. Ved at have oversigten på indersiden af omslaget slået ud mens du læser rapporten, kan du løbende følge med i, hvilke områder, teksterne relaterer sig til. Samtidig med udgivelsen af CSR-rapporten over indsatser i 2012 forpligter vi os på en række kort- og langsigtede mål, som vi vil opnå i løbet af de kommende år og som vi selv, og vores interessenter, kan måle os op imod. År 2012 danner reference for de målinger, vi vil rapportere på i de kommende års CSR-rapporter. Dermed opnår DAB både en synliggørelse af, hvilke CSR-aktiviteter og indsatser, vi har opnået i årets løb, og samtidig får vi et brugbart arbejdsredskab, der peger os i retning af, hvor vi præsterer optimalt, og hvor vi eventuelt skal sætte flere ressourcer ind for at nå vores mål. Rapporten er primært målrettet medlemmer af bestyrelserne i de boligafdelinger og boligselskaber, DAB administrerer. Det er DAB s håb og intention, at rapporten vil inspirere de beboervalgte og danne udgangspunkt for iværksættelse af yderligere CSR-aktiviteter i boligområderne. 4 DAB CSR Rapport 2012

5 139 beboerdemokrater fyldte LOskolen i Helsingør, da DAB holdt Boligpolitisk Konference i november 2012.

6 DAB DAB s mål og værdier Beboerne: DAB s administration og den lokale ejendomsfunktion skal være kendetegnet ved redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne. Vores samarbejde med bestyrelserne skal være præget af omhu, initiativ og loyalitet. Boligerne: Boligerne skal være velindrettede, sunde og tidssvarende med vidtstrakt råderet til beboerne. Boligområderne skal være velholdte med sund økonomi og god social sammenhæng. Medarbejderne: I DAB skal arbejdet være præget af faglighed, ildhu, ansvarlighed og humor. Vi lægger vægt på et engageret og kreativt samarbejde mellem alle led i DAB. Samfundet: Vores boligtilbud skal være rettet mod alle, præget af social ansvarlighed og et godt samarbejde med kommunerne. Vi arbejder for, at den almene boligsektor afbureaukratiseres og udvikles. DAB: Målt på pris og kvalitet skal DAB være det bedste boligselskab. DAB er et af Danmarks største almene boligadministrationsselskaber og administrerer boligafdelinger med mere end boliger for en række boligselskaber og kommuner. Siden DAB blev stiftet i 1942 har virksomheden haft et socialt sigte at skabe gode boliger til alle. Vi vægter beboerdemokratiet højt og bakker op om de beboervalgte, fra de vælges ind for første gang i en afdelingsbestyrelse til de måske en dag ender i DAB s bestyrelse, hvor beboerne har flertal. DAB s opgave handler ikke blot om at opføre og varetage administration af en række boligområder bestående af bygninger og udeområder det er beboernes hjem og det liv, der leves i boligafdelingerne, som er omdrejningspunktet for vores virke. Og derfor er DAB s primære mål at skabe gode, trygge rammer for beboerne og drage omsorg for dem, når vi udfører administrationsopgaven. Vi sætter vores værdier som redelighed og effektivitet højt og arbejder fokuseret på at nå vores mål om at være det bedste boligadministrationsselskab målt på pris og kvalitet. DAB og almennyttighed DAB (Dansk almennyttigt Boligselskab), har et almennyttigt sigte. Vi er non-profit, hvilket vil sige, at vi ikke skal skabe overskud, og vi ejes af de boligselskaber, vi administrerer boliger for. DAB blev i sin tid stiftet af fire personer med baggrund i fire forskellige politiske partier, og vi ser det fortsat som DAB s opgave at agere til gavn for beboerne uden favorisering af den ene eller anden partipolitiske holdning. Også i de kommende år ønsker DAB at bidrage til den videre udvikling af boligsociale løsninger til gavn for beboerne såvel som de lokalområder, hvor boligafdelingerne ligger. Og DAB s indsats er om muligt endnu mere påkrævet, end det var tilfældet tidligere. En udfordring der møder boligadministrationsselskaberne og dermed også DAB i disse år, er den stigende tendens til, hvad regeringen og medierne kalder ghettoisering. I DAB bryder vi os ikke om ghetto-begrebet, men vi erkender, at der ligger en udfordring i visse udsatte boligområder, der i de kommende år vil kræve en betydelig boligsocial indsats baseret på et tæt samarbejde mellem DAB, kommuner, boligselskaber, frivillige i boligafdelingerne og beboere, samt øvrige aktører i lokalområdet. DAB og CSR-agendaen DAB vægter social ansvarlighed højt. Ved i 2012 at nedfælle CSRpolitikken og udarbejde en strategi for, hvordan DAB fremadrettet skal arbejde målrettet med en række CSR-områder, er det DAB s intention, at CSR indgår som en eksplicit del af DAB s forretningsstrategi og daglige drift. DAB s CSR-strategi tager udgangspunkt i DAB s mål og værdier, således at der for hvert eneste effektmål, som fremgår af CSR-strategien, ligger et af DAB s overordnede mål eller værdier til grund. Man kan med andre ord trække en rød tråd fra DAB s mål og værdier gennem CSR-strategien og videre til hvert enkelt fokusområde med tilhørende mål. Åben og troværdig formidling er en væsentlig forudsætning for, at DAB også fremover fremstår som en redelig, troværdig og kompetent aktør i branchen, der vælger at drive virksomhed på en social 6 DAB CSR Rapport 2012

7 Beboerdemokratiet Ud for hvert emne vises det respektive udsnit af oversigten. Slår du flappen på omslaget ud, kan du løbende følge med i, hvilket område, teksten relaterer til. ansvarlig måde. DAB har derfor valgt at udarbejde en CSR-rapport, der ikke blot skal synliggøre de mange CSR-tiltag over for DAB s interessenter, men også skal vise omverdenen, at DAB driver forretning på ansvarlig vis. En anden fordel ved at synliggøre DAB s CSR-indsats er den afsmitningseffekt, vi håber rapporten og anden omtale vil have på boligafdelingerne. Det er jo nu engang sådan, at de administrerede boligselskaber er selvstændige, og beboerdemokratiet i de lokale boligafdelinger har en udpræget grad af medbestemmelse og beslutningskraft. Dette er helt i tråd med DAB s ønske. Men det betyder samtidig, at vi ikke kan pålægge nogen af de boligafdelinger vi administrerer, at de skal leve op til de samme CSRstandarder, som DAB har valgt at efterleve. Ved at sætte et godt eksempel håber vi, at vi inspirerer bestyrelserne i de lokale boligafdelinger og boligselskaber til også at tænke social ansvarlighed. En tredje årsag bag udarbejdelsen af CSR-rapporten er, at vi dermed forpligter os selv på en række udvalgte områder, og samtidig får et særdeles konkret og brugbart styringsværktøj, som vi fremadrettet kan anvende i den daglige drift. Forretningsstrategi CSR-strategi CSR-handlingsplaner MÅL & VÆRDIER STRATEGI CSR-politik Beboerdemokratiet Uddanne bestyrelserne Assistere ved afdelingsmøder Ledelse, politikker og organisation DAB ejes af de boligselskaber, vi administrerer. I DAB s bestyrelse har beboerne flertal og der vælges nye bestyrelsesmedlemmer på en sådan måde, at både hovedstadsområdet og det øvrige land, hvor de DAB-administrerede boligafdelinger ligger, altid er repræsenteret. Direktionen består af DAB s administrerende direktør Niels Olsen og direktør Uffe Kjær. DAB s hovedkontor ligger på Frederiksberg, mens en række mindre lokalkontorer ligger geografisk spredt på Sjælland, Lolland og i Jylland. Beboerne Medarbejderne Samfundet Boligerne Beboerne Udvikle beboerdemokratiet Tryghedseftersyn og sundhedseftersyn Økonomisk rådgivning Fleksibel udlejning Fastholdelse og tiltrækning af nye medarbejdere Medarbejderne Trivselsmåling Udvikling af beboerdemokratiet Medarbejderudvikling Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Udvikling af boligsociale holdbare løsninger Samfundet Skabe rammer, der understøtter frivilligt arbejde Bidrage via DAB s konto for boligkultur og miljø Udvikle boligsociale holdbare løsninger Udvikling og implementering af bæredygtige energiløsninger Miljøet Forbedre energieffektiviteten i boliger Forbedre øvrige miljøforhold ved boliger Fokus på affaldshåndtering Leverandørerne Indkøbspolitik med CSR Leverandører, der handler ansvarligt Samarbejde og erfaringsudveksling DAB nedsatte i 2012 en CSR gruppe bestående af fem medarbejdere, der bredt repræsenterer de forskellige fagområder i organisationen. CSR gruppen har fået bistand af to eksterne konsulenter fra Deloitte. Initiativet til nedsættelsen af CSR gruppen kom fra den administrerende direktør, og projektet har løbende haft direktionens bevågenhed, ligesom CSR projektet har været forelagt DAB s formandsskab. DAB s CSR-politik beskriver DAB s tanker og hensigter i forhold til, hvordan vi driver forretning på DAB CSR Rapport

8 DAB Kommunen fører tilsyn Selskabet DAB s repræsentantskab Selskabets repræsentantskab DAB s bestyrelse Selskabsbestyrelsen Administrationsselskab Rådgiver selskabets repræsentantskab, selskabsbestyrelse, afdelingsmødet, afdelingsbestyrelse og beboerne Afdelingen Afdelingsmødet Beboerne Afdelingsbestyrelsen en måde, der er socialt ansvarlig at vi tager hensyn til sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima samt menneskerettigheder. Sætningerne i boksen gengiver nogle af essenserne fra CSR-politikken, der leder hen mod de strategiske CSR-fokusområder, vi har udvalgt. tilretning af fokusområderne med tilhørende forbedringsmål, samt at fremlægge forslag til CSR-strategi til direktionens og DAB s bestyrelses godkendelse i efteråret DAB s CSR-strategi dækker foreløbig perioden og skal dermed forlænges samtidig med DAB s forretningsstrategi, der spænder over samme periode. Vores ambition er dog, at videreudvikle på vores CSR-tiltag og fastlægge nye relevante handleplaner gerne nogle, der er mere ambitiøse end første generation. Det er CSR-gruppens ansvar at tage initiativ til udarbejdelsen af den næste CSR-rapport og igangsætte arbejdet ultimo 2013 med valg af nye fokusområder eller Beboerne i de administrerede boligafdelinger oplever, at DAB er en redelig organisation, der drager omsorg for dem og arbejder for at fremme deres trivsel. Bestyrelserne oplever, at DAB værdsætter beboerdemokratiet og støtter og vejleder dem i deres bestyrelsesarbejde. Vores medarbejdere oplever, at DAB er en god arbejdsplads, der forstår at fastholde og tiltrække medarbejdere, blandt andet ved at prioritere kompetenceudvikling og uddannelse og sikre høj trivsel og humor i hverdagen. Vores omgivende samfund oplever, at DAB tager ansvar og bidrager. Vi arbejder for, at DAB og de administrerede boligselskaber og boligafdelinger reducerer påvirkningen af miljø og klima. Vi arbejder for, at DAB og de administrerede boligselskaber og boligafdelingers leverandører udviser ansvarlighed. 8 DAB CSR Rapport 2012

9 Beboerdemokratiet Effektmål: Der skal være en valgt afdelingsbestyrelse i 90 procent af de almene boligafdelinger, DAB administrerer pr Beboerdemokratiet Beboerdemokratiet er en hjørnesten i DAB. Længe før, der blev lovgivet om det, havde DAB indført beboerdemokrati. Vi har gennem tiden bestræbt os på at udvikle beboerdemokratiet, og vi anerkender vigtigheden af en valgt afdelingsbestyrelse, som varetager beboernes interesser. Samtidig er vi bevidste om, at vores rolle som administrator har en betydning for, om beboerdemokratiet fungerer. Med de initiativer til at styrke beboerdemokratiet, som vi forpligter os på i CSR-strategien, er det vores mål, at det vil resultere i flere valgte afdelingsbestyrelser. Helt konkret er målet i 2014, at der i 90 procent af boligafdelingerne er en valgt afdelingsbestyrelse. Status pr. 31. december 2012 er, at der ud af 347 almene boligafdelinger er en valgt afdelingsbestyrelse i 87,3 procent af dem. Antal afdelinger med valgt afdelingsbestyrelse i 2012 Antal afdelinger uden valgt afdelingsbestyrelse i ,3% 44-12,7% Beboersammensætningen i de almene boligafdelinger, påvirker afdelingernes sammenhængskraft. I 2012 nedsatte DAB en arbejdsgruppe bestående af beboerdemokrater, med henblik på at udvikle fællesskabet og skærpe den boligsociale indsats. Dette arbejde fortsætter i Kurser for bestyrelsesmedlemmer Uddanne bestyrelserne Vejen til et velfungerende beboerdemokrati går gennem viden. Derfor afholder DAB kickstart-kurser for alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, for at klæde dem på til at varetage bestyrelsesopgaven, når de bliver valgt ind i afdelingsbestyrelsen. På kurset gennemgås blandt andet udlejningsregler, lovgivning, regnskabspraksis og opbygning af den almene sektor. Efter cirka et halvt år afholdes et opfølgningskursus, som tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger bestyrelsesmedlemmerne har oplevet og besvarer eventuelle spørgsmål, de måtte have. Det er den øverste ledelse i DAB, der afholder kickstart-kurserne, så de nyvalgte får set DABhuset samtidig med, at de lærer andre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer at kende og får mulighed for at netværke med dem. Kickstart-kurserne har i 2012 været afholdt to gange, hvoraf et var et specialkursus for bestyrelsesmedlemmer i Skælskør Boligselskab. Inklusiv de to opfølgningskurser har der i alt været 76 deltagere på Kickstart-kursus. Et planlagt kickstart-kursus i efteråret blev desværre ikke gennemført grundet for få tilmeldinger. I 2013 ønsker DAB at afvikle mindst to kickstart-kurser og et opfølgningskursus. Vi havde nogle formidable undervisere, som gjorde sager, der ellers kan virke lidt snørklede, forståelige. Jeg fik allermest ud af den uformelle snak imellem kursisterne og de to undervisere, hvor vi fik snakket om problemstillinger, jeg ikke havde tænkt så meget over i forvejen. Jørgen Bach Højager, formand i Isefjordparken, Hundested almennyttige Boligselskab DAB CSR Rapport

10 DAB har i 2012 afholdt en Boligpolitisk Konference med 139 deltagere, hvor temaerne blandt andet var fremtidens almene sektor 2025 og solceller. Endvidere har der for beboervalgte været afholdt tre kurser; et webmasterkursus og kurser om renoveringssager og helhedsplaner, hvor i alt 52 beboerdemokrater har deltaget. Et kursus om styringsdialog for selskabsbestyrelsesmedlemmer og et flyttekursus for bestyrelsesmedlemmer måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. Sætte strøm til bestyrelsesarbejdet Udvikle beboerdemokratiet I 2012 etablerede DAB en bestyrelsesportal, der er et webbaseret, aflukket forum, som dels skal lette bestyrelsernes adgang til sager, dokumenter og information fra DAB, dels er et forum, hvor de enkelte bestyrelser selv kan uploade information og dele det med de øvrige medlemmer i bestyrelsen. Implementeringen af bestyrelsesportalen påbegyndtes i juni 2012, og indtil videre er 21 selskaber tilsluttet. DAB har afholdt 12 introduktionskurser, hvor cirka 140 bestyrelsesmedlemmer deltog. De resterende selskaber introduceres til bestyrelsesportalen i løbet af foråret 2013, hvor der er planlagt yderligere fem til seks kurser. Jeg synes, bestyrelsesportalen er et rigtigt godt værktøj, og jeg bruger det næsten hver dag, fordi jeg skal se, om der sker noget nyt. Det er også rart, at vi får en , når der sker noget på bestyrelsesportalen og det er meget nemmere end tidligere, hvor vi skulle ind på DAB s hjemmeside. Bo Carle Zabel, afdelingsbestyrelsesformand i Højbjerg Vænge, Herlev almennyttige Boligselskab Årets begivenhed i boligafdelingen Assistere ved afdelingsmøder Afdelingsmødet er årets vigtigste begivenhed i boligafdelingen. Det er her, beboerne vælger afdelingsbestyrelse og vedtager budgettet og dermed huslejen. Derfor har DAB fokus på at yde assistance til bestyrelserne i forbindelse med planlægning og afholdelse af afdelingsmødet. Alle boligafdelinger holder som minimum ét årligt afdelingsmøde det giver minimum 347 afdelingsmøder i de almene boligafdelinger, DAB administrerer. Dertil skal lægges afdelingsmøder i de kommunalt ejede afdelinger. Nogle afdelinger benytter sig af DAB s bistand til forberedelsen af afdelingsmødet, for eksempel til udarbejdelse af forslag, der skal forelægges beboerne. Andre har tradition for, at en DAB-medarbejder deltager på selve mødet, eksempelvis som dirigent. Udover den konkrete hjælp til afvikling af mødet bidrager DAB s tilstedeværelse også til en øget synlighed blandt beboerne. Og beboerne får ofte også en bedre forståelse af vilkårene, eksempelvis huslejefastsættelsen, når en DAB-medarbejder er til stede og kan svare på spørgsmål eller hjælpe til med præsentationen. 10 DAB CSR Rapport 2012

11 DAB vil i de kommende år arbejde på, at endnu flere boligafdelinger får beboeraktiviteter og -klubber baseret på frivilligt engagement og arbejdsindsats.

12 Beboerne Effektmål: Fraflytningsprocenten, målt på beboere der flytter ud af et boligselskab, falder i løbet af 2013, så den pr er faldet med fem procent. Beboerne Boligen og boligområdet danner en væsentlig ramme om menneskers liv og udfoldelse. Vi bestræber os derfor hele tiden på at optimere DAB s ydelser, så de passer til beboernes behov. Med jævne mellemrum har DAB testet beboernes tilfredshed med boligen og boligområdet senest i 2009, hvor 76 procent af beboerne tilkendegav, at de var tilfredse med deres bolig. Men undersøgelsen afslørede også forhold, hvor der var plads til forbedringer eksempelvis i forhold til køkkener, bad, ventilation og indeklima. Disse forbedringer arbejder DAB løbende på i den almindelige drift. Størstedelen af beboerne var tilfredse med boligområdet inklusive boligafdelingens fællesfaciliteter og de grønne områder. Fremme beboernes trivsel I boligafdelinger med en stærk beboersammensætning, hvor beboerne trives og er glade for at bo, er fraflytningsprocenten typisk lav. Jeg vil bæres ud herfra er en sætning, der går igen blandt beboerne i de allermest eftertragtede boligafdelinger. Det er en udfordring for DAB at opnå en lav fraflytningsprocent alle steder. Flere faktorer, som geografisk placering, udviklingen i lokalområdet, huslejeniveau og den eksisterende beboersammensætning, spiller nemlig en afgørende rolle for, hvor længe beboerne vælger at blive boende i afdelingen. Og mange af disse faktorer har DAB ikke indflydelse på. Til gengæld gør vi, hvad vi kan for at påvirke udviklingen, hvor vi har mulighed for det, som eksempelvis trivslen blandt beboerne i boligafdelingen. Ved at fremme beboernes trivsel, er det vores mål, at mindske antallet af fraflytninger i 2013, således at fraflytningsprocenten ultimo 2014 afspejler et fald på fem procent i forhold til Den gennemsnitlige normale fraflytningsprocent i DAB-administrerede almene boligselskaber var i 2012 på 14,1 procent, mens den gennemsnitlige fraflytningsprocent ud af det enkelte selskab var på 11,7 procent. En sund og tryg bolig Tryghedseftersyn og sundhedseftersyn Et sundt indeklima i boligerne har ikke blot betydning for bygningernes generelle vedligeholdelsesstandard, men i høj grad også for beboernes sundhed og trivsel. Men selvom der i den almene sektor viser sig at være en stigning i antallet af bygningsrelaterede skimmelsvampesager især i byggeri tilbage fra 50 erne og 60 erne skyldes mange af de sager, vi får kendskab til i DAB, at beboerne ikke er tilstrækkelige opmærksomme på blandt andet udluftning. DAB har udarbejdet en generel indeklimavejledning, som er tilgængelig på DAB s hjemmeside, og sæsonbestemte råd repeteres i DAB s husstandsomdelte publikationer. Indeklimavejledningen opdateres løbende og DAB vil fremover også udarbejde indeklimavejledninger, der er målrettet boligafdelinger, som har behov for yderligere indsats på området. Derudover er ejendomsfunktionen klædt på til at vejlede beboerne i, hvordan de undgår skimmelsvamp. Landsbyggefonden yder et væsentligt bidrag til boligafdelinger, der er ramt af indklimaproblemer med eksempelvis skimmelsvamp. 12 DAB CSR Rapport 2012

13 Boligselskab Fraflytn.procent interne og eksterne flytninger i 2012 Fraflytn.procent kun eksterne flytninger i 2012 Boligselskab Fraflytn.procent interne og eksterne flytninger i 2012 Fraflytn.procent kun eksterne flytninger i 2012 Asminderød 16,8 15,0 Billige Boliger 2,9 2,9 Ballerup 10,2 8,5 Taastrup 15,8 12,8 Birkerød 13,4 9,8 Hundested 22,8 20,6 Esbjerg 16,8 14,5 Værløse 11,0 8,6 Hornsherred 14,9 14,0 Allerød 10,6 9,0 Gentofte 9,9 9,3 Carlshøj A+D 11,4 9,3 Gladsaxe 10,8 8,8 Carlshøj B 10,3 9,0 Glostrup 7,7 7,7 Munkesøparken 15,1 14,0 Haslev 15,3 13,0 Tinggården 24,6 20,1 Herlev 14,5 12,1 Nørre Alslev 19,9 18,6 Hillerød 14,9 12,1 Vallø 15,0 13,2 Hovedstaden 15,2 12,9 Samvirke 11,8 9,5 Hvidovre 10,6 7,1 Lejre-Bramsnæs 11,7 10,0 Hørsholm 11,8 9,2 Hillerød B. 9,3 8,8 Kalundborg 19,1 17,4 Filsø 21,0 19,9 Køge 15,6 12,1 Frederiksberg 5,4 5,4 Lyngby 11,5 9,7 Ledøje-Smørum 18,4 14,7 Hovedstaden II 8,3 6,7 Rødekro 4,8 4,8 Lolland 21,9 20,1 Ølstykke 15,7 14,9 Skælskør 26,6 23,4 Slangerup 4,5 3,9 Kildegårdsparken 17,4 14,5 Brøndby 9,6 7,9 Ringsted 12,5 10,7 B32 18,7 16,8 Rødovre 10,3 7,5 Vestbo 19,2 18,6 Slagelse 18,6 18,3 Omkring 90 procent af alle midlerne fra renoveringsstøtteordningen går til sager, hvor der enten er udlejningsvanskeligheder eller problemer med skimmelsvamp. Af de 90 procent er udgifterne nogenlunde ligeligt fordelt imellem de to sager. Birger R. Kristensen, Sekretariatschef i Landsbyggefonden Sundhedseftersyn af boligen er udviklet af DAB med henblik på at sikre en sund boligmasse i de boligafdelinger, DAB administrerer. I 2001, 2005 og 2008 blev cirka boliger gennemgået systematisk, så DAB kunne danne sig et generelt overblik over boligernes samlede sundhedsmæssige tilstand og samtidig få konkret indsigt i de problemer/udfordringer, der måtte vise sig i de enkelte boliger. I 2012 gennemførte otte boligafdelinger med i alt 763 boliger sundhedseftersyn, og vi forventer, at antallet vil stige i Det er DAB s opfattelse, at sundhedseftersyn resulterer i sunde boliger, hvilket skal forstås således, at andelen af boliger med indeklimarelaterede problemer falder med hvert sundhedseftersyn, der foretages i en afdeling. Dels fordi opmærksomheden på DAB CSR Rapport

14 Beboerne problemerne skærpes, og dels fordi afdelingen bliver i stand til at sætte ind tidligt i forløbet, så mere omfattende tilfælde med indeklimaproblemer undgås således at ingen bolig vil optræde på problemlisten mere end én gang over en fem års periode. Da vi for fire år siden fik foretaget vores seneste sundhedseftersyn, foregik det knapt så regelret. Det er der lavet om på i dag og det gør det meget nemmere at inspicere boligerne. Derudover får hver enkelt beboer også en tilbagemelding på eftersynet nu, så vi er rigtig godt tilfredse med sundhedseftersynet. Ib Larsen, afdelingsbestyrelsesformand i Sorgenfrivang I, Lyngby almennyttige Boligselskab At føle sig tryg i sit eget hjem, er en forudsætning for, at man som beboer trives i sin boligafdeling og tør færdes frit i området også efter mørkets frembrud. For at styrke trivslen blandt beboerne har DAB udviklet Tryghedseftersynet i samarbejde med professor og tryghedsekspert Bo Grönlund. Siden 2009 har DAB gennemgået 30 afdelinger heraf to i Tryghedsgruppen har vurderet afdelingernes fysiske rammer og foreslået forbedringer, hvor man skønnede, at det ville øge beboernes følelse af tryghed, og dermed også den generelle trivsel i boligafdelingen. DAB vil i 2013 opdatere indholdet af tryghedseftersynet og se på, hvordan vi bedre kan integrere det ved igangsættelse af projekter og udarbejdelse af helhedsplaner. Tryghedseftersynet har været en stor succes. Det har konkret fået os til at sætte mere belysning op, selv om det var en dyr omgang. Men for mig personligt har det betydet, at jeg kan føle mig mere tryg, når jeg går tur med hunden om aftenen. Karen-Rose Holmsgaard Andersen, formand i Skovbo Ældreboliger, Køge almennyttige Boligselskab Omsorg for beboerne Økonomisk rådgivning I 2012 overgav DAB-administrerede selskaber ophævelsessager på grund af lejerestance til advokat, og der blev foretaget 336 konkrete udsættelser. DAB ønsker at nedbringe antallet af disse sager, der ikke blot har alvorlige konsekvenser for de udsatte beboere, men også har store omkostninger for selskaberne. DAB søgte derfor i 2012 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte til et projekt om økonomisk rådgivning til forebyggelse af udsættelser. Det lykkedes at få bevilget satspuljemidler i alt cirka to millioner kroner og en økonomisk rådgiver startede i DAB den 1. februar 2013, som blandt andet skal arbejde på at reducere antallet af ophævelsessager overgivet til advokat og nedbringe antallet af gennemførte udsættelser. Rette fokus mod bestemte beboergrupper Fleksibel udlejning I 2012 rettede DAB fokus mod bestemte beboergrupper, i form af indførsel af aftaler om fleksibel udlejning i endnu flere boligafdelinger, som en af de igangsatte handlingsplaner. DAB ønsker at øge mangfoldigheden ved at tiltrække ressourcestærke beboere, der har lyst, overskud og kompetencer til at bidrage aktivt til beboerdemokratiet, og det gode liv i boligafdelingen. Fleksibel udlejning er et nyttigt værktøj, som har været anvendt i en årrække for at påvirke sammensætningen af beboere i boligafdelinger med en skæv eller uhensigtsmæssig beboersammensætning. Ved udgangen af 2012 administrerede DAB cirka 60 aftaler om fleksibel udlejning i 30 boligselskaber. DAB har fastsat et mål om, at 90 procent af selskaberne inden den , har fået forelagt en aftale om fleksibel udlejning på et bestyrelsesmøde. 14 DAB CSR Rapport 2012

15 Medarbejderne Effektmål: Medarbejderomsætningen skal nedbringes til fem procent pr År Medarbejderne Personaleomsætning i alt Ekskl. pension / efterløn Antal fratrædelser i alt DAB s mål om, at arbejdspladsen skal være præget af faglighed, ildhu, ansvarlighed og humor, er nedfældet både i vores mål og værdisæt og i virksomhedsstrategien, hvoraf det fremgår, at medarbejderne er DAB s vigtigste ressource, og når de går hjem efter arbejdets ophør, så er det DAB s mål at sørge for, at de har lyst til at komme tilbage til jobbet næste dag. De administrerede boligafdelinger og DAB skal med andre ord være gode arbejdspladser kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, mulighed for personlig og faglig udvikling for hver enkelt medarbejder, fokus på en sund balance mellem arbejdsliv og familieliv, samt åben kommunikation omkring DAB s mål og værdier og en indarbejdelse af disse i de daglige arbejdsrutiner. Fremme medarbejdernes trivsel Trivselsmåling Antal pension / efterløn Personaleomsætning (DA) ,2% 5,7% 16 3 Afventer ,06% 12,16% ,7% Flere forhold kan øge medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Det gælder blandt andet anderkendelse fra ledelsen, tillid mellem ledelse og medarbejdere samt et godt forhold medarbejderne indbyrdes. Trivsel på arbejdspladsen handler desuden om, hvorvidt der er balance mellem de udfordringer, medarbejderen bliver stillet og medarbejderens formåen, om der er overensstemmelse mellem arbejdsbyrden og de ressourcer, der er til rådighed til at løse opgaverne, i hvor høj grad medarbejderen har indflydelse på sine opgaver og om der er mulighed for personlig og faglig udvikling. I foråret 2012 gennemførte DAB en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne internt i DAB. Vi er stolte af resultatet, hvor 81 procent udtrykte, at de trives i DAB og 95 procent svarer: I høj grad på spørgsmålet, om hvorvidt der er en god omgangstone i DAB. DAB s medarbejdere blev desuden spurgt om hvad er det vigtigste for din trivsel i DAB? Her svarede 40 procent: Anerkendelse, som væsentlig for trivslen. 34 procent svarede: Mening i arbejdet. Og på spørgsmålet er dine arbejdsopgaver meningsfulde? var 96 procent af svarene: I høj grad. På spørgsmålet om, hvorvidt arbejdet Trivselsundersøgelse internt i DAB Resultat af spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne trives 27% trives i meget høj grad 36% trives i høj grad 18% trives 9% neutral 6% utilfredse/uenige 4% ved ikke DAB CSR Rapport

16 Medarbejderne bliver påskønnet af nærmeste leder, svarede 77 procent: I høj grad. Undersøgelsen viste dog også områder, som DAB skal arbejde videre med, for at fastholde den høje medarbejdertilfredshed og for at sætte fokus på de områder, hvor besvarelserne viste sig at være lavere end forventet. Det gælder eksempelvis spørgsmålet om mobning, hvor 10 procent svarede, at de havde følt sig mobbet af og til indenfor de seneste 12 måneder. DAB tager skarpt afstand fra mobning og har straks iværksat tiltag for at afklare problemets omfang og for at imødegå mobning på arbejdspladsen fremover. Dels ved at tilrette vores mobbepolitik, dels ved at iværksætte en målrettet dialog i de berørte sektioner i administrationen og dels ved at tage en snak om mobning i medarbejderudviklingssamtalerne. DAB har sat som mål, at der i den næste trivselsundersøgelse, som gennemføres i 2014, skal være et fald i antallet af medarbejdere, der har følt sig mobbet. Medarbejderudvikling Medarbejderudvikling DAB arbejder målrettet med medarbejderudvikling. Vi vil sikre, at arbejdspladserne danner de bedst mulige rammer for medarbejderne, så de udvikler sig løbende, og dermed bliver i stand til at følge med de krav og forventninger, der bliver stillet til dem af beboerne, bestyrelserne og samarbejdspartnerne. Den årlige medarbejderudviklingssamtale er det naturlige udgangspunkt til fastlæggelse af den kommende periodes medarbejderudvikling og DAB s uddannelsestilbud til de ansatte. DAB samler systematisk de indkomne ønsker og opretter tilsvarende interne kurser. På baggrund af udviklingen i branchen afklarer DAB desuden, hvorvidt der er ny viden, ny lovgivning og nye krav på området, hvilke kurser medarbejderne har behov for og opretter eller udvikler kurser, der tilgodeser dette behov. DAB anvender årligt omkring kr. til uddannelse af de administrative medarbejdere, som arbejder internt i DAB. Hertil skal lægges medgået arbejdstid. For de ansatte i de administrerede selskaber afholdes både faglige kurser, der er særligt målrettet ejendomsfunktionærernes daglige arbejde og kurser, der generelt klæder medarbejderne på til at takle vanskelige situationer, som fra tid til anden opstår i hverdagen. DAB har i 2012 afviklet 13 fagligt relevante kurser og 10 generelle kurser for ejendomsfunktionærer og øvrige ansatte på ejendomskontorerne. Kursusudgifterne afholdes af de administrerede boligselskaber eller boligafdelinger. For DAB er det vigtigt, at vi har en god, tæt kontakt til alle medarbejdere. Derfor prioriteres blandt andet de regionale møder for ejendomsfunktionærer højt. Hidtil har DAB afholdt regionale møder hvert andet år, men fra 2013 afholdes de hvert år. Udover regionale møder afholder DAB et Type Antal medarbejdere i DAB Skånejob 0 4 Fleksjob aftale* aftale med personlig assistent 1 4 Antal medarbejdere i selskaberne * En 56-aftale er en særlig aftale for medarbejdere, som har en kronisk sygdom eller lignende. 16 DAB CSR Rapport 2012

17 weekend-seminar for gruppen af ledende ejendomsfunktionærer hvert andet år. I 2012 deltog 48 ejendomsmestre og ejendomsledere således på mesterseminaret sammen med 16 medarbejdere fra DAB, hvor deltagerne blandt andet lærte om konflikthåndtering gennem rollespil med virksomheden Teater TurnAround. Det var en god måde at tage emnet op på. På den her måde kan vi pludselig se os selv udefra og prøve forskellige situationer, vi møder i hverdagen, af. Det er meget bedre end at der bare står en i flere timer og snakker. Thomas Budden, ejendomsleder i Højbjerg Vænge og Herlev Vænge, Herlev almennyttige Boligselskab På mesterseminaret fik jeg en god, faglig snak med kollegerne fra de andre boligafdelinger i frie rammer. Der var nye faglige input og jeg fik mulighed for at dele min viden med kolleger og inspektører fra DAB Allan S. Olsson, ejendomsleder i Sorgenfrivang II, Lyngby alm. Boligselskab. Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Bidrage til rummelighed og mangfoldighed I DAB betragter vi forskellighed som en styrke og vi ser gerne, at medarbejderne afspejler den danske befolkning. Desuden ønsker vi at tage hensyn og om muligt fastholde medarbejdere, der kommer ud for begivenheder, der påvirker deres arbejdskapacitet. Derfor ønsker vi at skabe plads til forskelligheder og plads til, at vi, så vidt det er muligt, efter behov tilpasser arbejdsvilkårene for den enkelte medarbejder. Der skal være tryghed i ansættelsen, og plads til medarbejdere, der har særlige behov, som skal tænkes ind i hverdagen. Balance mellem arbejdsliv og privatliv Det fremgår af vores personalepolitik, at DAB tager hensyn til den enkeltes private forhold, for at reducere konfliktmulighederne mellem hjem og arbejde. DAB bakker med andre ord op om, at hver enkelt medarbejder har en sund balance mellem sit arbejde og sit privatliv. Eksempelvis gennem vores familiepolitik, der giver medarbejderne mulighed for fleksibel arbejdstid, periodevis deltidsarbejde, nedsat arbejdstid efter et individuelt skøn og mulighed for en arbejde hjemme ordning. Først og fremmest fordi det øger medarbejdernes trivsel og på den måde påvirker arbejdsklimaet positivt, men også fordi medarbejdere, der når at lade batterierne op og samle energi til næste arbejdsdag, i det lange løb leverer en bedre arbejdsindsats. Åben kommunikation omkring DAB s mål og værdier Kendskab til virksomhedens mål og værdigrundlag og en føling med, hvor DAB er på vej hen, er en forudsætning for, at vi kan få alle medarbejderne til at trække på samme hammel. Det er også en forudsætning for, at medarbejderne føler sig velinformerede af ledelsen, og dermed medvirkende til at øge trivslen blandt dem. For at synliggøre DAB s strategi og de opgaver/projekter, ledelsen betragter som DAB s primære fokusområder, vil den interne kommunikation fremover ske mere systematisk og målrettet. Allerede i forbindelse med opstart af projekter, vil vi udarbejde en plan for, hvordan vi internt kommunikerer ud. Det er vores mål, at der for hvert eneste projekt, som påbegyndes i 2013, nedfældes en kommunikationsplan, der ligger tilgængeligt for alle medarbejdere. DAB CSR Rapport

18 Med støtte fra DAB s udvalg for Boligkultur og Miljø fik Skoleparken i Esbjerg almennyttige Boligselskab en smuk udsmykning af betonvæggen langs nedkørslen til afdelingens skraldeanlæg.

19 Samfundet Effektmål: Aktiviteter, der er baseret på frivillig indsats, finder sted i 75 procent af boligafdelingerne pr Samfundet DAB vil gerne drage omsorg for beboerne i de boligafdelinger, vi administrerer og arbejder på at skabe trygge og gode rammer for menneskene, som bor og færdes i afdelingerne. Men vi må erkende, at vi står overfor en samfundsmæssig udfordring, som DAB og de administrerede boligafdelinger hverken kan eller skal løse alene. I DAB s navn ligger en forpligtelse til at bidrage positivt til samfundet gennem almennyttighed og det har da også været DAB s primære opgave at sørge for gode, velholdte boliger til det danske folk, siden virksomheden blev grundlagt i DAB vil fortsat arbejde for, at vores botilbud i form af tidsvarende boliger i velfungerende boligområder er rettet mod alle, så længe virksomheden eksisterer. Men vores samfundsinteresse og ønske om at engagere os i de lokalområder, hvor vi administrerer boliger, omfatter mere end boligafdelingens fysiske rammer. Også den sociale sammenhængskraft blandt beboerne, søger vi at styrke gennem fokus på eksempelvis frivillige indsatser, boligsociale medarbejdere og et tæt samarbejde med kommuner og lokalområder. Frivillighed Skabe rammer, der understøtter frivilligt arbejde DAB arbejder målrettet på, at boligområderne, vi administrerer, skal være velfungerende. Et af redskaberne til at sikre en god sammenhængskraft i boligafdelingerne og et godt image i lokalområdet, er forankring af den frivilligindsats, der findes blandt beboerne. DAB bakker op om initiativer og projekter i boligafdelingerne baseret på frivillighed, dels i form af rådgivning og vejledning i forbindelse med opstart og afholdelse af diverse initiativer, dels i form af økonomisk støtte til konkrete projekter og dels i form af omtale i DAB s publikationer, på DAB s hjemmeside og i lokalpressen. For at danne os et overblik over, hvor mange boligafdelinger, der har boligsociale aktiviteter baseret på frivillig indsats fra beboerne, gennemførte vi i 2011 en spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelserne i de administrerede boligafdelinger. Resultatet viste, at i godt 60 procent af afdelingerne er der aktiviteter for beboerne, hvor det er frivillige, som står for planlægning og afholdelse af aktiviteterne. Især aktiviteter, der forekommer en enkelt gang om året, som julefest, fastelavnsfest, sommerfest og sommerudflugt er populære blandt beboerne. Derudover er klubber som billardklub, motionsklub, pensionist/ældreklub udbredte i mange afdelinger. DAB vil i de kommende år arbejde på, at endnu flere boligafdelinger får beboeraktiviteter og -klubber baseret på frivilligt engagement og arbejdsindsats. Og også, at der bliver et bredere udvalg af aktiviteter at vælge imellem for beboerne. Eksempelvis findes integrationsfremmende aktiviteter og lektiecafeer ikke særlig mange steder endnu, viser undersøgelsen, og det er netop eksempler på tiltag, som ville gavne de svage beboergrupper og styrke sammenholdet i boligafdelingerne. DAB har derfor nedsat en frivillighedsgruppe i 2012, der skal støtte de frivillige i deres arbejde, og skabe grobund for nye aktiviteter baseret på frivillig indsats i de boligafdelinger, hvor der ikke tidligere har været sådanne initiativer og øge viften af aktivitetstilbud i de mange afdelinger, der allerede er i gang. Derudover har DAB nedsat en fokusgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer fra 11 boligafdelinger, som skal arbejde med frivillighed og boligsocialt arbejde DAB CSR Rapport

20 Samfundet i DAB-administrerede boligafdelinger. Formålet med gruppen er at udvikle en bredt funderet strategi- og værktøjskasse for boligafdelinger og boligselskaber i DAB-familien. Boligkultur og miljø Bidrage via DAB s konto for boligkultur og miljø DAB s udvalg for Boligkultur og Miljø giver økonomisk støtte til særlige projekter i boligafdelingerne, som fremmer kultur og miljø, og er på den måde medvirkende til at styrke boligafdelingernes image og skabe værdi i boligområdet. Hvert år tager udvalget stilling til en række ansøgninger fra boligafdelinger, der eksempelvis søger om tilskud til opstilling af en granitskulptur, kunst i vaskeriet eller i beboerhuset, en aktivitetslegeplads eller en særlig tur for afdelingens beboere. I 2012 udsmykkede Skoleparken i Esbjerg almennyttige Boligselskab, betonvæggen langs nedkørslen til afdelingens nye skraldeanlæg med støtte fra udvalget, som afdelingen havde modtaget året før. Afdelingen fik et smukt vægmaleri som nu er til glæde for beboere, ejendomsfunktionærer og andre, der færdes i afdelingen. Vi var så heldige at få et beløb. Det har været et skidt år at få malet udendørs i, grundet den megen regn, men nu er det hele færdigt og alle er glade for resultatet. Finn Landwehr, næstformand i Skoleparken, Esbjerg almennyttige Boligselskab Skydebanevænget i Kalundborg almennyttige Boligselskab fik tilskud fra udvalget i Her gik støtten til en udendørs aktivitetslegeplads for afdelingens børn og voksne. Og Rigshospitalets Kollegium, som fejrede 40-års jubilæum, modtog støtte til en jubilæumsbog. Udvalget kan uddele op til kroner om året generelt langt flere midler end der bliver søgt om på årsbasis. Derfor tages der i 2013 initiativ til en oplysningskampagne, som skal informere afdelingsbestyrelserne om de muligheder afdelingerne har for at søge om tilskud og hvordan de konkret skal bære sig ad. Målet med kampagnen er, at DAB i 2013 vil se en øget søgning af udvalgets midler til kultur- og miljøforbedrende tiltag i boligafdelingerne. Boligsociale helhedsplaner Udvikle boligsociale holdbare løsninger Oversigt over donationer i 2012 Afdeling/Selskab Projekt Beløb kr. Rigshospitalets Kollegium Jubilæumsbog (40 år) Skydebanevænget Aktivitetslegeplads Kalundborg alm. Boligselskab - fitnesslegeplads Rheumpark - Brøndby alm. Boligselskab Social boligkultur tur Kongeleddet - Lolland alm. Boligselskab Boligsocial projekt (beboeraktiviteter) samt boligsocial medarbejder (afventer) Indkøb af kunst til udlån En boligsocial helhedsplan er et omfattende redskab, som kommunen og boligselskabet i fælleskab bruger til at skabe gode, velfungerende boligafdelinger med en varieret beboersammensætning og en god social sammenhængskraft. Ofte udarbejdes helhedsplanen i samarbejde med lokale aktører, som skole og fritidsordninger og ikke mindst beboerne. Landsbyggefonden er ofte også inde over 20 DAB CSR Rapport 2012

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION I VAB 2020 STRATEGI & VISION I VAB Være et attraktivt og eftertragtet boligselskab....med en god og sund boligmasse i trygge rammer. Forskellige boligstørrelser, indretninger og pris vil sikre, at der

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS Beboerdemokrater Bestyrelser Frivillige ildsjæle Boligsociale projektmedarbejdere Projektledere Styregruppemedlemmer Tag på kursus- og inspirationsdag med dine boligsociale samarbejdspartnere i december

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet CSR Rapport 2013 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten 8 Beboerdemokratiet 11 Beboerne 17 Medarbejderne 21 Samfundet 25 Miljøet 28 Leverandørerne 32 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej 33 2000

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Målsætning 2013-2014 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Den overordnede vision for Rødovre Boligselskab Rødovre Boligselskab er et selvstændigt boligselskab med egen administration. Et lokalt boligselskab,

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST SBI-konference om de almene boliger, energisystemet og bæredygtighed i praksis,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB

2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB 2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB ARBEJDSMILJØREGNSKAB Personalepolitiske fokusområder 2013 Nedbringelse af sygefravær MED-organisationen har i 2013 arbejdet med at iværksætte tredje og sidste del af Diakonissestiftelsens

Læs mere

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere